Wednesday 28 February 2024

Неделя на Блудния син, глас 6; типик с. 416

Неделя на блудния син

Глас 6, утр. ев. 6 (тип. 416)


ГЛАС 6. В СЪБОТА НА ВЕЧЕРНАТА СЛУЖБА

 

Господи, воззвах (Пс. 140:1-2), на 10, глас 6:

Господи, към Тебе викам, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, към Тебе викам: побързай към мене, чуй гласа на молбата ми, когато викам към Тебе, чуй ме Господи! 

Да възлезе молитвата ми като тамян пред Твоето лице, въздигането на ръцете ми – като вечерна жертва, чуй ме Господи.


Стих: Изведи от тъмница душата ми, за да славя Твоето име! (Пс. 141:7А)

Побеждавайки ада, Христе, Ти се възнесе на кръста, за да издигнеш със Себе Си живеещите в мрака на смъртта, и освободен от мъртвите, Ти изливаш живот от Твоята собствена светлина. Всемогъщи Спасителю, помилвай ни.


Стих: Около мене ще се съберат праведните, кога ми сториш благодеяние. (Пс. 141:7Б)

Днес Христос стъпкал смъртта, според думата Си е възкръснал, и дари радост на света, та всички прославящи да кажем следната песен: Изворе на живота, Светлина непристъпна, Всемогъщи Спасителю, помилвай ни.

 

Стих: От дън душа викам към Тебе, Господи. Господи, чуй гласа ми. (Пс. 129:1-2А)

Къде ще избягаме ние, грешните, от Тебе, Господи, Който си навсякъде в творението? На небето ли? Там живееш. В ада ли? Потъпкал Си смъртта. В дълбините морски ли? Ръката ти стига там, Владико. Към Тебе тичаме и падайки, се молим: Ти, Който възкръсна от мъртвите, помилвай ни.


Други стихири, от св. патр. Анатолий, глас същия:

Стих: Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми. (Пс. 129:2Б)

С Твоя кръст, Христе, се хвалим и Твоето възкресение възпяваме и славим. Ти наистина си нашият Бог; не познаваме друг Господ освен Тебе.


Стих: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс. 129:3-4А)

Винаги благославяйки Господ, възпяваме Неговото възкресение, защото претърпявайки кръста, Той унищожи смъртта чрез смърт.


Стих: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. (Пс. 129:5)

Слава на твоята сила, Господи, защото ти унищожи силата на смъртта и ни обнови чрез Твоя кръст, дарявайки ни живот и нетление.


От Триода, гл. 1

Стих: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс.129:6)

В земя безгрешна и пълна с живот се услових на работа, посях грехове, със сърп пожънах класовете на безразсъдството и натрупах снопите – купищата мои деяния, които не разстлах върху вършилото на покаянието, но моля Тебе, Боже, нашия предвечен Земеделец, отвей сламата на делата ми с вятъра на Твоето любещо състрадание и дай на душата ми пшеницата на прошката, съхрани ме в Твоята небесна житница и ме спаси.


Стих: Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс.129:7Б-8)

Същата стихира.


Стих: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс.116:1)

Братя, нека осъзнаем силата на тайнството: когато блудният син се завърна от греха към бащиния дом, всеблагият Отец отиде, посрещна го и го разцелува и отново му даде знаците на Своята слава, създава тайнствена радост на небесните сили, заколва угоеното теле, за да живеем достойно за принеслия Го в жертва човеколюбив Отец и за славната жертва – Спасителя на нашите души.


Стих: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня пребъдва вечно. (Пс.116:2)

Същата стихира.


Слава, глас 2: О, от колко много блага лиших себе си аз, клетият! О, от какво царско достойнство изпаднах аз, нещастният! Прахосах богатството, което получих, престъпих заповедта. Горко ти, нещастна душо, защото вече се осъждаш на вечен огън! Затова преди края извикай към Христос Бог: приеми ме, Боже, като блудния син и ме помилвай!И сега, първи Богородичен (догматик) на глас 6: Кто Тебе не ублажи́т

Кой няма да те облажи, Пресвета Дево? Кой няма да възпее пречистото раждане? Защото Самият единороден Син, просиял от Отец извън времето, се роди от тебе, Чиста, необяснимо въплътен, бидейки Бог по природа и заради нас по природа стана човек, не се раздели на две личности, но беше познат в две неслитни естества. Него моли, почитана Всеблажена, да бъдат помилвани душите ни.


Вход с кадилница. Свете тихий

Тиха светлина от светата слава на безсмъртния, светия и блажения небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Бога – Отец, Син и Свети Дух; Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове, затова и светът Те слави.


Прокимен, Пс. 92

Дяконът: В премъдростта да внимаваме. Вечерен прокимен на гл. 6.

Господ царува; облечен е с величие. 

Стих: Облечен е Господ с могъщество и препасан.

Стих: Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати. 

Стих: Твоят престол е утвърден открай време. Ти си вечен. (стихове 1-2)


Сугуба ектения.


Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца и Сина, и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!


Просителна ектения 


На стиховните стихири, възкресни, глас 6:

Твоето възкресение, Христе Спасителю наш, Ангелите възпяват на небето, а нас на земята ни сподоби с чисто сърце да Те славим.


Стих: Господ царува; Той е облечен с величие. (Пс.92:1А)

Разби медните вратите и счупи веригите на ада като всемогъщ Бог, издигна падналото човечество. Затова със съгласие викаме: Господи, Който си възкръснал от мъртвите, слава на Тебе.


Стих: Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати. (Пс.92:1В)

Искайки да ни извади от древното тление, Христос беше прикован на кръста и положен в гроба. Със сълзи, жените-мироносици Го търсеха, и с плач казваха: Горко ни, Спасителю на всички, как се съгласи да влезеш в гроба? И като си останал там доброволно, как Те откраднаха? Как Те преместиха? Кое място крие живоносното Ти тяло? Но, Владико, яви ни се както си обещал, и избърши сълзите на риданията ни. Както плачеха, ангел извика към тях: Престанете да плачете и кажете на апостолите, че Господ е възкръснал, давайки на света очищение и велика милост.


Стих: На Твоя дом, Господи, подобава светост през дълги дни. (Пс.92:5)

Разпнат по Своя воля, Христе, и пленил смъртта чрез погребението Ти, възкръсна в слава на третия ден като Бог, дарувайки на света вечен живот и голяма милост.


Слава, самогласен от Триода, глас 6: Пропилях богатството на Отеческия дар, пасох заедно с безсловесните скотове аз, окаяният, и макар да жадувах за тяхната храна, не се насищах и гладувах, но се върнах при добросърдечния Отец и със сълзи викам: падам пред Твоето човеколюбие, приеми ме като надничар и ме спаси!


И сега, Богородичен, същия глас: Творецът и мой Избавител, Христос Господ, Всечиста, се роди от твоята утроба, облечен в плът като мене; Той освободи Адам от проклятието, затова, най-чиста Дево, като Божия майка и наистина Девица ние непрестанно те възхваляваме с поздрава на ангела: радвай се, Владичице, застъпница, защитница и спасение на нашите души!


Песен на Симеон Богоприемец:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи – светлина за просвета на езичниците и слава на Твоя народ Израиля. (Лука 2:29-32)


Трисвятое


Тропар, глас 6:

Ангелските сили се явиха при Твоя гроб и пазачите примряха, а Мария стоеше до гроба, като търсеше Твоето пречисто тяло. Ти плени ада, без да бъдеш засегнат от него. Срещна Дева Ти, Който даряваш живот. Възкръснал от мъртвите, Господи, слава на Тебе!

Слава, и сега, Богородичен: Ти, Който нарече благословената Дева твоя майка, дойде на страданието доброволно, Ти искаше да потърсиш Адама, затова възсия върху кръста, казвайки на ангелите: „Радвайте се заедно с мен, защото намерих изгубената драхма“. Боже наш, Който си устроил всичко мъдро, слава на Тебе!


———————————————————-


Неделя на блудния син

Глас 6, утр. ев. 6 (тип. 416)


ГЛАС 6. В НЕДЕЛЯ НА УТРИННАТА

 

След Шестопсалмието, Велика ектения


Бог Господь: на глас 6.

Пс. 117

  Стих 1. Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е Идещият в името Господне.

  Стих 2. Oбсадиха ме, обиколиха ме, но с името Господне аз ги повалих.

  Стих 3. Няма да умра, но ще живея и ще разгласям делата Господни.

  Стих 4. Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла: това е от Господа, и е дивно в очите ни.

Тропар, глас 6:

Ангелските сили се явиха при Твоя гроб и пазачите примряха, а Мария стоеше до гроба, като търсеше Твоето пречисто тяло. Ти плени ада, без да бъдеш засегнат от него. Срещна Дева Ти, Който даряваш живот. Възкръснал от мъртвите, Господи, слава на Тебе! [два пъти]

Слава, и сега, Богородичен: Ти, Който нарече благословената Дева твоя майка, дойде на страданието доброволно, Ти искаше да потърсиш Адама, затова възсия върху кръста, казвайки на ангелите: „Радвайте се заедно с мен, защото намерих изгубената драхма“. Боже наш, Който си устроил всичко мъдро, слава на Тебе!


Малка ектения

Свещеникът: Защото Твоя е властта, и Твое е царството и силата и славата…


Първи седални, възкресни, глас 6

Когато гроба бе отворен, адът заплака, а Мария извика към скрилите се апостоли: „Излизайте лозари, проповядвайте словото на възкресението: Господ възкръсна и даде на света велика милост“.


Стих: Стани, Господи Боже мой, дигни ръката Си, не забравяй Твоите до край потиснати. (Пс.9:33)

Господи, Мария Магдалина стоеше до Твоя гроб като Те мислеше за градинаря, и плачеше нареждайки: „Къде си скрил вечния живот? Къде си положил, Седящият на херувимски престол? Пазещите Го умряха от страх. Или ми дай моя Господ, или с мен извикай: Слава на Тебе, Който беше мъртъв, а мъртвите възкреси!“


Слава, и сега, Богородичен: Гедеон предвеща твоето зачатие, а Давид разкри твоето раждане, Богородице, защото Словото слезе в утробата ти като дъжд на руно̀. Благодатна свята земьо, ти си разцъфтяла безсеменно Спасението на света – Христос, нашия Бог.


Малка ектения: Защото си благ и човеколюбив Бог и на Тебе възнасяме слава…


 Втори седални възкресни, глас 6

Животът лежеше в гроба и печат на камъка положен, войниците пазеха Христа като спящ Цар, а когато невидимо порази Своите врагове, Господ възкръсна.
Стих: Ще Те славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса. (Пс.9:1)


Иона предначерта Твоето погребение, и Симеон предсказа Твоето божествено възкресение, безсмъртни Господи, защото Ти влезе мъртъв в гроба и разруши адовата врата. Като просвети седящите в тъмнината, възкръснал Си нетленно като Владика за спасение на света, Христе Боже наш. 


Слава, и сега, Богородичен:

Богородице Дево, моли Твоя Син, Христос нашия Бог, Който доброволно бе прикован на кръста и възкръсна от мъртвите, да спаси нашите души.


Полиелей: На реках Вавилонских: Гл. 3

Псалом 136

1. При реките Вавилонски – там седяхме и плачехме, кога си спомняхме за Сион; Аллилуиа.

2. на върбите всред Вавилон, окачихме нашите арфи. Аллилуиа.

3. Там нашите пленители искаха от нас песни, и нашите притеснители – веселие: попейте ни песни сионски. Аллилуиа.

4. Как да пеем Господня песен на чужда земя? Аллилуиа.

5. Ако те забравя, Иерусалиме, – нека ме забрави десницата ми; Аллилуиа.

6. нека прилепне езикът ми о небцето ми, ако те не помня, ако не поставя Йерусалим начело на моето веселие. Аллилуиа.

7. Припомни, Господи, на Едомовите синове деня на Йерусалим, когато те думаха: разрушавайте, разрушавайте до основите му! Аллилуиа.

8. Дъще Вавилонска, опустошителко! Блажен, който ти отплати за туй, що си нам сторила! Аллилуиа.

9. Блажен, който вземе и разбие о камък твоите младенци! Аллилуиа.


„Благословен си, Господи“, Глас 5

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби! Пс.118:12

Съборът на ангелите се удиви, като Те видя между мъртвите, а като разруши силата на смъртта, Спасителю, със Себе Си възкреси Адам и освободи всички от ада.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Блестящият в гроба ангел благовестеше на мироносиците: защо разтваряте мирото с милостиви сълзи, ученички? Вижте гробницата и разберете, че Спасителят възкръсна от гроба.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Много рано мироносиците изтичаха при Твоя гроб ридаейки, но застана пред тях ангелът и рече: „Свърши времето за ридания, не плачете, а кажете на апостолите за възкресението.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Жените мироносици ридаеха, когато дойдоха при Твоя гроб с миро, Спасителю, а ангелът ясно им заяви: защо смятате Живия за мъртъв? Той като Бог възкръсна от гроба.

Слава

Покланяме се на Отец и Неговия Син, и на Светия Дух, Свята Троица в едно същество, и със серафимите казваме: свят, свят, свят си, Господи!

И сега

Като роди Животодателя, Дево, ти избави Адам от греха, а на Ева даде радост вместо скръб, въплътилият от тебе Бог и Човек доведе към живот отпадналите от живота. 

Алилуйя, алилуйя, алилуйя, слава на Тебе, Боже! (3 пъти)


Малка ектения

Свещеникът: Защото е благословено Твоето име, и величествено е Царството Ти, на Отца и Сина, и Светият Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин.


Ипакои, гл. 6

С Твоята доброволна и животворяща смърт, Христе, Си съкрушил вратата на ада като Бог, и ни отвори за нас древния рай, а като възкръсна от мъртвите, избави от тление нашия живот.


Стъпални, гл. 6

Антифон 1

Повдигам очите си към небето – към Тебе, Слове, бъди милостив към мен за да живея в Тебе! (Пс.122)

Помилуй ни – презрените – и ни направи съсъди, пригодни за Тебе, Слове!

Слава, и сега:

Светият Дух е причината за спасението на всеки; ако реши на някого, съобразно достойнството му да духне, бързо го издига от земните неща, окриля го, укрепява го, настанява го във висините. 


Антифон 2

Ако Господ не бе сред нас, то никой от нас не би могъл да издържи борбата с врага, защото побеждаващите ще бъдат възнесени оттук. (Пс.123)

Да не грабнат зъбите им душата ми като врабче, Слове. Горко ми, как да се избавя от врага, като съм грехолюбив?

Слава, и сега:

Чрез Светия Дух всеки се обожествява, скланя към добро, вразумява, омиротворява и благославя, защото по действия Си е равен на Отца и Словото.


Антифон 3

Надяващите се на Господа са страшни за враговете си и достойни за удивление на всички, защото гледат нагоре. (Пс.124)


Праведното наследство няма да протегне ръце към беззакония, защото Те има за помощник, Спасителю. 

Слава, и сега:

Светият Дух господарува над всички, Нему се покланят небесните войнства, заедно с всеки дишащ на земята. 


Прокимен, глас 6:

Господи, издигни силата Си и дойди да ни спасиш. (Пс.79:2) Стих: Пастирю Израилев, послушай! Ти, Който водиш като стадо Иосифа. (Пс.79:1)


Два канона: възкресен и от триода:

Канон възкресен. Глас 6

Песен 1

Ирмос: Докато Израил вървеше пеша през морето като по суша, видя по следите си гонителя фараон да потъва в бездната и извика: да изпеем победна песен на Бог.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Като разпростря божествените Си ръце на кръста, добри Иисусе, Ти изпълни всичко с благоволението на Отца; затова Ти пеем победна песен, Господи.


Със страх, като послушна рабиня, смъртта се приближи до Тебе, Владико на живота, чрез нея Ти ни даде възкресение и безкраен живот.


Богородичен: Приемайки своя Създател в себе си, както Сам пожела да приеме неизказано плът от утробата ти безсеменно, Чиста, ти наистина стана Владичица на сътворението.


Канон от триода от г-н Йосиф*, глас 2.

* преп. Йосиф Студит, песнописец (+830).

Песен 1

Ирмос: Душо моя, започни песента на Мойсей и извикай: Той стана мой помощник и покровител за спасение, Той е моят Бог и ще Го прославя.

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Иисусе Боже, приеми сега и мене, каещия се, като блудния син, понеже целия си живот прекарах в леност и Те прогневих.

Божественото богатство, което Ти ми даде преди, аз пропилях в пороци; отдалечих се от Тебе, живеейки блудно. Милосърдни Отче, приеми и мене, каещия се.

Слава: Отваряйки сега Отечески обятия, приеми, Господи, и мене като блудния син, та с благодарност да Те славя, Всемилосърдни.

И сега: Проявявайки върху ми всичката Си благост, Боже, като благодетел презри множеството ми съгрешения, по молитвите на Твоята божествена майка.


Възкресна Песен 3

Ирмос: Никой не е свят като Тебе, Господи Боже мой, Който укрепи силата на Твоите верни, Благи, и ни утвърди върху скалата на Твоето изповедание.


Творението видя, че Бог по плът беше разпънат на кръст, и в страх започна да се разпада; но то беше държано здраво във властната ръка на Разпънатия за нас.


Смъртта, поразена от смъртта (на Христос), лежи жалка, безжизнена, защото могъщият (ад) е умъртвен, като не понесе божественото поражение от Живота, и възкресението се дарява на всички.

Богородичен: Чудото на твоето божествено раждане, Чиста, надхвърля всякакъв ред на природата, защото си заченала Бога свръхестествено в утробата си, и след раждането оставаш винаги дева.


Песен 3, от триода:

Ирмос: Безплоден е умът ми, Боже, но с добросърдечието Си направи ме плодоносен Ти, Който си творец на добрините и създател на благата.

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Бидейки напълно извън себе си, безумно се привързах към изобретателите на страстите, Христе, но ме приеми като блудния син.

Подражавайки гласа на блудния син, викам: Отче, прегърни ме сега както него и не ме отхвърляй!

Слава: Отвори Твоите обятия, Христе, и милостиво приеми мене, който се завръщам от далечната страна на греха и страстите.

И сега: Ти, най-прекрасна сред жените, с видението на красотата обогати и мене, който обеднях поради множеството грехове, Чиста, за да те прославя.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си наш Бог и на Тебе слава възнасяме…


Възкресен Кондак, глас 6:

Животодателят, Христос Бог, възкреси всички с живителната Си ръка, от мрачните урви, мъртви от вечността, и дари възкресение на човечество. Защото Той е Спасителят на всички, възкресението и живота, и Бога на всички.

Икос: Ние, вярващите, възпяваме Твоят кръст и погребение, Животодавче, и се покланяме, защото си вързал ада, Безсмъртни, като всесилен Бог. Мъртвите си съвъзкресил, вратата на смърта разрушил, и властта на ада си потъпкал като Бог. И така, с любов, ние, родените на земята, Те славословим Тебе, Който унищожи смъртоносната сила на врага, и възкресилият всички, които Ти вярват. Ти си избавил света от змийските стрели и вражията измама, като Бог на всички.

Седален от Триода, глас 1: Подобен: Гроб Твой:

Побързай да отвориш отеческите Си обятия, защото блудно пропилях живота си, но гледайки с надежда към неизчерпаемото богатство на Твоите милости, Спасителю, не отхвърляй сега и моето обедняло сърце; затова към Тебе, Господи, в умиление зова: съгреших, Отче, против небето и пред Тебе (Лука 15:21)!

Слава, и сега, богородичен:

Безмъжна, чиста, Богородице Дево, единствена застъпница и покров на верните, от беди, скърби и люти нападения избави всички, които се уповават на тебе, Девойко, и спаси душите ни с твоите свети молитви.


Възкресна Песен 4

Ирмос: Христос е моя сила, Бог и Господ – пее почитаната Църква, както  подобава за Бог, възглася Му с чист разум и празнува в Господ.


Дървото на истинския вечен живот разцъфтя, Христе, защото кръста се издигна напоен с кръв и вода от Твоето нетленно ребро, даде ни плода на живота.


Змията вече не ми внушава лъжливи предложения да стана бог, защото Христос, Който е създал човешката природа като Бог, сега безпрепятствено е отворил за мене пътя към живота.


Богородичен: Неразбираеми, наистина неизразими за тези на земята и на небето са божествените тайни, Богородице винаги Дево, на твоето чудесно раждане на Бога.


Песен 4, от триода:

Ирмос: Пророкът духовно предвидя Твоето раждане от Девата и провъзгласи: чух слуха за Тебе и се уплаших, защото си дошъл при нас от юг* и от сенчестата света планина, Христе.

* букв.: от Теман, Авак.3:3

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Богатството от блага, което ми даде, небесни Отче, пропилях в пороци, ставайки роб на чужди граждани. Затова зова към Тебе: съгреших пред Тебе, приеми ме както някога блудния син и отвори обятията Си за мене!

Поробен от всякакви пороци, окаяно се подчиних на причинителите на страстите и поради небрежност изгубих власт над себе си; Спасителю, небесни Отче, смили се над мене, който прибягвам към Твоята голяма милост.

Слава: Изпълнен с всякакъв срам, не смея да погледна към небесната висота, защото безразсъдно се покорих на греха, но сега, обръщайки се в съкрушение, зова: съгреших пред Тебе, приеми ме, Царю на всички!

И сега: Ти си помощ на човеците, Чиста Дево, твърдо упование на всички християни, прибежище за спасяваните; спаси ме чрез твоите майчини молитви и ме удостой с бъдещия живот.


Възкресна Песен 5

Ирмос: Моля те, Благи, с Твоята божествена светлина озари душите на онези, които от ранно утро копнеят за Тебе да Те познаят като Божие Слово, истински Бог, Който ги призовава от греховния мрак.


Херувимите сега отстъпват от мен, и огненият меч (който пази дървото на живота) се обръща от мен, Владико; защото видяха, че Ти, Божието Слово и истински Бог, си направил път на разбойника към рая.


Не се боя от това, че ще бъда върнат в земята, Владико Христе, защото по Твоята голяма милост, Ти ме издигна от земята, където бях забравен, до висините на нетлението, чрез Твоето възкресение.


Богородичен: Милостива Владичице на света, спаси нас, които от душа те изповядваме като Богородица, защото те имаме като необорима защита, истинската родителка на Бога.


Песен 5, от триода:

Ирмос: Нощта премина, денят се приближи и светлината огря света, затова ангелските чинове Те възхваляват и Те прославят.

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Като се отдалечих в страната на тлението, поробих се на чуждите граждани и се изпълних със срам; но сега, като се обръщам към Тебе, Милосърдни, викам: съгреших!

Отеческите Си недра отвори сега за мене, който се отвръщам от пороците, небесни Отче, и имайки преизобилна милост, не ме отхвърляй.

Слава: Не смея да погледна нагоре, Христе, понеже безброй пъти Те разгневих, но тъй като зная Твоите милостиви щедрости, зова: съгреших пред Тебе, помилвай и ме спаси!

И сега: Пресвета благодатна Дево, която роди Изкуплението за всички, облекчи с Твоите молитви тежкото бреме на моите съгрешения.


Възкресна Песен 6

Ирмос: Като видях житейското море да се надига от бушуващите вълни на изкушенията, прибягнах към Твоето тихо пристанище и Ти казвам: изведи живота ми от тлението, Многомилостиви.


Владико, Ти освободи света, когато бе разпънат, защото чрез гвоздеите си отменил проклятието върху нас, а когато беше пронизан в реброто, разкъса присъдата на Адам.


Привлечен с измама, Адам падна в пропастта на ада. Но Ти, Който си по естество Бог и милостив, слезе да го търсиш, и като го понесе на рамене, го въздигнa с Тебе.


Богородичен: Пречиста Владичице, която роди за човеците Кормчията Господ, укроти постоянния и жесток смут от страстите ми и дарувай спокойствие на моето сърце.


Песен 6, от триода:

Ирмос: Бездната на прегрешенията ме държи, Спасителю, и житейското море ме залива, но както Йона от кита, така извлечи и мене от страстите и ме спаси.

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Дълбината на греха винаги ме окръжава и вълнението на греховете ме потапя; но ме насочи към пристанището на живота, Христе Боже, и ме спаси, Царю на славата!

Безумно разпилях бащиното богатство и като обеднях, изпълних се със срам, поробен от безплодни помисли. Затова към Тебе викам: Човеколюбче, смили се и ме спаси!

Слава: Изтощен от глад и от всякакви блага, отдалечих се от Тебе, Всеблагий, пожали ме, понеже сега се връщам, Христе, и спаси мене, който възпявам Твоето човеколюбие.

И сега: Спасителя и Владиката Христа си родила, Девойко, удостой със спасение и мене обеднялия от всякакви блага, за да възпявам Твоето величие, чиста Дево!


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си Цар на мира и Спасител на нашите души, и на Тебе слава възнасяме…


Кондак от триода, глас 3: Отделих се безумно от Твоята Отеческа слава и разпилях в пороци даденото ми от Тебе богатство. Затова принасям Ти вопъла на блудния син: съгреших пред Тебе, Отче милосърдни, приеми ме каещия се и ме направи като един от Твоите наемници!

Икос: От нашия Спасител, Който всеки ден ни учи от Писанието със Своя глас, нека чуем за блудния син, за да придобием отново целомъдрие. И нека с вяра подражаваме на неговото добро покаяние и със смирени сърца да викнем към Знаещия тайните на всички: „Съгрешихме пред Тебе, Отче милосърдни, и вече никога не ще сме достойни да се наричаме Твои чеда, както преди!“ Но бидейки по природа Човеколюбив, Ти сам ме приеми и ме направи като един от Своите наемници.

Синаксар

Стих: Който е като мен блудник, нека дерзае и да се завърне, защото вратата на Божиите щедрости е отворена за всички.


В този ден празнуваме възвръщането на блудния син, което божествените отци са поставили в Триода на второ място, по причина, че мнозина съзнават своите безбройни беззакония, живеейки от младини блудно, прекарвайки времето си празно, в пиянство и нечистота, и по такъв начин, падайки в пропастта на злото, изпадат в отчаяние, което е следствие от гордостта. Затова те съвсем не искат да се обърнат към поправяне, оправдавайки се с пленяването от злото, с което падат в още по-голямо зло.

Проявявайки към такива хора отеческо човеколюбие и желаейки да ги избавят от отчаянието, светите отци предлагат тук днешната притча след предишната – за митаря и фарисея, за да изтръгнат от корен тази страст у многото съгрешили блудници и да ги склонят отново към придобиването на добродетели, откривайки преблагото Божие милосърдие. Чрез тази притча се показва, че няма такива грехове, които да надминат човеколюбието на Бога.

И тъй двамата синове на човека, тоест на Богочовека Словото – това са праведните и грешните. Големият син е този, който винаги пребъдвал в изпълнение на Божиите заповеди и в Неговата благодат и никога не отстъпвал от Него. А по-малкият е оня, който възлюбвайки греха и чрез срамни дела отпаднал от пребиваване с Бога, поради греха се самолишил от Божието човеколюбие и заживял блудно. Той не опазил целомъдрието, послушал лукавия демон и поради сластолюбие се поробил на неговата воля, но не могъл да удовлетвори желанията си. Защото грехът, който разпалва привичката към временните наслаждения е ненаситен и Господ в притчата го уподобява на рожкови – храната на свинете, защото те в началото са сладки, а после стават горчиви като плевели; така е и с греха.

Накрая, идвайки на себе си, блудният син, погиващ от глада по добродетелите, се връща при Отца с думите: „Отче! Съгреших против небето и пред Тебе и вече не съм достоен да се нарека Твой син.“ (Лк. 15, 8). Но Отец приема каещия се без укор, с отворени обятия, явявайки Божествената Си и отеческа любов. И му дава одежда, тоест Светото Кръщение, печат и пръстен – благодатта на Всесветия Дух, и добавя обуща, та отсега змиите и скорпионите да не нараняват нозете му, а напротив – той сам с тях да тъпче главите им. После Отец заради него с голяма радост заколва угоеното теле – Своя Единороден Син и му дава да се причасти с Неговата Плът и Кръв. И сякаш удивен на безкрайното милосърдие на Отца, големият брат изразява цялото си негодувание. Но Човеколюбецът и него привежда към безмълвие, като го кани с тихи, кротки и благосклонни слова, казвайки: „Ти винаги си с Мен и трябва да споделиш угощението Ми и да се радваш, че тоя Мой син преди бе мъртъв заради греха и оживя, разкайвайки се за безразсъдните дела. Загубен бе, отделяйки се от Мен заради греховния навик и бе намерен от Мен, Който пострадах за него по Своето милосърдие и го призовах по Своята милост.“ (ср. Лк. 15, 31–32).

Тази притча е приложима и към еврейския народ и към нас. По тази причина тя е поставена тук от светите Отци, та както се каза по-рано, да отблъсне отчаянието и нерешителността да се започне добродетелния живот, поучавайки към покаяние и обръщане на съгрешилия, подобно на блудния син. Защото разкаянието е най-доброто оръжие и силна помощ против демонските стрели. 

Христе Боже наш, по неизказаното си човеколюбие, помилуй ни. Амин.


Възкресна Песен 7

Ирмос: Ангелът направи огнената пещ прохладна за благочестивите младежи и изгаряща за халдеите, Божията заповед убеди мъчителя да извика: благословен си, Боже на нашите отци.


Слънцето, ридаейки за Твоето страдание, Владико, се обви в мрак и посред деня затъмни светлината си по цялата земя, като завика: благословен си, Боже на нашите отци.


Преизподнята, Христе, се облече в сияние при Твоето слизане (в нея), а праотецът беше видян изпълнен с веселие да играе и да ликува с думите: благословен си, Боже на нашите отци.


Богородичен: Чрез тебе, майко Дево, изгря прекрасна светлина за цялата вселена. Тъй като роди Бог Създателят на всичко, моли Го, Всечиста, да изпрати на нас, верните, голяма милост.


Песен 7, от триода:

Ирмос: Младежите танцуваха в пещта, подражавайки на херувимите, и викаха: благословен си, Боже, многовъзпяван и прославян през всички векове, защото Ти чрез истина и съд ни доведе всичко това заради нашите грехове.

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Окаяно се преклоних пред плътските наслаждения, и напълно се поробих на изобретателите на страстите и станах чужд за Тебе, Човеколюбче. Но сега викам с гласа на блудния син: съгреших, Христе, не ме презирай, понеже Ти си единствен милостив!

Съгреших, – викам, – като съвсем не дръзвам да погледна небесната висота, Царю на всичко, защото само аз в безумието си Те прогневих, като отхвърлих Твоите заповеди; затова като единствен Добър, не ме отхвърляй от лицето Си.

Слава: Господи, по молитвите на апостолите, на пророците, на преподобните, на светите мъченици и праведниците прости ми всичко, каквото съгреших, разгневявайки Твоята благост, Христе, за да Те възпявам във всички векове.

И сега: Явявайки се, Богородице, по-светла от херувимите и серафимите и от цялото небесно войнство, заедно с тях, Всенепорочна, моли Този, Който прие плът от тебе – Божественото Слово на безначалния Отец, да се удостоим всички с вечните блага.


Възкресна Песен 8

Ирмос: От пламъка си излял роса за благочестивите младежи и с вода си изгорил жертвата на праведния, защото всичко правиш, Христе, само както пожелаеш: през всички векове Те превъзнасяме.


Завистта накара юдейските хора някога да убият своите пророци, сега ги направи богоубийци, като Те издигнаха на кръста, Слове Божи. Да Го превъзнасяме през всички векове.


Без да напускаш небесното Си жилище, Ти слезе в ада, вдигна лежащото в гниене човечество, Христе. Превъзнасяме Те през всички векове.


Богородичен: Ти си заченала Словото, Излъчващия светлина от светлината, и като Го роди неизказано, ти се прослави, защото Божият Дух се всели в тебе, Девойко. Затова те възпяваме във всички векове.


Песен 8, от триода:

Ирмос: Възпявайте Мойсей, който в къпината на Синайската планина* предизобрази чудото на Девата, благославяйте и го превъзнасяйте през всички векове.

* Изход, гл.3

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Ти слезе на земята поради голямото Си милосърдие, за да спасиш света с доброволната Си нищета, затова и мене, обеднялия сега от всяко добро дело, спаси като милосърден.

Като се отдалечих от Твоите заповеди, аз окаяно се поробих на измамника, но сега се връщам както някога блудния син, приеми ме като падам пред Тебе, небесни Отче!

Благославяме Отца, и Сина, и Светия Дух, Господа.

Помрачих се, хванат в пагубните помисли и се отделих от Тебе, изгубил власт над самия себе си, Милостиви. Спаси мене, който падам в покаяние пред Тебе.

И сега: Божия Родителко чиста, единствено изправяне на падналите, вдигни и мене съкрушения и смирения от всякакви грехове.


Възкресна Песен 9

Ирмос: За човека е невъзможно да види Бога, Когото дори ангелските сили не смеят да погледнат, но чрез тебе, Всечиста, Словото се яви на човеците въплътен. Него величаем и заедно с небесните войнства те облажаваме.


Слово Божие, като се приобщи по плът към страстите, Ти остана незасегнат от страстите и освобождаваш човека от страстите, като чрез страданията Си стана страдание, Спасителю наш, защото само Ти си безстрастен и всесилен.


Въпреки че прие разтлението на смъртта, запази тялото Си невку̀сило тление, а Твоята животворяща и божествена душа, Владико, не беше изоставена в ада. Но сякаш от сън Ти стана и ни възкреси с Тебе.

Припев: Пресвета Троице, спаси ни!

Троичен: С чисти устни всички човеци прославяме Бог Отец и събезначалния Му Син, и почитаме славната и неизказана сила на Всесветия Дух, защото си единствената всесилна, неразделна Троица.


Песен 9, от триода:

Ирмос: Кой от родените на земята някога е чувал това или кой някога е виждал девица да зачене в утробата и безболезнено да роди младенец? Твоето чудо беше такова и затова те величаем, чиста Богородице Мария.

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Виж, Христе, скръбта на сърцето ми, погледни на моето обръщане, виж сълзите ми, Спасителю, и не ме презирай, но ме прегърни отново по Своето милосърдие, причислявайки ме към множеството на спасяваните, за да възпявам благодарно Твоите милости.

Като разбойника Ти викам: помени ме! Като митаря в скръбта се удрям в гърдите и зова: бъди милостив, Всемилосърдни, и ме избави като блудния син от всичките ми злини, Царю на всички, за да възпявам Твоето крайно снизхождение!

Въздъхни сега, окаяна моя душо, и викни с глас към Христос: Господи, Който заради мене доброволно обедня, обогати с изобилие от блага мене, обеднялия от всяка добродетел, понеже Си единствен добър и многомилостив!

Слава: Както някога устрои веселие заради доброволното завръщане на блудния син, Добри, така и сега направи заради мене, окаяния, разтваряйки Своите свети обятия, та като се спася, да възпявам Твоето крайно снизхождение.

И сега: Моля те, Дево, чрез Твоите светли молитви просвети моите духовни очи, помрачени от злоба и ме насочи в пътя на покаянието, за да прославям достойно тебе, която извън разума даде плът на Словото.


Катавасии от Триода на 2-ра неделя, гл. 2:

Мойсейскую песн

Песен 1

Душо моя, започни песента на Мойсей и извикай: Той стана мой помощник и покровител за спасение, Той е моят Бог и ще Го прославя.

Песен 3

Безплоден е умът ми, Боже, но с добросърдечието Си направи ме плодоносен Ти, Който си творец на добрините и създател на благата.

Песен 4

Пророкът духовно предвидя Твоето раждане от Девата и провъзгласи: чух слуха за Тебе и се уплаших, защото си дошъл при нас от юг и от сенчестата света планина, Христе.

Песен 5

Нощта премина, денят се приближи и светлината огря света, затова ангелските чинове Те възхваляват и Те прославят.

Песен 6

Бездната на прегрешенията ме държи, Спасителю, и житейското море ме залива, но както Йона от кита, така извлечи и мене от страстите и ме спаси.

Песен 7

Младежите танцуваха в пещта, подражавайки на херувимите, и викаха: благословен си, Боже, многовъзпяван и прославян през всички векове, защото Ти чрез истина и съд ни доведе всичко това заради нашите грехове.

Песен 8

Възхваляваме, благославяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Възпявайте Мойсей, който в къпината на Синайската планина предизобрази чудото на Девата, благославяйте и го превъзнасяйте през всички векове.


Евангелски чин

Дяконът: На Господ да се помолим. 

Народът: Господи, помилуй!

Свещеникът: Защото си свят, Боже наш, и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отец и Син, и Свети Дух, подобава всяка слава, чест и поклонение сега и винаги, и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание всякое Господа.

Дяконът: За да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господ Бог да помолим!

Народът: Господи, помилуй! (3)

Дяконът: Премъдрост! Да застанем прави, за да изслушаме светото Евангелие!

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеникът: Ще се чете из светото евангелие според евангелист (името).

Дяконът: Да внимаваме.

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе! 


Възкресно евангелие

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


Възкресна песен

Четец: Като видяхме Христовото Възкресение, нека се поклоним на светия Господ Иисус, Който едничък е безгрешен. На Твоя Кръст се покланяме, Христе, и Твоето Свято Възкресение възпяваме и славим – Ти си нашият Бог, освен Тебе другиго не знаем и с Твоето име се именуваме. Дойдете, всички верни, да се поклоним на святото Христово Възкресение, защото, ето – чрез Кръста дойде радост за целия свят. Всякога благославяйки Господа, нека възпяваме Неговото Възкресение, защото Той, като претърпя разпятие, със смърт смъртта разруши.


50 Псалом (пее се)


Славагл. 8: Покаяния отверзи ми двери

Отвори ми вратите на покаянието, Животодателю, защото рано сутринта духът ми бърза към Твоя свят храм и носи храма на тялото ми, целия осквернен, но като състрадателен очисти ме с Твоята добросърдечна милост.

И сегаНасочи ме по пътеките на спасението, Богородице, защото окалях душата си със срамни грехове и в леност пропилях целия си живот, но с твоите молитви ме избави от всяка нечистота.

Стих, гл. 6: Помилвай ме, Боже, по голямата Си милост и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми.

Стихира, гл. 6: Когато размислям за множеството ужасни постъпки, които съм направил, аз окаяният треперя за страшния ден на съда, но като се надявам на милостта на Твоето състрадание, като Давид Ти викам: помилвай ме, Боже, по голямата Си милост.


Дяконът: Литийна молитва. И възглас: По милостта и щедростите и човеколюбието:


Честнейшую.

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!


Народът: (речитативДушата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека.

9-та песен от катавасиите, гл. 2 

Кой от родените на земята някога е чувал това или кой някога е виждал девица да зачене в утробата и безболезнено да роди младенец? Твоето чудо беше такова и затова те величаем, чиста Богородице Мария.


Малка ектения

Свещеникът: Защото Те хвалят всички небесни сили и на Тебе въздаваме слава, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков.


Свят е Господ, нашия Бог. (2)

Превъзнасяйте Господа, Бога нашего, и се покланяйте на подножието Му: защото то е свято! (Пс. 98:5)

Възкресен Ексапостиларий 6:

Гл. 2. Показвайки, че си човек по същество, Спасителю, след като възкръсна от гроба, Ти дойде, застана сред учениците, и яде от храната, научи ги за покайното кръщение, а като се възнесе веднага при небесния Отец, обеща им да изпратиш Утешителя, надбожествени Богочовеко, слава на Твоето възкресение.

От Триода, гл. 2: По: Жени услышите

Аз окаяният, като се запилях безразсъдно, зле прахосах богатството на благодатта, което ми даде, Спасителю, живях блудно и го пропилях, подмамен от бесовете, затова като блудник се връщам, приеми ме, милостиви Отче, и ме спаси.

Друг подобен

Слава: Пръснах и пропилях Твоето богатство, Господи, и се подчиних на лукавите бесове, аз окаяният, но многосъстрадателни Спасителю, пожали мене, блудния, и очисти ме, осквернения, като отново ми дадеш предишната одежда на Твоето царство.

И сега: Света майко Дево, ти си голямата похвала на апостолите, мъчениците, пророците и преподобните, и затова, Богородителко, умилостиви твоя Син и Господ към нас, твоите раби, когато седне да съди всеки според делата му.


На хвалитните стихири, възкресни, глас 6:

Всичко, що диша, да хвали Господ. Хвалете Господ от небесата; Хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.


Стих: Да извършат над тях писания съд. Тая чест е за всички Негови светии. Пс.149:9 

Твоят кръст, Господи, е живот и възкресение на Твоя народ, и като се надяваме на него, възпяваме Тебе – възкръсналия наш Бог. Помилуй нас!


Стих: Хвалете Бога в Неговата светиня, хвалете Го в крепостта на силата Му. Пс.150:1

Твоето погребение, Владико, отвори рая за човешкия род, и като се избавихме от тление, възпяваме Тебе – възкръсналия наш Бог. Помилуй нас!


Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. Пс.150:2

Да възпеем Христос заедно с Отец и Духа, Който възкръсна от мъртвите, и да извикаме към Него: Ти си нашия живот и възкресение, помилуй нас! 


Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. Пс.150:3 

На третия ден си възкръснал от гроба, Христе, според Писанията; съвъзкресил си нашия праотец (Адам). Затова и Те слави човешкия род и възпява Твоето възкресение.

Друга стихира от св. патр. Анатолий.

Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). Пс.150:4 

Господи, тайната на Твоето възкресение е голяма и страшна, защото Ти излезе от гроба като жених от булчинска стая, като унищожи смъртта чрез смърт, за да освободиш Адам. Затова ангелите на небесата пеят в хор, а на земята човеците славят Твоето състрадание към нас, Човеколюбче.


От Триода

Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс.150:5-6) 

Глас 2: Принасям Ти думите на блудния син, благи Господи: съгреших пред Твоите очи, пропилях богатството на Твоите дарове, Спасителю, но ме приеми разкаян и ме спаси.


Стих: Стани, Господи Боже мой, дигни ръката Си, не забравяй Твоите до край потиснати. (Пс.9:33)

Глас 4: Като блудния син дойдох и аз, Милостиви, който прекарах целия си живот в чужда страна, пропилях богатството, което Ти ми даде, Отче, приеми ме разкаяв и ме помилвай, Боже.


Стих: Ще Те славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса. (Пс.9:1)

Глас 8: Блудно пръснах богатството на Отеческия дом и го пропилях, останах самотен, обитавайки земята на лукавите граждани, и като не можах да понасям съжителството с тях, аз се връщам и викам към Тебе, милостивия Отец: съгреших срещу небето и пред Тебе и не съм достоен да се нарека Твой син; направи ме като един от надничарите Си, Боже, и ме помилвай.


Слава, от Триода, гл. 6:

Добри Отче, отдалечих се от Тебе, не ме оставяй, нито ме показвай като непотребен в Твоето царство; вселукавият враг ме разголи и грабна богатството ми, аз разгулно разпилях дарбите на душата си, но сега станах, обърнах се към Тебе и викам: направи ме като един от своите надничари Ти, Който заради мене на кръста простря пречистите Си ръце, за да ме изтръгнеш от страшния звяр и да ме облечеш в предишното одеяние, защото единствен си многомилостив.


И сега, по гласа на Славата: Преблагословена си, Богородице Дево, защото чрез Въплътения от тебе адът беше пленен, Адам беше извикан отново, клетвата – премахната, Ева – освободена, смъртта – умъртвена, а ние оживяхме; затова възкликваме и пеем: благословен си Христе, Боже наш, Който така си благоволил, слава на Тебе!


Велико славословие – пее се.

Слава на Тебе, Който си ни показал Светлината. Слава във висините Богу, на земята мир, между човеците благоволение. 

Хвалим Те, благославяме Те, покланяме Ти се, славословим Те, благодарим Ти заради великата Твоя слава. Господи Царю небесни, Боже Отче Вседържителю, Господи Сине единородни Иисусе Христе, и Светий Душе! Господи Боже, Агнец Божий, Сине на Отца, Който вземаш върху Си греха на света, помилуй нас – Ти, Който вземаш върху Си греховете на света! Приеми нашата молитва, Ти, Който седиш отдясно на Отца, и помилуй нас! Защото само Ти си свят, само Ти си Господ, Иисус Христос, за слава на Бога Отца! Амин!

Всеки ден ще Те благославям и ще прославям Твоето име во веки и във вечни векове! Удостой ни, Господи, през тоя ден да се запазим от грях! Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името ти во веки! Амин! Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме!

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби! Господи, прибежище бил си нам от род във род. Аз рекох: „Господи, помилуй ме и изцери душата ми, защото съгреших пред Тебе“. Господи, към тебе прибягнах, научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог. Защото у Тебе е изворът на живота; в Твоята светлина ще видим светлина. Продължи Твоята милост към тия, които Те познават. 

Свети Боже, свети Крепки, свети Безсмъртни, помилвай ни (3 пъти).

Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков. Амин.

Свети Безсмъртни, помилвай ни.

(Бавно) Свети Боже, свети Крепки, свети Безсмъртни, помилвай ни.


Възкресен тропар

Днес стана спасението на света, нека възпеем Възкръсналия от мъртвите, Твореца на нашия живот: защото, като унищожи смъртта чрез смърт, даде ни победа и голяма милост.


—————————————


НА ЛИТУРГИЯТА


Тропари след входа:

Възкресен тропар, глас 6:

Ангелските сили се явиха при Твоя гроб и пазачите примряха, а Мария стоеше до гроба, като търсеше Твоето пречисто тяло. Ти плени ада, без да бъдеш засегнат от него. Срещна Дева Ти, Който даряваш живот. Възкръснал от мъртвите, Господи, слава на Тебе!

На храмовия светия.

Кондак от триода, глас 3: Отделих се безумно от Твоята Отеческа слава и разпилях в пороци даденото ми от Тебе богатство. Затова принасям Ти вопъла на блудния син: съгреших пред Тебе, Отче милосърдни, приеми ме каещия се и ме направи като един от Твоите наемници!


Апостол: 1 Кор: 6:12-20

Братя, всичко ми е позволено, ала не всичко е полезно; всичко ми е позволено, но няма да бъда аз обладан от нещо. Храната е за корема, и коремът за храната; но Бог ще погуби и едното и другото. Ала тялото не е за блудство, а за Господа, а Господ – за тялото. Бог и Господа възкреси, и нас ще възкреси със силата Си. Нима не знаете, че телата ви са Христови членове? И тъй, да взема ли членовете на Христа и да ги направя членове на блудница? Съвсем не! Или не знаете, че, който се съединява с блудница, става едно тяло с нея? Защото казано е: „ще бъдат двамата една плът“. А който се съединява с Господа, един дух е с Него. Избягвайте блудството; всеки грях, що прави човек, е извън тялото, а блудникът против собственото си тяло греши. Или не знаете, че тялото ви е храм на Духа Светаго, Който живее във вас и Когото имате от Бога, и че не принадлежите на себе си? Защото вие сте скъпо купени. Затова прославете Бога в телата си и в душите си, които са Божии.


Евангелие: Лука 15:11-32

Иисус им каза следната притча: един човек имаше двама сина; и по-младият от тях рече на баща си: татко, дай ми дела, който ми се пада от имота. И бащата им раздели имота. 

Не след много дни, младият син, като събра всичко, отиде в далечна страна, и там прахоса имота си, като живееше разпътно. А след като той разпиля всичко, настана голям глад в оная страна, и той изпадна в нужда; и отиде та се пристави у едного от жителите на оная страна, а тоя го прати по земите си да пасе свини; и той бе пѐтимен да напълни корема си с рожкове, що свините ядяха, но никой не му даваше. А като дойде в себе си, рече: колко наемници у баща ми имат в изобилие хляб, пък аз от глад умирам! Ще стана и ще отида при баща си и ще му река: татко, съгреших против небето и пред тебе, и не съм вече достоен да се нарека твой син; направи ме като един от наемниците си. 

И стана, та отиде при баща си. И когато беше още далеч, видя го баща му, и му домиля; и като се затече, хвърли се на шията му и го обцелува. А синът му рече: татко, съгреших против небето и пред тебе, и не съм вече достоен да се нарека твой син. А бащата рече на слугите си: изнесете най-хубавата премяна и го облечете, и дайте пръстен на ръката му и обуща на нозете; па докарайте и заколете угоеното теле: нека ядем и се веселим, защото тоя мой син мъртъв беше, и оживя, изгубен беше и се намери. И взеха да се веселят. 

А по-старият му син беше на нива; и на връщане, като наближи до къщи, чу песни и игри; и като повика едного от слугите, попита: що е това? Той му рече: брат ти си дойде, и баща ти закла угоеното теле, защото го прие здрав. Той се разсърди, и не искаше да влезе. А баща му излезе и го канеше. Но той отговори на баща си и рече: ето, аз толкова години ти служа, и ни веднъж твоя заповед не престъпих; и мене никога дори козле не си дал, за да се повеселя с приятелите си; а като дойде тоя ти син, който прахоса имота ти с блудници, за него ти закла угоеното теле. А той му рече: чедо, ти си винаги с мене, и всичко мое е твое; а трябваше да се зарадваме и развеселим затова, че тоя ти брат мъртъв беше, и оживя, изгубен беше, и се намери.


*** За националният празник може да се отслужи заупокойна молитва за загиналите за нашата свобода руски, български, украински, румънски и финландски воини, преди отпуста на Литургията.

No comments:

Post a Comment