Wednesday, 1 March 2023

Преждеосвещена (предварително осветена) литургия

Литургия на Предосветените дарове

Съставена от св. Григорий Двоеслов, папа Римски (540-604 г)


Свещеникът: Благословено е царството…


Четецът: Дойдете да се поклоним на Царя, нашия Бог. 

Дойдете да се поклоним и паднем пред Христа Царя, нашия Бог. 

Дойдете да се поклоним и паднем пред Самия Христос, нашия Цар и Бог.

Псалом 103 (на вечерната от Часослова)


Велика ектения

Четецът започва четенето на 18 катизма по долу, а свещеникът затваря завесата. Разгъва антиминса на престола, донася дискоса и го поставя на антиминса. Изважда от дарохранителницата осветеният в неделя Агнец и внимателно го поставя на дискоса. Прави три дълбоки поклона и кади престола от всички страни. Отново прави дълбок поклон пред св. Дарове, полага дискоса със св. Агнец на главата си и, предшестван от свещенослужител (или църковнослужител), който носи запалена свещ и кадилница и е с лице към него, обхожда престола покрай горното място и принася на жертвеника св. Дарове. Свещеника влива в св. чаша вино и вода, накадява звездицата и я поставя. Същото и с покровците. Кади жертвеникът, покланя се и отива пред престола, скъса антиминса и слага отгоре евангелието. При всички действия не чете обичайните молитви, а само казва: На Господ да се помолим. Господи, помилвай! И завършва: По молитвите на светите наши отциСлед това чете тихо молитвата на първия антифон:

Господи, щедър и милостив, дълготърпелив и многомилостив, чуй молитвата ни и се вслушай в гласа на нашето моление, стори с нас личба за добро. Води ни по Твоя път, за да ходим в Твоята истина. Развесели сърцата ни, за да почитаме светото Ти име, защото Ти си велик и вършиш чудеса. Ти си Бог единствен и няма подобен на Тебе, Господи, силен в милостта и добър в силата, за да помагаш, утешаваш и спасяваш всички, които се уповават на Твоето свето име.


18 катизма

Първа статия

Псалом 119

Към Господа викнах в скръбта си, и Той ме чу.

2. Господи, избави душата ми от лъжливи уста, от лукав език.

3. Какво ще ти даде и какво ще ти прибави лукавият език? –

4. Изострените стрели на силния с разпалени въглени от смрика.

5. Горко мене, че пребъдвам в Мосох, живея при шатрите Кидарски.

6. Дълго живя душата ми с ония, които мразят мира.

7. Аз съм мирен; но щом заговоря, те се готвят за война.


Псалом 120

Подигам очи към планините, отдето ще ми помощ дойде.

2. Моята помощ е от Господа, Който сътвори небето и земята.

3. Той не ще даде да се поклати ногата ти; няма да задреме Оня, Който те пази;

4. не дреме и не спи, Който пази Израиля.

5. Господ е твой пазител; Господ е твоя сянка откъм твоята дясна ръка.

6. Слънцето денем няма да те удари, нито месечината нощем.

7. Господ ще те опази от всякакво зло; ще опази твоята душа (Господ).

8. Господ ще пази твоето излизане и твоето влизане отсега и довека.


Псалом 121

Зарадвах се, когато ми казаха: да идем в дома Господен.

2. Ето, нозете ми стоят в твоите порти, Иерусалиме, –

3. Иерусалиме, който си устроен като град, сглобен в едно,

4. където възлизат колената, Господните колена, по закона Израилев, да славят името Господне.

5. Там стоят престолите на съда, престолите на дома Давидов.

6. Искайте мир за Иерусалим: да добруват ония, които те обичат!

7. Да бъде мир в твоите стени, добруване – в твоите чертози!

8. Заради моите братя и моите ближни казвам: мир тебе!

9. Заради дома на Господа, нашия Бог, желая ти добро.


Псалом 122

Подигам очи към Тебе, Който живееш на небесата!

2. Ето, както очите на слугите са обърнати към ръката на господарите им, както очите на слугинята – към ръката на господарката ѝ, тъй и нашите очи – към Господа, нашия Бог, докле Той ни помилува.

3. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, защото доста сме сити на презрение;

4. доста е сита душата ни на хули от надменни и на унижение от горделиви.


Псалом 123

Ако не беше Господ с нас, – нека каже Израил, –

2. ако не беше Господ с нас, когато людете се дигнаха против нас, –

3. живи биха ни погълнали, когато пламна тяхната ярост против нас;

4. води биха ни потопили, поток би преминал над нашата душа, –

5. бурни води биха преминали над нашата душа.

6. Благословен Господ, Който не ни предаде за плячка на техните зъби.

7. Душата ни се избави като птица от примка на ловци: примката се скъса, и ние се избавихме.

8. Нашата помощ е в името на Господа, Който сътвори небето и земята.


Слава на Отца и Сина, и Светия Дух сега и всякога, и во веки веков. Амин.

Алилуйя, Алилуйя, Алилуйя, слава на Тебе, Боже (3 пъти).

Господи, помилуй (3 пъти)

Слава на Отца и Сина, и Светия Дух сега и всякога, и во веки веков. Амин.


Малка ектения

Свещеникът, възглас: Защото Твоя е властта и Твое е царството, и силата и славата…

(Свещеникът чете тихо молитвата на втория антифон)

Господи, в яростта Си не ни изобличавай, и с гнева Си не ни наказвай, но постъпвай с нас според Твоята милост, Лекарю и Церителю на нашите души. Води ни към убежището на Твоята воля. Просвети очите на сърцата ни да познаваме Твоята истина и дай да преминем останалата част от този ден и цялото време на нашия живот мирно и безгрешно, по молитвите на Света Богородица и на всички светии.


Четецът: И сега и винаги и во веки веков.

Втора статия

Псалом 124

Който се надява Господу, е като планина Сион, – няма да се помръдне: той пребъдва вечно.

2. Планините са около Иерусалим, а Господ е около Своя народ отсега и навеки.

3. Защото (Господ) няма да остави жезъла на нечестивците върху жребия на праведните, за да не протягат праведниците ръце към беззаконието.

4. Господи, прави добро на добрите и на правите по сърце.

5. А които се отклоняват по свои криви пътища, тях Господ да остави да ходят с ония, които вършат беззаконие. Мир на Израиля!


Псалом 125

Когато Господ връщаше Сионовите пленници, ние като че сънувахме:

2. тогава устата ни бяха пълни с веселие, и езикът ни – с пение; тогава между народите се говореше: "велико нещо извърши Господ над тях!"

3. Велико нещо извърши Господ над нас: ние се радвахме.

4. Върни, Господи, нашите пленници като потоците на юг.

5. Които са сели със сълзи, ще жънат с радост.

6. Който с плач е носил семе, с радост ще се върне, носейки своите снопи.


Псалом 126

Ако Господ не съзида къщата, напразно ще се трудят строителите й; ако Господ не опази града, напразно ще бди стражата.

2. Напразно вие ставате рано, седите до късно, ядете хляба на скръбта, когато Той на Своя възлюбен дава сън.

3. Ето, наследие от Господа са децата, награда от Него е плодът на утробата.

4. Каквото са стрелите в ръката на силния, това са младите синове.

5. Блажен човек, който е напълнил стрелника си с тях! Те няма да се засрамят, когато ще говорят с враговете при портите.


Псалом 127

Блажен всеки, който се бои от Господа, който ходи по Неговите пътища!

2. Ти ще ядеш от труда на ръцете си: блазе ти, ще добруваш!

3. Жена ти в твоя дом ще бъде като плодовита лоза; синовете ти – като маслинени клони около твоята трапеза:

4. тъй ще бъде благословен оня човек, който се бои от Господа!

5. Господ ще те благослови от Сион, и ти ще видиш добруването на Иерусалим през всички дни на живота си;

6. ще видиш синове от синовете си. Мир на Израиля!


Псалом 128

Много са ме притеснявали още от младини – нека каже Израил;

2. много са ме притеснявали още от младини, ала не са ме надвили.

3. По гърба ми орачи ораха, прокарваха дългите си бразди.

4. Но Господ е праведен: Той разсече оковите на нечестивците.

5. Да се посрамят и се обърнат назад всички, които мразят Сион!

6. Да бъдат като трева на покрив, която изсъхва, преди да бъде изтръгната,

7. с която жътвар няма да напълни ръката си, и сноповързач – шепата си;

8. и минувачите няма да кажат: благословение Господне на вас; благославяме ви в име Господне!


Слава на Отца и Сина, и Светия Дух сега и всякога, и во веки веков. Амин.

Алилуйя, Алилуйя, Алилуйя, слава на Тебе, Боже (3 пъти).

Господи, помилуй (3 пъти)

Слава на Отца и Сина, и Светия Дух сега и всякога, и во веки веков. Амин.


Малка ектения

Свещеникът, възглас: Защото си благ и човеколюбив Бог…

(Свещеникът чете тихо молитвата на третия антифон)

Господи, Боже наш, помени нас грешните и непотребни Твои раби, когато призоваваме Твоето свето име. И не ни посрамвай, когато очакваме Твоята милост, но дай ни, Господи, всичко, което просим за спасение, и удостой ни да Те обичаме и почитаме от цялото си сърце и във всичко да вършим Твоята воля.


Четец: И сега и винаги и во веки веков.


Трета статия

Псалом 129

От дън душа викам към Тебе, Господи.

2. Господи, чуй гласа ми. Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми.

3. Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи?

4. Но в Тебе е прошката, нека благоговеят пред Тебе.

5. Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам.

6. Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото.

7. Нека се уповава Израил на Господа, защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението,

8. и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония.


Псалом 130

Господи, сърцето ми не се е гордяло, очите ми не са се високо дигали, и аз не съм се занимавал с велики и непостижими за мен работи.

2. Не смирявах ли и не успокоявах ли душата си като дете, отбито от майчини гърди? Душата ми беше в мене като дете от гърди отбито.

3. Нека се уповава Израил на Господа отсега и довека.


Псалом 131

Спомни си, Господи, Давида и всичката му тъга: 

2. как той се е клел Господу, давал оброк на Силния Иаковов: 

3. „няма да вляза под шатрата на дома си, няма да легна на леглото си; 

4. няма да дам сън на очите си и дрямка на веждите си, 

5. докле не намеря място за Господа, жилище за Силния Иаковов.“

6. Ето, ние слушахме за него в Ефрат, намерихме го в Иаримските полета. 

7. Да идем в Неговото жилище, да се поклоним пред подножието на нозете Му. 

8. Застани, Господи, на мястото на Твоя покой, – Ти и ковчегът на Твоето могъщество. 

9. Твоите свещеници ще се облекат в правда, и Твоите светии ще се зарадват. 

10. Заради Твоя раб Давида не отвръщай лице от помазаника Си. 

11. Кле се Господ Давиду в истината, и няма да се отрече от нея: от плода на твоята утроба ще поставя на престола ти. 

12. Ако твоите синове спазват Моя завет и Моите откровения, на които ще ги науча, то синовете им ще седят вечно на твоя престол. 

13. Защото Господ избра Сион, силно пожела Си (го) за жилище. 

14. „Това е Мое покоище навеки: тука ще се поселя, защото го силно пожелах. 

15. Ще благословя и преблагословя храната му, сиромасите му с хляб ще наситя; 

16. свещениците му ще облека в спасение, и светиите му с радост ще се зарадват. 

17. Там ще въздигна рог Давиду, ще поставя светило на Моя помазаник. 

18. Враговете му ще облека в срам, а на него ще сияе венецът му.“


Псалом 132

Колко хубаво и колко приятно е братя да живеят наедно! 

2. То е като драгоценен елей върху глава, който се стича по брада, брадата Ааронова, който се стича по краищата на одеждата му; 

3. като роса ермонска, която пада на планините Сионски, защото там Господ изрече благоволение и живот навеки.


Псалом 133

Благословете сега Господа, всички раби Господни, които стоите нощем в дома Господен (в дворите на дома на нашия Бог). 

2. Дигнете ръце към светилището и благословете Господа! 

3. Ще те благослови от Сион Господ, Който сътвори небето и земята.


Слава на Отца и Сина, и Светия Дух сега и всякога, и во веки веков. Амин.

Алилуйя, Алилуйя, Алилуйя, слава на Тебе, Боже (3 пъти).

Господи, помилуй (3 пъти)

Слава на Отца и Сина, и Светия Дух сега и всякога, и во веки веков. Амин.


Малка ектения

Свещеникът, възглас: Защото Ти си Бог наш, Бог, Който милва и спасява, и на Тебе, Отец и Син и Свети Дух, въздаваме слава, сега и винаги…

Певците: Амин. Господи, воззвах… (по-долу).


Свещеникът кади по приетия ред. Когато певците запеят: Слава... И нине... отварят се царските двери, и свещеникът прави вход с кадилница (когато на Преждеосветената св. литургия се полага четене на Евангелие, входът се прави със св. Евангелие), като чете тихо молитвата:

Вечер, и сутрин, и по пладне, хвалим, благославяме, благодарим и Ти се молим, Владико на всичко, човеколюбче Господи, издигни молитвата ни като кадило пред Тебе, и не отклонявай сърцата ни в лукави думи или помисли, но избави ни от всичко, което преследва нашите души, защото кам Тебе, Господи, Господи, са насочени нашите очи и на Тебе се надяваме, не ни посрамвай, Боже наш.

Защото на Тебе, Отца и Сина и Светия Дух, подобава всяка слава, чест и поклонение, сега и винаги, и во веки веков. Амин.


Господи, воззвах (Пс. 140), глас : от триода и минея

Господи, извиках към Тебе, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, извиках към Тебе, побързай към мене; чуй моя глас, когато Те призовавам, чуй ме, Господи!

Да се възнесе молитвата ми пред Тебе като тамян, издигането на ръцете ми да бъде като вечерна жертва, чуй ме Господи!


Стих: Изведи от тъмница душата ми, за да славя Твоето име! (Пс. 141:7А)


Слава, И сега, богородичен от минея (пее се бавно, за да има време свещеникът да направи вход), а в петък се пее Слава, И нине – догматика на владеещия глас.


Вход с Евангелие. Свете тихий

Най-древната християнска молитва

Тиха светлина от светата слава на Безсмъртния, Светия и Блажения Небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Отца, Сина и Светия Дух – Бога. Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове. Затова и светът Те слави.


Като направи входа, светилникът (свещта) се слага пред царските двери, които не се затварят, свещеникът окачва кадилницата на светилника и след това възглася:

Свещеникът: Да внимаваме. Мир на всички! Премъдрост.

Прокимен, на деня.


Паримии (по реда за великопостна вечерня)

След първата и прокимена след нея, певецът възглася Повелите! Свещеникът с двете си ръце взима светилника с окачената кадилница, обръща се към изток пред светия престол, прави кръст със светилника, след което възглася: Премъдрост. Станете. След което се обръща към народа, като го осенява кръстообразно със светилника и кадилницата и възглася: Христовата светлина свети върху всички. Четецът чете втората паримия. 


Да изправится молитва моя (Пс. 140), гл. 5.

Първото Да се възнесе го пее свещеникът, а следващите 3 – хорът.

Да се възнесе молитвата ми пред Тебе като тамян, издигането на ръцете ми да бъде като вечерна жертва!

Стих 1: Господи, към Тебе викам: побързай към мене, чуй гласа на молбата ми, когато викам към Тебе!

Стих 2: Постави, Господи, стража на устата ми и огради вратата на устните ми.

Стих 3: Не давай да се отклони сърцето ми към думи лукави за извиняване грешни дела.

Слава, и сега: Да се възнесе…

Свещеникът първата половина, хорът втората.


Прокимен

Апостол (ако е празник)

Евангелие (ако е празник)

Сугуба ектения

(Ектения за оглашените)

Малка ектения


(Вместо херувимска) Ныне сили небесния

Сега силите небесни с нас невидимо служат: защото ето, влиза Царят на славата, ето извършената тайна жертва тържествено се съпровожда от тях…

Вход

Началото и краят на входа се известяват със звънче. През време на входа богомолците са коленичили. Свещеникът кади, взема св. дарове от проскомидията (в дясната ръка държи дискоса със св. Агнец, а в лявата – св. чаша), излиза от св. олтар и поставя св. дарове на св. престол. Всичко това свещеникът върши с благоговейно мълчание, а народът е коленичил.


След входа, певците доизпяват втората половина…

… Да пристъпим с вяра и любов, та да станем участници във вечния живот. Амин!


Просителна ектения

Отче наш

Дяконът: Да внимаваме!

Свещеникът: Предосветените светини са за светите!

Народът: Един Свят, един Господ…


Причастен: Вкусете и вижте, че е благ Господ! (Пс. 33:8)


Натам по реда на Златоустовата литургия. 

Вместо Видехом свет истиний се пее: Ще благославям Господа във всяко време; хвалата за Него винаги е в устата ми. (Пс. 33:2)

След възгласа на свещеника Спаси Боже люди Твоя… певецът доизпява: Хлеб небесный и Чашу жизни вкусите и видите, яко благ Господь, аллилуиа (3 пъти).

Свещеникът прави отпуст, след което четецът чете:

Псалом 33

Ще благославям Господа във всяко време; хвалата за Него винаги е в устата ми. 

3. С Господа ще се хвали душата ми; ще чуят кротките и ще се развеселят. 

4. Величайте Господа с мене, и да възхвалим името Му заедно. 

5. Подирих Господа, и Той ме послуша и от всички мои опасности ме избави. 

6. Които обръщаха поглед към Него, просияваха, и лицата им няма да се посрамят. 

7. Ето, сиромахът викна, и Господ чу и го спаси от всичките му беди. 

8. Ангелът на Господа застава около ония, които Му се боят, и ги избавя. 

9. Вкусете и ще видите, колко благ е Господ! Блажен е човекът, който се Нему уповава! 

10. Бойте се от Господа, (всички) Негови светии, защото няма оскъдност у ония, които Му се боят. 

11. Лъвчетата бедствуват* и търпят глад, а ония, които дирят Господа, не са лишени от никое благо. 

12. Дойдете, деца, послушайте ме: на страх Господен ще ви науча. 

13. Иска ли човек да живее и обича ли дълголетие, за да види блага? 

14. Нека сдържа езика си от зло и устата си от коварни думи; 

15. нека се отклонява от зло и прави добро; да търси мир и да следва подир него. 

16. Очите на Господа са обърнати към праведниците, и ушите Му към техните вопли. 

17. Но лицето на Господа е против ония, които вършат зло, за да изтреби от земята помена им. 

18. Викат праведниците и Господ слуша, и ги избавя от всичките им скърби. 

19. Близо е Господ до сломените по сърце, и смирените по дух ще спаси. 

20. Много са скърбите на праведника, но от всички тях Господ ще го избави. 

21. Той пази всички негови кости; ни една от тях не ще се строши. 

22. Злото ще убие грешника, и които мразят праведника, ще загинат. 

23. Господ ще избави душата на рабите Си, и никой от ония, които се Нему уповават, няма да загине.

* Според превода на 70-те: „Богати обедняха“.

Свещеникът: По молитвите на светите наши отци…

No comments:

Post a Comment