Monday, 13 March 2023

Неделя Кръстопоклонна (гл. 7)

ТРЕТА НЕДЕЛЯ НА СВЕТИТЕ ПОСТИ,

НА СВЕТИЯ КРЪСТ

 Водещ глас 7, Типик 433


Преди да почне Вечерната, свещеникът взема почитания кръст от мястото, дето се пази през годината, поставя го на приготвен дискос върху босилек и цветя и го слага върху жертвеника.


НА ВЕЧЕРНАТА СЛУЖБА


Първа катизма


На Господи воззвах, 6 възкресни и 4 на св. Кръст, 

Господи, воззвах (Пс. 140:1-2), на 10, глас 7:

Господи, към Тебе викам, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, към Тебе викам: побързай към мене, чуй гласа на молбата ми, когато викам към Тебе, чуй ме Господи! 

Да възлезе молитвата ми като тамян пред Твоето лице, въздигането на ръцете ми – като вечерна жертва, чуй ме Господи.


От св. Йоан Дамаскин

Стих: Изведи от тъмница душата ми, за да славя Твоето име! (Пс. 141:7А)

Дойдете да се зарадваме в Господа, Който унищожи силата на смъртта и просветли човечеството, като извикаме заедно с ангелите: Създателю и Спасителю наш, слава на Тебе.


Стих: Около мене ще се съберат праведните, кога ми сториш благодеяние. (Пс. 141:7Б)

Заради нас, Спасителю, Ти претърпя кръста и погребението, като Бог умъртви смъртта със смърт. Затова се покланяме на Твоето възкресение на третия ден. Господи, слава на Тебе.


Стих: От дън душа викам към Тебе, Господи. Господи, чуй гласа ми. (Пс. 129:1-2А)

Виждайки възкресението на Създателя, апостолите, удивени, изпяха ангелската хвалебна песен: това е славата на Църквата, това е богатството на Царството. Като си пострадал заради нас, Господи, слава на Тебе.


Други възкресни стихири от св. патр. Анатолий, същия глас:

Стих: Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми. (Пс. 129:2Б)

Макар че си бил заловен от зли хора, Христе, Ти си мой Бог и аз не се срамувам. Не отричам, че гърбът Ти е бил бичуван, нито ще крия, че си бил прикован към кръста. Хваля се с Твоето възкресение, защото Твоята смърт е моя живот. Всемогъщи и човеколюбиви Господи, слава на Тебе.


Стих: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс. 129:3-4А)


Изпълнявайки пророчеството на Давид, Христос разкри на учениците Своето величие в Сион, показвайки Се хвален и прославен винаги с Отца и Светия Дух. По-рано, като Слово без плът, а след това се въплъти заради нас и убит като човек, и възкръсна с власт като човеколюбив.


Стих: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. (Пс. 129:5)


Слезе в ада, Христе, по Твоя воля, ограби смъртта като Бог и Владика; и на третия ден възкръсна, издигайки със себе си Адам, държан от веригите на ада и на тлението, който извика и каза: слава на Твоето възкресение, единствен Човеколюбче.


От Триода, глас 5:
Подобен: Р
адуйся постников:

Стих: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс.129:6)

Огрей, Кръсте Господен, светли лъчи от мълниите на твоята благодат в сърцата на които те почитаме и с вдъхновена от Бога любов приемаме тебе, който си желан от целия свят. Чрез тебе изчезнаха сълзите на скръбта, спасихме се от капаните на смъртта и преминахме към вечното веселие. Покажи ни красотата на твоето благолепие, дай награди за въздържанието на нас, твоите раби, които с вяра просим твоята богата защита и велика милост.


Стих: Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс.129:7Б-8)

Радвай се, живоносни кръсте, прекрасен рай на църквата, дърво на нетлението, което е дало плод за нас – славата на вечното наслаждение, чрез тебе се прогонват бесовските полкове и ангелските чинове се радват с нас, и съборът на вярвашите празнува. Оръжие непобедимо, неразрушима крепост, победо на верните, похвало на духовенството, дай ни сега да стигнем до Христовите страдания и велика милост.


Стих: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс.116:1)

Радвай се, живоносни кръсте, непобедимата победа на благочестието, врата на рая, сила на вярващите, закрила на църквата, чрез тебе тлението се обезсмисли и силата на смъртта беше стъпкана, и се възнесохме от земята на небето. Непобедимо оръжие, борецо против бесовете, славо на мъчениците, истинско украшение на преподобните, пристанище на спасението, дарувай на света велика милост.


Стих: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня пребъдва вечно. (Пс.116:2)

Дойди, първосъздадена двойко, която от завистта на човекоубиеца паднахте от небесния хор, като вкусихте някога от най-горчивата сладост на дървото. Ето, днес идва другото Дърво, което е наистина всепочитано, изтичайте при него и с радост го прегърнете, и извикайте с вяра към него: Всепочитани Кръсте, ти си нашето възраждане, благословено от Бога дърво, небесна градино, от чиито Плод се причастихме, достигнахме нетлението, и със сигурност придобихме отново Едем и велика милост.


Слава, глас 3: Христе Боже наш, Ти прие доброволно разпъване за общото възкресение на човешкия род, и използвайки кръста като тръстика (писалка), ти потопи пръстите си в червеното мастило на кръвта Си и подписа нашето царско помилване, като човеколюбив. Не изоставяй нас, които отново сме в опасност да бъдем отдалечени от Тебе, но се смили, единствено дълготърпеливи, над хората Ти в беда, стани и се бори с борещите се против нас, защото си всесилен.


И сега, първи Богоpодичен на гласа: Мати убо позналася еси

Богородице, ти свръхестествено се яви като майка, но остана девствена, което е над всяка мисъл и разум, и езикът не може да поясни чудото на твоето раждане, защото както зачеването ти, Чиста, е било странно, така и начинът на раждане е непонятен, понеже природният порядък се променя, когато Бог поиска; затова всички ние те признаваме за Божия майка и усърдно ти се молим: застъпвай се да се спасят душите ни.


Вход с кадилница. Свете тихий

Най-древната християнска молитва

Тиха светлина от светата слава на Безсмъртния, Светия и Блажения Небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Отца, Сина и Светия Дух – Бога. Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове. Затова и светът Те слави.


Прокимен, Пс. 92

Дяконът: В премъдростта да внимаваме. Вечерен прокимен на гл. 6.

Господ царува; облечен е с величие. 

Стих: Облечен е Господ с могъщество и препасан.

Стих: Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати. 

Стих: Твоят престол е утвърден открай време. Ти си вечен. (стихове 1-2)


Сугуба ектения.


Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца, и Сина, и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!


Просителна ектения 


Стиховни стихири, възкресни, глас 7:

Възкръснал си от гробницата, Спасителю на света, и заедно с плътта Си издигна човечеството. Господи, слава на Тебе.


Стих: Господ царува; Той е облечен с величие. (Пс.92:1А)

Дойдете да се поклоним на Възкръсналия от мъртвите и просветилия всичко, защото чрез своето възкресение на третия ден, ни освободи от мъченията на ада, като ни дари живот и голяма милост.


Стих: Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати. (Пс.92:1В)

Слязъл си в ада, Христе, пленил си смъртта, и възкръсвайки на третия ден, също възкреси нас, които славим Твоето всемогъщо възкресение, Господи Човеколюбче.


Стих: На Твоя дом, Господи, подобава светост през дълги дни. (Пс.92:5)

Каква ужасна гледка, Господи, да лежиш сякаш заспал в гроба. Но все пак възкръсна на третия ден в сила, и издигна Адам, който извика: слава на Твоето възкресение, единствени Човеколюбче.

От Триода

Слава, и сега, глас 4

Господи, ти се борѝ като съюзник на кроткия Давид, за да победи филистимеца, борѝ се заедно с нашите верни хора и покори враговете ни с оръжието на Кръста. Покажи ни милостта, която си проявявал в древността, Състрадателни, и нека със сигурност да знаят, че Ти си Бог и че ние, които се надяваме на Тебе, сме победители, и защото Твоята пречиста Майка се моли да ни се дарува велика милост.


Песен на Симеон Богоприемец:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, – светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израиля“. (Лука 2:29-32)


Трисвятое


Тpопаp, глас 7:

С Твоя кръст разруши смъртта, на разбойника отвори рая, на мироносиците плача превърна в радост и на апостолите заповяда да проповядват, че възкръсна, Христе Боже, Който даряваш на света велика милост.

Слава, и сега: гл. 1: Спаси, Господи, Твоя народ и благослови наследството Си, като даруваш на православните християни победи над враговете и запазваш с кръста Си Твоя народ.


Пренасяне на св. кръст

След отпуста на вечерната, свещеникът пренася св. кръст от жертвеника на престола по следния ред:

Благословен е нашия Бог; Трисветое; Отче наш… 

Певците пеят Спаси Господи, свещеникът покадява приготвения на дискоса св. кръст, целува го и когато певците запеят пак Спаси Господи, взема дискоса на главата си и предшестван от свещоносец с кадилница, го пренася на св. престол и го поставя на мястото на св. евангелие, което пък поставя малко по-нагоре. След това прави малък отпуст.

Цяла нощ на св. престол гори кандило или светилник.


———————————————-


НА УТРИННАТА СЛУЖБА


Гл. 7, утр. ев. 7


След Шестопсалмието, Велика ектения 

Бог Господь: на глас 7.

Пс. 117

Стих 1: Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни осия, благословен е Идещият в името Господне!

Стих 2: Всички народи ме бяха окръжили, но с името Господне аз ги повалих.

Стих 3: Няма да умра, а ще живея, за да разказвам за делата Господни.

Стих 4: Камъкът, Който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла, това стана от Господа и е дивно в очите ни.

Тpопаp, глас 7:

С Твоя кръст разруши смъртта, на разбойника отвори рая, на мироносиците плача превърна в радост и на апостолите заповяда да проповядват, че възкръсна, Христе Боже, Който даряваш на света велика милост. [2 пъти]

Слава, гл. 1: Спаси, Господи, Твоя народ и благослови наследството Си, като даруваш на православните християни победи над враговете и запазваш с кръста Си Твоя народ.

И сега, Богородичен, Гавриилу вещавше:

Когато Гавриил ти каза „Радвай се!“, Дево, тогава едновременно с думите му в тебе, светия Кивот, се въплъти Владиката на всичко, както предсказа праведният Давид – ти се оказа по-просторна от небесата, носейки своя Творец. Слава на Вселилия се в тебе; слава на Произлезлия от тебе; слава на Освободилия ни чрез твоето раждане.


Малка ектения: Защото Твоя е властта, и Твое е царството…


Първи седални възкресни, глас 7:

Животът беше положен в гроба и печат беше сложен на камъка, като спящ цар воините пазеха Христос, а ангелите Го славеха като безсмъртен Бог, жените пък викаха: възкръсна Господ, дарявайки на света велика милост.


Стих: Стани, Господи Боже мой, дигни ръката Си, не забравяй Твоите до край потиснати. (Пс.9:33)

С Твоето тридневно погребение Ти плени смъртта и чрез живоносното Си възкресение Ти възкреси покварения човек, защото си човеколюбив, Христе Боже, слава на Тебе!


Слава, и сега, Богородичен: Всехвална, съкровищница на нашето възкресение, извадѝ от рова и дълбините на прегрешенията нас, които се доверихме на тебе, защото ти спаси нас, които сме склонни към грях, като роди нашето спасение; ти си Дева преди раждането и в раждането си Дева, и след като роди, пак си Дева.


Малка ектения: Защото си благ и човеколюбив Бог и на Тебе възнасяме слава…


Втори седални възкресни, глас 7:

При запечатан гроб си изгрял от гроба, Христе Боже, Който си Живот, и при заключени врати се яви на учениците, Възкресение за всички, като чрез тях Ти обнови правия дух в нас по великата Си милост.


Стих: Ще Те славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса. (Пс.9:1)

Със сълзи жените бързаха към гроба, носейки миро, и понеже войници те пазеха, Царю на всичко, те си казваха една на друга: кой ще ни отвали камъка? Възкръсна Ангелът на великия съвет, като потъпка смъртта. Всесилни Господи, слава на Тебе!


Слава, и сега, Богородичен: Радвай се, благодатна Богородице Дево, пристанище и застъпнице на човешкия род, чрез тебе се въплъти Избавителя на света, защото единствено ти си Майка и Девица, винаги благославяна и много прославяна. Моли Христос Бог да дарува мир на цяла вселена! 


Полиелей и величания за Кръстовден

Величаем Те, животодателю Христе, и почитаме Твоя свети кръст, чрез който си ни спасил от делата на врага.


1. Застъпи се, Господи, в тъжбата с ония, които ме съдят, и обори борещите се с мене. (34:1)

2. Вземи щит и броня и дигни се мен на помощ; (34:2)


1. Яви ни светлината на лицето Си, Господи! (4:7Б)

2. Благославяш праведника и с благоволение, като с щит, го закриляш. (5:13Б)


1. Подари на тия, които Ти се боят, знаме, за да го издигнат заради истината. (59:6)

2. За да познаят на земята Твоя път, у всички народи Твоето спасение. (66:3)


1. Всички краища земни видяха спасението от нашия Бог. (97:3Б)

2. Да се поклоним пред подножието на нозете Му. (131:7Б)


1. И да ликуват всички дъбравни дървета. (95:12)

2. Боже, Царю мой отвека, Който извършваш спасение сред земята! (73:12)


1. Превъзнасяйте Господа, Бога нашего, и се покланяйте на подножието Му: то е свето! (98:5)

2. Благослови ни, Боже наш, благослови ни, Боже (66:7Б)


1. Спаси народа Си и благослови наследството Си. (27:9А)

2. Паси ги и ги въздигай навеки! (27:9Б)


Слава, и сега. Алилуия (3)


Малка ектения

С: Защото е благословено Твоето име, и е величествено царството Ти, на Отца и Сина, и Светият Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин.


Седален на кръста, глас 8.
Подобен: Повеленное тайно:

Някога дървото в рая ни съблече голи след вкусването му, врагът донесе смърт. Сега дървото на кръста, което носи дрехата на живота за човеците, беше засадено на земята, и целият свят се изпълни с всяка радост. Като го виждаме почитан, хора, нека заедно извикаме на глас към Бог с вяра: пълен със слава е Твоят дом. (По Ис. 6:1)

Слава, и сега: същата стихира.


Ипакои, глас 7

Приемайки нашия образ и по плът претърпял кръста, Христе Боже, спаси ме чрез Твоето възкресение, защото си човеколюбив.


Стъпални, глас 7

Антифон 1, повтаряме стиховете:

Пленения Сион си върнал от измамата, Спасителю, и мене оживи, като ме освободиш от робството на страстите.


Който сее скърби с пост и сълзи на юг, ще пожъне радостни снопи за вечния живот.

Слава, И сега: В Светия Дух е изворът на божествените съкровища, от Него е премъдрост, разум и страх; за Него са похвала и слава, чест и власт.


Антифон 2:

Ако Бог не изгражда дома на душата, напразно се трудим, защото без Него нито дело, ни слово се изпълва.


Чрез плода на утробата (на св. Богородица) светците, движени от Духа, развиват отеческото учение за осиновяването (на човеците от Бога).

Слава, И сега: Чрез Светия Дух всичко получава битие, защото Той е Бог преди всичко, Господар на света, непристъпна светлина и живот на всичко.


Антифон 3:

Които се боят от Господ, като намериха пътя на живота, сега и винаги биват облажавани с нетленна слава.


Когато гледаш около трапезата си твоите потомци като леторасли, радвай се и се весели, като ги водиш при Пастиреначалника Христос.

Слава, и сега: От Светия Дух са множеството дарования, богатството на славата, голямата задълбоченост на отсъдите, защото Той е с равна слава с Отец и Син, затова Го почитаме.


Прокимен, глас 7:

Стани, Господи Боже (мой), дигни ръката Си, не забравяй (Твоите до край) потиснати. (Пс. 9:33) Стих: Ще Те славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса. (Пс.9:1)


Канон само от Триода, 

творение на св. Теодор Студит, гл. 1.


Песен 1.

Ирмос: Най-благочестивият пророк Моисей е изобразил в древността Твоя кръст в Червено море, раздели водата с жезъла си, и преведе Израил, и Ти изпя песен за изхода, Христе Боже.

Припев 1: Слава, Господи, на Твоето свето̀ възкресение!

Това е празничен ден: при възкресението на Христос смъртта избяга, светлината на живота изгря, Адам възкръсна и ликува от радост, затова нека извикаме и да запеем победна песен!

Припев 2: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Това е денят на поклонението на почитания кръст, дойдете при него всички, защото сега ни се предлага, сияещ с блясъка на Христовото възкресение, нека го целунем с радост в душите си!

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Велики Кръст Господен, яви се, покажи ми сега божествената гледка на твоята красота! Дай да те почитам достойно, защото ти говоря и те прегръщам като жив!

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Да възхвалят единодушно небето и земята, защото всеблагословеният Кръст сега е поставен пред всички, на него беше приковано тялото на Христос, когато Той беше пожертван. Нека го целунем с радост в душите си!

Слава, Троичен: О Троице в лицата, единство по Същността, Отче, Сине и Душе, равни по сила, единни по воля и желания, и единовластие, запази Твоя свят и му дай мир!

И сега, богородичен: Без въобще да познаваш мъж ти безсеменно раждаш Младенеца, чисто роди Твореца на всичко, Христос Бог. Него моли да умиротвори всичко.


Песен 3.

Ирмос: Утвърди ме, Владико Христе, на камъка на вярата чрез Твоя кръст, така че умът ми да не се поколебае от примките на врага, защото само Ти си свят.

Слава, Господи, на Твоето свето̀ възкресение!

Дойдете да изпеем нова песен, за да отпразнуваме разрушаването на ада, защото Христос възкръсна от гроба, плени смъртта и спаси всичко!

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Дойдете, верни, да почерпим от извора, но не вода, която преминава, а от извора на просвещението като се покланяме на Христовия Кръст, чрез който и се хвалим.

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Някога Мойсей с ръце предобрази Твоя Кръст, Владико Христе, който ние сега целуваме, с него побеждаваме духовния Амалик, с него се и спасяваме.

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

С чисти очи и устни да запеем, верни, песен на радостта, на Господния Кръст с радост да се поклоним, ръкопляскайки с песни.

Слава, Троичен: Почитам един безначален Бог в три Лица, но неразделни по Същност: Отца, Сина и Духа на живота, в тяхно Име се кръстихме!

И сега, богородичен: Някога Мойсей видя тайната ти предобразена в къпината, Чиста: както пламъците не я погълнаха, така и огънят на Божеството не изгори утробата ти.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си наш Бог и на Тебе слава въздаваме…


Седален, глас 6:

Господи, Твоят кръст беше осветен; чрез него се извършват изцеления за болните от грехове; чрез него ние Ти се покланяме, помилвай ни.

Стих: Превъзнасяйте Господа, Бога нашего, и се покланяйте на подножието Му: то е свето! (Пс. 98:5)

Днес пророческото слово се изпълни, защото, ето, покланяме се на мястото, където стояха нозете Ти, Господи. И като вкусихме от дървото на спасението, получихме свободата от греховните страсти, по молитвите на Богородица, единствен Човеколюбче.

Слава: Тъкмо беше издигнато дървото на Твоя кръст, Христе, и основите на смъртта се разклатиха, Господи. Адът Те погълна с желание, но с трепет Те изхвърли. Ти ни показа спасението Си, Свети, и ние Те славословим, Сине Божий, помилвай ни.

И сега, Богородичен: Богородице Дево, моли Твоя Син, Който доброволно беше прикован на Кръста и възкръсна от мъртвите – Христос, нашия Бог – да спаси душите ни.


Песен 4.

Ирмос: Когато Те видя да висиш на кръста, Силни, великото светило потръпна, прибра  се и скри лъчите си; и цялото творение възпя със страх Твоето дълготърпение. Наистина земята се изпълни с Твоята хвала.

Слава, Господи, на Твоето свето̀ възкресение!

Ето, Христос възкръсна! – каза ангелът на жените-мироносици! Не оплаквайте, а идете и кажете на апостолите: радвайте се, защото днес е спасението на света, тиранията на врага е унищожена чрез смъртта Му!

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Като срещаме днес радостното почитане на Твоя животворящ Кръст, Христе, ние се подготвяме за Твоите пресвети страдания, които си извършил за спасението на света с Твоята всемогъща сила, Спасителю.

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Днес има радост на небето и земята, защото трикратно благословения Кръст се явява като Христово знамение за целия свят! Затова той ни се предложи, тъй като излива вечно течаща радост за тези, които му се покланят.

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Какво да Ти принесем, Христе, защото Ти ни даде Своя скъпоценен Кръст да почитаме. На него беше пролята Твоята свята кръв и Твоята плът беше прикована с гвоздеи: ние го целуваме с любов сега, като Ти благодарим!

Слава на Отец и Син, и Светия Дух.

Троичен: Възпявам едно Божество в три Лица; проповядвам една проста, неразделна природа: Отец безначален, Син и Свети Дух съпрестолни, едно господство, и едно царство, една вечна Сила!

Сега и винаги, и во веки веков. Амин.

Богородичен: Само в тебе между жените, Чиста, се разкри едно страшно и чудно нещо: ти обнови природата, роди безсеменно, остана девица както си била, защото Детето, което си родила, е истинският Бог!


Песен 5.

Ирмос: Ставаме рано и Те възхваляваме, Спасителю щедри, защото чрез Твоя Кръст намерихме мир, чрез него си обновил човешкия род, водейки ни към незалязващата Светлина.

Слава, Господи, на Твоето свето̀ възкресение!

Ти възкръсна от гроба, незалязваща Светлина, озаряваща света със нетлението, Ти изгони плача̀ на смъртта от краищата на земята като добросърдечен.

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Да се приближим, очиствайки се чрез въздържание, целувайки горещо пресветото Дърво, на което Христос беше разпнат, когато спаси света като добросърдечен.

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Днес ангелските редици ликуват с радост при почитането на Твоя кръст, защото чрез него, Христе, Ти разби бесовските войнства, носейки спасение на човечеството!

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Църквата се открива като втори рай, имаща дървото на живота, както предишния (рай): докосвайки се до Кръста Ти, Господи, ние участваме в безсмъртието!

Слава, Троичен: Прославям три съвечни (Личности) в една Същност: Отец, Син и Дух! Една-единствена Светлина в тройна яркост: една Сила и Царство в несмесено Единство!

И сега, и винаги, и во веки веков. Амин.

Богородичен: Ти роди по закона на природата, но отвъд този закон, защото само ти роди безсеменно. Страхуваме се да си помислим или да говорим за твоето раждане, Всенепорочна.


Песен 6.

Ирмос: Образът на божествения кръст Йона с протегнати длани предначерта в китовата утроба и изскочи от звяра, спасен от Твоята сила, Слове.

Слава, Господи, на Твоето свето̀ възкресение!

Ти разби смъртта, Христе, и възкръсна като велик Цар, изведе ни от дълбините на ада, доведе ни в земята на безсмъртието, в наслаждението от Царството небесно!

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Да пляскаме, верни, и запеем свети песни като викаме към Бога и целуваме Кръста Господен, защото той е извор на святост за всички по света!

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Изпълняват се думите на песнописеца, Всесилни, защото ето, покланяме се на подножието на Твоите пречисти нозе, на Твоя скъпоценен Кръст – трикратно благословеното дърво!

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Целуваме Твоя кръст, Милостиви, което пророкът на плача* видя в дървото вложен Твоя хляб; възпяваме Твоите окови и погребение, копието и гвоздеите.

* Йеремия

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Целуваме светия Кръст, Христе, който Ти благоволи да носиш на раменете Си, на който си приел да бъдеш издигнат и разпнат в плът, и от който получаваме  сила срещу невидимите врагове.

Слава на Отец и Син, и Светия Дух.

Троичен: Възпявам Единството в три Лица и Троицата, почитана в една природа; триединният Бог, трислънчевата Светлина: Отец, Син и Свети Дух.

Сега и винаги, и во веки веков. Амин.

Богородичен: Най-великото от всички чудеса се разкри в тебе, Агнице без недостатък, защото ти роди Агнето, което взе греха на света! Моли Го усърдно за тези, които те възпяват.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си Царя на мира и Спасителя на нашите души и на Тебе слава въздаваме…


Кондак възкресен, глас 7:

Вече няма да може силата на смъртта да държи хората, защото Христос слезе смазвайки и разрушавайки нейните сили. Адът е вързан, пророците заедно се радват: „Яви се, – казват те, – Спасителят на онези, които са във вярата; излезте, верни, за възкресение!“


Икос: Преизподнята затрепери днес под земята, ада и смъртта пред Единия от Троицата; земята се разклати, а вратите на ада, като Те видяха, се уплашиха; и цялото творение, заедно с пророците пее, като се радва, победна песен на Тебе – Избавителят, нашия Бог, Който сега унищожи силата на смъртта. Да възкликнем и да извикаме към Адам и на тези, които са от Адам: „Дървото на кръста ви донесе това спасение. Излезте, верни, за възкресение!“


Кондак от триода, глас 7. Самогласен:

Огненият меч вече не пази входа на Едем, защото той си намери славен съюзник в кръстното дърво, а жилото на смъртта и победата на ада са поразени. И Ти, Спасителю мой, дойде и извика към онези в ада: влезте отново в рая.

Икос: На Голгота Пилат вдигна три кръста: два за разбойниците и един за Животодателя. Като Го видя ада, рече на онези долу: „О, слуги мои и управители, кой заби пирон в сърцето ми, с дървено копие внезапно ме прониза? И съм разкъсван от вътрешна болка, утробата ме боли, сетивата ми смущават духа, и аз съм принуден Адам и тези от Адам да изгоня, които заради едно дърво ми бяха дадени. А пък това Дърво ги води обратно в рая.

Синаксар

В тоя ден Трета неделя на Великия пост празнуваме поклонението на св. честен Кръст Христов. Понеже през време на поста като че ли и ние някак се разпваме, умъртвявайки греховните страсти, и лесно можем да изпаднем в униние, затова и днес в средата на великопостното поприще св. Църква ни предлага, за наше насърчение и утеха, спомена за Христовите страдания. Ако Христос, бидейки Бог, прие заради нас страдания и кръстна смърт, то колко повече подобава и ние да страдаме, та както Христос чрез Кръста победи дявола и се прослави във Възкресението, така и ние, съразпвайки се заедно с Него чрез поста и подвизите, да се прославим с Него във Възкресението Му (Рим. 6:5).

Днешният спомен за Христовите кръстни страдания ни дава повод да говорим за св. Кръст Господен.

Кръстът Христов е знамето на Сина Човечески (Мат. 24:30), отличителен знак на Неговата Църква, знак на вярата в Господ Иисус и на принадлежност към нея. Кръстът Христов събира в себе си цялата евангелска проповед; той е връхна точка на извършеното от Христа спасение.

Първоначално кръстът е бил в употреба у римляните като наказателно средство, прилагано към осъдени на смърт за позорни деяния, поради което кръстът е бил символ на унижение. Видът му е всявал ужас и отвращение. Цицерон изказва възмущение, че управителят на една провинция е приложил кръстна смърт спрямо един римлянин. Той изтъква разпъването на кръст като най-черно и отвратително изобретение на човешкия ум и издига глас на протест срещу осъждането на кръстна смърт, която накърнява обществената свобода и величието на империята.

Разпъването на кръст е било непознато у евреите. За най-тежки престъпления, като например богохулство, провиненият бил осъждан на смърт чрез убиване с камъни, след което тялото му било обесвано на дърво (Втор. 21:22-23). В своето ожесточение към Христа обаче евреите поискали за Него от Пилат най-позорното и мъчително наказание, каквото сами те не прилагали разпъване на кръст. А страшна и мъчителна е кръстната смърт, особено когато разпнатият е прикован, какъвто е бил случаят с Христовото разпятие. Неестественото положение на тялото, увисването му върху прободените ръце и нозе, загубата на кръв, високата температура, причинена от раните, и свързаната с нея мъчителна жажда всичко това причинява адски страдания. Към телесните страдания се прибавят и душевните, причинени от хулите и подигравките на тълпата.

Ето, на такава жестока и позорна смърт бил осъден Богочовекът Господ Иисус! Колко трудно е било за философски образованите елини да приемат апостолската проповед за Разпнатия за един Бог, Който според тях се показал толкова слаб, та се оставил да бъде мъчен, хулен и прикован на дърво! Тъкмо разпятието на Христа е било най-силният аргумент на учения Целс против християните. Не било лесно и за юдеите да повярват в Христа, Разпнатия, имайки предвид думите на Писанието: „Проклет е пред Бога всеки, който виси на дърво“ (Втор. 21:23). Затова апостолът пише: „Ние проповядваме Христа разпнатия, Който за юдеи е съблазън, а за елини безумство“ (1 Кор. 1:23). И въпреки това апостолската проповед за Кръста имала успех. Самият св. апостол Павел се хвали с кръста на Господ Иисус (Гал. 6:14). Изображението на Христовия кръст станало знак на вярата в Христа и предмет на голяма благоговейна почит. С кръста християните започнали да освещават различни предмети, да извършват светите тайнства и да се ограждат от невидимите вражески сили. Древният църковен писател Тертулиан, живял в края на втори и началото на трети век, пише: „При всяко влизане и излизане, при всяко обличане и обуване, при къпане, при ядене, при запалване на лампите, при отиване на сън, при сядане и при всяка работа поставяме кръст върху челото си“. А че този обичай е бил древен, се вижда от други думи на Тертулиан: „Ако ти би поискал да попиташ за писан закон, по който съществуват тия и други подобни учения, не ще намериш такъв; ще узнаеш само това, че преданието е утвърдило изцяло тоя обичай“. Че кръстът е бил отличителен знак за християните и предмет на изповядване, това се вижда от думите на Блажени Августин: „Ако ние запитаме оглашения (готвещия се да стане християнин): „Вярваш ли в Христа?“ той ще отговори: „Вярвам!“ и ще изобрази на себе си Христовия кръст. Той носи тоя кръст на челото си и не се срамува от Кръста на своя Господ“.

След победата на св. Константин Велики над езичника Максенций, станала с чудодейната сила на Христовия кръст, последният навлязъл в домовете и учрежденията. Според свидетелството на св. Йоан Златоуст християните носели частици от св. Кръст на гърдите си, започнали да го изобразяват върху дрехите си, съдовете, църквите, оръжията, гробовете, официалните документи (договори, завещания и др.), при подписи в знак на истинност на подписаното, и пр. „Ние, пише св. Йоан Златоуст, поставяме кръста на себе си, на леглото, на трапезата, навсякъде, гдето и да сме. И както мнозина от войниците нито обядват, нито спят без оръжие, тъй и ние го окачваме на леглата вместо меч, чертаем го по вратите вместо ключове, с него ограждаме целия дом вместо със стени, с него запечатваме всичко вътре и вън“. За същото свидетелства и св. Кирил Йерусалимски (+386): „И тъй, да не се срамуваме да изповядваме Разпнатия! Смело да изобразяваме с ръка кръстното знамение на челото и на всичко: на хляба, който ядем, на чашата, от която пием; да го изобразяваме при влизане и при излизане, когато лягаме да спим и когато ставаме от сън, когато сядаме и ставаме, когато сме на път и почиваме. Той е велико предпазно средство, дадено в дар на бедните, на слабите без труд. Това е Божия благодат, знак за верните и страж срещу злите духове. Защото с него Той явно ги изложи на позор. Когато те видят кръста, спомнят си за Разпнатия“ (13 огл. поучение). Св. Антоний Велики съветвал братята-монаси да пропъждат демонските видения с кръста, да ограждат себе си и жилищата си с кръстното знамение. В древната Църква с кръста са били правени т. нар. „екзорсизми“ (заклинания) над обладани от нечисти духове. Почитта към Христовия кръст е намерила официален израз като църковно учение в 73-то правило на VI Вселенски събор: „Да се отдава подобаваща чест на това дърво, чрез което сме спасени от древното грехопадение, а също и с мисъл и със слово и с чувство да му се отдава поклонение“.

Почитта към св. Кръст е изразена и в множество църковни богослужебни песни: в тропарите на утренята преди Шестопсалмието, в песните на Кръстовден и в неделя Кръстопоклонна, в специалната служба в чест на св. Кръст от св. Григорий Синаит, в Светилния в сряда и петък, в кръстобогородичните песни, в кръстовъзкресните канони и др. В някои от тези песни св. Кръст се олицетворява. Това олицетворение обаче не е идолопоклонство, а по-скоро поетичен образ за възхвала на Разпнатия „нас ради и нашего ради спасения“, израз на особена почит към тоя свещен предмет и средство, чрез което е станало човешкото спасение.

Неизразими и неизмерими са величието, силата, светостта и духовното обаяние на Христовия кръст! Той е нашата слава, нашата похвала, нашето победно оръжие, нашето украшение, нашата сила и спасение!

Чествайки днес св. Кръст Господен, нека смирено да свием колена и да кажем: „Кресту Твоему покланяемся, Владико, и святое Воскресение Твое славим!“ (На Твоя Кръст се покланяме, Владико, и святото Твое Възкресение славим). Амин!


Песен 7.

Ирмос: Избавяйки от пламъка младежите, дойде на земята като прие плът, и прикован на кръста, дарувал си ни спасение, Христе, единствен и препрославен Боже на отците ни.

Слава, Господи, на Твоето свето̀ възкресение!

Ти възкръсна на третия ден от гроба, сякаш се събуди, Господи, с божествена сила Ти порази пазителите на ада, възкресявайки всички предци от древността, защото Ти единствен си благословен и много прославен, Боже на отците ни.

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Ликувайки под музиката на арфата днес, хора, да се зарадваме от почитането на Кръста, да отдадем слава на Христос, Който беше прикован върху него, защото само Той е благословен и много прославен: Богът на нашите отци!

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Твоят Кръст, Всемилостиви, се почита от целия свят, защото Ти направи оръдието на смъртта в извор на живот, затова освети тези, които го почитат, единствен и препрославен Боже на отците ни.

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Единствено милостиви и добросърдечни, Иисусе, просвети и освети онези, които с вяра почитат Твоя кръст и светите страдания, единствен и препрославен Боже на отците ни.

Слава, Троичен: Възпявам Божеството, единица в три Лица, защото Отец е Светлина, Синът е Светлина и Духът е Светлина, но Светлината остава неразделна, сияеща в единството на природата, но в трите лъча на Лицата!

Сега и винаги, и во веки веков. Амин.

Богородичен: Ти си проповядвана от всички пророци под много имена, разкрита като врата Божия (Йез.44:2), златният съд на манната (Изх.16:33), светата земя (Изх.3:5), защото ти, Божия Невесто, роди по плът Иисус Христос, Богът на нашите отци, Който е много прославен.


Песен 8.

Ирмос: Хвърлен някога в рова с лъвовете, великият от пророците Даниил, като разтвори кръстообразно ръце, спаси се от тяхното изяждане като благославяше Христос Бог во веки.

Слава, Господи, на Твоето свето̀ възкресение!

Защо държите миро в ръцете си? Кого търсите? Така се яви юношата в гроба и вика: Христос, нашият Бог, възкръсна, издигайки естеството на хората от скритите дълбини на ада!

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Радвай се, трикратно благословено и божествено дърво на Кръста, светлина за онези в тъмнината, сияейки до четирите краища на земята, ти ни подготвяш за зората на Христовото Възкресение, затова сподоби всички верни да достигнат до Пасхата.

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

На този ден Христовият Кръст, дървото, помазано с живот, изпълва света с благоуханието на божествената благодат. Като го окадим с Божествен аромат, да му се покланяме с вяра во веки.

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Дойди, пророче Елисее, и ни кажи ясно, какво беше дървото, което хвърли във водата*? Това беше Христовия кръст, който ни извежда от дълбините на тлението, комуто се покланяме с вяра во веки!

* 4 Цар. 6:6

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Яков предизобрази Кръста Ти в древни времена, Христе, когато се поклони на върха на Йосифовия свети жезъл*, където видя предвещаването на страшния скиптър на Твоето Царство, комуто сега ние се покланяме с вяра во веки.

* Евр.11:21; Бит. 47:31

Благословим Отца, и Сына, и Святаго Духа, Господа.

Троичен: Прославям едно Същество в три лица: Отец, Син и Дух, нито сливам трите в едно (лице), нито разсичам лицата, защото има един Бог над всички в Троица.

И сега, и винаги, и во веки веков. Амин.

Богородичен: Ти единствена сред майките остана девица, Невесто Божия, Марийо, без мъж роди Христос Спасителя, но запази печата на своята чистота, затова ние, верните, те ублажаваме во веки.


Песен 9.

Ирмос: О, девице Майко и истинска Богородице, родила безсеменно Христос, нашия Бог, Който в плът беше издигнат на кръста. Ние, всички верни, сега достойно те величаем заедно с Него.

Слава, Господи, на Твоето свето̀ възкресение!

Ти слезе в гроба, животодавче Боже, и строши всички окови и вериги, възкресявайки мъртвите, които викат: слава на Твоето възкресение, Христе, всемогъщи Спасителю!

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Твоят гроб, Христе, ми донесе живот, защото Ти, Господарю на живота, дойде и извика към живеещите в гроба: всички оковани, бъдете свободни, защото Аз дойдох за спасение на света!

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Всички дървета на гората с песни да танцуват, като гледат днес дървото на Кръста целувано, защото на него Христос издигна глава*, както пророкува божественият Давид.

* Пс. 26:6

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Умрях чрез дърво, но в тебе намерих дърво на живота, Кръсте мой Христов, непобедим мой пазителю, силна защито срещу демоните, като се покланям на тебе днес, викам: освети ме със славата си!

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Весели се и се радвай, Църква Божия, когато днес почиташ трикратно благословеното дърво на пресветия Христов Кръст, защото на него служат редиците на ангелите и стоят пред него със страх.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Троичен: Покланям Ти се, свети Боже, като Троица от Лица в едно Естество: Отец, Син и Свети Дух, една Сила и едно Царство, владеещ над всички.

Сега и винаги, и во веки веков. Амин.

Богородичен: Ти си великата планина, Дево, в която се всели Христос, както пее светият Давид. Чрез нея сме издигнати на небето, Всеблажена, осиновени от Духа.


Катавасии на трета неделя на св. пости, гл. 1

Божественнейший прообрази (К. 42)

Песен 1

Най-благочестивият пророк Моисей е изобразил в древността Твоя кръст в Червено море, раздели водата с жезъла си, и преведе Израил, и Ти изпя песен за изхода, Христе Боже.

Песен 3

Утвърди ме, Владико Христе, на камъка на вярата чрез Твоя кръст, така че умът ми да не се поколебае от примките на врага, защото само Ти си свят.

Песен 4

Когато Те видя да висиш на кръста, Силни, великото светило потръпна, прибра  се и скри лъчите си; и цялото творение възпя със страх Твоето дълготърпение. Наистина земята се изпълни с Твоята хвала.

Песен 5

Ставаме рано и Те възхваляваме, Спасителю щедри, защото чрез Твоя Кръст намерихме мир, чрез него си обновил човешкия род, водейки ни към незалязващата Светлина.

Песен 6

Образът на божествения кръст Йона с протегнати длани предначерта в китовата утроба и изскочи от звяра, спасен от Твоята сила, Слове.

Песен 7

Избавяйки от пламъка младежите, дойде на земята като прие плът, и прикован на кръста, дарувал си ни спасение, Христе, единствен и препрославен Боже на отците ни.

Песен 8

Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Хвърлен някога в рова с лъвовете, великият от пророците Даниил, като разтвори кръстообразно ръце, спаси се от тяхното изяждане като благославяше Христос Бог во веки.


Евангелски чин

Дяконът: На Господ да се помолим. 

Народът: Господи, помилуй!

Свещеникът: Защото си свят, Боже наш, и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отец и Син, и Свети Дух, подобава всяка слава, чест и поклонение сега и винаги, и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание всякое Господа.

Дяконът: За да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господ Бог да помолим!

Народът: Господи, помилуй! (3)

Дяконът: Премъдрост! Да застанем прави, за да изслушаме светото Евангелие!

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеникът: Ще се чете из светото евангелие според евангелист (името).

Дяконът: Да внимаваме!

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


 Възкресно евангелие,


Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


Възкресна песен

Четец: Като видяхме Христовото Възкресение, нека се поклоним на светия Господ Иисус, Който едничък е безгрешен. На Твоя Кръст се покланяме, Христе, и Твоето Свято Възкресение възпяваме и славим – Ти си нашият Бог, освен Тебе другиго не знаем и с Твоето име се именуваме. Дойдете, всички верни, да се поклоним на святото Христово Възкресение, защото, ето – чрез Кръста дойде радост за целия свят. Всякога благославяйки Господа, нека възпяваме Неговото Възкресение, защото Той, като претърпя разпятие, със смърт смъртта разруши.


Псалом 50


Славагл. 8: Покаяния отверзи ми двери 

Отвори ми дверите на покаянието, Животодателю, защото рано сутринта духът ми бърза към Твоя свят храм и носи храма на тялото ми, целия осквернен, но като състрадателен очисти ме с Твоята добросърдечна милост.

И сегаНасочи ме по пътеките на спасението, Богородице, защото окалях душата си със срамни грехове и в леност пропилях целия си живот, но с твоите молитви ме избави от всяка нечистота.

Стих, гл. 6: Помилвай ме, Боже, по голямата Си милост и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми.

Стихира, гл. 6: Когато размислям за множеството ужасни постъпки, които съм направил, аз окаяният треперя за страшния ден на съда, но като се надявам на милостта на Твоето състрадание, като Давид Ти викам: помилвай ме, Боже, по голямата Си милост.


Дяконът: Литийна молитва. И възглас: По милостта и щедростите и човеколюбието:


Честнейшую.

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!


Народът: (речитативДушата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека.


9-та песен от катавасиите

Гл. 1: О, девице Майко и истинска Богородице, родила безсеменно Христос, нашия Бог, Който в плът беше издигнат на кръста. Ние, всички верни, сега достойно те величаем заедно с Него.


Малка ектения

Свещеникът: Защото Те хвалят всички небесни сили, и на Тебе въздаваме слава, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков.


Свят е Господ, нашия Бог. (2)

Превъзнасяйте Господа, Бога нашего, и се покланяйте на подножието Му: защото то е свято! (Пс. 98:5) 

Ексапостиларий 7, гл. 2:

Когато Мария (Магдалина) каза, че Господ е взет, до гроба изтичаха Симон Петър и другият таинник Христов, когото (Той) обичаше. И двамата тичаха и намериха вътре плащаниците сами да лежат, а също и тази за главата Му лежеше навита настрана. Затова те пак замълчаха, докато видяха Христос.

 И на кръста.
Подобен: Со ученики взыдем:

Слава: Виждайки днес скъпоценният Христов кръст поставен пред нас, нека му се поклоним и да се развеселим с вяра, целувайки го с любов, на когото доброволно бе разпънат Господ като молим да ни сподоби всички, както се покланяме на почитания кръст, така неосъдно да достигнем до възкресението. 

И сега, Богородичен: Твоят Син простря пречисти длани заради нас и беше прикован на дървото, на което сега благочестиво се покланяме, Всечиста. Дай ни мир и да достигнем спасителното за света, всепочитано страдание; и да се поклоним на радостния за света, светоносен ден, който носи името на Господ, а именно Пасха.


На хвалитните стихири, възкресни, глас 2:

Всичко що диша да хвали Господа. Хвалете Господа от небесата; Хвалете го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.


Стих: Да извършат над тях писания съд, тая чест е за всички Негови светии. (Пс.149:9) 

Всичко що диша и всяко същество Те слави, Господи, защото чрез кръста си обезсилил смъртта, за да покажеш на хората Твоето възкресение от мъртвите, като единствен Човеколюбец.


Стих: Хвалете Бога в Неговата светиня, хвалете Го в крепостта на силата Му. (Пс.150:1)

Нека кажат юдеите, как войниците изгубиха пазения Цар, защо камъкът не опази Камъка на живота? Или Погребания да върнат, или на Възкръсналия да се поклонят, казвайки с нас: слава на множеството Твои щедрости, Спасителю наш, слава на Тебе.


Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс.150:2)

Радвайте се, хора, и се веселете, защото ангелът, седящ на гробния камък, ни благовести, като каза: Христос възкръсна от мъртвите, Спасителят на света, и изпълни всичко с благоухание.


Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс.150:3) 

Ангел преди Твоето зачатие, Господи, донесе на благодатната поздрава „радвай се“. И при Твоето славно възкресение ангел отвали камъка от гроба. Единия вместо печал разкриваше белезите на веселието, а другият вместо смърт ни проповядваше Владиката Животодател. Затова Ти викаме: Благодетелю на всички, Господи, слава на Тебе.


От Триода подобни 3, като повтаряме 1, глас 4.
Подобен:
Яко добля:

Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс.150:4)

Нека да плачем радостно на глас и в песни да възвеличим скъпоценния кръст, да го целунем, и извикаме към него: Кръсте всепочитан, освети нашите души и тела с твоята сила, и от всякакви вреди на враговете запази невредими нас, които ти се покланяме в благочестие.


Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни.  Всичко, що диша, да хвали Господа! Алилуия. (Пс. 150:5-6)

Същата стихира.


Стих: Превъзнасяйте Господа, Бога нашего, и се покланяйте на подножието Му: то е свето! (Пс. 98:5)

Дойдете да почерпите от непресъхващите води, проляти изобилно с благодатта на кръста, като гледаме стоейки пред светото Дърво, изворът на даровете на Духа, напоено с кръвта и водата на Владиката на всичко, на което Той доброволно бе издигнат, възобновяващ човеците.


Стих: Боже, Царю мой отвека, Който извършваш спасение сред земята! (Пс. 73:12)

Ти си подкрепата на Църквата, похвалата и спасението на монасите, многопочитани кръсте. И сега, когато те почитаме днес, сърцата и душите ни са озарени от божествената благодат на Прикования на тебе, Който разори господството на лукавия, и премахна проклятието.


Слава, самогласен, глас 8.

За да избягаме от мъдруването на злите фарисеи, Господ на всичко ни научи чрез притчи, и да не мислим за себе си по-високо, отколкото подобава. Той самият стана наш пример, дори до разпятието и смъртта, на които Сам се подложи. Благодарейки, тогава, с митаря да кажем: „Ти, Който пострада за нас и въпреки това остана безстрастен Бог, от страстите ни избави и спаси нашите души“.


И сега, глас 2: Преблагословена си, Богородице Дево, защото чрез Въплътения от тебе адът беше пленен, Адам беше извикан отново, клетвата – премахната, Ева – освободена, смъртта – умъртвена, а ние оживяхме; затова възкликваме и пеем: благословен си Христе, Боже наш, Който така си благоволил, слава на Тебе!


Велико славословие (последното Свети Боже се пее бавно)


Изнасяне на св. Кръст

Чредния свещеник (ако има съслужение – старшия свещеник) покадява св. кръст, прави три поклона и го целува. След това взема дискоса със св. кръст на главата си и, предшестван от дякон или свещеник, или църковнослужител, който кади с кадилница пред него, обхожда св. престол и през северната врата излиза от олтара като пред тях вървят свещоносец и певците, които пеят бавно Святий Боже (на гл. 4 – пс. триод, стр. 264).

Свещеникът, като дойде насред храма, дето има приготвен от по-рано аналой, обикаля три пъти аналоя и застава пред него. Певците през това време допяват Святий Боже и свещеникът пред аналоя възглася: Премудрость, прости, като поставя дискоса с почитания кръст върху аналоя.

След това свещеникът изпява един път и певците два пъти Спаси Господи люди Твоя. В това време свещеникът обикаля три пъти около аналоя и кади. После прави три земни поклона, взема почитания кръст в ръце заедно с босилкови клончета, повдига го, застанал пред аналоя и запява:

Тропар, глас 6:

Кресту Твоему покланяемся Владыко, и святое Воскресение Твое славим, като се покланя ниско до земята. Същото изпяват и певците още два пъти, когато също така свещеникът се покланя ниско до земята и целува св. кръст. Певците запяват самогласната стихира Дойдете, верни, а народът пристъпва и целува св. кръст. 

Самогласна стихира, глас 2:

Дойдете, верни, да се поклоним на животворящото Дърво, на което Христос, Царят на славата, доброволно простря ръце и ни издигна до първоначалното блаженство, което врагът отдавна ни открадна с примамката на удоволствието и направи да бъдем изгонени от Бога. Дойдете, верни, да се поклоним на Дървото, с което се сподобихме да трошим главите на нашите невидими врагове. Дойдете всички единоплеменици, да почетем кръста Господен с песни: „Радвай се, Кръсте, съвършено избавление на падналия Адам. С тебе се хвалят верните, тъй като с твоята сила са покорили врага. Тебе ние, християните, сега със страх целуваме и славиме Бог, Който беше прикован на тебе, казвайки: „Господи, Който беше прикован на него, помилвай ни, защото си добър и човеколюбив““.


Глас 8: Днес Владиката на творението и Господарят на славата е прикован към кръста и е прободен в ребрата, вкусва жлъчката и оцета, Онзи, Който е сладостта на Църквата. Увенчава се с трънен венец Този, Който покрива небето с облаци. Облича се в одеждата на поруганието, и е удрян от ръка, образувана от пръст, Този, Който е създал човечеството със Своята ръка. По гърба приема бичуване Този, Който облича небето с облаци. Приема заплюване и рани, побои и подигравки; и всичко търпи заради мен, който съм осъден, Избавителят мой и Бог, за да спаси света от заблудата, защото е състрадателен.


Слава, глас 8: Днес Този, който е непристъпен по своята същност, става достъпен за мен, и страда, като ме освобождава от страстите. Този, Който дава зрение на слепите, е оплют от беззаконни устни и прие рани по гърба Си заради нас, пленените. Когато Неговата чиста Майка го видя на кръста, болезнено изрече: „Горко ми, Чедо мое, какво Си сторил? С доброта по-красив от всички хора, виждам, че Си бездиханен, без вид и красота. Горко ми, моя Светлина! Не мога да а Те гледам да спиш. Ранена съм в утробата, а ужасен меч пронизва сърцето ми. Възхвалявам Твоите страдания, покланям се на Твоята добрина, Дълготърпеливи, слава на Тебе.“


И сега, глас 6: Днес пророческото слово се изпълни. Защото, ето, покланяме се на мястото, където стояха краката Ти, Господи. И сега, когато ядохме от дървото на спасението, достигнахме свобода от страстите, които идват от греха, чрез молитвите на Богородица, единствен Човеколюбче.


След стихирите се изпява тропара Спаси Господи и започва направо Василиева литургия.


Забележка: След като народът целуне св. кръст, аналоят със св. кръст се поставя до малкия иконостас, дето е храмовата и празничната икона и тук стои до петъка на Четвъртата седмица, в който ден сутринта се внася в св. олтар.

No comments:

Post a Comment