Saturday, 4 March 2023

Неделя Православна + Анатематизми

Първа неделя на Великия пост  

На тържеството на Православието


ГЛАС 5


В СЪБОТА НА ВЕЧЕРНАТА СЛУЖБА

 

Господи, воззвах (Пс. 140:1-2), на 10, глас 5:

Господи, към Тебе викам, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, към Тебе викам: побързай към мене, чуй гласа на молбата ми, когато викам към Тебе, чуй ме Господи! 

Да възлезе молитвата ми като тамян пред Твоето лице, въздигането на ръцете ми – като вечерна жертва, чуй ме Господи.

 

Стих: Изведи от тъмница душата ми, за да славя Твоето име! (Пс. 141:7А)

Чрез Tвоя почитан кръст, Христе, Ти посрами дявола и с възкресението Си притъпи жилото на греха и ни спаси от вратите на смъртта, Единородни Сине, прославяме Те.


Стих: Около мене ще се съберат праведните, кога ми сториш благодеяние. (Пс. 141:7Б)

Далият възкресението на човешкия род беше заведен като овца на клане, князете на ада трепереха пред Него и портите на плача се отвориха, защото влезе Христос, Царят на славата, и каза на окованите: излезте! И на онези в тъмнината: покажете се!


Стих: От дън душа викам към Тебе, Господи. Господи, чуй гласа ми. (Пс. 129:1-2А)

Велико чудо! Създателят на невидимите сили от човеколюбие пострада по плът, Безсмъртният възкръсна. Елате всички народи да Му се поклоним, защото чрез Неговото добросърдечие се избавихме от заблудата, научихме се да възхваляваме единия Бог в три лица.


Други стихири от св. патр. Анатолий, същия глас:

Стих: Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми. (Пс. 129:2Б)

Вечерно поклонение принасяме на Тебе, незалязващата Светлина, Който в края на времето по плът просия за света като в огледало, дори в ада слезе да разпръснеш и там тъмнината и показа на народите светлината на възкресението. Господи, Който даваш светлина, слава на Тебе!


Стих: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс. 129:3-4А)

Нека славословим Христос, началото на нашето спасение, защото Той възкръсна от мъртвите, светът се спаси от заблудата, радва се хорът на ангелите; бяга бесовската заблуда, падналият Адам възкръсва и дяволът е унищожен.

 

Стих: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. (Пс. 129:5)

Пазачите бяха научени от беззакониците: запазете в тайна възкресението на Христос, вземете парите и кажете: докато спяхме, мъртвецът беше откраднат от гробницата. Но кой някога е виждал или чувал да се краде мъртвец, при това помазан и гол, а погребалните повивки да са оставени в гроба? Не се лъжете, юдеи, научете пророческите думи и разберете, че Той наистина е Изкупителят на света и е Всесилен.

От Триода, гл. 6

Подобен: Всю отложивше:

Стих: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс.129:6)

По вдъхновение на Твоя Свети Дух, пророците пророкуваха, че Ти, Който си непостижимия, безначален Господ, Който преди денница сияеше от Невеществения, от безплътната  утроба на Отца, ще станеш дете, вземайки плът от небрачната, и ще се присъединиш към човечеството, и за тези на земята ще станеш видим. Чрез тях ни направи достойни за Твоето просветление, като милостив, докато възпяваме Твоето неизказано и почитано възкресение от мъртвите.


Стих: Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс.129:7Б-8)

Пророците, вдъхновени от Бог, с думи Те проповядваха, Владико, на дело Те почетоха и затова сега се радват на вечен живот. Упорито отказваха да се покланят на творението вместо на Тебе, Създателя, евангелски се отрекоха от целия свят, и като Тебе пострадаха с Твоето страдание, за което пророкуваха. По техните молитви сподоби ни непорочно да преминем попрището на въздържанието, единствени Многомилостиви.


Стих: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс.116:1)

Владико неописаем по божествената Ти природа, в последните дни се въплъти и позволи да бъдеш описан, защото като прие плът, Ти също прие всички нейни свойства. Затова, като изобразяваме образа, наподобяващ Твоята форма, и любезно целуваме, ние се издигаме към Твоята любов, като от него черпим благодатта на изцелението, и така следваме свещените предания на апостолите.


Стих: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня пребъдва вечно. (Пс.116:2)

Най-скъпото украшение е приела Църквата Христова, чрез светлото възстановяване на божествените свети икони на Спасителя Христос, Богомайката и на всички светии; така Църквата се озарява, и се украсява с благодатта, отхвърля еретиците и ги прогонва от себе си, и с ликуване слави човеколюбеца Бог, Който заради нея претърпя доброволни страдания.


Слава, от триода, глас 2: Засия благодатта на истината, неясно предизобразяваното в древност сега се случва съвсем явно, защото, ето, Църквата се облича с въплътения образ на Христос като с прекрасно украшение и държейки православната вяра, предначертава образа на скинията на свидетелството, та да не се заблуждаваме, когато държим и иконата на Този, Когото почитаме; нека онези, които не вярват по този начин, да се покрият със срам, защото за нас слава е образът на Въплътилия се, на който благочестиво се покланяме без да го обожествяваме; него като целуваме, вярващи, нека извикаме: Боже, спаси народа Си и благослови наследството Си.

И сега, първи Богоpодичен (догматик), гл. 5: В Червено море някога се представи образ на Невестата, непознала брак: защото там Моисей раздели водата, а тук Гавриил е служител на чудото; тогава Израил премина дълбокото без да се намокри, а сега Богородица роди Христос безсеменно; след преминаването на Израил морето остана непроходимо, а Непорочната след раждането на Емануил остана нетленна. Боже, Който съществуваш и преди съществуваше, и се яви като човек, помилвай ни.


Вход с кадилница. Свете тихий

Най-древната християнска молитва

Тиха светлина от светата слава на Безсмъртния, Светия и Блажения Небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Отца, Сина и Светия Дух – Бога. Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове. Затова и светът Те слави.


Прокимен, Пс. 92

Дяконът: В премъдростта да внимаваме. Вечерен прокимен на гл. 6.

Господ царува; облечен е с величие. 

Стих: Облечен е Господ с могъщество и препасан.

Стих: Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати. 

Стих: Твоят престол е утвърден открай време. Ти си вечен. (стихове 1-2)


Сугуба ектения.


Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца, и Сина, и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!


Просителна ектения 


Стиховни стихири, възкресни, глас 5:

Издигаме гласове в песен да възвеличим Тебе, Спасителя Христос, Който се въплъти и не се отдели от небесата, защото като човеколюбив Господ прие кръст и смърт заради нашия род, разруши вратите на ада, възкръсна на третия ден и спаси душите ни.


Стих: Господ царува; Той е облечен с величие. (Пс.92:1А)

Когато бяха прободени Твоите ребра, Животодателю, Ти изля потоци на опрощение, живот и спасение върху всички нас, а като прие смърт по плът, дарува ни безсмъртие, и като се всели в гроба, Ти ни освободи, като Бог ни възкреси със Себе Си в слава и затова викаме: човеколюбиви Господи, слава на Тебе.


Стих: Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати. (Пс.92:1В) 

Твоето разпятие и слизане в ада са странни, Човеколюбче, защото Ти го плени и като Бог възкреси със Себе Си в слава онези, които бяха затворени от древност, отвори рая и ги удостои да му се насладят; затова дарувай и на нас, които славим Твоето възкресение на третия ден, очистване на греховете, удостой ни да живеем в рая, защото само Ти си милостив.


Стих: На Твоя дом, Господи, подобава светост през дълги дни. (Пс.92:5Б) 

Ти, Който заради нас прие страдание по плът и възкръсна от мъртвите на третия ден, изцели страстите на нашата плът и ни вдигни от нашите люти грехове, Човеколюбче, и ни спаси.


От Триода

Слава, И сега, глас 2:

Ние, които сме преминали от нечестие към благочестие и сме били озарени със светлината на знанието, да запляскаме с ръце като в псалма, като принесем благодарствена хвала на Бога. И нека почитаме свещените образи на Христос и Пречистата и всички светии, изобразени на стени, дъски и свещени съдове, с чест да им се поклоним, отхвърляйки нечестивата, злославна вяра. Защото, както каза Василий, почитта, която се показва на образа, преминава към първообраза. Молим Те, Христе Боже наш, по молитвите на пречистата Твоя майка и на всички светии, да ни даруваш велика милост.


Песен на Симеон Богоприемец:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, – светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израиля“. (Лук. 2:29-32)


Трисвятое


Възкресен тропар, глас 5:

Нека възпеем, верни, Словото, събезначално на Отец и Дух Свети, Което се роди от Дева за нашето спасение, и да Му се поклоним, защото благоволи да претърпи смърт, и да възкреси умрелите със Своето славно въкресение.

Тропар на Неръкотворния образ на Спасителя

Слава, гл. 2: На пречистия Твой образ се покланяме, Благий, просещи прошка за нашите прегрешения, Христе Боже, защото доброволно си приел с плът да се издигнеш на кръста, за да избавиш нас, които си създал, от робството на врага. Затова благодарствено Ти викаме: с радост си изпълнил всичко, Спасителю наш, Който си дошъл да спасиш света.

И сега, Богородичен, гл. 2: Вся паче смисла

Твоите тайнства, Богородице, превъзхождат всяка мисъл и всичко славно. Защото запечана в чистота и пазена в девство, те познаваме като нелъжлива Майка, родила истинския Бог. Него моли да спаси нашите души!


Панихида

Со духи праведных скончавшихся“, гл. 4

Заедно с душите на починалите праведници упокой, Спасителю, душите на Твоите раби, като ги запазваш във вечния живот, който е в Тебе, Човеколюбче!

В Твоите покоища, Господи, където се покоят всички Твои светии, упокой и душите на Твоите раби, защото Ти единствен си човеколюбец!

Слава на Отца и Сина, и Светия Дух.

Ти си Бог, Който слезе в ада и освободи оковите на затворените; Сам Ти упокой душите на Твоите раби!

И сега, и всякога, и във вечни векове. Амин! 

Единствена чиста и непорочна Дево, която безсеменно роди Бога, моли да се спасят душите им!

Заупокойна ектения

Дяконът: Помилуй нас, Боже, по великата Си милост, молим Ти се, чуй ни и помилуй. 

Хорът: Господи, помилуй (3 пъти, мертвено).

Възпоменания

Дяконът: Извършвайки днешното възпоменание за всички, които са се подвизавали за православието със слова, писания, учение, страдания и богоугоден живот, като негови защитници, Христовата Църква възкликва:

На светия благоверен и равноапостолен цар Константин и майка му Елена, на благоверните Теодосий Велики, Теодосий Младши, Юстиниан, Ирина и Теодора и на всички други православни царе и царици – вечна памет.

Народът: Вечна памет (3) (след всеки възглас).

Дяконът: На великите изповедници на светата православна вяра, светите Игнатий Антиохийски, Киприан Картагенски, Атанасий Велики, Николай Мирликийски, Василий Велики, Григорий Богослов, Йоан Златоуст, Кирил Александрийски, Лъв Велики и Флавиан Изповедник, на отците от седемте Вселенски събора, на преподобните Максим Изповедник и Йоан Дамаскин, на светите Константинополски патриарси Тарасий, Методий и Фотий, на светителите Григорий Палама Солунски, Марк Евгеник Ефески и прочие изповедници, отци и учители на Църквата, подвизавали се за нея – вечна памет.

На благоверния и равноапостолен княз Борис-Михаил, и на благоверните княз-мъченик Енравота-Боян, цар Петър и княз-великомъченик Йоан-Владимир, на равноапостолните славянобългарски учители Методий и Кирил и на техните ученици Климент и Наум Охридски, Сава, Горазд и Ангеларий, на преподобния наш отец Йоан Рилски чудотворец, на светите наши отци Иларион Мъгленски, Евтимий Търновски, Висарион Смоленски, на преподобните наши отци Гавриил Лесновски, Иоаким Осоговски, Прохор Пшински, Теодосий Търновски, Димитрий Басарбовски и Паисий Хилендарски на светите 26 Зографски мъченици, на светите мъченици Георги, Георги, Георги, Николай и Константин Софийски, и на света великомъченица Злата Мъгленска – вечна памeт.

На всички безбройни свети новомъченици, пострадали от гоненията на безбожниците – вечна памeт.

На всички православни светейши патриарси и преосвещени архиереи, които са отминали от тоя свят в доброто изповедание на вярата – вечна памeт.

На свещенослужителите и монашестващите, на Христолюбивите управници и на Христоименитото воинство, които са положили живота си на бойното поле за православната вяра и отечеството – вечна памeт.

На всички православни християни, починали в истинската вяра и благочестие и с надежда за възкресение – вечна памeт.

Народът: Вечна памeт (3).

Дяконът: На Господ да се помолим! 

Хорът: Господи, помилуй!

Свещеникът: Защото Ти си възкресението, животът и покоят на починалите православни християни, Христе Боже наш, и затова на Тебе отправяме славата, с безначалния Твой Отец, и пресветия, благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги и во веки веков.

Хорът: Амин!


Отпуст


————————


Неделя на Тържеството на Православието


НА УТРИННАТА

 

Бог Господь, гл. 5

Пс. 117

Стих 1: Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е Идещият в името Господне!

Стих 2: Всички народи ме бяха окръжили, но с името Господне аз ги повалих.

Стих 3: Няма да умра, а ще живея, за да разказвам за делата Господни.

Стих 4: Камъкът, Който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла, това стана от Господа и е дивно в очите ни.


Тропар, глас 5.

Нека възпеем, верни, Словото, събезначално на Отец и Дух Свети, Което се роди от Дева за нашето спасение, и да Му се поклоним, защото благоволи да претърпи смърт, и да възкреси умрелите със Своето славно въкресение.

Тропар на Неръкотворния образ на Спасителя

Слава, гл. 2: На пречистия Твой образ се покланяме, Благий, просещи прошка за нашите прегрешения, Христе Боже, защото доброволно си приел с плът да се издигнеш на кръста, за да избавиш нас, които си създал, от робството на врага. Затова благодарствено Ти викаме: с радост си изпълнил всичко, Спасителю наш, Който си дошъл да спасиш света.

И сега, Богородичен, гл. 2: Вся паче смисла

Твоите тайнства, Богородице, превъзхождат всяка мисъл и всичко славно. Защото запечана в чистота и пазена в девство, те познаваме като нелъжлива Майка, родила истинския Бог. Него моли да спаси нашите души!


Малка ектения: Защото Твоя е властта, и Твое е царството…


Първи възкресни седални, глас 5

Кръста Господен да похвалим, светото погребение с песни да почетем, и Неговото Възкресение силно възхвалим; защото Той като Бог съвъзкреси мъртвите от гробовете, плени царството на смъртта и дяволската сила, и направи  да изгрее светлина за онези в ада.


Стих: Стани, Господи Боже мой, дигни ръката Си, не забравяй Твоите до край потиснати. (Пс.9:33)

Господи, беше наречен мъртъв, но всъщност Си умъртвили смъртта, като беше положен в гроб, за да опустошиш гробовете. Войници отгоре охраняваха гроба, докато Ти долу възкреси мъртвите от всички епохи. Всесилни и неразбираем Господи, слава на Тебе.


Слава, и сега, Богородичен: Радвай се, Света планина, върху която самият Бог е стъпвал. Радвай се, Жив храст, който горя, но не изгоря. Радвай се, единственият мост, който свързва света с Бога и води смъртния човешки род към вечния живот. Радвай се, непорочна Девице, която без да познава мъж роди Спасението на нашите души.


Малка ектения: Защото си благ и човеколюбив Бог и на Тебе възнасяме слава…


Втори възкресни седални, глас 5:

Господи, като възкръсна на третия ден, и след като Апостолите Ти се поклониха, Петър викана към Тебе: „Жените приеха дръзновение, а аз се страхувах. Разбойникът заяви Твоята божественост, а аз се отрекох. Ще ме призовеш ли вече за свой ученик или пак ще ме назначиш като рибар в дълбините? Приеми ме, Боже, разкаяния и ме спаси“.


Стих: Ще Те славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса. (Пс.9:1)

Господи милостиви, беззакониците Те приковаха сред осъдените и Ти прободоха с копие реброто. Прие погребение, разруши портите адови и на третия ден възкръсна. Жените тичаха да Те видят и обявиха възкресението на апостолите. Многовъзнасян Спасителю, когото Ангелите възхваляват,  благословен Господи, слава на Тебе.


Слава, и сега: Богородичен: Безмъжна Невесто, която въпреки това си родила Бога, променяйки болката и скръбта на Ева в превъзходна радост, ние, верните, сега те възхваляваме и покланяме; защото си ни издигнала от древната клетва. И сега се молѝ непрестанно, Всевъзпявана и Пресвята, да бъдем спасени.


„Благословен си Ти, Господи“, Глас 5

Благословен си Ти, Господи, научи ме на Твоите наредби! Пс.118:12

Съборът на ангелите се удиви като Те видя между мъртвите, а като разруши крепостта на смъртта, Спасителю, издигна със Себе Си Адам и освободи всички от ада.

Благословен си Ти, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Защо разтваряте мирото с милостиви сълзи, ученички? Блестящият в гроба ангел на мироносиците благовестеше: „Вижте гроба и разберете, че Спасителят възкръсна от гроба.

Благословен си Ти, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Много рано мироносиците изтичаха при Твоя гроб ридаейки, но застана пред тях ангела и рече: „Свърши времето за ридания, не плачете, а разкажете на апостолите за възкресението.

Благословен си Ти, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Жените мироносици ридаеха, когато дойдоха при Твоя гроб с миро, Спасителю. Ангелът се обърна към тях казвайки: „Защо смятате Живия за мъртъв? Той като Бог възкръсна от гроба.

Слава

Да се поклоним на Отца и Неговия Син, и Светия Дух, Троицата в едно същество, и със серафимите да кажем: свят, свят, свят си, Господи!

И сега

Раждайки Животодателя, Дево, ти си избавила Адам от греха, а на Ева си дала радост в мястото на печал. Вдигна отпадналите от този живот, въплътеният от тебе Бог и Човек. 

Алилуия, алилуия, алилуия, слава на Тебе, Боже! (3 пъти)


Малка ектения

С: Защото е благословено Твоето име, и величествено е Царството Ти, на Отца и Сина, и Светият Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин.


Ипакои глас 5

Смутени от видението на ангела, и озарени в душите си от божественото възкресение, мироносиците донесоха добри вести на апостолите. „Обявявайте възкресението Господне сред езичниците, защото Той чрез вас прави чудеса, като ни дава велика милост.“


Степенни (*Стъпални), глас 5 


Антифон 1:

Когато съм огорчен, пея на Тебе, като Давид, Спасителю мой. Избави душата ми от хитър език.

Благословен е животът на онези, които живеят в пустинята, от божествена любов окрилени.

Слава: Чрез Светия Дух се поддържат всички неща, видими и невидими; защото Той наистина е самовластен, и е един от Троицата.

И сега, същия.

Антифон 2:

Душо моя, нека се издигнем в планините; да отидем там, откъдето идва помощта.

Нека Твоята докосваща ме десница, Христе, от всякакво коварство да ме съхрани.

Слава: На Светия Дух богословски да кажем: „Ти си Бог, живот, любов, светлина, ум; Ти си доброта; Ти царуваш вечно“.

И сега, същия.

Антифон 3:

Понеже ми казаха: „Да влезем в дворите на дома Господен“ (Пс.115), изпълних се с голяма радост и изпращам молитвите си.

В дома на Давид се извършват страховити неща; затова в него ще бъде огън, изгарящ всяка срамна мисъл.

Слава: В Светия Дух, както в Отца и Словото, е основата на живота; от Него всяко същество се оживотворява.

И сега, същия.

Прокимен Пс.9

Глас 5: Стани, Господи Боже (мой), дигни ръката Си, не забравяй (Твоите до край) потиснати. (Ст.33) Стих: Ще Те славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса. (Ст. 2)


Канони възкресен и от триода


Кондак възкресен, глас 5.

Подобен: Собезначальное Слово:

Слезе до ада, Спасителю мой, и разби портите му, като всемогъщ. Като Творец възкреси мъртвите със Себе си, и строши жилото на смъртта, освободи Адам от проклятието, Човеколюбче. Затова всички викаме към Тебе, спаси ни, Господи.


Икос: Жените чуха думите на Ангела и отложиха плача си, зарадваха се и се разтрепериха като видяха Възкресението. И ето, Христос дойде при тях, казвайки: „Радвайте се; дерзайте, Аз победих света и освободих затворниците. Отидете бързо при учениците и ги уведомете, че отивам преди вас да проповядвам в града Галилейски.“ Затова всички викаме към Тебе, спаси ни, Господи.

От Триода

Кондак, глас 2. Самогласен:

Неописуемото Слово на Отца беше описано въплъщавайки се от тебе, Богородице, и осквернения образ от древността Той възстанови и го смеси с божествената красота. А изповядвайки нашето спасение, ние го изобразяваме с думи и дела.

Икос: Това тайнство на просветлението, с божествено вдъхновение пророците са предсказали от древни времена за нас, които сме стигнали до края на вековете, получавайки от него светлина. Като черпим божествено знание от него, познаваме един Господ Бог, покланяем в три ипостаси. И като служим само на Него, бидейки едно във вярата и кръщението, се обличаме в Христос и изповядвайки нашето спасение, ние го изобразяваме с думи и дела.

Синаксар

В тоя ден св. Църква празнува тържеството на православната вяра над иконоборческата ерес и другите преди нея ереси. Този празник е установен през 842 г. при византийския император Михаил III и майка му, благочестивата царица св. Теодора, и при св. Методий, патриарх Цариградски. Историята на празника накратко е следната:

Византийският император Лъв Исавър, който по Божие допущение от свинар се домогнал до императорския скиптър, по политически и по лични съображения бил против иконопочитанието. Той повикал патриарх Герман и му казал: „Владико, мисля, че няма разлика между почитането на икони и на идоли, затова заповядай колкото е възможно по-скоро да бъдат изхвърлени иконите от църквите и да не им се отдава поклонение. Ако ли обаче те са истински свети изображения, то поне да се поставят по-високо, та да не бъдат осквернявани от вярващите при целуването“. Патриархът обаче твърдо се противопоставил на царя и не изпълнил предложението му. Тогава Лъв го свалил от патриаршеския престол и поставил на негово място своя съмишленик някой си Анастасий. Издадена била строга заповед против иконопочитанието. Започнало жестоко гонение против иконопочитателите, което било прекратено при царуването на царица Ирина и цар Константин. 

Патриарх Тарасий свикал вселенски събор, седми по ред, който възстановил иконопочитанието. При император Лъв Армянин обаче, иконоборчеството започнало с нова сила. Император Теофил подложил на преследване мнозина отци иконопочитатели. Едни подложил на телесни мъчения, други хвърлил в тъмница, а трети изпратил на заточение. За всичко това обаче той бил наказан от Бога с тежка болест. Подбуден от своята благочестива съпруга царица Теодора, която била тайна иконопочитателка, той преди смъртта си се разкаял. След смъртта му царица Теодора заповядала да спрат преследванията срещу иконопочитателите, да бъдат пуснати на свобода затворените и да бъдат върнати заточените. 

Сваленият преди това патриарх Методий доблестен поборник против иконоборческата ерес, бил отново възведен на патриаршеския престол. Царицата сама дала личен пример на иконопочитание, като поставила на шията си образа на Божията Майка и пред всички радостно и с любов го целувала.

В неделята след Първата великопостна седмица в Цариград била извършена тържествена служба. В памет на това събитие било установено ежегодно на тоя ден да се чества по подобаващ начин победата на Православието не само над иконоборческата ерес, но и над всички други дотогавашни ереси. Впоследствие било прието на тоя ден след светата литургия в катедралните храмове да се изпълнява специален чин, който съдържа молебно пение за обръщане към православната вяра на всички отстъпници и заблудени, моление за утвърждаване в православната вяра на всички верни чеда на светата Църква, възглася се „анатема“ (проклятие) за всички упорстващи лъжеучители и отстъпници, пее се „Вечная памят“ за всички починали поборници, изповедници и мъченици за истинската права вяра и се възглася многолетие за всички живи ревнители и защитници на св. Православие и за предстоятелите на поместните православни църкви.

Днешният празник дава добър повод да се кажат няколко думи за почитането на св. икони и за св. Православие. Почитането на свещени изображения (икони) има своите психологически и исторически основания. Един от изразите на обич и почит към наши скъпи близки или към високопоставени и достойни за уважение хора е да изобразяваме техния лик и да го поставяме на лично място. Ето например, майка е загубила едничкия си син. Останала е обаче снимка с неговия лик. Тя се вглежда с майчина любов в това скъпо за нея изображение, целува го, прегръща го и го облива със сълзи. Тя добре знае, че пред нея е само едно изображение, а не и самият неин син и въпреки това, тя мисли, че целувайки изображението, целува самия него. Това отношение на майката към портрета на нейния покоен син е за нея една насъщна духовна потребност, една утеха, една напълно естествена и оправдана проява. Почти същото е и с почитането на свещените изображения и предмети. Когато гледаме на тях или пък ги целуваме, ние проявяваме това не към веществото, от което са направени. Не отдаваме почитта на платното или дървото, върху които са нарисувани, а отправяме мисълта си към самия първообраз него като че целуваме, него почитаме и нему се покланяме.

Господ Иисус е въплътено Слово Божие. Той е бил човек, историческа личност. Имал е определен външен телесен образ като всички човеци. Следователно Той е могъл и може да бъде изобразяван. Според древни сведения, запазени в църковното предание, Неговият божествен Лик е бил изобразен върху убрус (плат, кърпа), известен под името „Неръкотворен образ“. За Неговия външен вид е запазено също едно древно описание. Запазени са и някои Негови пластични изображения върху камък, датиращи от първите векове на християнската ера. Пак според древно църковно предание св. евангелист Лука е бил художник. Той нарисувал образа на Божията Майка. И ако ние почитаме образите на наши скъпи близки и на всички благодетели на човечеството, то как да не почитаме образите на нашия Спасител Господ Иисус, на пречистата Му Майка, на св. Апостоли и Божиите угодници светиите които са наши благодетели и небесни ходатаи за нас пред Бога? 

И тъй, почитането на св. икони съвсем не е идолопоклонничество, както погрешно някога са мислели иконоборците (а и днес все още има люде, които като тях мислят), но е заслужена и оправдана почит към ония, чиито образи са нарисувани върху самите икони. За нас иконите обаче са нещо повече от едно обикновено изображение, нещо повече от един обикновен портрет. Бидейки именно свето изображение, ние вярваме, че те са и проводници на Божията благодатна освещаваща сила. Затова и ги почитаме като светини (res sacrae). 

Що се пък отнася до Православието, то е право изповядване на вярата в Господ Иисус, предадена ни от светите Апостоли и запазена неповредена от св. Православна Христова църква, която единствено е истинската Църква, стълб и твърдина на истината (1 Тим. 3:15). Един е Господ, една е и вярата (Еф. 4:5); Христос не се е разделил (1 Кор. 1:3). Той не е основал много църкви, а само една (Мат. 16:18). Тая именно Църква единствено обладава всичката пълнота на Божествената истина. Тя е неразделната, Една, света, съборна и апостолска Църква, на която и ние сме честити да бъдем членове.

А Православието е истинската и неповредена вяра, която и ние изповядваме. Затова трябва да пазим като зеницата на очите си тая наша праотеческа вяра, защото от това зависи и нашето спасение. „Тази вяра е апостолската, тази вяра е на св. Отци, тази вяра е православната, тази вяра утвърди вселената“! (из чина на Православието). Амин!


Катавасии (Моря чермную пучину), гл. 4

*Същите ирмоси са от Октоиха на канона за неделя на глас 4.

Песен 1

По дъното на Червено море в древност премина със сухи стъпала Израил и чрез кръстообразно извисените ръце на Мойсей победи в пустинята войнството на Амалик.


Песен 3

Твоята Църква се весели за Тебе, Христе, като казва: Ти си моята сила, Господи, прибежище и опора.


Песен 4

Виждайки Те издигнат на Кръста, Слънце на правдата, Църквата застана в благолепие и подобаващо запя: слава на Твоята сила, Господи!


Песен 5

Ти, Господи, моя Светлина, дойде в света, о свята Светлина, извеждайки от тъмнината на незнанието тия, които с вяра Те възпяват.


Песен 6

Ще Ти принеса жертва с глас на възхвала“ – Църквата вика към Тебе, Господи, очистена от бесовската нечистота чрез кръвта, която милостиво изтече от Твоите ребра.


Песен 7

В персийската пещ Авраамовите отроци, разпалвани повече от любовта към благочестието, отколкото от пламъка, обгаряни викаха: „Благословен Си в храма на Твоята слава, Господи!“


Песен 8

Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Простирайки ръце, Даниил затвори челюстите на лъвовете в рова; а препасани с добродетели отроците – подвижниците на благочестието, угасиха огнената сила и викаха: всички творения Господни благославяйте Господа.


Евангелски чин

Дяконът: На Господ да се помолим. 

Народът: Господи, помилуй!

Свещеникът: Защото си свят, Боже наш, и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отец и Син, и Свети Дух, подобава всяка слава, чест и поклонение сега и винаги, и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание всякое Господа.

Дяконът: За да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господ Бог да помолим!

Народът: Господи, помилуй! (3)

Дяконът: Премъдрост! Да застанем прави, за да изслушаме светото Евангелие!

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеникът: Ще се чете из светото евангелие според евангелист (името).

Дяконът: Да внимаваме.

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе! 


 Възкресно 5-то евангелие,


Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


Възкресна песен

Четец: Като видяхме Христовото Възкресение, нека се поклоним на светия Господ Иисус, Който едничък е безгрешен. На Твоя Кръст се покланяме, Христе, и Твоето Свято Възкресение възпяваме и славим – Ти си нашият Бог, освен Тебе другиго не знаем и с Твоето име се именуваме. Дойдете, всички верни, да се поклоним на святото Христово Възкресение, защото, ето – чрез Кръста дойде радост за целия свят. Всякога благославяйки Господа, нека възпяваме Неговото Възкресение, защото Той, като претърпя разпятие, със смърт смъртта разруши.


Псалом 50 (пее се)


Славагл. 8: Покаяния отверзи ми двери 

Отвори ми дверите на покаянието, Животодателю, защото рано сутринта духът ми бърза към Твоя свят храм и носи храма на тялото ми, целия осквернен, но като състрадателен очисти ме с Твоята добросърдечна милост.

И сегаНасочи ме по пътеките на спасението, Богородице, защото окалях душата си със срамни грехове и в леност пропилях целия си живот, но с твоите молитви ме избави от всяка нечистота.

Стих, гл. 6: Помилвай ме, Боже, по голямата Си милост и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми.

Стихира, гл. 6: Когато размислям за множеството ужасни постъпки, които съм направил, аз окаяният треперя за страшния ден на съда, но като се надявам на милостта на Твоето състрадание, като Давид Ти викам: помилвай ме, Боже, по голямата Си милост.


Дяконът: Литийна молитва. И възглас: По милостта и щедростите и човеколюбието:


Честнейшую.

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!


Народът: (речитативДушата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека.


Песен 9 от Катавасиите, гл. 4

Крайъгълен камък Се отсече от тебе – девствената планина, не с човешка ръка, Дево; Той бе Христос, Който събра разделените естества; затова с радост, Богородице, те величаем.


Малка ектения: Възглас: Защото всички небесни сили Те хвалят…


Свят е Господ, нашия Бог. (2)

Превъзнасяйте Господа, Бога нашего, и се покланяйте на подножието Му: защото то е свято! (Пс. 98:5)

Гл. 2, възкресен по пето Евангелие:

Когато Христос, Който е животът и пътят, от мъртвите стана, Той вървеше с Лука и Клеопа, които го познаха, когато преломяваше хляба в Емаус. Душите и сърцата им в тях горяха, докато Той разговаряше с тях по пътя, и им тълкуваше в писанията всички неща, които беше претърпял. С тях извикайте, че Той възкръсна и се яви на Петър.

Слава: от Триода, Подобен: Со ученики взыдем:

Радвайте се, ръкопляскайте, възпявайте с веселие, и викайте: „колко чудни и странни са Твоите дела, Христе!“ И кой може да изкаже могъщите дела, които вършиш, Спасителю, защото Ти съедини нашите мисли и съгласие в една Църква.

И сега: Богородичен: Оръжията на враждебната ерес намаляха, и нейният спомен вече изчезна със шум. Всечиста, като виждаме твоят храм украсен величествено с благодатта на почитаните икони, с радост се изпълват душите ни.


Хвалитни стихири

Глас 5, Всякое дихание

Всичко, що диша, да хвали Господ. Хвалете Господ от небесата; Хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.


Стих: Да извършат над тях писания съд, тая чест е за всички Негови светии. (Пс.149:9)

Господи, въпреки че гробницата е била запечатана от беззаконници, Ти излезе от гроба, точно както Си роден от Богородица. Твоите безплътни ангели не знаеха как се въплъти; нито войниците, които Те пазеха, не усетиха, когато възкръсна. Защото и двете тайнства бяха запечатани за тези, които изпитват, но чудесата са разкрити на тези, които вярно почитат тайнството, което възхваляваме; въздай ни радост и голяма милост.


Стих: Хвалете Бога в Неговата светиня, хвалете Го в крепостта на силата Му. (Пс.150:1)

Господи, след като си разбил вечните решетки и скъсал връзките, възкръснал Си от гробницата и остави погребалните дрехи зад Себе Си като истинно свидетелство, че наистина Си бил погребан три дни, и избърза към Галилея, пазеният в пещерата. Велика е Твоята милост, неразбираеми Спасителю, помилуй и спаси нас.


Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс.150:2)

Господи, жените хукнаха към гроба, за да видят Тебе, Христос, Който пострада заради нас. Когато дойдоха, намериха ангел, седнал на камъка, който се отмести от страх, и той им извика, казвайки: „Господ възкръсна. Кажете на учениците, че възкръсна от мъртвите, Този, Който спасява душите ни“.


Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс.150:3)

Господи, както излезе от запечатания гроб, така влезе през заключените двери при Твоите ученици. Ти им показа нараняванията, понесени от Твоето тяло, които с много страдания прие, Спасителю. Въпреки, че от потомството на Давид, Ти претърпя рани, но като Син Божи, Ти освободи света. Велика е твоята милост, неразбираеми Спасителю, помилуй и спаси нас.


От Триода, гл. 4

Стих 4: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс.150:4)

Подобен: Дал еси знамение:

В Тебе сега се радва Църквата, Човеколюбче, като на свой Жених и Творец, която си избавил по Твоя воля от измамите на идолите, и с Твоята скъпоценна кръв я сгоди за Себе Си. Тя светло приема възстановяването на иконите, и с радост Ти пее и вярно слави.


Стих 3: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни.  Всичко, що диша, да хвали Господа! Алилуия. (Пс. 150:5-6) 

Повтаряме стихирата.


Стих 2: Стани, Господи Боже мой, дигни ръката Си, не забравяй Твоите до край потиснати. (Пс.9:33)

Възстановяваме Твоето изображение в плът, Господи, и го целуваме с любов и чрез него изясняваме великото тайнство на Твоя промисъл, защото Ти, Човеколюбче, ни се яви в истината и в естеството на плътта, не само на външен вид, както казват богоборните синове на Манент*, но и водени от Тебе към Твоята любов и желание.

* Основателят на Манихейството.

Стих 1: Ще Те славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса. (Пс.9:1) 

Днес се яви като ден на радостта и изпълнен с веселие. Ярката светлина на догмите на истината блестят и огрява Христовата църква, защото тя отново е украсена с възстановените свети икони и сияйни изображения, и единомислие  сред верните е дал Бог.

Глас 6, самогласен:

Стих: Стани, Господи Боже мой, дигни ръката Си, не забравяй Твоите до край потиснати. (Пс.9:33)

Във време на въздържание Мойсей получи закона и привлече хората. Илия, като пости, заключи небесата; и тримата младежи, потомци на Авраам, чрез пост победиха беззакония тиранин. Чрез поста ни сподоби също, Спасителю, да стигнем до Твоето Възкресение, пеейки така: „Свети Боже, Свети Крепки, Свети Безсмъртни, помилуй нас“.

Слава, пак същата стихира.


И сега, глас 2: Преблагословена си, Богородице Дево, защото чрез Въплътения от тебе адът беше пленен, Адам беше извикан отново, клетвата – премахната, Ева – освободена, смъртта – умъртвена, а ние оживяхме; затова възкликваме и пеем: благословен си Христе, Боже наш, Който така си благоволил, слава на Тебе!


Велико славословие.


Възкресен тропар

Днес стана спасението на света – нека възпеем Възкръсналия от гроба и Началника на нашия живот, защото Той, като унищожи смъртта чрез смъртта Си, даде ни победа и велика милост.


——————————————


МОЛЕБЕН с Анатематизми 

за обръщане на тези, които са се отклонили

*Препечатено от Двери. Чете се в присъствието на или по благословението на епископ.

След св. Василиева литургия в Неделя на православието всички свещенослужители излизат от олтара и застават в средата на храма пред иконите на Спасителя и св. Богородица, поставени на аналой.


Дяконът: Благослови, владико.

Свещеникът: Благословен е нашият Бог…

Народът: Амин.

Свещеникът: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе. Царю Небесни…

Четецът: Трисвятое. Пресвета Троице, Отче наш...

Свещеникът: Защото Твое е царството...

Четецът: Амин. Господи, помилуй (12). Дойдете да се поклоним...

Псалом 74

Изповядваме Те, Боже, и ще те славим, и ще призовем Твоето име; това разгласят Твоите чудеса. „Кога избера време, Аз ще извърша съд по правда. Тресе се земята и всички, които живеят на нея. Аз ще заякча стълбовете ѝ“. Казвам на ония, които безумстват: не безумствайте, и на нечестивците: не дигайте рог, не повдигайте високо вашия рог, не говорете против Бога твърдоглаво, защото въздигането не иде нито от изток, нито от запад, нито от пустинята, но Бог е съдия: едного унижава, а другиго въздига; защото чашата е в ръката на Господа, виното – пълна смес – кипи в нея, и Той налива от нея. Дори нейното дрождие ще изцеждат и пият всички нечестивци по земята. Аз пък вечно ще разгласям, ще възпявам името на Бога Иаковов, ще сломя всички рогове на нечестивците, и роговете на праведника ще се възвисят.

Слава... и сега... Алилуия, алилуия, алилуия, слава на Тебе, Боже (3). Господи, помилуй (3).

Велика ектения

Дяконът: С мир на Господ да се помолим.

Народът: Господи, помилуй (след всяко прошение).

Дяконът: За мира свише и за спасението на нашите души, на Господа да се помолим.

За мира на целия свят, за благопреуспяване на светите Божии църкви и тяхното единство, на Господа да се помолим.

За този свят храм и за ония, които с вяра, благоговение и страх Божи влизат в него, на Господа да се помолим.

За Високопреосвещения наш митрополит (името), за честното свещенство, за дяконството в Христа, за всички църковнослужители и народа, на Господа да се помолим.

За всички благочестиви и православни християни и за спасението им, на Господа да се помолим.

За този град (или: това село; тази света обител), за всеки град и страна, и за тези, които с вяра живеят в тях, на Господа да се помолим.

За благорастворение на въздуха, за изобилие на земните плодове и за мирни времена на Господа да се помолим.

За тези, които плават, пътуват, боледуват, страдат, за пленените и за тяхното спасение, на Господа да се помолим.

За да погледне с милостиво око на светата Своя Църква и да я опази невредима и непобедима от ереси и суеверия, и да я огради със Своя мир на Господа да се помолим.

За да премахне мерзостта на запустението, стояща на Свято място, и да въздигне християнските сили, и славно да прослави в тях Своето Пресвято Име на Господа да се помолим.

За да умири Своята свята Църква и да я запази невредима и непоколебима от всяко зло нападение на всички противящи се отстъпници, на Господа да се помолим.

За да утихне нейното раздиране и чрез силата на Светия Дух всички отстъпили да обърне към познание на истината, и да ги причисли към Своето избрано стадо, на Господа да се помолим.

За да изкорени всички ереси и отстъпления и да насади навсякъде благочестие и правоверие на Господа да се помолим.

За да просвети всички със светлината на Своето благоразумие, Своите верни да укрепи и да ги запази непоколебими в правоверието на Господа да се помолим.

За да се избавим от всяка скръб, гняв, беда и нужда на Господа да се помолим.

Защити, спаси, помилуй и запази ни, Боже, с Твоята благодат.

Като поменахме заедно с всички светии Пресветата, Пречиста, Преблагословенна, Славна Владичица наша Богородица и Приснодева Мария, нека сами себе си, и един друг, и целия си живот на Христа Бога да отдадем.

Народът: На Тебе, Господи.

Свещеникът: Защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение, на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги и во веки веков.

Народът: Амин. Бог Господь, и явися намъ...

Тропари, гл. 4: 

Ние, недостойните Твои раби, Господи, сме благодарни за Твоите велики благодеяния, оказани ни, прославяме Те и хвалим, благославяме Те, благодарим Ти, възпяваме и величаем Твоята щедрост и като Твои раби с любов Ти викаме: Благодетелю, Спасителю наш, слава на Тебе.

Слава... гл. 3: Владико Господи, ние, Твоите непотребни раби, след като се удостоихме даром с Твоите благодеяния и дарове, прибягваме към Тебе усърдно и според силите си Ти принасяме благодарност и като Благодетел и Творец Те славим и викаме: слава на Тебе, Боже прещедри!

И сега... гл. 4: Както показа благолепието на небесната твърд горе, така си показал и красотата на светата скиния на Твоята слава долу, Господи, утвърди това за вечни векове, и приеми нашите молби, които непрекъснато се донасят при Тебе чрез Богородица, Животе и възкресение на всички.

Апостол

Дяконът: Да внимаваме.

Свещеникът: Мир на всички.

Четецът: И на твоя дух.   

Прокимен, гл. 4: Насадени в дома Господен, те цъфтят в дворите на Бога нашего. (Пс. 91:14) Стих: А праведникът ще се развесели в Господа и ще се уповава Нему. (Пс. 63:11А)

Дяконът: В премъдростта…

Четецът: Четиво от посланието на свети апостол Павел до римляни. (16:17-20)

Дяконът: … да внимаваме.

Четецът: Братя, моля ви, пазете се от ония, които произвеждат разцепления и съблазни против учението, което сте научили, и странете от тях. Защото такива служат не на Господа нашего Иисуса Христа, а на корема си, и със сладки и ласкателни думи измамват сърцата на простодушните. Вашата послушност на вярата е на всички известна; затова аз се радвам за вас, но желая, да бъдете мъдри в доброто и прости в злото. А Бог на мира скоро ще съкруши сатаната под нозете ви. Благодатта на Господа нашего Иисуса Христа да бъде с вас! Амин.

Свещеникът: Мир на тебе, четещия.

Четецът: И на твоя дух.

Народът: Алилуия (3).

Евангелие

Дяконът: Премъдрост! Да застанеме прави за да чуем светото Евангелие.

Свещеникът: Мир на всички.

Народът: И на твоя дух.

Свещеникът: Четиво от светото Евангелие според Матея. (18:10-18)

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!

Дяконът: Да внимаваме.

Свещеникът: Рече Господ: Гледайте да не презрете едного от тия малките, защото, казвам ви, техните Ангели на небесата винаги гледат лицето на Моя Отец Небесен. Понеже Син Човеческий дойде да подири и спаси погиналото. Как ви се струва? Ако някой има сто овци, и една от тях се заблуди, не ще ли остави деветдесетте и девет, и не ще ли иде по планините да дири заблудената? И ако се случи да я намери, истина ви казвам, той се радва за нея повече, отколкото за деветдесетте и девет незаблудени. Тъй и вашият Отец Небесен не иска да загине ни един от тия малките. Ако съгреши против тебе брат ти, иди и го изобличи насаме; ако те послуша, спечелил си брата си; ако не послуша, вземи със себе си още едного или двама, та с устата на двама или трима свидетели да се потвърди всяка дума; ако ли пък не послуша тях, обади на църквата; но, ако и църквата не послуша, нека ти бъде като езичник и митар. Истина ви казвам: каквото свържете на земята, ще бъде свързано на небето; и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небето.

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!

Сугуба ектения

Дяконът: Помилуй ни, Боже, по великата Си милост, молим Ти се, чуй ни и ни помилуй.

Народът: Господи, помилуй (3) (след всяко прошение).

Дяконът: Помени Господи Боже наш пресветите Твои страдания, които доброволно си претърпял за нас, и проливането на пречистата Ти кръв, с която си ни освободил от мъчителството на дявола, и животворната Си смърт, чрез която нас – умрелите в греха, преславно Си оживил, и умири Твоята свята Църква, и избави я скоро от всички беди и нужди, и от всяко зло нападение и люто гонение на противящите се отстъпници, молим Ти се Всещедрий Владико, скоро чуй ни и милостиво помилуй.

Още се молим за Високопреосвещения наш митрополит (името), за нашите братя свещеници, свещеномонаси, свещенодякони и монаси и за цялото в Христа наше братство.

Като не искаш смъртта на грешниците, но очакваш обръщането и покаянието им, съедини всички в Твоята свята Църква, молим Ти се, всесилни Творче, чуй ни и ни помилуй.

Ти, Който устрои този свят за Твоя слава, направѝ така, че с истинна вяра и благочестие всички да прославят Тебе нашия Бог, молим Ти се, всесилни Творче, чуй ни и ни помилуй.

Ти, Който ни даде Твоята заповед, да любим Тебе, нашия Бог, и ближния си, направи така, че ненавистта, враждите, обидите, и другите беззакония да се прекратят, и истинската любов да царува в нашите сърца, молим Ти се, Спасителю наш, чуй и милостиво помилуй.

Още се молим да чуе Господ Бог гласа на молбите на нас, грешните, и да ни помилва.

Свещеникът: Чуй ни, Боже, Спасителю наш, упование на всички земни краища и на тия, които са далече в морето, и милостив, милостив бъди, Владико, за нашите грехове и помилуй ни. Защото Си милостив човеколюбец Бог, и на Тебе слава въздаваме, на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги и во веки веков.

Народът: Амин.

Молитва

Дяконът: На Господа да се помолим.

Народът: Господи, помилуй.

Свещеникът: Всевишний Боже, Владико и Създателю на всяка твар, Ти, Който изпълваш всичко с величието на Твоята слава и поддържаш всичко чрез Твоята сила! На Тебе, всеблагия наш Господ, ние недостойните, принасяме благодарност, защото не се отвръщаш от нас заради нашите беззакония, но по-скоро ни предваряш с Твоите щедрости. За нашето избавление Ти си пратил Единородния Си Син, и си благовестил Твое неизмеримо снизхождение към човешкия род, защото с голямо желание искаш и очакваш да се обърнем към Тебе, и да се спасим. Ти, снизхождайки към немощите на нашето естество, ни укрепяваш чрез всесилната благодат на Светия Твой Дух, утешаваш ни със спасителната вяра и съвършената надежда за вечните блага, и водейки Твоите избранници в горния Сион, ги пазиш като зеница на окото. Изповядваме, Господи, великото Ти и несравнимо човеколюбие и милосърдие. Но виждайки многото съблазни, всеблагий Господи, прилежно Те молим: погледни на Твоята Църква и виж, че макар да приехме с радост Твоето спасително благовестие, но тръните на суетата и страстите го правят у някои малоплодно, у други съвсем безплодно, и поради умножаването на беззаконието, някои се противят на Твоята евангелска истина и чрез ереси или разколи отстъпват от Твоето наследство, отхвърлят Твоята благодат, и се подлагат на съда на Твоето пресвято Слово. Премилосърдни и всесилни Господи, Който не се гневиш докрай, Твоята Църква, имайки като единствен Посредник и Застъпник пред Тебе Началника и Извършителя на нашето спасение Иисуса Христа, Те моли: бъди милостив към нас, укрепи ни в правоверието чрез Твоята сила, с Твоята божествена светлина просвети духовните очи на заблуждаващите се, за да разберат Твоята истина, смегчи ожесточението им и отвори слуха им, за да познаят Твоя глас и да се обърнат към Тебе, нашия Спасител. Прекрати, Господи, несъгласията им и изправи живота, който водят, противно на християнското благочестие. Направи всички да живеем свято и непорочно и така спасителната вяра да се вкорени в сърцата ни и да пребъде плодоносна. Не отвръщай лицето Си от нас, Господи, въздай ни радостта на Твоето спасение. Подай, Господи, и на пастирите на Твоята Църква свята ревност и евангелски дух в грижата им за спасението и обръщането на заблудените, та всички водени от Тебе, да достигнем там, където е завършекът на вярата, изпълнението на надеждата и истинската любов, и там заедно с ликовете на най-чистите небесни сили да прославим Тебе, нашия Господ, Отец и Син и Свети Дух во веки веков.

Народът: Амин.

Дяконът: Кой Бог е тъй велик, както нашия Бог? Ти си Бог, Който прави чудеса (3). (Пс. 76:14Б-15А)

Празнувайки деня на Православието, православни люде, да прославим най-вече Подателя на всички блага Бога, Който е благословен во веки. Този наш Бог, промисляйки и утвърждавайки за Свое възлюбено наследие светата Църква, още в рая положи нейната основа, утешавайки с истинното Си слово праотците, отпаднали чрез престъплението. Този наш Бог, ръководейки се от това спасително обещание, не Се остави незасвидетелстван, но искайки спасението да се провъзвести първо чрез отците и пророците, го предизобрази по различни начини. Този наш Бог, след като в старо време много пъти и по много начини говори на отците чрез пророците, в последните тия дни говори ни чрез Сина, чрез Когото сътвори и вековете, и Който възвести благоволението на Отца към нас, откри небесните тайни, увери чрез силата на Светия Дух истината на благовестието, изпрати апостолите по целия свят да проповядват Евангелието на Царството, и потвърди това с различни сили и чудеса. Следвайки това спасително откровение и държейки се о това благовестие:

Цялата църква: Вярваме в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо.

И в един Господ Иисус Христос, Сина Божи, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове: Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез Когото всичко е станало; Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплъти от Духа Светаго и Дева Мария и стана човек; и бе разпнат за нас при Понтий Пилат, и страда и бе погребан, и възкръсна в третия ден, според Писанията; и възлезе на небесата, и седи от дясно на Отца; и пак ще дойде в слава да съди живи и мъртви, и царството Му не ще има край.

И в Духа Светаго, Господа, Животворящия, Който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и Го славим наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците.

В една, свята, съборна и апостолска Църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин.

Дяконът продължава: Това е вярата на апостолите, това е вярата на отците, това е православната вяра, това е вярата, която утвърди вселената.

Приемаме и утвърждаваме още и съборите на светите Отци, техните предания и писания, съгласни с Божественото откровение.

И макар че враговете на православието се противят на този Божи промисъл и спасително откровение за нас, Господ не забравя униженията на Своите раби: защото той предаде на безчестие хулителите на Неговата слава, прогони дръзките врагове на православието и ги обърна в бягство.

Затова както облажаваме и възхваляваме онези, които приемат Божественото откровение и покоряват разума си на него, така отлъчваме и анатемосваме онези, които се противят на тази Истина, ако не се покаят пред Господа, Който очаква тяхното обръщане и покаяние; така ние следваме Свещеното Писание и държим преданието на древната Църква.

Анатематизми

Дяконът: На всичко, което е било нововъведено и постановено, или което занапред ще бъде постановено противно на църковното предание и учението и обичаите на светите и приснопаметни отци – анатема.

Клир: Анатема (3).

Народът: Анатема (3).

(Клирът и народът казват това след всеки възглас на дякона)

Дяконът: На онези, които отричат Божието битие и утвърждават, че този свят е самобитен и всичко в него става случайно и без промисъл Божи – анатема.

На онези, които казват, че Бог не е Дух, но плът, или пък че Той не е праведен, милосърден, премъдър, всезнаещ и които произнасят други подобни хули – анатема.

На ония, които дръзват да говорят, че Синът Божи не е единосъщен и не е равночестен на Отца, и казват същото и за Дух Светий, и които не изповядват Отца, и Сина, и Светия Дух като един Бог – анатема.

На ония, които безумно говорят, че за нашето спасение и очистване от греховете не е било необходимо пришествието в света на Сина Божи в плът, Неговото доброволно страдание, смърт и възкресение – анатема.

На ония, които не приемат благодатта на проповядваното от Евангелието изкупление, като единствено средство за нашето оправдание пред Бога – анатема.

На ония, които дръзват да говорят, че Пречистата Дева Мария не е била преди раждането на Христа, при самото раждане и след раждането Дева – анатема.

На ония, които не вярват, че Духът Светий умъдри пророците и апостолите и чрез тях ни възвести истинския път към вечното спасение, потвърждавайки това с чудеса, и също не вярват, че сега Той обитава в сърцата на верните и истински християни и ги наставлява на всяка истина – анатема.

На отхвърлящите безсмъртието на душата, края на света, бъдещия съд и вечното въздаяние за добродетелите на небесата, и вечното осъждане за греховете – анатема.

На отхвърлящите светите тайнства, извършвани в Христовата Църква – анатема.

На отхвърлящите съборите на светите отци и тяхното предание, което е съгласно с Божественото Откровение и се пази благочестиво от православната вселенска Църква – анатема.

На ония, които ругаят и хулят светите икони, поставени от Светата Църква за възпоменание на Божиите дела и Неговите угодници, та чрез гледането им християните да се подбуждат към благочестие и подражание, и на ония, които казват, че иконите са идоли – анатема.

На ония, които учат и изповядват за тварна нетварната божествена благодат и Таворската светлина – анатема.

На теософите, дъновистите и другите еретици, които дръзват да говорят и безумно да учат, че Господ наш Иисус Христос е слязъл на земята и се е въплътил не веднъж, но много пъти, а също и на ония, които отричат, че истинската Премъдрост на Отца е Неговият единороден Син и въпреки Божественото Писание и учението на светите Отци, търсят други премъдрости – анатема.

На окултистите, спиритистите, чародеите, врачките и всички, които не вярват в Единия Бог, но почитат бесовете и не предават смирено на Бога своя живот, но с призоваване на чародейните бесове търсят да узнаят бъдещето – анатема.

На гонителите на Христовата Църква, на нечестивите отстъпници, вдигнали ръце против свещенослужителите Божи, поругали светините, разрушили Божиите храмове, изтезавали нашите братя и осквернили нашето отечество – анатема.

На всички еретици – анатема (3).

Клир: Анатема (3).

Народът: Анатема (3).

Възпоменания

Дяконът: Извършвайки днешното възпоменание за всички, които са се подвизавали за православието със слова, писания, учение, страдания и богоугоден живот, като негови защитници, Христовата Църква възкликва:

На светия благоверен и равноапостолен цар Константин и майка му Елена, на благоверните Теодосий Велики, Теодосий Младши, Юстиниан, Ирина и Теодора и на всички други православни царе и царици – вечна памет.

Народът: Вечна памет (3) (след всеки възглас).

Дяконът: На великите изповедници на светата православна вяра, светите Игнатий Антиохийски, Киприан Картагенски, Атанасий Велики, Николай Мирликийски, Василий Велики, Григорий Богослов, Йоан Златоуст, Кирил Александрийски, Лъв Велики и Флавиан Изповедник, на отците от седемте Вселенски събора, на преподобните Максим Изповедник и Йоан Дамаскин, на светите Константинополски патриарси Тарасий, Методий и Фотий, на светителите Григорий Палама Солунски, Марк Евгеник Ефески и прочие изповедници, отци и учители на Църквата, подвизавали се за нея – вечна памет.

На благоверния и равноапостолен княз Борис-Михаил, и на благоверните княз-мъченик Енравота-Боян, цар Петър и княз-великомъченик Йоан-Владимир, на равноапостолните славянобългарски учители Методий и Кирил и на техните ученици Климент и Наум Охридски, Сава, Горазд и Ангеларий, на преподобния наш отец Йоан Рилски чудотворец, на светите наши отци Иларион Мъгленски, Евтимий Търновски, Висарион Смоленски, на преподобните наши отци Гавриил Лесновски, Иоаким Осоговски, Прохор Пшински, Теодосий Търновски, Димитрий Басарбовски и Паисий Хилендарски на светите 26 Зографски мъченици, на светите мъченици Георги, Георги, Георги, Николай и Константин Софийски, и на света великомъченица Злата Мъгленска – вечна памeт.

На всички безбройни свети новомъченици, пострадали от гоненията на безбожниците – вечна памeт.

На всички православни светейши патриарси и преосвещени архиереи, които са отминали от тоя свят в доброто изповедание на вярата – вечна памeт.

На свещенослужителите и монашестващите, на Христолюбивите управници и на Христоименитото воинство, които са положили живота си на бойното поле за православната вяра и отечеството – вечна памeт.

На всички православни християни, починали в истинската вяра и благочестие и с надежда за възкресение – вечна памeт.

Народът: Вечна памeт (3).

За утвърждаващите Православието

Дяконът: Тържествено възпоменавайки подвизавалите се в благочестие и давайки ги като пример за подражание на всички свои христоименити чеда, Православната Христова църква има в дълг да възхвалява и подвизите на тези, които сега, подготвяйки се за вечното блаженство чрез спасителната вяра и добродетелта, утвърждават православието:

На православните патриарси на светите Божии църкви, правоправещи словото на истината, на преосвещените митрополити, архиепископи и епископи и на целия свещен чин, на всички, които са ревнители за чистотата на православието – многая лета.

Народът: Многая лета (3).

Дяконът: На Високопреосвещения наш митрополит (името) с клира и паството му – многая лета.

Народът: Многая лета (3).

Дяконът: На всички православни християни, които пребъдват в спасителната вяра, на ревнителите за благочестието и на всички, които се покоряват на Христовата Църква, подай Господи мир, благоденствие, изобилие на земните плодове и многая лета.

Народът: Многая лета (3).

Свещеникът: Света Троице, прослави ги и утвърди ги докрай в правата вяра; а тия, които извращават и хулят спасителната православна вяра и Христовата Църква, обърни и ги приведи към познание на Твоята вечна Истина, по молитвите на Пресветата Владичица наша Богородица и Приснодева Мария и на всички светии.

Народът: Амин.

Свещеникът: Слава на Тебе, Боже, благодетелю наш, во веки веков.

Народът: Амин.

По време на следващата молитва от св. Амвросий Медиолански, всички се покланят на св. икони.

Молитва от св. Амвросий Медиолански

Четец (или певците): Тебе Бога хвалим, Тебе Господа изповядваме, Тебе – предвечния Отец величае цялата земя, към Тебе всички ангели, небеса и сили, херувими и серафими с непрестанни гласове зоват: свят, свят, свят, Господ Бог Саваот, пълни са небесата и земята с величието на Твоята слава. Тебе хвали преславният апостолски лик, пророческият сонм и пресветлото мъченическо войнство, Тебе изповядва светата Църква по цялата вселена – непостижимото величие на Отца, Твоя покланяем истински и единороден Син и Светия Дух Утешител. Ти, Царю на славата, Христе, Ти Си вечносъществуващият Син на Отца, Който приемайки човека за неговото избавление, не се погнуси от девическата утроба; Ти победи жилото на смъртта и отвори за верните Царството Небесно, Ти седиш отдясно на славата на Отца и ще дойдеш отново като Съдия. Затова Те молим: помогни на Твоите раби, които изкупи с пречистата Си кръв. Сподоби ни заедно с Твоите светии да царуваме във вечната Твоя слава. Спаси Твоя народ, Господи, и благослови наследието Си и во веки го въздигни, а ние през всички дни ще Те благославяме и ще възхваляме Твоето име вовеки. Сподоби ни, Господи, през този ден да се запазим от грях, помилуй ни, Господи, помилуй ни и нека Твоята милост бъде върху нас, понеже на Тебе се уповаваме, та да не се посрамим вовеки, амин.

Отпуст

Дяконът: Премъдрост.

Народът: Благослови!

Свещеникът: Пресвета Богородице, спаси ни.

Народът: Честнейшую херувимъ...

Свещеникът: Слава на Тебе, Христе Боже...

Народът: Слава… И сега… Господи, помилуй (3). Благослови.

Свещеникът: Възкръсналият от мъртвите Христос, истинския Бог наш, по молитвите на пречистата и пренепорочна, свята, Своя майка, на светите славни и всехвални апостоли, на светите славни добропобедни мъченици, преподобните и богоносни наши отци, и на всички светии, да ни помилва и спаси, като благ и човеколюбив.

Народът: Амин.

Свещеникът: По молитвите на светите наши отци, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилвай ни.

Народът: Амин. Амин.

No comments:

Post a Comment