Saturday, 30 April 2022

Свети цар Борис

Свети равноапостолен цар БОРИС, 

в кръщение МИХАИЛ.

И пренасяне мощите на АТАНАСИЙ ВЕЛИКИ, 

патриарх Александрийски.

Службата е съставена от Димитър Маринов, взета от книижката „Служби на Българските Светии“. Руската служба е различна.

На Утренята 

В семицата на Томина неделя


Свещеникът: Благословен е нашият Бог, всякога, сега и винаги…

Той пее веднъж Христос воскресе, и два пъти певците, и веднага:


Шестопсалмие:


Велика ектения


Бог Господ

Пс. 117

Стих 1. Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е идещият в името Господне.

Стих 2. Oбсадиха ме, обиколиха ме, но с името Господне аз ги повалих.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е идещият в името Господне.

Стих 3. Няма да умра, но ще живея и ще разгласям делата Господни.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е идещият в името Господне.

Стих 4. Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла: това е от Господа, и е дивно в очите ни.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е идещият в името Господне.


Тропари

На седмицата (Томина), глас 7:

Макар да беше запечатан гробът, Ти – Животът от гроба възсия, Христе Боже, и при заключени врати застана пред учениците, о Възкресение на всички, обновявайки чрез тях правия Дух в нас по великата Си милост.  


Слава: на Св. Цар Борис: глас 6

Изпълнен със страх Божи, богоблажени царю Борисе, станал си жилище на Светия Дух: утвърдил Христовата вяра, оставил си царския престол и жезъл. И, заселил се в пустинята, разцъфтял си в подвизи и си намерил благодат пред Господа. А сега, застанал пред престола на Всевишния, моли Христа Бога да дарува на народа ни мъдрост и сила, а на нас, молещи теб, спасение на душите ни.

И сега: на Св. Атанасий, глас 3

Стълб си бил на Православието, като си утвърдил Църквата върху Божествените догмати, свещеноначалниче Атанасие, проповядвайки Сина  като Единосъщен на Отца, си посрамил Ария. Отче преподобни, Христа Бога моли да дарува нам велика милост.


Малка ектения

Свещеникът: Защото Твоя е властта и Твое е царството, и силата, и славата…


Седален на Св. Цар Борис:

Глас 1. Подобен: Гроб Твой Спасе

Твоята вяра в Господа Бога бе голяма, достоблажени царю Борисе, и Бог те прослави. По благодат Божия си станал благочестив цар, твоето слово като огън и като горяща свещ беше. Бил си насочен да обърнеш българския род, изтръгнал си мерзостта на многобожието и беззаконието, и в дните на беззаконите ерси, си ни укрепил в благочестие. Затова винаги те ублажаваме, велики угодниче Христов, блажени царю Борисе.

Слава, същия глас

От младини си търсил правдата Божия, намерил си я във вярата Христова и Господ ти даде разум да я утвърдиш. Затова и твоята памет пребъдва от род в род, твоите дела проповядват народи, и твоята хвала до сега изповядва Църквата Божия.

И сега, гл. 1, на празника от Пентикостаря

Войниците, които пазеха Твоята гробница, Спасителю мой, станаха като мъртви от страх от лъчезарния Ангел. И той обяви пред жените, които дойдоха призори, че Ти възкръсна. Възхваляваме Те, Господи, защото Ти отмени покварата, и се покланяме на Тебе, нашия единствен Бог, който беше погребан и възкръсна от гроба. 


Друг седален на Св. Цар Борис:

Глас 5. Подобен: Собезначалное Слово

Цялата българска земя да пее днес с веселие и да ликува. Богоблаженият цар Борис ни просвещава със свето кръщение, и ни отваря вратата на спасението. Сега в нашата страна сяда Господ на престола на правдата и благославя българския род, който повярва в Неговата правда.

Слава, същия глас

Дойдете всички славянски родове с веселие да почерпим жива вода от изворът на спасението, която ни подава богоблаженият цар Борис, който видя истинската Светлина и се обнови със свето кръщение, великият славянски отец и учител. На него пеем: радвай се, царю Борисе-Михаиле и отче, който ни изведе от безводната духовна пустиня и ни засели в земята на Божието веселие. Затова се моли за нас, отче, които почитаме твоята памет!

И сега, гл. 1, на празника

Жените отидоха рано сутринта на гроба, и когато видяха появяването на ангела, затрепереха. Гробът излъчваше живот; чудото ги изпълни с учудване. Затова те си отидоха, обявявайки възкресението на учениците. „Христос е обезлюдил Ада, като Единственият могъщ и всесилен, и Той възкреси всички, които бяха тленни, и разсее страха от осъждане, чрез силата на Кръста.“ 


Седален на Св. Атанасий Велики, Гл. 3

Като въоръжи Църквата с божествени догмати, които бяха православни, свети Отче, чрез учението си изкорени ересите. Тогава ти завърши състезанието на истинското благочестие, и като Апостол Павел опази вярата. Отсега венецът на правдата е положен и за теб, за твоите трудове, всеблажени Атанасие. 

Слава. Глас 4. Явился еси днесь

Ти винаги водиш към светлина православните християни, като звезда, която никога не залязва, с блестящата светлина на истинските ти догми, подбуждаш към свещени дела, дори след смъртта си, о мъдри Атанасие. 

И сега. На празника, от Пентикостаря

Глас 1. По Камени запечатану

От страх от евреите учениците се укривали, като се събрали в Сион. Ти дойде при тях, Благий, при заключени врати, и застана сред тях, и ги накара да се зарадват. И им показах раните по ръцете си и непорочна страна, казвайки на невярващия ученик: „Протегни ръка и ме разгледай, защото аз съм Този, който заради теб придобих осезание.


Малка ектения


Седален след полиелея

Глас 8. Подобен: Премудрости:

Размишлявайки в наредбите Господни и учейки се винаги от Неговите заповеди, търсейки намери вечните Господни пътища, и пътят водещ към упокоение. Като взе игото на Христа Бога върху себе си, ти тръгна след Него и като намери покой за своята душа, си достигнал до вечните жилища. Сега, когато се веселиш с ангелите, моли Христа Бога, да дарува прошка за нашите души, които почитаме твоята свята памет.

Слава, и нине, същия глас

Огън, град, глад и смърт, създадени от Бога за отмъщение на невярващите, бяха изпратени на българската страна, но ти, богоблажени царю Борисе, със своето кръщение и със своята молитва към Бога, си отстранил всички тези злини, и бяха обърнати в добрини. А сега, когато ликуваш в Горния град заедно с пророците, апостолите и светителите, моли се на Бога, отче и царю, да избави управляващите от всяко зло и да изпрати Своето благословение върху всички православни славянски страни.


Степенни, 1 Антифон, 4 глас:

От моите младини много страсти ме нападат; но Сам Ти ме защити и спаси, Спасителю мой.

Вие, които ненавиждате Сион, засрамете се от Господа, защото ще бъдете изсушени като трева от огън.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Чрез Светия Дух се оживява всяка душа и с чистота се възвисява, а чрез единството на Света Троица тайнствено се просветлява.

И сега и винаги и во веки веков. Амин.

От Светия Дух текат благодатни струи, които напояват всяка твар за съживяване.


Прокимен, гл. 4: 

Възкресих Избрания от Моите хора. Стих: Заради Него те помаза, Боже, Твоят Бог.

Евангелския чин

Дяконът: На Господа да се помолим!

Народът: Господи помилуй.

Свещеникът: Защото си свят Боже наш и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отца, и Сина, и Светия Дух подобава всяка слава, чест и поклонение, сега и винаги и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание, всякое Господа.

Дяконът: И да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господа Бога да помолим!

Народа: Господи помилуй (3).

Дяконът: Премъдрост. Да застанем прави за да изслушаме светото Евангелие.

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеника: Ще се чете из светото Евангелие според Йоан.

Дяконът: Да внимаваме.

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


Утренно евангелие

Йоан 14:1-10

Да се не смущава сърцето ви; вярвайте в Бога и в Мене вярвайте. В дома на Отца Ми има много жилища. Ако да нямаше, щях да ви кажа. Отивам да ви приготвя място. И кога ида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Мене Си, за да бъдете и вие, дето съм Аз. А къде отивам Аз, знаете, и пътя знаете. Тома Му рече: Господи, не знаем къде отиваш; и как можем да знаем пътя? Каза му Иисус: Аз съм пътят и истината и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене. Да бяхте познавали Мене, щяхте да познавате и Отца Ми. И отсега Го познавате, и видели сте Го. Филип Му рече: Господи, покажи ни Отца, и стига ни. Каза му Иисус: толкози време съм с вас, и не си ли Ме познал, Филипе? Който е видял Мене, видял е Отца; и как ти казваш: покажи ни Отца? Не вярваш ли, че Аз съм в Отца, и Отец е в Мене?


Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


(Следващата Възкресна песен се чете в неделя след Евангелието, а днес също, тъй като сме в Пасхалния период)

Четец: Като видяхме Христовото Възкресение, нека се поклоним на светия Господ Иисус, Който едничък е безгрешен. На Твоя Кръст се покланяме, Христе, и Твоето Свято Възкресение възпяваме и славим – Ти си нашият Бог, освен Тебе другиго не знаем и с Твоето име се именуваме. Дойдете, всички верни, да се поклоним на святото Христово Възкресение, защото, ето – чрез Кръста дойде радост за целия свят. Всякога благославяйки Господа, нека възпяваме Неговото Възкресение, защото Той, като претърпя разпятие, със смърт смъртта разруши.


50 Псалом


Слава: Молитвами боговенчаннаго и равноапостола царя Бориса, Милостиве, очисти множества согрешений наших.

И нине: Молитвами Богородици, Милостиве, очисти множества согрешений наших.

Стих: Помилуй ме, Боже, по великата Си милост и по множеството Си щедрости, очисти беззаконието ми.

Стихира, глас 6

Всички смирени дела са явни пред Бога, а ти, богоблажени царю Борисе, като се смири, остави славата на този свят. Придобил си слава вечна, която намери в пустинята на Тича (река Камчия), и тук в пещера се упражняваше в смирение и постнически подвизи, станал си приятен Богу, и като те увенча с вечна слава, въдвори те във вътрешната светлина. Като стоиш сега с ангели, апостоли и светители пред Божия престол, моли се за управниците и народа, и за всички почитащи твоята свята памет.


Канон на св цар Борис. Глас 8. (Непреведен, не преписан)

Песен 1

Ирмос: Като мина през морето като по суша и избягна египетската злоба, израилтянинът извика: да възпеем нашия Избавител и Бог.

Припев: Свети благоверни царю Борисе, моли Бога за нас.

От юности избран… (гледай канона в книжката „Служба на Българските Светии“)

Песен 3

Ирмос: Творче на небесния свод, Господи, и Устроителю на Църквата, Който си цел на желанията ни, опора на верните, утвърди ме с Твоята любов, еднички Човеколюбче.

Кондак на празника от Пентикостаря

Глас 8

С дясната си ръка Тома изследва Твоята животворяща страна, Христе Боже. Когато Ти влезе, докато вратите бяха затворени, той извика към Тебе с останалите апостоли: „Ти си Господ мой и Бог мой

Икос

Кой запази ръката на ученика да не бъде изгорена, когато се приближи до огнената страна на Господа? Кой дръзна и успя да докосне пламтящата кост? Във всеки случай беше докосната самата страна. Защото, ако страната не беше овластила десницата от пръст, как би могла да докосне раните, които разтърсиха горния и долния свят? Тази благодат беше дадена на Тома, за да може да я докосне и да извика на Христос: „Ти си Господ мой и Бог мой.


Песен 4

Ирмос: Из плоти лучи Божества исхождаху пророком и апостолом, тем начальници поюще всиваху: слава силе Твоей Господи.


Седален, гл. 8

Когато стана известно твоето представяне пред Бога, тогава от всички краища на България се стекоха князе, боляри, воеводи и архиереи на светата Българска Църква, и всички преподобни отци, за да погребат светото твое тяло, блажени отче царю Борисе. Твоят син – царуващият Симеон, и блажените отци: Наум, Климент, Константин, Григорий, Йоан Екзарх, Черноризец Храбър, и други, като подигнаха твоето тяло, носеха го с благословение и смирение, молейки: отче и царю, бъди с нас и в бъдещето, както беше до сега. А ние, богоблажени отче и царю, които празнуваме днес твоята свята памет, ти се молим: моли се на Христа Бога да запази нашия народ, всички православни управници, и всички твои люде!

Слава, Глас 4

Силно разпален от божествения огън и желание да видиш страната си скоро просветена със светлината Христова, издигнал си седем храма, като седем златни светилника пред престола Божи, и като седем звезди на десницата Му, осияха и просветиха страната, и те бяха седемте очи Господни, които гледат на страната ни. Затова и почива върху тебе благодатта Господня и благословението Му, и като те засели в Горният храм, те постави на вечна висота. А сега, като се веселиш заедно с апостолите, преподобните и всички светии, моли се отче блажени, на Христа Бога за всички православни славянски управници и за всички твои люде, които почитат твоята свята памет.

И сега: на празника

Песен 5

Ирмос: Просвети ни с Твоите повеления, Господи, и чрез Твоята висока мишца, Човеколюбче, дай ни Твоя мир.


Песен 6

Ирмос: Молитвата си ще излея пред Господа и Нему ще разкажа мъките си, понеже душата ми се преизпълни с нещастия, и животът ми се до ада приближи. Затова и се моля като Йона: от тлението ме, Боже, изведи!

Весь мановѐнием…


Кондак, глас 2, подобен Егда снизшел еси

На камъка на непорочната вяра създал храмове, с Божествени добродетели сам себе си си показал предобър и красив храм, богоблажени царю Борисе, в когото се всели Отец, Син, и Дух Свети. Прочее, с това твоето упование в безсмъртието е изпълнено, защото Бог, като те изпита, намери те достоен за Себе си и те прие като жертвено всеплодие. Сега се моли за нашите души.


Икос

Първият сеяч на семената на Христовата вяра, първият учител, първият отец и наставник си бил на новопокръстения български народ. Като го учеше да познава Истината и със свето кръщение си привел българския род във вярата Христова, с чист иночески живот си показал на нашите иноци път към вечното Жилище. Със своите указания, поучения, трудове за превеждане на божествените книги, си бил на всички учител и отец. Заради това, като предстоиш сега пред престола на Вишния, моли се за нашите души!


Блажени царю Борисе, като стоиш пред престола на Всевишния, моли Христа Бога да дарява на народа ни мъдрост и сила, а нас, които ти се молим – спасение на нашите души.


Песен 7

Ирмос: Дошлите някога от Юдея във Вавилон момци чрез вярата в Светата Троица потъпкаха пламъка на пещта, като пееха: благословен си, Боже на нашите отци!


Песен 8

Ирмос: Небесния Цар, Когото възпяват ангелските войнства, хвалете и превъзнасяйте през всички векове.


Песен 9

Ирмос: Ние, спасените чрез тебе, чиста Дево, признаваме те, че си наистина Богородица, като те величаем с безплътните ликове.


Катавасии на Пасха


Песен 1

В деня на Възкресението да се просветим, о люде! Пасха, Господня Пасха! От смъртта към живота и от земята към небето Христос, нашият Бог, преведе нас, които пеем победната песен.

Песен 3

Елате да отпием от новото питие, не вода, извираща чудесно от безплоден камък, а вино от източника на нетлението, извиращ от Христовия гроб, в който се утвърждаваме.

Песен 4

На божествена стража да застане заедно с нас боговдъхновения пророк Авакум и да се покаже като светоносен ангел, който вика с ясен глас: „Днес дойде спасението на света, понеже Христос възкръсна като всесилен!

Песен 5

Нека станем рано с изгрева и да принесем на Владиката вместо миро – песен и ще видим Христа – Слънцето на правдата, Което възсиява, дарявайки живот на всички!

Песен 6

Ти слезе в земната преизподня, о Христе, и съкруши вековните прегради, които държаха пленниците на смъртта и както Йона от кита, Ти тридневен възкръсна от гроба!

Песен 7

Оня, Който избави тримата отроци в пещта Се въплъти и страда като смъртен човек и чрез страданията, смъртното облече в дрехата на безсмъртието; Той единствен е благословен и преславен Бог на нашите отци.

Песен 8

Това е определеният и Свят ден, първата Събота, цар и господар на дните, празник на празниците и тържество на тържествата, в него благославяме Христа во веки.

Песен 9

Ангелът викаше на Благодатната: „Чиста Дево, радвай се! И пак ще кажа: Радвай се! Твоят Син възкръсна тридневен от гроба и мъртвите възкреси. Люде, веселете се!

Сияй, сияй, нови Йерусалиме, славата Господня над тебе възсия; ликувай сега и се весели, Сионе, възсияй, чиста Богородице, за Възкресението на Родилия Се от тебе.


Малка ектения


Свят Госпòд Бог наш (3 пъти) возносите Господа Бога нашего и покланяйтеся подножию ногу Его, яко свято есть.

Светилен

На празника

Когато разгледа напълно раните на тялото Ми със собствената си ръка, Тома, не бъди невярващ в мен, който претърпях рани заради теб. С учениците имайте един ум и ме разгласете, живият Бог. 


На Св. Цар Борис

Твоето дело беше приятно и свято пред Бога, отче и царю Борисе, защото Господ го благослови като дърво при вода: утвърди вярата и църквата в духовната влага, като не се уплаши от горещината на безбожието, нито се изплаши от еретическото бездъждие, пускайки своите корени, и до ден днешен береш духовни плодове, с които се храни целия славянски, православен свят. Затова и те ублажаваме велики учителю и просветителю.

Слава, и сега:

Да възпеем, верни, с хвалби, славата на православните славянски царе, безсмъртното украшение, славянския просветител и насадителя на славянската църква – цар Борис: началника на иноците, защитника на славянските царе и горещия застъпник на верните. 


Всякое дихание (Пс.150), гл. 1

Всичко що диша, да хвали Господа. Хвалете Господа от небесата, хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен!

Хвалете Го, всички Негови ангели, хвалете Го, всички Негови сили. На Тебе, Боже, подобава песен!

На празника:

Стих: Да извършат над тях писания съд. Тая чест е за всички Негови светии.

Животворче, не си счупил печатите, които са завардили Твоята гробница. И по същия начин, след Твоето чудно възкресение от гроба, Ти безпрепятствено влезе в стаята, в която бяха Твоите славни апостоли, при заключени врати, Христе, и ги накара да се зарадват. И Ти им даде своя владичествен Свети Дух, поради неизмерима милост.

Стих: Хвалете Бога в Неговата светиня, хвалете Го в крепостта на силата Му.

Тома, наричан Близнак, не беше там, когато се яви на учениците, Господи, и затова не повярва, че си възкръснал. Затова категорично извика на онези, които Те видяха: „Освен ако не сложа пръста си в Неговата страна и раните от пироните, няма да повярвам, че Той наистина е възкръснал.

Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие.

„Тома, по твоето желание, пипни Ме, каза му Христос. „Подай ръка и бъди наясно, че имам плът и кости, и земно тяло. Не бъди невярващ. А той от своя страна извика: „Ти, Иисусе, си Господ мой и Бог, и моят Избавител. Слава на възкресението Ти“.

На Св. Цар Борис

Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли.

Гл. 1. Дойдете хора да посрещнем новият Израил – богоблаженият цар Борис, новият Мойсей, който възлезе на светата духовна планина, да влезе в мрака на боговидението и приеме скрижалите на Христовата вяра, а сега слиза носейки ни закона на духовното обновление, който да ни научи да ходим в заповедите Господни. Затова сега, като празнуваме неговата почитана памет, да му се помолим да изпроси от Господа милост за всички православни управители, а на нас прощение на греховете. 

Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни.

Ти си бил като тръба на премъдростта, когато с богогласния си език си казал на блажения Йоан Екзарх: какво друго трябва да правят свещениците, освен да поучават и назидават поверените им от Бога люде, и да превеждат свещените книги? Тези и следващите наши отци, като чуха твоя глас, богоблажени отче и учителю, започнаха да превеждат книгите, с които се просвети целия славянски и угровлашки православен свят. Така Господ те направляваше в твоя път и начинания. Сега когато си с наднебесните чинове, моли Христа Бога да се съединят всички славянски племена в едно, да укрепи властта на православните славянски управители и да дарува спасение на нашите души!

Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа!

Елате, събор на славянски архиереи и иноци – свещено съсловие, заедно сега да издигнем в прослава отец и цар Борис, защото той ни просвети с кръщение, въведе славянско богослужение и основа монашеския живот сред българския род. А сега като предаде душата си на Христа Бога, се събра с горните безплътни ликове, и като предстои пред престола Божи се моли за управителите и всички нас, които почитаме неговата свята памет.

В книжката има още 3 стихири.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух и сега и винаги и во веки веков. Амин. глас 6:

Велик е този ден Господен, велик и много светъл празник. Просветителят, отец и славянски учител – триблаженият цар Борис, като завърши своите велики дела в кротост, днес от настоящия свят във вечния влиза. Дерзай, земя славянска, дерзай и ти земя българска, радвай се и заиграй, защото те възвеличи Господ между славянските страни, като издигна от теб велик славянски светилник, който намери благодат пред Господа за своите велики дела. Като предстои сега пред престола на Господа, да му се помолим да изпроси от Господа Бога дух на премъдрост за всички православни славянски управители, да укрепи тяхното управление, да се съединят в едно всички славяни и да ни изпрати своето благословение, на сички, които почитат неговата свята памет.

И сега, на празника.


Велико славословие

Слава на Теб, Който ни показа светлината! Слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците добра воля! Хвалим Те, благославяме Те, покланяме Ти се, славословим Те, благодарим Ти заради великата Твоя слава. Господи Царю небесни, Боже Отче Вседържителю, Господи Сине единородни Иисусе Христе, и Светий Душе! Господи Боже, Агнец Божий, Сине на Отца, Който вземаш върху Си греха на света, помилуй нас Ти, Който вземаш върху Си греховете на света! Приеми нашата молитва, Ти, Който седиш отдясно на Отца, и помилуй нас! Защото само Ти си свят, само Ти си Господ, Иисус Христос, за слава на Бога Отца! Амин!

Всеки ден ще Те благославям и ще прославям Твоето име во веки и във вечни векове! Удостой ни, Господи, през тоя ден да се запазим от грях! Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името ти во веки! Амин!

Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме! Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби (3 пъти)! Господи, прибежище бил си нам от род във род. Аз рекох: „Господи, помилуй ме и изцери душата ми, защото съгреших пред Тебе“. Господи, към тебе прибягнах, научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог. Защото у Тебе е изворът на живота; в Твоята светлина ще видим светлина. Продължи Твоята милост към тия, които Те познават.

   

  Светий Боже, Светий Крепки, Светий Безсмъртни, помилуй нас! (3 пъти)

  Слава на Отца и Сина и на Светия Дух, и сега и винаги и во веки веков. Амин.

  Светий Безсмъртни, помилуй нас!

  Светий Боже, Светий Крепки, Светий Безсмъртни, помилуй нас!


Тропар на Св. Цар Борис: глас 6

Изпълнен със страх Божи, богоблажени царю Борисе, станал си жилище на Светия Дух: утвърдил Христовата вяра, оставил си царския престол и жезъл. И, заселил се в пустинята, разцъфтял си в подвизи и си намерил благодат пред Господа. А сега, застанал пред престола на Всевишния, моли Христа Бога да дарува на народа ни мъдрост и сила, а на нас, молещи теб, спасение на душите ни.


Ако няма света Литургия:


Сугуба ектения

Дяконът: Помилуй нас, Боже, по великата си милост, молим Ти се, чуй ни и помилуй!

Певците: Господи, помилуй (3)

Д: Още се молим за Високопреосвещения наш митрополит (името) и за всички наши братя в Христа.

Певците: Господи, помилуй (3)

Д: Още се молим за президента, правителството, началниците, градо-началниците и христолюбивото наше войнство.

Певците: Господи, помилуй (3)

Д: Още се молим за мир, живот, здраве, прощение и освобождение на всички благочестиви и православни християни, които живеят в тази страна и по целия свят.

Певците: Господи, помилуй (3)

Д: Още се молим на Господа Бога и на Неговата Пречиста Майка, на свети цар Борис, на Свети Йоан Рилски и на всички светии, за да избавят своите раби от всякакви скърби, гняв, беди и нужди и от всякакви телесни и душевни болести, от смъртоносни рани и да им се простят всички волни и неволни съгрешения.

Певците: Господи, помилуй (3)

Свещеникът: Защото си милостив и човеколюбив Бог и затова Ти въздаваме слава – на Отец и Син, и Свети Дух, сега и всякога, и във всички векове.

Певците: Амин.

Отпуст

Дяконът: Премъдрост.

Четецът: Благослови!

Свещеникът: Благословен Си, Христе Боже наш, всякога, сега и винаги и во веки веков.

Народът: Амин. Утвърди, Господи Боже наш, светата и чиста вяра на благочестивите православни християни, заедно със светата Църква и този град во век века.

Дяконът: Пресвета Богородице, спаси нас!

Народът: По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово, тебе, истинската Богородица, величаем. 

Христос възкръсна от мъртвите, със смъртта Си смъртта победи и на тия, които са в гробовете, живот дарува! Господи, помилуй ! (3) Отче, благослови!

Свещеникът: Възкръсналият от мъртвите Христос, истинският наш Бог, по молитвите на Своята пречиста и преблагословена света Майка, на светите славни и всехвални апостоли, на светите славни и добропобедни мъченици, на преподобните и богоносни наши отци, на светите равноапостолни славянобългарски просветители Методий и Кирил, на светия благоверен цар Борис-Михаил, чиято памет празнуваме, на светия отец наш Климент архиепископ, Охридски чудотворец, на преподобния наш отец Йоан, пустинножител Рилски, чудотворец, на светите и праведни богоотци Йоаким и Анна, и на всички светии  да ни помилва и спаси като благ и човеколюбец.

Народът: Амин.

Свещеникът: По молитвите на светите наши отци, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. 

Народът: Амин.