Monday, 20 March 2023

Благовещение (утринна)

Благовещение

УТРИННА СЛУЖБА

Тип., стр. 255, т. 9, която препраща на т. 6, стр. 250.

След Шестопсалмието, Велика ектения

Бог Господь: на глас 4.

Пс. 117

Стих 1: Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е Идещият в името Господне!

Стих 2: Всички народи ме бяха окръжили, но с името Господне аз ги повалих.

Стих 3: Няма да умра, а ще живея, за да разказвам за делата Господни.

Стих 4: Камъкът, Който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла, това стана от Господа и е дивно в очите ни.

 Тропар, гл. 4, три пъти:

Днес е началото на нашето спасение и откриване на вечната тайна: Синът Божи става Син на Девица и Гавриил благодат благовести. Затова и ние с него да извикаме на Богородица: Радвай се, благодатна, Господ е с тебе. 


Малка ектения: Защото Твоя е властта, и Твое е царството и силата и славата,…

Седален на празника, гл. 1, по Гроб Твой:

Великият воевода на невеществените ангели, в град Назарет застана, пречис­та, възвести ти Царят на вековете и Господа: Радвай се, каза ти, благо­словена Марие, непостижимо и неисказано чудо, обновление на човеците!

Слава, и сега, същия.

Без ектения между първия и втория седален.


Седален, гл. 3, по Красоте девства:

Днес всички твари се радват, защото архангела ти каза: Радвай се! бла­го­словена, честна и пречиста Майко на Христа Бога. Днес се помрачава змийската гордост: развързват се връзките на праотеческата клетва. Затова и непрестанно ти пеем: Радвай се, облагодетелствувана!

Слава, и сега, същия.


Полиелей и величания (К., стр. 75)

Избрани стихове от псалмите

Боже, дай на царя Твоето правосъдие и на царевия син Твоята правда. Аллилуйя. (71:1)

За да съди праведно Твоите люде и Твоите бедни в съда. Аллилуйя. (71:2)

Планините да донесат мир на людете, и хълмовете правда. Аллилуйя. (71:3)

Пейте Господу, благославяйте името Му, благовестете от ден на ден Неговото спасение. Аллилуйя. (95:2)

Господ ще даде слово: вестителките са голямо множество. Аллилуйя. (67:12)

Царе на войнства бягат, бягат, а която седи в къщи, дели плячката. Аллилуйя. (67:13)

Кле се Господ Давиду в истината, и няма да се отрече от нея. Аллилуйя. (131:11А)

От плода на твоята утроба ще поставя на престола ти. Аллилуйя. (131:11Б)

Той ще слезе като дъжд върху руно, като капки, оросяващи земята. Аллилуйя. (71:6)

Господи, наклони небесата и слез. Аллилуйя. (143:5А)

Наведе Той небесата и слезе. Аллилуйя. (17:10А)

Защото Господ избра Сион, силно пожела Си (го) за жилище. Аллилуйя. (131:13)

Речни потоци веселят Божия град, светото жилище на Всевишния. Аллилуйя. (45:5)

Бог ще го утвърди навеки. Аллилуйя. (49:9В)

И ще му се поклонят всички царе. Аллилуйя. (71.11А)

Ще му служат всички народи. Аллилуйя. (71:11Б)

Защото той ще избави бедния, стенещия и угнетения, който няма помощник. Аллилуйя. (71:12)

Неговото име ще бъде благословено довека. Аллилуйя. (71:17А) (2 пъти)

Благословен Господ Бог, Бог Израилев, Който едничък прави чудеса. Аллилуйя. (71:18)

Благословено името на славата Му довека. Аллилуйя. (71:19А)

И цяла земя да се изпълни с Неговата слава! Амин и амин. Аллилуйя. (71:19Б)

Слава, троичен, гл. 1:

Да се поклоним с благоговение на Отца; също да прославим Сина; и също така да възхваляваме вярно Пресветия Дух, като извикаме в един глас: спаси ни всички, молим се, Пресвета Троице.

И сега, богородичен:

Ние, Твоите люде, сега призоваваме името на Твоята света Майка, която се моли за нас, Благий. По нейните горещи молитви изпрати ни Твоите милости, Христе, за да Те прославим, Господи, упование на душите ни.


Малка ектения

Защото е благословено Твоето име, и величествено е Царството Ти, на…


Седален след полиелея, гл. 4, по Удивися Иосиф:

Почитаният небесен Гавриил вика: Радвай се! защото се зачева в утро­ба предвечния Бог, Който със Словото си е съставил краищата на света. Затова и Мариам му отвърна: не съм познала мъж, а как ще родя син; кой е видял безсеменно раждане? А ангелът каза на Богородицата и Дева: ще слезе върху ти Дух Светий, и силата на Вишния ще те осени!

Слава, и сега, Богородичен:

Гавриил бе изпратен при девицата Мария да ѝ възвести неизказаната радост, че безсеменно ще зачене и няма да изтлее: ще родиш Сина на пред­вечния Бог, и Той ще спаси Своите хора от греховете им. А Изпратилият ме при тебе свидетелства и казва: Радвай се, в девство ще родиш, и след ражда­нето пак ще си останеш девица.


Степенни (стъпални), глас 4.

Антифон 1-ви, повтаряме стиховете:

От моите младини много страсти ме нападат; но Сам Ти ме защити и спаси, Спасителю мой.

Ненавиждащите Сион, засрамете се от Господ, защото ще бъдете изсушени като трева от огън.

Слава: Чрез Светия Дух се оживява всяка душа и чрез очистване се извисява, свещенотайнствено засиява пред троичната Единица. 

И сега: От Светия Дух текат благодатните струи, които напояват за плодоносене цялото творение.


Прокимен: Благовестете от ден на ден Неговото спасение. (Пс. 95:2Б) Стих: Възпейте Господу песен нова, възпейте Господу, цяла земьо. (Пс. 95:1)

Евангелски чин

Дяконът: На Господ да се помолим. 

Народът: Господи, помилуй!

Свещеникът: Защото си свят, Боже наш, и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отец и Син, и Свети Дух, подобава всяка слава, чест и поклонение сега и винаги, и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание всякое Господа.

Дяконът: За да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господ Бог да помолим!

Народът: Господи, помилуй! (3)

Дяконът: Премъдрост! Да застанем прави, за да изслушаме светото Евангелие!

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеникът: Ще се чете из светото евангелие според евангелист (името).

Дяконът: Да внимаваме!

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


 Евангелие (Лука 1:39-49, 56)


Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


50 псалом (чете се)


След това пеем:

Слава... По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

И сегасъщия.

Стих, гл. 2: Помилвай ме, Боже, по голямата Си милост и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми.

Стихира след 50 псалом, гл 2:

Днес Гавриил благовествува на благодатната: радвай се, не познала мъж майко и небрачна. Не се удивлявай на странния мой поздрав, и не се ужасявай, за това, че съм архангел. Някога змията прелъсти Ева, а пък сега ти благовествувам радост, че ще останеш нетленна, а ще родиш Господа, пречиста!

Литийна молитва (дяконът)


Канон диалог между ангела и Богородица,

творение на преп Теофан Начертани, еп. Никейски (+847 г.). Глас 4.

Песен 1

Ирмос: Ще отворя устата си и ще се изпълнят с Дух Свети, и ще произнеса дума за царицата майка, и ще се явя светло тържествуващ, и с радост ще възпея нейните чудеса.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни!

Нека твоят праотец Давид да ти пее, Владичице, докато движи арфата на Духа: „Слушай, дъще, гласа от ангела (Гавриил), изпълнен с радост, защото той ти възвестява радост неизказана.“

А: Ангелът извика:

Радвайки се, аз ти казвам. Приклони ухото си и се вслушай в мен, тъй като обявявам безсеменото зачатие на Бог, защото пред Господа ти намери благодат, Всечиста, каквато никоя друга не е намирала.

Б: Богородица рече:

Ангеле, как да разбера силата на думите ти, как ще се случи това, което казваш? Обясни ми ясно. Как ще зачена и така ще стана майка на Бога, моя Създател, когато още съм девствена?

Слава… И сега…

А: Изглежда смяташ, че говоря измамно, но като виждам твоята предпазливост ме кара да се зарадвам. Не се страхувай, Владичице, защото когато Бог пожелае, тогава преславни чудеса лесно се случват.


Песен 3

Ирмос: Богородице, която си жив и изобилен източник, укрепи събралия се духовен хор от твои певци и чрез божествената си слава ги удостой с венци на славата.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни!

Б: От Юда скиптърът се оттегли, следователно времето настъпи, когато Христос, надеждата на всички народи, трябва да се яви. Но ти ми обясни как аз, която съм девствена, ще Го родя.

А: Търсиш от мен да разбереш по какъв начин, Дево, ще заченеш, но това е необяснимо. Все пак Светият Дух, като те осени със Своята творческа сила, ще го изпълни.

Б: Моята прамайка беше изгонена от божествената наслада, когато прие съвета на змията, затова и аз се боя от твоя странен поздрав, като се пазя от подхлъзване.

Слава… И сега…

А: Аз съм Божи служител и съм изпратен да ти разкрия божествената воля; защо се боиш от мене, който повече се боя от тебе, Всенепорочна? Защо благоговееш пред мене, който почтително благоговея пред тебе, Владичице?


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си наш Бог и на Тебе слава въздаваме…


Седален, глас 8.

Подобен: Свире́лей па́стырских:

Словото Божие слезе сега на земята, а ангелът застана, викайки на Девата: радвай се, Благословена, защото ти единствена си запазила печата (на девството) когато прие в утробата си предвечното Слово и Господ, за да спаси като Бог човешкия род от измамата.

Слава, и сега, глас същия.


Песен 4

Ирмос: Пребожественият Иисус, Който стои в слава на божествения престол, дойде на лек облак и чрез нетленна длан спаси тия, които казват: слава, Христе, на Твоята сила.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни!

Б: Чух пророка, който в древност предсказа, че една свещена Дева ще роди Емануил, но искам да разбера как човешката природа ще понесе съединението с Божеството.

А: Показа това къпината, която гореше, но не изгоря, благодатна всевъзпявана, така ти ще приемеш огън и на тебе ще се извърши тази преславна тайна, а ти ще останеш чиста и винаги девствена след раждането.

Б: Ти, Гаврииле, озарен от светлината на всемогъщия Бог, понеже си вестител на истината, кажи ми най-вярно как ще остане непокътната моята чистота, когато родя в плът безплътното Слово?

Слава… И сега…

А: Стоя със страх като слуга пред Господарката, а сега се страхувам, Девойко, и ме е срам да те погледна, защото Словото на Отца ще слезе върху тебе като роса върху руно*, както Той благоволи.

* По Съдии израилеви 6:36-40


Песен 5

Ирмос: Всички се удивиха на твоята божествена слава, защото ти, Дево, която не си изпитала брак, носи в твоята утроба превъзнесения над всичко Бог и роди безначалния Син, като даваш мир на всички, които те възпяват.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни!

Б: Не мога да разбера смисъл на Твоите думи, защото макар че често са се случвали чудеса, извършвани от божията сила, които са били символи и образци в Закона, никога не е раждала девица без участието на мъж.

А: Ти се чудиш, Всенепорочна, и наистина е странно твоето чудо, защото само ти ще приемеш Царят на всичко в утробата си да се въплъти, и тебе предобразяват пророческите думи, гаданията и символите на Закона.

Б: Господ е невидим за всички и невместим, как Той може да се всели в девическа утроба, която сам е направил? Как така ще зачена събезначалното на Отца и Духа Бог Слово?

А: Като обеща на твоя праотец Давид да постави на престола на царството му от плода на утробата му, (Господ) избра само тебе, красотата на Яков, за духовно жилище.


Песен 6

Ирмос: Предобразявайки в кита тридневното погребение, пророк Йона извика, молейки се: от тление ме спаси, Иисусе, Царю на силите.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни!

Б: Като приемам радостния глас на твоите думи, Гаврииле, изпълних се с божествено веселие, защото ти съобщи радост и възвестяваш безкрайното веселие.

А: Даде ти се радост, света Богомайко. Цялото творение, Богоневесто, ти вика „радвай се“, защото само ти, чиста, си била предопределена за Майка на Божия Син.

Б: Нека осъждането на Ева чрез мен да бъде отменено сега и чрез мен да се върне дълга, заради мене нейния древен дълг да бъде повече от напълно изплатен.

А: Бог обеща на вашия праотец Авраам, че народите ще бъдат благословени в неговото потомство, Чиста, и чрез тебе днес започва да се сбъдва обещанието.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си Царя на мира и Спасителя на нашите души и на Тебе слава въздаваме…


Пее се Кондaк, глас 8:

Взбра́нной Воево́де победи́тельная, я́ко изба́вльшеся от злых, благода́рственная воспису́ем ти, раби́ твои́, Богоро́дице, но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м ти: ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

(Превод) Кондак гл. 8: На тебе, Богородице, поборнице-воеводо, ние, твоите раби, след като се избавихме от злини, пеем победни и благодарствени песни. И понеже имаш непобедима сила, от всякакви беди ни освободи, та да ти пеем: Радвай се, Невесто неневестна!

След това свещеникът, облечен в епитрахил и фелон, застава пред иконата на Богородица и произнася икоса.

Икос: Първият ангел бе пратен от небето да каже на Богородица: Рад­вай се! – и като видя, че Ти, Господи, едновременно при тоя безплътен глас се въплъщаваш, стоеше ужасèн и викаше към нея така:

Радвай се ти, чрез която ще изгрее радостта; радвай се ти, чрез която клетвата ще изчезне! Радвай се ти, чрез която падналият Адам бе възвърнат; радвай се ти, чрез която Ева се избави от сълзи! Радвай се, висота, трудно достижима с човешки помисли; радвай се глъбина, в която мъчно се проник­ва и с ангелски очи! Радвай се, защото ти си Царев престол; радвай се, защото носиш Онзи, Който всичко държи! Радвай се, звезда, която явяваш Слънцето; радвай се, утроба на божественото въплъщение! Радвай се ти, чрез която се обновяват тварите; радвай се ти, чрез която се прекланяме на Твореца!

Радвай се, Невесто неневестна!

Синаксар

Четецът: В този месец, в двадесет и петия ден празнуваме благовещението на пресветата Владичица наша Богородица и винаги дева Мария. 

Стих: Ангелът извести на Девата за Сина, Който е от Отец и е вестител на великия съвет. На двадесет и пети ангелът рече на Мария: радвай се.

Христе Боже наш, помилвай и ни спаси. Амин!


Песен 7

Ирмос: Богомъдрите младежи не се поклониха на творението вместо на Твореца, но мъжествено презряха огнената заплаха и с радост пееха: благословен си, препрославлени Господи и Боже на отците ни!

Пресвета Богородице, спаси ни.

Б: Ти ми заявяваш радостната блага вест, божественото известие, че невеществената Светлина поради голяма милост ще се съедини с телесното вещество, и сега викаш към мене: благословен е плодът на твоята утроба, Всечиста!

А: Радвай се, Владичице, радвай се, Пречиста Дево, радвай се, вместилище Божие, радвай се, светилник на Светлината, Адамово възстановяване и Евино избавление, света планина, сияйно светилище и брачна стая на безсмъртието.

Б: Идването над мене на Пресветия Дух очисти душата и освети тялото, направи ме храм, обиталище на Бога, свято украсена скиния, душевен дом и чиста Майка на Живота.

А: Аз те виждам сега като ярка свещ и стая, построена от Бог, като златен кивот (ковчег) приеми Подателя на Закона, Който благоволи чрез тебе да избави тленната (човешка) природа, Богоневесто.


Песен 8

Ирмос: Чуй, Девойко, чиста Дево, нека ти каже Гавриил за истинския древен замисъл на Всевишния; приготвѝ се да приемеш Бог, защото чрез тебе Невместимият ще заживее с хората, затова се радвам и викам: благославяйте Господ всички Господни дела.

Б: Превъзхожда всеки разум на земните, – отговори Девицата, – който се стреми да схване чудната вест, която ми съобщаваш. Чух думите ти, но и съм в недоумение, като се страхувам да не би като Ева чрез измама да ме изпратиш далеч от Бога. Затова така викам: всички дела Господни, благословете Господа, и Го прославяйте вовеки. (Дан. 3:57)

А: Ето, недоумението ти се разреши, каза ѝ Гавриил, защото с право каза, че това е трудно разбираемо, затова, убедена от думите на твоите уста, не мисли, че е измама, но вярвай, че е така, аз пък се радвам и викам: всички дела Господни, благословете Господа, и Го прославяйте вовеки.

Б: Отвърна отново Непорочната: от Бога е този закон за хората, че от взаимна любов произлиза рожба; аз изобщо не познавам насладата от съпруг, как така казваш, че ще родя? Страхувам се да не говориш измама, но ето, ти казваш: благославяйте Господ, всички Господни дела!

А: Думите, които ми казваш, Чиста, – извика още веднъж Ангелът, – са обичайни за раждане на смъртни хора, но аз истински ти обещавам, че самият Бог, отвъд думите и разума ще се въплъти от тебе, както (Той) знае. Затова се радвам и викам: всички дела Господни, благословете Господа, и Го прославяйте вовеки.

Б: За мен ти се явяваш вестител на истината, – рече Девата, – защото дойде като благовестител на всеобщата радост. Тъй като душата с тялото ми е пречистена, нека ми бъде според думата ти и да се всели в мен Бог, към Когото викам заедно с тебе: всички дела Господни, благословете Господа, и Го прославяйте вовеки.


Песен 9

Ирмос: Понеже си одушевен Божи кивот, никак да те не докосва скверна ръка. А устните на верните да говорят немлъкващо, Богородице, заедно с ангелите да възпяват с радост: Радвай се, благодатна, Господ е с тебе!

Девице, ти заобиколи законите на природата, зачевайки Бога отвъд разбирането, избегна неща, присъщи на родилките, дори ако по природа си била склонна да се променяш. Затова достойно слушаш: радвай се, благодатна, Господ е с тебе.

Как кърмиш с млеко, Дево чиста, не може да каже никой земен език, защото показваш странно за естеството нещо, като мина отвъд природния закон на раждането. Затова и достойно слушаш: радвай се, благодатна, Господ е с тебе!

По таен начин бе казано за тебе в Свещените Писания, майко на Все­виш­ния; в древността Иаков те видя като стълба и каза: това са Божии стъпа­ла. Затова и достойно слушаш: радвай се, благодатна, Господ е с тебе!

Търсейки края на преминаващите времена, на Мойсей се яви чудо: къпи­ната и огънят в чистата девица, и каза: Виждам! Затова да ѝ се каже като на Богородица: радвай се, благодатна, Господ е с тебе!

Даниил те нарече „планина мислена“; а Исайя – „родителка Божия“, Геде­он те видя като „рунò“; а Давид те нарече „свещена врата“. Гавриил пък ти казва: радвай се, благодатна, Господ е с тебе!

Катавасии на Благовещение: Отвèрзу устà моя.

Песен 1

Ще отворя устата си и ще се изпълнят с Дух Свети, и ще произнеса дума за царицата майка, и ще се явя светло тържествуващ, и с радост ще възпея нейните чудеса.

Песен 3

Богородице, която си жив и изобилен източник, укрепи събралия се духовен хор от твои певци и чрез божествената си слава ги удостой с венци на славата.

Песен 4

Пребожественият Иисус, Който стои в слава на божествения престол, дойде на лек облак и чрез нетленна длан спаси тия, които казват: слава, Христе, на Твоята сила.

Песен 5

Всички се удивиха на твоята божествена слава, защото ти, Дево, която не си изпитала брак, носи в твоята утроба превъзнесения над всичко Бог и роди безначалния Син, като даваш мир на всички, които те възпяват.

Песен 6

Богомъдри, като честваме тоя божествен и всепочитан празник на Богомайката, дойдете да пляскаме с ръце и да славим Бог, Който се роди от нея.

Песен 7

Богомъдрите младежи не се поклониха на творението вместо на Твореца, но мъжествено презряха огнената заплаха и с радост пееха: благословен си, препрославлени Господи и Боже на отците ни!

Песен 8

Възхваляваме, благославяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Благочестивите младежи бяха запазени в пещта от Богородичната рожба, която тогава беше предобраз, а сега е действителност; Той кара цялата вселена да ти пее: всички твари, възпявайте Господ и Го превъзнасяйте във всички векове.

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!

След 8-ма песен, „Честнейшую“ не пеем, а припевът на празника: Благовествувай, земя, голямата радост; хвалете, небеса, Божията слава!

9-та песен.

Понеже си одушевен Божи кивот, никак да те не докосва скверна ръка. А устните на верните да говорят немлъкващо, Богородице, заедно с ангелите да възпяват с радост: Радвай се, благодатна, Господ е с тебе!

Благовествувай, земя, голямата радост; хвалете, небеса, Божията слава!

Девице, ти заобиколи законите на природата, зачевайки Бога отвъд разбирането, избегна неща, присъщи на родилките, дори ако по природа си била склонна да се променяш. Затова достойно слушаш: радвай се, благодатна, Господ е с тебе.

Благовествувай, земя, голямата радост; хвалете, небеса, Божията слава!

Как кърмиш с млеко, Дево чиста, не може да каже никой земен език, защото показваш странно за естеството нещо, като мина отвъд природния закон на раждането. Затова и достойно слушаш: радвай се, благодатна, Господ е с тебе!

Благовествувай, земя, голямата радост; хвалете, небеса, Божията слава!

По таен начин бе казано за тебе в Свещените Писания, майко на Все­виш­ния; в древността Иаков те видя като стълба и каза: това са Божии стъпа­ла. Затова и достойно слушаш: радвай се, благодатна, Господ е с тебе!

Слава: Благовествувай, земя, голямата радост; хвалете, небеса, Божията слава!

Търсейки края на преминаващите времена, на Мойсей се яви чудо: къпи­ната и огънят в чистата девица, и каза: Виждам! Затова да ѝ се каже като на Богородица: радвай се, благодатна, Господ е с тебе!

И сега: Благовествувай, земя, голямата радост; хвалете, небеса, Божията слава!

Даниил те нарече „планина мислена“; а Исайя – „родителка Божия“, Геде­он те видя като „рунò“; а Давид те нарече „свещена врата“. Гавриил пък ти казва: радвай се, благодатна, Господ е с тебе!

Малка ектения: Възглас: Защото всички небесни сили Те хвалят…

Светилен, по Со ученики:

Архистратигът на ангелските сили бе изпратен от Бога Вседържителя при чистата и девата, да благовести странното и неизказано чудо: понеже в нея Бог, като човек, се зачева безсеменно, поучавайки целия човешки род: хора, благовестете обновяването на света!

Слава, и сега, друг светилен:

Днес бе познато от вечност тайнството Божие: Бог Слово, заради мило­сърдието Си, става Син на девицата Мария, и радостта от Благовещението Гавриил предсказва. Заедно с него да ѝ кажем: радвай се, майко Господня!

Хвалитни стихири на Всякое дихание, на 4, гл. 1

по Небесних чинов:

Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс.150:4)

От небесните кръгове долетя Гавриил в Назарет, дойде при девицата Мария, като ѝ каза: Радвай се, ще заченеш Син, по-древен от Адам, Творецът на вековете и Избавителя, Който ти казва: радвай се, чиста!


Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни.  Всичко, що диша, да хвали Господа! Алилуия. (Пс. 150:5-6) 

Съприсъщното Слово на пребезначалния Отец, като не се раздели от горните, сега се яви на долните. Заради крайната си доброта се смили над нашите подхлъзвания, и като възприе Адамовата нищета, взе чужд образ.


Стих: Стани, Господи Боже мой, дигни ръката Си, не забравяй Твоите до край потиснати. (Пс.9:33)

Като донесе от небесата благовестие за девицата, Гавриил каза: радвай се! Заченалия се в твоята утроба, Вместилия се в тебе е Невместимия за всич­ки, а като се роди, ще се покаже Възсиялият от Отца преди денница.


Стих: Ще Те славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса. (Пс.9:1)

Изначалното Слово се всели по плът в тебе по съвет на Отца, Богороди­це Дево, преобрази образът, който е в нас, падналите от древната клетва. Зато­ва и всички верни, заедно с ангелите да ти кажем, майко Христова: радвай се!


Слава, и сега, гл. 2:

От вечност скритото тайнство се открива днес, че Сина Божи става Син човешки, та като възприеме най-лошото, да ми даде най-доброто. В древност­та Адам се излъга и поиска да бъде Бог, но не стана. Бог стана човек, та да направи Адам Бог. Да се весили тварта, да ликува естеството, защото архан­гелът пред Дева със страх е застанал и принася: радвай се! – противополож­но­то на печал. Заради милосърдието, по милост си се въчеловечил, Боже наш, слава на Тебе!


Велико славословие


Тропар, гл. 4: (веднъж)

Днес е началото на нашето спасение и откриване на вечната тайна: Синът Божи става Син на Девица и Гавриил благодат благовести. Затова и ние с него да извикаме на Богородица: Радвай се, благодатна, Господ е с тебе.


—————————————————————


Златоустова литургия


Първи антифон: Молитвами Богородицы, Спасе, спаси нас.

Втория: Спаси ны, Сыне Божий, нас ради воплотивийся, поющия Ти: Аллилуия.

Третия: тропара.

Входно: Благовестите ден от дне спасение Бога нашего (благовестете от ден на ден спасението на нашия Бог (Пс. 95:2)); спаси ны, Сыне Божий, нас ради воплотивийся, поющия Ти: Аллилуия.

След входа: тропара (Днес…) и кондака: Взбранной воеводе.

Задостойник: ирмоса на 9-та песен:

Глас 4:

Благовествувай, земя, голямата радост; хвалете, небеса, Божията слава!

Понеже си одушевен Божи кивот, никак да те не докосва скверна ръка. А устните на верните да говорят немлъкващо, Богородице, заедно с ангелите да възпяват с радост: Радвай се, благодатна, Господ е с тебе!


Причастен: (Избра Господ Сиона) Защото Господ избра Сион, силно пожела Си (го) за жилище. (Пс. 131:13)

Видехом свет истинный…

Отпуст: Благоволилият да се въплъти от Светия Дух и Дева Мария заради нас, човеците, и заради нашето спасение Христос, истинския наш Бог, …


В събота вечерта - отдание на празника. Гледай типик стр. 251, горе.

No comments:

Post a Comment