Friday, 26 May 2023

Неделя на св. Отци от Първия вселенски събор

7 неделя след Пасха

На св. Отци от Първия вселенски събор

Гл. 6; Утр. Евангелие 10


ВЕЧЕРНА СЛУЖБА


Господи, воззвах (Пс. 140:1-2), на 10, глас 6:

Господи, към Тебе викам, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, към Тебе викам: побързай към мене, чуй гласа на молбата ми, когато викам към Тебе, чуй ме Господи! 

Да възлезе молитвата ми като тамян пред Твоето лице, въздигането на ръцете ми – като вечерна жертва, чуй ме Господи.

Възкресни стихири

Стих: Изведи от тъмница душата ми, за да славя Твоето име! (Пс. 141:7А)

Побеждавайки ада, Христе, Ти се възнесе на кръста, за да издигнеш със Себе Си живеещите в мрака на смъртта, и освободен от мъртвите, Ти изливаш живот от Твоята собствена светлина. Всемогъщи Спасителю, помилвай ни.


Стих: Около мене ще се съберат праведните, кога ми сториш благодеяние. (Пс. 141:7Б)

Днес Христос стъпка смъртта, според думата Си възкръсна, като дари радост на света, та всички прославящи да кажем следната песен: Изворе на живота, Светлина непристъпна, Всемогъщи Спасителю, помилвай ни.

 

Стих: От дън душа викам към Тебе, Господи. Господи, чуй гласа ми. (Пс. 129:1-2А)

Къде ще избягаме ние, грешните, от Тебе, Господи, Който си навсякъде в творението? На небето ли? Там живееш. В ада ли? Потъпкал Си смъртта. В дълбините морски ли? Ръката ти стига там, Владико. Към Тебе тичаме и падайки, се молим: Ти, Който възкръсна от мъртвите, помилвай ни.


На Възнесение

Стих: Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми. (Пс. 129:2Б)

Господ беше издигнат на небето, за да изпрати на света Утешителя. Небесата подготвиха престола Му; облаците бяха средствата за Неговия възход. Ангелите се удивляват, виждайки човешко същество по-високо от себе си. Отецът приема Този, Който е съвечен в недрата Му. Светият Дух заповядва на всичките Си ангели: „Вдигнете вашите порти, князе, пляскайте с ръце, всички народи, защото Христос се възнесе там, където бе изначално.“


Стих: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс. 129:3-4А)

При Твоето възнесение, Господи, херувимите, на които Ти седиш като Бог, бяха изумени, когато Те видяха да се издигаш на облаците, а ние Те прославяме, защото Твоята милост е добра. Слава на Тебе!


Стих: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. (Пс. 129:5)

Видяхме Твоето възнасяне на светите планини, Христе, Ти, Който си сияние на славата на Отца; и възхваляваме блестящия вид на лицето Ти. Покланяме се на Твоите страдания, почитаме Твоето Възкресение и Твоето славно Възнесение прославяме. Помилуй нас!

На светите отци

Стих: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс.129:6)

Ти си роден от утробата преди денница от Отца без майка преди вековете, въпреки че Арий Те нарече създание и не Те прослави като Бог, безумно присъеди Тебе, Създателя, към създанията, полагайки си за съкровище горивото на вечния огън. Но съборът в Никея Те провъзгласи, Господи, за Божи Син, съпрестолен с Отца и Духа.


Стих: Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс. 129:7Б-8)

Кой раздра дрехата Ти, Спасителю? Арий, Ти рече, който разсече на части единното начало на Троицата: той отрече, че Ти си един от Троицата, той научи и Несторий да не казва Богородица, но съборът в Никея те изповяда за Син Божи, Господи, съпрестолен на Отец и Дух Свети.


Стих: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена! (Пс.116:1)

Арий намрази да гледа светлината и падна в пропастта на греха, а вътрешността му беше разкъсана от божествената въдица, така че жестоко провали цялото си същество и душата си, стана втори Юда по мисли и по нрав, но съборът в Никея Те изповяда, Господи, за Син Божи, съпрестолен на Отца и Духа.


Стих: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня (пребъдва) вечно. (Пс.116:2)

Безумният Арий раздели единоначалието на Пресветата Троица на три различни и чужди едно на друго същности, затова богоносните отци усърдно се събраха и според това, което Духът постанови, с пламенна ревност (по Бога) като Тесвитеца Илия посякоха с меча на Духа богохулника, който учеше позорни неща.


Слава, глас 6Да възхвалим днес богоносните отци, тайнствените тръби на Духа, които посред Църквата изпяха благозвучната песен на богословието, като учеха, че Троицата е една, неизменна същност и божество; като обориха Арий и защитиха православните, те винаги се застъпват пред Господ да помилва душите ни.


И сега, първи Богородичен (догматик) на гласа: Кто Тебе не ублажи́т

Кой няма да те облажи, Пресвета Дево? Кой няма да възпее пречистото раждане? Защото Самият единороден Син, просиял от Отец извън времето, се роди от тебе, Чиста, необяснимо въплътен, бидейки Бог по природа и заради нас по природа стана човек, не се раздели на две личности, но беше познат в две неслитни естества. Него моли, почитана Всеблажена, да бъдат помилвани душите ни.


Вход с кадилница. Свете тихий

Тиха светлина от светата слава на Безсмъртния, Светия и Блажения Небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Отца, Сина и Светия Дух – Бога. Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове. Затова и светът Те слави.


Прокимен, Пс. 92

Дяконът: В премъдростта да внимаваме. Вечерен прокимен на гл. 6.

Господ царува; облечен е с величие. 

Стих: Облечен е Господ с могъщество и препасан.

Стих: Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати. 

Стих: Твоят престол е утвърден открай време. Ти си вечен. (стихове 1-2)


Паримии (П. 220)

Битие 14:14-20а

Аврам, като чу, че сродникът му (Лот) е взет в плен, въоръжи своите триста и осемнайсет слуги, родени в дома му, и гони неприятелите до Дан; и, като раздели дружината си, нападна върху тях нощем, той и слугите му, разби ги и ги гони дори до Хова, която е отляво на Дамаск; и върна всичкия имот и сродника си Лота, върна и имота му, както и жените и народа. Когато той се връщаше подир разбиване на Кедорлаомера и на царете, които бяха с него, содомският цар излезе да го посрещне в долина Шаве, която е сега царска долина; и Мелхиседек, цар салимски, изнесе хляб и вино, той бе свещеник на Бога Всевишни, и благослови го и рече: благословен да бъде Аврам от Всевишния Бог, Владетеля на небето и земята; благословен да бъде и Бог Всевишни, Който предаде в твоите ръце враговете ти.


Второзаконие 1:8-11, 15-17

Мойсей рече на синовете израилеви: ето, давам ви тая земя, вървете, вземете в наследство земята, що Господ с клетва бе обещал да даде на отците ви Авраама, Исаака и Иакова, тям и на потомството им. И аз ви казах в онова време: не мога сам да ви водя; Господ, Бог ваш, ви размножи, и ето, вие сте сега многобройни като звездите небесни; Господ, Бог на отците ви, нека ви умножи хиляди пъти повече, отколкото сте сега, и нека ви благослови, както ви бе говорил! И взех първенците от вашите колена, мъже мъдри (разумни) и изпитани, и ги поставих за началници над вас: хилядоначалници, стоначалници, петдесетоначалници, десетоначалници и надзиратели, според вашите колена. И дадох заповед на съдиите ви в онова време, като казах: изслушвайте братята си и съдете справедливо както брата с брат, тъй и неговия чужденец; в съда не правете разлика между лицата, изслушвайте и малък, и голям: не бойте се от лице човешко, понеже съдът е дело Божие; а дело, което е мъчно за вас, отнасяйте до мене, и аз ще го изслушвам.


Второзаконие 10:14-18, 20-21

Мойсей рече на синовете израилеви: ето, небето и небето на небесата, земята и всичко, що е на нея, е на Господа, твоя Бог; но само твоите отци е приел Господ и ги е обикнал, и е избрал вас, тяхното семе подир тях, от всички народи, както видиш днес. И тъй, обрежете крайната плът на сърцето си и занапред не бъдете твърдоглави; защото Господ, Бог ваш, е Бог на боговете и Господар на господарите, Бог велик, силен и страшен, Който не гледа на лице и не взема дарове, Който право отсъжда на сираче и на вдовица, обича пришълеца и му дава хляб и облекло. Бой се от Господа, твоя Бог, (и само) Нему служи, към Него се привържи и в Негово име се кълни: Той е твоя похвала. Той е твой Бог, Който направи с тебе ония велики и страшни дела, каквито видяха очите ти.


Сугуба ектения.


Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца, и Сина, и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!


Просителна ектения 


На стиховните стихири, възкресни, глас 6:

Твоето възкресение, Христе Спасителю наш, Ангелите възпяват на небето, а нас на земята ни сподоби с чисто сърце да Те славим.


Стих: Господ царува; Той е облечен с величие. (Пс.92:1А)

Разби медните вратите и счупи веригите на ада като всемогъщ Бог, издигна падналото човечество. Затова със съгласие викаме: Господи, Който си възкръснал от мъртвите, слава на Тебе.


Стих: Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати. (Пс.92:1В)

Искайки да ни извади от древното тление, Христос беше прикован на кръста и положен в гроба. Със сълзи, жените-мироносици Го търсеха, и с плач казваха: Горко ни, Спасителю на всички, как се съгласи да влезеш в гроба? И като си останал там доброволно, как Те откраднаха? Как Те преместиха? Кое място крие живоносното Ти тяло? Но, Владико, яви ни се както си обещал, и избърши сълзите на риданията ни. Както плачеха, ангел извика към тях: Престанете да плачете и кажете на апостолите, че Господ е възкръснал, давайки на света очищение и велика милост.


Стих: На Твоя дом, Господи, подобава светост през дълги дни. (Пс.92:5)

Разпнат по Своя воля, Христе, и пленил смъртта чрез погребението Ти, възкръсна в слава на третия ден като Бог, дарувайки на света вечен живот и голяма милост.


Слава, на св. Отци, гл. 4: Нека днес православните множества с вяра и благочестие отпразнуваме годишната памет на богоносните отци, дошли от цял свят в прочутия град Никея, защото те с благочестива мисъл отхвърлиха безбожното учение на противния Арий и съборно го прогониха от вселенската църква, като ясно научиха всички да изповядват в символа на вярата, че Божият Син е единосъщен, съвечен, съществуващ преди вековете, и изложиха това точно и благочестиво; затова и ние, като следваме тяхното божествено учение, твърдо вярваме и почитаме единосъщната Троица в едно Божество – Сина заедно с Отец и Пресветия Дух.


И сега, на Възнесение, същия глас: Господи, Ти в Своята благост изпълни тайната, скрита от векове и поколения, като дойде с учениците Си на Елеонската планина заедно с тази, която роди Тебе, Твореца и Създателя на всичко, защото подобаваше тя, която майчински изпита болка повече от всеки друг при Твоите страдания, да изпита и неимоверната радост от славата на Твоята плът; в тази радост участваме и ние при Твоето възнесение на небесата, Владико, и прославяме великата Ти милост към нас.


Песен на Симеон Богоприемец:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи – светлина за просвета на езичниците и слава на Твоя народ Израиля“. (Лука 2:29-32)


Трисвятое


Тропари

 Възкресен, Глас 6

Ангелските сили се явиха при Твоя гроб и пазачите примряха, а Мария стоеше до гроба, като търсеше Твоето пречисто тяло. Ти плени ада, без да бъдеш засегнат от него. Срещна Дева Ти, Който даряваш живот. Възкръснал от мъртвите, Господи, слава на Тебе!

 Слава, Глас 8, на св. Отци

Препрославен си, Христе Боже наш, защото Ти си поставил светите отци като светила на земята, и чрез тях си ни водил към истинската вяра. Слава на Тебе, многомилостиви!

И сега, Глас 4, на Възнесение

Възнесъл си се в слава, Христе Боже наш, и си зарадвал учениците с обещанието за Светия Дух, уверил ги чрез благословението, че Ти си Син Божи, Избавител на света.


——————————————————


УТРИННА СЛУЖБА

 

Бог Господ, гл. 6

Пс. 117

  Стих 1. Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е Идещият в името Господне.

  Стих 2. Oбсадиха ме, обиколиха ме, но с името Господне аз ги повалих.

  Стих 3. Няма да умра, но ще живея и ще разгласям делата Господни.

  Стих 4. Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла: това е от Господа, и е дивно в очите ни.


Тропари

 Възкресен, Глас 6

Ангелските сили се явиха при Твоя гроб и пазачите примряха, а Мария стоеше до гроба, като търсеше Твоето пречисто тяло. Ти плени ада, без да бъдеш засегнат от него. Срещна Дева Ти, Който даряваш живот. Възкръснал от мъртвите, Господи, слава на Тебе! (2 пъти)

 Слава, Глас 8, на св. Отци

Препрославен си, Христе Боже наш, защото Ти си поставил светите отци като светила на земята, и чрез тях си ни водил към истинската вяра. Слава на Тебе, многомилостиви!

И сега, Глас 4, на Възнесение

Възнесъл си се в слава, Христе Боже наш, и си зарадвал учениците с обещанието за Светия Дух, уверил ги чрез благословението, че Ти си Син Божи, Избавител на света.


Малка ектения

С: Защото Твоя е властта и Твое е Царството, силата и славата на Отца и Сина, и Светият Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин.


Първи седални, глас 6

Когато гроба бе отворен, адът заплака, а Мария извика към скрилите се апостоли: „Излизайте лозари, проповядвайте словото на възкресението: Господ възкръсна и даде на света велика милост.

Стих: Стани, Господи Боже мой, дигни ръката Си, не забравяй Твоите до край потиснати. (Пс.9:33)

Господи, Мария Магдалина стоеше до Твоя гроб като Те мислеше за градинаря, и плачеше нареждайки: „Къде си скрил вечния живот? Къде си положил, Седящият на херувимски престол? Пазещите Го умряха от страх. Или ми дай моя Господ, или с мен извикай: Слава на Тебе, Който беше мъртъв, а мъртвите възкреси!

Слава, и сега, Богородичен: Гедеон предвеща твоето зачатие, а Давид разкри твоето раждане, Богородице, защото Словото слезе в утробата ти като дъжд на руно̀. Благодатна свята земьо, ти си разцъфтяла безсеменно Спасението на света – Христос, нашия Бог.


 Втори седални, глас 6

Животът лежеше в гроба и печат на камъка положен, войниците пазеха Христа като спящ Цар, а когато невидимо порази Своите врагове, Господ възкръсна.
Стих: Ще Те славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса. Пс.9:1

Иона предначерта Твоето погребение, и Симеон предсказа Твоето божествено възкресение, безсмъртни Господи, защото Ти влезе мъртъв в гроба и разруши адовата врата. Като просвети седящите в тъмнината, възкръснал Си нетленно като Владика за спасение на света, Христе Боже наш. 

Слава, и сега, Богородичен: Богородице Дево, моли твоя Син, Христос нашия Бог, Който доброволно бе прикован на кръста и възкръсна от мъртвите, да спаси нашите души. 


„Благословен си, Господи“, гл. 5

Благословен си Ти, Господи, научи ме на Твоите наредби! (Пс.118:12)

Съборът на ангелите се удиви, като Те видя сред мъртвите, Спасителю, разрушил силата на смъртта и възкресил със Себе Си Адам, и освободил всички от ада.

Благословен си Ти, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Защо от съчувствие смесвате мирото със сълзи, ученички?“, заговори на мироносиците блестящият в гроба ангел: „Вижте гроба и разберете, че Спасителят възкръсна от гроба“.

Благословен си Ти, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Много рано мироносиците изтичаха при Твоя гроб, ридаейки, но ангелът застана пред тях и рече: „Свърши времето за ридания, не плачете, а кажете на апостолите за възкресението“.

Благословен си Ти, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Жените мироносици, дошли с миро при Твоя гроб, Спасителю ридаеха, когато ангелът ясно се обърна към тях с думите: „Защо смятате Живия за мъртъв? Защото Той като Бог възкръсна от гроба“.

Слава

Да се поклоним на Отца и на Неговия Син, и на Светия Дух – Светата Троица в едно същество, и със серафимите да кажем: свят, свят, свят си, Господи!

И сега

Ти избави Адам от греха и на Ева дари радост вместо печал, Дево, когато роди Животодателя; въплътеният от тебе Бог и Човек отведе към живота отпадналите от него. 

Алилуйя, алилуйя, алилуйя, слава Тебе Боже! (3 пъти)


Малка ектения

С: Защото е благословено Твоето име и е величествено царството Ти, на Отца и Сина, и Светият Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин.


Ипакои, гл. 6

С Твоята доброволна и животворяща смърт, Христе, си съкрушил вратата на ада като Бог, и ни отвори за нас древния рай, а като възкръсна от мъртвите, избави от тление нашия живот.


Стъпални, гл. 6

Антифон 1

Повдигам очите си към небето – към Тебе, Слове, бъди милостив към мен за да живея в Тебе! (Пс.122)

Помилуй ни – презрените – и ни направи съсъди, пригодни за Тебе, Слове!

Слава, и сега:

Светият Дух е причината за спасението на всеки; ако реши на някого, съобразно достойнството му да духне, бързо го издига от земните неща, окриля го, укрепява го, настанява го във висините. 


Антифон 2

Ако Господ не бе сред нас, то никой от нас не би могъл да издържи борбата с врага, защото побеждаващите ще бъдат възнесени оттук. (Пс.123)

Да не грабнат зъбите им душата ми като врабче, Слове. Горко ми, как да се избавя от врага, като съм грехолюбив?

Слава, и сега:

Чрез Светия Дух всеки се обожествява, скланя към добро, вразумява, омиротворява и благославя, защото по действия Си е равен на Отца и Словото.


Антифон 3

Надяващите се на Господа са страшни за враговете си и достойни за удивление на всички, защото гледат нагоре. (Пс.124)


Праведното наследство няма да протегне ръце към беззакония, защото Те има за помощник, Спасителю. 

Слава, и сега:

Светият Дух господарува над всички, Нему се покланят небесните войнства, заедно с всеки дишащ на земята. 


Прокимен, глас 6:

Господи, издигни силата Си и дойди да ни спасиш. (Пс.79:2) Стих: Пастирю Израилев, послушай! Ти, Който водиш като стадо Иосифа. (Пс.79:1)


Малка ектения

Защото Ти си Царя на мира и Спасителя на нашите души, и на Тебе въздаваме слава, на Отца и Сина и Светият Дух, сега и винаги, и во веки веков.


Канон възкресен. Глас 6

Песен 1

Ирмос: Докато Израил вървеше пеша през морето като по суша, видя по следите си гонителя фараон да потъва в бездната и извика: да изпеем победна песен на Бог.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Като разпростря божествените Си ръце на кръста, добри Иисусе, Ти изпълни всичко с благоволението на Отца; затова Ти пеем победна песен, Господи.


Със страх, като послушна рабиня, смъртта се приближи до Тебе, Владико на живота, чрез нея Ти ни даде възкресение и безкраен живот.


Богородичен: Приемайки своя Създател в себе си, както Сам пожела да приеме неизказано плът от утробата ти безсеменно, Чиста, ти наистина стана Владичица на сътворението.


Канон на светите отци, глас 6, чието краестрочие е: Первое воспою сословие пастырей. (Ще възпея първото събрание на пастирите).

Песен 1

Припев: Свети отци, молете Бога за нас!

Като възхвалявам светите отци на всесветия Събор, аз се обръщам към Тебе, Христе, молейки се да се запази в мене неговото всесвято прозрение. (2)

Богоносните отци като светкавица се събраха днес, ясно изповядаха Тебе, Христе, като единороден Син на събезначалния и единосъщен Отец.

Слава: Известните отци облякоха Твоята невяста, Църквата, в сватбени одежди, Владико, точно изложиха определението на вярата, като с накит от злато я украсиха.

И сега: Богородичен: Почитаната Царица украсена с божествена слава стои пред своя Син и Бог, като проси за нас спасение на душите.


Песен 3

Ирмос: Няма свят като Тебе, благи Господи Боже мой, Който укрепи силата на Твоите верни и ни утвърди върху скалата на Твоето изповедание.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Творението видя, че Бог по плът беше разпънат на кръст, и в страх започна да се разпада; но то беше държано здраво във властната ръка на Разпънатия за нас.


Смъртта, поразена от смъртта (на Христос), лежи жалка, безжизнена, защото могъщият (ад) е умъртвен, като не понесе божественото поражение от Живота, и възкресението се дарява на всички.

Богородичен: Чудото на твоето божествено раждане, Чиста, надхвърля всякакъв ред на природата, защото си заченала Бога свръхестествено в утробата си, и след раждането оставаш винаги дева.


Песен 3

Припев: Свети отци, молете Бога за нас!

Безумният и нечестив Арий приписа на Божия Син изменчивост, страст и отделеност, затова е отлъчен с острия меч на отците. (2)

  Както някога божественият Авраам водеше война, така всички почтени богословски отци с Твоята сила, Добри, мощно погубиха Твоите обезумяли врагове. (2)

Слава: Като се събраха Твоите свещенослужители на Първото събрание, благочестиво провъзгласи Тебе, Спасителю, за роден и единосъщен с безначалния Отец и Творец на всичко.

И сега: Богородичен: Никой човешки език няма думите, които могат достойно да те похвалят, Дево, защото Животодавецът Христос благоволи да се въплъти безсеменно от тебе, Пречистата.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си наш Бог и на Тебе слава въздаваме…


Седален на отците. Глас 4.
Подобен: Скоро предвари:

Наистина вие се явихте на света блажени отци на земята като ярки светила, проповядвайки Христовата истина, пресушихте ересите на хулните празнословци и угасихте пламъците на смущенията на еретиците. Затова, като Христови светители, молете се да бъдем спасени.

Слава: И сега: на Възнесение.

Ти се възнесе на небето със слава и седна отдясно на Отца, от Когото никога не си се разделял, човеколюбиви Христе; както обеща на Твоите премъдри ученици Ти им изпрати Светия Дух; и сега озари нашите мисли, дай ни просветление за да Те възпяваме непрестанно, Владико.


Песен 4

Ирмос: Христос е моя сила, Бог и Господ – пее почитаната Църква, както  подобава за Бог, възглася Му с чист разум и празнува в Господ.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Дървото на истинския вечен живот разцъфтя, Христе, защото кръста се издигна напоен с кръв и вода от Твоето нетленно ребро, даде ни плода на живота.


Змията вече не ми внушава лъжливи предложения да стана бог, защото Христос, Който е създал човешката природа като Бог, сега безпрепятствено е отворил  за мене пътя към живота.


Богородичен: Неразбираеми, наистина неизразими за тези на земята и на небето са божествените тайни, Богородице винаги Дево, на твоето чудесно раждане на Бога.


Песен 4

Припев: Свети отци, молете Бога за нас!

След като изопачи православната вяра с безразсъдния си ум, злодеят Арий беше изгонен от Църквата с указ на отците като гнил член. (2)

За Тебе, Владико, съборът на отците се бори, напълно победиха Твоите врагове и Те прославиха, като един по природа на Отца и Духа.

Слава: Ти, Бог и човек, стана посредник между Бога и хората, Христе; затова богомъдрите отци, познавайки Те като един Син в две природи, възвестиха това.

И сега: Богородичен: Вкусването в градината (на рая) ме умъртви, но Дървото на живота, което се появи от тебе, Пречистата, ме възкреси и ме направи наследник на райските сладости.


Песен 5

Ирмос: Моля те, Благи, с Твоята божествена светлина озари душите на онези, които от ранно утро копнеят за Тебе да Те познаят като Божие Слово, истински Бог, Който ги призовава от греховния мрак.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Херувимите сега отстъпват от мен, и огненият меч (който пази дървото на живота) се обръща от мен, Владико; защото видяха, че Ти, Божието Слово и истински Бог, си направил път на разбойника към рая.


Не се боя от това, че ще бъда върнат в земята, Владико Христе, защото по Твоята голяма милост, Ти ме издигна от земята, където бях забравен, до висините на нетлението, чрез Твоето възкресение.


Богородичен: Милостива Владичице на света, спаси нас, които от душа те изповядваме като Богородица, защото те имаме като необорима защита, истинската родителка на Бога.


Песен 5

Припев: Свети отци, молете Бога за нас!

Наистина колко красиви са нозете, които проповядват, че Ти, Христе, си Божия мир, който превъзхожда всеки ум, и на ангели и на хора, и обединяващ света в изобилие от мир. (2)

Всесветото свещенство на благочестивите учители, които бяха запечатани от закона, свикаха и постановиха, че Ти, Христе, си ипостасното Слово на Отца, силата и мъдростта. (2)

Слава: Вие дадохте на светата Църква Христовото учение като вода от най-чисти потоци, а сега се наслаждавате край тихите води на небесния покой, радвайки се вечно.

И сега, Богородичен: Тебе, единствена чиста Богородителко, познаваме като непорочен светилник, блестящо разкриващ Христос, Слънцето на правдата, затова сега призоваваме Твоето застъпничество.


Песен 6

Ирмос: Като видях житейското море да се надига от бушуващите вълни на изкушенията, прибягнах към Твоето тихо пристанище и Ти казвам: изведи живота ми от тлението, Многомилостиви.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Владико, Ти освободи света, когато бе разпънат, защото чрез гвоздеите си отменил проклятието върху нас, а когато беше пронизан в реброто, разкъса присъдата на Адам.


Привлечен с измама, Адам падна в пропастта на ада. Но Ти, Който си по естество Бог и милостив, слезе да го търсиш, и като го понесе на рамене, го въздигнa с Тебе.


Богородичен: Пречиста Владичице, която роди за човеците Кормчията Господ, укроти постоянния и жесток смут от страстите ми и дарувай спокойствие на моето сърце.


Песен 6

Припев: Свети отци, молете Бога за нас!

Утаитися не возможе плевелов сеятель, промысла неизреченнаго, неистовству тезоименит нареченный: Иуде бо поревновав, якоже он разседеся вселукавый. [Дважды.]

Божественное собрание отец честное, единородное озарение, от существа возсиявшее Отча, проповедует Тя Владыко, и прежде всех век рожденна Сына.

Слава:

Чрево растерзается по словеси, источник мутный и непитный ересей, источивший злочестивых, ралом молитвы священник божественных промысленнее.

И ныне: Богородичен:

Великий преднаписа во пророцех Моисей, Тебе ковчег, и трапезу, и свещник, и ручку, образно знаменуя воплощение Вышняго из Тебе Мати Дево.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си Царя на мира и Спасителя на нашите души и на Тебе слава въздаваме…


Кондак на светите Отци от Никея, глас 8. 

Подобен: Яко начатки:

Проповедта на апостолите и догматите на отците утвърдиха единната вяра на Църквата, защото Тя носи одеждата на истината, изтъкана от небесно богословие, правилно преподава и слави великото тайнство на благочестието.


Икос 

Да чуем възвишената проповед на Църквата, която вика: „Жадуващият да дойде при мен и пие от Чашата, която аз държа – чашата на премъдростта, това  питие почерпих от словото на истината, и не налях в нея водата на пререканията, но на изповеданието, която пие сегашният Израил като съзерцава Бог, Който обявява: „Вижте, вижте, това съм Аз Самия и няма да се изменя. Аз съм Бог – първият и последният, и освен Мене въобще няма друг. От нея причащаващите се ще се наситят и ще възхвалят великото тайнство на благочестието.““


Синаксар

Днес си спомняме за (светците на деня). По техните молитви, Христе Боже, помилуй и ни спаси! Амин.

Напомняне

В тоя ден Неделя седма след Пасха празнуваме и честваме 318 свети богоносни отци, участвали в Първия вселенски събор в Никея (120 км от Византион).

Поводът и причината да се свика този събор били следните: Нашият Спасител и Господ Иисус Христос, като възприел човешка плът и изпълнил по неизказан начин цялото Божие домостроителство (дело) за човешкото спасение, в слава се възнесъл на небето и седнал отдясно на Бог Отец. Господ Иисус въплътеният предвечен Син Божи, бил истински съвършен Бог и истински съвършен Човек. Като човек Той възприел същинската наша човешка природа, а като Бог има една и съща природа, каквато има Бог Отец и Бог Свети Дух. Това е основна истина на християнската православна вяра.

Обаче в египетския град Александрия се явил един свещеник на име Арий, който не споделял това учение на св. Църква. Той учел, че Иисус Христос не бил истински Бог, единосъщен и равночестен на Отца, а бил най-съвършеното Негово творение. Арий успял да привлече на своя страна някои светители, като например известния църковен историк Евсевий Кесарийски, Евсевий Никомидийски, Павлин Тирски др. Лъжеучението на Арий започнало широко да се разпространява сред вярващите и застрашавало веровото единство в Църквата. Това наложило да се свика всехристиянски събор, на който било обсъдено и осъдено това учение. Съборът бил свикан със съдействието на тогавашния римски император Константин Велики (признат впоследствие за светец) през 325 г. в малоазийския град Никея. На тоя събор, както се спомена, присъствали 318 отци-епископи от цялата вселенска Църква и затова този събор бил наречен „Вселенски“. Между най-изтъкнатите свети отци, присъствали на събора, нека споменем Александър Александрийски, Николай Мирликийски, Спиридон Тримитунтски, Силвестър папа Римски, Евстатий Антиохийски, Макарий Йерусалимски, Осия Кордубски и др. Секретар на събора бил младият александрийски дякон Атанасий, бъдещият епископ Александрийски, назован впоследствие „Велики“.

На този събор било осъдено учението на Арий като еретическо, а самият Арий бил осъден на анатема и низвергнат от свещеническия чин. Съборът формулирал и приел Символа на вярата православното учение за Бог Отец и въплътения Син Божи Господ Иисус Христос в седем члена съгласно с Христовото евангелие. После, на Втория вселенски събор, състоял се в Цариград през 381 г. по повод ереста на Македоний, който неправилно учел за Третото Лице на Света Троица Светия Дух, този символ бил допълнен с още пет члена и затова е известен под името „Никео-Цариградски“. В него се съдържат основните истини на светата православна вяра.

На Първия вселенски събор бил решен и въпросът за празнуването на великия християнски празник Пасха (Възкресение Христово) в първия неделен ден след първото пролетно пълнолуние, и били постановени и 20 правила относно управлението на Църквата.

Въпреки обаче, че Арий бил осъден, той продължавал да насажда своето лъжеучение, което застрашавало единството в Църквата. Той подал молба до император Константин да бъде отменено наложеното му наказание и отново да бъде приет в църковно общение. Императорът счел молбата за искрена и в името на църковния мир настоял пред Цариградския патриарх Александър да бъде удовлетворена въпросната молба. Патриархът не бил съгласен с царската воля, но не намерил в себе си сили да ѝ се противопостави. Определен бил и денят на помилването на Арий и приемането му отново в лоното на Църквата. През нощта, в навечерието на тоя ден, патриархът усърдно се молил Богу да не допусне да бъде приобщен към Църквата осъденият от Вселенски събор еретик. На другия ден, когато Арий, съпроводен от своите съмишленици, отивал към църквата „Св. Апостоли“ (по-късно на нейно място бил построен от император Юстиниан величественият храм „Света София“), където трябвало да стане приобщаването, по пътя Арий почувствал порив към естествена физиологична нужда. Отбил се в едно отходно място, но тук позорно завършил своя живот – намерен бил мъртъв с изхвърлени вътрешности. Така патриархът се избавил от трудността да изпълни едно не в съгласие със съвестта му дело, а Христовата Църква – от бедата да приеме злочестивия еретик.

По молитвите на светите 318 отци от Първия вселенски събор, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас! Амин!


Песен 7

Ирмос: Ангелът направи огнената пещ прохладна за благочестивите младежи и изгаряща за халдеите, Божията заповед убеди мъчителя да извика: благословен си, Боже на нашите отци.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Слънцето, ридаейки за Твоето страдание, Владико, се обви в мрак и посред деня затъмни светлината си по цялата земя, като завика: благословен си, Боже на нашите отци.


Преизподнята, Христе, се облече в сияние при Твоето слизане (в нея), а праотецът беше видян изпълнен с веселие да играе и да ликува с думите: благословен си, Боже на нашите отци.


Богородичен: Чрез тебе, майко Дево, изгря прекрасна светлина за цялата вселена. Тъй като роди Бог Създателят на всичко, моли Го, Всечиста, да изпрати на нас, верните, голяма милост.


Песен 7

Припев: Свети отци, молете Бога за нас!

Победисте неистовству тезоименитаго Ариа, неистовствовавшаго люте, и глаголавшаго на высоту неправедная. Божию бо Сыну отречеся вопити: благословен еси Боже отец наших. [Дважды.]

Сына громова подражающе чуднии, Слова Отцу собезначальна и единопрестольна, огнезрачными усты вашими всех научисте вопити: благословен еси Боже отец наших. [Дважды.]

Слава:

Яко крилатии, Слову помогшии, приидосте богоблаженнии, от конец бо вселенныя собра вас Дух Святый вопити: благословен еси Боже отец наших.

И ныне: Богородичен:

Юноши три пещь не опали, Рождество прообразующия Твое: Божественный бо огнь Тебе не опалив, вселися в Тя, и всех просвети вопити: благословенна еси Бога плотию порождшая.


Песен 8

Ирмос: От пламъка си излял роса за благочестивите младежи и с вода си изгорил жертвата на праведния, защото всичко правиш, Христе, само както пожелаеш: през всички векове Те превъзнасяме.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Завистта накара юдейските хора някога да убият своите пророци, сега ги направи богоубийци, като Те издигнаха на кръста, Слове Божи. Да Го превъзнасяме през всички векове.


Без да напускаш небесното Си жилище, Ти слезе в ада, вдигна лежащото в гниене човечество, Христе. Превъзнасяме Те през всички векове.


Богородичен: Ти си заченала Словото, Излъчващия светлина от светлината, и като Го роди неизказано, ти се прослави, защото Божият Дух се всели в тебе, Девойко. Затова те възпяваме във всички векове.


Песен 8

Припев: Свети отци, молете Бога за нас!

Просветившеся лучами Твоего Божества блазии Твои пастырие, Тебе исповедаша бытию Содетеля всех и Господа: Егоже превозносим во вся веки. [Дважды.]

Лик пастырей приснопамятный собрався, богомудренно Троицу несозданную ныне богословя, всех учит вопити: Тя превозносим во вся веки. [Дважды.]

Благословим Отца, и Сына, и Святаго Духа, Господа.

Священноначальницы, пастырие достославнии, Христову Церковь просвещают, иный инуду сию освещающе, и превозносяще во вся веки.

Богородичен:

Тайно во образех предвидеша Тебе пророцы вси, Слово рождшую, плоть бо из Тебе вземый Сей пройде сугуб: Егоже превозносим во вся веки.


Песен 9

Ирмос: За човека е невъзможно да види Бога, Когото дори ангелските сили не смеят да погледнат, но чрез тебе, Всечиста, Словото се яви на човеците въплътен. Него величаем и заедно с небесните войнства те ублажаваме.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Слово Божие, като се приобщи по плът към страстите, Ти остана незасегнат от страстите и освобождаваш човека от страстите, като чрез страданията Си стана страдание, Спасителю наш, защото само Ти си безстрастен и всесилен.


Въпреки че прие разтлението на смъртта, запази тялото Си невку̀сило тление, а Твоята животворяща и божествена душа, Владико, не беше изоставена в ада. Но сякаш от сън Ти стана и ни възкреси с Тебе.

Припев: Пресвета Троице, спаси ни!

Троичен: С чисти устни всички човеци прославяме Бог Отец и събезначалния Му Син, и почитаме славната и неизказана сила на Всесветия Дух, защото си единствената всесилна, неразделна Троица.


Песен 9

Припев: Свети отци, молете Бога за нас!

Обрет вы споборники собра, державною силою вооружив Духа, Отцу собезначальное, и сопрестольное Слово, прежде век сущее: Егоже ныне всесвященнии, с небесными воинствы присно славите. [Дважды.]

Пажить Ариеву лютыя ереси, яко врачеве душам же и телесем устависте, священный веры Символ всем изложивше, иже ныне держаще, память вашу священнодетелие присно славим. [Дважды.]

Слава:

Яко свет сый Христе пречистый, от страстей мглы душу мою очисти, молитвами Владыко Твоих служителей, ныне Тебе проповедавших безначальна, несозданна, Зиждителя же всех и Бога, и Отцу собезначальна.

И ныне: Богородичен:

Мертвым воскресение ныне даровася Твоим неизреченным и неизглаголанным Рождеством, Богородице Владычице: жизнь бо из Тебе плотию обложена всем возсия, и смерти неусклабное яве разруши.


 Вторите Катавасии на Петдесетница /Кат. стр. 58

Глас 4

Песен 1

Божественным покровен

Закрит в божествена тъмнина, бавният в речта Мойсей обяви Закона, написан от Бога. За да се отърси от нечистотата на мислените си очи, той вижда Съществуващият, и е посветен в знанието от Духа, Когото възхваля с божествени песни.

Песен 3

В древността молитвата на пророчица Анна развърза утробата ѝ от оковите, които я направиха бездетна и за присмех на многодетните, като тя принесе дух съкрушен пред   Силният и Бога на разумните.

Песен 4

Царю на царете, Единственият от Единствения, Слове, който излезе от изначалния Отец, като благодетел Ти изпрати Своя истинен, равносилен Дух на апостолите, които пеят: Слава на Твоята сила, Господи.

Песен 5

Приемете сега огнедишащата роса на Духа – решителното очистване на греховете, чада на Църквата, които сте осветени; защото сега от Сион излезе закон, а именно огнена благодат на Духа във вид на езици.

Песен 6

Владико Христе, като очистване и спасение за нас Си възсиял от Девата, така че да изтръгнеш от поквара целият паднал Адамов род, както направи с пророк Йона спасявайки го от морския звяр.

Песен 7

Едновременният звук на свиралата* призова всички да се поклонят на златния, бездушен истукан. Но светоносната благодат на Утешителя, подтиква да извикаме със страхопочитание: „Троице единна, равносилна, безначална, Ти си благословена“.

* тръбите.

Песен 8

Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Трисветлият лик на Божеството развърза връзките и ороси пламъка в пещта. Затова тримата младежи пеят похвали; и заедно с цялата създадена природа благославят като Благодетел единствения Спасител и Създател на всички.


Евангелски чин

Дяконът: На Господ да се помолим!

Народът: Господи, помилуй.

Свещеникът: Защото си свят Боже наш и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отца и Сина, и Светия Дух подобава всяка слава, чест и поклонение, сега и винаги, и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание, всякое Господа.

Дяконът: И да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господ Бог да помолим!

Народът: Господи, помилуй (3).

Дяконът: Премъдрост. Да застанем прави за да изслушаме светото Евангелие.

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеникът: Ще се чете из светото Евангелие според Йоан.

Дяконът: Да внимаваме.

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе! 


10 утринно Евангелие

от Йоан (21:1-14)

В това време пак се яви Иисус на учениците Си при Тивериадско море. А се яви тъй: бяха заедно Симон Петър и Тома, наричан Близнак, и Натанаил от Кана Галилейска, и Зеведеевите синове, и други двама от учениците Му. Симон Петър им казва: отивам да ловя риба. Казват му: ще дойдем и ние с тебе. Излязоха и веднага се качиха на кораба, ала нищо не уловиха през нея нощ. 

А когато се вече разсъмна, Иисус застана на брега; но учениците не познаха, че е Иисус. Иисус им казва: деца, имате ли нещо за ядене? Те Му отговориха: не. А Той им рече: хвърлете мрежата отдясно на кораба, и ще намерите. Хвърлиха, и не можаха вече да я измъкнат поради многото риба. Тогава ученикът, когото Иисус обичаше, каза на Петра: Господ е. А Симон Петър, като чу, че е Господ, препаса дрехата си (защото беше гол) и се хвърли в морето. А другите ученици преплуваха с кораб (защото не бяха далеч от земята, на около двеста лакти), като влечаха мрежата с рибата. А когато излязоха на земята, виждат накладен огън, и на него турена риба и хляб. Иисус им казва: донесете от рибата, що сега уловихте. Симон Петър отиде, та извлече на земята мрежата, пълна с едри риби, на брой сто петдесет и три; и макар да бяха толкова, мрежата се не съдра. Иисус им казва: дойдете, обядвайте. И никой от учениците не смееше да Го попита: кой си Ти? понеже знаеха, че е Господ. Дохожда Иисус, взима хляба и им дава, също и рибата.

Това беше вече трети път, как Иисус се яви на Своите ученици, след като възкръсна от мъртвите.


Възкресна песен

Четец: Като видяхме Христовото Възкресение, нека се поклоним на светия Господ Иисус, Който едничък е безгрешен. На Твоя Кръст се покланяме, Христе, и Твоето Свято Възкресение възпяваме и славим – Ти си нашият Бог, освен Тебе другиго не знаем и с Твоето име се именуваме. Дойдете, всички верни, да се поклоним на святото Христово Възкресение, защото, ето – чрез Кръста дойде радост за целия свят. Всякога благославяйки Господа, нека възпяваме Неговото Възкресение, защото Той, като претърпя разпятие, със смърт смъртта разруши.


50 Псалом (пее се)


Слава: По молитвите на апостолите, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

И сега: По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

Стих: Помилуй ме, Боже, по великата Си милост и по множеството Си щедрости, очисти беззаконието ми.

Стихира, глас 6:

Възкръсна Иисус от гроба както предрече, даде ни живот вечен и велика милост.


Литийна молитва (дяконът)

Свещеникът: По милостта и щедростите на Единородния Твой Син, с Когото си благословен, заедно с пресветия, благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги, и во веки веков.


Честнейшую, гл. 4:

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината, с песни да възвеличим!

Народът: (речитатив) Душата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека.

Песен 9, гл. 4:

Радвай се, Царице, похвало на майки и девици; защото няма красноречива уста, чиито думи имат силата достойно да те похвалят; и всеки човек недоумява как да разбере твоето раждане; по този начин ние заедно те славим.


Малка ектения 

С: Защото Те хвалят всички небесни сили и на Тебе въздаваме слава, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков.


Ексапостиларий

На 10-то Евангелие

На Тивериадско море синовете на Зеведей, заедно с Натанаил, Тома и Петър, и с други двама, веднъж ловяха риба. По заповед на Христос, хвърляйки мрежите отдясно, извадиха много риба. Петър, разпознавайки Го, доплува до Него. Това бе третият път, когато Той им се яви, като им предложи хляб и риба на въглища.


Слава: На светите Отци

Чествайки днес божествените Отци, Милостиви, по техните молитви Ти се молим да избавиш от всяка вреда на ересите Твоя народ, Господи, за да се сподобим да славим Отец, Словото и Всесветия Дух.


И сега: На Възнесение 

Когато учениците Те гледаха да се възнасяш към Отца за да седнеш тържествено с Него, Христе, ангелите бързайки напред викаха: вдигнете се, порти, вдигнете се, защото Царят се възкачи при първоначалната Светлина на славата. 


Хвалитни стихири

Глас 6, Всякое дихание

Всичко що диша да хвали Господа. Хвалете Господа от небесата; Хвалете го във висините. На Теб, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.

Възкресни стихири

Стих: Да извършат над тях писания съд. Тая чест е за всички Негови светии. Пс.149:9 

Твоят кръст, Господи, е живот и възкресение на Твоя народ, и като се надяваме на него, възпяваме Тебе – възкръсналия наш Бог. Помилуй нас!


Стих: Хвалете Бога в Неговата светиня, хвалете Го в крепостта на силата Му. Пс.150:1

Твоето погребение, Владико, отвори рая за човешкия род, и като се избавихме от тление, възпяваме Тебе – възкръсналия наш Бог. Помилуй нас!


Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. Пс.150:2

Да възпеем Христос заедно с Отец и Духа, Който възкръсна от мъртвите, и да извикаме към Него: Ти си нашия живот и възкресение, помилуй нас! 


Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. Пс.150:3 

На третия ден си възкръснал от гроба, Христе, според Писанията; съвъзкресил си нашия праотец (Адам). Затова и Те слави човешкия род и възпява Твоето възкресение.


Стихири на светите Отци, гл. 6

Подобен: Всю отложивше:

Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). Пс.150:4

Когато почитаните отци събраха всички духовни знания и внимателно разгледаха всичко в Светия Дух, те съставиха небесният и почитан Символа на вярата с богописанни букви. Те най-ясно учат, че Словото е събезначално и наистина единосъщно на Отца, открито следвайки апостолските учения, славно, и благословено и истински богоумно.


Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! Пс.150:5-6 

Всички приели нематериалното сияние на Светия Дух, свръхестественото благословие, с кратки думи и с много разум боговдъхновено изрекли блажените отци, като Христови проповедници, защитниците на учението на Евангелието и преданието на благочестивите, ясно приеха откровение свише, та просветени, изложиха вярата, научени от Бога.


Стих: Благословен си, Господи, Боже на отците ни, хвално и прославено да е името Ти вовеки. Дан.3:26

След като събраха цялото пастирско изкуство и сега повдигнаха справедлив гняв, най-праведните божествените пастири, като истински слуги на Христос и свещени тайници на божествената проповед, изгониха отмъстителните и пагубни вълци от пълнотата на Църквата с прашката на Духа, като паднали в смърт и като неизцеримо болни.


Стих: Съберете при Мене Моите светии, които при жертва са встъпили в завет с Мене. Пс.49:5 (и пак 1-та стихира)

Когато почитаните отци събраха всички духовни знания и внимателно разгледаха всичко в Светия Дух, те съставиха небесният и почитан Символа на вярата с богописанни букви. Те най-ясно учат, че Словото е събезначално и наистина единосъщно на Отца, открито следвайки апостолските учения, славно, и благословено и истински богоумно.


Слава: Глас 8

Съборът на светите отци се събра от краищата на земята, за да провъзгласи догмата за Отца, и Сина, и Светия Дух, като учеха за единното Същество и Естество, и ясно предадоха на Църквата тайната на богословието. Като ги похваляваме с вяра и ублажаваме, им казваме: о божествен полк, богословесни войни от опълчението Господне, звезди на ярките невеществени крепости, на небесния Сион непревземаеми кули, с миро благоухаещи райски цветя, изцяло от злато уста на Словото, Никейска похвало, украшения на вселената, усърдно ходатайствайте за нашите души! 


И сега, глас 2: Преблагословена си, Богородице Дево, защото Въплътеният от тебе плени ада, извика Адам, потъпка клетвата, освободи Ева, умъртви смъртта, а ние оживяхме. Затова пеейки възкликваме: благословен е Христос Бог, който така е благоволил, слава на Тебе!


Велико славословие


Възкресен тропар

Днес стана спасението на света. Нека възпеем Възкръсналият от мъртвите, Творецът на нашия живот: защото като унищожи смъртта чрез смърт, даде ни победа и голяма милост.


————————————————-


СВЕТА ЛИТУРГИЯ


Антифон 1, Пс. 46, Глас 2 

Стих 1: Всички народи запляскайте с ръце, възкликнете с радостен глас към Бога. 

Молитвами Богородицы Спасе спаси нас.

Стих 2: Защото Всевишният Господ е страшен, велик Цар над цялата земя. Молитвами Богородицы:

Стих 3: Покори ни хора и народи под нашите нозе. Молитвами Богородицы:

Стих 4: Бог възлезе при възклицания, при тръбен звук. Молитвами Богородицы Спасе спаси нас.

Слава, и ныне: Молитвами Богородицы Спасе спаси нас.


Антифон 2, Псалом 47, глас 2.

Стих 1: Велик е Господ и всехвален в града на нашия Бог, на светата Негова планина. 

Спаси ни Сыне Божий, возкресий из мертвих, поющия Ти: Аллилуиа.

Стих 2: Прекрасна възвишеност, радост на цяла земя е планина Сион; на северната ѝ страна е градът на великия Цар. Спаси ни Сыне Божий:

Стих 3: В неговите жилища Бог е познат като застъпник. Спаси ни Сыне Божий, вознесыйся:

Стих 4: Защото, ето събраха се царете и всички минаха покрай Него. Спаси ни Сыне Божий, вознесыйся:

Слава, и ныне: Единородный Сыне:


Антифон 3, псалом 48, глас 4.

Стих 1. Чуйте това, всички народи; внимавайте в това всички, които живеете по вселената. 

Тропар, глас 4: Възнесъл си се в слава, Христе, Боже наш, зарадвал учениците с обещанието за Светия Дух, уверил ги чрез благословението, че Ти си Син Божи, Избавител на света.

Стих 2: И прости, и видни, както богат, тъй и сиромах. Тропар: Вознеслся еси во славе:

Стих 3: Устата ми ще изговорят мъдрост, и размишленията на сърцето ми – знание. Тропар.

Стих 4: Ще наклоня ухо към притчата; с гусла ще открия гатанката си. Тропар.


Входно

Дойдете да се поклоним и паднем пред Христос. Сине Божий, възкръснал от мъртвите, спаси нас, които ти пеем: Алилуия.


Тропари

 Възкресен, Глас 6

Ангелските сили се явиха при Твоя гроб и пазачите примряха, а Мария стоеше до гроба, като търсеше Твоето пречисто тяло. Ти плени ада, без да бъдеш засегнат от него. Срещна Дева Ти, Който даряваш живот. Възкръснал от мъртвите, Господи, слава на Тебе!


 На св. Отци, Гл. 8

Препрославен си, Христе Боже наш, защото Ти си поставил светите отци като светила на земята, и чрез тях си ни водил към истинската вяра. Слава на Тебе, многомилостиви!

 Глас 4, на Възнесение

Възнесъл си се в слава, Христе Боже наш, и си зарадвал учениците с обещанието за Светия Дух, уверил ги чрез благословението, че Ти си Синът Божи, Изкупителят на света.


На храмовия светия

Кондак, гл.6

Изпълнявайки промисъла Си за нас и съединявайки земното с небесното, Ти се възнесе в слава, Христе, Боже наш, без никак да ни оставиш, но пребъдвайки неразлъчно, зовеш към тия, които Те обичат: „Аз съм с вас и никой не може да бъде против вас!


Прокимен, Глас 8, Даниил 3:26-27

Припев: Благословен си, Господи, Боже на отците ни!
Стих: Защото Ти си праведен във всичко, що направи с нас.


Апостол

Из Деяние на светите апостоли (20:16-18, 28-36)

В онова време Павел реши да отмине Ефес, за да се не забави в Асия, понеже бързаше, ако му бъде възможно, да се намери в Йерусалим за деня Петдесетница. А от Мѝлит прати в Ефес (80 км), та повика презвитерите църковни. 

И когато те дойдоха при него, рече им: „Внимавайте, прочее, върху себе си и върху цялото стадо, сред което Дух Светий ви е поставил епископи, да пасете църквата на Господа и Бога, която Той си придоби със Своята кръв. Защото аз зная, че след заминаването ми ще се втурнат помежду ви люти вълци, които няма да щадят стадото; па и от вас самите ще се дигнат мъже, които ще говорят изопачено, за да увличат учениците след себе си. Затова бъдете будни и помнете, че три години денем и нощем не преставах със сълзи да поучавам всекиго едного от вас. А сега ви предавам, братя, на Бога и на словото на благодатта Му; Той може да ви назидае по-добре и да ви даде наследие между всички осветени. От никого не поисках ни сребро, ни злато, нито дреха; сами знаете, че за моите нужди и за нуждите на ония, които бяха с мене, ми послужиха тия мои ръце. С всичко ви показах, че именно така трябва да се трудите и да поддържате слабите, а още и да помните думите на Господа Иисуса, защото Сам Той каза: по-блажено е да се дава, нежели да се взима.

Като рече това, той коленичи и се помоли заедно с всички тях.


Алилуия. Глас 1. Пс 49.

Стих 1: Бог на боговете, Господ заговори и призовава земята.

Стих 2: Съберете при Мене Моите светии.


Евангелие 

Из светото Евангелие според ев. Йоан (17:1-13)

В това време Иисус, дигна очи към небето и рече: „Отче! дойде часът: прослави Сина Си, за да Те прослави и Син Ти, според както си Му дал власт над всяка плът, та чрез всичко, що си Му дал, да даде тям живот вечен. А вечен живот е това, да познават Тебе, Едного Истиннаго Бога, и пратения от Тебе Иисуса Христа; Аз Те прославих на земята, свърших делото, що Ми бе дал да изпълня. И сега прослави Ме Ти, Отче, у Тебе Самия със славата, що имах у Тебе преди свят да бъде. Явих Твоето име на човеците, които си Ми дал от света; те бяха Твои, и Ти Ми ги даде, и спазиха Твоето слово. Сега разбраха, че всичко, що си Ми дал, е от Тебе; защото словата, що си Ми дал, предадох им ги, и те приеха и разбраха наистина, че съм от Тебе излязъл, и повярваха, че Ти си Ме пратил. Аз за тях се моля; не за цял свят се моля, а за тях, които си Ми дал, защото са Твои. И всичко Мое е Твое, и Твоето Мое, и се прославих в тях. Не съм вече в света, но те са в света, а Аз ида при Тебе, Отче Светий! опази ги в Твоето име, тях, които си Ми дал, за да бъдат едно, както сме и Ние. Когато бях с тях на света, Аз ги пазех в Твоето име; ония, които си Ми дал, опазих, и никой от тях не погина, освен погибелния син, за да се сбъдне Писанието. А сега ида при Тебе и казвам това в света, за да имат в себе си Моята радост пълна.


Причастен, Пс. 148

Хвалете Господа от небесата, хвалете Го във висините. Алилуия!


Вместо Видехом свет истинний, тропар, глас 4, на Възнесение

Възнесъл си се в слава, Христе Боже наш, и си зарадвал учениците с обещанието за Светия Дух, уверил ги чрез благословението, че Ти Си Синът Божи, Изкупителят на света.


Специален отпуст:

Свещеникът: Възкръснал от мъртвите, възнесъл се от нас в слава и седнал отдясно на Бог Отец, Христос, истинският наш Бог…

No comments:

Post a Comment