Friday 10 April 2020

ЦВЕТНИЦА (за домашно ползване)

НЕДЕЛЯ ВАЙА 
 ВХОД ГОСПОДЕН В ЙЕРУСАЛИМ 
ЦВЕТНИЦА

УТРЕНЯ 
(за домашно ползване без свещеник)

По молитвите на Светите наши отци, Господи Иисусе Христе, помилуй нас. Амин!
Светий, Боже, светий Крепкий, светий Безсмертний, помилуй нас (3 пъти)
Слава на Отца и Сина и Светия Дух и сега и винаги и во веки веков. Амин.
Пресвета Троице помилуй нас. Господи очисти греховете ни, Владико прости беззаконията ни, Светий посети и изцели немощите ни, заради Твоето име. Господи помилуй (3 пъти).
Слава на Отца и Сина и Светия Дух и сега и винаги и во веки веков. Амин.
Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето Царство, да бъде Твоята воля както на небето, тъй и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на нашите длъжници; и не ни въвеждай в изкушения, но ни избави от лукавия.
По молитвите на Светите наши отци, Господи Иисусе Христе, помилуй нас. Амин!
Спаси, Господи, Твоите люде и благослови достоянието Си, като даруваш на православния български народ победи над враговете и запазваш с кръста Си Твоя народ.
Слава на Отца и Сина и Светия Дух
Христе Боже, Който доброволно си се издигнал на кръста, дарувай щедростите Си на съименното Ти ново общество. Зарадвай със силата Си православния български народ и му дай победи над враговете, като Твоята помощ му бъде оръжие на мир и знаме на непобедимост.
и сега и винаги и во веки веков. Амин.
Блага, всепета Богородице, която си дивна и непосрамваща застъпница, не отхвърляй нашите молитви, утвърди православния български народ и му дай от небето победа, защото ти едничка, благословена, си родила Бога.
По молитвите на Светите наши отци, Господи Иисусе Христе, помилуй нас. Амин!

Шестопсалмие:
Слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците благоволение (3 пъти).
Господи, отвори устните ми, и устата ми ще възвестят Твоята хвала (2 пъти).

Псалм 3. Псалом на Давида, когато бягаше от сина си Авесалома.
Господи, колко се умножиха враговете ми! Мнозина въстават против мене; мнозина казват за душата ми: за него спасение няма в Бога. Но Ти, Господи, си щит пред мене, моя слава, и Ти въздигаш главата ми. С гласа си викам към Господа, и Той ме чува от светата Си планина. Лягам, спя и ставам, защото Господ ме закриля. Няма да се уплаша от десетки хиляди люде, които отвред са се опълчили против мене. Стани, Господи! спаси ме, Боже мой! защото Ти удряш по лицето всички мои врагове и трошиш зъбите на нечестивите. От Господа е спасението. Върху Твоя народ е Твоето благословение.

Псалм 37. Псалом  Давидов. В спомен (за съботата).
Господи, в яростта Си не ме изобличавай и в гнева Си не ме наказвай, защото Твоите стрели се забиха в мене, и Твоята ръка тежи върху ми. Няма здраво място в плътта ми от Твоя гняв; няма мира в моите кости от греховете ми; защото беззаконията ми превишиха главата ми, като тежко бреме ме притиснаха, смърдят и гноясват моите рани поради безумието ми. Аз се прегърбих и съвсем се наведох, цял ден ходя натъжен; защото чреслата ми са цели възпалени, и няма здраво място в плътта ми. Изнемощях и извънмерно съм съкрушен; викам от мъките на сърцето си.
Господи, пред Тебе са всичките ми желания, и моята въздишка не е скрита от Тебе. Сърцето ми трепери; моите сили ме напуснаха, и светлината на очите ми, – и нея няма у мене. Моите приятели и моите искрени отстъпиха от раните ми, и ближните ми стоят надалеч. А които търсят душата ми, турят мрежи, и които ми желаят зло, говорят за моето загиване и всеки ден козни кроят; аз пък като глух не чувам и съм като ням, който не отваря устата си; и станах като човек, който не чува и няма в устата си отговор, защото на Тебе, Господи, се уповавам; Ти ще чуеш, Господи, Боже мой.
И аз рекох: да не възтържествуват над мене (моите врагове); когато се колебае ногата ми, те се големеят над мене. Близко съм да падна, и скръбта ми е винаги пред мене. Беззаконието си съзнавам, съкрушавам се заради греха си. А моите врагове живеят и крепнат, и ония, които ме ненавиждат без вина, се умножават; и които ми връщат зло за добро, враждуват против мене, задето следвам доброто.
Не ме оставяй, Господи, Боже мой, не се отдалечавай от мене;  побързай ми на помощ, Господи, Спасителю мой!
Псалм 62.
Псалом на Давида, когато беше в Иудейската пустиня.
Боже, Ти си Бог мой, Тебе търся от ранни зори; за Тебе жадува душата ми, за Тебе чезне плътта ми в земя пуста, изсъхнала и безводна, за да видя Твоята сила и Твоята слава, както Те видях в светилището: защото Твоята милост е по-добра от живота. Устата ми ще Те възхвалят. Тъй ще Те благославям в живота си; в Твое име ще дигна ръцете си. Като с тлъстина и с дървено масло се насища душата ми, и с радостен глас Те възхвалят устата ми.
Кога си спомня за Тебе на леглото си, размислям за Тебе през нощните стражи, защото Ти си моя помощ, и под сянката на Твоите криле ще се зарадвам; към Тебе се привърза душата ми, Твоята десница ме поддържа. А ония, които търсят да погубят душата ми, ще слязат в земната преизподня. Ще бъдат поразени със силата на меча; ще станат плячка на лисиците.  А царят ще се зарадва в Бога, ще бъде възхвален всеки, който се кълне в него, защото ще се затворят устата на ония, които говорят неправда.
Слава на Отца, и Сина и Светия Дух, и сега, и винаги и во веки веков. Амин!
Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе Боже (3 пъти)! Господи помилуй (3 пъти).
Слава на Отца, и Сина и Светия Дух, и сега, и винаги и во веки веков. Амин!

Псалм 87.
Господи, Боже на моето спасение! денем и нощем викам пред Тебе: да влезе пред Твоето лице молитвата ми; наклони ухото Си към молбата ми; защото душата ми се насити на нещастия, и животът ми се приближи до преизподнята. Аз се сравнявах с ония, които слизат в гроб; станах като човек без сила, хвърлен между мъртвите, като убитите, които лежат в гроба, за които Ти вече си не спомняш, и които са отблъснати от Твоята ръка. Ти ме тури в подземен ров, в мрак, в бездна. Натегна върху ми Твоята ярост, и с всичките Си вълни Ти (ме) порази. Ти отдалечи от мене моите познати, направи ме отвратителен за тях; затворен съм, и не мога да изляза.
Окото ми се умори от тъга: цял ден виках към Тебе, Господи, протягах ръце към Тебе. Нима над мъртви ще направиш чудо? Нима мъртвите ще станат и ще Те славят? Или в гроба ще бъде проповядвана Твоята милост, и Твоята истина - в мястото на тлението? Нима в тъмата ще познаят Твоите чудеса, и в земята на забравата Твоята правда?
Но аз викам към Тебе, Господи, и сутрин рано молитвата ми Те изпреваря. Защо, Господи, отблъсваш душата ми и криеш лицето Си от мене? Аз съм нещастен и от младини се топя; нося Твоите ужаси и изнемогвам. Над мене се пренесе Твоята ярост, Твоите заплахи ме сломиха, всеки ден ме окръжават като вода: всички заедно ме обсаждат. Ти отдалечи от мене приятели и близки: моите познати се не виждат.

Псалм 102. Псалом Давидов.
Благославяй, душо моя, Господа, и цялата моя вътрешност да благославя Неговото свето име. Благославяй, душо моя, Господа и не забравяй ни едно от Неговите благодеяния. Той прощава всички твои беззакония, изцелява всички твои недъзи; избавя от гроб твоя живот, увенчава те с милост и щедрости; насища с блага твоето желание: подновява се като на орел твоята младост. Господ дава правда и съд на всички обидени. Той показа Своите пътища Моисею, на Израилевите синове Своите дела. Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив: Той се не гневи докрай, нито се вечно сърди. Той не ни стори според нашите беззакония и не ни въздаде според нашите грехове: защото, колкото е високо небето над земята, толкова е велика милостта (на Господа) към ония, които се боят от Него; колкото е далече изток от запад, толкова е отдалечил Той от нас нашите беззакония; както баща милува синове, тъй и Господ милува ония, които Му се боят. Защото Той знае нашия състав, помни, че ние сме пръст. Дните на човека са като трева; като полски цвят тъй цъфти той: понесе се над него вятърът, и няма го, и мястото му вече го не познава. А милостта на Господа е отвека и довека към ония, които Му се боят, и правдата Му е върху синовете на синовете, които пазят завета Му и помнят заповедите Му, за да ги изпълняват. Господ е поставил Своя престол на небесата, и царството Му всичко обладава. Благославяйте Господа, (всички) Ангели Негови, крепки по сила, които изпълнявате Неговата дума, като слушате гласа на словото Му; благославяйте Господа, всички Негови воинства, Негови служители, които изпълнявате волята Му; благославяйте Господа, всички Негови дела, по всички места на Неговото владичество. Благославяй, душо моя, Господа!

Псалм 142. Псалом от Давида 
(когато беше преследван от сина си Авесалома)
Господи, чуй молитвата ми, послушай молбата ми по Твоята истина; чуй ме по Твоята правда и не влизай в съд с Твоя раб, защото пред Тебе няма да се оправдае нито един от живите. Врагът преследва душата ми, натъпка в земята живота ми, принуди ме да живея в тъма като отдавна умрелите, и отпадна в мене духът ми, онемя в мене сърцето ми. Спомням си за стародавните дни, размишлявам за всички Твои дела, разсъждавам за делата на Твоите ръце. Простирам към Тебе ръце; душата ми е към Тебе като жадна земя. Чуй ме по-скоро, Господи: духът ми изнемогва; не скривай лицето Си от мене, за да се не уподобя на ония, които слизат в гроб. Дай ми да чуя рано Твоята милост, защото на Тебе се уповавам, Господи. Посочи ми (Господи) пътя, по който да вървя, защото към Тебе възнасям душата си. Избави ме, Господи, от моите врагове: към Тебе прибягвам. Научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог; Твоят благ Дух да ме води в земята на правдата. Заради Твоето име, Господи, оживи ме; заради Твоята правда избави от напаст душата ми и по Твоята милост изтреби враговете ми и погуби всички, които угнетяват душата ми, защото аз съм Твой раб. Чуй ме, Господи, по Твоята правда и не влизай в съд с Твоя раб. Твоят благ Дух да ме води в земята на правдата.
Слава на Отца, и Сина и Светия Дух, и сега, и винаги и во веки веков. Амин!
Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе Боже (3 пъти)! Господи помилуй (3 пъти).
Упование наше, Господи, слава на Тебе!
По молитвите на Светите наши отци, Господи Иисусе Христе, помилуй нас. Амин!
Бог Господ
Пс. 117
Стих 1. Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.
Бог е Господ и ни се яви, благословен е идещият в името Господне.
Стих 2. Oбсадиха ме, обиколиха ме, но с името Господне аз ги повалих.
Бог е Господ и ни се яви, благословен е идещият в името Господне.
Стих 3. Няма да умра, но ще живея и ще разгласям делата Господни.
Бог е Господ и ни се яви, благословен е идещият в името Господне.
Стих 4. Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла: това е от Господа, и е дивно в очите ни.
Бог е Господ и ни се яви, благословен е идещият в името Господне.

Тропар (2 пъти)
За да увериш в общото възкресение, преди Твоите страдания от мъртвите въздигна Лазаря, Христе Боже. Затова и ние, които носим като децата знамената на победата, на Тебе, Победителя на смъртта, викаме: Осанна във висините! Благословен е, Който иде в името Господне!
Слава на Отца и Сина и Светия Дух и сега и винаги и во веки веков. Амин.
Друг тропар
Съпогребали се с Тебе в кръщението, Христе Боже наш, сподобихме се чрез Твоето възкресение с вечен живот и като пеем, викаме: Осанна във висините! Благословен е, Който иде в името Господне!

Седален, глас 4.
Подобен: Удивися Иосиф:
Като деца с клонки и с очистени души, нека мислено с вяра да възхвалим Христа, викайки велегласно към Владиката: „Благословен Си, Спасителю, дошъл в света, за да спасиш Адам от древното проклятие, бидейки духовно Нов Адам по Своето благоволение, Човеколюбче! О, Слове Божи, Който всичко за полза Си устроил, слава Тебе!”
Слава на Отца и Сина и Светия Дух и сега и винаги и во веки веков. Амин.
Друг седален, глас 4.
Подобен: Явился еси:
Като възкреси от гроба четиридневния Лазар, Господи, Ти научи всички с палмови клонки да зоват към Тебе: „Благословен е Идещият!”

Втори седален, глас 4.
Подобен: Удивися Иосиф:
Над Своя приятел тайнствено проливаш сълзи, о Христе, и въздигаш от мъртвите Лазаря, легнал бездиханен, показвайки така Своето човеколюбно състрадание. Узнавайки за Твоето пристигане, Иисусе, днес множество младенци излизат, държейки в ръце палмови клонки и викат към Тебе: „Осанна! Благословен Си Ти, Който Си дошъл да спасиш света!”
Слава на Отца и Сина и Светия Дух и сега и винаги и во веки веков. Амин.
Друг седален, глас 1.
Подобен: Камени запечатану:
Възхвала заедно отдайте, племена и народи, защото Царят на ангелите възседна сега осле и иде, искайки да порази на Кръста враговете, като силен. Затова и децата носят  палмови листа и пеят песен: „Слава на Тебе, дошлия Победител!
Полиелей
Величаем Те животодателю Христе, осанна във висините и ние Ти пеем: благословен идващия в името Господне.
 1. Господи Боже наш, колко е величествено Твоето име по цяла земя. Пс.8
 2. Твоята слава се простира по-горе от небесата.
 3. Из устата на младенци и кърмачета Ти си стъкмил похвала.
 4. За да засрамиш Твоите врагове, та да направиш да млъкне враг и мъстител.
 5. Ти възнегодува против народите, погуби нечестивия. Пс. 9
 6. Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла. Пс. 117
 7. Това е от Господа, и е дивно в очите ни.
 8. Велик е Господ на Сион и високо е Той над всички народи. Пс. 98
 9. Там строши Той лъкови стрели. Пс. 75
 10. Слуша Сион и се радва, веселят се дъщерите Иудини заради Твоите съдби, Господи. Пс. 96
 11. Разгласете името Господне на Сион и хвалата Му в Иерусалим. Пс. 101
 12. Защото Бог ще спаси Сион, ще съгради Иудините градове. Пс. 68:36
 13. Тебе, Боже, подобава хвала на Сион, и Тебе ще се даде оброк в Иерусалим. Пс. 64
 14. Господ е Бог и ни осия. Благословен, който иде в името Господне! Пс. 117
 15. Връзвайте с въже жертвата, водете я към роговете на жертвеника. Пс. 117:27
 16. В дворите на дома Господен, посред тебе, Иерусалиме! Пс. 115
 17. Господ ще царува вечно; твоят Бог, Сионе, е в род и род. Пс. 145:10
 18. Неговата хвала ще пребъдва вечно. Пс. 110:10
Слава на Отца и Сина и Светия Дух и сега и винаги и во веки веков, Амин.
 Алилуя (3 пъти)
Седален, глас 8.
Подобен: Повеленное:
Този, Който седи на престол херувимски и заради нас осле възседна и достигна до доброволните страдания, днес слуша децата да зоват: „Осанна!” и народите да викат: „Сине Давидов, побързай и спаси тия, които Си създал, благословени Иисусе! Защото Ти затова дойде, за да познаем Твоята слава!” Слава, и ныне, същият.  

Празнични антифони (гл. 4)
От моите младини много страсти ме нападат; но Сам Ти ме защити и спаси, Спасителю мой.
Вие, които ненавиждате Сион, засрамете се от Господа, защото ще бъдете изсушени като трева от огън.
Слава на Отца и Сина и Светия Дух.
Чрез Светия Дух се оживява всяка душа и с чистота се възвисява, а чрез единството на Света Троица тайнствено се просветлява.
И сега и винаги и во веки веков. Амин.
От Светия Дух текат благодатни струи, които напояват всяка твар за съживяване.

Прокимен глас 4: От устите на младенци и кърмачета си стъкмил похвала.
Стих: Господи, Боже наш, колко чудно е Твоето име по цялата земя!
По молитвите на Светите наши отци, Господи Иисусе Христе, помилуй нас. Амин!

Псалом 50:
Помилуй ме, Боже, по голямата Си милост, и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми. Много пъти ме умий от моето беззаконие и очисти ме от моя грях, защото беззаконията си съзнавам, и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе, пред Тебе едничкия съгреших и лошо пред Твоите очи извърших; тъй че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето, в беззаконие съм заченат, и в грях ме роди майка ми. Ето, Ти обикна истината в сърцето, и вътре в мене ми яви мъдростта (Си). Поръси ме с исоп, и ще бъда чист; умий ме, и ще бъда по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие, и ще се зарадват костите, от Тебе съкрушени. Отвърни лицето Си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. Не ме отхвърляй от лицето Си и Светия Твой Дух не отнимай от мене. Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния Дух ме утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища, и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение, и езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми, и устата ми ще възвестят Твоята хвала; защото, да би искал жертва, аз бих Ти дал; но към всесъжения не благоволиш. Жертва Богу е дух съкрушен; сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро (Господи) на Сион по Твоето благоволение; въздигни стените иерусалимски; тогава ще Ти бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжение; тогава на Твоя олтар ще възложат телци.
Глас 2: Слава на Отца и Сина и Светия Дух. 
Днес Христос влиза в светия Град, възседнал на осле и прекратява най-лошото неразумие на народите, безплодно от древност.
И сега и винаги и во веки веков. Амин. 
Днес Христос влиза в светия Град, възседнал на осле и прекратява най-лошото неразумие на народите, безплодно от древност.
Стих: Помилуй ме, Боже, по голямата Си милост, и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми.
Стихира, глас 6: Днес ни събра благодатта на Светия Дух и всички ние, взели Твоя Кръст, зовем: „Благословен Идещият в името Господне! Осанна във висините!”
По молитвите на Светите наши отци, Господи Иисусе Христе, помилуй нас. Амин!

Канон
Песен 1.
Ирмос: Изворите на бездната се явиха като суха земя и откриха се дълбините на бурното море, но Ти, Господи, му запрети и така спаси избрания народ, който пее Ти победна песен.
От устата на незлобиви младенци и кърмачета Си стъкмил похвала, побеждавайки врага и чрез страданията на Кръста, Господи, Ти въздаде за падението на древния Адам, когото чрез Дървото възкреси, а той пее Ти победна песен. 
Църквата на светиите, която живее на Сион, на Теб, Христе, принася песен; за Тебе – своя Създател, Израил се зарадва и планините – образ на жестокосърдечните езичниците, се възвеселиха пред Твоето лице, Господи, пеейки Ти победна песен.
Песен 3.
Ирмос: По Твоята заповед твърдият и безплоден камък източи питие за израилския народ; Ти Си тоя Камък и Живот, Христе, върху Който Църквата се утвърди и вика: „Осанна, благословен Идещият в името Господне!”
По Твоята заповед адът с трепет отпусна Лазар – четиридневния мъртвец; Ти Си възкресението и животът, Христе, и върху Тебе Църквата се утвърди, пеейки: „Осанна, благословен Идещият в името Господне!”
Запейте, люде, благолепно на Сион и в Йерусалим въздайте молитва към Христа, Който идва Сам в слава и господство; върху Него Църквата се утвърди, пеейки: „Осанна, благословен Идещият в името Господне!”
Ипакои, глас 6: Първо с клонки Го посрещнаха неблагодарните иудеи, а после закрещяха, искайки разпъването на Христа Бога; а ние винаги с вяра Го почитаме като Благодетел и Му пеем: „Благословен Си Ти – Идещият да призовеш Адам!”
Песен 4.
Ирмос: Христос, нашият Бог иде явно, не закъснява и идва от сенчестата Планина – от Девата, която мъж не познава и която предсказаха пророците; затова и всички пеем: „Слава на Твоята сила, Господи!”
Тучните поля, планините и всички хълмове радостно да се възвеселят и горските дървета нека заиграят; хвалете Христа, народи, и Нему всички пейте: „Слава на Твоята сила, Господи!”
Облечен в сила ще дойде Господ, Който властва над вековете, Неговата красота и слава правят благолепно да засияе и Сион; затова и всички пеем: „Слава на Твоята сила, Господи!”
Измерил с педя небесата и с длан – земята, Господ дойде, избирайки Сион и благоволи в него да живее и царува; и възлюби людете, които с вяра пеят: „Слава на Твоята сила, Господи!”

Песен 5.
Ирмос: Иди на планина Сион, благовести и проповядвай в Йерусалим, въздигни силен глас: преславни неща се говорят за тебе, граде Божий; мир на Израиля и спасение за езичниците.
Седейки на серафими в небесата и гледайки на смирените, Бог идва в слава и господство и ще се изпълнят всички Негови божествени хваления; мир на Израиля и спасение за езичниците.
Сионе Божий, свята Планина, Йерусалиме, огледай се наоколо и виж твоите събрани чеда: ето, те дойдоха от далеч, за да се поклонят на твоя Цар; мир на Израиля и спасение за езичниците.

Песен 6.
Ирмос: Възкликнаха с веселие праведните духове: сега на света се дава Нов Завет и чрез поръсването с Божията кръв нека народите се обновят.
Приеми, Израилю, Божието Царство, и пребиваващите в тъмнина да видят голяма светлина и чрез поръсването с Божията кръв нека народите се обновят.
Освободи своите затворници, Сионе, и ги изведи от безводната яма на незнанието и чрез поръсването с Божията кръв нека народите се обновят.

Кондак, глас 6:
Носен на небесата върху престол, а на земята върху осле, Христе Боже, прие хвала от ангелите и прослава от децата, които Ти викаха: Благословен си Ти, Който дойде да призовеш Адама.
Икос: Понеже Ти, Безсмъртният, върза ада, и уби смъртта и възкреси света, децата с клони от палми Те възхваляваха, Христе, като победител и викаха днес: “Осанна на Давидовият Син! Не напразно загинаха децата, заради Младенеца на Мария, а за всички младенци и старци единствен ще Те разпънат. За да не ни застигне мечът, Твоите ребра с копие ще бъдат прободени.” Затова радостни казваме: Благословен е Този, Който отива да призове Адам!
Синаксар.
Стих: На безсловесно животно седна Този, който със слово създаде небето, освобождавайки човеците от звероподобието.
В тоя ден празнуваме славния и пресветъл празник Вая поради следната причина:
След възкресяването на Лазар от мъртвите мнозина като видяха станалото, повярваха в Христа; затова иудейското събрание утвърди присъдата: да бъдат убити Христос и самия Лазар. Иисус Се скри, избягвайки от злобата им, а те решиха непременно да Го убият на празника Пасха, но известно време Му се даде да избегне това. “Шест дни преди Пасха – пише евангелист Йоан – Иисус дойде във Витания, дето беше умрелият Лазар, когото възкреси от мъртвите. Там Му приготвиха вечеря, и Марта прислужваше, а Лазар беше един от седналите с Него на трапезата”, а сестра му Мария помаза с миро нозете на Христа. На другия ден Господ изпрати Своите ученици, за да му доведат ослица и младо осле. И Този, на Когото небето служи за престол, седна на ослето и влезе в Иерусалим. И едни постилаха по пътя Му своите одежди, а други режеха клони от финиковите палми и също ги постилаха на пътя. Еврейските деца пък с клонки в ръце викаха: „Осанна на Давидовия Син! Благословен Идещият в името Господне, Царят Израилев!” Така беше, защото Дух Светий движеше езиците им за прослава и възхвала на Христа. С клонките те ознаменуваха победата на Христа над смъртта, тъй като те за евреите са символ на оживлението. Имало е обичай — да се оказва почест на победителите в борбите или в някакви войни, съпровождайки ги в тържествена процесия с клонки от вечнозелени дървета. А младото необяздено осле, което възседна Христос, тайнствено означава за нас езическите народи, защото покорявайки ги на Своята власт, Той стана Победоносец и Победител, Цар на целия свят. За тоя празник възвестил пророк Захария: „Ликувай от радост, дъще Сионова, тържествувай, дъще Иерусалимова: ето, твоят Цар иде при тебе, праведен и спасяващ, кротък, възседнал на ослица и на младо осле, син на подяремница”, а също Давид казва за децата: „От устата на младенци и кърмачета Си стъкмил похвала”. И когато влезе в Иерусалим – казва Евангелието цял град се потресе, а хората подстрекавани от първосвещениците поради завист, искаха да Го убият. Но Той Се таеше, скривайки Се, а когато Се появяваше, говореше им с притчи.
Христе Боже наш, по неизказаното Си милосърдие направи ни победители на безразсъдните страсти, сподоби ни да видим Твоята славна победа над смъртта – светлото и даряващо с живот Твое Възкресение и помилуй ни сега и винаги и во веки веков. Амин.

Песен 7.
Ирмос: Спасил Си в огъня Твоите Авраамови отроци и Си умъртвил халдеите, които неправедно ги принасяха в жертва, благословен Си, всевъзпяван Господи, Боже на нашите отци. 
Прекланяйки колена хората се радваха заедно с учениците и с клонки в ръце викаха: „Осанна на Давидовия Син; благословен Си, всевъзпяван Господи, Боже на нашите отци!”
Невинното множество от младенци, Царю Израилски, боголепно и ангелогласно Те възпява: „Благословен Си, всевъзпяван Господи, Боже на нашите отци!”
С палмови клонки, Христе, множеството Те възхваляваше, благословен е дошлият Цар на вековете; благословен Си, всевъзпяван Господи, Боже на нашите отци.

Песен 8.
Ирмос: Весели се, Йерусалиме, тържествувайте вие, които обичате Сион; защото дойде царстващият во веки Господ на силите, да благоговее пред лицето Му цялата земя и да пее: „Благославяйте, всички дела Господни, Господа!”
На младо осле седна твоят Цар, Сионе; Христос разруши безумната прелест на идолослу-жението, и възпря невъздържаните стремления на всички народи, които запяха: „Всички твари, пейте на Господа!”
Силно се възрадвай, Сионе, защото твоят Бог Христос Се възцари во веки; Той, както е писано, е кроткият и спасяващ, праведният наш Избавител, идещ на осле, за да унищожи жестокостта на враговете, които не пеят: „Благославяйте, всички дела Господни, Господа!”
Законопрестъпното сборище на непокорните, което превърна дома за молитва в разбойнически вертеп бе изгонено от храма; те отклониха сърцата си от Изкупителя, Комуто пеем: „Благославяйте, всички дела Господни, Господа!”
Песен 9.
Ирмос: Бог Господ ни Се яви; празнувайте празника и с веселие елате да възвеличим Христа, с палмови клонки и с песни да възпеем: „Благословен е Идещият в името Господне – нашия Спасител!”
Защо се вълнувате, народи? Книжници и свещеници, защо напразно поучавате? Питате се Кой е Този, Комуто децата с палмови клони пеят: „Благословен е Идещият в името Господне – нашия Спасител!”
Това е нашият Бог и никой не е като Него; Той установи правия път за своя народ Израил; и след това Се яви и с човеците живя; благословен е Идещият в името Господне – нашия Спасител!
Защо положихте стъпки на съблазън около себе си, непокорни? Нозете ви скоро ще пролеят Господнята кръв; но Той ще възкръсне, за да спаси всичко, що вика: „Благословен е Идещият в името Господне – нашия Спасител!”
По молитвите на Светите наши отци, Господи Иисусе Христе, помилуй нас. Амин!

Всякое дихание
Всяко дихание, да хвали Господа. Хвалете Господа от небесата, хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен!
Хвалете Го, всички Негови ангели, хвалете Го, всички Негови сили. На Тебе, Боже, подобава песен!
Стих: Да извършат над тях писания съд. Тая чест е за всички Негови светии.
Стихира: Голямо множество народ, Господи, разстилаше по пътя своите одежди, а други режеха клонки от дърветата и ги държаха в ръце; вървящите отпред и следващите подире Ти викаха така: „Осанна на Давидовия Син! Благословен Си Ти, Който идеш и пак ще дойдеш в името Господне!” 

Стих: Хвалете Бога в Неговата светиня, хвалете Го в крепостта на силата Му.
Стихира: Голямо множество народ, Господи, разстилаше по пътя своите одежди, а други режеха клонки от дърветата и ги държаха в ръце; вървящите отпред и следващите подире Ти викаха така: „Осанна на Давидовия Син! Благословен Си Ти, Който идеш и пак ще дойдеш в името Господне!”  

Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие.
Стихира: Когато Ти искаше да влезеш в светия Град, Господи, хората държаха клонки от дърветата, възпявайки Тебе, Владиката на всичко; и виждайки Те възседнал на осле, съзерцаваха Те като седящ на херувимите и затова викаха така: „Осанна във висините! Благословен Си Ти, Който идеш и пак ще дойдеш в името Господне!”

Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли.
Стихира: Когато Ти искаше да влезеш в светия Град, Господи, хората държаха клонки от дърветата, възпявайки Тебе, Владиката на всичко; и виждайки Те възседнал на осле, съзерцаваха Те като седящ на херувимите и затова викаха така: „Осанна във висините! Благословен Си Ти, Който идеш и пак ще дойдеш в името Господне!”

Стих: Хвалете Го с тимпан и хора, хвалете Го със струни и органи.
Стихира: Излезте племена, излезте народи, и вижте днес Царя Небесен, Който като на висок престол е седнал върху просто осле, как влиза в Иерусалим. Роде иудейски, неверен и прелюбодеен, ела и виж Този, Когото Исая видя да идва в плът заради нас, как взима за Себе Си невеста – целомъдрения нов Сион и отхвърля осъдената синагога. И как при чистия и непорочен брак се стекоха с радостни хваления чистите и невкусили зло деца. С тях и ние пеем ангелската песен и възпяваме: „Осанна във висините на Имащия велика милост!”

Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа!
Стихира: Преди доброволното Твое страдание Ти увери всички във всеобщото възкресение, Христе Боже, и във Витания с могъщата Си сила възкреси Лазар, четиридневния мъртвец. Ти дари слепите със зрение, Спасителю, бидейки Подател на светлината и влезе в светия Град с учениците Си, изпълнявайки пророческата проповед, седейки на осле, като носен от херувими; и еврейските деца с палмови клонки Те посрещнаха. Затова и ние, носейки маслинови и върбови клонки, благодарно Ти зовем: „Осанна във висините, благословен Идещият в името Господне!"

Слава на Отца и Сина и Светия Дух и сега и винаги и во веки веков. Амин. глас 6:
Шест дни преди Пасха дойде Иисус във Витания и пристъпиха към Него учениците Му, казвайки: „Господи, къде искаш да Ти приготвим да ядеш Пасхата?” И Той ги прати: „Идете в селото, което е пред вас и ще срещнете човек, носещ съд с вода; последвайте го и кажете на стопанина на къщата: „Учителят казва: у тебе ще извърша Пасхата с Моите ученици.””

Велико славословие
Слава на Теб, Който ни показа светлината! Слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците добра воля! Хвалим Те, благославяме Те, покланяме Ти се, славословим Те, благодарим Ти заради великата Твоя слава. Господи Царю небесни, Боже Отче Вседържителю, Господи Сине единородни Иисусе Христе, и Светий Душе! Господи Боже, Агнец Божий, Сине на Отца, Който вземаш върху Си греха на света, помилуй нас Ти, Който вземаш върху Си греховете на света! Приеми нашата молитва, Ти, Който седиш отдясно на Отца, и помилуй нас! Защото само Ти си свят, само Ти си Господ, Иисус Христос, за слава на Бога Отца! Амин!
Всеки ден ще Те благославям и ще прославям Твоето име во веки и във вечни векове! Удостой ни, Господи, през тоя ден да се запазим от грях! Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името ти во веки! Амин!
Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме! Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби (3 пъти)! Господи, прибежище бил си нам от род във род. Аз рекох: "Господи, помилуй ме и изцери душата ми, защото съгреших пред Тебе”. Господи, към тебе прибягнах, научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог. Защото у Тебе е изворът на живота; в Твоята светлина ще видим светлина. Продължи Твоята милост към тия, които Те познават.
   
Светий Боже, Светий Крепки, Светий Безсмъртни, помилуй нас! (3 пъти)
Слава на Отца и Сина и на Светия Дух, и сега и винаги и во веки веков. Амин.
Светий Безсмъртни, помилуй нас!
Светий Боже, Светий Крепки, Светий Безсмъртни, помилуй нас!

Тропар
За да увериш в общото възкресение, преди Твоите страдания от мъртвите въздигна Лазаря, Христе Боже. Затова и ние, които носим като децата знамената на победата, на Тебе, Победителя на смъртта, викаме: Осанна във висините! Благословен е, Който иде в името Господне!

Апостол (Филип. 4:4-9)
Братя, радвайте се винаги в Господа, и пак ще кажа: радвайте се. Вашата кротост да бъде известна на всички човеци. Господ е близо. Не се грижете за нищо, но във всичко чрез молитва и моление с благодарност откривайте пред Бога своите просби, – и Божият мир, който надвишава всеки ум, ще запази вашите сърца и мисли в Христа Иисуса. Прочее, братя мои, за това, що е истинно, що е честно, що е справедливо, що е чисто, що е любезно, що е достославно, за това, що е добродетел, що е похвала, – само за него мислете. Което научихте, приехте, чухте и видяхте в мене, това вършете, – и Бог на мира ще бъде с вас.

Евангелие от Иоан (12:12-18)
Шест дни преди Пасха Иисус дойде във Витания, дето беше умрелият Лазар, когото възкреси от мъртвите. Там Му приготвиха вечеря, и Марта прислужваше, а Лазар беше един от седналите с Него на трапезата. Мария пък, като взе литра нардово чисто, драгоценно миро, помаза нозете Иисусови, и с косата си отри нозете Му; и къщата се напълни с благоухание от мирото. Тогава един от учениците Му, Иуда Симонов Искариот, който щеше да Го предаде, рече: защо да се не продаде това миро за триста динария, и парите да се раздадат на сиромаси? Това каза той, не че се грижеше за сиромасите, а защото беше крадец. (Той държеше ковчежето, и крадеше от онова, каквото там пускаха.) А Иисус рече: остави я; тя е запазила това за деня на погребението Ми. Защото сиромасите всякога имате при себе си, а Мене не всякога. 
Голямо множество иудеи узнаха, че е там, и дойдоха не само заради Иисуса, но за да видят и Лазаря, когото Той възкреси от мъртвите. А първосвещениците се сговориха да убият и Лазаря, защото поради него мнозина иудеи ги напускаха и вярваха в Иисуса.
На другия ден тълпи народ, дошли на празника, като чуха, че Иисус иде в Иерусалим, взеха палмови клончета и излязоха да Го посрещнат, като викаха: осана! Благословен Идещият в име Господне, Царят Израилев. А Иисус, като намери едно осле, възседна го, както е писано: "не бой се, дъще Сионова! Ето, твоят Цар иде, възседнал осле". Учениците Му изпървом не разбраха това; но, когато се прослави Иисус, тогава си спомниха, че това беше писано за Него, и това Му бяха направили. Множеството, което беше с Него, когато Той извика Лазаря из гроба и го възкреси от мъртвите, свидетелствуваше. Затова Го и посрещна народът, защото бе чул, че Той стори това чудо.


No comments:

Post a Comment