Tuesday, 22 November 2022

Св. Александър Невски

Свети княз Александър Невски, 

Владимирски и Новгородски чудотворец, 

наречен в монашество Алексий 

(недовършена)

На Вечерната служба


На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8: на празника, 3; и Алекса́ндра, 5.

Господи, воззвах (Пс. 140), гл. 1.

Господи, извиках към Тебе, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, извиках към Тебе; побързай към мене; чуй моя глас, когато Те призовавам, чуй ме Господи! 

Да се възнесе молитвата ми пред Тебе като тамян; издигането на ръцете ми да бъде като вечерна жертва, чуй ме Господи.


Стих 8: От дън душа викам към Тебе, Господи. Господи, чуй гласа ми. (Пс. 129:1-2)

Верни, да танцуваме днес, пеейки на Учителя с думите на псалмите и химни, и да почетем скинията Му, която Той освети, одушевеният кивот, който носеше несъдържаемия Логос в себе си. Защото тя е принесена на Бога, Който свръхестествено стана бебе по плът. А великият и свят първосвещеник Захария, чувстващ радост в сърцето си, сега приема тази, която след време ще бъде жилище на Бога.

Стих 7: Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми. (Пс.129:2)

В този ден живият храм на светата слава на Христос, нашия Господ и Бог, единствената жена, която е всесвята, благословена и чиста, се донася в светия Господен храм, за да обитава святото място. И затова Йоаким заедно с Ана се радват духовно сега. И хорове от девици, пеещи химни на Господа, пеят на Него и Майка Му, които почитат с думите на псалмите.

Стих 6: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс.129:3)

Ти си, за която проповядваха пророците, славата на апостолите и гордостта и радостта на мъчениците. Ти си обновление за всички нас родените на земята, Дево майко Божия, защото чрез тебе сме се помирили с Бог. И затова почитаме твоето шествие в храма на Господ Бог. И заедно с ангела викаме в псалми: Радвай се ти, пресвета Владичице, при чието застъпничество ние сме спасени.

Стихири на Св. Александър, глас 2, Подо́бен: Ки́ими похва́льными:

Стих 5: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. Пс.129:4

Ки́ими похва́льными венцы́/ венча́ем блаже́ннаго Алекса́ндра?/ люде́й благове́рных держа́ву и князе́й правосла́вных похвалу́,/ ди́внаго в чудесе́х, безпло́тных сожи́теля,/ исто́чника Боже́ственных исцеле́ний неисчерпа́емаго,/ реку́ чуде́с мно́гих,/ проли́тие дарова́ний духо́вных./ Его́же ра́ди Христо́с земли́ Росси́йстей/ да́рует мир и ве́лию ми́лость.

Ки́ими похва́льными венцы́/ увязе́м блаже́ннаго Алекса́ндра?/ благоче́стия управле́ние, ерети́ческих уче́ний обличе́ние,/ Це́ркве све́тлое украше́ние,/ врача́ прему́драго и Богоприя́тна,/ исцеля́юща неду́ги и боле́зни на́ша./ Его́же ра́ди враго́в шата́ния Христо́с низложи́,/ име́яй ве́лию ми́лость.

Ки́ими смире́нными устна́ми/ воспое́м Алекса́ндра прему́драго?/ со́лнца пресве́тлаго, Всечестны́я Тро́ицы моли́твенника,/ печа́льных утеше́ние и отча́янных засту́пника,/ похвалу́ земли́ Росси́йския,/ реку́ ми́лости вои́стинну и больны́х врача́ безме́здна,/ смире́ния Христо́ва подража́теля,/ подаю́щаго нам ве́лию ми́лость.

Ки́ими духо́вными пе́сньми/ воспое́м пресла́внаго?/ свети́льника незаходи́маго Со́лнца мы́сленнаго,/ пра́вды пра́вило, весе́лие земли́ Росси́йския,/ кре́пость гра́да на́шего и забра́ло,/ сиро́т пита́теля, оби́димых засту́пника,/ столпа́ пресве́тлаго, просвеща́ющаго нас чуде́с светлостьми́/ и подаю́ща ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 6:

Всяк град и страна́,/ сла́вному гра́ду на́шему сра́дуйтеся/ и псало́мски восплещи́те рука́ми вку́пе,/ духо́вно торжество́ днесь пра́зднующе:/ се у́бо ди́вный наш врач и спаси́тель, Алекса́ндр вели́кий,/ Небе́снаго врачевства́ цельбы́ предлага́ет/ и к непреста́нным цельба́м ти́хо созыва́ет/ не хи́тростьми челове́ческими, не обвяза́нием,/ но де́йством Свята́го Ду́ха,/ душе́вное и теле́сное исцеле́ние па́че естества́ подава́я./ Его́же и прие́млюще/ дово́льно, всяк род и во́зраст сла́вим Христа́ Бога́,/ подаю́щаго нам его ра́ди ве́лию ми́лость.

И ны́не, на празника, глас 8:

След като се роди, Богоневесто Владичице, си дошла в храма Господен да бъдеш възпитавана, в Святая Святих като осветена. Тогава и Гавриил беше пратен при тебе, Всенепорочна, да ти носи храна. Всички небесни сили се удивиха, когато видяха Дух Светий да се вселява в тебе. Затова, Пречиста и Неопетнена, която си славена на небето и земята, Майко Божия, спаси нашия род. 


Вход. 

Тиха светлина от светата слава на Безсмъртния, Светия и Блажения Небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Отца, Сина и Светия Дух – Бога. Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове. Затова и светът Те слави.


Прокимен на деня. 


Четива

Премъдрост Соломонова (3:1-9)

Душите на праведните са в Божия ръка, и мъка няма да ги докосне. В очите на неразумните те минаваха за умрели, и краят им се считаше за погибел, и заминаването им от нас – унищожение; но те си пребъдват в мир. Защото, макар в очите на хората и да се наказват, тяхната надежда е пълна с безсмъртие. И бидейки малко наказани, те ще бъдат много облагодетелствувани, защото Господ ги е изпитал и ги е намерил достойни за Него. Той ги е изпитал като злато в горнило и ги е приел като най-съвършена жертва. Когато им се въздава, те ще блеснат като искри, които лазят по стърнище. Ще съдят племена и ще владеят над народи, а над тях ще царува Господ вовеки. Които се Нему надяват, ще познаят истината, и верните в любовта ще пребъдат у Него; защото благодат и милост има за светиите Му и промисъл за избраниците Му.

Премъдрост Соломонова (5:15-6:3)

Праведниците живеят довека; наградата им е у Господа и грижата за тях у Вишния. Затова те ще получат царство на славата и венец на красотата от ръката на Господа, защото Той ще ги закрили с десницата и ще ги защити с мишцата. Той ще вземе за всеоръжие – Своята ревност, и ще въоръжи тварите за отмъщение на враговете; ще облече за броня правдата, и ще Си наложи за шлем – нелицеприятния съд; ще вземе за непобедим щит – светостта; строгия Си гняв ще изостри като меч, и светът ще се опълчи с Него против безумците. Ще захвъркат правоцелещи светкавични стрели, и от облаците, като от силно опнат лък, ще полетят в целта, и като от каменометно оръдие с ярост ще се изсипе град; ще възнегодува против тях морската вода, и реките свирепо ще ги издавят; ще въстане против тях духът на силата и ще ги разнесе като вихър. Тъй беззаконието ще опустоши цялата земя, и злодеянието ще катурне престолите на силните. Затова, слушайте, царе, и разберете, научете се, съдии от земните краища! Внимавайте, вие, които владеете множествата и които се гордеете пред народите! От Господа ви е дадена властта, и силата – от Вишния.

Премъдрост Соломонова (4:7-15)

Праведникът и да умре рано, ще бъде в покой, защото не в дълговечността е честната старост, и не с броя на годините тя се измерва. Мъдростта е седина за людете, и безпорочният живот – възраст на старостта. Като благоугодил Богу, праведникът е обикнат и, като живял посред грешници, е прибран; грабнат е, да не би злоба да измени разума му, или коварство да прелъсти душата му. Защото упражнението в нечестие помрачава доброто, и вълнението на страстта развратява незлобивия ум. Достигнал съвършенство в кратко време, той е навършил дълги години; защото душата му е била угодна Господу, затова и побързал да излезе изсред нечестието. А хората видяха това, и не разбраха, дори и не помислиха, че благодат и милост има за светиите Му и промисъл – за избраниците Му.


Сугуба ектения


Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца, Сина и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!


Просителна ектения


На стихо́вне стихи́ры, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Я́ко ве́лие со́лнце,/ яви́лся еси́, блаже́нне, вселе́нней,/ чудесы́ стра́шными просвеща́я весь мир./ Тем вси, соше́дшеся,/ Христа́ воспои́м, спаса́ющаго ны от бед/ моли́твами твои́ми.

Стих: Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите светии. (Пс.115:6)

Све́том сия́я Боже́ственныя благода́ти,/ и чудоде́йствуеши непреста́нно./ И ны́не моли́ Христа́ Бо́га, блаже́нне Алекса́ндре,/ изба́вити от бед ду́ши на́ша.

Стих: Блажен е оня човек, който се бои от Господа и който крепко обича Неговите заповеди. (Пс.111:1)

Не от Ри́ма возсия́л еси́,/ ни от Сио́на, Богому́дре,/ но в Росси́йстей земли́ яви́лся еси́,/ чудотво́рец пресла́вен,/ исцеле́ние подава́я неоску́дно/ всем, приходя́щим с ве́рою.

Сла́ва, глас 1. Самогла́сен:

Ра́дуйся и весели́ся, гра́де Влади́мире,/ и све́тло торжеству́й, и лику́й Христо́ва Це́рковь,/ в не́йже положено́ честно́е те́ло блаже́ннаго Алекса́ндра,/ те́ло драго́е, те́ло пресла́вное,/ те́ло, чудеса́ точа́щее всем, приходя́щим с ве́рою./ Прииди́те, вси лю́дие, прииди́те, ве́рнии, поклони́мся,/ тецы́те и собери́теся,/ и псало́мски того́ воспои́м, ра́дующеся,/ и облобыза́ем че́стно мо́щи ди́внаго врача́ на́шего,/ печа́льных при́сную уте́ху и отча́янных наде́жду,/ похвалу́ земли́ Росси́йстей,/ посо́бника на враги́, и всем челове́ком засту́пника,/ и моли́твенника о спасе́нии душ на́ших.

И ны́не, на празника, глас 6:

Съборите от вярващи се събират днес, нека духовно да отпразнуваме празника; и нека с благоговение възхваляваме Божията майка, Дева Богородица, когато е доведена в храма Господен. Тя беше избрана предварително, от всички поколения, за жилище на Христос, Царя и Бога на всички. Девици, поведете пътя със свещи и почетете тържественото шествие на вечно девата. Майки, забравете всичките си (родилни) болки и елате също с радост и последвайте онази, която стана майка на Бога и застъпница на радостта за света. И нека всички с радост я поздравим заедно с Ангела, и да пеем „Радвай се, Благодатна“ на тази, която винаги се моли за нашите души.


Песен на Симеон Богоприемец

 „Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, – светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израиля.


Трисвятое


Тропар на светеца, глас 4:

Като почитан кълн от благочестив корен си бил, блажени Александре, защото Христос те яви като своеобразно свещено съкровище на руската земя, нов чудотворец, славен и Богоприятен. И днес събралите се в деня на твоята памет, с вяра и любов, с псалми и духовни химни като се радваме, ние прославяме Господа, Който ти е дал благодатта на изцелението. Моли го да спаси този град, и руската държава да бъде угодна на Бога, и руските синове да се спасят.

Сла́ва, и ны́не, на празника:

Днес е предобразът на Божието благоволение и предвестието на човешкото спасение: в Божия храм Девата тържествено се явява и на всички предизвестява Христос. Към нея нека и ние гръмогласно да извикаме: Радвай се, изпълнение на Създателевия промисъл.


————————————


На Утринната служба


На Бог Госпо́дь: тропар на Въведение, гл. 4, два пъти

Днес е предобразът на Божието благоволение и предвестието на човешкото спасение: в Божия храм Девата тържествено се явява и на всички предизвестява Христос. Към нея нека и ние гръмогласно да извикаме: Радвай се, изпълнение на Създателевия промисъл.

Слава, на светеца, 

Като почитан кълн от благочестив корен си бил, блажени Александре, защото Христос те яви като своеобразно свещено съкровище на руската земя, нов чудотворец, славен и Богоприятен. И днес събралите се в деня на твоята памет, с вяра и любов, с псалми и духовни химни като се радваме, ние прославяме Господа, Който ти е дал благодатта на изцелението. Моли го да спаси този град, и руската държава да бъде угодна на Бога, и руските синове да се спасят.

И ны́не, на Въведение отново.


По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

Ра́дуйся, я́ко вторы́й Фессало́нь в Росси́йстей земли́,/ сла́вный гра́де Влади́мире,/ и любе́зными пе́сньми вку́пе лику́й, Боже́ственная Це́рковь,/ в не́йже пречестно́е те́ло Алекса́ндра, прему́драго, блаже́ннаго/ подае́т разли́чно всем исцеле́ние./ И сего́ ра́ди возопии́м к нему́:/ моли́твами твои́ми, блаже́нне,/ исцели́ неду́ги и боле́зни на́ша/ и вся́ческих изба́ви искуше́ний/ ве́рою и любо́вию па́мять твою́ восхваля́ющих.

Сла́ва, и ны́не, на празника, глас 1.

Подо́бен: Ка́мени запеча́тану:

Богородице, ти беше достойно доведена да живееш свято в Святая Святих, като одушевен Господен кивот и истинско божествено вместилище на Светия Дух, Дево Майко. Затова и безмъжно се всели в тебе Единородният на Отца и Единосъщният на Светия Дух, твой Син, Който обожестви цялото човечество.


По 2-й кафи́зме седа́лен, глас 3.

Подо́бен: Красоте́ де́вства:

Благода́рно зове́м вси Христо́ву уго́днику ми́лостивому,/ незло́бивому и кро́ткому,/ приле́жно моля́щеся любо́вию:/ разруши́ брань страсте́й на́ших,/ и отжени́ де́монская мечта́ния, блаже́нне,/ и моли́ Бо́га дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, на Въведение, глас 4.

Подобен: Яви́лся еси́ днесь:

Днес вселената, като се изпълни с всякакво веселие в известния празник на Богородица, казва: Тази е небесната скиния.


Величание:

Величаем те, благоверни княже Александре, като почитаме твоето свето успение, и сега моли за нас Христос, нашия Бог.


Седален след полиелея, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Дух Святы́й тя, блаже́нне, наста́ви/ Оте́чествие твое́ па́ствити на па́житех спаси́тельных,/ и Христо́с свети́льника тя показа́ я́ве:/ сего́ ра́ди лику́й и весели́ся со дерзнове́нием,/ я́ко сугу́быя венцы́ от Венцеда́вца прии́м.

Сла́ва, и ны́не, на празника:

Пре́жде зача́тия, Чи́стая, освяти́лася еси́ Бо́гу/ и, ро́ждшися на земли́, дар принесла́ся еси́ ны́не Ему́,/ исполня́ющи оте́ческое обеща́ние:/ в Боже́ственнем же хра́ме, я́ко су́що Боже́ственный храм,/ от младе́нства чи́сте со свеща́ми све́тлыми отдана́ бы́вши,/ яви́лася еси́ прия́телище непристу́пнаго и Боже́ственнаго све́та./ Вели́ко вои́стинну предше́ствие Твое́, еди́на Богоневе́сто и Присноде́во.


Степенни (стъпални), глас 4.

Антифон 1-ви, повтаряме стиховете:

От моите младини много страсти ме нападат; но Сам Ти ме защити и спаси, Спасителю мой.

Ненавиждащите Сион, засрамете се от Господ, защото ще бъдете изсушени като трева от огън.

Слава: Чрез Светия Дух се оживява всяка душа и чрез очистване се извисява, свещенотайнствено засиява пред троичната Единица. 

И ныне: От Светия Дух текат благодатните струи, които напояват за плодоносене цялото творение.


Прокимен, гл. 4: Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите светии (Пс.115:6). Стих: Какво ще въздам на Господа за всичките Му благодеяния към мене? (Пс.115:3) 

Евангелски чин.

От Матея (11:27-30)

Рече Господ на своите ученици: всичко Ми е предадено от Моя Отец, и никой не познава Сина, освен Отец; и нито Отца познава някой, освен Сина, и комуто Синът иска да открие. Дойдете при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя; вземете Моето иго върху си и се поучете от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой за душите си; защото игото Ми е благо, и бремето Ми леко.


След 50-ти псалом: Молитвами преподобнаго: И нине: Молитвами Богородици:


По 50-м псалме́ стихи́ра самогла́сна, глас 6:

Прииди́те, вси лю́дие,/ хвалу́ принесе́м блаже́нному, вопию́ще си́це:/ ра́дуйся, пресве́тлый сто́лпе, просвеща́я нас чуде́с светлостьми́;/ ра́дуйся, ро́сный о́блаче, пла́мень погаша́яй страсте́й/ и ороша́яй ве́рных мы́сли, Боже́ственный Алекса́ндре.


Дяконът: Литийна молитва.


Кондак, глас 8.

Подобен: Я́ко нача́тки:

Я́ко звезду́ тя пресве́тлу, почита́ем,/ от восто́ка возсия́вшую и на за́пад прише́дшую:/ всю бо страну́ сию́ чудесы́ и добро́тою обогаща́еши/ и просвеща́еши ве́рою чту́щия па́мять твою́, Алекса́ндре блаже́нне./ Сего́ ра́ди днесь пра́зднуем твое́ успе́ние, лю́дие твои́ су́щии:/ моли́ спасти́ Оте́чество твое́ и вся притека́ющия к ра́це моще́й твои́х/ и ве́рно вопию́щия ти:/ ра́дуйся, гра́ду на́шему утвержде́ние.

Икос:

Ве́лий чудотво́рец яви́лся еси́ Росси́йския земли́, блаже́нный Алекса́ндре,/ неви́димо Христо́вы лю́ди посеща́я и исцеле́ния подава́я бога́тно/ всем от души́ приходя́щим и согла́сно вопию́щим си́це:/ ра́дуйся, сто́лпе пресве́тлый, просвеща́я нас чуде́с светлостьми́;/ ра́дуйся, велехва́льнаго краля́ победи́вый посо́бием Бо́жиим;/ ра́дуйся, свободи́вый град Псков от неве́рных;/ ра́дуйся, лати́нская уче́ния презре́вый и преле́сть их в ничто́же вмени́вый;/ ра́дуйся, я́ко восприя́л еси́ в тле́нных ме́сто нетле́нная;/ ра́дуйся, Све́та Непристу́пнаго зри́телю;/ ра́дуйся, я́ко лику́еши со А́нгелы;/ ра́дуйся, о́блаче ро́сный, ве́рных мы́сли ороша́яй;/ ра́дуйся, те́мных страсте́й прогони́телю;/ ра́дуйся, Росси́йстей земли́ засту́пниче;/ ра́дуйся, гра́ду на́шему заступле́ние.


Първи Катавасии на Рождество: Христос раждается, гл. 1

От св. Козма Маюмски 

1. Христос се ражда – славете Го! Христос слиза от небесата – посрещнете Го! Христос е на земята – възвисете се! Пейте на Господ, цяла земьо, хора, радостно Го възпейте, защото се прослави!


3. Да възкликнем към Христос Бог – Родения преди всички векове непостижимо от Отца Син, Който в последните дни се въплъти безсеменно от Дева: свят си, Господи, Който възвиси нашия род!


4. Христе, Който си израстък от Йесеевия корен и цвят от него, произлязъл си от Дева, сенчестата и прохладна планина. Ти, безтелесният Бог, си дошъл при нас, въплъщавайки се от непозналата мъж (Мария). Слава на Твоята сила, Господи!


5. Като Бог на мира и Отец на щедрости, Ти си ни изпратил Ангела (Вестител) на Твоя велик съвет, Който ни носи мир. И наставени със светлината на богопознанието, бодърстващи от дълбините на нощта, Те славословим, Човеколюбче.


6. Морското чудовище освободи Йона като младенец от утробата си – невредим, какъвто го беше погълнал. Така и Бог Слово, вселил се в Дева и приел плът, излезе от нея, запазвайки девството ѝ неповредено.


7. Момците, възпитани в почитане на истинския Бог, презряха нечестивата царска заповед и като не се уплашиха от огнената стихия, стояха сред пламъка и пееха: „Благословен си, Боже, на отците ни!


8. Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Свърхестествено чудо изобразява даващата прохлада пещ: както не изгори хвърлените в нея юноши, така и огънят на Божеството не изгори утробата на Дева, когато слезе в нея. Затова, прославяйки Бога, да възкликнем: „Всяка твар да благославя Господ и да Го прославя во веки!

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!

Честнейшую

Песен 9

Величай, душе моя, по-честитата и по-славната от небесните войнства.

Странно и преславно тайнство виждам: небето като пещера, престолът херувимски като Дева, а яслите като легло, в което легна невместимият Христос Бог, Когото възпявайки величаем.


Светилен.

Подобен: Жены́, услы́шите:

Слы́шана бысть во всех страна́х превели́кая сла́ва твоя́,/ и тогда́ жены́ Моави́тския страша́ху де́ти своя́ гро́зным твои́м и́менем./ И ны́не, блаже́нне, враги́ на́ша неви́димо устраша́й,/ ополча́ющияся на Христолюби́вое твое́ во́инство.

Сла́ва, и ны́не, на празника.

Да възхвалим верно Мария, Божието дете; нея в древността съсловието на пророците предвъзвести като стомна и жезъл, и скрижал, и несечена планина, защото днес се въвежда в Святая Святих за да се възпитава в Господа.


Хвалитни стихири на Всякое дихание, на 4, гл. 8, 

по: О, пресла́внаго чудесе́:

Всичко, що диша, да хвали Господ. Хвалете Господ от небесата; Хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.


Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс. 150:2)

О, пресла́внаго чудесе́!/ сия́нием Ду́ха Свята́го просве́щся, Алекса́ндре Богому́дре,/ уче́ния лати́нская презре́в, и пре́лесть их обличи́в,/ и саме́х укори́в, и чу́жди ве́ры пра́выя наре́к,/ и де́рзость их в ничто́же вмени́в./ И сего́ ра́ди от Христа́ Бо́га прия́л еси́ воздая́ние в Ца́рствии Небе́снем,/ со А́нгелы ликовствова́ние/ и с пра́ведными ра́дование;/ и ны́не моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс. 150:3)

О, ка́ко возмогу́ досто́йно похвали́ти/ или́ я́сно изглаго́лати пресла́вная чудеса́/ блаже́ннаго и сла́внаго Алекса́ндра?/ подае́т бо разли́чная исцеле́ния/ не то́кмо приходя́щим к ра́це моще́й его́,/ но и в да́льних страна́х/ призыва́ющих его́ никогда́же оставля́ет./ Тем и повсю́ду хва́льно и́мя его́,/ и ны́не мо́лит умири́ти мир/ и спасти́ всех нас.

Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс. 150:4)

Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс. 150:5-6)

О, ка́ко возмо́жем воспе́ти блаже́ннаго Алекса́ндра,/ я́ко апо́стола и я́ко пропове́дника?/ вся́ко у́бо ерети́ческое нече́стие попра́л есть,/ свое́ же Оте́чество до́бре упра́вив и соблюде́,/ хра́мы разоре́ныя воздви́гнув, пе́ния испо́лни/ и распуже́ныя лю́ди собра́ в до́мы своя́,/ и ни́щим, и сирота́м, и вдова́м бысть печа́льник,/ и в беда́х засту́пник./ И ны́не мо́лит о спасе́нии душ на́ших.

Сла́ва, глас 2:

Прииди́те, вси язы́цы,/ восплещи́те рука́ми, ликовству́юще,/ прииди́те, вси Росси́йстии лю́дие,/ свяще́нницы, и мона́си же, и прости́и,/ духо́вне свесели́мся в наро́читом пра́зднице блаже́ннаго Алекса́ндра,/ и многоцеле́бную его́ ра́ку, обстоя́ще, любе́зно облобыза́ем,/ и того́, я́ко цве́ты, пе́сньми и хвала́ми увязе́м, реку́ще:/ ра́дуйся, земли́ Росси́йстей похвало́;/ ра́дуйся, сла́вному гра́ду Влади́миру утвержде́ние;/ ра́дуйся, наро́ду правосла́вному помо́щниче;/ ра́дуйся, Оте́честву твоему́ заступле́ние/ и моли́твенниче о душа́х на́ших.

И ны́не, на празника, глас 2: от Леонтий майстора:

Днес в храма се привежда всенепорочната Дева, в дома на царя на всички – Бога и Хранителя на целия наш живот: днес най-чистата светиня, като тригодишна юница се въвежда в Святая Святих. Да я възпеем както ангела: Радвай се, единствена благословена от жените!


Велико славословие


Тропар, гл. 4

Като почитан кълн от благочестив корен си бил, блажени Александре, защото Христос те яви като своеобразно свещено съкровище на руската земя, нов чудотворец, славен и Богоприятен. И днес събралите се в деня на твоята памет, с вяра и любов, с псалми и духовни химни като се радваме, ние прославяме Господа, Който ти е дал благодатта на изцелението. Моли го да спаси този град, и руската държава да бъде угодна на Бога, и руските синове да се спасят.


На Литургията


Блаже́нны пра́здника, песнь 5-я на 4 и свята́го песнь 6-я на 4. 


Проки́мен, глас 7: Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите светии (Пс.115:6). Стих: Какво ще въздам на Господа за всичките Му благодеяния към мене? (Пс.115:3) 


Апостол (Гал 5:22–26; 6:1–2)

Братя, плодът на духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание. Против такива няма закон. Ония пък, които са Христови, разпнали са плътта си със страстите и похотите. Ако живеем духом, по дух сме длъжни и да постъпваме. Да не бъдем пустославни, един други да се не дразним, един другиму да си не завиждаме. Братя, и да падне човек в някое прегрешение, вие духовните поправяйте такъв с дух на кротост, като се пазите да не би и вие да бъдете изкушени. Понасяйте един другиму теготите, и така изпълнете закона Христов.


Аллилу́ия, глас 6: Блажен е оня човек, който се бои от Господа и който крепко обича Неговите заповеди. (Пс.111:1) Стих: Неговото семе ще бъде силно на земята (Пс.111:2А)


Евангелие от Матея, зача́ло 43. (Като на Утринната)


Причастен: Във вечна памет ще остане праведникът. (Пс.111:6)

No comments:

Post a Comment