Wednesday, 1 March 2023

Велико повечерие

ВЕЛИКО ПОВЕЧЕРИЕ

По време на св. Четиридесетница

Чете се вместо вечерня срещу вторник, сряда, четвъртък и петък.


Свещеникът: Благословен е нашият Бог всякога, сега и винаги и во веки веков.

Народът: Амин!

Свещеникът: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Молитва към Светия Дух

Царю небесни, Утешителю, Душе на Истината, Който си навсякъде и всичко изпълваш, Съкровище на благата и Подателю на живота, дойди и се всели в нас, и ни очисти от всяка сквернота и спаси, Благий, нашите души.

Трисветое

Четец: Свети Боже, свети Крепки, свети Безсмъртни, помилвай ни. (3)

Слава на Отца и Сина, и Светия Дух и сега, и винаги, и во веки веков. Амин.

Пресвета Троице, помилвай ни. Господи, очисти греховете ни, Владико, прости беззаконията ни, Свети, посети и изцери немощите ни, заради Твоето име. Господи, помилуй (3).

Слава на Отца и Сина, и Светия Дух и сега, и винаги, и во веки веков. Амин.

Отче наш

Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето Царство, да бъде Твоята воля както на небето, тъй и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на нашите длъжници; и не ни въвеждай в изкушения, но ни избави от лукавия.

Свещеникът: Защото Твое е царството и силата, и славата…

Народът: Амин!

Шестопсалмие

Четецът: Господи, помилуй (12). Дойдете да се поклоним на Царя, нашия Бог. Дойдете да се поклоним и паднем пред Христа Царя, нашия Бог. Дойдете да се поклоним и паднем пред самия Христос, нашия Цар и Бог.

Псалом 4

Кога викам, чуй ме, Боже на моята правда! В утеснение Ти ми даваше простор. Помилуй ме и чуй молитвата ми. Синове велможки, докога славата ми ще бъде в поругание? докога ще обичате суета и ще търсите лъжа? Знайте, че Господ Си е отделил Своя светия; Господ чува, кога викам към Него. Като се гневите, не съгрешавайте: размислете в сърцето си на леглата си, и утихнете. Принасяйте жертви праведни и се уповавайте на Господа. Мнозина думат; кой ще ни покаже добрини? Яви ни светлината на лицето Си, Господи! Ти изпълни сърцето ми с веселие, откак у тях се намножи жито и вино (и елей). Спокойно си лягам и спя, защото Ти, Господи, ми даваш да живея в безопасност.

Псалом 6

Господи, в яростта Си не ме изобличавай и в гнева Си не ме наказвай. Помилуй ме, Господи, защото съм немощен; изцели ме, Господи, защото костите ми са потресени; потресена ми е силно и душата; а Ти, Господи, докога? Обърни се, Господи, избави душата ми, спаси ме поради милостта Си, защото в смъртта няма спомен за Тебе: в гроба кой ще Те слави? Уморен съм от моите въздишки; всяка нощ обливам леглото си, със сълзи измокрям постелката си. Помрачи се от скръб окото ми, остаря поради всичките ми врагове. Махнете се от мене всички, които вършите беззаконие, защото Господ чу гласа на моя плач, Господ чу молбата ми, Господ ще приеме молитвата ми. Да бъдат посрамени и жестоко поразени всички мои врагове; да се върнат назад и в миг да се засрамят.

Псалом 12

Докога, Господи, ще ме забравяш докрай, докога ще скриваш лицето Си от мене? Докога ще измислям кроежи в душата си, и ще скърбя в сърцето си денем (и нощем)? Докога врагът ми ще се издига над мене? Милостно погледни, чуй ме, Господи, Боже мой! Просвети очите ми, за да не заспя сън смъртен; да не каже врагът ми: „надвих му“. Да се не зарадват гонителите ми, ако се поклатя. Аз пък се уповавам на Твоята милост; сърцето ми ще се зарадва за спасението от Тебе; ще пея Господу, Който ме е облагодетелствувал (и ще възпявам името на Господа Всевишни).


Слава на Отца и Сина и Светия Дух и сега и винаги и во веки веков. Амин. Алилуия, алилуия, алилуия, слава на Тебе, Боже! (3 пъти). Господи, помилвай! (3 пъти). Слава на Отца и Сина и Светия Дух и сега и винаги и во веки веков. Амин.

Псалом 24

Към Тебе, Господи, въздигам душата си. Боже мой, на Тебе се уповавам, да се не посрамя (навеки), да не тържествуват над мене враговете ми, да се не посрамят и всички, които се надяват на Тебе; да се посрамят ония, които вършат беззаконие без причина. Покажи ми, Господи, Твоите пътища и научи ме на Твоите пътеки. Насочи ме към Твоята истина и ме научи, защото Ти си Бог на моето спасение; на Тебе се надявам всеки ден. Спомни си Твоите щедрости, Господи, и Твоите милости, защото са отвека. Греховете на младостта ми и престъпленията ми не си спомняй; по милостта Си спомни си за мене, по Твоята благост, Господи! Благ и праведен е Господ, затова учи грешните в пътя, насочва кротките към правда и учи кротките на Своите пътища. Всички пътища Господни са милост и истина за ония, които пазят завета Му и откровенията Му. Заради твоето име, Господи, прости греха ми, защото е голям. Кой е човекът, който се бои от Господа? Нему Той ще посочи, кой път да избере. Неговата душа ще пребъде в добро, и неговото семе ще наследи земята. Тайната Господня е за ония, които Му се боят; тям открива Той Своя завет. Очите ми винаги са към Господа, защото Той изважда из примка нозете ми. Милостно погледни към мене и ме помилуй, защото съм самотен и угнетен. Скърбите на сърцето ми се умножиха; извади ме из моите беди. Погледни моето страдание и моето безсилие и прости всичките ми грехове. Погледни моите врагове, колко много са те и с каква върла омраза ме мразят. Запази душата ми и ме избави, та да се не посрамя, задето се на Тебе уповавам. Непорочност и правота да ме пазят, защото на Тебе се надявам. Избави, Боже, Израиля от всичките му скърби.

Псалом 30

На Тебе, Господи, се уповавам, да се не посрамя навеки; по Твоята правда избави ме; наклони ухо към мене, побързай да ме избавиш. Бъди ми каменна твърдиня, дом за прибежище, за да ме спасиш, защото Ти си моя каменна планина и моя ограда; заради Твоето име води ме и ме оправяй. Изведи ме от примката, която тайно ми са поставили, защото Ти си моя крепост. В Твоя ръка предавам духа си; Ти си ме избавял, Господи, Боже на истината. Мразя почитателите на суетните идоли, а се уповавам на Господа. Ще се радвам и ще се веселя за Твоята милост, защото Ти погледна на злочестието ми, узна скръбта на душата ми, и ме не предаде в ръцете на врага; постави нозете ми на просторно място. Помилуй ме, Господи, защото съм в утеснение; от скръб се помрачи окото ми, душата ми и утробата ми. Изнури се от скръб животът ми, и годините ми - от въздишки; от моите грехове изнемощя силата ми, и костите ми изсъхнаха. От всичките си врагове станах за укор дори пред моите съседи и плашило за моите познати; които ме видят на улицата бягат от мене. Забравен съм в сърцата като мъртъв; аз съм като разбит съсъд, защото слушам злоречието на мнозина; отвред – ужас, кога се наговарят против мене и замислят да изтръгнат душата ми. Аз пък на Тебе, Господи, се уповавам и казвам: Ти си мой Бог. Дните ми са в Твоя ръка; избави ме от ръцете на враговете ми и от гонителите ми. Яви на Твоя раб светлото Си лице; спаси ме с Твоята милост. Господи, да се не посрамя, задето викам към Тебе; а нечестивите да се посрамят и да млъкнат в ада. Да онемеят лъжливи уста, които говорят зло против праведника с гордост и презрение. Колко много са у Тебе благата, що пазиш за ония, които Ти се боят, и що си приготвил за ония, които се уповават на Тебе пред синовете човешки! Ти ги укриваш под покрива на лицето Си от човешките вълнения, скриваш ги под сянка от нападки на езиците. Благословен е Господ, задето яви към мене Своята чудна милост в укрепения град! В смущението си мислех: отхвърлен съм от Твоите очи; но Ти чу гласа на молитвата ми, когато викнах към Тебе. Обичайте Господа, всички Негови праведници; Господ пази верните и отплаща с излишък на ония, които постъпват горделиво. Дерзайте, и да крепне сърцето ви; дерзайте всички, които се надявате на Господа!

Псалом 90

Който живее под покрива на Всевишния, той обитава под сянката на Всемогъщия, и казва Господу: Ти си мое прибежище, защита моя, Бог мой, Комуто се уповавам! Той ще те избави от примка на ловец, от изтребителна пораза, с перата Си ще те осени и под крилете Му ще бъдеш на безопасно; щит и ограда е Неговата истина. Няма да се уплашиш от ужасите нощем, от стрелата, която лети денем, от ходещата в тъмата язва, от заразата, която опустошава по пладне. До тебе ще паднат хиляда, и десет хиляди теб отдясно; но до тебе няма да се приближи: само ще гледаш с очите си и ще виждаш отплатата на нечестивците. Защото ти каза: Господ е мое упование; Всевишния си избрал за твое прибежище; зло няма да ти се случи, и язва няма да се приближи до твоето жилище; защото ще заповяда на Ангелите Си за тебе, да те опазват във всички твои пътища: ще те понесат на ръце, да се не спънеш о камък с ногата си; аспида и василиск ще настъпиш, лъв и змей ще тъпчеш. „Задето той Ме възлюби, ще го избавя; ще го защитя, защото позна името Ми. Ще повика към Мене, и ще го чуя; с него съм в скърби; ще го избавя и ще го прославя, ще го наситя с дълги дни и ще му явя Моето спасение.“

Слава на Отца и Сина и Светия Дух и сега и винаги и во веки веков. Амин. Алилуия, алилуия, алилуия, слава на Тебе, Боже! (3 пъти). Господи, помилвай! (3 пъти). Слава на Отца и Сина и Светия Дух и сега и винаги и во веки веков. Амин.


И веднага пеем на гл. 6: С нами Богь (Ис.8:9 и натам)

С нас е Бог, разберете, народи, и се покорявайте, защото с нас е Бог. (2 пъти)

Чуйте всички до края на земята, защото с нас е Бог.

Могъщи, покорявайте се, защото с нас е Бог.

Ако отново се издигнете с мощта си, пак ще бъдете победени, защото с нас е Бог.

И ако кроите заговори, ще ги разори Господ, защото с нас е Бог.

И словото, което ще говорите, няма да се изпълни, защото с нас е Бог.

Няма да се уплашим от вашите заплахи, нито ще се смутим, защото с нас е Бог.

Господа Бога наш, Него свято почитаме, и Той ще ни пази от заплахи, защото с нас е Бог. 

И ако се надявам на Него, Той ще бъде мое освещение, защото с нас е Бог.

И ще се уповавам на Него и спася чрез Него, защото с нас е Бог.

Ето, аз и децата, които ми даде Господ, защото с нас е Бог.

Народът, който ходи в тъмнина, ще види голяма светлина, защото с нас е Бог. (Ис. 9:2А)

Върху живеещите в страната на смъртната сянка ще блесне светлина, защото с нас е Бог. (Ис. 9:2Б)

Защото Младенец ни се роди – Син ни се даде, защото с нас е Бог. (Ис. 9:6А)

Властта е на раменете Му, защото с нас е Бог. (Ис. 9:6Б)

И мира Му няма да има край, защото с нас е Бог.

И ще Му дадат име Вестителят на великият съвет, защото с нас е Бог.

Чуден, Съветник, защото с нас е Бог.

Бог крепък, Властелин, Княз на мира, защото с нас е Бог.

Отец на вечността, защото с нас е Бог.

С нас е Бог, разберете, народи, и се покорявайте, защото с нас е Бог.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух, защото с нас е Бог. 

И сега и винаги и во веки веков. Амин. Защото с нас е Бог. 

Всички заедно: С нас е Бог, разберете, народи, и се покорявайте, защото с нас е Бог.


Четем тропарите:

След като изминах деня, благодаря Ти, Господи. Моля Те, Спасителю, дай ми да прекарам вечерта и нощта без грях, и ме спаси.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух

След като изминах деня, славословя Те, Владико. Моля Те, Спасителю, дай ми да прекарам без съблазън вечерта и нощта, и ме спаси.

И сега и винаги и во веки веков. Амин.

След като изминах деня, песнословя Те, Светий. Моля Те, Спасителю, дай ми да прекарам безбедно вечерта и нощта, и ме спаси.


Веднага пеем на гл. 2: (антифонно)

Като безтелесна природа, херувимите Те прославят с непрестанни химни;

И шестокрилите същества, серафимите, също Те превъзнасят с непрестанни гласове;

Всички ангелски войнства Те възхвалят с трисвяти песни.

Ти, Отче, съществуващ преди всичко, имаш със Себе Си Твоя събезначален Син,

И носиш също толкова почитания Дух на живота; така Вие показвате, че сте неразделна Троица.

Пресвята Дево, майко Божия, и вие, служители и свидетели на Словото,

С хоровете на пророците и мъчениците, които имате безсмъртен живот:

Молете се усърдно за всички, защото всички сме в беди;

За да можем всички, освободени от измамата на лукавия, да пеем ангелската песен:

Свети, Свети, Свети, Трикратно свети Господи, помилвай и ни спаси. Амин.


Символът на вярата

1. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо.

2.  И в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове: Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, чрез Когото всичко е станало.

3. Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Светаго и Дева Мария и стана човек.

4. И бе разпнат за нас при Понтий Пилат, и страда, и бе погребан. 

5. И възкръсна в третия ден, според Писанията.

6. И възлезе на небесата и седи отдясно на Отца.

7. И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството Му не ще има край.

8. И в Дух Свети, Господ, Животоворящия, който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците.

9. В едната, света, вселенска (съборна) и апостолска Църква.

10.  Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. 

11. Чакам възкресение на мъртвите.

12. И живот в бъдещия век! Амин.


Пеем на гл. 6:

Пресвета владичице Богородице, моли се за нас, грешните (три пъти)!

Нататък всички молитвени обръщения се пеят по два пъти:

Всички небесни сили, свети ангели и архангели, молете се за нас, грешните (два пъти).

Свети Йоане, пророче и предтечо, и кръстителю на нашия Господ Иисус Христос, моли се за нас, грешните (два пъти).

Свети славни апостоли, пророци и мъченици, и всички светии, молете се за нас, грешните (два пъти).

Преподобни и богоносни наши отци, пастири и учители на вселената, молете се за нас, грешните (два пъти).

Тук молим храмовия светия.

Непобедима, несъкрушима и бежествена сило на почитания и животворящ Кръст, не оставяй нас, грешните (два пъти).

Боже, очисти ни, грешните (два пъти).

Боже, очисти ни, грешните, и ни помилвай.


Трисветое


Пеем тропарите:

В понеделник и сряда вечер на гл. 2:

Просвети очите ми, за да не заспя сън смъртен; да не каже врагът ми: „надвих му“. (Пс. 12:4Б-5А)

Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Боже, бъди защитник на душа ми, защото ходя сред множество примки, избави ме от тях и ме спаси, Благий, като човеколюбив.

И и сега и винаги и во веки веков. Амин. Богородичен.

Тъй като нямаме дръзновение, заради премногото наши грехове, ти моли Родения от тебе, Богородице Дево, защото голяма сила има майчината молитва към добросърдечието на Владиката. Не презирай молбите на грешните, Всечиста, защото е милостив и може да спасява Този, Който прие заради нас да страда.


Във вторник и четвъртък вечер на гл. 8:

Господи, Ти знаеш незаспиването на моите врагове и слабостта на моята окаяна плът, защото Ти ме създаде, затова в Твоите ръце ще поверя духа си. Покрий ме с крилете на Твоята доброта, за да не заспя за смърт. Озари вътрешните ми очи с насладата на Твоите божествени думи, и ме вдигни навреме, за да възпея Твоята слава, като единствен добър и човеколюбив.

Стих: Милостно погледни, чуй ме, Господи, Боже мой! (Пс. 12:4А)

Колко страшен е Твоя съд, Господи! Ангелите стоят отстрани, хората са довеждани, книгите на живота са отворени, делата са разкрити и мислите са изследвани! Каква присъда ще има върху мене, който съм заченат в грях? Кой ще ми угаси огъня? Кой ще освети тъмнината ми, ако не си Ти, Господи, да ме помилваш като човеколюбив?

Слава: Сълзи ми дай, Боже, както някога на грешната жена и ме удостой да намокря краката Ти, които ме освободиха от пътя на заблудата и да Ти предложа като благоуханно миро, чист живот, изграден в мене чрез покаяние, за да чуя желания Твой глас: твоята вяра те спаси, иди си с мир (Лк 7:50).

И сега, Богородичен: Като се надявам на твоята непосрамна надежда, Богородице, ще се спася; имайки твоята защита, Най-чиста, няма да се уплаша; ще преследвам враговете си и ще ги победя, облечен само с твоето убежище като бронен нагръдник, и  като моля за твоята всемогъща помощ, аз викам към тебе: Владичице, спаси ме по твоите молитви и ме вдигни от мрачния сън, чрез силата на Сина Божи, въплътен от тебе, за да мога да те славословя.


Четец: Господи, помилвай (40 пъти). 

Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога и във вечни векове. Амин. 

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово, същинска Богородице, тебе величаем.

В името Господне, благослови, отче! 

Свещеникът: По молитвите на светите наши отци, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилвай ни!

Хор: Амин.

Молитва на св. Василий Велики (четец)

Господи, Господи, Който ни избавяш от всяка стрела, която денем лети, избави ни от всяко нещо, което по тъмно става. Приеми въздигането на ръцете ни като вечерна жертва. Сподоби ни и нощта да преминем без грях, неизкусени от зли духове. Избави ни от всяко смущение и боязън, които ни причинява дяволът. Дай умиление на душите ни и на помислите ни грижа за изпитанието на страшния и праведен Твой съд. Прикови телата ни със страх пред Тебе и умъртви нашите земни членове, та и в сънното безмълвие да се просветим със съзерцанието на Твоите съдби. Отстрани от нас всяко неприлично мечтание и вредна похот. Дигни ни във време за молитва, утвърдени във вярата и преуспяващи в Твоите заповеди, с благоволението и благостта на Единородния Твой Син, с Когото си благословен, с пресветия, благия и животворящ Твой Дух, сега и всякога, и во веки веков. Амин. 


Дойдете да се поклоним на Царя, нашия Бог. Дойдете да се поклоним и паднем пред Христа Царя, нашия Бог. Дойдете да се поклоним и паднем пред самия Христос, нашия Цар и Бог.

Псалом 50

Помилвай ме, Боже, по голямата Си милост и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми. Много пъти ме умий от моето беззаконие и очисти ме от моя грях, защото беззаконията си съзнавам и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе, пред Тебе едничкия съгреших и лошо пред Твоите очи извърших; тъй че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето, в беззаконие съм заченат и в грях ме роди майка ми. Ето, Ти обикна истината в сърцето и вътре в мене ми яви мъдростта Си. Поръси ме с исоп и ще бъда чист; умий ме и ще бъда по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие и ще се зарадват костите, от Тебе съкрушени. Отвърни лицето Си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. Не ме отхвърляй от лицето Си и Светия Твой Дух не отнимай от мене. Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния Дух ме утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение, и езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми и устата ми ще възвестят Твоята хвала; защото, да би искал жертва, аз бих Ти дал; но към всесъжения не благоволиш. Жертва Богу е дух съкрушен; сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро (Господи) на Сион по Твоето благоволение; въздигни стените йерусалимски; тогава ще Ти бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжение; тогава на Твоя олтар ще възложат телци.

Псалом 101

Господи, чуй молитвата ми, и моите вопли да дойдат при Тебе! Не скривай лицето Си от мене; в деня на скръбта ми приклони ухо към мене; в деня, (кога) въззова (към Тебе), бърже ме послушай; защото дните ми изчезнаха като дим, и костите ми са обгорени като главня; сърцето ми е поразено и изсъхнало като трева, тъй че забравям и хляба си да ям; от гласа на моите въздишания костите ми прилепнаха о плътта ми. Заприличах на пеликан в пустиня; станах като бухал в развалини; не спя и седя като самотна птица на покрив. Всеки ден ме хулят враговете ми, и ония, които враждуват против мене, ме кълнат. Ям пепел като хляб, питието си със сълзи размесвам, поради Твоя гняв и Твоето негодуване; защото Ти ме въздигна и ме свали. Дните ми са като преклонна сянка, и аз изсъхнах като трева. А Ти, Господи, вечно пребъдваш, и паметта за Тебе е в род и род. Ти ще станеш, ще се смилиш над Сион, защото време е да го помилуваш, – защото дойде време; защото Твоите раби обикнаха дори и камъните му и за праха му жалеят. Народите ще се убоят от името на Господа, и всички земни царе – от Твоята слава. Защото Господ ще съгради Сион и ще се яви в славата Си; ще погледне милостивно към молитвата на безпомощните и не ще презре молбите им. Ще се запише това за следващия род, и идещото поколение ще възхвали Господа, защото Той надникна от светата Си височина, от небесата Господ погледна на земята, за да чуе стоновете на затворниците, да освободи синовете на смъртта, за да разгласят името Господне на Сион и хвалата Му в Иерусалим, когато се съберат народите и царствата заедно да служат Господу. Той изнури силите ми в пътя, съкрати дните ми. Аз рекох: Боже мой! не ме грабвай в половината на дните ми. Твоите години са от рода в род. В начало Ти (Господи) си основал земята, и небесата са дело на Твоите ръце; те ще загинат, а Ти ще пребъдеш; всички те като дреха ще овехтеят, и като наметало Ти ще ги промениш, – и ще се изменят; но Ти си все Същият, и Твоите години няма да се свършат. Синовете на Твоите раби ще живеят, и семето им ще се утвърди пред Твоето лице.


Молитва на юдейския цар Манасия, когато е бил в плен във Вавилон

Господи, Вседържителю, Боже на отците ни, на Авраам, Исаак, Иаков и на тяхното праведно потомство, Който си сътворил небето и земята с всичкото им благолепие. Който си свързал морето с думата на Твоята заповед, заключил си бездната и си я запечатал със страшното и славно Твое име, от което всички се боят, и треперят от лицето на силата Ти, защото никой не може да устои пред великолепието на славата Ти, и неизтьрпим е гневът при Твоята заплаха против грешниците! Но безмерна и неизследна е милостта на Твоето обещание, защото Ти си Господ всевишен, благ, дълготьрпелив, многомилостив и съжаляващ за човеческите злини. Ти, Господи, по голямата Си благост, си обещал покаяние и прошка на ония, които са Ти прегрешили, и по многото Си щедрости си определил покаяние на грешниците, за спасение. И тъй. Господи, Боже на праведните, Ти не си отредил покаяние за праведните – Авраама, Исаака и Иакова, които не съгрешиха пред Тебе, а си отредил покаяние за мене, грешника, защото аз сторих грехове повече от броя на морския пясък. Многобройни са моите беззакония, Господи, многобройни са беззаконията ми, и аз не съм достоен да погледна и да видя висината небесна поради многото мои неправди. Аз съм прегърбен от многото железни окови, та не мога глава да подигна, и няма почивка за мене, защото Те прогневих и сторих зло пред Тебе; не изпълних волята Ти, не спазих заповедите Ти, поставих гнусотии и умножих съблазните. И сега прекланям колената на сърцето си и Те моля за благост. Съгреших, Господи, съгреших и зная беззаконията си, но прося и Ти се моля: прости ми, Господи, прости ми, и не ме погубвай с беззаконията ми, не ме осъждай в преизподнята. Защото Ти си, Боже, Бог на каещите се, и върху ми покажи всичката Си благост, като спасиш мене недостойния по голямата Си милост, и аз ще Те прославям през всички дни на живота си, защото Тебе славят всички сили небесни, и Твоя е славата во веки веков. Амин. (2 Паралип., в края)


Трисветое


Пеем тропарите, гл. 6:

Помилуй нас, Господи, помилуй нас, защото ние, грешните, като не намираме никакво оправдание, като на Владика Ти принасяме тази молитва. Помилуй нас.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Господи, помилуй ни, защото на Тебе се уповаваме. Не се гневи прекалено на нас, нито си спомняй нашите беззакония, но погледни и сега, като благосърдечен, и ни избави от враговете ни. Защото Ти си наш Бог и ние Твой народ, всики сме дело на Твоите ръце и Твоето име призоваваме.

И сега и винаги и во веки веков. Амин.

Отвори ни вратите на милосърдието, благословена Богородице, та като се надяваме на тебе, да не погинем, но да се избавим чрез тебе от беди, защото ти си спасение за християнския род.


Четец: Господи, помилвай (40 пъти). 

Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога и във вечни векове. Амин. 

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово, същинска Богородице, тебе величаем.

В името Господне, благослови, отче! 

Свещеникът: По молитвите на светите наши отци, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилвай ни!

Хор: Амин.

Молитва (четец)

Владико Боже, Отче Вседържителю, Господи Сине Единородни Иисусе Христе и Свети Душе, едно Божество, една сила, помилвай ме грешния и, по който начин Ти е угодно, спаси мене, недостойния Твой раб, защото Си благословен во веки веков. Амин.


Дойдете да се поклоним на Царя, нашия Бог. Дойдете да се поклоним и паднем пред Христа Царя, нашия Бог. Дойдете да се поклоним и паднем пред самия Христос, нашия Цар и Бог.

Псалом 69

Побързай, Боже, да ме избавиш, побързай, Господи, да ми помогнеш. В стид и срам да потънат, които търсят душата ми! Да бъдат обърнати назад и да бъдат предадени на присмех ония, които ми желаят зло! Да бъдат обърнати назад, задето ме хулеха ония, които ми казваха: о, добре, добре! Нека се зарадват и развеселят за Тебе всички, които Те търсят, и които обичат Твоето спасение, непрестанно да казват: велик е Бог! Аз пък съм беден и сиромах; Боже, побързай към мене! Ти си помощ моя и Избавител мой! Господи, не се забавяй!

Псалом 142

Господи, чуй молитвата ми, послушай молбата ми по Твоята истина; чуй ме по Твоята правда и не влизай в съд с Твоя раб, защото пред Тебе няма да се оправдае нито един от живите. Врагът преследва душата ми, натъпка в земята живота ми, принуди ме да живея в тъма като отдавна умрелите, – и отпадна в мене духът ми, онемя в мене сърцето ми. Спомням си за стародавните дни, размишлявам за всички Твои дела, разсъждавам за делата на Твоите ръце. Простирам към Тебе ръце; душата ми е към Тебе като жадна земя. Чуй ме по-скоро, Господи: духът ми изнемогва; не скривай лицето Си от мене, за да се не уподобя на ония, които слизат в гроб. Дай ми да чуя рано Твоята милост, защото на Тебе се уповавам, Господи. Посочи ми (Господи) пътя, по който да вървя, защото към Тебе възнасям душата си. Избави ме, Господи, от моите врагове: към Тебе прибягвам. Научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог; Твоят благ Дух да ме води в земята на правдата. Заради Твоето име, Господи, оживи ме; заради Твоята правда избави от напаст душата ми и по Твоята милост изтреби враговете ми и погуби всички, които угнетяват душата ми, защото аз съм Твой раб. Чуй ме, Господи, по Твоята правда и не влизай в съд с Твоя раб. Твоят благ Дух да ме води в земята на правдата.


Всекидневно славословие

Слава във висините Богу и на земята мир, между човеците благоволение. 

Хвалим Те, благославяме Те, покланяме Ти се, славословим Те, благодарим Ти заради великата Твоя слава. Господи Царю небесни, Боже Отче Вседържителю, Господи Сине единородни Иисусе Христе, и Светий Душе! Господи Боже, Агнец Божий, Сине на Отца, Който вземаш върху Си греха на света, помилуй нас – Ти, Който вземаш върху Си греховете на света! Приеми нашата молитва, Ти, Който седиш отдясно на Отца, и помилуй нас! Защото само Ти си свят, само Ти си Господ, Иисус Христос, за слава на Бога Отца! Амин!

Всеки ден ще Те благославям и ще прославям Твоето име во веки и във вечни векове! Удостой ни, Господи, през тоя ден да се запазим от грях! Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името ти во веки! Амин! Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме!

Също: Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни и хвално и прославено да е името Ти во веки. Амин! Да бъде, Господи, милостта Ти над нас според както Ти се уповаваме. Благословен си Ти Господи научи ме на Твоите наредби. Благословен си Владико вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си Ти, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Твоята милост Господи е вечна, делата на ръцете си не изоставяй. На Тебе подобава хвала, на Тебе подобава пение. Тебе слава подобава, на Отец и Син, и Светия Дух, сега и всякога, и във вечни векове. Амин!


Тук се вмъква отредения Канон.


Трисветое


Господи силъ, гл. 6:

Господи сил, с нами буди, иного бо разве Тебе помощника в скорбех не имамы: Господи сил, помилуй нас.

Стих 1: Хвалете Бога в Неговата светиня, хвалете Го в крепостта на силата Му. (Пс. 150:1)

(превод) Господи на силите, бъди с нас, защото друг, освен Тебе, помощник в скърбите нямаме; Господи на силите, помилвай ни!

Стих 2: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс. 150:2)

Стих 3: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс. 150:3)

Стих 4: Хвалете Го с тимпан и хора, хвалете Го със струни и органи. (Пс. 150:4)

Стих 5: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс. 150:5-6)

Десният певец: Хвалете Бога в Неговата светиня.

Левият певец: Хвалете Го в крепостта на силата Му.

Всички заедно: Господи сил, с нами буди, иного бо разве Тебе помощника в скорбех не имамы: Господи сил, помилуй нас.


Четецът: Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Господи, ако нямахме Твоите светии за молитвеници и Твоята благост, която ни милва, как бихме смеели, Спасителю, да възпяваме Тебе, Когото ангелите непрестанно славословят? Сърцеведче, пощади душите ни.

И сега и винаги, и во веки веков. Амин

Премного са моите прегрешения, Богородице, към тебе прибягнах, Чиста, молейки се за спасение. Посети моята боледуваща душа и моли, едничка благословена, твоя Син и наш Бог да ми прости тежките грехове, които извърших.


Пеем на гл. 2:

Всесвята Богородице, през време на живота ми не ме оставяй, не ме поверявай на човешка защита, но сама ти се застъпи, и ме помилвай.

Всичкото си упование на тебе възлагам, Майко Божия, запази ме под твоя покров.


Господи, помилуй (40 пъти).

Христе Боже, Комуто всяко време и всеки час на небето и на земята се отдава поклонение и слава, Който си дълготърпелив, многомилостив и добросърдечен, праведните обичаш, грешните милваш и всички призоваваш към спасение с обещание на бъдещите блага. Сам Ти, Господи, приеми и нашите молитви в тоя час, напътвай  живота ни към Твоите заповеди, освети нашите души, очисти телата ни, помислите ни изправи, мислите очисти и ни избави от всяка скръб, злини и болести. Огради ни с Твоите свети ангели, та запазвани и наставлявани от тяхното войнство, да постигнем единство във вярата и познание на Твоята непристъпна слава, защото си благословен во веки веков. Амин.

Господи, помилвай (3 пъти). Слава на Отец и Син, и Светия Дух сега и всякога, и във вечни векове. Амин. 

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово, тебе, която си наистина Богородица, величаем.

В името Господне, благослови, отче! 

Свещеникът: Боже, смили се над нас и ни благослови, просвети лицето Си на нас и ни помилвай!

Хор: Амин.


Свещеникът казва молитвата и прави поклоните, а с него и народа:

Молитвата на св. Ефрем Сириец

Господи и Владико на моя живот, не ми давай дух на безделие, униние, властолюбие и празнословие. (Поклон).

Но дух на целомъдрие, смиреномъдрие, търпение и любов дарувай на мене, Твоя раб. (Поклон).

Ей, Господи Царю! дарувай ми да виждам моите прегрешения и да не осъждам моя брат, защото си благословен во веки веков. Амин. (Поклон).


След това правим кръстния знак 12 пъти, като всеки път казваме наум: „Боже, бъди милостив към мене, грешния, и ме помилвай“. Накрая свещеникът изчита цялата молитвата и правим последен поклон до земята.


Трисветое

Свещеникът: Защото Твое е Царството, и силата, и славата…

Народът: Амин!

Четецът: Господи, помилуй (12 пъти).


Свещеникът застава подред пред иконите и чете като апостол, напевно. (Могат да се четат и от богомолците).

Молитва към Пресвета Богородица:

Пресвета Богородице, спаси ни!

Молитвата на монах Павел 

от манастира Евергѐтида (Благодетелница), Цариград

Нескверна, без никакво петно, нетленна, чиста, пречиста Дево, Богоневесто Владичице! Ти чрез твоето преславно раждане си съединила Бог Слово с човеците и си събрала отхвърленото естество на нашия род с жителите на небето. Ти си едничка надежда на обезнадеждените и помощ на нападаните, готова застъпница за ония, които се притичват към тебе, и прибежище на всички християни. Не се гнуси от мене грешния, скверния, който със срамни помисли, думи и постъпки направих себе си съвсем негоден и поради лекомислие станах роб на житейските сласти. Но, като Майка на човеколюбивия Бог човеколюбно се смили над мене, грешния и разпътния, и приеми моята молба, която ти принасям от нечисти устни. Като си послужиш с твоята майчинска свобода, моли твоя Син и наш Владика и Господ да отвори за мене човеколюбивото сърце на Своята благост и без да гледа на безчислените ми прегрешения да ме обърне към покаяние и да ме направи опитен изпълнител на Своите заповеди. И понеже си милостива, милосърдна, благолюбива, бъди всякога с мене. В настоящия живот ми бъди гореща застъпница и помощница, прогонвай вражеските нападения и ме упътвай към спасение. В часа на смъртта ми пази окаяната ми душа и пропъждай далеко от нея мрачните видения на злите бесове. А в страшния ден на съда ме избави от вечната мъка и ме направи наследник на неизказаната слава на Твоя Син и наш Бог, която и да получа, моя Владичице, Пресвета Богородице, чрез твоето ходатайство и застъпничество, по благодатта и човеколюбието на Единородния твой Син, Господа Бога и Спасителя наш Иисуса Христа. Нему подобава всяка слава, чест и поклонение с безначалния Му Отец и Пресветия и Благ, и Животворящ Негов Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!


Молитва към Господ Иисус Христос:

Слава на Тебе, Боже, слава на Тебе!

От монах Антиох Пандект* (или Палестински) (+ ок. 635 г.)

Като отиваме да спим, дай ни, Владико, покой на тялото и душата и ни запази от мрачен греховен сън и от всякакво тъмно и нощно сладострастие. Укроти поривите на страстите, изгаси нажежените стрели на лукавия, които прелъстително се насочват към нас. Уталожи плътските ни възбуждения и приспи всяка наша грешна мисъл за земното и вещественото. Дарувай ни, Боже, бодър ум, целомъдрен помисъл, трезво сърце, сън лек и освободен от сатанински мечтания. Дигни ни във време за молитва утвърдени в Твоите заповеди и добре да помним Твоите съдби. Дарувай ни да Те славословим цяла нощ и да възпяваме, да благославяме и прославяме пречестното и великолепно Твое име, на Отец и Син, и Свети Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!

* Пандект (на гр.: Πανδέκτης της άγίας Γραφης, Сборник на Светото Писание) е книга, написана от  свети Антиох около 620 г. Състои се от извлечени от Свещеното Писание и творенията на ранните християнски отци и учители духовни мисли и наставления за монасите. Книгата има 130 глави. На български е преведена още в Х в. Тази молитва е от 19-та глава. В молитвеника втората молитва от вечерните молитви е от св. Антиох.

Към Пресвета Богородица

Преславна Приснодево, майко на Христос Бог, принеси нашата молитва на Твоя Син и наш Бог, за да спаси чрез Тебе нашите души!

Към Господа Иисуса

Молитвата на св. Йоаникий

Упованието ми е Отец, прибежището ми е Син, а покровът ми е Дух Светий – Света Троице, слава на Тебе!

Към Пресвета Богородица

Всичкото си упование на Тебе възлагам, Майко Божия, запази ме под Твоя покров!

Богомолците коленичат, а свещеникът чете молитвата:

Владико многомилостиви, Господи Иисусе Христе, Боже наш, по молитвите на всепречистата Владичица наша Богородица и всякога Дева Мария, със силата на почитания и животворящ кръст; чрез застъпничествата на почитаните небесни безплътни сили; на почитания славен пророк, предтеча и кръстител Йоан; на светите славни и всехвални апосоли; на светите славни и добропобедни мъченици; на преподобните и богоносни наши отци; на светите праведни богоотци Йоаким и Ана и на всички Твои светии, направи благоприятна нашата молитва, дарувай ни прошка на прегрешенията ни, изгони от нас всеки враг и противник, умири живота ни, Господи, и помилвай нас и Твоя свят, и спаси душите ни като благ и човеколюбив.


Свещеникът продължава пред царските двери ектенията:

Да се помолим за благочестивия православен български народ.

Хорът: Господи, помилуй.

За високопреосвещения наш митрополит (името) и за всички наши братя в Христос.

За тези, които ни мразят, и тези, които ни обичат.

За тези, които се смиляват над нас, и тези, които ни служат.

За тези, които са ни помолили нас, недостойните, да се молим за тях.

За избавяне на пленените.

За тези, които пътуват.

За лежащо болните.

За отминалите наши отци, братя и сестри.

И за всяка православна християнска душа.

За нашите родители (предци) и за всички починали православни наши отци, братя и сестри, тук и навсякъде погребани.

Да се помолим и за изобилие на земните плодове.

За ктиторите на този свят храм (обител).

Нека кажем и за себе си:

Хорът: Господи, помилуй. (3)


Тропар при целуването на иконите

В понеделник и сряда

Глас 2: Всем предстательствуеши, Благая, прибегающим с верою в державный Твой покров, иного бо не имамы, грешнии, к Богу в бедах и скорбех присно избавления, обременени грехи многими, Мати Бога Вышняго, тем же Ти припадаем: избави от всякаго обстояния рабы Твоя. 

(превод) Всички, които за убежище прибягват с вяра при тебе, Добра, ти подслоняваш под силния си покров. Ние, грешните, нямаме друг ходатай като тебе, която винаги се моли на Бога за нас в беди и скърби, обременени поради много грехове, Майко на Всевишния Бог, затова падаме ничком преди тебе: Избави от всяка скръб нас, твоите раби.

Във вторник и четвъртък, Кръстобогородичен

Глас 1: Девата гледаше несправедливото Ти заколение, Христе, и плачейки, Ти викаше: най-сладко ми Чедо, как така умираш без справедливост? Как на Дървото (на кръста) висиш Ти, Който окачи земята върху водата? Моля се да не оставяш сама мене, Твоята майка и рабиня, многомилостиви Благодетелю.


Свещеникът: По молитвите на светите наши отци, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилвай ни!

Хорът: Амин, амин!

No comments:

Post a Comment