Friday 16 December 2022

Неделя преди Рождество Христово

Неделя пред Рождество Христово


Гл. 2, утр. ев. 5, (Тип. с. 145, т. 1)


В СЪБОТА НА ВЕЧЕРНАТА


Господи, воззвах (Пс. 140), глас 2:

Господи, извиках към Тебе, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, извиках към Тебе, побързай към мене; чуй моя глас, когато Те призовавам, чуй ме, Господи! 

Да се възнесе молитвата ми пред Тебе като тамян, издигането на ръцете ми да бъде като вечерна жертва, чуй ме Господи!


Стих 1: Изведи от тъмница душата ми, за да славя Твоето име! (Пс.141:7A) 

Елате да се поклоним на Бог Слово, роден от Отца преди всички векове, Който взе плът от девицата Мария. Защото Той доброволно претърпя кръста и се предаде на погребение, и като възкръсна от мъртвите, ме спаси, заблудения човек.


Стих 2: Около мене ще се съберат праведните, кога ми сториш благодеяние. (Пс.141:7Б) 

Нашият Спасител Христос заличи записа на греховете ни, като го прикова на кръста и отмени господството на смъртта. Нека се поклоним на възкръсването Му на третия ден.


Стих 3: От дън душа викам към Тебе, Господи. Господи, чуй гласа ми. (Пс.129:1-2А)

Заедно с архангелите нека възпеем Христовото възкресение, защото Той е Избавител и Спасител на нашите души, Той ще дойде отново в страхотна слава и мощна сила да съди света, който е създал.


Друга стихира, От св. патр. Анатолий, глас същия:

Стих 4: Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми. (Пс.129:2Б)

Ангелът Те провъзгласи за Владиката, разпнатия и погребан, и каза на жените: елате да видите мястото, където лежеше Господ, защото възкръсна, както предсказа, понеже е всемогъщ. Затова Ти се покланяме като на единствен Безсмъртен: Животодателю Христе, помилвай ни!


Стих: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс. 129:3-4А)

Ти си премахнал проклятието на дървото чрез Твоя кръст и чрез погребението Ти, си умъртвил господството на смъртта, като чрез Твоето издигане си просветлил човечеството. Затова викаме към Тебе: Благодетелю Христе, Боже наш, слава на Тебе.Стих: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. Пс. 129:5)

Стихири на светите праотци, глас 6.

Подобен: Все отло́жше:

Празникът на праотците е обявен по всички краища на света, като наистина е изпълнен със светлина и сияе с лъчите на благодатта, защото Христос, като ярко слънце отгоре, просия отдалеч, като извежда съборът на звездите да блесне с Него и раждането на Богочовека да стане във Витлеем. Всички благочестиво с вяра в раждането Му да запляскаме, да се радваме с хваление на предпразника.

Стих: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража - утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс.129:6)

Същата стихира.

Стих: Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс.129:7Б-8)

Днес Адам се радва, украсен със слава от общението с Бога, защото той е основата и крепостта на мъдрите праотци, и Авел също се радва, и Енох се весели, и ликуват Сит и Ной с него; с патриарсите пее всехвалният Авраам, и Мелхиседек гледа сега от висините раждане без баща. Затова отслужваме светата памет на Христовите предци и се молим да бъдат спасени душите ни.

Стих: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс. 116:1)

В пещта весело сияеше съборът на богомъдрите момци и Христовото раждане проповядват на земята; защото Господ слиза като света роса, и запазва Раждащата неизгорена, пази я непорочна и я обогатява с божествени дарове. Затова и богоприятният Даниил се радва веселейки се, защото провидя неотсечения Камък от планината*, та сега се моли смело за нашите души.

* Дан.2:45

Слава, на отците, глас 6:

Господи, когато Даниил, този мъж на желанията, видя камъка, изсечен без човешка ръка, той пророкува, че без семе ще се родиш като младенец Ти, Словото, въплътен от Дева, неизменния Бог и Спасителя на нашите души.

И сега, първи Богородичен на гл. 2. Прейде сень 

Отмина сянката на Закона при идването на благодатта. Както къпината, която гореше, а не изгаряше, така и ти си родила, Дево, и си останала девица. Вместо огнен стълп, изгря Слънцето на правдата; вместо Мойсей, се яви Христос, спасението на нашите души.


Вход с кадилница. Свете тихий

Творение на св. Софроний, патр. Йерусалимски

Тиха светлина от светата слава на безсмъртния, светия и блажения небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Отца, Сина и Светия Дух – Бога. Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове. Затова и светът Те слави.


Прокимен, Пс. 92

Дяконът: В премъдростта да внимаваме. Вечерен прокимен на гл. 6.

Господ царува; облечен е с величие. 

Стих: Облечен е Господ с могъщество и препасан.

Стих: Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати. 

Стих: Твоят престол е утвърден открай време. Ти си вечен. (стихове 1-2)


Паримии (стр. 47-48)

Паримия първа.
Из книга Битие – чтение. (14:14-20a)

Аврам, като чу, че сродникът му Лот е взет в плен, въоръжи своите триста и осемнайсет слуги, родени в дома му, и гони неприятелите до Дан; и, като раздели дружината си, нападна върху тях нощем, той и слугите му, разби ги и ги гони дори до Хова, която е отляво на Дамаск; и върна всичкия имот и сродника си Лота, върна и имота му, както и жените и народа. Когато той се връщаше подир разбиване на Кедорлаомера и на царете, които бяха с него, содомският цар излезе да го посрещне в долина Шаве, която е сега царска долина; и Мелхиседек, цар салимски, изнесе хляб и вино, – той бе свещеник на Бога Всевишни, и благослови го и рече: благословен да бъде Аврам от Всевишния Бог, Владетеля на небето и земята; благословен да бъде и Бог Всевишни, Който предаде в твоите ръце враговете ти. 

Паримия втора. 

Из книга Второзаконие – чтение. (1:8-11, 15-17)

В ония дни рече Моисей на Израилевите синове: ето, давам ви тая земя, вървете, вземете в наследство земята, що Господ с клетва бе обещал да даде на отците ви Авраама, Исаака и Иакова, тям и на потомството им. И аз ви казах в онова време: не мога сам да ви водя; Господ, Бог ваш, ви размножи, и ето, вие сте сега многобройни като звездите небесни; Господ, Бог на отците ви, нека ви умножи хиляди пъти повече, отколкото сте сега, и нека ви благослови, както ви бе говорил! И взех първенците от вашите колена, мъже мъдри разумни и изпитани, и ги поставих за началници над вас: хилядоначалници, стоначалници, петдесетоначалници, десетоначалници и надзиратели, според вашите колена. И дадох заповед на съдиите ви в онова време, като казах: изслушвайте братята си и съдете справедливо както брата с брат, тъй и неговия чужденец; в съда не правете разлика между лицата, изслушвайте и малък, и голям: не бойте се от лице човешко, понеже съдът е дело Божие. 

Паримия трета. 

Из книга Второзаконие – чтение. (10:14-18, 20-21)

В ония дни рече Моисей на Израилевите синове: Ето, небето и небето на небесата, земята и всичко, що е на нея, е на Господа, твоя Бог; но само твоите отци е приел Господ и ги е обикнал, и е избрал вас, тяхното семе подир тях, от всички народи, както видиш днес. И тъй, обрежете крайната плът на сърцето си и занапред не бъдете твърдоглави; защото Господ, Бог ваш, е Бог на боговете и Господар на господарите. Бог велик, силен и страшен, Който не гледа на лице и не взема дарове, Който право отсъжда на сираче и на вдовица, обича пришълеца и му дава хляб и облекло. Обичайте и вие пришълеца, понеже сами бяхте пришълци в Египетската земя. Бой се от Господа, твоя Бог, и само Нему служи, към Него се привържи и в Негово име се кълни: Той е твоя похвала, Той е твой Бог, Който направи с тебе ония велики и страшни дела, каквито видяха очите ти. 


Сугуба ектения.


Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца, и Сина, и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!


Просителна ектения 


На стиховните стихири, възкресни, глас 2:

Твоето възкресение, Христе Спасителю, озари цяла вселена и призова Твоето създание. Всесилни Господи, слава на Тебе.


Стих: Господ царува; Той е облечен с величие, облечен е Господ с могъщество и препасан. (Пс.92:1А)

С дървото (на кръста), Спасителю, Ти премахна проклятието на дървото (от рая), като чрез погребението Си умъртви господството на смъртта и просвети човечеството чрез възкресението Си. Затова викаме към Тебе: Животодателю Христе, Боже наш, слава на Тебе!


Стих: Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати. (Пс.92:1Б) 

Когато се яви, Христе, прикован на кръста, Ти промени красотата на създадените неща. Войниците показаха безчовечност, като пронизаха ребрата Ти, а евреите поискаха гробницата Ти да бъде запечатана, без да разбират Твоята сила. Но заради милостта Си Ти прие да бъдеш погребан и възкръсна на третия ден, Господи, слава на Тебе.


Стих: На Твоя дом, Господи, подобава светост през дълги дни. (Пс.92:5) 

Животодателю Христе, заради нас смъртните доброволно претърпя страдания и слезе в ада със сила, грабвайки от ръцете на силния звяр онези, които Те очакваха там, като вместо ада им дарува рая, затова дарувай на нас, които славим Твоето възкресение на третия ден, очистване на греховете и голяма милост.


Слава: на пророците, гл. 2, Киприаново: Радвайте се, почтени пророци, които добре установихте Закона Господен и се явихте непоклатими и здрави стълбове на вярата. Вие бяхте и посредници на Новия завет на Христос, и след като сте преминали на небето, умолете Го да умири света и да спаси душите ни.

И сега, Богородичен: О чудесе новаго 

О, чудо ново от всички древни чудеса! Кой познава майка, родила без мъж и носила на ръце Този, Който държи цялото творение? Родилото се е по Божия воля. Ти си Го носила като младенец в твоите ръце, Пречиста, и като имаш майчинско дръзновение пред Него, не преставай да се молиш за нас, които те почитаме, да бъде милостив и да спаси нашите души.


Песен на Симеон Богоприемец:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, – светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израиля“. (Лука 2:29-32)


Трисвятое


Възкресен тропар, глас 2:

Когато слезе при смъртта, Живот безсмъртни, тогава умъртви ада с блясъка на Божеството; а когато и умрелите възкреси от преизподнята, всички небесни сили викаха: Животодателю, Христе Боже наш, слава на Тебе!

Слава, на св. отци, гл. 2:

Великолепни са подвизите на вярата! Светите три момци се радваха, като стояха в източника на огъня, сякаш на тихи води; а пророк Даниил изглеждаше като пастир на лъвове, които сякаш бяха овце. По техните молитви, Христе Боже, спаси душите ни.

И сега, Богородичен: Вся паче смысла

Твоите тайнства, Богородице, превъзхождат всяка мисъл и всичко славно. Защото запечана в чистота и пазена в девство, те познаваме като нелъжлива Майка, родила истинския Бог. Него моли да спаси душите ни!


—————————————————————


ГЛАС 2


В НЕДЕЛЯ НА УТРИННАТА.

 

След Шестопсалмието, Велика ектения

Бог Господь, на глас 2 

Пс. 117

Стих 1: Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни осия, благословен е Идещият в името Господне!

Стих 2: Всички народи ме бяха окръжили, но с името Господне аз ги повалих.

Стих 3: Няма да умра, а ще живея, за да разказвам за делата Господни.

Стих 4: Камъкът, Който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла, това стана от Господа и е дивно в очите ни.

Възкресен тропар, глас 2:

Когато слезе при смъртта, Живот безсмъртни, тогава умъртви ада с блясъка на Божеството; а когато и умрелите възкреси от преизподнята, всички небесни сили викаха: Животодателю, Христе Боже наш, слава на Тебе! (2 пъти)

Слава, на св. отци, гл. 2:

Великолепни са подвизите на вярата! Светите три момци се радваха, като стояха в източника на огъня, сякаш на тихи води; а пророк Даниил изглеждаше като пастир на лъвове, които сякаш бяха овце. По техните молитви, Христе Боже, спаси душите ни.

И сега, Богородичен: Вся паче смысла

Твоите тайнства, Богородице, превъзхождат всяка мисъл и всичко славно. Защото запечана в чистота и пазена в девство, те познаваме като нелъжлива Майка, родила истинския Бог. Него моли да спаси душите ни!


Малка ектения: Защото Твоя е властта, и Твое е царството…


Първи възкресни седални, глас 2: Благообра́зный Иосиф

Благообразният Йосиф от дървото сне пречистото Твое тяло, обви го с чиста плащаница, покри го с благоухания и положи в нов гроб, но на третия ден Ти възкръсна, Господи, като дари на света велика милост.


Стих: Стани, Господи Боже мой, дигни ръката Си, не забравяй Твоите до край потиснати. (Пс.9:33)

Пред мироносиците жени на гроба застана ангел, казвайки: за мъртвите се носи миро, а Христос е чужд на тлението. Но извикайте: възкръсна Господ, като дарява на света велика милост. 


Слава, и сега, Богородичен: Много прославяна си, Богородице Дево. Ние ти пеем похвала, защото чрез кръста твоя Син потъпка ада и умъртви смъртта. Ние, мъртвите, станахме и се сподобихме с живота, получихме първоначалното наслаждение от рая. Затова с благодарност възнасяме слава на Христос, нашия Бог, като Могъщ и единствен Многомилостив. 


Малка ектения: Защото си благ и човеколюбив Бог и на Тебе възнасяме слава…


Втори възкресни седални, глас 2

Не забрани запечатването на гробния камък, а като възкръсна, даде на всички камъка на вярата, Господи, слава на Тебе!


Стих: Ще Те славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса. (Пс.9:1)

Съборът на Твоите ученици и мироносиците жени се радват заедно, с тях и ние празнуваме Твоето възкресение в слава и чест, и чрез тях Те умоляваме, Човеколюбче Господи, дай на Твоите люде велика милост.


Слава, и сега, глас 2: Преблагословена си, Богородице Дево, защото чрез Въплътения от тебе адът беше пленен, Адам беше извикан отново, клетвата – премахната, Ева – освободена, смъртта – умъртвена, а ние оживяхме; затова възкликваме и пеем: благословен си Христе, Боже наш, Който така си благоволил, слава на Тебе!


„Благословен си, Господи“, Глас 5

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби! Пс.118:12

Съборът на ангелите се удиви като Те видя между мъртвите, а като разруши крепостта на смъртта, Спасителю, издигна със Себе Си Адам и освободи всички от ада.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Защо разтваряте мирото с милостиви сълзи, ученички? Блестящият в гроба ангел на мироносиците благовестеше: „Вижте гроба и разберете, че Спасителят възкръсна от гроба.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Много рано мироносиците изтичаха при Твоя гроб ридаейки, но застана пред тях ангела и рече: „Свърши времето за ридания, не плачете, а разкажете на апостолите за възкресението.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Жените мироносици ридаеха, когато дойдоха при Твоя гроб с миро, Спасителю. Ангелът се обърна към тях казвайки: „Защо смятате Живия за мъртъв? Той като Бог възкръсна от гроба.

Слава

Да се поклоним на Отца и Неговия Син, и Светия Дух, Троицата в едно същество, и със серафимите да кажем: свят, свят, свят си, Господи!

И сега

Раждайки Животодателя, Дево, ти си избавила Адам от греха, а на Ева си дала радост в мястото на печал. Вдигна отпадналите от този живот, въплътеният от тебе Бог и Човек. 

Алилуия, алилуия, алилуия, слава Тебе Боже! (3 пъти)


Малка ектения

Възглас: Защото е благословено Твоето име, и величествено е Царството Ти, на Отца и Сина, и Светият Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин.


Ипакои, глас 2

След Твоите страдания жените отидоха в гроба да помажат тялото Ти, Христе Боже, и като видяха ангели в гроба, се изумиха, защото чуха от тях, че Господ възкръсна, за да дари на света велика милост.


Стъпални, глас 2

Антифон 1. Пеем антифонно, повтаряйки стиховете:

Повдигам очите на сърцето ми към небето, към Тебе, Спасителю, спаси ме с Твоя блясък.

Помилуй ни, които многократно съгрешаваме към Тебе по всяко време, Христе мой, и дай ни начин на покание пред Тебе преди края.

Слава, И сега: На Светия Дух подобава да царува, освещава, въздига тварите, защото е Бог, единосъщен на Отца и Словото. 


Антифон 2:

Ако Господ не беше сред нас, кой би се запазил здрав от врага, който е и човекоубиец?

Не предавай в зъбите им Твоя раб, Спасителю, защото враговете ми като лъв се надигат срещу мене. 

Слава, И сега: Светият Дух е изворът на живот и чест, и като такъв, бидейки Бог, Той чрез Отец и Син укрепва и поддържа всяко създание.


Антифон 3:

Надяващите се на Господ се уподобиха на светата планина, те никак няма да се разтресат от нападенията на врага. 

Живеещите за Бога да не протягат ръцете си към беззакония, защото Христос не оставя Своя жребий (дял) под жезъла (на грешниците)

Слава, И сега: От Светия Дух изтича всяка премъдрост, а от нея изтича благодатта на апостолите и мъчениците се увенчават за страданията си, и пророците виждат бъдното.


Прокимен, глас 2, Пс.7:

Стани, Господи, Боже мой, пробуди се заради мене за в съда, който си заповядал, и множество народи ще застанат около Тебе. (Пс.7:7) Стих: Господи, Боже мой, на Тебе се уповавам, спаси ме. (Пс.7:1) (и пак прокимена).


Канони: не се чете възкресния канон от октоиха, а двата от минея.


Канон възкресен, глас 6.

Песен 1

Ирмос: Този, Който някога с морска вълна погреба гонителя мъчител, беше погребан под земята от наследниците на спасените тогава, а ние като девойките да пеем на Господ, защото Той славно се прослави.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Портите на смъртта се отварят от страх пред Тебе и вечните решетки се разбиват; защото при Твоето божествено слизане възкръснаха отдавна починалите и с радост възпяха Твоето възкресение, Христе.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

По собствена воля Съдията застава пред съда на Пилат, сякаш е виновен, а една несправедлива ръка удря в лицето Бог, от Когото треперят земните и небесните.

Канон на отците.

Припев: Свети отци, молете Бога за нас.

Днес съборът на благочестивите отци светло празнува, в очакване на Христовото Рождество, и подчертават тази изключителна благодат; защото Авраам и тримата момци са символ на Закона.

Припев: Свети отци, молете Бога за нас.

Някога свещеният Авраам прие едното Божество в три Лица, а сега съпрестолното на Отец и Светия Дух Слово се явява на момците, славно възхваляван.

Припев: Свети отци, молете Бога за нас.

По брой и вяра младежите, подобно на божествената Троица видими в образи, победиха безбожието в пещта и известиха скритата Божия тайна на света.

Припев: Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Авраам беше избавен от неправедната ръка; благочестивите момци от огъня на пещта; а пророк Даниил беше спасен от лъвовете в рова. Затова сега празнуваме в очакване на Христовото Рождество.

Припев: И сега, и винаги, и во веки веков.

Богородичен: Благодатна, непозвала мъж Майко, нескверна Дево, ние те облажаваме, защото ти произлезе от рода на Авраам и от Давидовото племе, и роди Христос, Когото пророците преди проповядваха.


Песен 3

Ирмос: Когато творението видя Тебе, Който без задръжки окачи цялата земя на водите, сега окачен на кръст на лобното място, то беше сковано от голямо удивление и извика: никой не е свят, освен Тебе, Господи*.

*1 Цар.2:2

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Бидейки три дни в гроба, чрез Твоето животворно възкресение Ти възкреси умрелите от началото на времето, а освободените от осъждане, весело се радваха и Ти запяха: ето дойде, Господи, за нашето изкупление.

Слава на Твоето възкресение, Спасителю наш, защото Ти като Всесилен ни избави от ада, тлението и смъртта, затова пеем и казваме: няма свят като Тебе, Господи Човеколюбче.

На отците

Припев: Свети отци, молете Бога за нас.

Проумели славата, идваща от образа и подобието Божии, чрез огъня на Духа момците смело угасиха пламъка на златния образ, като пееха с вяра: ние не знаем друг Господ освен Тебе.

Пленените момци имаха превъзходна мъдрост и силата на Духа, с които засрамиха вавилонските мъдреци, и смело пееха: никой не е свят освен Тебе, Господи Човеколюбче.

Припев: Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Пророците на закона се радват днес и ликуват с момчетата, и предварително играят заради божественото пришествие на Господа, Авраам също се радва, защото вижда от своето семе Господ да се въплъщава.

Припев: И сега, и винаги, и во веки веков.

Богородичен: Зачатието без страдание, неизразимото приемане се случи – твоето раждане, Богородице, защото беше проповядвано чрез пророците, свръх-естествената тайна ни се яви, че Божието Слово е истинския Бог.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си наш Бог и на Тебе слава въздаваме…


Ипакои́, глас 8:

Ангел ороси момците в пещта, а сега освободи жените от плача, като каза: защо носите миро? Кого търсите в гроба? Христос и Бог възкръсна: Той е животът и спасението на човешкия род.

Възкресен Кондак, глас 2:

Възкръсна от гроба, Всесилни Спасителю, и ада, като видя чудото, се изненада, а мъртвите възкръснаха, тварите видяха и се зарадваха с Тебе, и Адам също се весели, а светът, Спасителю мой, вечно Те възпява. 


Икос: Ти си Светлината на онези, които са в тъмнината, Ти си Възкресението на всички и Живота на смъртните, и си съвъзкресил всички, разорил си властта на смъртта, Спасителю, и вратата на ада си строшил, Слове, а мъртвите, като видяха това чудо, се възхитиха, и цялото творение се радва за Твоето възкресение, Човеколюбче. Затова и всички славим и възпяваме Твоето снизхождение, а светът, Спасителю мой, вечно Те възпява.


Песен 4

Ирмос: Когато провидя Твоето Божествено страдание на кръста, Авакуум извика удивен: Ти пресече властта на силния, Благий, дойде при тези в ада като Всесилен.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Твоето божествено слизане в ада, Христе Боже, се оказа живот за мъртвите; защото Ти върза враговете отдолу, Благий, и отвори пътя към небето за човечеството.

Не изгни пречистото тяло на Избавителя докато лежеше в гроба, защото Христе, като силен, скъса веригите на ада и възкръсна в слава на третия ден.

На отците

Припев: Свети отци, молете Бога за нас.

Ние почитаме началото на отците: Авраам, Исаак и Яков; защото от тяхното семе възсия Христос, въплътения от Девата, като всесилен.

Описвайки бъдещото слизането на Христос, Данаил направи зверовете като овце, за да ги видят всички, защото като пророк Божи видя бъдещето.

Припев: Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Момците не се подмамиха от отровата на греха и се спасиха от пламъка, защото наистина бяха по-чисти от злато и не ги погълна пещта на заблудата.

Припев: И сега, и винаги, и во веки веков.

Богородичен: Със силен глас се проповядва очакването на езичниците и спасението на света, Пречиста, чрез свръхестественото твое раждане, Почитана, което възпяват днес отците.

Песен 5

Ирмос: Исайя видя незалязващата светлина на Твоето Богоявление, когато Ти, Христе, милостиво ни се яви, той стана рано и извика: мъртвите ще възкръснат и ще станат лежащите в гробовете, и всички родени на земята ще се зарадват.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Видимо показвайки сиянието на радостта, светлоносният ангел се яви в гроба и извести на жените възкресението, а те престанаха да плачат, зарадваха се на възкръсналия Христос и възвестиха поздрава Му на апостолите.

Заради милосърдието Си, Благий, прие нашия образ; доброволно беше прикован на кръста заради мен, който в рая съм отхвърлил първата Ти свята заповед за яденето, и като умря като Човек, даде ми живот.

На отците.

Припев: Свети отци, молете Бога за нас.

Да прославим днес божествения Даниил, от рода на Авраам, като начало на отците, водач в Закона и благодатта, защото като пророк Божий е предвъзвестил Христос от Девата и посреща Божието раждане.

Слизането на ангела ясно отбеляза идването на Господа, когато направи огъня на Авраамовите момци дъждовен и угаси пещта, в нея чрез вяра те унищожиха славата на златния идол.

Припев: Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Чрез Духа Даниил затвори устата на зверовете в ямата, а силата на огъня беше угасена по благодат от Авраамовите момци, и като бяха спасени от гибел, предвъзвестиха Христос от Девицата, Комуто се молят като на Изкупител за нашето спасение.

Припев: И сега, и винаги, и во веки веков.

Богородичен: Исайя заявява за Твоето безстрастно зачеване чрез божествения Дух в човешко естество, Господи, и насърчен от закона на благодатта, извика: Девата идва да роди безсеменно Този, Който по плът е от Авраамовия род и Юдиното коляно.


Песен 6

Ирмос: Като видях житейското море да се надига от бушуващите вълни на изкушенията, прибягнах към Твоето тихо пристанище и Ти казвам: изведи живота ми от тлението, Многомилостиви.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Чрез Твоето тридневно погребение, Благий, Ти умъртви смъртта и разруши ада, а чрез Твоето възкресение, изля живот на всички в света, Иисусе добри. Два пъти.

На отците.

Припев: Свети отци, молете Бога за нас.

По гостоприемната си природа и възвишена вяра, Авраам, като истински праотец, с радост прие тайната на божествения образ, затова дойде преди Христос сега и се весели.

Чрез дара на Духа сега вярата подчини творението на момците, защото всепоглъщащият и безсрамен огън се засрами пред почитащите Подателя на огъня – Иисус Христос.

Припев: Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

С идването на Христос се видя как свирепството на света боголепно се обръща в божествен мир, както някога пророк Даниил затвори устата на лъвовете в рова.

Припев: И сега, и винаги, и во веки веков.

Богородичен: Марийо, майко безмъжна, от твоята девствена утроба си родила Христос, Когото пророците видяха чрез Духа, а отците сега Го празнуват в очакване на Рождеството.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си Царя на мира и Спасителя на нашите души и на Тебе слава въздаваме…


Кондак на отците, глас 6:

Трижди благословени, вие не почетохте ръкотворния образ, но защитени от неизобразимата Същност, се прославихте в огненото изпитание, като стояхте сред непоносимия пламък и зовяхте Бога: побързай, Милосърдни, бързай да ни помогнеш като милостив, защото Ти можеш, ако пожелаеш.

Икос: Протегни ръката Си, която египтяните изпитаха отдавна, когато нападнаха евреите, и не ни оставяй, за да не бъдем погълнати от жадуващата за нас смърт, нито от сатана, който ни мрази, но приближи се до нас и пощади душите ни, както някога пощади тримата Си момци във Вавилон, които непрестанно Те славеха, и хвърлени в пещта заради Тебе, оттам те извикаха към Тебе: бързай, Милосърдни, побързай да ни помогнеш като милостив, защото можеш, ако пожелаеш.

Синаксар: На този ден, в неделята преди Рождество Христово, ни беше заповядано от нашите свети и богоносни отци да почитаме всички онези, които от началото на времето са благоугодили на Бога: от Адам до Йосиф Обручника на пресвета Богородица, според родословието, както е изброил в исторически ред евангелист Матей; а също и пророците и пророчиците. По техните молитви, Боже, помилвай и ни спаси. Амин.


Песен 7

Ирмос: Неизказано чудо! Този, Който в пещта избави благочестивите момци от огъня, сега се полага мъртъв и бездиханен в гроба за спасението на нас, които пеем: благословен си, Изкупителю Боже.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

О, странно чудо! Господ, Който седи на престола във висините, претърпя смърт в плътта, която прие, но възкръсна със силата на Своята божественост и със Себе Си възкреси мъртвите от века.

Ти разтърси крепостта на смъртта и възкръсна, като даде възкресение на всички, които прославят Тебе, истинския Господ, и които Те възпяват в Православната вяра: благословен си, Изкупителю Боже.

На отците.

Припев: Свети отци, молете Бога за нас.

Родил Христос по плът, родоначалниче на вярата отче Аврааме, чрез Духа ти ясно се показа баща на народите за спасение на нас, които пеем: благословен си, Изкупителю Боже.

Песента на живите заглуши шума на бездушните (божества), звучащи напразно, защото с пламналите си тела момците невредими потъпкаха огъня на пещта и пееха: благословен си, Боже.

Припев: Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Някога пророк Даниил с духовно видение провидя и предвеща второто Христово пришествие, предсказа страшните събития в него, и изпя: благословен си, Изкупителю Боже.

Припев: И сега, и винаги, и во веки веков.

Богородичен: Странното чудо, говорено някога от пророците и отците, че чиста Дева ще роди заради нашето спасение, които пеем: благословен си, Изкупителю Боже.

Песен 8.

Ирмос: Небе, учуди се, убой се и нека основите на земята се разклатят! Ето, Живеещият във висините към мъртвите е причислен и малък гроб Го приема като непознат. Него, момци, благославяйте, свещеници, възпявайте, хора, превъзнасяйте във всички векове!

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Удивлявам се на Твоето неизразимо снизхождение към нас, смирените, Христе! Ето, Ти вкуси смъртта, въпреки че си безсмъртен Бог, беше положен като човек в гроба, но възкръсна, Слове, и възкреси със Себе Си онези долу, които Те превъзнасят през всички векове.

Удиви се всеки, който чу как Всевишният дойде на земята доброволно, за да унищожи силата на ада с кръста и погребението Си, и вдигна всички със Себе Си да пеят: момци, благославяйте, свещеници, възпявайте, хора, превъзнасяйте Го във всички векове!

На отците.

Припев: Свети отци, молете Бога за нас.

Авраам предобразяваше Твоето заколване, Христе, когато в послушание към Тебе, Владико, се изкачи на планината с вяра, за да пожертва като овца сина, който беше родил. Но той се върна с него (Исаак) весел, и славеше и превъзнасяше Тебе, Изкупителя на света.

Неугасващият пламък съвсем утихна, Христе, когато Твоите свети момци се облякоха с Тебе, божествения огън, като с дреха, а при Твоето слизане росата шумеше около пеещите: свещеници, възпявайте и Го превъзнасяйте във всички векове!

Припев: Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Чрез неправеден съд пророк Даниил е даден за храна на лъвовете, но зверовете, като получиха нареждане за въздържание, благочестиво се присъединиха към него в постите в дълбината на рова. По неговите молитви, Христе, и тези на Авраам и момците, пази в мир възпяващите Те.

Припев: И сега, и винаги, и во веки веков.

Богородичен: Дева Мария ражда безмъжно от Светия Дух в град Витлеем Иисус Емануил, за Когото пророческите гласове вярно предсказаха, че в човешки образ идва Синът на Бог Отец и събезначално Слово.

Песен 9

Ирмос: Не плачи за Мене, Майко, като виждаш Синa, Когото си заченала в утробата си без семе, лежащ в гроба, защото ще възкръсна от мъртвите и ще бъда прославен; и като Бог непрестанно ще издигам в слава онези, които те величаят с вяра и любов.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

О създание, защо ридаеш, като гледаш Подателя на живота на кръста и в гроба като човек? Той ще възкръсне и ще те обнови светло чрез възкресението Си на третия ден, ще потъпче ада и със Себе Си ще възкреси тези, които Го възхваляват.

Макар че си слязъл в гроба като мъртъв, Животодавче, все пак си разрушил адовата крепост, Христе, съвъскресил си с Тебе мъртвите, които бяха погълнати по-рано, и като Бог даде възкресение на тези, които Те величаят с вяра и любов.

На отците.

Припев: Свети отци, молете Бога за нас.

Като честваме празника на отците отпреди закона, ние почитаме като Бог техния потомък Христос, защото Авраам заедно с Исаак и Яков са основа на пророците и закона, и чрез вярата – духовни наченки на благодатта.

Бог показа на Мойсей непонятната тайна в божественото видение в къпината. Той същият слезе при момците в огъня; и чрез огъня на Своята божественост, направи пламъка на пещта като роса.

Припев: Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Към Авраам се присъединяват всесвятите момци и чудният Божи пророк Даниил, Исаак и Яков, Мойсей и Аарон преди Христовото раждане те вярно празнуват, като непрестанно Го молят за нашето спасение.

Припев: И сега, и винаги, и во веки веков.

Богородичен: Цялото творение се радва с тебе за твоето раждане, Дево. Витлеем отвори Едем за нас. И ето, всички ние се радваме на дървото на живота и с вяра се молим усърдно: Владичице, изпълни нашите молитви.


Първи Катавасии на Рождество: Христос раждается, гл. 1

От св. Козма Маюмски 

1. Христос се ражда – славете Го! Христос слиза от небесата – посрещнете Го! Христос е на земята – възвисете се! Пейте на Господ, всички на земята, радостно Го възпейте, народи, защото се прослави!


3. Да възкликнем към Христос Бог, Родения преди всички векове непостижимо от Отца Син, Който в последните дни се въплъти безсеменно от Дева: Свят си, Господи, Който възвиси нашия род!


4. Христе, произлязъл си от Дева като израстък от Йесеевия корен и цвят от него; Ти, Възхваленият, Който си невеществен и си Бог, дойде (при нас), като се въплъти от непозналата мъж (Мария) сякаш от планина със сенчеста гора; слава на Твоята сила, Господи!


5. Бидейки Бог на мира и Отец на милостта, Ти си ни изпратил Вестителя на Твоя велик съвет, Който ни носи мир. Затова, доведени до светлината на богопознанието, от тъмна нощ сме станали да Те славословим, Човеколюбче.


6. От утробата си морското чудовище избълва Йона като младенец – невредим, както го беше погълнал; така и Бог Слово, вселил се в Девата и приел плът, премина през нея, като я запази неповредена; тъй като не се роди по обичаен начин, Той съхрани родилата ненаранена.


7. Момците, възпитани в благочестие, презряха нечестивата заповед, не се побояха от огнената заплаха, но стояха сред пламъка и пееха: „Благословен си, Боже, на отците ни!“


8. Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Даващата прохлада пещ беше предобраз за свърхестествено чудо, защото не изгори хвърлените в нея младежи, както и огънят на Божеството не изгори утробата на Девата, в която влезе. Затова, прославяйки (Бога), нека запеем: „Всяка твар да благославя Господ и да Го превъзнася во веки!“


Евангелски чин

Дяконът: На Господ да се помолим. 

Народът: Господи, помилуй!

Свещеникът: Защото си свят, Боже наш, и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отец и Син, и Свети Дух, подобава всяка слава, чест и поклонение сега и винаги, и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание всякое Господа.

Дяконът: За да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господ Бог да помолим!

Народът: Господи, помилуй! (3)

Дяконът: Премъдрост! Да застанем прави, за да изслушаме светото Евангелие!

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеникът: Ще се чете из светото евангелие според евангелист (името).

Дяконът: Да внимаваме.

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


Утринно евангелие по реда.


Възкресна песен

Четец: Като видяхме Христовото Възкресение, нека се поклоним на светия Господ Иисус, Който едничък е безгрешен. На Твоя Кръст се покланяме, Христе, и Твоето Свято Възкресение възпяваме и славим – Ти си нашият Бог, освен Тебе другиго не знаем и с Твоето име се именуваме. Дойдете, всички верни, да се поклоним на святото Христово Възкресение, защото, ето – чрез Кръста дойде радост за целия свят. Всякога благославяйки Господа, нека възпяваме Неговото Възкресение, защото Той, като претърпя разпятие, със смърт смъртта разруши.


50 Псалом (пее се)


Слава: По молитвите на апостолите, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

И сега: По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

Стих: Помилуй ме, Боже, по великата Си милост и по множеството Си щедрости, очисти беззаконието ми.

Стихира, глас 6:

Възкръсна Иисус от гроба както предрече, даде ни живот вечен и велика милост.


Литийна молитва (дяконът)

Свещеникът: По милостта и щедростите на Единородния Твой Син, с Когото Си благословен, заедно с Пресветия, Благия и Животворящия Твой Дух сега и винаги и во веки веков.


Честнейшую

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!

Народът: (речитативДушата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека.

Песен 9

Величай, душе моя, по-честитата и по-славната от небесните войнства.

Виждам странно и преславно тайнство: пещерата стана небе, Девата – херувимски престол (на Бога), яслите – мястото, в което легна невместимият Христос Бог, Когото възпяваме и величаем.


Малка ектения

Свещеникът: Защото Те хвалят всички небесни сили, и на Тебе въздаваме слава, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков.


Свят е Господ, нашия Бог. (2)

Превъзнасяйте Господа, Бога нашего, и се покланяйте на подножието Му: защото то е свято! (Пс. 98:5)

Ексапостиларий по номера на утринното евангелие.

Ексапостиларий 5:

Гл. 2: Когато Христос, Който е животът и пътят, от мъртвите стана, Той вървеше с Лука и Клеопа, които го познаха, когато преломяваше хляба в Емаус. Душите и сърцата им в тях горяха, докато Той разговаряше с тях по пътя, и им тълкуваше в писанията всички неща, които беше претърпял. С тях извикайте, че Той възкръсна и се яви на Петър.

Слава, на отците: Подобен: Ученико́м:

Избраните между патриарсите и отците преди Закона ярко предсияеха чрез вяра като светилници: Авраам, Исаак и Яков. След това всички пророци и праведници просияха от тях като ярки свещи, и така започнаха да просвещават с лъчите на свети пророчества цялото творение, и усърдно се молят на Бога за света.

И сега: Като неосквернено агне, тя роди в наши времена Агнето – безначалното Слово, което беше странно, защото тя е внучка на Адам и Давидова по наследство. Нейното неизказано раждане множество отци предварително празнуват с достойнство.


Хвалитни стихири

Глас 2, Всякое дихание

Всичко, що диша, да хвали Господ. Хвалете Господ от небесата; Хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.

 Възкресни:

Стих: Да извършат над тях писания съд, тая чест е за всички Негови светии. (Пс.149:9) 

Всичко що диша и всяко същество Те слави, Господи, защото чрез кръста си обезсилил смъртта, за да покажеш на хората Твоето възкресение от мъртвите, като единствен Човеколюбец.


Стих: Хвалете Бога в Неговата светиня, хвалете Го в крепостта на силата Му. (Пс.150:1)

Нека кажат юдеите, как войниците изгубиха пазения Цар, защо камъкът не опази Камъка на живота? Или Погребания да върнат, или на Възкръсналия да се поклонят, казвайки с нас: слава на множеството Твои щедрости, Спасителю наш, слава на Тебе.


Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс.150:2)

Радвайте се, хора, и се веселете, защото ангелът, седящ на гробния камък, ни благовести, като каза: Христос възкръсна от мъртвите, Спасителят на света, и изпълни всичко с благоухание.


Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс.150:3) 

Ангел преди Твоето зачатие, Господи, донесе на благодатната поздрава „радвай се“. И при Твоето славно възкресение ангел отвали камъка от гроба. Единия вместо печал разкриваше белезите на веселието, а другият вместо смърт ни проповядваше Владиката Животодател. Затова Ти викаме: Благодетелю на всички, Господи, слава на Тебе.


На светите отци, гл. 5: Подобен: Ра́дуйся, по́стников:

Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс.150:4)

Издигни гласа си, Сионе, Божи граде, и проповядвай наистина светата памет на отците, като им отдаваш почит, на Авраам и Исаак, и на прославения Яков. Ето, с Юда и Левий, ние също величаем великия Мойсей и чудния Аарон, и почитаме с Давид, Иисус Навин и Самуил. Издигайки предпразненствена, божествена похвала на Христос със свети песни, просим от Него да получим благодат и да дарува на света велика милост.

Стих: Благословен си, Господи, Боже на отците ни, хвално и прославено да е името Ти вовеки. (Дан.3:26)

Дойди Илия, който някога възседна божията огнена колесница, и ти, богомъдри Елисее, също с Езекия, Осие, всички се радвайте, и вие почитани дванадесет боговдъхновени пророци, присъединете се към химна за Рождеството Христово, и с песни възпейте вие, всички праведници, благочестиви момци, които с росата на Духа угасихте пламъка на пещта, молете Христос за нас да изпрати на душите ни велика милост.

Стих: Защото Ти си праведен във всичко, що направи с нас, и Твоите всички дела са истински. (Дан.3:27)

Яви се тази, която от всички векове на земята в предсказанията на пророците е възвестена, Девата Богородица, която мъдрите патриарси и праведници открито изявяват, към тях се присъединява и хорът на благочестивите жени: Сара, Ревека, Рахил и Анна също, както и славната Мириам, сестрата на Мойсей. С тях се радват краищата на света, цялото творение почита, защото Творецът на всичко и Бог идва да се роди по плът и да ни дари голяма милост.

Слава: глас 8:

Събранието от ученията на Закона прави Христовото божествено Рождество в плът очевидно за тези, които преди даването на Закона са проповядвали благодатта, която заради вярата е над стария Закон. Затова на душите, държани в ада, предварително обявиха избавлението от тлението заради възкресението. Господи, слава на Тебе.


И сега, по гласа на Славата: Преблагословена си, Богородице Дево, защото чрез Въплътения от тебе адът беше пленен, Адам беше извикан отново, клетвата – премахната, Ева – освободена, смъртта – умъртвена, а ние оживяхме; затова възкликваме и пеем: благословен си Христе, Боже наш, Който така си благоволил, слава на Тебе!


Велико славословие


Възкресен тропар

Днес стана спасението на света, нека възпеем Възкръсналия от мъртвите, Твореца на нашия живот: защото, като унищожи смъртта чрез смърт, даде ни победа и голяма милост.


—————————————————


На Литургията


Възкресен тропар, глас 2:

Когато слезе при смъртта, Живот безсмъртни, тогава умъртви ада с блясъка на Божеството; а когато и умрелите възкреси от преизподнята, всички небесни сили викаха: Животодателю, Христе Боже наш, слава на Тебе!

Тропар на св. отци, гл. 2:

Великолепни са подвизите на вярата! Светите три момци се радваха, като стояха в източника на огъня, сякаш на тихи води; а пророк Даниил изглеждаше като пастир на лъвове, които сякаш бяха овце. По техните молитви, Христе Боже, спаси душите ни.


Тропар на храмовия светия


Кондак на предпразненството, гл. 3: 

Девата днес идва да роди неизказано предвечното Слово в пещерата. Ликувай, цяла земьо, щом си чула, прослави заедно с ангелите и пастирите Този, Който иска да се яви като Младенец – предвечният Бог.


Прокимен, гл. 4, Молитвата на Азария:

Благословен си, Господи, Боже на отците ни, хвално и прославено да е името Ти вовеки. (Дан. 3:26)

Стих: Защото Ти си праведен във всичко, що направи с нас. (Дан. 3:27)


Апостол Евр. 11:9-10, 32-40 (с. 431), 

Алилуия. Боже, с ушите си сме чули. (Пс.43:1А) Викат праведниците, и Господ слуша и ги избавя от всичките им скърби. (Пс.33:18)


Литургийно евангелие: За Неделя преди Рождество, Мт 1:1-25


На отпуста

…на всички, които от началото на времето бяха угодни на Бога: от Адам до Йосиф, Обручника на Пресвета Богородица, чиято памет честваме…

No comments:

Post a Comment