Friday, 19 May 2023

Св. мчк Йоан-Владимир, княз Български чудотворец

Текстът на службата е копиран от книгата „ПЕСНИ ЗА СВ. ЙОАН ВЛАДИМИР“ на доц. Венета Савова, 2018, Издателство „Парадигма“, ISBN 978-954-326-336-3. В настоящите справочници и минеи е написано, че светецът е сърбин. Ето какво пише за него св. Паисий Хилендарски в своята „История Славянобългарска“:

След Радомир се възцарил Йоан-Владимир. Българите изгонили Гаврила, Самоиловия син, във Влахия и поставили Йоан, Ароновия син. Арон бил Самоилов и Давидов брат. (Това е обичайното объркване във възрожднската хисториография на Йоан Владимир и Иван Владислав, убиеца му)

Свети Йоан-Владимир царувал три години и водил отначало чист, свят и богоугоден живот. Гръцкият цар отново се вдигнал срещу този Йоан с голяма сила, но той с молитва към Бога и силно упование излязъл с малко войска и победил гърците. И се върнали тогава посрамени назад. 

Но имал жена гъркиня (Мария) и също шурей при себе си, с чин магистър. Те със своята сестра били еретици, новатиани, не обичали светия цар Владимир заради православието и чистия му живот и се нагласили да го убият. Тоя негов шурей го убил на път в една гора, отсякъл му главата върху коня, както вървял напред. Той по Божие повеление не паднал от коня, но взел в ръце своята глава и подкарал коня си. Преминал много места и пристигнал в манастира, който в началото сам си съградил: там слязъл от коня и предал Богу дух. 

И досега в този манастир, в Елбасанската страна, неговите мощи почиват нетленни и цели и дават много изцеление. На 22 май целият този край го чествува. Той има житие и служба, хубаво съставена, с бдение и славословие и с голямо тържество и похвала. Тук накратко написахме за тоя свети цар Йоан-Владимир. 

На гръцки са преведени житието и службата му, но много погрешно: или житието е писано по-късно, след много време, или някой сърбин или грък го е променил и са искали да скрият неговия род, че е от рода на българските царе. Написали, че бил от сръбски род, син на Немана Симеона, но са сбъркали много, не знаели през кои години е живял Симеон сръбски. В това време в Сърбия съвсем не е имало крале, а камо ли техни царе. Симеон Неман и неговите синове били крале много години след това и за всички свети сръбски крале е известно и е написано кой где е умрял и где са техните мощи и гробове. Чети сръбския родослов, ще намериш в кое време са живели Самоил и Симеон и свети Йоан-Владимир и ще узнаеш как писателите са погрешили в това или са скривали рода и отечеството на свети Йоан-Владимир.

След убийството на Йоан гръцкият цар без съпротива влязъл в Охрид. Там в Охрид свети Йоан бил прекарал три години от своето царуване. И ония убийци му предали цяла България. Без съпротива пристигнал, отворил хазната и царското съкровище, изнесъл много злато и сребро безброй и раздал на своите войници. Взел много царски венци и корони и скъпоценни камъни. Показал голяма милост към царица Мария, жена на цар Йоан, и към петте им дъщери; знаел, че тя му е предала българското царство и убила своя мъж. И дошъл от Търново патриарх Давид и двама български барони, Богдан и Миробизо, донесли ключовете от тридесет и пет български града и предали ключовете и градовете на гръцкия цар. Той поставил Миробоза и Богдана отново за барони на България. Така българското царство паднало окончателно под гръцка власт заради греха на Самоил, българския цар, и заради новатианската и арменската ерес, които се били умножавали в Хоридската страна между българите. Но по-късно свети Иларион, епископ Меглински, и свети Теофилакт изкоренили и унищожили съвършено тия проклети ереси от България.

* В книгата „Самуил“ Талев пише, че Самуил се е увлякъл по богомилството, и че дал дъщеря си Теодора-Косара за жена на Йоан-Владимир.

Много е трудно да се определи какъв по народност е светецът с почти никакви извори, с които разполагаме. Заради факта, че цар Самуил му дава дъщеря си и го праща да управлява района, в който той живее – Дукля (Διόκλεια), го наричаме „български княз“. За баща му Петър (в Дуклянската летопис – Петрислав) се знае само от един печат изписан на гръцки, че е архонт (владетел) на Дукля. След падането на България под Византийска власт, областта Дукля остава сравнително свободна. От нея след това излизат сръбските владетели, поради което сърбите предявяват претенции над Самуилова Македония.


——————————————————————


Св. мчк Йоан-Владимир, чудотворец


Вечерна


Господи, воззвах (Пс. 140), глас 4, Подобен: Яко добля:

Господи, извиках към Тебе, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, извиках към Тебе, побързай към мене; чуй моя глас, когато Те призовавам, чуй ме, Господи! 

Да се възнесе молитвата ми пред Тебе като тамян, издигането на ръцете ми да бъде като вечерна жертва, чуй ме Господи!


Стих: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс.129:3-4А)

Като дърво многоплодно разумно израсна в градината на страданията, всечестни. Отдавайки божествени дарования и потоци на изцеления от всечестната си ракла, от която всички черпят телесно здраве, Йоане, украсо на страдалците, затова те почитаме като ходатай за нашите души.


Стих: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. (Пс.129:5)

Възлюбилия те Господ, свръхестеството възлюби и сладострастието на плътта възненавидя, и Христа последва, като взе на рамо кръста, мъчениче, радвайки се, и към насилствена смърт отиде. Затова, всеблажени, възхваляваме с псалми и песни твоето светоносно страдание.


Стих: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс.129:6-7А)

Както храбро се сражава за Царя на силите, така самия себе си предаде, Владимире, доброволно подлагайки шия под меча. Затова се присъедини към мъченическите ликове, всеблажени, и се сподоби да приемеш венеца на победата. С тях се моли за нас, чудотворче!


Стих: Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс.129:7Б-8)

От българите израсна, блажени Йоане, като благовонна и мироухаеща шипка, [и] на Бога угоди с пост, моления и бдения, молитви въздаващ на Господа от чистото си и свято сърце. Затова събрани заедно, възхваляваме твоята доблест, славни.


Стих: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс. 116:1)

С щита на благочестието защити те Господ, като те направи силен да излезеш срещу съпротивата на злосторните, Йоане славне, и с меча на твоето търпение, Владимире, погуби техните козни и с венците на победата се увенча, знаменоносни всечудни.


Стих: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня (пребъдва) вечно. (Пс. 116:2)

Царската одежда освети наистина с мъченически кърви, славне, и я проясни, цялата мъглата на ересите разпръсна и народите просвети, разяснявайки догматите на Божествената благодат, да вярват православно в Троицата, която е едно неразделно естество в три лица.


Слава, гл. 4:

Възсия, слaвне, като утринна звезда в земята на Илирик, Йоанe блажени, докато добре и праведно царуваше, и кръста на Твоя Господ на рамо като взе, Христа последва като верен другар на Бога. Затова те молим, свети, моли се за нашите души.

И сега, Богородичен. Иже тебе ради богоотецъ:

Пророк Давид, който чрез тебе стана Божи праотец, в песен извика за тебе към Онзи, Който ти стори велико нещо (Лука 1:49): „Застана царицата от дясната Ти страна“ (Пс. 44:10), защото те направи майка и причинителка на живота Бог, Който благоволи чрез тебе да стане човек без баща, за да възстанови Своя образ, покварен у нас от страстите, и като намери заблудената в планините овца, взе я на раменете Си, донесе я при Отец, по Своята воля я постави сред небесните сили, Богородице, и спаси света Христос, Който има голяма и изобилна милост.


Вход с кадилница. Свете тихий

Тиха светлина от светата слава на безсмъртния, светия и блажения небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Бога – Отец, Син и Свети Дух; Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове, затова и светът Те слави.


Прокимен, на деня.


Паримии

Пророчество на Исайя (43:9-14)

Така казва Господ: Нека всички народи се съберат наедно, и се съединят племената. Кой измежду тях е предсказал това? Нека обадят, какво е било отначало; нека представят свидетели от себе си и да се оправдаят, за да може да се чуе и каже: наистина! А Мои свидетели, казва Господ, сте вие и Моят раб, когото избрах, за да знаете и да Ми вярвате, и да разберете, че това съм Аз: преди Мене нямаше бог, и подир Мене не ще има. Аз, Аз съм Господ, и няма спасител освен Мене. Аз предрекох и спасих, и възвестих; а другиго нямате, и вие сте Мои свидетели, че Аз съм Бог, казва Господ; от начало на дните Аз съм същият, и никой не ще избави от ръката Ми; Аз ще направя, и кой ще отмени това? Тъй казва Господ, вашият Изкупител, Светият Израилев.


Премъдрост Соломонова (3:1–9)

Душите на праведните са в Божия ръка, и мъка няма да ги докосне. В очите на неразумните те минаваха за умрели, и краят им се считаше за погибел, и заминаването им от нас – унищожение; но те си пребъдват в мир. Защото, макар в очите на хората и да се наказват, тяхната надежда е пълна с безсмъртие. И бидейки малко наказани, те ще бъдат много облагодетелствувани, защото Господ ги е изпитал и ги е намерил достойни за Него. Той ги е изпитал като злато в горнило и ги е приел като най-съвършена жертва. Когато им се въздава, те ще блеснат като искри, които лазят по стърнище. Ще съдят племена и ще владеят над народи, а над тях ще царува Господ вовеки. Които се Нему надяват, ще познаят истината, и верните в любовта ще пребъдат у Него; защото благодат и милост има за светиите Му и промисъл за избраниците Му.


Четиво от Премъдрост Соломонова (4:7–15)

Праведникът и да умре рано, ще бъде в покой, защото не в дълговечността е честната старост, и не с броя на годините тя се измерва. Мъдростта е седина за людете, и безпорочният живот – възраст на старостта. Като благоугодил Богу, праведникът е обикнат и, като живял посред грешници, е прибран; грабнат е, да не би злоба да измени разума му, или коварство да прелъсти душата му. Защото упражнението в нечестие помрачава доброто и вълнението на страстта развратява незлобивия ум. Достигнал съвършенство в кратко време, той е навършил дълги години; защото душата му е била угодна Господу, затова и побързал да излезе изсред нечестието. А хората видяха това, и не разбраха, дори и не помислиха, че благодат и милост има за светиите Му и промисъл – за избраниците Му.


Стихири на литията, глaс 1.

Като ученик и последовател на проповедниците и изповедниците на единосъщната Троица, с тях заради благочестието гонен, смърт от меч, Йоане блажени, прие, еретическите хули победи, затова и с мъченически венец се украси от Христа Бога, и дръзновение имаш да се молиш, за да се избавят и от бедите онези, които отслужват твоята памет.

Глaс 2

Елате, верни, да почетем мъченика Христов, славния Йоан като доблестен воин, подвизавалия се добре в благочестието и надвилия силата на царете и мъчителите, затова имайки дръзновение към Бога, непрестанно се моли да се спасят нашите души.


Като името* ти, съзвучно на благодатта, с подобни дела наистина се прояви в девствена чистота. Присъедини се към Христа с благоволението на Отца и съдействието на Светия Дух, а заради мъченическите подвизи от слънчевите лъчи по-светло заблестя. Затова като чиста и непорочна жертва на небесната трапеза се принесе, вечно ликуващ с девствениците и мъчениците. С тях, Йоане всехвални, моли да ни се дарува мир и голяма милост.

* Йоан на еврейски значи „благодат“.


Паметта на благочестивия Йоан като миро днес се яви, защото възлюби Христа, и унищожи заблудата на идолите, и храм на земята въздигна на Разпналия се заради нас, и на небесата прие венеца на надеждата.


Слава, глас 6.

Елате, всички верни, които днес се събрахме, да възхвалим чудоносния Йоан! Защото той, като остави земното царство и към нищо от съществуващото не се прилепи, с оръжието на кръста се облече, последва Христа и се сподоби да получи нескончаемото Небесно царство като верен служител на Бога Вседържител. Затова те молим, свети, побързай и ни избави от всякакви мъки и заплахи и заплахата от идния съд с молитвите ти към Господа.

И сега, Богородичен* или на празника.

* от края на минея, раздел: Богородичния, егда есть слава святому в минеи


Сугуба ектения


Вечерно славословие

Четец: Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни и хвално и прославено да е името Ти во веки. Амин! Да бъде, Господи, милостта Ти над нас според както Ти се уповаваме. Благословен си Ти Господи научи ме на Твоите наредби. Благословен си Владико вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си Ти, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Твоята милост Господи е вечна, делата на ръцете си не изоставяй. На Тебе подобава хвала, на Тебе подобава пение. Тебе слава подобава, на Отца и Сина, и Светия Дух, сега и всякога, и във вечни векове. Амин!


Просителна ектения


Стиховни стихири, глас 6.

Подобен: Все отло́жше:

Народите се дивяха, като гледаха страшното чудо: седящ мъртъв на мулето, славне Владимире, в ръцете си носеше отсечената си честна глава, която принесе в храма Господен, молейки се. Православната си душа предаде на Бога Всецаря, който, като я прие, я присъедини към ликовете на ангелите и светиите, за да се наслаждава всякога на незалязващата светлина от трислънчевото сияние.

Стих. Праведният цъфти като палма, издига се като кедър ливански. (Пс. 91:13)

 

Друго слънце се яви сред царете, о, царю и страдaлче Владимире, на небосвода на божествената вяра, като подаваш светлината на благодатта на пристъпващите усърдно под твоя покров. Защото те прослави с чудеса жив и мъртъв, и изцелител те показа за призоваващите името ти, [бърз] слушател и подател на всички [сред всички царе], на всяко прошение чрез твоите божествени молитви.

Стих. Праведникът ще се развесели в Господа и ще се уповава Нему. (63:11)

Елате да се поклоним, люде, в дома Господен, където всесветото тяло на преблажения се положи, със запалени свещи, с радостни песни да възпеем, молейки се: „Свети, побързай и се смили за намиращите се в беда и измъкни от вълнението и бурята на скърбите, за да почитаме твоята света и честна ракла, о, Йоане блажени, молитвениче за нашите души, бързи спасителю“.

Слaва, глас 6.

  Несъкрушим по душа страдалец, Царю благочестиви, прослава на славяните (българите) и на целия Илирик и Мизия украшение, щит и закрила на Албания. С твоите чудеса укротяваш безумието на тези най-свирепи варвари. Ако ти не беше ни защитавал, кой би устоял на такова ожесточение, сполетяло ни заради греховете ни? Затова като горещ застъпник отправи своите молитви, блажени Йоане, и ни избави от сегашните беди, понеже имаш дръзновение към Христа Бога, който те прослави.

И сега, Богородичен или на празника.

Богородичен: Погледни на молбите на Твоите слуги, Всенепорочна, прекратявайки неприятностите, които се надигат срещу нас, избавяйки ни от всяка скръб. Тебе единствена имаме като твърда и надеждна опора, и намерихте защита в Тебе. Дано да не се срамуваме, Владичице, които ти се молим! Побързай да изпълниш молитва с вяра към Тебе на онези, които призовават: „Радвай се, Владичице, помощница на всички, радост и защита, и спасение на душите ни!“


Песен на Симеон Богоприемец:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи – светлина за просвета на езичниците и слава на Твоя народ Израиля“. (Лука 2:29-32)


Трисвятое


Тропар, глас 4.

Ти на всички проповядва кръста, който ти се яви на небето светъл, като ясно просвети народите, славни Владимире, след като се украси с багрите на твоите кърви, ти се сподоби с нетленни почести и предстоиш пред Троицата. Затова с дръзновение моли Христос да ни спаси.

Слава, и сега, Богородичен: Еже от века утаеное 

От вечност скритата, непозната и на ангелите тайна чрез тебе, Богородице, се откри на живеещите на земята: Бог, въплътен в несливано съединение и заради нас доброволно приел кръст, чрез него възкреси първосъздадения и спаси от смърт душите ни!


———————————————————


Утринна


След Шестопсалмието и Великата ектения 

Бог Господь, гл. 4:

Пс. 117

  Стих 1. Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е Идещият в името Господне.

  Стих 2. Oбсадиха ме, обиколиха ме, но с името Господне аз ги повалих.

  Стих 3. Няма да умра, но ще живея и ще разгласям делата Господни.

  Стих 4. Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла: това е от Господа, и е дивно в очите ни.

Тропар, глас 4.

Ти на всички проповядва кръста, който ти се яви на небето светъл, като ясно просвети народите, славни Владимире, след като се украси с багрите на твоите кърви, ти се сподоби с нетленни почести и предстоиш пред Троицата. Затова с дръзновение моли Христос да ни спаси.

Слава, и сега, Богородичен: Еже от века утаеное 

От вечност скритата, непозната и на ангелите тайна чрез тебе, Богородице, се откри на живеещите на земята: Бог, въплътен в несливано съединение и заради нас доброволно приел кръст, чрез него възкреси първосъздадения и спаси от смърт душите ни!


Първи седален, глас 1.

От земите на българите излезе чудно, и най-чист съсъд на Светия Дух се яви, похвало на мъчениците, увенчана славо, затова изпроси от твоя Владика да просвети душите на тези, които ти пеят, всеблажени Йоане.

Слава: същия. И сега, на празника.


Втори седален, гл. 8:

Кръста на твоя Господ, богомъдри, понеже възлюби тайно, с мъченически венец се украси, царю приснопаметни, угодниче на Небесния Цар. Понеже имаш дръзновение пред Него, всечудни Йоане Владимире, моли непрестанно Христа Бога да дари опрощение на прегрешенията на празнуващите с любов светата ти памет.

Слава: същия. И сега, богородичен.


След полиелея седален на глас 8.

Като остави всички земни грижи, възлюби Царството небесно, Христа последва, съпричастниче на мъчениците, [обичайните] страсти на плътта умъртви и кръста на рамо взе, блажени страдалче. Неизцеримите болести лекуваш на боледуващите със силата и благодатта на кръста. Затова моли Христа Бога, всечестни {блажени} Йоане, да дари опрощение на съгрешенията на празнуващите с любов светата ти памет.

Слава, и сега, Богородичен: Благодарственое ти пение.


Стъпални, 1 Антифон, 4 глас:

От моите младини много страсти ме нападат; но Сам Ти ме защити и спаси, Спасителю мой.

Вие, които ненавиждате Сион, засрамете се от Господа, защото ще бъдете изсушени като трева от огън.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Чрез Светия Дух се оживява всяка душа и с чистота се възвисява, а чрез единството на Света Троица тайнствено се просветлява.

И сега и винаги и во веки веков. Амин.

От Светия Дух текат благодатни струи, които напояват всяка твар за съживяване.


Прокимен, глас 4. Праведният цъфти като палма, издига се като кедър ливански. (Пс. 91:13)

Стих: Ти не ще оставиш душата ми в ада и не ще дадеш на Твоя светия да види тление. (Пс. 15:10)


Евангелски чин

Евангелие от Лука (12:2–7)

Няма нищо скрито, което да се не открие, и тайно, което да се не узнае; затова, каквото сте казали в тъмно, то ще се чуе на видело; и каквото сте казали на ухо в скривалищата, то ще бъде разгласено от покривите. А на вас, Моите приятели, казвам: не бойте се от тия, които убиват тялото и сетне не могат нищо повече да сторят; но ще ви покажа, от кого да се боите: бойте се от Оногова, Който след убиването има власт да хвърли в геената; да, казвам ви, от Него се бойте. Не пет ли врабчета се продават за два асария? И ни едно от тях не е забравено от Бога. А вам и космите на главата са всички преброени. И тъй, не бойте се: от много врабчета вие сте по-ценни.


Възкресна песен, тъй като сме в Пасхалния период.

Четец: Като видяхме Христовото Възкресение, нека се поклоним на светия Господ Иисус, Който едничък е безгрешен. На Твоя Кръст се покланяме, Христе, и Твоето Свято Възкресение възпяваме и славим – Ти си нашият Бог, освен Тебе другиго не знаем и с Твоето име се именуваме. Дойдете, всички верни, да се поклоним на святото Христово Възкресение, защото, ето – чрез Кръста дойде радост за целия свят. Всякога благославяйки Господа, нека възпяваме Неговото Възкресение, защото Той, като претърпя разпятие, със смърт смъртта разруши.


50-ти псалом: (чете се)


Слава: По молитвите на боговенчания княз Йоан-Владимир, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

И сега: По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

Стих: Помилуй ме, Боже, по великата Си милост и по множеството Си щедрости, очисти беззаконието ми.

Стихира, глас 2.

Блажени Йоане, слава на мъчениците и на царете похвала, понеже беше подражател на Кръстителя, славни [всеславни], заради завистта на съпругата ти нейните [твоите] безсрамни [и дръзки] сродници отсякоха глава ти, и като я прие с ръцете си {прие главата си със собствените си ръце}, влезе на мястото, където намери тайното съкровище на Небесното царство. И сега моли се за онези, които те почитат с любов.


Първи канон за светеца на 4 глас, чийто акростих е: Праведния владетел Йоан възпявам. (Даниил)

Песен 1

Ирмос: По дъното на Червено море в древност премина със сухи стъпала Израил и чрез кръстообразно извисените ръце на Мойсей победи в пустинята войнството на Амалик. (Изх. 17:11)

Припев: Свети мъчениче Йоане, моли Бога за нас!

Божествения страдалец Йоан днес с песни да почетем, като се съберем заедно [всички верни да прославим], защото той служи на Христа чисто като истински приятел.

Бог, който [преди всички] провидя всичките ти добродетели, [които бяха] тайно извършени от теб, богомъдри страдалче, с ликовете на праведниците те съчета, славне, [възрадван сред светиите].

От земния чертог се отрече, блажене, и мъченическо поражение понесе, свети Владимире, затова твоите слуги те възхваляваме, всепочитани.

Богородичен: Моления и молитви {молебни молитви}, пречиста, сега ти принасяме, подай ни свише твоята блага милост, [пречиста], като твои раби [просително] те молим, богоблаженна [неневестна].


Втори канон на 6 глас.

Ирмос: Докато Израил вървеше пеша през морето като по суша, видя по следите си гонителя фараон да потъва в бездната и извика: да изпеем победна песен на Бог.

Кой ще изкаже чудесата от даровете, които Христос ти даде, страдалче Христов, Йоане славне! Затова озаряваш като светилник, достоен за почуда.

Като възлагаше цялата своя надежда и мисъл на Господа, блажени, за временното и тленното никак не се погрижи. Заради това и венец от Господните ръце прие.

Сега в горните домове Христос прие твоята душа, непоколебими страдaлче, и в небесните съкровищници [на Отца я] положи [тук] за вечно пребиваване {, за да съцарства вечно}.

Богородичен: Невесто Божия пресвята, неразрушима стена за християните, избави онези, които винаги те възпяват, от всички злини и тежки прегрешения, Богородителнице чиста!


Песен 3 (първи канон)

Ирмос: Твоята Църква се весели за Тебе, Христе, като казва: Ти си моята сила, Господи, прибежище и опора.

Изцеряваш онези, които вярно се стичат към твоя храм, мъдре, от беди, скърби и всякакви болести {и избавяш идващите от техните беди и скърби}.

Тъй като добре и богобоязливо ти царува на земята, изпълнен {изпълни се} с божествената светлина, където сега се наслаждаваш, веселейки се.

Понеже със светиите на небесата съжителстваш, моли се на Христа да ни дарува опрощение и избавление от изкушенията.

Богородичен: Хората видяха богатите дарове на твоите чудеса, Майко Божия Богоневесто, затова те прославяме, [пречиста].


Втори канон

Ирмос: Няма свят като Тебе, благи Господи Боже мой, Който укрепи силата на Твоите верни и ни утвърди върху скалата на Твоето изповедание.

На непоклатимия камък на Христовите заповеди с ума без никакво колебание се утвърди, затова към мъченическите ликове се причисли, досточудне.

Като имаше в сърцето си цялата любов към Христа, поради която да бъдеш гонен от място на място, о, страдалче Йоане, претърпя твърдо, затова [сега] се прославяш.

Днес се весели с вяра градът [на трибалите] Дирахиа*, където лежи твоето свещено тяло, блажени, и изцелява болестите на всички [немощни], които са тук.

* Драч

Богородичен: Ти си мост, чиста Богородице Дево, която към небесния път наставлява верните, всякога възхваляващи твоето рождество, единствена Приснодево.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си наш Бог и на Тебе слава въздаваме…


Седален, гл. 1, по Гроб Твой Спасе:

Озари ни паметта на праведника, както слънцето разпръсква лъчи до краищата на земята, и всички православни [сърца] подтикна в удивление [силно] да го зоват: царю, на царете прослава, с вяра те облажаваме! Двa пъти.

Слава, и сега, Богородичен:

Твореца на всичко и създателя, твоя Син, си заченала чрез Божествения дух в утробата си, Пренепорочна чиста. И нетленно си го родила, Когото като славим, Тебе възхваляваме, Дево, като палат на Царя на славата и прибежище на света.


Песен 4 (първи канон)

Ирмос: Виждайки Те издигнат на Кръста, Слънце на правдата, Църквата застана в благолепие и подобаващо запя: слава на Твоята сила, Господи!

Всичко, за което тайно се моли, Бог провидя, Йоане богомъдре. Христос {Човеколюбецът} те прослaви и към всичките светии те причисли като Човеколюбец.

Сега те славим, богомъдри Йоане славне, защото, като послужи на Христа, род, величие {блясъка на рода} и временна слава не зачете за нищо, мъчениче.

С песни всички единогласно те възхваляваме, понеже небесните пристани достигна с платна, окрилени от благодатта на кръста, мъчениче, славни съименнико* на благодатта.

* Йоан на еврейски значи „благодат“.

Богородичен: Пречиста майко, Дево Богородителнице, тебе възхваляваме

всички човечески родове, които чрез тебе сме спасявани, и те молим избави ни от бедите с твоите молитви.


Втори канон

Ирмос: Христос е моя сила, Бог и Господ – пее почитаната Църква, както  подобава за Бог, възглася Му с чист разум и празнува в Господ.

Благоyхaе твоята божествена ракла, премъдри, където лежи твоето божествено и свещено тяло, блажени, и дарове на изцеления бликат за онези, които те почитат.

Издигна твоя почитан храм, всеславни страстотерпче, където днес извират изцеления от всесвятата ти ракла, Йоане преблажени.

Богородичен: Животът израстна от тебе – Бог, Създателят на всичко, пренепорочна, Който всичко побира в ръката Си, Богоневесто, и с мъдрост и разум укрепи небесата.


Песен 5. (Първи канон)

Ирмос: Ти, Господи, моя Светлина, дойде в света, о свята Светлина, извеждайки от тъмнината на незнанието тия, които с вяра Те възпяват.

Христос ти даде победа свише и сила срещу противниците, богомъдри Йоане всеблажени.

О, блажени [страдалче], еднакъв по нрав със страдaлците {съжителю на страдалците}, славо на праведниците, и за нас, които те възхваляваме, непобедим застъпник {застъпник и защитник}.

Видяха верните даровете на чудесата, извиращите от твоя божествен ковчег изцеления, Йоане Владимире.

Богородичен: О, владичице чиста Богородице всевъзпявана, погледни на нас сега недостойните [твои молитвеници], които с вяра и любов те възпяваме.


Втори канон

Ирмос: Моля те, Благи, с Твоята божествена светлина озари душите на онези, които от ранно утро копнеят за Тебе да Те познаят като Божие Слово, истински Бог, Който ги призовава от греховния мрак.

Обзет от божествена любов към вечната отплата, претърпя [много] мъчения и от място на място беше прогонван, в пост и бдение пребивавайки.

  Укрепен от Божествената сила, никак не зачете в ума си всичките вражески коварства, блажени Йоане, но като взе в ръце Христовия кръст, се въздигна към божествените селения.

На извършващите твоята свята и честна памет, страдалче, винаги помагаш, като ги избавяш от душепагубната развала и към Бога водиш [всички] с твоето застъпничество.

Богородичен: За нас, грешните, които те призоваваме, блага Владичице на света, се помоли на твоя Син и на Бога да ни избави от бедите и заплахите.


Песен 6. (Първи канон)

Ирмос: „Ще Ти принеса жертва с хвалебен глас“ – Църквата вика към Тебе, Господи, очистена от бесовската нечистота чрез кръвта, която милостиво изтече от Твоите ребра.

Свише Христос ти дарява венец, о, Йоане всеблажени, заради твоите молитвени бдения, които тайно за Бога си извършвал, благодатне.

Победа ти се дарява от Бога на всички, Йоане богомъдри, и ние почерпваме даровете на изцеленията от твоите мощи, славне.

Временния чертог избегна, славни, и този грях и всичките беседи женски*, заради любовта към кръста, главата ти отсякоха.

* Самуил и Косара са били повлияни от богомилите, доколкото Йоан Владимир се е борил с ереста.

Единствена, чрез слово Словото си родила, което избави от всяко безсловесие човека и на своето горно Царство ни направи причастници.


Втори канон

Ирмос: Като видях житейското море да се надига от бушуващите вълни на изкушенията, прибягнах към Твоето тихо пристанище и Ти казвам: изведи живота ми от тлението, Многомилостиви.

С меч се погрижиха да те лишат от земното царство, но ти се сподоби с венци на Царството Небесно, славне, и свише в багреница се облече.

Подкрепен от Духа, остана непреборим за вражеските изкушения. И като прие оросяване от него, се показа извор на чудеса за света, всеславни.

Когато към мястото на мъченичеството, Йоане страдалче, пристъпи, славне, с ръце прерадостно държа кръста, зовейки: ти ми бъди застъпник и защитник!

Богородичен: Единствена, родила Създателя на всичко, винаги за всички се моли, всевъзпявана, които с любов вярно почитат и възпяват твоето непорочно рождество.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си Царя на мира и Спасителя на нашите души и на Тебе слава въздаваме…


Кондак, гл. 8, по Взбранной воеводе:

Като скъпоценно съкровище и извор, от който изтичат потоци, очистващи земните от недъзите, Господ подаде твоето божествено тяло, което дарява изцеление от различни болести и божествена благодат за стичащите се към него, затова да кажем: „Радвай се, царю Владимире!“.


Икос: Свише ти се даде властта на царството, всечудни мъдри Йоане, и с гласовете на безплътните проповяда вярата на илирийците и всички просвети и събра. Затова възкликваме с любов към теб следното: 

„Радвай се, чест на верните царе! Радвай се, славо на пречестните страдалци!

Радвай се, разрушение на вражеските мрежи! Радвай се, утвърждение

на догматите на Христовата вяра! 

Радвай се, най-славно въздигане на благочестивите царе! Радвай се, бездно на смирението над небесата! 

Радвай се, ти, който удържа ревността на Предтечата! Радвай се, защото в ръцете си държиш съдбините!

Радвай се, звезда, която осветява краищата! Радвай се, източниче на божественото опрощение! 

Радвай се, ти, чрез когото заблудата се унищожи! Радавай се, ти, чрез когото вярата се утвърди! 

Радвай се, царю Владимире!“.


Синаксар: В този ден празнуваме паметта на св. мчк Василиск, пострадал при царуването на Максимин в 308 година, както и паметта на нашия княз Йоан-Владимир, убит по заповед на узурпатора на престола Иван-Владислав, чрез отсичане на главата му в 1016 г. По техните молитви, Христе Боже, помилвай и ни спаси! Амин.


Песен 7 (Първи канон)

Ирмос: В персийската пещ Авраамовите отроци, разпалвани повече от любовта към благочестието, отколкото обгаряни от пламъка, викаха: благословен си в храма на Твоята слава, Господи!

Сега в горното царство те въдвори Христос, понеже благочестно му послужи, блажене, и с вяра призоваваш: благословен си, Господи, Боже на нашите отци!

Владееш цялата илирическа земя, всеславни, като царстваш в нея, като верен и истински слуга, възкликвайки: благословен си, Боже на нашите отци!

От висините Бог те прослави, Владимире, и ние прославяме, страдалче, всепразненството на твоя подвиг, възкликвайки заедно тебе: благословен си, Боже на нашите отци!

Богородичен: Възпяваме те, Богородице богоневесто, която си носила в обятията си Създателя на всичко, благословена си между жените, пренепорочна Владичице!


Втори канон

Ирмос: Ангелът направи огнената пещ прохладна за благочестивите младежи и изгаряща за халдеите, Божията заповед убеди мъчителя да извика: благословен си, Боже на нашите отци.

За Албания се яви звезда вечносияеща, Йоане славни, в нея лежи честното ти тяло, творящо преславни чудеса, мъдри, за просвещението на онези, които благочестно те облажават.

Като се просвети с твоите страдания, блажени, осиявайки небосвода блестящ, извеждаш благодат за онези, които заедно ти викат и Христа възпяват: благословен си, Боже на нашите отци!

Изпълнени с всеобщо веселие и радост, празничната ти свята и мъченическа памет отбелязваме, Владимире, възкликваме към Христа: благословен си, Боже на нашите отци!

Богородичен: Онзи, Когото роди, пренепорочна Дево, Господа вярно моли за всички, да се избави от клетвата целият човешки род, непорочна чиста Владичице, наистина благословена Госпожо.


Песен 8. (Първи канон)

Ирмос: Простирайки ръце, Даниил затвори челюстите на лъвовете в рова, а препасани с добродетели отроците, подвижниците на благочестието, угасиха огнената сила и викаха: всички творения Господни, благославяйте Господ.

Като възлюби кръста Христов, славни, и благодатта прие да изцеляваш онези, които пристъпват с гореща вяра, молейки те сега и възпявайки: пейте на Господа, всички дела и превъзнасяйте Го във вековете!

Бог, който провидя всичките ти дела, сега ти дарува преславни чудеса от Своите божествени ръце. На Него пеем: пейте на Господа, всички дела и превъзнасяйте Го във вековете! (По Дан. 3:57)

Паметта ти, богомъдри, всички верни с песни славим, всемъдри, и светото ти успение богомъдро възпяваме и на въплътения чрез Дева за нас Бог, към Когото възкликваме: пейте на Господа, всички дела и превъзнасяйте Го във вековете!

Не ни подминавай нас, които те възхваляваме, богомъдре, и към твоя храм се стичаме, но ни научи да възпяваме: пейте на Господа, всички дела и превъзнасяйте Го във вековете!

Богородичен: Невесто и наистина Девице, Госпожо пречиста, майко безмъжна, всички те прославяме, като казваме: „Всесвята, всенепорочна, не пренебрегвай ония, които вярно възпяват, като възкликваме: пейте на Господа, всички дела и превъзнасяйте Го във вековете!


Втори канон

Ирмос: От пламъка си излял роса за благочестивите младежи и с вода си изгорил жертвата на праведния, защото всичко правиш, Христе, само както пожелаеш: през всички векове Те превъзнасяме.

Днес се радва град Драч светло, като те има за застъпник и избавител, всемъдри, понеже като изгря като ново слънце, озарявайки пеещите ти, богомъдри.

Избавяш винаги с молитвите към Бога твоите хора, които са обременени много от нетърпимите злини и с вяра винаги те почитат, възпяващи Христа вовеки.

От всякакви беди избави твоите слуги, които отслужват паметта ти, мъчениче Христов, Йоане блажени, и вярно възхваляват Христа вовеки.

Богородичен: Нека всички да те възхвалим, Богородице, тъй като си родила Създателя на всичко, моли се винаги да бъдем избавени ние, твоите раби, от всичките изкушения и беди.


Песен 9. (Първи канон)

Ирмос: Крайъгълен камък се отсече от тебе – девствената планина, не с човешка ръка, Дево; Той бе Христос, Който събра разделените естества; затова с радост, Богородице, те величаем.

Приеми молитвите, всеблажени, от възпяващите те с любов и подай твоята благодат, богомъдри, на нас, които с вяра към теб възкликваме, затова ние, твоите раби, Йоане, те величаем.

Царю Йоане богомъдри, за нас, пристъпващите с вяра, изпроси опрощение на греховете от Христа Бога [и моли да се сподобят с божествена слава онези, които с любов те възпяват и величаят, триблажени].

Победа ти дари Владиката на всички свише, страстотерпче [силни и храбри, като провидя заблудата, славни, с победни награди теб като истински победител те прослави] свети, а ти не преставай за нас да се молиш.

Видя като втори Константин, блажени, Кръста Господен, с чието ръководство отиде на място, където днес стичащите се приемат изцеления.

Пострада според закона на любовта за Царя на всички и възсия в света със зарите на изцеленията и тъмнината [мракобесието] на заблудата разпръсна, украсен с православието.

Богородичен: Избави ни от настъпващите беди и достойни за божественото горно Царство ни яви, Богоблагодатна, нас, които те величаем, благословена пречиста Богородице.


Втори канон

Ирмос: За човека е невъзможно да види Бога, Когото дори ангелските сили не смеят да погледнат, но чрез тебе, Всечиста, Словото се яви на човеците въплътен. Него величаем и заедно с небесните войнства те ублажаваме.

Божествено пристанище, мъчениче, те има град Драч, Йоане блажени. Сега към Бога те предлага за свой бранител, избавящ от заплахите и обсадите онези, които с непоколебима вяра те величаят.

Като прие земята твоята кръв, безстрашни, както в миналото прие на Авел, извика: „За убиеца търся отмъщение“ [като отправи глас срещу враждебния и противния на Христа, Царя и Бога на всички нас]“.

Като побесня, окаяният ти сродник, който таеше омраза към Христа, отсече твоята честна глава ожесточено, злокобният. Но след като ти я взе и отиде на мястото на своето упокоение, той се пръсна като втори лукав Юда.

Богородичен: Твоят Син мъдро отпърво създаде човека, а когато той отпадна, чрез тебе го обнови, всевъзпявана. И несекващо озарение изпълни всички, които с истинска вяра те възпяваме.


Малка ектения, Възглас: Защото Те хвалят всички небесни сили…


Ексапостиларий на Пасха

Пло́тию усну̀в 

Заспал по плът като смъртен, Царю и Господи, възкръснал тридневен, въздигайки Адама със Себе Си и обезсилвайки смъртта, Пасха на безсмъртието, спасение на света.

Светилен на мъченика, глас 2, по Жени услишите:

Христос Господ те възвеличи с чудеса като свой слуга, Владимире Йоане, затова моли Му се да даде опрощение на греховете на нас, които с песни служим благочестно твоята всечестна и всесвята памет.

Богородичен: Марийо, най-чиста златна кадилнице, станала вместилище на невместимия Бог, в което Отецът благоволи да се всели Синът, и Пресветият Дух, като те осени, отроковице, те яви Богородица.


Хвалитни стихири, гл. 8, по О, преславнаго чудесе:

4. Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс. 150:2)
Дойдете да се съберем всички в светия храм на [мъдрия и] триблажения цар Йоан и да прославим Господа, който го дари със [славата и] благодатта да излива дарове на изцеление. О, всеблажени, съпричастнико на ангелите [и посланико], моли Христа Бога да спаси душите ни {спаси душите ни, богоблажени}.


3. Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс.150:3)
Мъчениче Йоане славне, като взе с цялата си душа Христовия кръст на рамо, към Него [Христа] отиде с твоето търпение и с него изсуши потока на страданията и {сподвижник чак до кръв, като победи враговете със силата си и пресуши техния порой}, радвайки се, предаде тялото си на заколение. Затова Великодаровитият увенча твоята глава.


2. Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс. 150:4)

Със страданието си на живоносното Христово страдание като подражаваше, от Него прие действото на чудесата, Владимире страстотeрпче, и спасяваш пристъпващите към тебе от беди и изкушения, стоейки пред Него с дръзновение в нескончаема слава [като ги избавяш от много опасности, имайки благоприятно дръзновение, славни, пред Христа, пред Когото сега застана, изпълнен със слава].


1. Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс. 150:5-6)

С меч посечен по главата, от живота към вечното битие, от смъртта към безсмъртието, от тлението към нетлението [явно] премина, без да чакаш естествена смърт, но самоволно пожела да умреш. О, подвиг царю всеславне, чрез който се причисли към страдалците, ликувайки [с тях].


Слaва, глас 3. Като остави света и преходния живот {временните неща на света и на живота} и пожела пречестния кръст, се възвиши в горното Царство като орел високолетящ, Йоане всехвалне, затова и ние от твоите мощи приемаме дарове, и помазваш с мирото, което изтича, страстотерпче Христов, [мъчениче] всечудне, и от болести се изцеляваме. А ти на небесата с ангелите ликуваш, изпроси за нас {и сега чрез тебе просим} опрощаване на греховете от Христа Бога и велика милост.

И сега, на празника или богородичен.

  Богородице, защитнице на всички, които ти се молят, с тебе дръзваме и с тебе се хвалим, и в тебе е всичкото наше упование. Моли Родения от тебе за непотребните твои раби.


Велико славословие


Тропар, глас 4.

Ти на всички проповядва кръста, който ти се яви на небето светъл, като ясно просвети народите, славни Владимире, след като се украси с багрите на твоите кърви, ти се сподоби с нетленни почести и предстоиш пред Троицата. Затова с дръзновение моли Христос да ни спаси.


——————————————-


На Литургията


Прокимен, гл. 4: Праведникът ще се развесели в Господа и ще се уповава Нему; и ще бъдат похвалени всички прави по сърце. (Пс. 63:11) Стих: Праведният цъфти като палма, издига се като кедър ливански. (Пс. 91:13)


Апостол: Деяния, зачало 24 (10:1-16)


Аллилуйа: Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите светии. (Пс. 115:6)

No comments:

Post a Comment