Sunday, 19 February 2023

Първата великопостна служба (сряда на сирната седмица)

Първа великопостна служба

Във вторник вечерта на сирната седмица

На Господи воззвах стихирите са от минея. Слава, И сега – Кръсто-богородичния на съответния глас.


Няма вход.

Четецът: Тиха светлина от светата слава на Безсмъртния, Светия и Блажения Небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Отца, Сина и Светия Дух – Бога. Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове. Затова и светът Те слави.


Дяконът: Вечерният прокимен.

Прокимен, гл. 1

Милостта Ти, Господи, да ме придружава през всички дни на живота ми. (Пс. 22:6) Стих: Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая: Той ме настанява на злачни пасбища. (Пс. 22:1)


Вечерно славословие

Четец: Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца, и Сина, и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!


Просителна ектения 


На стиховните стихири, от Триода, гл. 1

Нека радостно приемем, вярващи, боговдъхновеното завещание за поста като ниневийците някога и както блудниците и митарите (приеха) покайната проповед на Йоан, да се подготвим с въздържание да участваме в свещенодействието на Владиката в Сион, със сълзи да се очистим в него чрез божественото умиване, да се помолим да видим тук извършването на предобраза на Пасхата и показването на истинската, да се приготвим за поклонение на кръста и на Възкресението на Христос Бог, като Му кажем: не оставяй да се посрамим в нашето очакване, Човеколюбче.

Стих: Подигам очи към Тебе, Който живееш на небесата! Ето, както очите на слугите са обърнати към ръката на господарите им, както очите на слугинята – към ръката на господарката ѝ, тъй и нашите очи – към Господа, нашия Бог, докле Той ни помилува. (Пс. 122:1-2)

Същата стихира.

Стих: Помилуй нас Господи, помилуй нас, защото доста сме сити на презрение; доста е сита душата ни на хули от надменни и на унижение от горделиви. (Пс. 122:3-4)

Мъченичен: О, колко добре сте направили, светци! Защото дадохте кръв, а наследихте небесата и временно бяхте изкушени, а вечно се радвате; наистина добра сделка е това, защото оставихте тленното, а получихте нетленното и тържествувате заедно с ангелите, като непрестанно възпявате единосъщната Троица.

Слава, и сега, Кръстобогородичен:
Подобен: Прехвальнии мученицы:

Нескверната Дева, като гледаше някога разпнат на дървото Този, Когото роди от безсеменната си утроба, не можеше да понесе мъката в сърцето си, скубеше коси и казваше: Ти, Който с повелята Си държиш цялото творение, как сега си осъден и издигнат на кръста, след като наистина искаш да спасиш човечеството?


Песен на Симеон Богоприемец:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, – светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израиля“. (Лука 2:29-32)


Трисвятое


Тропари, гл. 5: 

Богородице Дево радуйся: Поклон до земя. 

Слава: Кръстителю Христов, помени всички нас, за да се избавим от беззаконията си; защото на тебе беше дадена благодатта да се молиш за нас. Поклон до земя. 

И сега: Молете се за нас, свети апостоли и всички светии, да се избавим от беди и скърби, защото вие сте нашите горещи защитници пред Спасителя. Поклон до земя. 

Под твоето добросърдечие прибягваме, Богородице. Не пренебрегвай нашите молитви в неволя, но избави ни от опасност, едничка чиста, едничка благословена. без поклон. 


Господи помилуй, 40. 

Слава, и сега: По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово, тебе, истинската Богородица, величаем.  

С името Господне благослови, отче. 

Свещеникът: Да бъде благословен Христос, нашия Бог, всякога, сега и винаги и во веки веков.

Четецът: Небесни царю, благочестивия народ укрепи, вярата утвърди, народите укроти, света умири, тоя свят храм /тая света обител/ добре запази, по-рано отишлите си наши отци, братя и сестри в селенията на праведните настани, и нас в покаяние и изповед приеми, защото си благ и човеколюбец.


 Молитва на свети Ефрем Сирин

Господи и Владико на моя живот, не ми давай дух на безделие, униние, властолюбие и празнословие. (Поклон до земя)

Но дух на целомъдрие, смиреномъдрие, търпение и любов дарувай на мене, Твоя раб. (Поклон до земя)

Ей, Господи Царю! дарувай ми да виждам моите прегрешения и да не осъждам моя брат, защото си благословен во веки веков. Амин. (Поклон до земя)


12 самостоятелни поясни поклона, като казваме в себе си молитвата на митаря: Боже, бъди милостив към мене, грешния! 

Отново цялата молитва на преподобни Ефрем Господи и Владыко: и един земен поклон. 


Трисвятое. Господи помилуй, 12 пъти. Слава, и ныне: Господи помилуй, (3). Благослови: И отпуст.


——————————————————————-


Сряда на УТРИННАТА


Не пеем Бог Господ, а Аллилуия и троичните тропари на владеещия глас. 

След това не се казва ектения, нито между седалните, а само: Слава, И сега: Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава на Тебе, Боже (3 пъти), Господи, помилвай (3 пъти), Слава, И сега.


Първи седални от октоиха (има ги в края на триода)


Слава, И сега: Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава на Тебе, Боже (3 пъти), Господи, помилвай (3 пъти), Слава, И сега.


Втори седални, Глас 2.
Подобен: Благоутробия сущи:

Дай ни да преминем в мир и смирение през дните на очистване, които ни подготвят за поста, в неизказаното Си човеколюбие, Христе Боже, разруши коварствата на врага, и чрез Своя кръст спаси всички, защото само Ти знаеш тайните на сърцата.

Слава, И сега, Кръстобогородичен.

Когато стоеше безсеменно Родилата Те до кръста Ти, и не можеше да понесе да Те гледа как страдаш несправедливо, ридаеше с плач и викаше към Тебе: как така страдаш, след като по природа си безстрастен, най-сладки Сине? Възпявам Твоята изключителна доброта.


50 псаломчете се.


Литийна молитва.


Канон от минея и трипеснец от триода. След трета песен и Слава, И ныне – Богородичен от минея, след шеста песен, кондак на светията. Ако няма такъв, четем мъченичния на гласа, писан в края на триода при седалните.


Песен 8.

Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Гл. 2: Някога в къпината на планината Синай Господ предобрази на Моисей чудото на девицата. Възпявайте Го, благославяйте и превъзнасяйте през всички векове.

Честнейшую


Песен 9, гл. 2

Нека възвеличим, вярващи, единствената Богородица, която зачена свръхестествено по плът в утробата си Словото, просияло преди времето от Отец.


Достойно ест.


Малка ектения

Свещеникът: Защото Те хвалят всички небесни сили, и на Тебе въздаваме слава, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков.


Светилните са великопостни (Часослов, стр. 55) на владеещия глас.

За 2023, гл. 3

Изпрати Твоята светлина, Христе Боже, и просвети сърцето ми, чрез силата на Твоя свети кръст, Господи, и ме спаси. (3 пъти)


Всекидневно славословие

На Тебе слава подобава, Господи Боже наш, и на Тебе слава възнасяме, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Слава във висините Богу, на земята мир, между човеците благоволение. 

Хвалим Те, благославяме Те, покланяме Ти се, славословим Те, благодарим Ти заради великата Твоя слава. Господи Царю небесни, Боже Отче Вседържителю, Господи Сине единородни Иисусе Христе, и Светий Душе! Господи Боже, Агнец Божий, Сине на Отца, Който вземаш върху Си греха на света, помилуй нас – Ти, Който вземаш върху Си греховете на света! Приеми нашата молитва, Ти, Който седиш отдясно на Отца, и помилуй нас! Защото само Ти си свят, само Ти си Господ, Иисус Христос, за слава на Бога Отца! Амин!

Всеки ден ще Те благославям и ще прославям Твоето име во веки и във вечни векове! Удостой ни, Господи, през тоя ден да се запазим от грях! Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името ти во веки! Амин! Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме!

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни и хвално и прославено да е името Ти во веки. Амин! Да бъде, Господи, милостта Ти над нас според както Ти се уповаваме. Благословен си Ти Господи научи ме на Твоите наредби. Благословен си Владико вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си Ти, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Твоята милост Господи е вечна, делата на ръцете си не изоставяй. На Тебе подобава хвала, на Тебе подобава пение. Тебе слава подобава, на Отца и Сина и на Светия Дух, сега и всякога, и във вечни векове. Амин!


Просителна ектения


Стиховните стихири, гл.1:

Напразно се радваш, душо моя, че не ядеш, че постиш от храни, а не се очистваш от страстите! Ако не започнеш да се поправяш, Бог ще те намрази като лъжлива и ще заприличаш на най-злите бесове, които никога не се хранят. И за да не направиш безполезен поста, като съгрешаваш, затова остани непоколебима пред неуместните пориви, сякаш си застанала пред разпнатия Спасител или по-скоро се разпни заедно с Този, Който беше разпнат заради тебе, като извикаш към Него: спомни си за мене, Господи, когато дойдеш в царството Си! (2 пъти)

Мъченичен: Прехвални мъченици, вас нито скръб, нито притеснение, нито глад, нито гонение, нито опасности, нито разярени зверове, нито меч, нито заплаха с огън успяха да ви отделят от Бога, но по-скоро от любов към Него се подвизавахте, сякаш сте в чужди тела, забравихте своята природа, презряхте смъртта, затова достойно получихте наградата за вашите усилия, като станахте наследници на небесното царство; молете се за душите ни.

Слава, и сега, Кръстобогородичен.
Подобен: Небесных чинов:

Непорочната Дева, когато видя Агнеца, прикован на кръста, извика със сълзи: най-сладко мое Чедо, каква е тази нова и странна гледка,? Как Ти, Който в дланта Си всичко държиш, си прикован на дървото по плът?


Благо есть, Пс. 91

Свещеникът: Добро е да славим Господа и да възпяваме Твоето име, Всевишний,  да разгласяме сутрин Твоята милост, и Твоята истина – всяка нощ.


Трисветое


Четец: Като стоим в храма на твоята слава, мислим, че сме на небето, Богородице, двер небесна: отвори ни вратите на твоята милост.

Господи помилуй, 40. 

Слава, и сега: По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово, тебе, истинската Богородица, величаем.

С името Господне благослови, отче. 

Свещеникът: Да бъде благословен Христос, нашия Бог, всякога, сега и винаги и во веки веков.

Четецът: Небесни царю, благочестивия народ укрепи, вярата утвърди, народите укроти, света умири, тоя свят храм /тая света обител/ добре запази, по-рано отишлите си наши отци, братя и сестри в селенията на праведните настани, и нас в покаяние и изповед приеми, защото си благ и човеколюбец.


Молитва на свети Ефрем Сирин

Господи и Владико на моя живот, не ми давай дух на безделие, униние, властолюбие и празнословие. (Поклон до земя)

Но дух на целомъдрие, смиреномъдрие, търпение и любов дарувай на мене, Твоя раб. (Поклон до земя)

Ей, Господи Царю! дарувай ми да виждам моите прегрешения и да не осъждам моя брат, защото си благословен во веки веков. Амин. (Поклон до земя)


12 самостоятелни поясни поклона, като казваме в себе си молитвата на митаря: Боже, бъди милостив към мене, грешния! 

Отново цялата молитва на преподобни Ефрем Господи и Владыко: и един земен поклон. 


————————————————————————-


Следват часовете с изобразителните според реда изложен в Часослова. Няма света литургия, освен ако не е светийски празник. Тогава службата е изцяло от минея.


Тропари на Аллилуия на часовете:

Час 1, гл. 6

Вслушай се в гласа на моите вопли, Царю мой и Боже мой. (Пс.5:3) 

Стих 1: Чуй, Господи, думите ми, разумей мислите ми. (Пс. 5:2) 

Стих 2: Защото на Тебе се моля, Господи.

След всяко изпяване на тропаря се прави поклон.

Богородичен в сряда и петък, гл. 4:

Скоро превари, Христе Боже наш, преди да бъдем поробени от враговете, които хулят Тебе и нас застрашават; погуби, едничък Човеколюбче, с Твоя кръст тези, които ни нападат, за да разберат какво може да направи вярата на православните по молитвите на Богородица.


Час 3, гл. 6

Господи, иже пресвятаго Твоего Духа, в третий час апостолом Твоим ниспославый, Того, Благий, не отими от нас, но обнови нас молящихтися. 

Стих 1: Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. (Пс. 50) 

Стих 2: Не ме отхвърляй от лицето Си и Светия Твой Дух не отнимай от мене.


Час 6, гл. 2

Иже в шестый день же и час, на кресте пригвождей в раи дерзновенный Адамов грех, и согрешений наших рукописание раздери, Христе Боже, и спаси нас. 

Стих 1: Чуй, Боже, молитвата ми и не се крий от моето моление. (Пс. 54:2) 

Стих 2: Аз пък ще викна към Бога, и Господ ще ме спаси. (Пс. 54:17) 


Час 9, гл. 8

Иже в девятый час нас ради плотию смерть вкусивый, умертви плоти нашея мудрование, Христе Боже, и спаси нас. 

Стих 1: Да стигне моят вик пред лицето Ти, Господи; вразуми ме по Твоето слово. (Пс.118:169) 

Стих 2: Да дойде молбата ми пред Твоето лице; избави ме по Твоето слово. (Пс. 118:170) 


На 6 час

Тропар на пророчеството, глас 3:

Царю Святый всесильне, Егоже боятся и трепещут всяческая, спаси нас: можеши бо простити грехи, яко Благоутробен. Слава, и ныне, тойже.


Прокимен, глас 6: Спаси, Господи, народа Си и благослови наследството Си.  (Пс. 27:9А) Стих: Към Тебе, Господи, викам: твърдиня моя, не бъди безмълвен към мене. (Пс. 27:1А)

Пророчества на Иоил – чтение. [2:12 – 26.]

Така казва Господ: обърнете се към Мене от все сърце с пост, плач и ридание. Раздирайте сърцата си, а не дрехите си, и се обърнете към Господа, вашия Бог; защото Той е благ и милосърден, дълготърпелив и многомилостив, и съжалява за злочестината. Кой знае, дали Той не ще се смили и не ще остави подир Себе Си благословение – хлебен принос и възлияние на Господа, вашия Бог? Затръбете с тръба на Сион, наредете пост и обявете тържествено събрание. Съберете народа, свикайте събрание, поканете старци, съберете деца и кърмачета; нека излезе младоженец от своя чертог, и невеста – от своята горница. Между притвора и жертвеника нека плачат свещениците, служители Господни, и да казват: „смили се, Господи, над народа Си, не предавай наследието Си на поругание, та да се не подиграват с него народите! Защо да казват между народите: де е техният Бог?“ Тогава Господ ще възревнува за земята Си и ще се смили над народа Си. И ще отговори Господ и ще рече на Своя народ: ето, Аз ще ви пратя хляб, вино и дървено масло, и ще се насищате с тях, и вече няма да ви предам за поругание на народите. И дошлия от север ще махна от вас и ще го изгоня в безводна и пуста земя: предното му пълчище – в източното море, а задното – в западното море, и ще се понесе от него зловоние и ще се дигне от него смрад, понеже той направи голямо зло. Не се бой, земьо: радвай се и се весели, защото Господ е велик, за да направи това. Не се бойте, полски добитъци, защото пасбищата на пустинята ще се покрият с трева, дървото ще даде своя плод, смоковницата и лозата ще покажат силата си. И вие, чеда Сионови, радвайте се и се веселете у Господа, вашия Бог; защото Той ще ви даде дъжд умерено и ще ви праща дъжд, дъжд ранен и късен, както по-преди. И ще се напълнят гумна с жито и ще се препълнят чебри с гроздов сок и дървено масло. И ще ви отщетя за ония години, които изпоядоха скакалци, червеи, бръмбари и гъсеници – голямата Ми войска, която пратих върху вас. И до насита ще ядете и ще се насищате и славите името на Господа, вашия Бог, Който чудно нещо извърши с вас, и няма да се посрами Моят народ вовеки.


Прокимен глас 7: Господ ще даде сила на Своя народ, Господ ще благослови с мир Своя народ. (Пс. 28:11) Стих: Въздайте Господу, синове Божии, въздайте Господу слава и чест. (Пс.28:1)


No comments:

Post a Comment