Tuesday, 23 May 2023

Отдание на Пасха

Отдание на Пасха


Вторник вечерта


Свещеникът отваря царските двери, държи кадилница и свещ и възглася:

Свещеникът: Слава на светата, и единосъщна, и животворяща, и неразделна Троица...

Хор: Амин.

Пасхално начало:

Духовенството, силно:

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав. (Три пъти)

Хор: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав. (Три пъти)

 

Духовенство: Да възкръсне Бог и да се разпръснат враговете му и да бягат от лицето Му, онези които Го мразят. 

Хор: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

  И така народът отговаря след всеки стих с Христос Воскресе

Както изчезва дима, да изчезнат (враговете Божии), както се топи восък от огъня.

Хор: Христос воскресе из мертвых…

Тъй грешниците да загинат от лицето Божие, а праведниците да се развеселят.

Хор: Христос воскресе из мертвых…

Този ден е Господ сътворил, да се зарадваме и да се развеселим в него!

Хор: Христос воскресе из мертвых…

Слава на Отца и Сина и Светият Дух.

Хор: Христос воскресе из мертвых 

И сега и винаги, и во веки веков.

Хор: Христос воскресе из мертвых…

 

Духовенство: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ

Хор: И сущим во гробех живот даровав.


Велика ектения


Господи, воззвах (Пс. 140), на 6, глас 1:

Господи, извиках към Тебе, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, извиках към Тебе, побързай към мене; чуй моя глас, когато Те призовавам, чуй ме, Господи! 

Да се възнесе молитвата ми пред Тебе като тамян, издигането на ръцете ми да бъде като вечерна жертва, чуй ме Господи!

Стих: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс.129:3-4А)


Стих: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. (Пс.129:5)

Приеми нашите вечерни молитви, свети Господи, и ни дарувай  прошка на греховете, защото Ти единствен в света показа възкресението. 


Стих: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс.129:6-7А)

Обиколете Сион, хора, и го обградете, отдайте в него слава на Възкръсналия от мъртвите, защото Той е нашият Бог, и ни е изкупил от нашите беззакония.


Стих: Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс.129:7Б-8)

Дойдете, хора, да възпеем и да се поклоним на Христос, славейки Неговото възкресение от мъртвите, защото Той е нашият Бог и е изкупил света от измамата на врага.


Стих: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс. 116:1)

Веселете се, Небеса! Затръбете, земни основи! Викайте от радост, планини! Ето, Еммануил прикова нашите грехове на кръста и Той, Който дава живот, умъртви смъртта, като възкреси Адам, защото е човеколюбив.


Стих: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня пребъдва вечно. (Пс. 116:2)

Да похвалим Този, Който по собствена воля бе разпнат за нас в плът, пострада, бил погребан и възкръснал от мъртвите. Нека кажем: утвърди църквата Си в истинската вяра и умири живота ни, Христе, защото си добър и човеколюбив.


Слава, и сега, първи Богородичен на гласа: Всемiрную славу

Да възпеем Девицата Мария, славата за целия свят, произлязла от човеци, а родила Владиката (Господ), небесната врата, възпявана от безплътните (ангели) и украшение за вярващите! Защото тя стана небе и храм на Божеството, тя разруши разделителната стена на враждата (на човеците с Бога), на нейно място въдвори мир и отвори царството. Като имаме нея за утвърждение на вярата, имаме за застъпник и родилия се от нея Господ. Затова дерзай, дерзай, народе Божи! Защото Той като всемогъщ ще победи враговете.


Няма вход. Чете се: Свете тихий

Най-древната християнска молитва

Тиха светлина от светата слава на безсмъртния, светия и блажения небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Бога – Отец, Син и Свети Дух; Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове, затова и светът Те слави.


Прокимен, във вторник вечер.

Милостта Ти, Господи, да ме придружават през всички дни на живота ми. (Пс. 22:6)

Стих: Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая. (Пс. 22:1)

Стих: Той ме настанява на злачни пасбища и ме води на тихи води. (Пс. 22:2)


Сугуба ектения.


Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца и Сина, и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!


Просителна ектения 


На стиховните стихири, възкресна, глас 1.

Чрез Твоето страдание, Христе, се освободихме от страстите, а чрез Твоето възкресение, се избавихме от тлението. Господи, слава на Тебе!

Стихири на Пасха, гл. 5

Стих: Да възкръсне Бог и да се разпръснат враговете Му, и да бягат от лицето Му, които Го ненавиждат.

Пасха свещена днес ни се яви: Пасха нова, свята, Пасха тайнствена, Пасха всечестна, Пасха Христос Избавител, Пасха непорочна, Пасха велика, Пасха на верните, Пасха, отваряща ни райските врати, Пасха, освещаваща всички верни.

Стих: Както изчезва дим, да изчезнат, както се топи восък от огън.

Дойдете от видението, жени-благовестници, и кажете на Сион: приеми от нас благата вест за Христовото възкресение; тържествувай, ликувай и се радвай, Иерусалиме, видял Царя Христа излизащ като Жених от гроба.

Стих: Тъй да погинат грешниците от Божието лице, а праведниците да се развеселят.

Жените-мироносици, в ранно утро застанали пред гроба на Жизнодавеца, видяха Ангел, седящ на камък, и той им заговори и казваше: защо търсите Живия между мъртвите? Защо оплаквате Нетленния в тлението? Идете, проповядвайте на учениците Му.

Стих: Тоя ден е Господ сътворил, да се възрадваме и да се развеселим в него.

Пасха прекрасна, Пасха, Господня Пасха! Пасха всечестна просия за нас! Пасха! С радост да се прегърнем едни други! О, Пасха! Избавление от скърби, защото днес от гроба, като от чертог, възсия Христос, жените изпълни с радост, като каза: проповядвайте на апостолите.

Слава, И сега: Ден на възкресение е, да се просветим с тържество, и едни други да се прегърнем, да речем: братя! и на ненавиждащите ни да простим всичко с Възкресението, и така да зовем: Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тия, които са в гробовете, живот дарува.

3 пъти тропара Христос воскресе из мертвих


Пасхален отпуст:

Дякон: Премъдрост.

Хор: Благослови.

Йерей: Да бъде благословен Христос, нашия Бог, всякога, сега и винаги, и во веки веков..

Хор: Амин. Утвърди, Боже, благочестивия и христолюбив православен народ, светата православна вяра, православните християни по света и тоя свят храм во-век века.

 

Свещеникът държейки кръст с трисвещник пее в олтара заедно с духовенството:

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ

Хор: И сущим во гробех живот даровав.

 

Йерея излиза на амвона с кръста и трисвещника:

Христос, Който възкръсна от мъртвите, със смърт смъртта разруши, и на тези, които са в гробовете живот дарува, истинският Бог наш, по молитвите на Своята Пречиста и Преблагословена света Майка, на светите славни и всехвални апостоли, на светите славни и добропобедни мъченици, на преподобните и богоносни наши отци, на светите равноапостолни славянобългарски просветители Методий и Кирил, на светия благоверен цар Борис-Михаил, на светия отец наш Климент, архиепископ, Охридски чудотворец, на преподобния наш отец Иоан пустиножител, Рилски чудотворец, на светия отец наш Иоан Златоуст – архиепископ Цариградски, на светите и праведни богоотци Йоаким и Анна, да ни помилва и спаси като благ и човеколюбец.


И осенява предстоящите с кръста и трисвещника на три страни, гръмко произнося при всяко осенение:

Иерей: Христос воскресе!

Хората: Воистину воскресе!

 

Хор: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

  И на нас дарува живот вечен, покланяме се на Неговото тридневно възкресение.


—————————————————


Сряда сутринта


Свещеникът отваря царските двери, държи кадилница и свещ и възглася:

Свещеникът: Слава на светата, и единосъщна, и животворяща, и неразделна Троица...

Хор: Амин.

Пасхално начало:

Духовенството, силно:

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав. (Три пъти)

Хор: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав. (Три пъти)

 

Духовенство: Да възкръсне Бог и да се разпръснат враговете му и да бягат от лицето Му, онези които Го мразят. 

Хор: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

  И така народът отговаря след всеки стих с Христос Воскресе

Както изчезва дима, да изчезнат (враговете Божии), както се топи восък от огъня.

Хор: Христос воскресе из мертвых…

Тъй грешниците да загинат от лицето Божие, а праведниците да се развеселят.

Хор: Христос воскресе из мертвых…

Този ден е Господ сътворил, да се зарадваме и да се развеселим в него!

Хор: Христос воскресе из мертвых…

Слава на Отца и Сина и Светият Дух.

Хор: Христос воскресе из мертвых 

И сега и винаги, и во веки веков.

Хор: Христос воскресе из мертвых…

 

Духовенство: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ

Хор: И сущим во гробех живот даровав.


Велика ектения


Пасхален канон

От св. Йоан Дамаскин, VIII в


Песен 1

Воскресения день просветимся людие

В деня на Възкресението да се просветим, о люде! Пасха, Господня Пасха! От смъртта към живота и от земята към небето Христос, нашият Бог, преведе нас, които пеем победната песен.

Припев: Христос възкръсна от мъртвите. (1 път)

Да очистим чувствата си, и ще видим непристъпната светлина на Христовото възкресение и ясно ще чуем: радвайте се! – ние, които пеем победна песен.

Припев: Христос възкръсна от мъртвите.

Небесата достойно да се веселят, земята да се радва, да празнува целият свят, видимият и невидимият: Христос възкръсна, веселие вечно.

След всяка песен се изпява 3 пъти Христос воскресе и един път: Възкръсна Иисус от гроба, както предсказа, даде ни живот вечен и голяма милост.


Песен 3

Дойдете да отпием от новото питие, не вода, извираща чудесно от безплоден камък, а вино от източника на нетлението, извиращ от Христовия гроб, в който се утвърждаваме.

Припев: Христос възкръсна от мъртвите. (1 път)

Днес всичко се изпълни със светлина, небето и земята, и преизподнята: всяка твар да празнува Христовото възкресение, в Когото се утвърждава.

Припев: Христос възкръсна от мъртвите.

Вчера се съпогребах с Тебе, Христе, днес възкръсвам с Тебе, възкръсналия, съразпъвах се с Тебе вчера; Сам ме прослави с Тебе, Спасителю, в Твоето Царство.

3 пъти Христос воскресе

Възкръсна Иисус от гроба, както предсказа, даде ни живот вечен и голяма милост.


Ектения, възглас: Защото Ти си Бог наш, и на Тебе възнасяме слава…


Ипакои, глас 4:

Изпреварили утрото, жените, които бяха с Мария, намериха камъка отвален от гроба, и чуха от Ангела: защо търсите между мъртвите като човек Онзи, Който пребъдва във вечна светлина? Вижте гробните повивки! Тичайте и възвестявайте на света, че Господ възкръсна, като умъртви смъртта, защото е Син на Бога, Който спасява човешкия род.


Песен 4

На божествена стража да застане заедно с нас боговдъхновения пророк Авакум и да се покаже като светоносен ангел, който вика с ясен глас: днес дойде спасението на света, понеже Христос възкръсна като всесилен!

Припев: Христос възкръсна от мъртвите.

Мъжки пол, разтворил девствената утроба, се яви Христос; като човек бе наречен непорочен Агнец, като непричастен на сквернота, нашата Пасха; и като Бог истинен се нарече съвършен.

Припев: Христос възкръсна от мъртвите.

Като едногодишен агнец, благословеният наш венец Христос, волно бе заклан за всички, очистителна Пасха, и пак изгря за нас от гроба прекрасното Слънце на правдата.

Припев: Христос възкръсна от мъртвите.

Богоотецът Давид скачаше и играеше пред ковчега Господен, а Божиите свети хора, като виждаме сбъдването на образите, божествено да се веселим, защото възкръсна Христос, като всесилен.

3 пъти Христос воскресе

Възкръсна Иисус от гроба, както предсказа, даде ни живот вечен и голяма милост.


Песен 5

Нека станем рано с изгрева и да принесем на Владиката вместо миро – песен и ще видим Христа – Слънцето на правдата, Което възсиява, дарявайки живот на всички!

Припев: Христос възкръсна от мъртвите.

Окованите в адовите вериги, видели Твоето безмерно милосърдие, вървяха към светлината, Христе, с весели нозе, хвалейки вечната Пасха.

Припев: Христос възкръсна от мъртвите.

Да пристъпим, свещеносци, към Христа, излизащ от гроба като Жених, и да празнуваме с небесните чинове спасителната Божия Пасха.

3 пъти Христос воскресе

Възкръсна Иисус от гроба, както предсказа, даде ни живот вечен и голяма милост.


Песен 6

Ти слезе в земната преизподня, о Христе, и съкруши вековните прегради, които държаха пленниците на смъртта и както Йона от кита, Ти тридневен възкръсна от гроба!

Припев: Христос възкръсна от мъртвите.

Съхранил цели печатите, Христе, си възкръснал от гроба, както не си повредил утробата на Девата при Твоето раждане, и си отворил за нас вратите на рая.

Припев: Христос възкръсна от мъртвите.

Спасителю мой, живо и нежертвено заколение, като Бог, Сам доброволно Си се принесъл на Отца, и си възкресил праотеца Адам, като си възкръснал от гроба.

3 пъти Христос воскресе

Възкръсна Иисус от гроба, както предсказа, даде ни живот вечен и голяма милост.


Ектения, възглас: Защото Ти си Царя на мира и Спасителя на нашите души, и на Тебе слава възнасяме…


Кондак, глас 8, Аще и во гроб

Макар и в гроб да си слязъл, Безсмъртни, но си разрушил силата на ада, и си възкръснал, като Победител, Христе Боже, и на жените мироносици си казал: радвайте се! и на Твоите апостоли си дарил мир и на падналите възкресение.

Икос

Още преди утрото, когато Слънцето бе залязло в гроба, бързаха търсещите Го мироносици деви и казваха една на друга: „Елате, дружки, с благовонни масла да помажем живоносното и погребано Тяло, Възкресителят по плът на падналия Адам, който лежеше в гроб. Бързо да идем, както влъхвите, да се поклоним и принесем миро в дар, на Този, Който не в пелени, а в плащаница е обвит, да плачем и се молим: О, Владико, стани, на падналите дарувай възкресение!“

Синаксар

В сряда преди Възнесение Господне празнуваме отданието на живоносното възкресение на нашия Господ Бог и Спасител Иисус Христос, което се нарича и Пасха.

В този ден празнуваме паметта на (виж календарчето). По техните молитви, Христе Боже, помилвай и ни спаси. Амин.


Възкресна песен (3)

Като видяхме Христовото възкресение, нека се поклоним на светия Господ Иисус, Който едничък е безгрешен. На Твоя кръст се покланяме, Христе, и Твоето свето възкресение възпяваме и славим. Защото Ти си наш Бог, освен Тебе другиго не знаем, и с Твоето име се именуваме. Дойдете, всички верни, да се поклоним на светото Христово възкресение, защото, ето – чрез кръста дойде радост за целия свят. Всякога, благославяйки Господа, нека възпяваме Неговото възкресение, защото Той, като претърпя разпятие, със смърт смъртта разруши. (3 пъти)

Възкръсна Иисус от гроба, както предрече, даде ни живот вечен и велика милост. (3 пъти)


Песен 7

  Оня, Който избави тримата отроци в пещта Се въплъти и страда като смъртен човек и чрез страданията, смъртното облече в дрехата на безсмъртието; Той единствен е благословен и преславен Бог на нашите отци.

Припев: Христос възкръсна от мъртвите.

Богомъдрите жени с миро тичаха след Тебе, Когото търсеха със сълзи като мъртъв, и радвайки се, се поклониха на живия Бог, и тайнствената Пасха, Христе, на Твоите ученици благовестиха.

Припев: Христос възкръсна от мъртвите.

Да празнуваме умъртвяването на смъртта, разрушаването на ада, началото на друг, вечен живот, и играейки да възпяваме Виновния, един Бог, благословен и препрославен.

Припев: Христос възкръсна от мъртвите.

Наистина, свещена и всепразнична е тази спасителна, светозарна нощ, предвестница на светоносния ден на възкресението, в която вечната Светлина изгря от гроба за всички.

3 пъти Христос воскресе

Възкръсна Иисус от гроба, както предсказа, даде ни живот вечен и голяма милост.


Песен 8

Това е определеният и Свят ден, първата Събота, цар и господар на дните, празник на празниците и тържество на тържествата, в него благославяме Христа во веки.

Припев: Христос възкръсна от мъртвите.

Дойдете, чеда на новото лозе и божественото веселие, в избрания ден на възкресението да се приобщим с Христовото Царство, възпявайки Го като Бог вовеки.

Припев: Христос възкръсна от мъртвите.

Подигни очи наоколо, Сионе, и виж: ето, дойдоха при тебе, като богосветли светила, от запад, от север, от морето и от изток твоите чеда, благославящи в тебе Христа вовеки.

Припев: Пресвета Троице, Боже наш, слава на Тебе.

Отче Вседържителю, и Слове, и Душе, съединено в три ипостаси Естество, свръхестествено и пребожествено, в Тебе се кръстихме и Тебе благославяме вовеки.

3 пъти Христос воскресе

Възкръсна Иисус от гроба, както предсказа, даде ни живот вечен и голяма милост.


Дяконът: Богородицата и майка на светлината с песни да възвеличим!

Песен 9

Свещеникът със свещ и кръст в ръка кади. При кадене на народа ги приветства с Христос Воскресе.

Припев: Душата ми величае възкръсналия тридневно от гроба Христа Жизнодавеца.

Сияй, сияй, нови Йерусалиме, славата Господня над тебе възсия; ликувай сега и се весели, Сионе, възсияй, чиста Богородице, за Възкресението на Родилия се от тебе.

Припев: Христос, нова Пасха, Жертва жива, Агнец Божий, вземащ греховете на света.

О, Божествен, о, любезен, о пресладък Твой глас! Истинно си обещал да бъдеш с нас до края на века, Христе: в Него, верни, имайки твърда надежда, да се радваме.

Припев: Ангел викаше към Благодатната: Чиста Дево, радвай се! и пак ще кажа: радвай се! Твоят Син възкръсна тридневен от гроба, и мъртвите въздигна: хора, веселете се!

Сияй, сияй, нови Йерусалиме, славата Господня над тебе възсия; ликувай сега и се весели, Сионе, възсияй, чиста Богородице, за Възкресението на Родилия се от тебе.

3 пъти тропара Христос воскресе из мертвих

Възкръсна Иисус от гроба, както предсказа, даде ни живот вечен и голяма милост.


Малка ектения

Свещеникът: Защото Те хвалят всички небесни сили и на Тебе въздаваме слава


Ексапостиларий (3 пъти), Плотию уснув

Заспал по плът, като мъртъв, Царю и Господи, тридневен си възкръснал, като си въздигнал Адам от тлението и си потъпкал смъртта: Пасха нетленна, спасение на света.


На хвалитните стихири, възкресни, глас 1:

Всичко, що диша, да хвали Господ. Хвалете Господ от небесата; Хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.


Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс. 150:2)

Възпяваме спасителното Ти страдание, Христе, и славим възкресението Ти.


Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс.150:3)

Господи, Който претърпя кръст и премахна смъртта, и възкръсна от мъртвите, умиротвори живота ни, защото единствен си всесилен.


Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс. 150:4)

Христе, Който плени ада и чрез възкресението Си възкреси човека, удостой ни с чисти сърца да Те възпяваме и славим!


Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс. 150:5-6)

Славим божественото Ти снизхождение и Те възпяваме, Христе; Ти се роди от Девата без да се отделяш от Отец, пострада като човек и доброволно претърпя кръст, възкръсна от гроба, сякаш излезе от брачен чертог, за да спасиш света. Господи, слава на Тебе!


Стихири на Пасха, гл. 5

Стих: Да възкръсне Бог и да се разпръснат враговете Му, и да бягат от лицето Му, които Го ненавиждат.

Пасха свещена днес ни се яви: Пасха нова, свята, Пасха тайнствена, Пасха всечестна, Пасха Христос Избавител, Пасха непорочна, Пасха велика, Пасха на верните, Пасха, отваряща ни райските врати, Пасха, освещаваща всички верни.

Стих: Както изчезва дим, да изчезнат, както се топи восък от огън.

Дойдете от видението, жени-благовестници, и кажете на Сион: приеми от нас благата вест за Христовото възкресение; тържествувай, ликувай и се радвай, Иерусалиме, видял Царя Христа излизащ като Жених от гроба.

Стих: Тъй да погинат грешниците от Божието лице, а праведниците да се развеселят.

Жените-мироносици, в ранно утро застанали пред гроба на Жизнодавеца, видяха Ангел, седящ на камък, и той им заговори и казваше: защо търсите Живия между мъртвите? Защо оплаквате Нетленния в тлението? Идете, проповядвайте на учениците Му.

Стих: Тоя ден е Господ сътворил, да се възрадваме и да се развеселим в него.

Пасха прекрасна, Пасха, Господня Пасха! Пасха всечестна просия за нас! Пасха! С радост да се прегърнем едни други! О, Пасха! Избавление от скърби, защото днес от гроба, като от чертог, възсия Христос, жените изпълни с радост, като каза: проповядвайте на апостолите.

Слава, и сега: Ден на възкресение е, да се просветим с тържество, и едни други да се прегърнем, да речем: братя! и на ненавиждащите ни да простим всичко с Възкресението, и така да зовем: Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тия, които са в гробовете, живот дарува.


Христос воскресе (3 пъти)

И веднага:


СВЕТА ЛИТУРГИЯ

Благословено е царството…, свещеникът изпява три пъти тропара: Христос воскресе, като първия и втория път не го довършва, а певците доизпяват: живот даровав.

От пред (запад): Да възкръсне Бог и да се разпръснат враговете му и да бягат от лицето Му, онези които Го мразят.

От юг: Както изчезва дима, да изчезнат враговете Божии, както се топи восък от огъня.

От изток: Тъй грешниците да загинат от лицето Божие, а праведниците да се развеселят.

От север: Този ден е Господ сътворил, да се зарадваме и да се развеселим в него!

Пред жертвеника: Слава на Отца и Сина и Светия Дух!

Пред престола: И сега и винаги и во веки веков.

Свещеник: Христос воскресе из мертвих, смертию смерт поправ

Певците: и сущим во гробех живот даровав. Свещеникът кади певците и народа от царските двери.


Велика ектения


Антифон 1, псалом 65, гл. 2:

Стих 1: Възкликни към Бога, цяла земьо! (Пс. 65:1) Припев: Молитвами Богородицы, Спасе спаси нас.

Вторият хор: Възпейте славата на името Му, въздайте Му слава и хвала. Припев: Молитвами Богородицы, Спасе спаси нас.

Стих 2: Кажете Богу: колко си страшен в делата Си! Поради големината на Твоята сила, ще Ти се покорят Твоите врагове (Пс. 65:3). Припев: Молитвами Богородицы, Спасе спаси нас.

Стих 3: Цяла земя да Ти се поклони и да Ти пее, да пее на Твоето име, Вишни! Припев: Молитвами Богородицы, Спасе спаси нас.

Слава, и сега: двата хора силно: Молитвами Богородицы, Спасе спаси нас.


Антифон 2, псалом 66, глас същия.

Стих 1: Боже, бъди милостив към нас и ни благослови. (Ст. 1) Припев: Спаси ны Сыне Божий, воскресый из мертвых, поющия Ти: Аллилуиа. Веднъж.

Другата страна: Боже, осветли ни с лицето Си, и ни помилвай. Припев: Спаси ны Сыне Божий:

Стих 2: Да познаем на земята Твоя път, у всички народи Твоето спасение.  (Ст.3) Спаси ны Сыне Божий:

Стих 3: Да Те възхвалят народите, Боже; да Те възхвалят всички народи.  (Ст. 4) Спаси ны Сыне Божий:

Слава, и ныне: двата хора:

Единородный Сыне, и Слове Божий, безсмертен Сый, и изволивый спасения нашего ради воплотитися от святыя Богородицы, и Приснодевы Марии, непреложно вочеловечивыйся; распныйся же Христе Боже, смертию смерть поправый, Един сый Святыя Троицы, спрославляемый Отцу и Святому Духу, спаси нас.


 Антифон 3, псалом 67, глас 5.

Стих 1: Да възкръсне Бог и да се разпръснат враговете му. Тропар: Христос воскресе из мертвых:

Другата страна: Да бягат от лицето Му, онези които Го мразят. Христос воскресе:

Стих 2: Както изчезва дима, да изчезнат враговете Божии, както се топи восък от огъня. Христос воскресе:

Стих 3:  Тъй грешниците да загинат от лицето Божие, а праведниците да се развеселят. Христос воскресе:


Входно:

В събранията благославяйте Бога Господа, вие, които сте от Израилево семе! (Пс. 67:27)


След входа:

Тропар: Христос воскресе


Ипакои, глас 4:

Като изпревариха утрото и намериха камъка отвален от гроба, Мария и жените с нея чуха от Ангела: Защо търсите между мъртвите като човек Оногова, Който пребъдва във вечна светлина? Вижте гробните повивки! Тичайте и възвестете на света, че Господ възкръсна, като умъртви смъртта, понеже е Син на Бога, Който спасява човешкия род.


Кондак, глас 8, Аще и во гроб

Макар и в гроб да си слязъл, Безсмъртни, но си разрушил силата на ада, и си възкръснал, като Победител, Христе Боже, и на жените мироносици си казал: радвайте се! и на Твоите апостоли си дарил мир и на падналите възкресение.


Вместо Трисветое пеем: Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся, аллилуиа.

Вие, които в Христа се кръстихте, в Христа се облякохте. Алилуия.


Апостол и евангелие за сряда на 6-та седмица. Деян. 18:22-28 и Йоан 12:36-47.


Задо­стой­ник

Ангелът викаше на Благодатната: „Чиста Дево, радвай се! И пак ще кажа: Радвай се! Твоят Син възкръсна тридневен от гроба и мъртвите възкреси.“ Хора, веселете се.

Светлей, светлей, нови Йерусалиме, защото славата Господня над тебе възсия! Ликувай сега и се весели, Сионе! А ти, чиста Богородице, радвай се за възкресението на Родения от тебе!


Причастен:

Тело Христово приимите, Источника бессмертного вкусите, вкусите и видите, яко благ Господь. Аллилуйя (3)

(Приемете Христовото Тяло, вкусете от Извора на безсмъртието, вкусете и вижте колко добър е Господ. Алилуйя.)


Вместо Буди имя Господне се пее Христос воскресе три пъти, и отпуст.

No comments:

Post a Comment