Sunday, 26 March 2023

Акатистна събота

В петък вечер (по българския типик)

Малко повечерие с

Богородичен акатист


„Акатист“ означава „неседален“, защото в тази нощ народът стоейки пее на Богомайката.


Свещеникът: Благословен е нашият Бог всякога, сега и винаги, и во веки веков.

Народът: Амин!

Свещеникът: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Молитва към Светия Дух

Царю небесни, Утешителю, Душе на Истината, Който си навсякъде и всичко изпълваш, Съкровище на благата и Подателю на живота, дойди и се всели в нас, и ни очисти от всяка сквернота и спаси, Благий, нашите души.

Трисветое

Четец: Свети Боже, свети Крепки, свети Безсмъртни, помилвай ни. (3)

Слава на Отца и Сина, и Светия Дух и сега, и винаги, и во веки веков. Амин.

Пресвета Троице, помилвай ни. Господи, очисти греховете ни, Владико, прости беззаконията ни, Свети, посети и изцери немощите ни, заради Твоето име. Господи, помилуй (3).

Слава на Отца и Сина, и Светия Дух и сега, и винаги, и во веки веков. Амин.

Отче наш

Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето Царство, да бъде Твоята воля както на небето, тъй и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на нашите длъжници; и не ни въвеждай в изкушения, но ни избави от лукавия.

Свещеникът: Защото Твое е царството и силата, и славата…

Народът: Амин!

Четецът: Господи, помилуй (12). Слава… И сега…

Трипсалмие

Дойдете да се поклоним на Царя, нашия Бог. Дойдете да се поклоним и паднем пред Царя Христос, нашия Бог. Дойдете да се поклоним и паднем пред Самия Христос, нашия Цар и Бог.

Псалом 50

Помилвай ме, Боже, по голямата Си милост и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми. Много пъти ме умий от моето беззаконие и очисти ме от моя грях, защото беззаконията си съзнавам и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе, пред Тебе едничкия съгреших и лошо пред Твоите очи извърших; тъй че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето, в беззаконие съм заченат и в грях ме роди майка ми. Ето, Ти обикна истината в сърцето и вътре в мене ми яви мъдростта Си. Поръси ме с исоп и ще бъда чист; умий ме и ще бъда по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие и ще се зарадват костите, от Тебе съкрушени. Отвърни лицето Си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. Не ме отхвърляй от лицето Си и Светия Твой Дух не отнимай от мене. Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния Дух ме утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение, и езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми и устата ми ще възвестят Твоята хвала; защото, да би искал жертва, аз бих Ти дал; но към всесъжения не благоволиш. Жертва Богу е дух съкрушен; сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро (Господи) на Сион по Твоето благоволение; въздигни стените йерусалимски; тогава ще Ти бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжение; тогава на Твоя олтар ще възложат телци.

Псалом 69

Побързай, Боже, да ме избавиш, побързай, Господи, да ми помогнеш. В стид и срам да потънат, които търсят душата ми! Да бъдат обърнати назад и да бъдат предадени на присмех ония, които ми желаят зло! Да бъдат обърнати назад, задето ме хулеха ония, които ми казваха: о, добре, добре! Нека се зарадват и развеселят за Тебе всички, които Те търсят, и които обичат Твоето спасение, непрестанно да казват: велик е Бог! Аз пък съм беден и сиромах; Боже, побързай към мене! Ти си помощ моя и Избавител мой! Господи, не се забавяй!

Псалом 142

Господи, чуй молитвата ми, послушай молбата ми по Твоята истина; чуй ме по Твоята правда и не влизай в съд с Твоя раб, защото пред Тебе няма да се оправдае нито един от живите. Врагът преследва душата ми, натъпка в земята живота ми, принуди ме да живея в тъма като отдавна умрелите, – и отпадна в мене духът ми, онемя в мене сърцето ми. Спомням си за стародавните дни, размишлявам за всички Твои дела, разсъждавам за делата на Твоите ръце. Простирам към Тебе ръце; душата ми е към Тебе като жадна земя. Чуй ме по-скоро, Господи: духът ми изнемогва; не скривай лицето Си от мене, за да се не уподобя на ония, които слизат в гроб. Дай ми да чуя рано Твоята милост, защото на Тебе се уповавам, Господи. Посочи ми (Господи) пътя, по който да вървя, защото към Тебе възнасям душата си. Избави ме, Господи, от моите врагове: към Тебе прибягвам. Научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог; Твоят благ Дух да ме води в земята на правдата. Заради Твоето име, Господи, оживи ме; заради Твоята правда избави от напаст душата ми и по Твоята милост изтреби враговете ми и погуби всички, които угнетяват душата ми, защото аз съм Твой раб. Чуй ме, Господи, по Твоята правда и не влизай в съд с Твоя раб. Твоят благ Дух да ме води в земята на правдата.

Всекидневно славословие

Слава във висините Богу и на земята мир, между човеците благоволение. 

Хвалим Те, благославяме Те, покланяме Ти се, славословим Те, благодарим Ти заради великата Твоя слава. Господи Царю небесни, Боже Отче Вседържителю, Господи Сине единородни Иисусе Христе, и Светий Душе! Господи Боже, Агнец Божий, Сине на Отца, Който вземаш върху Си греха на света, помилуй нас – Ти, Който вземаш върху Си греховете на света! Приеми нашата молитва, Ти, Който седиш отдясно на Отца, и помилуй нас! Защото само Ти си свят, само Ти си Господ, Иисус Христос, за слава на Бога Отца! Амин!

Всеки ден ще Те благославям и ще прославям Твоето име во веки и във вечни векове! Удостой ни, Господи, през тоя ден да се запазим от грях! Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името ти во веки! Амин! Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме!

Също: Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни и хвално и прославено да е името Ти во веки. Амин! Да бъде, Господи, милостта Ти над нас според както Ти се уповаваме. Благословен си Ти Господи научи ме на Твоите наредби. Благословен си Владико вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си Ти, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Твоята милост Господи е вечна, делата на ръцете си не изоставяй. На Тебе подобава хвала, на Тебе подобава пение. Тебе слава подобава, на Отец и Син, и Светия Дух, сега и всякога, и във вечни векове. Амин!

Символът на вярата

1. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо.

2.  И в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове: Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, чрез Когото всичко е станало.

3. Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Светаго и Дева Мария и стана човек.

4. И бе разпнат за нас при Понтий Пилат, и страда, и бе погребан. 

5. И възкръсна в третия ден, според Писанията.

6. И възлезе на небесата и седи отдясно на Отца.

7. И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството Му не ще има край.

8. И в Дух Свети, Господ, Животоворящия, който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците.

9. В едната, света, вселенска (съборна) и апостолска Църква.

10.  Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. 

11. Чакам възкресение на мъртвите.

12. И живот в бъдещия век! Амин.

Богородичен химн

Достойно е наистина да те облажаваме, Богородице, винаги блажена, пренепорочна и Майка на нашия Бог. По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово, тебе, която си наистина Богородица, величаем.


Тук се пее отреденият акатист.

Повеленное тайно (2 пъти бавно, третия нормално темпо)

Тропар, глас 8:

Повеленное тайно прием в разуме, в крове Иосифове тщанием предста безплотный, глаголя Неискусобрачней: Приклонивый схождением небеса, вмещается неизменно весь в Тя. Егоже и видя в ложеснах Твоих приемша рабий зрак, ужасаюся звати Тебе: радуйся Невесто Неневестная.

Превод: Когато узнал за тайната заповед, безплътният бързо отишъл в жилището на Йосиф, казвайки на Неискусобрачната: Преклонилият небесата при слизането Си се вмества в тебе изцяло и непроменен; и като Го гледам в твоята утроба, приемащ образа на слуга, в удивление ти викам: радвай се, Невесто неневестна (невенчана).


През това време дяконът кади светите икони и народа, според реда. На останалите, кади само предстоятеля и народа. Свещеникът „на разпев“ от средата на храма, пред икона на св. Богородица, започва първата статия от акатиста.


Статия първа

Икос 1

Ангел предстоятел беше пратен от небето да каже на Богородица: радвай се! И като видя, че Ти, Господи, се въплъщаваш едновременно с този глас на безплътния, стоеше удивен и извика към нея така:

Радвай се ти, чрез която ще изгрее радостта! 

Радвай се ти, чрез която клетвата ще изчезне!

Радвай се ти, чрез която падналият Адам беше възвърнат!

Радвай се ти, чрез която Ева се избавя от сълзи!

Радвай се, висина, трудно достижима за човешката мисъл! 

Радвай се, дълбина, в която мъчно проникват и ангелските очи!

Радвай се, защото си престол на Царя! 

Радвай се, защото носиш Оня, Който държи всичко! 

Радвай се, звезда, която явяваш Слънцето! 

Радвай се, утроба на божественото въплъщение!

Радвай се ти, чрез която се обновяват творението! 

Радвай се ти, чрез която Творецът стана младенец! 

Радвай се, Невесто неневестна! (Хорът изпява същото)

Кондак 2

Светата, като знаеше за себе си, че е чиста, дръзновено каза на Гавриил: трудно е за душата ми да приеме странните ти думи е показва на, защото как при безсеменно зачатие говориш за раждане и казваш: Алилуйя?

Хорът: Алилуйя.

Икос 2

Като искаше да разбере недостижимото за разума, Девата извика към Божия служител: кажи ми, как е възможно да се роди Син из чиста утроба? А той с боязън се обърна към нея и каза:

Радвай се, посветена в неизказания Божи съвет! 

Радвай се, тиха вяра на молещите се!

Радвай се, начало на Христовите чудеса! 

Радвай се, основа на Неговите истини!

Радвай се, небесна стълба, по която слезе Бог! 

Радвай се, мосте, който превеждаш човеците от земята на небето!

Радвай се, преславно чудо на ангелите! 

Радвай се, тъй плачевно поражение на бесовете!

Радвай се ти, която неизказно роди Светлината! 

Радвай се ти, която на никого не каза как стана това! 

Радвай се ти, която превъзхождаш знанието на мъдрите! 

Радвай се ти, която озаряваш ума на верните!
Радвай се, Невесто неневестна! (Хорът изпява същото)

Кондак 3

Тогава силата на Всевишния осени непозналата брак, за да зачене, и показа нейната доброплодна утроба като приятна нива за всички, които желаят да пожънат спасение, като пеят: Алилуйя!

Хорът: Алилуйя.

Икос 3

Като прие в утробата си Бог, Девата отиде при Елисавета, а нейният младенец, щом узна за поздрава й, се зарадва и с трепет като с песен извика към Богородица:

Радвай се, клонче от неувяхващата лоза! 

Радвай се, придобивка на нетленния плод!

Радвай се ти, която отгледа Човеколюбeца земеделец! 

Радвай се ти, която роди Насадителя на нашия живот! 

Радвай се, нива, която раждаш изобилни щедрости! 

Радвай се, трапеза, която даваш обилно очищение!

Радвай се, защото ти правиш да разцъфти рай от сладости! 

Радвай се, защото ти приготвяш пристан за душите!

Радвай се, приятно молитвено кадило! 

Радвай се, очищение на целия свят!

Радвай се, Божие благоволение към смъртните! 

Радвай се, дързновение на смъртните пред Бог!
Радвай се, Невесто неневестна! (Хорът изпява същото)

Кондак 4

Завладян от буря на мисли и съмнения, мъдрият Йосиф се смути, като гледаше към тебе небрачната и помисли, Непорочна, че си нарушила брачната чистота; но като узна, че си заченала от Светия Дух, рече: Алилуйя!

Хорът: Алилуйя.


Богородичен канон: (Чете се. На утринната ще се повтори.)

Творение на Йосиф песнописец, чието краестрочие в гръцкия текст е: Единствено на тебе, вместилището на радостта, подобава да се радваш! Глас 4.

Песен 1.

Ирмос: Ще отворя устата си и ще се изпълнят с Дух Свети, и ще произнеса дума за царицата майка, и ще се явя светло тържествуващ, и с радост ще възпея нейните чудеса.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Пречиста, като те видя́ – одушевената Христова книга, запечатана от Духа, великият архангел извика към тебе: радвай се ти, вместилище на радостта, чрез която ще бъде отменено проклятието, паднало върху прамайката.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Радвай се, Дево Богоневесто, Адамово издигане, умъртвяване на ада; радвай се, всенепорочна, чертог на Царя на всичко; радвай се, огнеобразен престол на Вседържителя.

Слава:

Радвай се, неувяхваща роза, която едничка даваш благоуханен плод; радвай се ти, която си родила благоуханието на едничкия Цар, радвай се ти, спасение на света, която не си познала брак.

И сега:

Радвай се ти, съкровище на чистотата, чрез която ние станахме от нашето падение; радвай се, Владичице, благоуханeн крин, тамян благовонен и многоценно миро̀, от което вярващите благоухаят.


Песен 3.

Ирмос: Богородице, която си жив и изобилен източник, укрепи събралия се духовен хор от твои певци и чрез божествената си слава ги удостой с венци на славата.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Радвай се ти, от която като от неразорана нива видимо произрасна Божественият клас, одушевена трапезо, която вмести в себе си Хляба на живота; радвай се, Владичице, неизтощим извор на жива вода.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Радвай се, юнице, която роди за вярващите непорочния Телец; радвай се, агнице, която носи в утробата си Божия Агнец, Който взе върху Себе Си греховете на целия свят; радвай се, топло очистилище.

Слава:

Радвай се, светло утро, което едничко носиш слънцето Христос, жилището на светлината; радвай се ти, която разпръсна тъмата и съвършено отблъсна мрачните бесове.

И сега:

Радвай се, Владичице, единствена врата, през която едничко само Словото мина и която чрез своето раждане строши ключовете и вратата на ада; радвай се Богоневесто, божествен път на спасяваните.


Пее се бавно: Кондак 1, глас 8:

Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои Богородице: но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: Радуйся Невесто Неневестная.

(Превод:) На тебе, Богородице, поборнице-воеводо, ние, твоите раби, след като се избавихме от злини, пеем победни и благодарствени песни. И понеже имаш непобедима сила, от всякакви беди ни освободи, та да ти пеем: Радвай се, Невесто неневестна!


Статия втора на акатиста

Икос 4 (свещеникът)

Чуха пастирите, как ангелите възпяват дохождането на Христа в плът и, като се затекоха като към пастир, виждат Го като непорочен Агнец, откърмен в утробата на Мария, която възпяха и ѝ рекоха:

Радвай се, майко на Агнеца и Пастиря; радвай се, дворе на словесните овци!
Радвай се защитнице от невидимите врагове; радвай се ти, чрез която се отварят райските врати!
Радвай се, че небесните се радват заедно със земните; радвай се, че земните ликуват заедно с небесните!
Радвай се, немлъкваща уста на апостолите; радвай се, непобедимо дързновение на мъчениците;
Радвай се, твърда упора на вярата; радвай се, светло познание на благодатта!
Радвай се ти, чрез която адът биде оголен; радвай се ти, чрез която се облякохме в слава! 

Радвай се, Невесто неневестна! (Хорът изпява същото)

Кондак 5

Мъдреците, като видяха богопратената звезда, последваха нейните лъчи и, като я имаха за светилник, с нея търсеха могъщия Цар, а като стигнаха при Непостижимия, възрадваха се и Му пееха: Алилуйя!

Хорът: Алилуйя.

Икос 5

Синовете халдейски видяха в ръцете на Дева Тогова, Който с ръка създаде човеците и, като познаха в него Господа, макар и приел човешки образ, побързаха с дарове да Му послужат и да извикат на Благословената:

Радвай се, Майко на незалязващата Звезда; радвай се, зора на тайнствения ден!
Радвай се ти, която си угасила пещта на заблудата; радвай се ти, която просвещаваш таинниците* на Света Троица!

* Пазителите на тайните.
Радвай се ти, която изхвърли от власт безчовечния мъчител; радвай се ти, която показа Господа човеколюбеца Христа!
Радвай се ти, която избавяш от дивото идолослужение; радвай се ти, която извличаш от делата на тинята!
Радвай се ти, която си прекратила поклонението на огъня; радвай се ти, която освобождаваш от пламъка на страстите!
Радвай се, наставнице на целомъдрие за верните; радвай се, веселие на всички народи!
Радвай се, Невесто неневестна! (Хорът изпява същото)

Кондак 6

Мъдреците, станали богоносни проповедници, върнаха се във Вавилон, изпълнявайки предсказаното за Тебе; и като проповядваха на всички, че Ти си Христос, оставиха Ирода като празнословец, който не знае да пее: Алилуйя!

Хорът: Алилуйя. 

Икос 6

Като направи да възсияе в Египет светлината на истината, прогони мрака на лъжата, защото идолите му, Спасителю, като не можеха да понесат Твоята сила, паднаха, а избавилите се от тях викнаха към Богородица:

Радвай се ти, която изправяш човеците; радвай се ти, която погубваш бесовете!
Радвай се ти, която си потъпкала силата на заблудата; радвай се ти, която си изобличила идолската измама!
Радвай се, море, което потопи духовния фараон; радвай се скало, която напои жадуващите за живот!
Радвай се, огнени стълбе, който напътваш намиращите се в тъмнина; радвай се ти, която си за света покров, по-широк от облак!
Радвай се ти, която си храна, заменила маната; радвай се, служителко на светата наслада!
Радвай се, обетована земьо; радвай се ти, из която тече мед и мляко!
Радвай се, Невесто неневестна! (Хорът изпява същото)

Кондак 7

Когато Симеон клонеше да се пресели от настоящия лъжовен свят, Ти му биде връчен като Младенец, но бе познат от него и като Бог съвършен. Затова той се удиви на Твоята неизказана премъдрост, като викаше: Алилуйя!

Хорът: Алилуйя.


Продължаваме с четене на канона.

Песен 4.

Ирмос: Пребожественият Иисус, Който стои в слава на божествения престол, дойде на лек облак и чрез нетленна длан спаси тия, които казват: слава, Христе, на Твоята сила.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Възпявана Дево, към тебе с вяра пеем и казваме: радвай се, плодоносна гора, оросена от Духа; радвай се, светилник и стомна, пълна с манна, която услажда сетивата на благочестивите.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Радвай се, пречиста Владичице, очистилище на света; радвай се, стълба, която с благодатта издигна от земята всички човеци; радвай се, мосте, който наистина превежда от смърт към живот всички, които те възпяват.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Радвай се, чиста, която си по-високо от небесата и безболезнено си носила в утробата си Основата на земята; радвай се, раковина, която със своите кърви оцвети божествената багреница за Царя на силите.

Слава:

Радвай се, Владичице, която наистина роди Законодателя, Който даром прощава беззаконията на всички; чрез тебе, непостижима дълбина и неизказана висота, която не знаеш брак, ние се обожествихме.

И сега:

Възпяваме тебе, която изплете за света неръкотворен венец, и казваме: радвай се, Дево, пазителка, ограда, крепост и свещено прибежище за всички.


Песен 5.

Ирмос: Всички се удивиха на твоята божествена слава, защото ти, Дево, която не си изпитала брак, носи в твоята утроба превъзнесения над всичко Бог и роди безначалния Син, като даваш мир на всички, които те възпяват.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Радвай се, всенепорочна, която роди Пътя на живота и спаси света от греховния потоп; радвай се, богоневесто, за която с трепет се слуша и говори; радвай се, жилище на Владиката на творението.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Радвай се, чиста, която си крепост и ограда за хората, свещено място на Славата, умъртвяване на ада, всесветъл чертог; радвай се, ангелска радост; радвай се, помощ на тия, които с вяра ти се молят.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Радвай се, владичице, огневидна колесница на Словото, одушевен рай, сред който е дървото на живота – Господ, Чиято сладост оживява ония, които с вяра вкусват от него, макар да се подчиниха на тлението.

Слава:

Подкрепяни от твоята сила, ние с вяра ти казваме: радвай се, град на Царя на всичко, за който явно бяха пророчествани славни и дивни неща; радвай се, недокосната планина* и неизмерима дълбина.

* Дан. 2:34

И сега:

Радвай се, чиста, пространно жилище на Словото, раковина, която произведе Божествения бисер; радвай се, Богородице, предивно помирение с Бога на всички, които винаги те облажават.


Песен 6.

Ирмос: Богомъдри, като честваме тоя божествен и всепочитан празник на Богомайката, дойдете да пляскаме с ръце и да славим Бог, Който се роди от нея.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Радвай се, всечиста, неопетнен чертог на Словото, причина за обожествяването на всички, която пророците проповядваха; радвай се, украшение на апостолите.

Пресвета Богородице, спаси ни.

От тебе излезе росата, която угаси пламъка на многобожието, затова ти казваме: радвай се, Дево, оросено руно, което провидял Гедеон.

Слава:

Ето, Дево, ние ти казваме: радвай се, бъди пристан и тихо убежище за нас, които сме люшкани от бурите в морето на скърбите и на всякакви съблазни на врага.

И сега:

Ти си причина за радостта, дай благодат на нашия разум, за да ти казваме: радвай се, неизгаряща къпина, всесветъл облак, който непрестанно осенява вярващите.


Кондак, глас 8:

Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои Богородице: но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: Радуйся Невесто Неневестная.


Свещеникът: Статия трета, Икос 7

Явилият се Създател показа на нас, създадените от Него, ново творение. Той изникна от безсеменна утроба и я запази нетленна, каквато си беше, та, като виждаме чудото, да я възпеем и да викаме:

Радвай се, цвете на нетлението; радвай се, венец на въздържанието!
Радвай се ти, която светло изобразяваш възкресеснието; радвай се ти, която откриваш ангелския живот!
Радвай се, светлоплодовито дърво, от което верните се хранят; радвай се, разлистнато добросенчесто дърво, под което мнозина се подслоняват!
Радвай се ти, която носи в утробата си Избавителя на пленените; радвай се ти, която си родила Наставника на заблудените!
Радвай се ти, която умоляваш праведния Съдия; радвай се ти, чрез която се прощават съгрешенията на мнозина!
Радвай се, одеждо на лишените от смелост; радвай се, любов, която побеждаваш всяко желание!
Радвай се, Невесто неневестна! (Хорът изпява същото)

Кондак 8

Видели странното рождение, да се отдалечим от света, като пренесем ума си на небето, защото високият Бог се яви на земята като смирен човек, за да привличе към висотата ония, които Му викат: Алилуия!

Хорът: Алилуйя.

Икос 8

Неописуемото Слово изцяло бе на земята, без ни най-малко да отстъпи от небето; защото не бе промяна на място божественото слизане и раждането от богоприятна Дева, която слуша това:

Радвай се, вместилище на невместимия Бог; радвай се, врата на пречестната тайна!
Радвай се ти, за която неверниците слушат със съмнение; радвай се, твърда похвало за верните!
Радвай се, колеснице пресвета на Оня, Който седи на херувимите; радвай се, жилище преславно на Оня, Който седи на серафимите!
Радвай се ти, която си събрала в едно противоположното; радвай се ти, която си съчетала девството и раждането!
Радвай се ти, чрез която се прости престъплението; радвай се ти, чрез която се отвори раят!
Радвай се, ключ на Христовото царство; радвай се, надеждо на вечните блага!
Радвай се, Невесто неневестна! (Хорът изпява същото)

Кондак 9

Цялото ангелско естество се удиви на великото дело на Твоето въчеловечаване, защото в непристъпния като Бог виждаше достъпен за всички човек, който с нас пребъдва, а от всички слуша: Алилуия!

Хорът: Алилуйя.

Икос 9

Многоречивите оратори ги виждаме като безгласни риби, щом е реч за тебе, Богородице, защото те не са в състояние да обяснят как и Дева пребъдваш, а и да родиш си могла. А ние, като се удивляваме на тайната, с вяра викаме:

Радвай се, вместилище на Божията премъдрост; радвай се, съкровищнице на Неговия промисъл!
Радвай се ти, която любомъдрите показваш немъдри; радвай се ти, която изобличаваш в безразсъдност хитрословесните!
Радвай се, защото оглупяха ужасните разисквачи; радвай се, защото повяхнаха баснотворците!
Радвай се ти, която разкъсваш хитросплетенията на философите; радвай се ти, която изпълняш мрежите на рибарите!
Радвай се ти, която извличаш от дълбочината на неведението; радвай се ти, която просвещаваш мнозина със знание!
Радвай се, корабе за ония, които искат да се спасят; радвай се, пристанище на плаващите в живота!
Радвай се, Невесто неневестна! (Хорът изпява същото)

Кондак 10

Създателят на всичко, като искаше да спаси света, доброволно дойде в него и, бидейки Пастир като Бог, заради нас се яви като нас човек. Затова, след призоваване на подобното чрез подобно, като Бог слуша: Алилуия!

Хорът: Алилуйя.

Канон, Песен 7.

Ирмос: Богомъдрите младежи не се поклониха на творението вместо на Твореца, но мъжествено презряха огнената заплаха и с радост пееха: благословен си, препрославлени Господи и Боже на отците ни!

Пресвета Богородице, спаси ни.

Възпяваме те и казваме: радвай се, колесница на духовното Слънце, истинска лоза, от която произрасна зрял Грозд; от него се източва вино и то весели душите на тия, които с вяра те прославят.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Радвай се, Богоневесто, която роди Лекаря на всички хора; ти си тайнственият жезъл, от който израсна неувяхващият цвят; радвай се, Владичице, чрез която се изпълваме с радост и наследяваме живота.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Владичице, и най-красноречивият език не е в състояние да те възпее, защото ти се издигна по-високо от серафимите, като роди Царя Христос; Него моли да избави сега от всяка беда тези, които с вяра ти се покланят.

Слава:

Краищата на земята те прославят, облажават те и ти казват: радвай се, книга, в която с пръста на Отец беше записано Словото, чиста Богородице; моли Го да запише твоите раби в книгата на живота.

И сега:

Молим те и прекланяме пред тебе колената на сърцето си ние, твоите раби; наклони ухото си, чиста Богородице, и спаси нас, които сме потопени в скърби, и запази твоя град от всякакъв плен на врага.


Песен 8.

Ирмос: Благочестивите младежи бяха запазени в пещта от Богородичната рожба, която тогава беше предобраз, а сега е действителност; Той кара цялата вселена да ти пее: всички твари, възпявайте Господ и Го превъзнасяйте във всички векове.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Чиста, ти прие в утробата си Словото и носи Този, Който носи всичко, храни с мляко Този, Който с повелята Си храни цялата вселена; на Него пеем: всички твари, възпявайте Господ и Го превъзнасяйте във всички векове.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Нетленна свята Дево, в къпината Моисей проумя великото тайнство на твоето раждане, а младежите, застанали в пламъците без да бъдат изгорени, твърде ясно предизобразиха това раждане, затова те възпяваме през всички векове.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Дево, обиталище на светлината, ние, които по-рано чрез лъжата (на дявола) се оказахме голи, сега чрез твоето зачатие се облякохме в дрехата на нетлението и които стояхме в мрака на греховете, сега видяхме Светлината, затова те възпяваме през всички векове.

Слава:

Дево, ти спасение на смъртните, чрез тебе мъртвите се съживяват, защото ти роди същинския Живот, немите някога сега са красноречиви, прокажените се очистват, болестите се премахват, бесовските пълчища се побеждават.

И сега:

Радвай се, чиста, всеблагословена! Ти си покров, твърдиня, стена и ограда за тези, които те възпяват, защото роди спасението на света, чрез което ние се издигнахме от земята към небето; всички твари възпявайте Господ и Го превъзнасяйте във всички векове.

Докато се пее 9-та песен, свещеникът кади.

Песен 9.

Ирмос: Нека се радва всеки човек, просвещаван духовно, а естеството на безплътните умове нека почете свещения празник на Богомайката, като тържествува и казва: радвай се, всеблажена Богородице, чиста Приснодево.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Дево, избави нас, вярващите, от изкушението на варварския плен и от всяко друго бедствие, което налита върху грешните хора поради многото грехове, та които чрез тебе станахме участници във вечната радост, да ти казваме: радвай се!

Пресвета Богородице, спаси ни.

Ти стана наша просвета и утвърждение, затова ти казваме: радвай се, незалязваща звезда, която въвеждаш в света великото Слънце; радвай се, чиста, която отвори заключения Едем; радвай се, огнен стълб, който въвеждаш човека в небесния живот.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Нека благоговейно застанем в дома на нашия Бог и да кажем: радвай се, Владичице на света; радвай се, Марийо, господарка на всички ни; радвай се, едничка между жените непорочна и добра; радвай се, съсъд, който прие неизчерпаемото миро, изляло се над тебе.

Слава:

Радвай се, Приснодево, гълъбице, която роди Милостивия; радвай се, похвала за всички светии, венец на подвижниците; радвай се, божествено украшение на всички праведници и спасение на нас, вярващите.

И сега:

Христе Боже, пощади Твоето наследие, като пренебрегнеш сега всичките ни грехове поради застъпничеството на молещата Те, която безсеменно Те роди на земята, когато Ти поради великата Си милост пожела да приемеш човешко естество.


Кондак, глас 8:

Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои Богородице: но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: Радуйся Невесто Неневестная.


Статия четвърта, Икос 10

Опора си за девиците, Богородице Дево, и за всички, които прибягват към тебе, защото Творецът на небето и земята те направи такава, Пречиста, като се всели в твоята утроба и научи всички да пеят:

Радвай се, стълб на девството; радвай се, врата на спасението!
Радвай се, началнице на духовния градеж; радвай се, подателко на божествената благост!
Радвай се, защото ти си обновила заченатите в грях; радвай се, защото ти вразуми умствено ограбените!
Радвай се ти, която премахваш разложителя на умовете; радвай се ти, която си родила Сеяча на чистотата!
Радвай се ти, която си чертог на безсеменно оневестване; радвай се ти, която присъединяваш верните към Господа!
Радвай се, добра кърмачко на девиците; радвай се невесто - украсителко на светите души!
Радвай се, Невесто неневестна! (Хорът изпява същото)

Кондак 11

Безсилна е всяка песен, която се напряга да обхване голямото множество Твои щедрости, защото и да Ти принесем, Царю Свети, песни, по брой равни на морския песък, не вършим нищо достойно за всичко, що даде на нас, които Ти викаме: Алилуия!

Хорът: Алилуйя.

Икос 11

В света Дева виждаме светлоносна свещ, която се яви на намиращите се в тъмнина, защото, като запалва невеществения огън, тя води всички към божествено познание, като просветлява ума със зари и се почита с такъв зов:

Радвай се, лъч на духовното Слънце; радвай се, светило на незалязващата Светлина!
Радвай се, мълнийо, която просветлява душите; радвай се ти, която като гръм плашиш враговете!
Радвай се, защото от тебе изгрява многосветлата просвета; радвай се, защото от тебе изтича многоводната река!
Радвай се ти, която живо изобразяваш купела; радвай се ти, която премахваш греховната сквернота!
Радвай се, баня, която умива съвестта; радвай се, чашо, която черпи радост!
Радвай се, дъх на Христовото благоухание; радвай се, животе на тайнственото веселие!
Радвай се, Невесто неневестна! (Хорът изпява същото)

Кондак 12

Онзи, Който опрощава дълговете на всички човеци, като пожела да даде милост за древните дългове, Сам дойде при отдалечилите се от Неговата благодат и, като разкъса ръкописанието, от всички слуша: Алилуия!

Хорът: Алилуйя.

Икос 12

Като възпяваме твоето раждане, Богородице, всички те хвалим като одушевен храм, защото Господ, Който държи всичко в ръката Си, като се всели в твоята утроба, освети, прослави и научи всички да ти викат:

Радвай се, скинийо на Бог-Слово; радвай се ти, която си по-голяма от Светая Светих!
Радвай се, ковчег, позлатен от Духа; радвай се, неизтощимо съкровище на живота!
Радвай се, драгоценен венец на благочестивите народи; радвай се, пречестна похвало на благоговейните йереи!
Радвай се, непоколибим стълб на Църквата; радвай се, неразрушима стена на царството!
Радвай се ти, чрез която се издигат знамена на победи; радвай се ти, чрез която падат враговете!
Радвай се, изцерение на моето тяло; радвай се спасение на моята душа!
Радвай се, Невесто неневестна! (Хорът изпява същото)

Кондак 13

О, всевъзпявана Майко, която родил най-святото от всички светии Слово! Като приемаш сегашното приношение, избави от всяка напаст и изтръгни от бъдещата мъка всички, които ти викат: Алилуия! (3 пъти)

Хорът: Алилуйя.

Икос 1

Ангел предстоятел беше пратен от небето да каже на Богородица: радвай се! И като видя, че Ти, Господи, се въплъщаваш едновременно с този глас на безплътния, стоеше удивен и извика към нея така:

Радвай се ти, чрез която ще изгрее радостта! 

Радвай се ти, чрез която клетвата ще изчезне!

Радвай се ти, чрез която падналият Адам беше възвърнат!

Радвай се ти, чрез която Ева се избавя от сълзи!

Радвай се, висина, трудно достижима за човешката мисъл! 

Радвай се, дълбина, в която мъчно проникват и ангелските очи!

Радвай се, защото си престол на Царя! 

Радвай се, защото носиш Оня, Който държи всичко! 

Радвай се, звезда, която явяваш Слънцето! 

Радвай се, утроба на божественото въплъщение!

Радвай се ти, чрез която се обновява творението! 

Радвай се ти, чрез която Творецът стана младенец! 

Радвай се, Невесто неневестна! (Хорът изпява същото.)


Кондак, глас 8: (кратко)

Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои Богородице: но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: Радуйся Невесто Неневестная.


Трисветое


Кондакът (чете се)

На тебе, Богородице, поборница-воевода, ние твоите раби, след като се избавихме от злини, пеем победни и благодарствени песни. И понеже имаш непобедима сила, от всякакви опасности ни освободи, та велегласно да ти пеем: радвай се Невесто неневестна!

Довършваме малкото повечерие:

Господи, помилуй (40 пъти).

Христе Боже, Комуто всяко време и всеки час на небето и на земята се отдава поклонение и слава, Който си дълготърпелив, многомилостив и добросърдечен, праведните обичаш, грешните милваш и всички призоваваш към спасение с обещание на бъдещите блага. Сам Ти, Господи, приеми и нашите молитви в тоя час, напътвай  живота ни към Твоите заповеди, освети нашите души, очисти телата ни, помислите ни изправи, мислите очисти и ни избави от всяка скръб, злини и болести. Огради ни с Твоите свети ангели, та запазвани и наставлявани от тяхното войнство, да постигнем единство във вярата и познание на Твоята непристъпна слава, защото си благословен во веки веков. Амин.

Господи, помилвай (3 пъти). Слава на Отец и Син, и Светия Дух сега и всякога, и във вечни векове. Амин. 

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово, тебе, която си наистина Богородица, величаем.

В името Господне, благослови, отче! 

Свещеникът: Боже, смили се над нас и ни благослови, просвети лицето Си на нас и ни помилвай!

Хор: Амин.


Свещеникът застава подред пред иконите и чете като апостол, напевно. (Могат да се четат и от богомолците).

Молитва към Пресвета Богородица:

Пресвета Богородице, спаси ни!

Молитвата на монах Павел 

от манастира Евергѐтида (Благодетелница), Цариград

Нескверна, без никакво петно, нетленна, чиста, пречиста Дево, Богоневесто Владичице! Ти чрез твоето преславно раждане си съединила Бог Слово с човеците и си събрала отхвърленото естество на нашия род с жителите на небето. Ти си едничка надежда на обезнадеждените и помощ на нападаните, готова застъпница за ония, които се притичват към тебе, и прибежище на всички християни. Не се гнуси от мене грешния, скверния, който със срамни помисли, думи и постъпки направих себе си съвсем негоден и поради лекомислие станах роб на житейските сласти. Но, като майка на човеколюбивия Бог човеколюбно се смили над мене, грешния и разпътния, и приеми моята молба, която ти принасям от нечисти устни. Като си послужиш с твоята майчинска свобода, моли твоя Син и наш Владика и Господ да отвори за мене човеколюбивото сърце на Своята благост и без да гледа на безчислените ми прегрешения да ме обърне към покаяние и да ме направи опитен изпълнител на Своите заповеди. И понеже си милостива, милосърдна, благолюбива, бъди всякога с мене. В настоящия живот ми бъди гореща застъпница и помощница, прогонвай вражеските нападения и ме упътвай към спасение. В часа на смъртта ми пази окаяната ми душа и пропъждай далеко от нея мрачните видения на злите бесове. А в страшния ден на съда ме избави от вечната мъка и ме направи наследник на неизказаната слава на твоя Син и наш Бог, която и да получа, моя Владичице, Пресвета Богородице, чрез твоето ходатайство и застъпничество, по благодатта и човеколюбието на Единородния твой Син, Господ Бог и Спасител наш Иисус Христос. Нему подобава всяка слава, чест и поклонение с безначалния Му Отец и Пресветия и благ, и животворящ Негов Дух сега и всякога, и во веки веков! Амин!


Молитва към Господ Иисус Христос:

Слава на Тебе, Боже, слава на Тебе!

От монах Антиох Пандект* (или Палестински) (+ ок. 635 г.)

Като отиваме да спим, дай ни, Владико, покой на тялото и душата и ни запази от мрачен греховен сън и от всякакво тъмно и нощно сладострастие. Укроти поривите на страстите, изгаси нажежените стрели на лукавия, които прелъстително се насочват към нас. Уталожи плътските ни възбуждения и приспи всяка наша грешна мисъл за земното и вещественото. Дарувай ни, Боже, бодър ум, целомъдрен помисъл, трезво сърце, сън лек и освободен от сатанински мечтания. Дигни ни във време за молитва утвърдени в Твоите заповеди и добре да помним Твоите съдби. Дарувай ни да Те славословим цяла нощ и да възпяваме, да благославяме и прославяме пречестното и великолепно Твое име, на Отец и Син, и Свети Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!

* Пандект (на гр.: Πανδέκτης της άγίας Γραφης, Сборник на Светото Писание) е книга, написана от  свети Антиох около 620 г. Състои се от извлечени от Свещеното Писание и творенията на ранните християнски отци и учители духовни мисли и наставления за монасите. Книгата има 130 глави. На български е преведена още в Х в. Тази молитва е от 19-та глава. В молитвеника втората молитва от вечерните молитви е от св. Антиох.

Към Пресвета Богородица

Преславна Приснодево, майко на Христос Бог, принеси нашата молитва на твоя Син и наш Бог, за да спаси чрез тебе нашите души!

Към Господ Иисус

Молитвата на св. Йоаникий

Упованието ми е Отец, прибежището ми е Син, а покровът ми е Дух Светий – Света Троице, слава на Тебе!

Към Пресвета Богородица

Всичкото си упование на тебе възлагам, майко Божия, запази ме под твоя покров!


Свещеникът продължава пред царските двери ектенията:

Да се помолим за благочестивия православен български народ.

Хорът: Господи, помилуй.

За високопреосвещения наш митрополит (името) и за всички наши братя в Христос.

За тези, които ни мразят, и тези, които ни обичат.

За тези, които се смиляват над нас, и тези, които ни служат.

За тези, които са ни помолили нас, недостойните, да се молим за тях.

За избавяне на пленените.

За тези, които пътуват.

За лежащо болните.

За отминалите наши отци, братя и сестри.

И за всяка православна християнска душа.

За нашите родители (предци) и за всички починали православни наши отци, братя и сестри, тук и навсякъде погребани.

Да се помолим и за изобилие на земните плодове.

За ктиторите на този свят храм (обител).

Нека кажем и за себе си:

Хорът: Господи, помилуй. (3)


Докато богомолците целуват иконите, певците пеят от Псалтикийна утреня:

Гл. 3:

Красоте девства Твоего, и пресветлой чистоте Твоей, Гавриил удивився, вопияше Ти, Богородице: кую Ти похвалу принесу достойную; что же возименую Тя; недоумеваю и ужасаюся. Темже яко повелен бых, вопию Ти: радуйся, Благодатная.

Превод: Поразен от красотата на твоето девство и от пресветлата ти чистота, Гавриил ти извика, Богородице: каква достойна похвала да ти принеса и как да те нарека? Недоумявам и се стъписвам. И затова, както ми е наредено, казвам ти: радвай се, Благодатна!


Свещеникът: По молитвите на светите наши отци, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилвай ни.

Хорът: Амин.


——————————————————————

(В събота сутринта)


УТРИННА

(Обикновена)

След Шестопсалмието, Велика ектения

Бог Господь: на глас 8.

Пс. 117

  Стих 1. Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е Идещият в името Господне.

  Стих 2. Oбсадиха ме, обиколиха ме, но с името Господне аз ги повалих.

  Стих 3. Няма да умра, но ще живея и ще разгласям делата Господни.

  Стих 4. Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла: това е от Господа, и е дивно в очите ни.

пеем 2 пъти без Слава, и нине.

Повеленное тайно прием в разуме, в крове Иосифове тщанием предста безплотный, глаголя Неискусобрачней: Приклонивый схождением небеса, вмещается неизменно весь в Тя. Егоже и видя в ложеснах Твоих приемша рабий зрак, ужасаюся звати Тебе: радуйся Невесто Неневестная.

Превод: Когато узнал за тайната заповед, безплътният бързо отишъл в жилището на Йосиф, казвайки на Неискусобрачната: Преклонилият небесата при слизането Си се вмества в тебе изцяло и непроменен; и като Го гледам в твоята утроба, приемащ образа на слуга, в удивление ти викам: радвай се, Невесто неневестна (невенчана).


Може да се прочете Катизма 16 от Псалтира.

Малка ектения: Възглас: Защото Твоя е властта и Твое е царството…


Седален, глас 1.
Подобен: Гроб Твой:

Великий воин невещественных ангелов, во град Назарет, представ Царя возвещает Твоего Чистая, и веков Господа: радуйся, глаголя Тебе, благословенная Марие, непостижимая и несказанная глубино, человеков воззвание.

Слава, и сега, същия.

Великият началник на безтелесните ангели се явява в град Назарет и възвестява идването при тебе, Чиста, на Царя на вековете и Господа, казвайки ти: радвай се, благословена Марийо, непостижимо и неизказано чудо, възстановяване на човеците.


Четец: Псалом 50.


Богородичен канон, глас 4.

Творение на Йосиф песнописец, чието краестрочие в гръцкия текст е: Единствено на тебе, вместилището на радостта, подобава да се радваш! 

Песен 1.

Ирмос: Ще отворя устата си и ще се изпълнят с Дух Свети, и ще произнеса дума за царицата майка, и ще се явя светло тържествуващ, и с радост ще възпея нейните чудеса.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Пречиста, като те видя – одушевената Христова книга, запечатана от Духа, великият архангел извика към тебе: радвай се ти, вместилище на радостта, чрез която ще бъде отменено проклятието, паднало върху прамайката.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Радвай се, Дево Богоневесто, Адамово издигане, умъртвяване на ада; радвай се, всенепорочна, чертог на Царя на всичко; радвай се, огнеобразен престол на Вседържителя.

Слава:

Радвай се, неувяхваща роза, която едничка даваш благоуханен плод; радвай се ти, която си родила благоуханието на едничкия Цар, радвай се ти, спасение на света, която не си познала брак.

И сега:

Радвай се ти, съкровище на чистотата, чрез която ние станахме от нашето падение; радвай се, Владичице, благоуханeн крин, тамян благовонен и многоценно миро, от което вярващите благоухаят..


Песен 3.

Ирмос: Богородице, която си жив и изобилен източник, укрепи събралия се духовен хор от твои певци и чрез божествената си слава ги удостой с венци на славата.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Радвай се ти, от която като от неразорана нива видимо произрасна Божественият клас, одушевена трапезо, която вмести в себе си Хляба на живота; радвай се, Владичице, неизтощим извор на жива вода.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Радвай се, юнице, която роди за вярващите непорочния Телец; радвай се, агнице, която носи в утробата си Божия Агнец, Който взе върху Себе Си греховете на целия свят; радвай се, топло очистилище.

Слава:

Радвай се, светло утро, което едничко носиш слънцето Христос, жилището на светлината; радвай се ти, която разпръсна тъмата и съвършено отблъсна мрачните бесове.

И сега:

Радвай се, Владичице, единствена врата, през която едничко само Словото мина и която чрез своето раждане строши ключовете и вратата на ада; радвай се Богоневесто, божествен път на спасяваните.


Четец: Великият началник на безтелесните ангели се явява в град Назарет и възвестява идването при тебе, Чиста, на Царя на вековете и Господа, казвайки ти: радвай се, благословена Марийо, непостижимо и неизказано чудо, възстановяване на човеците.


Песен 4.

Ирмос: Пребожественият Иисус, Който стои в слава на божествения престол, дойде на лек облак и чрез нетленна длан спаси тия, които казват: слава, Христе, на Твоята сила.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Възпявана Дево, към тебе с вяра пеем и казваме: радвай се, плодоносна гора, оросена от Духа; радвай се, светилник и стомна, пълна с манна, която услажда сетивата на благочестивите.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Радвай се, пречиста Владичице, очистилище на света; радвай се, стълба, която с благодатта издигна от земята всички човеци; радвай се, мосте, който наистина превежда от смърт към живот всички, които те възпяват.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Радвай се, чиста, която си по-високо от небесата и безболезнено си носила в утробата си Основата на земята; радвай се, раковина*, която със своите кърви оцвети божествената багреница за Царя на силите.

* от раковините се прави пурпурната червена боя.

Слава:

Радвай се, Владичице, която наистина роди Законодателя, Който даром прощава беззаконията на всички; чрез тебе, непостижима дълбина и неизказана висота, която не знаеш брак, ние се обожествихме.

И сега:

Възпяваме тебе, която изплете за света неръкотворен венец, и казваме: радвай се, Дево, пазителка, ограда, крепост и свещено прибежище за всички.


Песен 5.

Ирмос: Всички се удивиха на твоята божествена слава, защото ти, Дево, която не си изпитала брак, носи в твоята утроба превъзнесения над всичко Бог и роди безначалния Син, като даваш мир на всички, които те възпяват.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Радвай се, всенепорочна, която роди Пътя на живота и спаси света от греховния потоп; радвай се, богоневесто, за която с трепет се слуша и говори; радвай се, жилище на Владиката на творението.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Радвай се, чиста, която си крепост и ограда за хората, свещено място на Славата, умъртвяване на ада, всесветъл чертог; радвай се, ангелска радост; радвай се, помощ на тия, които с вяра ти се молят.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Радвай се, владичице, огневидна колесница на Словото, одушевен рай, сред който е дървото на живота – Господ, Чиято сладост оживява ония, които с вяра вкусват от него, макар да се подчиниха на тлението.

Слава:

Подкрепяни от твоята сила, ние с вяра ти казваме: радвай се, град на Царя на всичко, за който явно бяха пророчествани славни и дивни неща; радвай се, недокосната планина и неизмерима дълбина.

И сега:

Радвай се, чиста, пространно жилище на Словото, раковина, която произведе Божествения бисер; радвай се, Богородице, предивно помирение с Бога на всички, които винаги те облажават.


Песен 6.

Ирмос: Богомъдри, като честваме тоя божествен и всепочитан празник на Богомайката, дойдете да пляскаме с ръце и да славим Бог, Който се роди от нея.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Радвай се, всечиста, неопетнен чертог на Словото, причина за обожествяването на всички, която пророците проповядваха; радвай се, украшение на апостолите.

Пресвета Богородице, спаси ни.

От тебе излезе росата, която угаси пламъка на многобожието, затова ти казваме: радвай се, Дево, оросено руно, което провидял Гедеон.

Слава:

Ето, Дево, ние ти казваме: радвай се, бъди пристан и тихо убежище за нас, които сме люшкани от бурите в морето на скърбите и на всякакви съблазни на врага.

И сега:

Ти си причина за радостта, дай благодат на нашия разум, за да ти казваме: радвай се, неизгаряща къпина, всесветъл облак, който непрестанно осенява вярващите.


Кондак, глас 8:

Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои Богородице: но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: Радуйся Невесто Неневестная.

(Превод:) На тебе, Богородице, поборнице-воеводо, ние, твоите раби, след като се избавихме от злини, пеем победни и благодарствени песни. И понеже имаш непобедима сила, от всякакви беди ни освободи, та да ти пеем: Радвай се, Невесто неневестна!

Икос 1

Ангел предстател бе пратен от небето да каже на Богородица: радвай се! – и виждайки, че Ти, Господи, едновременно при тоя безплътен глас, се въплъщаваш, стоеше ужасен и викаше към нея така:

Радвай се ти, чрез която ще изгрее радостта; радвай се ти, чрез която клетвата ще изчезне!
Радвай се ти, чрез която падналият Адам бе възвърнат; радвй се ти, чрез която Ева се избавя от сълзи!
Радвай се, висота, трудно достижима с човешки мисли; радвай се глъбино, в която мъчно се прониква и с ангелски очи!
Радвай се, защото ти си Царев престол; радвай се, защото носиш Оногова, Който всичко държи!
Радвай се, звездо, която явяваш Слънцето; радвай се, утробо на божественото въплощение!
Радвай се ти, чрез която се обновяват тварите; радвай се ти, чрез която се прекланяме на Твореца! 
Радвай се, Невесто неневестна!

Синаксар (кратка версия)

Стихове:

С безсънни химни благодарно Градът

Възхвалява своята Защитница, която е бодра в битките.

На този ден, събота от петата седмица на Великия пост, празнуваме Акатиста на нашата Пресвета Владичица и Богородица. По молитвите на Твоята Майка, Христе Боже, избави ни от поглъщащите бедствия и ни помилвай, като единствен човеколюбец.

Синаксар (пълен): Тоя ден е определено да се пее акатист към св. Богородица. Майката на нашия Спасител Господ Иисус Христос – св. Дева Мария – е на особена и заслужена почит в Православната църква. Божията Майка сама предсказа за себе си, че ще бъде облажавана от всички родове (Лука. 1:48). Колко молитви и хвалебни песни са посветени на нея! Да отворим коя да е богослужебна книга, особено пък Октоиха, Триода и Минея – колко песни там са означени като „Богородични“! Сред всички тия песни обаче особено място заема акатистът. Думата „акатист“ (ακάθιστος, ό) означава „неседален“. По време на изпълнението му богомолците не сядат, а стоят прави в знак на особено благоговейно внимание.

Кой е авторът на това дивно песнопение, не може с положителност да се каже. Според едни това е Роман Сладкопевец, според други – Георги Писидийски, а според трети – Цариградският патриарх Сергий. Относно времето и обстоятелствата, при които е бил създаден акатистът, се знае следното:

През 626 г. Константинопол бил обсаден по суша и море от перси и авари. Жителите на града изпаднали в голям ужас и смущение. Съпротивителните сили на обсадените били вече към своя край. Стените на града треперели. Надеждата за спасение била само в Бога и в Божията Майка, покровителка на града. Тогава патриарх Сергий наредил тържествено литийно шествие с Неръкотворния образ на Христа, св. Кръст и честната риза на св. Богородица. Шествието обиколило града от вътрешната страна на стените. Всички горещо се молели и плачели, отправяйки поглед към небето и по-особено – към св. Богородица. И както някога при обхождането на Йерихон, с Божията помощ стените на града паднали, тъй и тук силата Божия се проявила, само че не вече в падане на стени, а в избава. За общо учудване, появила се страшна буря, която потопила корабите на неприятеля, а немалко пострадали и ония, които обсаждали града по суша. Градът бил спасен! Въодушевлението на цариградчани било неописуемо. Те вече знаели кому дължат избавлението си – на всемилостивата Божия Майка. Всички били изпълнени с чувство на благодарност. И те изразили това си чувство в молитви и песнопения към Богородица. Църквите били препълнени от признателния народ. Цяла нощ, стоейки на крака, всички славели и величаели св. Дева Мария. Един вдъхновен певец тая нощ обаче по особен и непознат дотогава начин започнал да плете хвалебен венец на бранната, т. е. поборницата – Воевода, Спасителката на града. Вниманието на всички било насочено към вдъхновения певец. Из устата му излизали възторжени хвалебствия. Целият народ отговарял възгласно: „Радвай се, Невесто неневестна!“ (неневестна – непознала мъж) и „Алилуия!“. Тия песнопения останали и до днес, известни с името акатист. В памет на това славно събитие Църквата въвела пението на акатиста на четири части (статии) през петъците на Великия пост на вечерното богослужение. По устав целият акатист се пее на утренята в събота на Петата великопостна седмица. Но в Българската църква целият акатист наведнъж се чете в петия петък на Великия пост с малко повечерие.

Началните букви на икосите, от първия икос до последния кондак, отговарят на реда на буквите в гръцката азбука. Главната идея, която е прокарана в кондаците, е догматът за боговъплъщението. Икосите се делят на две части – уводна, в която е изказана някоя мисъл пак във връзка с догмата за въплъщението, и дванадесет възхвални стиха, или по-точно – шест двустишия. Във всичко 144 възхвални приветствия към св. Богородица, чрез образи и сравнения, антитези и метафори, авторът на акатиста е разкрил цялата дълбочина на богословието относно непостижимото раждане на Бог Слово от Приснодева, примирението на Бога с човешкия род, възпяват се нравствените качества на св. Дава Мария, нейната непорочност и целомъдрие, топлото ѝ застъпничество за нас пред нейния Син, проявените от нея чудеса при обсадата на Константинопол и пр. За изплитане на този хвалебствен венец авторът е брал цветя от необятната градина на Свещеното Писание, църковната история и творенията на св. Отци – главно на св. Йоан Златоуст, св. Ефрем Сирин и св. Роман Сладкопевец.

Богородичният акатист е предназначен не само за обществена, но и за частна домашна употреба. Благочестивият християнин, застанал пред иконата на св. Богородица в своя дом и при запалено кандило, може и сам да хвали и величае Божията Майка с акатистните песнопения – било в дни, посветени на нея, било в минути на беди и злощастие. Защото той знае, че „много может моление матернее ко благосердию Владыки“: Голяма сила има майчината, т. е. на св. Богородица, молитва пред добросърдечието на Владиката – Христос.

Нека и ние днес, прославяйки и възпявайки достойно Божията Майка с дивното акатистно песнопение, да кажем: „О, всевъзпявана Майко, която роди най-святото от всички светии Слово! Приеми сегашното наше приношение, избави от всяка напаст и изтръгни от бъдещата мъка всички, които ти пеят: радвай се, Невесто неневестна! (Из последния кондак на богородичния акатист). Амин!


Канон, Песен 7.

Ирмос: Богомъдрите младежи не се поклониха на творението вместо на Твореца, но мъжествено презряха огнената заплаха и с радост пееха: благословен си, препрославлени Господи и Боже на отците ни!

Пресвета Богородице, спаси ни.

Възпяваме те и казваме: радвай се, колесница на духовното Слънце, истинска лоза, от която произрасна зрял Грозд; от него се източва вино и то весели душите на тия, които с вяра те прославят.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Радвай се, Богоневесто, която роди Лекаря на всички хора; ти си тайнственият жезъл, от който израсна неувяхващият цвят; радвай се, Владичице, чрез която се изпълваме с радост и наследяваме живота.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Владичице, и най-красноречивият език не е в състояние да те възпее, защото ти се издигна по-високо от серафимите, като роди Царя Христос; Него моли да избави сега от всяка беда тези, които с вяра ти се покланят.

Слава:

Краищата на земята те прославят, облажават те и ти казват: радвай се, книга, в която с пръста на Отец беше записано Словото, чиста Богородице; моли Го да запише твоите раби в книгата на живота.

И сега:

Молим те и прекланяме пред тебе колената на сърцето си ние, твоите раби; наклони ухото си, чиста Богородице, и спаси нас, които сме потопени в скърби, и запази твоя град от всякакъв плен на врага.


Песен 8.

Ирмос: Благочестивите младежи бяха запазени в пещта от Богородичната рожба, която тогава беше предобраз, а сега е действителност; Той кара цялата вселена да ти пее: всички твари, възпявайте Господ и Го превъзнасяйте във всички векове.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Чиста, ти прие в утробата си Словото и носи Този, Който носи всичко, храни с мляко Този, Който с повелята Си храни цялата вселена; на Него пеем: всички твари, възпявайте Господ и Го превъзнасяйте във всички векове.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Нетленна свята Дево, в къпината Моисей проумя великото тайнство на твоето раждане, а младежите, застанали в пламъците без да бъдат изгорени, твърде ясно предизобразиха това раждане, затова те възпяваме през всички векове.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Дево, обиталище на светлината, ние, които по-рано чрез лъжата (на дявола) се оказахме голи, сега чрез твоето зачатие се облякохме в дрехата на нетлението и които стояхме в мрака на греховете, сега видяхме Светлината, затова те възпяваме през всички векове.

Слава:

Дево, ти спасение на смъртните, чрез тебе мъртвите се съживяват, защото ти роди същинския Живот, немите някога сега са красноречиви, прокажените се очистват, болестите се премахват, бесовските пълчища се побеждават.

И сега:

Радвай се, чиста, всеблагословена! Ти си покров, твърдиня, стена и ограда за тези, които те възпяват, защото роди спасението на света, чрез което ние се издигнахме от земята към небето; всички твари възпявайте Господ и Го превъзнасяйте във всички векове.

Докато се пее 9-та песен, свещеникът кади.

Песен 9.

Ирмос: Нека се радва всеки човек, просвещаван духовно, а естеството на безплътните умове нека почете свещения празник на Богомайката, като тържествува и казва: радвай се, всеблажена Богородице, чиста Приснодево.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Дево, избави нас, вярващите, от изкушението на варварския плен и от всяко друго бедствие, което налита върху грешните хора поради многото грехове, та които чрез тебе станахме участници във вечната радост, да ти казваме: радвай се!

Пресвета Богородице, спаси ни.

Ти стана наша просвета и утвърждение, затова ти казваме: радвай се, незалязваща звезда, която въвеждаш в света великото Слънце; радвай се, чиста, която отвори заключения Едем; радвай се, огнен стълб, който въвеждаш човека в небесния живот.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Нека благоговейно застанем в дома на нашия Бог и да кажем: радвай се, Владичице на света; радвай се, Марийо, господарка на всички ни; радвай се, едничка между жените непорочна и добра; радвай се, съсъд, който прие неизчерпаемото миро, изляло се над тебе.

Слава:

Радвай се, Приснодево, гълъбице, която роди Милостивия; радвай се, похвала за всички светии, венец на подвижниците; радвай се, божествено украшение на всички праведници и спасение на нас, вярващите.

И сега:

Христе Боже, пощади Твоето наследие, като пренебрегнеш сега всичките ни грехове поради застъпничеството на молещата Те, която безсеменно Те роди на земята, когато Ти поради великата Си милост пожела да приемеш човешко естество.


Катавасии, гл. 4 (до 8-ма песен) Отвèрзу устà моя.

Песен 1

Ще отворя устата си и ще се изпълнят с Дух Свети, и ще произнеса дума за царицата майка, и ще се явя светло тържествуващ, и с радост ще възпея нейните чудеса.

Песен 3

Богородице, която си жив и изобилен източник, укрепи събралия се духовен хор от твои певци и чрез божествената си слава ги удостой с венци на славата.

Песен 4

Пребожественият Иисус, Който стои в слава на божествения престол, дойде на лек облак и чрез нетленна длан спаси тия, които казват: слава, Христе, на Твоята сила.

Песен 5

Всички се удивиха на твоята божествена слава, защото ти, Дево, която не си изпитала брак, носи в твоята утроба превъзнесения над всичко Бог и роди безначалния Син, като даваш мир на всички, които те възпяват.

Песен 6

Богомъдри, като честваме тоя божествен и всепочитан празник на Богомайката, дойдете да пляскаме с ръце и да славим Бог, Който се роди от нея.

Песен 7

Богомъдрите младежи не се поклониха на творението вместо на Твореца, но мъжествено презряха огнената заплаха и с радост пееха: благословен си, препрославлени Господи и Боже на отците ни!

Песен 8

Възхваляваме, благославяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Благочестивите младежи бяха запазени в пещта от Богородичната рожба, която тогава беше предобраз, а сега е действителност; Той кара цялата вселена да ти пее: всички твари, възпявайте Господ и Го превъзнасяйте във всички векове.

Честнейшую.

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!


Народът: (речитативДушата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека.

Песен 9 от катаваиите.

Ирмос: Нека се радва всеки човек, просвещаван духовно, а естеството на безплътните умове нека почете свещения празник на Богомайката, като тържествува и казва: радвай се, всеблажена Богородице, чиста Приснодево.


Малка ектения

Свещеникът: Защото Те хвалят всички небесни сили и на Тебе въздаваме слава…


Светилен.
Подобен: Жены услышите:

Еже от века днесь познавается таинство: Божие Бог Слово, Сын Девы Марии за милосердие бывает. И радость Благовещения Гавриил провещавает, с нимже возопиим вси: радуйся Мати Господня. (2)

Превод: Днес се узнава скрита от векове тайна: Бог Слово, роден от Бога, заради милосърдието Си става Син на Дева Мария и Гавриил произнася радостната вест; нека всички заедно с него извикаме: радвай се, майко на Господ!


На хвалитните стихири, глас 4:

Всичко, що диша, да хвали Господ. Хвалете Господ от небесата; Хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.

Подобен: Яко добля:

Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс. 150:2)

На архангел Гавриил се поверява скритата тайна, неизвестна дори на ангелите, и сега ще дойде при тебе, единствена неопетнена и добра гълъбице, обновление на нашия род, и ще ти извика: радвай се, Пресвета, приготви се чрез слово да приемеш в утробата си Бог Слово!

Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс. 150:3)

Същата стихира


Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс. 150:4)

В чистата утроба на Божията дева е приготвен светоносен палат за Тебе, Владико, слез и влез в него, смили се над Твоето създание, което понесе завистливо нападение от прелъстителя и е държано в робство, като изгуби предишната си хубост и чака Твоето спасително слизане.


Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс.150:5-6) 

Архангел Гавраил ще дойде видимо при тебе и ще ти каже, Всенепорочна: радвай се, избавление от проклятието, изправяне за падналите, радвай се, която единствена си била избрана от Бога, радвай се, одушевен облак на Слънцето, приеми Безплътния, Който пожела да се всели в тебе.

Слава, и сега, самогласен, глас 4:

Богородица чу език, който не познаваше, защото архангелът ѝ каза думите на благовещението; когато прие поздрава с вяра, тя зачена Тебе, предвечния Бог, затова и ние се радваме и Ти казваме: Боже, Който без промяна се въплъти от нея, дай мир на света и голяма милост на душите ни.


Велико славословие


Тропар, гл. 8: 

Когато узнал за тайната заповед, безплътният бързо отишъл в жилището на Йосиф, казвайки на Неискусобрачната: Преклонилият небесата при слизането Си се вмества в тебе изцяло и непроменен; и като Го гледам в твоята утроба, приемащ образа на слуга, в удивление ти викам: радвай се, Невесто неневестна.


ЗЛАТОУСТОВА ЛИТУРГИЯ

No comments:

Post a Comment