Thursday 19 January 2023

Свети патр. Евтимий (на ц.с.)

Свети Евтимий, патриарх Търновски


Вечерна служба

Блаже́н муж: 1-й антифо́н. 


Господи, воззвах (Пс. 140), на 8, глас 4:

Господи, извиках към Тебе, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, извиках към Тебе; побързай към мене; чуй моя глас, когато Те призовавам, чуй ме Господи! 

Да се възнесе молитвата ми пред Тебе като тамян; издигането на ръцете ми да бъде като вечерна жертва, чуй ме Господи.


Стих 8: От дън душа викам към Тебе, Господи. Господи, чуй гласа ми. (Пс. 129:1-2)

Стих 7: Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми. (Пс.129:2)

Подобен: Дал еси́ зна́мение:

Звезду́ пресве́тлую, Евтимия, восхва́лим всеусе́рдно, от Те́рнова гра́да возсия́вшую, от Христа́ же – Со́лнца – свет восприи́мшую и незаходи́мо всех нас озаря́ющую словесы́ ве́дения и де́лы доброде́телей, и свя́тости благода́тию путь нам к Небеси́ показу́ющую, иде́же всех веселя́щихся жили́ще и благоче́стия мзды восприя́тие.


Стих 6: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс.129:3)

Стих 5: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. (Пс.129:4)

Ко исто́чнику воды́ живо́тныя, Евтимию, притеце́м всеусе́рдно, ве́рою бо в Сы́на Божия утро́бою источа́ет ре́ки благода́ти неиждива́емыя, и утоля́ет сердца́ жа́ждущих пра́вды Божия, и умыва́ет со́весть умиле́ния слеза́ми, и па́жить зла́чную утучня́ет о́вцам Божияго ста́да, иде́же несть печа́ли, ни воздыха́ния.


Стих 4: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа. (Пс.129:6-7А)

На дре́во многове́твенное, Евтимия, воспари́м всеусе́рдно, его́же ли́ствие Бо́жиих дарова́ний нераска́янных не отпада́ет, насажде́ну су́щу при исхо́дящих вод, и е́же плоды́ своя́ подае́т во вре́мя свое́ ве́рным в наслажде́ние и, по Ева́нгелию, пти́цы Небе́сныя, сыно́в Ца́рствия, покрыва́ет от ва́ра грехо́внаго

Други стихири, глас 1, самогласни:

Стих 3: Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс.129:7Б-8)

Прииди́те, ви́дите неустраши́мую до́блесть па́стыря до́браго! Се бо послу́шает Евтимий Христа́, глаго́люща не боя́тися убива́ющих те́ло, души́ же не могу́щих вреди́ти, и дерзнове́нно облича́ет кровопи́тное неи́стовство нечести́вых, и чу́дом посрамля́ет немощну́ю зло́бу их. Си́це испо́лнися сло́во, я́ко а́ще Госпо́дь с на́ми, никто́же на ны.


Стих 2: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс.116:1)

Прииди́те, ви́дите печа́ль, сердца́ растерза́ющую! Се бо разлуча́ет враг Евтимия Патриа́рха па́ствы его́. И вси облива́ются слеза́ми и го́рько к не́му вопию́т: кому́ ны оставля́еши, сиротству́ющих, святе́йший отче? Не оставля́ющей, – глаго́лет, – николи́жды никого́же Вездесу́щей Тро́ице, Бо́гу на́шему, и ны́не, и во ве́ки.


Стих 1: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня пребъдва вечно. (Пс.116:2)

Прииди́те, ви́дите любо́вь ве́лию па́ствы к па́стырю. Се бо провожда́ют Евтимия Патриа́рха в невозвра́тное заточе́ние. И вси пла́чут и рыда́ют, ру́це же его́ и но́зе целу́ют и траву́, стопы́ его́ свяще́нными попра́нную, в благослове́ние себе́ востерза́ют. О, Голго́фы к воскресе́нию и страсте́й во спасе́ние!

Слава, глас 2:

О, адама́нтския кре́пости души́ Евтимия! Я́коже бо рече́ апо́стол, я́ко, его́же лю́бит, Госпо́дь наказу́ет, си́це и са́мым де́лом на нем сие́ показа́ся: обре́т бо его́, очище́на посто́м и моли́твою, соверши́ и еще́ Бог зла́то души́ его́ в горни́ле трипла́меннаго огня́ искуше́ний и сострада́нием у́бо утро́бы оте́ческия лю́дем Свои́м, страхова́нием сме́рти и да́льним заточе́нием, сотвори́в со искуше́нием избытие́, и́мже и возмо́же понести́ побе́дою пра́вды. Те́мже, отче Евтимие, име́я дерзнове́ние ве́лие ко Го́споду, избавля́й нас твои́ми к Нему́ моли́твами от тя́жких и лю́тых боре́ний мучи́теля.

И сега, Богородичен: (догматик) гл. 2. Прейде сень 

Отмина сянката на Закона при идването на благодатта. Както къпината, която гореше, а не изгаряше, така и ти си родила, Дево, и си останала девица. Вместо огнен стълп, изгря Слънцето на правдата; вместо Мойсей, се яви Христос, спасението на нашите души.


Вход с кадилница. Свете тихий:

Творение на св. Софроний, патр. Йерусалимски

Тиха светлина от светата слава на безсмъртния, светия и блажения небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Бога – Отец, Син и Свети Дух; Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове, затова и светът Те слави.


Прокимен (на деня)


Четива


Притчи Соломонови

(Комбинирани стихове):

Споменът за праведника ще пребъде благословен, и благословия почива върху главата на праведника. Блажен човек, който е придобил мъдрост, и човек, който е спечелил разум, – защото нея да придобиеш е по-добре, отколкото сребро да придобиеш, и печалбата от нея е повече, отколкото от злато: тя е по-скъпа от драгоценни камъни; (ни едно зло не може да ѝ се противи; тя е добре позната на всички, които се приближават към нея,) и нищо, което е теб въжделено, не ще се сравни с нея. В десницата ѝ е дългоденствие, а в левицата ѝ – богатство и слава; (от устата ѝ излиза правда; закон и милост носи на езика си). И тъй, деца, послушайте ме: блажени са, които пазят моите пътища! Защото, който ме е намерил, намерил е живот; и ще получи благодат от Господа. Към вас, люде, викам, и към синовете човешки е моят глас: защото Аз, премъдростта, живея с разума и диря разсъдъчно знание. Мои са решение и правда; аз съм разум, у мене е силата. Обичам, които мене обичат, и които ме търсят, ще намерят благодат. Научете се, неразумни, на благоразумие, и глупци, – на разум. Слушайте, понеже ще говоря нещо важно, и устата ми ще изрекат правда; защото езикът ми ще изговори истина, а нечестието е гнусота за устата ми; всички думи на устата ми са справедливи; в тях няма коварство и лукавство; те всички са ясни за разумния и справедливи за ония, които са придобили знание. Не другарувай с гневлив и не се събирай с припрян човек, не ограбвай сиромаха, защото той е сиромах, и не притеснявай злочестника при портите. Ще ви науча на истината, нека надеждата ви бъде в Господа и се изпълнете с Духа.


Притчи Соломонови

(10:31-32 и 11:1-12):

От устата на праведника тече мъдрост, а зловредният език ще бъде отсечен. Устата на праведника познават благоприятното, устата на нечестивите - развратеното. Неверни теглилки са гнусота пред Господа, а право теглене е Нему угодно. Дойде ли гордост, ще дойде и посрама, но мъдростта е със смирените. (Праведник, умирайки, оставя съжаление; а гибелта на нечестивците бива внезапна и радостна.) Непорочността на простодушните ще ги ръководи, а лукавството на коварните ще ги погуби. Богатството няма да помогне в деня на гнева, а правдата ще избави от смърт. Правдата на непорочния уравня неговия път, а нечестивецът ще падне поради своето нечестие. Правдата на простодушните ще ги спаси, а беззаконниците ще бъдат хванати от своето беззаконие. Със смъртта на нечестивия човек изчезва надеждата му, и очакванието на беззаконниците загива. Праведникът се спасява от беда, а вместо него пада в нея нечестивецът. Лицемерецът погубва с уста ближния си, а праведниците чрез прозорливост се спасяват. Кога праведници благоденствуват, градът се весели, и кога нечестивци гинат, бива тържество. С благословение на праведните град се въздига, а чрез устата на нечестивците се разрушава. Малоумният изказва презрение към ближния си, но разумният човек си мълчи.


Премъдрост Соломонова (4:7-15)

Праведникът и да умре рано, ще бъде в покой, защото не в дълговечността е честната старост, и не с броя на годините тя се измерва. Мъдростта е седина за людете, и безпорочният живот – възраст на старостта. Като благоугодил Богу, праведникът е обикнат и, като живял посред грешници, е прибран; грабнат е, да не би злоба да измени разума му, или коварство да прелъсти душата му. Защото упражнението в нечестие помрачава доброто, и вълнението на страстта развратява незлобивия ум. Достигнал съвършенство в кратко време, той е навършил дълги години; защото душата му е била угодна Господу, затова и побързал да излезе изсред нечестието. А хората видяха това, и не разбраха, дори и не помислиха, че благодат и милост има за светиите Му и промисъл – за избраниците Му.


Сугуба ектения


Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца, Сина и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!


Просителна ектения


На литията, самогласни стихири, глас 6:

Пра́вило Правосла́вия показа́ тя Христо́с, Евтимие отче, Патриа́рхов удобре́ние: от ересе́й бо очи́стил еси́ жре́бий апо́стольства твоего́, пиша́ и глаго́ля веща́ния Ду́ха святы́я на́шея ве́ры. И кто ли не слы́ша твои́х слове́с уче́ния? Кто ли же не пи воды́ живо́тныя усте́н твои́х и утро́бы? Наста́ви у́бо и нас ны́не, святе́йший отче, све́том правосла́внаго Богоразу́ния и беззазо́рнаго благоче́стия.

Глас 2:

Се вои́стинну Моисе́й но́вый яви́ся нам – Евтимий блаже́нный, взы́де бо, я́коже он, на го́ру Ато́нскую, бе́гая ми́ра те́мныя пучи́ны и Бога созерца́я очище́нным о́ком души́ своея́; но слы́ша глас Божияго зва́ния и сни́де к наро́ду па́ки со скрижа́льми Богове́дения, я́ко да веде́т их кре́пкою руко́ю путе́м благоче́стия, прогоня́емь же злочести́выми, па́ки на го́ру взы́де Родопскую, скорбя́ убо, па́ствы разлуча́яся, утеша́яся же, поко́й жела́емый души́ пустыннолю́бныя обрета́я и воспева́я благода́рственная Го́сподеви.

Слава, глас 5:

Ублажи́м, ве́рнии, Евтимия Патриа́рха, дру́га друго́в Бо́жиих и сожи́теля селе́ний их. Сей бо, услы́шав глас проро́ка, глаго́люща, я́ко мне зело́ че́стни бы́ша дру́зи Твои́, Бо́же, возлюби́ святы́х, и безпоро́чно поревнова́ венце́м их, и похвала́ми просла́ви их на земли́: Иоа́нна у́бо, Ры́льския пусты́ни чудотво́рца, Иларио́на же Мегли́нскаго, побори́теля ересе́й злочести́вых, и сла́вную во смире́нии Пе́тку, преподо́бное прозябе́ние Епива́тское и пусты́нное воспита́ние Иорда́нское, и Неде́лю, в му́ченицах вели́кую, и Филоте́ю, с му́жем безму́жно пожи́вшую, и Михаи́ла, во́ина Царя́ Небе́снаго. Те́мже по преставле́нии прия́ша его́ в кро́вы ве́чныя, и ку́пно с ни́ми мо́лится ны́не Го́сподеви о душа́х на́ших.

И сега, глас същия: Дево, почитана от всички, ти си храм и врата на палата и престола на Царя, през която моя Избавител, Господ Христос, се яви на спящите в тъмнина (мъртвите), бидейки Слънце на правдата, искаше да просвети създадените по Свой образ със Своя ръка. И така Всевъзпявана, като имаш майчино дръзновение към Него, непрестанно се моли да се спасят нашите души.


Стиховни  стихири, глас 5:

Подобен: Ра́дуйся:

Ра́дуйся, вели́кий печа́льниче земли́ Бо́лгарския,Евтимие, судо́м бо Бо́жиим попусти́ся тебе́ ви́дети стра́шная и ужа́сная: ни́ву трудо́в твои́х, зверьми́ попра́нную, и виногра́д возлю́бленный, ве́прьми озо́банный, ага́рянским наше́ствием и порабоще́нием церкве́й Бо́жиих разоре́ние, монастыре́й же сожже́ние, олтаре́й святы́х раско́пание и трапе́з свяще́нных опроверже́ние. Но со слеза́ми, я́коже други́й Иереми́я, вопия́ ко Го́споду, моли́ и ны́не о нас, дарова́ти душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.


Стих: Твоите свещеници ще се облекат в правда, и Твоите светии ще се зарадват. (Пс.131:9)

Ра́дуйся, вели́кий печа́льниче земли́ Бо́лгарский, Евтимие, судо́м бо Бо́жиим попусти́ся тебе́ ви́дети стра́шная и ужа́сная: ста́до твое́, Христу́ тезоимени́тое, во́лки свире́пыми разрева́емо и зу́бы же́стоко терза́емо, па́ству твою́, на ту́чней па́жити уче́ний твои́х воспита́нную, мечи́ нечести́вых избива́ему, це́ркви же Божия кровьми́ правосла́вных окропля́емый, и слы́шати во́плей чад твои́х возлю́бленных и утро́бою оте́ческою терза́тися, но по́мощи ни еди́ныя, и му́жественно вожделе́ти тебе́ сме́рти па́че живота́. Но со слеза́ми, я́коже други́й Иереми́я, вопия́ ко Го́споду, моли́ и ны́не о нас, дарова́ти душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.


Стих: Моисей и Аарон между свещениците и Самуил между ония, които призовават името Му, викаха към Господа, и Той ги слушаше. (Пс. 98:6)

Ра́дуйся, вели́кий печа́льниче земли́ Бо́лгарския, Евтимие, судо́м бо Бо́жиим попусти́ся тебе́ ви́дети стра́шная и ужа́сная, но и Небе́сныя ра́дости прича́стника тя Бог сотвори́, и яви́ тебе́ безве́стная Своя́ и та́йная, и жизнь твою́ чуде́сне спасе́ от меча́ ага́рянскаго, и кре́пость му́дрости Боже́ственный в се́рдце твое́ вложи́, я́ко да бу́деши стра́ждущей па́стве твое́й исто́чник утеше́ния Уте́шителева неиждива́емый, и слеза́ми провожда́ющих тя в заточе́ние не вельми́ сокруша́тися, но я́ко наста́вник до́брый Святе́й Тро́ице их вручи́ти. Но со слеза́ми, я́коже други́й Иереми́я, вопия́ ко Го́споду, моли́ и ны́не о нас, дарова́ти душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.

Слава, глас 6:

Прииди́те, возра́дуимся Го́сподеви, настоя́щую та́йну сказу́юще: восхоте́в бо, искупи́л ны есть честно́ю Кро́вию Единоро́днаго Сы́на Своего́, но и па́ки согреша́ющим нам любо́вию посыла́ет грехо́в очище́ние страда́нием в ве́це сем ко спасе́нию душа́м. И – о, ми́лости у́бо Боже́ственныя! во страда́нии же не лиша́ет нас луче́й све́та святы́х Свои́х, я́коже дре́вле болга́р не лиши́л есть сия́ния духо́внаго Патриа́рха Евтимия. Но, Господи, моли́твами его́ и ны́не не отста́ви от нас вели́кия Твоея́ ми́лости.

И сега, Богородичен: Творецът и моят Избавител – Христос Господ, през твоята утроба премина, и като се облече в мене, ме освободи от проклятието на Адам. Затова, най-чиста Дево, ние те възхваляваме непрестанно като Божия майка и Девица с ангелския поздрав: „Радвай се, Владичице, Застъпнице, Защитнице и Спасение на нашите души!“


Песен на Симеон Богоприемец:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи – светлина за просвета на езичниците и слава на Твоя народ Израиля“. (Лука 2:29-32)


Трисвятое


Тропар, глас 4:

Просиял с пустиннически подвиг, достойно си се изкачил на престола на първосветителството, откъдето си озарил всички с лъчите на богопознанието и си изпил чашата на безкръвното мъченичество. Сега предстоейки пред престола в горния Йерусалим, Евтимие, моли Христа нашия Бог за тези, които почитат твоята памет.


————————————————————


Утринна


Бог Господь, гл. 4:

Пс. 117

  Стих 1. Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е Идещият в името Господне.

  Стих 2. Oбсадиха ме, обиколиха ме, но с името Господне аз ги повалих.

  Стих 3. Няма да умра, но ще живея и ще разгласям делата Господни.

  Стих 4. Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла: това е от Господа, и е дивно в очите ни.


Тропар, глас 4:

Просиял с пустиннически подвиг, достойно си се изкачил на престола на първосветителството, откъдето си озарил всички с лъчите на богопознанието и си изпил чашата на безкръвното мъченичество. Сега предстоейки пред престола в горния Йерусалим, Евтимие, моли Христа нашия Бог за тези, които почитат твоята памет. (2 пъти)

Слава, и сега, Богородичен: Е́же от ве́ка утае́ное:

Скритата от вечност непозната и на ангелите тайна се откри чрез тебе, Богородице, на живеещите на земята – Бог, въплътен в несливано съединение и заради нас доброволно приел кръст, чрез него възкреси първосъздадения (Адам) и спаси от смърт душите ни!


Малка ектения: Защото Твоя е властта, и Твое е царството…


Първи седален, глас 4.

Подобен: Удиви́ся Ио́сиф:

Удиви́хомся вси, ви́дяще до́блести твоя́, Евтимие пребога́те, ка́ко кра́сных ми́ра отре́клся еси́ и на по́двиги дерзну́л еси́ пусты́ннаго жи́тельства и первосвяти́тельства, и ка́ко неустраши́м пребыва́л еси́ неви́димых и ви́димых враго́в; и Бо́гу сла́ву воспева́ем тебе́ ра́ди, я́ко в му́ченичестве невреди́ма тя соблюде́ и по преставле́нии сла́вы Своея́ сподо́би тя.

Слава, и сега, Богородичен, глас и подобен същия:

Удиви́шася, Чи́стая, ли́цы А́нгельстии, ка́ко, Прича́стница су́щи богате́йшая ра́дости Небе́сныя, во юдо́ли скорбе́й челове́ческих при́сно пребыва́еши, и ко вся́кому во́плю моли́твы ма́терски тщи́шися, и благода́ть раздае́ши неиждива́емую, больны́х исцеля́ющи и печа́льных утеша́ющи, Де́во Ма́ти Госпо́дня и сокро́вище простра́ннейшее ми́лости Боже́ственныя.


Малка ектения: Защото си благ и човеколюбив Бог и на Тебе възнасяме слава…


Втори седален, глас 3.

Подобен: Красоте́ де́вства Твоего́:

Красото́ю плене́н быв лица́ Божия, Евтимие Преподо́бне отче наш, ничесо́же в ми́ре возлюби́в, вся уме́ты вмени́л еси́ и, распала́емь любо́вию Бо́жиею, в пре́дняя простира́яся, за́дняя же забыва́я, Красне́йшаго сыно́в челове́ческих всели́л еси́ в ду́шу твою́.

Слава, и сега, Богородичен, глас и подобен същия:

Краене́йшая очесе́м Бо́жиим и добре́йшая ви́димых и неви́димых показа́лася еси́ всех, Де́во Богоро́дице, сего́ ра́ди избра́ Тя Оте́ц в Неве́сту Себе́, Сын же Тя Себе́ Ма́терь стяжа́, сотвори́вый и пита́яй вселе́нную. Те́мже ны́не, род челове́ческий, по до́лгу Тя ублажа́ем.


Полиелей и величание


Малка ектения: Защото се благослови Твоето име и се прослави Твоето царство…


Седален след полиелея, гл. 8, по Премудрост и Слово:

Прему́дрость даде́ся ти пребога́тая от Исто́чника прему́дрости – Христа́ Бога на́шего, во е́же учи́ти лю́ди Правосла́вия догма́том и води́ти я у́зким путе́м благоче́стия на па́жить Боже́ственныя благода́ти. Те́мже и потруди́лся еси́ и был еси́ свети́льник, на све́щнице всем светя́й ча́дом Це́ркве Правосла́вныя Христа́ Бога на́шего, Его́же моли́ спасти́ и просвети́ти любо́вию соверша́ющих честну́ю па́мять твою́.

Слава, и сега, Богородичен, глас и подобен същия:

Прему́дрость во чре́ве заче́нши, неопа́льно родила́ еси́ всех Спа́са Го́спода и ми́ру была́ еси́ вина́ обоже́ния, на зе́млю бо низвела́ еси́ благоволе́ние Отчее, на Не́бо же возвела́ еси́ ада́мский род, откры́вши ему́ ра́йская врата́. Ле́ствице Небе́сная и две́ре ра́я, Богоро́дице Мари́е, Христа́ Бога на́шего моли́ грехо́в оставле́ние дарова́ти покланя́ющимся любо́вию пречи́стому Рождеству́ Твоему́.


Степенни (стъпални), глас 4.

Антифон 1-ви, повтаряме стиховете:

От моите младини много страсти ме нападат, но Сам Ти ме защити и спаси, Спасителю мой.

Ненавиждащите Сион, засрамете се от Господ, защото ще бъдете изсушени като трева от огън.

Слава: Чрез Светия Дух се оживява всяка душа и чрез очистване се извисява, свещенотайнствено засиява пред троичната Единица. 

И сега: От Светия Дух текат благодатните струи, които напояват за плодоносене цялото творение.


Прокимен, гл. 4: Устата ми ще изговорят мъдрост и размишленията на сърцето ми – знание. (Пс.48:4) Стих: Чуйте това, всички народи; внимавайте в това всички, които живеете по вселената. (Пс.48:1)


Евангелски чин

Дяконът: На Господ да се помолим. 

Народът: Господи, помилуй.

Свещеникът: Защото си свят, Боже наш, и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отец, Син, и Свети Дух, подобава всяка слава, чест и поклонение сега и винаги, и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание всякое Господа.

Дяконът: И за да се удостоим да изслушаме от светото Евангелие, Господ Бог да помолим!

Народът: Господи, помилуй (3).

Дяконът: Премъдрост! Да застанем прави, за да изслушаме от светото Евангелие.

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеникът: Ще се чете из светото Евангелие според Йоан.

Дяконът: Да внимаваме!

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


Евангелие от Йоан, зачало 35, от полу́.


50 псалом (чете се)


Славагл. 6: По молитвите на светителя, Милостиви, очисти множеството наши прегрешения.

И сега: По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти множеството наши прегрешения.

Стих: Помилвай ме, Боже, по голямата Си милост и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми.

Стихира след 50 псалом, гл. 6:

Звезда́ яви́лся еси́ незаходи́мая, заря́ми уче́ний просвеща́ющая зе́млю Бо́лгарскую всю, и се́вер до океа́на, и за́пад до Адрии, треблаже́нне Евтимие, равностоя́телю А́нгелов и единоревни́телю апо́столов, уча́й вселе́нную словесы́ и доброде́тельми. Но и ны́не, я́ко име́я дерзнове́ние ко Го́споду, не преста́й моля́ся о ча́дех твои́х, святе́йший отче.


Литийна молитва (дяконът)


Канон на светителя, глас 2, его́же краегране́сие: Се́ющии слеза́ми ра́достию по́жнут. Де́вий (Парте́ний).

Песен 1

Ирмос: Някога непреодолимата Сила напълно повали в дълбокото фараонската конница. Сега въплътеното Слово напълно заличи зловредния грях. Вечно славеният Господ славно се прослави.

Припев: Свети патриарше, моли Бога за нас!

Стопа́м и́стинных изра́ильтя́н после́дуя, преше́л еси́ те́мную пучи́ну мирску́ю, ника́коже омочи́в но́ги твоя́ ти́ною страсте́й, Господеви поя́: сла́вно бо просла́вися.

Еди́ножды на Сина́и зако́н дре́вний даде́ся иногда́, в Сио́не же но́вая благода́ть возсия́, я́же ты, блаже́нне, обо́я Богопросвеще́нным умо́м но́во пре́дал еси́ наро́ду твоему́ в чисте́йшем блиста́нии Правосла́вия, Го́сподеви поя́: сла́вно бо просла́вися.

Ю́ный лев изра́ильтеский при Моисе́и дре́вле Амали́ка победи́, ты же ага́ряны устраши́л еси́ и диа́вола посрами́л еси́ си́лою креста́, чу́дом сохра́ншаго тя от меча́ и заколе́ния, Го́сподеви пою́ща: сла́вно бо просла́вися.

Богородичен: Щедро́т Бо́жиих, Ма́ти Всенепоро́чная, благослове́нна бу́ди, Христа́ бо поро́ждши, нас привела́ еси́ от сме́рти к животу́ и от ги́бели грехо́вныя к ве́чному блаже́нству, Го́сподеви пою́щих: сла́вно бо просла́вися.

Песен 3

Ирмос: На ка́мени мя ве́ры утверди́в, разшири́л еси́ уста́ моя́ на враги́ моя́, возвесели́ бо ся дух мой, внегда́ пе́ти: несть свят, я́коже Бог наш, и несть пра́веден, па́че Тебе́, Господи.

Иису́са Сладча́йшаго Боже́ственное И́мя непреста́нно се́рдцем глаго́ля в безмо́лвии у́стен, во у́ши Бога Савао́фа моли́тву твою́ возноси́л еси́ и пел еси́: несть свят, я́коже Бог наш, и несть пра́веден, па́че Тебе́, Господи.

Изве́стным прикоснове́нием благода́ти Ду́ха к се́рдцу твоему́ коне́чне умили́лся еси́ и, избы́в о́бласти проти́внаго, всегда́ пел еси́: несть свят, я́коже Бог наш, и несть пра́веден, па́че Тебе́, Господи.

Се́рдце твое́ по́двигом утверди́в в Го́споде и в опияне́нии Ду́ха при́сно пребыва́я, си́лою свы́ше чудеса́ мно́га соверши́л еси́ и пел еси́: несть свят, я́коже Бог наш, и несть пра́веден, па́че Тебе́, Господи.

Богородичен: Лук си́льных изнемо́же, я́ко низложи́ Госпо́дь си́льныя со престо́л, и немощству́ющии препоя́сашася си́лою, вознесе́ бо Бог смире́нныя, Де́во Ма́ти Госпо́дня, пою́щия: несть свят, я́коже Бог наш, и несть пра́веден, па́че Тебе́, Господи.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си наш Бог и на Тебе слава въздаваме…


Седален, глас 8.

Подобен: Повеле́нное та́йно:

Повеле́ние восприи́м глубино́ю души́ ученика́ возлю́бленнаго и апо́стола, е́же не люби́ти ми́ра, ни вся, я́же в не́м, оста́вил еси́ кра́сная и сла́дкая вся, восприя́л же еси́ крест твой, после́довав Христу́, от Него́же и восприе́млеши мзду ве́чнующую, я́же на се́рдце челове́ка не взы́де, и наслажда́ешися зре́нием сла́вы Его́ чи́стыя и невече́рния.

Слава, и сега, Богородичен, глас и подобен същия:

Повеле́ние любве́ О́тчия исполня́я, послу́шлив быв да́же до сме́рти, я́коже в глави́зне кни́жней писа́ся о Нем, Сын Бо́жий, Чи́стая, всели́ся во утро́бу Твою́, Тя ши́ршую содева́я Небе́с и спосажда́я на Престо́ле Ца́рствия Своего́, отонуду́же раздаю́щи бога́тно ми́лости Твоя́, не забу́ди и нас, Цари́це Небе́сная и Ма́ти Де́во.


Песен 4

Ирмос: От Дева си дошъл, Господи, не ходатай, нито ангел, но самият Ти се въплъти и напълно спаси човешкото ми естество. Затова викам към Тебе: слава на Твоята сила, Господи!

Еще́ в ю́ности услы́шав Бога, снизше́дшаго спасти́ кре́постию род челове́ческий и сокруши́ти си́лу вра́жию, Того́ неукло́нно после́довал еси́ спаси́тельным стопа́м, на плеща́х нося́ благо́е и́го и немо́лчно взыва́я: слава си́ле Твое́й, Господи.

Зижди́тельную ми́лость Бо́жию вкуси́в, е́юже в черто́г введе́н был еси́ благода́ти, Бога зрел еси́ неви́димое очище́нныма очи́ма и при́сно со умиле́нием взыва́л еси́: слава си́ле Твое́й, Господи.

А́ще и любо́вию Свое́ю Бог стра́сти ве́лия на тя наведе́ и да́же до сме́рти, наказу́я тя, наказа́, искуси́ти тя па́че восхоте́в, но ты благода́рственно всегда́ взыва́л еси́: слава си́ле Твое́й, Господи.

Богородичен: Ма́ти Де́во Богоро́дице, горо́, прообразова́нная и приосене́нная, из Тебе́ Святы́й прии́де, доброде́телию покрыва́яй Небеса́ и спаса́яй зову́щия: слава си́ле Твое́й, Господи.


Песен 5

Ирмос: Просвеще́ние во тьме лежа́щих, спасе́ние отча́янных, Христе́ Спа́се мой, к Тебе́ у́тренюю, Царю́ ми́ра, просвети́ мя сия́нием Твои́м, ино́го бо, ра́зве Тебе́, бога не зна́ю.

Иса́ия ви́де проро́ческима очи́ма на Престо́ле превознесе́ние Бога, ты же, в но́вей благода́ти священноде́йствуя, А́гнца Божия, за всех закла́ннаго, жрел еси́, и воскре́сшего, и одесну́ю Отца́ седя́щаго.

Раздира́я ду́шу свою́ ско́рбию кре́пкою, наро́д твой Тро́ице преда́л еси́ наве́ки, и у́бо взят бысть нечести́вый от среды́ мы́шцею высо́кою, и благоче́стие па́ки процвете́ на земли́ Бо́лгарстей моли́твами твои́ми.

Ага́ряном нечести́вым, ча́да твоя́ мече́м убива́ющим, боле́л еси́ утро́бою, но па́ки ра́довался еси́ душе́ю, благоче́стию процвета́ющу на земли́ скорбе́й, слеза́ми ороша́емой.

Богородичен: Дре́вле Тя прови́де Иса́ия, Богороди́тельнице, я́ко Де́ва, – вопия, – во чре́ве прии́мет, и Де́ва роди́т, и по рождестве́ па́ки Де́ва пребу́дет, Ма́ти Емману́илева.


Песен 6

Ирмос: Като се валям в бездната на греховете, призовавам неизследимата бездна на Твоето милосърдие: от тлението ме, Боже, избави.

О́бщник сый ада́мскаго ро́да и порожде́ние, бе́здну греха́ избе́гл еси́, не оскверни́вся ниже́ в ю́ности, крест бо на ра́мо взем, не в мо́ри погря́з, но на го́ру преображе́ния возше́л еси́.

С печа́лию се́рдца, я́коже Ио́на, ко Го́споду воззва́в, услы́шан был еси́ и вла́сти звере́й а́бие изба́влен злочести́вых у́бо, ку́пно же и преиспо́дних.

То́чию по изше́ствии из сме́ртныя утро́бы ки́товы проро́к де́ло Божияго зва́ния соверши́, ты же по избавле́нии ме́чнаго усече́ния усугу́бил еси́ труды́ по́двига твоего́ и про́поведи си́лы Божия.

Богородичен: Иису́са моего́ Ма́ти Богоблагода́тная, в мори́ страсте́й обурева́емых спаси́ ны, да све́тло воспое́м си́лы Твоя́ и Сы́нови Твоему́ благода́рственная воздади́м, Пречи́стая.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си Царя на мира и Спасителя на нашите души и на Тебе слава въздаваме…


Кондак, глас 8.

Подобен: Взбра́нной Воево́де:

Во бра́ни неви́димой быв победи́тель, от Вы́шния десни́цы вене́ц прия́л еси́, Евтимие, Преподо́бне отче наш, во бра́ни же с злочести́выми неодоле́нный, усугу́бил еси́ мзду твою́ в кро́вех Небе́сных. Те́мже воспева́ем ти такова́я: ра́дуйся, страда́льче безкро́вный земли́ Бо́лгарския.

Икос:

Ника́коже вои́стинну бысть брань твоя́, по вели́кому Па́влу, проти́ву кро́ве и пло́ти, но к нача́лом, и ко власте́м, и к миродержи́телем тьмы ве́ка сего́, к духово́м зло́бы поднебе́сным, и, побежда́я, победи́л еси́ лука́ваго пре́жде на по́прищи души́ твоея́ пустыннолю́бныя, последи́ же на суди́щи ага́рян злочести́вых. Сего́ ра́ди воспева́ем ти такова́я: ра́дуйся, страда́льче безкро́вный земли́ Бо́лгарския!

Синаксар: В 20 ден на месец януари празнуваме паметта на преп. Евтимий Велики (+473 г), св. Евтимий, патриарх Търновски (ок. 1402 г) и св. мчк Захарий от Пелопонес (+1782). По техните молитви, Христе Боже, помилвай и ни спаси! Амин!


Песен 7

Ирмос: Когато на полето Деир (до Вавилон) бе издигнат за поклонение златен истукан, Твоите трима момци пренебрегнаха безбожната повеля и бяха хвърлени в огън, но оросени пееха: благословен си, Боже на нашите отци!

Иу́диным уя́звлен сребролю́бием, царь гре́ческий в заточе́ние тя посла́, тре́буя зла́та и сребра́, но ты раздая́нием свои́х си и нестяжа́нием обре́л бя́ше безце́нный би́сер – Христа́, И́же благослове́нный Бог оте́ц на́ших.

Па́ки султан ту́рский от па́ствы тя разлучи́, хотя́ загради́ти Богоглаго́ливых усте́н твои́х про́поведь благоче́стия, но и на ме́сте заточе́ния твоего́ собра́ ти ста́до слове́сное Па́стырь Христо́с, благослове́нный Бог оте́ц на́ших.

Обы́чно соверши́в де́ло свое́ на земли́ мно́гими ле́ты, я́ко клас зре́лый, пожа́ тя рука́ А́нгела Божия, и прия́ тя, я́ко стори́чный плод, в жи́тницу ве́чнаго воздая́ния Христо́с, благослове́нный Бог оте́ц на́ших.

Богородичен: Жен лу́чших избра́ние, блажи́м Тя, Богоро́дице Чи́стая, горо́ усыре́нная, из нея́же ка́мень отсече́ся – Христо́с, И́же истука́н столпотворе́ний челове́ческих до конца́ сокруши́, благослове́нный Бог оте́ц на́ших.


Песен 8

Ирмос: Слезлият в огнената пещ при еврейските младежи, и превърналият пламъка в роса, възпявайте дела Бога, като Господ, и превъзнасяйте през всички векове.

Ну́ждно в разжже́нную пещь страсте́й бес хотя́ше тя ври́нути, но не возмо́же вселука́вый, от ю́ности бо ты благо́му по́двигу навы́к, ду́шу слеза́ми всегда́ ороша́я, прохлажда́л еси́, поя́ и превознося́ Бога во вся ве́ки.

Ужа́сен, ста́рца твоего́, Теодосия чу́днаго, ви́дев всего́, я́ко о́гненна, весь устреми́лся еси́ ко огню́ Ду́ха, попаля́ющему грехо́в те́рние, ду́шу же согрева́ющу теплото́ю жи́зни, поя́ и превознося́ Бога во вся ве́ки.

Твои́ми моли́твами, я́коже други́й Илия́, огне́м со́лнечным изсо́хшую зе́млю бога́тно дожде́м напои́л еси́, люде́й же обдари́л еси́ гобзова́нием68 плодо́в земны́х же и Небе́сных, поя́ и превознося́ Бога во вся ве́ки.

Богородичен: Дерза́юще, и мы, ра́дуйся, вопие́м Ти, Чи́стая, чистото́ю А́нгелов превозше́дшая и Бога во утро́бу Твою́ все́льшая, Ма́ти Божия, изба́ви ны от па́губы грехо́вный.


Песен 9

Ирмос: Верни, с песни единомислено да възвеличим Бог-Слово, Който дойде от Бога по неизказана мъдрост и неизказано се въплъти заради нас от Светата Дева за да обнови Адам, който заради храна падна в тление.

Ева́нгелие еди́но сокро́вище име́л еси́, нищенству́я пло́тию на земли́, но, я́коже вели́кий апо́стол, ничесо́же содержа́, мно́гих обогати́л еси́ сокро́вищи Ду́ха, к десне́й гряду́щаго Судии́ лю́ди предуготовля́я.

Вознося́й смире́нныя Госпо́дь вознесе́ тя из глубины́ и́ноческаго смире́ния на престо́л первосвяти́тельства, отту́ду же на Не́бо Небесе́ и венча́ тя венцы́ преподо́бия и безкро́внаго му́ченичества.

Иера́рше Христо́в и учи́телю Правосла́вия, Евтимие, святе́йший отче, его́же веща́ния сла́дце послу́шаше весь христоимени́тый Изра́иль, утверди́ ны в благоче́стии моли́твами твои́ми.

Богородичен: И мы Тебе́ вопие́м, я́коже дре́вле Предте́чева ма́ти, Де́во Всечестна́я: отку́ду нам сие́, я́ко к многогре́шным прихо́диши и всем помога́еши неистощи́мою ми́лостию Твое́ю.


Катавасии на Сретение Господне, глас 3

Превод: проф. Иван Желев Димитров

1. Слънцето някога огря (букв. заора из) сушата, която поддържа бездната, защото водата като стена застина от двете страни, докато хората вървяха пеша и богоугодно пееха: Да възпеем Господа, защото Той славно се прослави!

3. Утвърди, Господи, твърдинята на онези, които на Тебе се покоряват – Църквата, която Ти си придоби с Твоята честна кръв.


4. Твоята добродетел, Христе, надвиши небесата, защото, произлязъл от ковчега на Твоята светиня, Ти си бил видян като младенец в храма на славата Си, носен в обятията на Твоята нетленна майка, и всичко се изпълни с възхвала към Тебе.

5. Когато Исаия видя предобразно Бога, извисен на престола и тържествено носен от ангели на славата, извика: о, аз, окаяният, видях пророчески Бога, приел тяло, да господства над незалязващата светлина и мира!


6. Старецът, като видя с очите си спасението, дошло от Бога за хората, извика към Тебе: Христе, Ти си мой Бог!


7. Тебе, Бога-Слово, Който сред огъня освежи момците, изповядващи Бога, и се засели в нетленната Дева, ние възхваляваме и благочестиво пеем: благословен е Бог на нашите отци.


Възхваляваме, благославяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

8. Момците, защитници на вярата в Бога, обгърнати от неудържимия огън, но незасегнати от пламъците, пееха божествена възхвала: благославяйте Господа, всички Негови дела, и Го превъзнасяйте във всички векове.

Честнейшую

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!

Народът: (речитативДушата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека.


Песен 9

Нека, вярващи, да прозрем предобраз в закона, сянката и писанието: всяко мъжко, което разтваря утроба, е посветено на Бога; и затова да величаем първородното Слово, Сина на безначалния Отец, родено като първо дете от майка без мъж!


Малка ектения

С: Защото Тебе хвалят всички небесни сили и на Тебе въздаваме слава…


Светилен, глас 3.

Подобен; Пло́тию усну́в:

Душа́ твоя́, Евтимие, досто́йно снабде́ся к Бо́гу с дерзнове́нием, се́рдце же твое́, святи́телю, не те́сно вмеща́ет люде́й твои́х. Не преста́й у́бо моля́ся о нас, да изба́вимся сете́й врага́ лука́ваго.

Слава, и сега, Богородичен, глас и подобен същия:

Мари́е Богоневе́стная, христиа́ном Предста́тельнице, А́нгелом же Цари́це и всем святы́м Первостоя́тельнице, не преста́й моля́щи Го́спода о правосла́вно воспева́ющих Тя.


Хвалитни  стихири на 4, глас 8.

Подобен: О, пресла́внаго чудесе́:

Всичко, що диша, да хвали Господ. Хвалете Господ от небесата; хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.


Стих: Да извършат над тях писания съд, тая чест е за всички Негови светии. (Пс. 149:9) 

О, пресла́внаго чудесе́, Евтимий, о́трасль Боже́ственная от ко́рене благоро́днаго, прозяба́ет и бога́тно процвета́ет и плоды́ сла́дкия благоче́стия прино́сит по́стническаго воздержа́ния и Богослы́шныя моли́твы, на све́щнице же святи́тельства сло́вом уче́ния изря́дно всех осиява́ет, и страда́нием, и му́ченическим изгна́нием, и беззазо́рным к ве́чному животу́ прехожде́нием, и чуде́с проявле́нием, и к Ббгу те́плым предста́тельством.

Стих: Хвалете Бога в Неговата светиня, хвалете Го в крепостта на силата Му. (Пс. 150:1)

О, пресла́внаго чудесе́, Евтимий, па́стырь до́брый, по рече́нному ду́шу свою́ тщи́тся положи́те за о́вцы, дерзнове́нно бо облича́ет нечести́ваго мучи́теля, ка́ко, мину́я па́стыря, кровопроли́тно устреми́лся есть на ста́до; те́мже и суд сме́ртный восприе́млет от беззако́нника, но рука́ А́нгела Божия меч удержава́ет, сохрани́ти хотя́ в живы́х святи́теля наро́ду во утеше́ние, а́ще и в изгна́нии.


Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс. 150:2)

О, пресла́внаго чудесе́, Евтимий, пусты́нное воспита́ние горы́ свяще́ннаго Ато́на под кро́вом Божия Ма́тере, учени́к же Теодосия чу́днаго, и Калли́ста Богодухнове́ннаго, и Григо́рия, Сина́йских отце́в сподви́жника,, па́че же всех возлю́бленник Святы́я Тро́ицы, Ю́же возлюби́в, по́двигом и доброде́телию в ду́шу свою́ всели́, Е́йже и па́ству свою́ во ве́ки вручи́, и, к Не́йже ны́не предстоя́, непреста́нно мо́лится о нас.


Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс. 150:3)

О, пресла́внаго чудесе́, Евтимий, седи́нами укра́шен, в Го́рняя вселя́ется и соприча́стник А́нгелом быва́ет, на ло́не же пра́отца Авраа́ма почива́ет и со все́ми пра́ведными Свет невече́рний созерца́ет, причаща́ется же безме́рно Небе́снаго блаже́нства, мзду восприе́млет стори́цею земна́го труда́ и страда́ний за Христа́ неизрече́нных и мо́лится Бо́гу непреста́нно о душа́х на́ших.

Слава, глас същия:

Возсия́ па́ки нам ле́тняя па́мять святи́теля Евтимия Вели́каго, возсия́ нам слава и похвала́ благоче́стия Бо́лгарскаго. Сего́ бо, от болга́р произше́дшаго, Моисе́йски возвы́сил есть им в первопа́стыря Началопа́стырь Христо́с, води́ти я терно́вным путе́м искуше́ний ко обетова́нию спасе́ния душа́м. И бысть им в столп о́гненный, озяря́яй све́том Пребоже́ственныя Тро́ицы путь их благоче́стия, сквозе́ мра́чнаго мо́ря проходя́й и те́мныя пусты́ни нече́стия агаря́нскаго, и мо́лится при́сно о душа́х на́ших.

И сега, Богородичен, глас същия:

Владичице, приеми молитвите на твоите раби, и ни избави от всяка нужда и печал.


Велико славословие


Тропар на светителя, глас 4:

Просиял с пустиннически подвиг, достойно си се изкачил на престола на първосветителството, откъдето си озарил всички с лъчите на богопознанието и си изпил чашата на безкръвното мъченичество. Сега предстоейки пред престола в горния Йерусалим, Евтимие, моли Христа нашия Бог за тези, които почитат твоята памет.


——————————————————-

На литургията


Прокимен, гл. 4: Устата ми ще изговорят мъдрост и размишленията на сърцето ми – знание. (Пс.48:4) Стих: Чуйте това, всички народи; внимавайте в това всички, които живеете по вселената. (Пс.48:1)


Апостол ко Евре́ем, зача́ло 318. 

Аллилу́йя: Устата на праведника изказват премъдрост, и езикът му изговаря правда. (Пс.36:30)

Евангелие от Йоан (10:1-9), зачало 36.

Причастен: В па́мять ве́чную:

No comments:

Post a Comment