Saturday, 11 February 2023

Неделя на блудния син

Неделя на блудния син

Типик стр. 416

Глас 2

В СЪБОТА НА ВЕЧЕРНАТА

 

Господи, воззвах (Пс. 140), глас 2:

Господи, извиках към Тебе, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, извиках към Тебе, побързай към мене; чуй моя глас, когато Те призовавам, чуй ме, Господи! 

Да се възнесе молитвата ми пред Тебе като тамян, издигането на ръцете ми да бъде като вечерна жертва, чуй ме Господи!


Стих 1: Изведи от тъмница душата ми, за да славя Твоето име! (Пс.141:7A) 

Елате да се поклоним на Бог Слово, роден от Отца преди всички векове, Който взе плът от девицата Мария. Защото Той доброволно претърпя кръста и се предаде на погребение, и като възкръсна от мъртвите, ме спаси, заблудения човек.


Стих 2: Около мене ще се съберат праведните, кога ми сториш благодеяние. (Пс.141:7Б) 

Нашият Спасител Христос заличи записа на греховете ни, като го прикова на кръста и отмени господството на смъртта. Нека се поклоним на възкръсването Му на третия ден.


Стих 3: От дън душа викам към Тебе, Господи. Господи, чуй гласа ми. (Пс.129:1-2А)

Заедно с архангелите нека възпеем Христовото възкресение, защото Той е Избавител и Спасител на нашите души, Той ще дойде отново в страхотна слава и мощна сила да съди света, който е създал.


Други стихири от св. патр. Анатолий, глас същия:

Стих 4: Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми. (Пс.129:2Б)

Ангелът Те провъзгласи за Владиката, разпнатия и погребан, и каза на жените: елате да видите мястото, където лежеше Господ, защото възкръсна, както предсказа, понеже е всемогъщ. Затова Ти се покланяме като на единствен Безсмъртен: Животодателю Христе, помилвай ни!


Стих: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс. 129:3-4А)

Ти си премахнал проклятието на дървото чрез Твоя кръст и чрез погребението Ти, си умъртвил господството на смъртта, като чрез Твоето издигане си просветлил човечеството. Затова викаме към Тебе: Благодетелю Христе, Боже наш, слава на Тебе.


Стих: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. (Пс. 129:5)

Вратите на смъртта се отвориха пред Тебе в страх, Господи, и вратарите на ада, като Те видяха, се изплашиха. Ти счупи медните врати, смачка железните стълбове, и ни изведе от тъмнината и сянката на смъртта, и ни скъса веригите.

От Триода, гл. 1

Стих: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс.129:6)

В земя безгрешна и пълна с живот се услових на работа, посях грехове, със сърп пожънах класовете на безразсъдството и натрупах снопите – купищата мои деяния, които не разстлах върху вършилото на покаянието, но моля Тебе, Боже, нашия предвечен Земеделец, отвей сламата на делата ми с вятъра на Твоето любещо състрадание и дай на душата ми пшеницата на прошката, съхрани ме в Твоята небесна житница и ме спаси.


Стих: Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс.129:7Б-8)

Същата стихира.


Стих: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс.116:1)

Братя, нека осъзнаем силата на тайнството: когато блудният син се завърна от греха към бащиния дом, всеблагият Отец отиде, посрещна го и го разцелува и отново му даде знаците на Своята слава, създава тайнствена радост на небесните сили, заколва угоеното теле, за да живеем достойно за принеслия Го в жертва човеколюбив Отец и за славната жертва – Спасителя на нашите души.


Стих: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня пребъдва вечно. (Пс.116:2)

Същата стихира.


Слава, глас 2: О, от колко много блага лиших себе си аз, клетият! О, от какво царско достойнство изпаднах аз, нещастният! Прахосах богатството, което получих, престъпих заповедта. Горко ти, нещастна душо, защото вече се осъждаш на вечен огън! Затова преди края извикай към Христос Бог: приеми ме, Боже, като блудния син и ме помилвай!

И сега, първи Богородичен (догматик) на гласа, гл. 2. Прейде сень 

Отмина сянката на Закона при идването на благодатта. Както къпината, която гореше, а не изгаряше, така и ти си родила, Дево, и си останала девица. Вместо огнен стълп, изгря Слънцето на правдата; вместо Мойсей, се яви Христос, спасението на нашите души.


Вход с кадилница. Свете тихий

Най-древната християнска молитва

Тиха светлина от светата слава на безсмъртния, светия и блажения небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Бога – Отец, Син и Свети Дух; Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове, затова и светът Те слави.


Прокимен, Пс. 92

Дяконът: В премъдростта да внимаваме. Вечерен прокимен на гл. 6.

Господ царува; облечен е с величие. 

Стих: Облечен е Господ с могъщество и препасан.

Стих: Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати. 

Стих: Твоят престол е утвърден открай време. Ти си вечен. (стихове 1-2)


Сугуба ектения.


Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца и Сина, и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!


Просителна ектения 


На стиховните стихири, възкресни, глас 2:

Твоето възкресение, Христе Спасителю, озари цяла вселена и призова Твоето създание. Всесилни Господи, слава на Тебе.


Стих: Господ царува; Той е облечен с величие, облечен е Господ с могъщество и препасан. (Пс.92:1А)

С дървото (на кръста), Спасителю, Ти премахна проклятието на дървото (от рая), като чрез погребението Си умъртви господството на смъртта и просвети човечеството чрез възкресението Си. Затова викаме към Тебе: Животодателю Христе, Боже наш, слава на Тебе!


Стих: Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати. (Пс.92:1Б) 

Когато се яви, Христе, прикован на кръста, Ти промени красотата на създадените неща. Войниците показаха безчовечност, като пронизаха ребрата Ти, а евреите поискаха гробницата Ти да бъде запечатана, без да разбират Твоята сила. Но заради милостта Си Ти прие да бъдеш погребан и възкръсна на третия ден, Господи, слава на Тебе.


Стих: На Твоя дом, Господи, подобава светост през дълги дни. (Пс.92:5) 

Животодателю Христе, заради нас смъртните доброволно претърпя страдания и слезе в ада със сила, грабвайки от ръцете на силния звяр онези, които Те очакваха там, като вместо ада им дарува рая, затова дарувай на нас, които славим Твоето възкресение на третия ден, очистване на греховете и голяма милост.

Слава, самогласен от Триода, глас 6: Пропилях богатството на Отеческия дар, пасох заедно с безсловесните скотове аз, окаяният, и макар да жадувах за тяхната храна, не се насищах и гладувах, но се върнах при добросърдечния Отец и със сълзи викам: падам пред Твоето човеколюбие, приеми ме като надничар и ме спаси!


И сега, Богородичен, същия глас: Творецът и мой Избавител, Христос Господ, Всечиста, се роди от твоята утроба, облечен в плът като мене; Той освободи Адам от проклятието, затова, най-чиста Дево, като Божия майка и наистина Девица ние непрестанно те възхваляваме с поздрава на ангела: радвай се, Владичице, застъпница, защитница и спасение на нашите души!


Песен на Симеон Богоприемец:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи – светлина за просвета на езичниците и слава на Твоя народ Израиля“. (Лука 2:29-32)


Трисвятое


Възкресен тропар, глас 2:

Когато слезе при смъртта, Живот безсмъртни, тогава умъртви ада с блясъка на Божеството; а когато и умрелите възкреси от преизподнята, всички небесни сили викаха: Животодателю, Христе Боже наш, слава на Тебе!

Слава, и сега, Богородичен: Вся паче смысла

Твоите тайнства, Богородице, превъзхождат всяка мисъл и всичко славно. Защото запечана в чистота и пазена в девство, те познаваме като нелъжлива Майка, родила истинския Бог. Него моли да спаси душите ни!


———————————————


Неделя на блудния син

Глас 2


В НЕДЕЛЯ НА УТРИННАТА.

 

Бог Господь, гл. 2:

Пс. 117

  Стих 1. Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е Идещият в името Господне.

  Стих 2. Oбсадиха ме, обиколиха ме, но с името Господне аз ги повалих.

  Стих 3. Няма да умра, но ще живея и ще разгласям делата Господни.

  Стих 4. Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла: това е от Господа, и е дивно в очите ни.

Възкресен тропар, глас 2:

Когато слезе при смъртта, Живот безсмъртни, тогава умъртви ада с блясъка на Божеството; а когато и умрелите възкреси от преизподнята, всички небесни сили викаха: Животодателю, Христе Боже наш, слава на Тебе! (2 пъти)


Слава, и сега, Богородичен: Вся паче смысла

Твоите тайнства, Богородице, превъзхождат всяка мисъл и всичко славно. Защото запечана в чистота и пазена в девство, те познаваме като нелъжлива Майка, родила истинския Бог. Него моли да спаси нашите души!


Малка ектения: Защото Твоя е властта, и Твое е царството…


Първи възкресни седални, глас 2: Благообра́зный Иосиф

Благообразният Йосиф от дървото сне пречистото Твое тяло, обви го с чиста плащаница, покри го с благоухания и положи в нов гроб, но на третия ден Ти възкръсна, Господи, като дари на света велика милост.


Стих: Стани, Господи Боже мой, дигни ръката Си, не забравяй Твоите до край потиснати. (Пс.9:33)

Пред мироносиците жени на гроба застана ангел, казвайки: за мъртвите се носи миро, а Христос е чужд на тлението. Но извикайте: възкръсна Господ, като дарява на света велика милост. 


Слава, и сега, Богородичен: Много прославяна си, Богородице Дево. Ние ти пеем похвала, защото чрез кръста твоя Син потъпка ада и умъртви смъртта. Ние, мъртвите, станахме и се сподобихме с живота, получихме първоначалното наслаждение от рая. Затова с благодарност възнасяме слава на Христос, нашия Бог, като Могъщ и единствен Многомилостив. 


Малка ектения: Защото си благ и човеколюбив Бог и на Тебе възнасяме слава…


Втори възкресни седални, глас 2

Не забрани запечатването на гробния камък, а като възкръсна, даде на всички камъка на вярата, Господи, слава на Тебе!


Стих: Ще Те славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса. (Пс.9:1)

Съборът на Твоите ученици и мироносиците жени се радват заедно, с тях и ние празнуваме Твоето възкресение в слава и чест, и чрез тях Те умоляваме, Човеколюбче Господи, дай на Твоите люде велика милост.


Слава, и сега, глас 2: Преблагословена си, Богородице Дево, защото чрез Въплътения от тебе адът беше пленен, Адам беше извикан отново, клетвата – премахната, Ева – освободена, смъртта – умъртвена, а ние оживяхме; затова възкликваме и пеем: благословен си Христе, Боже наш, Който така си благоволил, слава на Тебе!


Полиелей На реках Вавилонских: Гл. 3

Псалом 136

1. При реките Вавилонски – там седяхме и плачехме, кога си спомняхме за Сион; Аллилуиа.

2. на върбите всред Вавилон, окачихме нашите арфи. Аллилуиа.

3. Там нашите пленители искаха от нас песни, и нашите притеснители – веселие: попейте ни песни сионски. Аллилуиа.

4. Как да пеем Господня песен на чужда земя? Аллилуиа.

5. Ако те забравя, Иерусалиме, – нека ме забрави десницата ми; Аллилуиа.

6. нека прилепне езикът ми о небцето ми, ако те не помня, ако не поставя Иерусалим начело на моето веселие. Аллилуиа.

7. Припомни, Господи, на Едомовите синове деня на Иерусалим, когато те думаха: разрушавайте, разрушавайте до основите му! Аллилуиа.

8. Дъще Вавилонска, опустошителко! Блажен, който ти отплати за туй, що си нам сторила! Аллилуиа.

9. Блажен, който вземе и разбие о камък твоите младенци! Аллилуиа.


„Благословен си, Господи“, Глас 5

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби! Пс.118:12

Съборът на ангелите се удиви, като Те видя между мъртвите, а като разруши силата на смъртта, Спасителю, със Себе Си възкреси Адам и освободи всички от ада.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Блестящият в гроба ангел благовестеше на мироносиците: защо разтваряте мирото с милостиви сълзи, ученички? Вижте гробницата и разберете, че Спасителят възкръсна от гроба.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Много рано мироносиците изтичаха при Твоя гроб ридаейки, но застана пред тях ангелът и рече: „Свърши времето за ридания, не плачете, а кажете на апостолите за възкресението.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Жените мироносици ридаеха, когато дойдоха при Твоя гроб с миро, Спасителю, а ангелът ясно им заяви: защо смятате Живия за мъртъв? Той като Бог възкръсна от гроба.

Слава

Покланяме се на Отец и Неговия Син, и на Светия Дух, Свята Троица в едно същество, и със серафимите казваме: свят, свят, свят си, Господи!

И сега

Като роди Животодателя, Дево, ти избави Адам от греха, а на Ева даде радост вместо скръб, въплътилият от тебе Бог и Човек доведе към живот отпадналите от живота. 

Алилуйя, алилуйя, алилуйя, слава на Тебе, Боже! (3 пъти)


Малка ектения

Свещеникът: Защото е благословено Твоето име и е величествено царството Ти…


Ипакои, глас 2

След Твоите страдания жените отидоха в гроба да помажат тялото Ти, Христе Боже, и като видяха ангели в гроба, се изумиха, защото чуха от тях, че Господ възкръсна, за да дари на света велика милост.


Стъпални, глас 2

Антифон 1. Пеем антифонно, повтаряйки стиховете:

Повдигам очите на сърцето ми към небето, към Тебе, Спасителю, спаси ме с Твоя блясък.

Помилуй ни, които многократно съгрешаваме към Тебе по всяко време, Христе мой, и дай ни начин на покание пред Тебе преди края.

Слава, И сега: На Светия Дух подобава да царува, освещава, въздига тварите, защото е Бог, единосъщен на Отца и Словото. 


Антифон 2:

Ако Господ не беше сред нас, кой би се запазил здрав от врага, който е и човекоубиец?

Не предавай в зъбите им Твоя раб, Спасителю, защото враговете ми като лъв се надигат срещу мене. 

Слава, И сега: Светият Дух е изворът на живот и чест, и като такъв, бидейки Бог, Той чрез Отец и Син укрепва и поддържа всяко създание.


Антифон 3:

Надяващите се на Господ се уподобиха на светата планина, те никак няма да се разтресат от нападенията на врага. 

Живеещите за Бога да не протягат ръцете си към беззакония, защото Христос не оставя Своя жребий (дял) под жезъла (на грешниците)

Слава, И сега: От Светия Дух изтича всяка премъдрост, а от нея изтича благодатта на апостолите и мъчениците се увенчават за страданията си, и пророците виждат бъдното.


Прокимен, глас 2, Пс.7:

Стани, Господи, Боже мой, пробуди се заради мене за в съда, който си заповядал, и множество народи ще застанат около Тебе. (Пс.7:7) Стих: Господи, Боже мой, на Тебе се уповавам, спаси ме. (Пс.7:1)


Два канона: възкресения на гласа и от триода.

Канон възкресен. Глас 2.

Песен 1

Ирмос: Някога непреодолимата Сила напълно повали в дълбокото фараонската конница. Сега въплътеното Слово напълно заличи зловредния грях. Вечно славеният Господ славно се прослави.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето̀ възкресение.

Като не послушахме Твоите заповеди, Добросърдечни, ние се записахме при княза на света, който бе осъден чрез Твоя кръст. Защото той Те нападна като смъртен, но падна от мощта на Твоята власт и беше изобличен като немощен. 

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето̀ възкресение.

В света си дошъл като Избавител на човешкия род и Начало на нетленния живот. Раздрал си пелените на смъртта чрез Твоето възкресение, което всички славим, защото то наистина славно се прославя.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Богородичен: Ти се яви по-висша от всяко творение – видимо и невидимо, чиста вечно-Дево, защото ти роди Твореца, Който благоволи да се въплъти от твоята утроба. Моли Го с дръзновение да се спасят нашите души.


Канон от триода от г-н Йосиф*, глас 2.

* вероятно става дума за преп. Йосиф Студит, песнописец (+830).

Песен 1

Ирмос: Душо моя, започни песента на Мойсей и извикай: Той стана мой помощник и покровител за спасение, Той е моят Бог и ще Го прославя.

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Иисусе Боже, приеми сега и мене, каещия се, като блудния син, понеже целия си живот прекарах в леност и Те прогневих.

Божественото богатство, което Ти ми даде преди, аз пропилях в пороци; отдалечих се от Тебе, живеейки блудно. Милосърдни Отче, приеми и мене, каещия се.

Слава: Отваряйки сега Отечески обятия, приеми, Господи, и мене като блудния син, та с благодарност да Те славя, Всемилосърдни.

И сега: Проявявайки върху ми всичката Си благост, Боже, като благодетел презри множеството ми съгрешения, по молитвите на Твоята божествена майка.


Песен 3

Ирмос: Пустинята (т.е. неплодното събрание на езичниците) разцъфтя като крин (крем), когато Ти дойдѐ. В нея се утвърди сърцето ми, Господи.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето̀ възкресение.

Творението претърпя промяна при Твоето страдание, защото Те видя в беден вид да бъдеш поругаван от беззаконници, Ти, Който по божествен начин си основал всичко.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето̀ възкресение.

Сътвори ме от прах, Христе, по Твой образ, с Твоята ръка. Когато аз чрез греха отново бях свален в праха на смъртта, Ти слезе с мене в ада и ме въздигна отново с Тебе.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Богородичен: Чиновете ангелски се удивиха, Пречиста, поради твоето раждане, и със страхопочитание бяха сърцата на хората, затова с вяра те почитаме като Богородица.


Песен 3

Ирмос: Безплоден е умът ми, Боже, но с добросърдечието Си направи ме плодоносен Ти, Който си творец на добрините и създател на благата.

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Бидейки напълно извън себе си, безумно се привързах към изобретателите на страстите, Христе, но ме приеми като блудния син.

Подражавайки гласа на блудния син, викам: Отче, прегърни ме сега както него и не ме отхвърляй!

Слава: Отвори Твоите обятия, Христе, и милостиво приеми мене, който се завръщам от далечната страна на греха и страстите.

И сега: Ти, най-прекрасна сред жените, с видението на красотата обогати и мене, който обеднях поради множеството грехове, Чиста, за да те прославя.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си наш Бог и на Тебе слава въздаваме…


Кондак възкресен, глас 2:

Възкръсна от гроба, Всесилни Спасителю, и ада, като видя чудото, се изненада, а мъртвите възкръснаха, тварите видяха и се зарадваха с Тебе, и Адам също се весели, а светът, Спасителю мой, вечно Те възпява. 

Икос: Ти си Светлината на онези, които са в тъмнината, Ти си Възкресението на всички и Живота на смъртните, и си съвъзкресил всички, разорил си властта на смъртта, Спасителю, и вратата на ада си строшил, Слове, а мъртвите, като видяха това чудо, се възхитиха, и цялото творение се радва за Твоето възкресение, Човеколюбче. Затова и всички славим и възпяваме Твоето снизхождение, а светът, Спасителю мой, вечно Те възпява.


Седален от Триода, глас 1: Подобен: Гроб Твой:

Побързай да отвориш отеческите Си обятия, защото блудно пропилях живота си, но гледайки с надежда към неизчерпаемото богатство на Твоите милости, Спасителю, не отхвърляй сега и моето обедняло сърце; затова към Тебе, Господи, в умиление зова: съгреших, Отче, против небето и пред Тебе (Лука 15:21)!

Слава, и сега, Богородичен:

Безмъжна, чиста, Богородице Дево, единствена застъпница и покров на верните, от беди, скърби и люти нападения избави всички, които се уповават на тебе, Девойко, и спаси душите ни с твоите свети молитви.


Песен 4

Ирмос: От Дева си дошъл, Господи, не ходатай, нито ангел, но самият Ти се въплъти и напълно спаси човешкото ми естество. Затова викам към Тебе: слава на Твоята сила, Господи!

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето̀ възкресение.

Ти застана пред съда като осъден, Боже мой, и не извика, Владико, произнасяйки съд за народите. Спасение си дал за света чрез Твоите страдания, Христе.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето̀ възкресение.

Мечовете на врага се провалиха при Твоите страдания; но с Твоето слизане в ада градовете на Твоите противници бяха разрушени и надменността на мъчителя беше потъпкана.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Богородичен: Всички вярващи те знаем, че си пристанище на спасението и непоклатима стена, Богородице Владичице, защото чрез молитвите си ти избавяш душите ни от беди.


Песен 4

Ирмос: Пророкът духовно предвидя Твоето раждане от Девата и провъзгласи: чух слуха за Тебе и се уплаших, защото си дошъл при нас от юг* и от сенчестата света планина, Христе.

* букв.: от Теман, Авак.3:3

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Богатството от блага, което ми даде, небесни Отче, пропилях в пороци, ставайки роб на чужди граждани. Затова зова към Тебе: съгреших пред Тебе, приеми ме както някога блудния син и отвори обятията Си за мене!

Поробен от всякакви пороци, окаяно се подчиних на причинителите на страстите и поради небрежност изгубих власт над себе си; Спасителю, небесни Отче, смили се над мене, който прибягвам към Твоята голяма милост.

Слава: Изпълнен с всякакъв срам, не смея да погледна към небесната висота, защото безразсъдно се покорих на греха, но сега, обръщайки се в съкрушение, зова: съгреших пред Тебе, приеми ме, Царю на всички!

И сега: Ти си помощ на човеците, Чиста Дево, твърдо упование на всички християни, прибежище за спасяваните; спаси ме чрез твоите майчини молитви и ме удостой с бъдещия живот.


Песен 5

Ирмос: Христе Боже, Ти си станал Посредник между Бог и смъртните, защото чрез Тебе, Владико, от нощта на невежеството имаме достъп до Твоя Отец – Източник на светлина.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето̀ възкресение.

Като кедър, Христе, Ти съкруши надменността на враговете, като доброволно, както благоволи, се издигна с плътта Си на кипарис, бор и кедър.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето̀ възкресение.

Положиха Те в дълбок ров бездиханен, мъртъв, Христе, но чрез Своята рана Ти възкреси със Себе Си забравените мъртви, Спасителю, които спяха в гробовете.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Богородичен: Моли своя Син и Господ, чиста Дево, за да дари мир и освобождение на пленените от враждебни обстоятелства, които се уповават на тебе.


Песен 5

Ирмос: Нощта премина, денят се приближи и светлината огря света, затова ангелските чинове Те възхваляват и Те прославят.

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Като се отдалечих в страната на тлението, поробих се на чуждите граждани и се изпълних със срам; но сега, като се обръщам към Тебе, Милосърдни, викам: съгреших!

Отеческите Си недра отвори сега за мене, който се отвръщам от пороците, небесни Отче, и имайки преизобилна милост, не ме отхвърляй.

Слава: Не смея да погледна нагоре, Христе, понеже безброй пъти Те разгневих, но тъй като зная Твоите милостиви щедрости, зова: съгреших пред Тебе, помилвай и ме спаси!

И сега: Пресвета благодатна Дево, която роди Изкуплението за всички, облекчи с Твоите молитви тежкото бреме на моите съгрешения.


Песен 6

Ирмос: Като се валям в бездната на греховете, призовавам неизследимата бездна на Твоето милосърдие: от тлението ме, Боже, избави.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето̀ възкресение.

Праведникът беше осъден като злодей и с беззаконниците прикован на дървото, като със Своята кръв дарува прощение на виновните.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето̀ възкресение.

Чрез един човек, първият Адам, в древността смъртта влезе в света, и чрез Един човек, Синът Божи, възкресението се яви. 

Пресвета Богородице, спаси ни.

Богородичен: Непознала мъж си родила, Дево, и винаги оставаш Дева, показвайки доказателствата за божеството на твоя Син и Бог.

Песен 6

Ирмос: Бездната на прегрешенията ме държи, Спасителю, и житейското море ме залива, но както Йона от кита, така извлечи и мене от страстите и ме спаси.

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Дълбината на греха винаги ме окръжава и вълнението на греховете ме потапя; но ме насочи към пристанището на живота, Христе Боже, и ме спаси, Царю на славата!

Безумно разпилях бащиното богатство и като обеднях, изпълних се със срам, поробен от безплодни помисли. Затова към Тебе викам: Човеколюбче, смили се и ме спаси!

Слава: Изтощен от глад и от всякакви блага, отдалечих се от Тебе, Всеблагий, пожали ме, понеже сега се връщам, Христе, и спаси мене, който възпявам Твоето човеколюбие.

И сега: Спасителя и Владиката Христа си родила, Девойко, удостой със спасение и мене обеднялия от всякакви блага, за да възпявам Твоето величие, чиста Дево!


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си Царя на мира и Спасителя на нашите души и на Тебе слава въздаваме…


Кондак от триода, глас 3: Отделих се безумно от Твоята Отеческа слава и разпилях в пороци даденото ми от Тебе богатство. Затова принасям Ти вопъла на блудния син: съгреших пред Тебе, Отче милосърдни, приеми ме каещия се и ме направи като един от Твоите наемници!

Икос: От нашия Спасител, Който всеки ден ни учи от Писанието със Своя глас, нека чуем за блудния син, за да придобием отново целомъдрие. И нека с вяра подражаваме на неговото добро покаяние и със смирени сърца да викнем към Знаещия тайните на всички: „Съгрешихме пред Тебе, Отче милосърдни, и вече никога не ще сме достойни да се наричаме Твои чеда, както преди!“ Но бидейки по природа Човеколюбив, Ти сам ме приеми и ме направи като един от Своите наемници.

Синаксар

Стих: Който е като мен блудник, нека дерзае и да се завърне, защото вратата на Божиите щедрости е отворена за всички.


В този ден празнуваме възвръщането на блудния син, което божествените отци са поставили в Триода на второ място по причина, че мнозина съзнават своите безбройни беззакония, живеейки от младини блудно, прекарвайки времето си празно, в пиянство и нечистота, и по такъв начин, падайки в пропастта на злото, изпадат в отчаяние, което е следствие от гордостта. Затова те съвсем не искат да се обърнат към поправяне, оправдавайки се с пленяването от злото, с което падат в още по-голямо зло.

Проявявайки към такива хора отеческо човеколюбие и желаейки да ги избавят от отчаянието, светите отци предлагат тук днешната притча след предишната – за митаря и фарисея, за да изтръгнат от корен тази страст у многото съгрешили блудници и да ги склонят отново към придобиването на добродетели, откривайки преблагото Божие милосърдие. Чрез тази притча се показва, че няма такива грехове, които да надминат човеколюбието на Бога.

И тъй двамата синове на човека, тоест на Богочовека Словото – това са праведните и грешните. Големият син е този, който винаги пребъдвал в изпълнение на Божиите заповеди и в Неговата благодат и никога не отстъпвал от Него. А по-малкият е оня, който възлюбвайки греха и чрез срамни дела отпаднал от пребиваване с Бога, поради греха се самолишил от Божието човеколюбие и заживял блудно. Той не опазил целомъдрието, послушал лукавия демон и поради сластолюбие се поробил на неговата воля, но не могъл да удовлетвори желанията си. Защото грехът, който разпалва привичката към временните наслаждения е ненаситен и Господ в притчата го уподобява на рожкови – храната на свинете, защото те в началото са сладки, а после стават горчиви като плевели; така е и с греха.

Накрая, идвайки на себе си, блудният син, погиващ от глада по добродетелите, се връща при Отца с думите: „Отче! Съгреших против небето и пред Тебе и вече не съм достоен да се нарека Твой син.“ (Лк. 15, 8). Но Отец приема каещия се без укор, с отворени обятия, явявайки Божествената Си и отеческа любов. И му дава одежда, тоест Светото Кръщение, печат и пръстен – благодатта на Всесветия Дух, и добавя обуща, та отсега змиите и скорпионите да не нараняват нозете му, а напротив – той сам с тях да тъпче главите им. После Отец заради него с голяма радост заколва угоеното теле – Своя Единороден Син и му дава да се причасти с Неговата Плът и Кръв. И сякаш удивен на безкрайното милосърдие на Отца, големият брат изразява цялото си негодувание. Но Човеколюбецът и него привежда към безмълвие, като го кани с тихи, кротки и благосклонни слова, казвайки: „Ти винаги си с Мен и трябва да споделиш угощението Ми и да се радваш, че тоя Мой син преди бе мъртъв заради греха и оживя, разкайвайки се за безразсъдните дела. Загубен бе, отделяйки се от Мен заради греховния навик и бе намерен от Мен, Който пострадах за него по Своето милосърдие и го призовах по Своята милост.“ (ср. Лк. 15, 31–32).

Тази притча е приложима и към еврейския народ и към нас. По тази причина тя е поставена тук от светите Отци, та както се каза по-рано, да отблъсне отчаянието и нерешителността да се започне добродетелния живот, поучавайки към покаяние и обръщане на съгрешилия, подобно на блудния син. Защото разкаянието е най-доброто оръжие и силна помощ против демонските стрели. 

Христе Боже наш, по неизказаното си човеколюбие, помилуй ни. Амин.


Песен 7

Ирмос: Богопротивната заповед на беззаконния мъчител извисяваше високия пламък, но Христос простря росата на Духа върху богочестивите момци. Той е благословен и много прославен.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето̀ възкресение.

Владико, заради твоето състрадание не изтърпя да видиш човека мъчен от смъртта, но, ставайки човек, Ти дойде и го спаси със Собствената си Кръв. Той е благословен и много прославян Бог на нашите отци.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето̀ възкресение.

Христе, като Те видяха облечен в дрехата на отмъщението, вратарите на ада затрепериха; защото си дошъл, Владико, да убиеш безумния мъчител на Твоя раб. Той е благословен и много прославян Бог на нашите отци.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Богородичен: Ние те признаваме за най-свята от светите, която единствено носеше неизменния Бог, Дево непорочна, Майко безмъжна; защото ти стана източник на нетление за всички верни чрез твоето божествено раждане.


Песен 7

Ирмос: Младежите танцуваха в пещта, подражавайки на херувимите, и викаха: благословен си, Боже, многовъзпяван и прославян през всички векове, защото Ти чрез истина и съд ни доведе всичко това заради нашите грехове.

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Окаяно се преклоних пред плътските наслаждения, и напълно се поробих на изобретателите на страстите и станах чужд за Тебе, Човеколюбче. Но сега викам с гласа на блудния син: съгреших, Христе, не ме презирай, понеже Ти си единствен милостив!

Викам: съгреших и въобще не дръзвам да погледна небесните висоти, Царю на всичко, защото само аз в безумието си Те прогневих, като не спазих Твоите заповеди, затова Ти, Който си единствено добър, не ме отхвърляй от лицето Си.

Слава: Господи, по молитвите на апостолите, на пророците, на преподобните, на светите мъченици и праведниците прости ми всичко, каквото съгреших, разгневявайки Твоята благост, Христе, за да Те възпявам във всички векове.

И сега: Явявайки се, Богородице, по-светла от херувимите и серафимите и от цялото небесно войнство, заедно с тях, Всенепорочна, моли Този, Който прие плът от тебе – Божественото Слово на безначалния Отец, да се удостоим всички с вечните блага.


Песен 8

Ирмос: Огнената пещ някога във Вавилон, разделила действието си по заповед от Бога, изгорила халдейците, но освежила вярващите, които пеели: благославяйте Господа, всички дела Господни.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето̀ възкресение.

Когато видяха дрехата на плътта ти, Христе, почервеняла от кръвта Ти, ангелските воинства бяха ужасени от страхопочитание за голямото Ти търпение и извикаха: Всички вие, дела на Господа, благословете Господа.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето̀ възкресение.

С Твоето възкресение ти облече смъртността ми в безсмъртие, Щедри. Затова радвайки се Твоя избран народ Ти пее, Христе, и вика: смъртта наистина е погълната от победата.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Богородичен: Безсеменно зачена и неизказано роди Онзи, който макар и неотлъчно от Отца, живееше в утробата ти като Бог и човек, пречиста Богородице; затова всички те признаваме за спасението на всички нас.


Песен 8

Ирмос: Възпявайте Мойсей, който в къпината на Синайската планина* предизобрази чудото на Девата, благославяйте и го превъзнасяйте през всички векове.

* Изход, гл.3

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Ти слезе на земята поради голямото Си милосърдие, за да спасиш света с доброволната Си нищета, затова и мене, обеднялия сега от всяко добро дело, спаси като милосърден.

Като се отдалечих от Твоите заповеди, аз окаяно се поробих на измамника, но сега се връщам както някога блудния син, приеми ме като падам пред Тебе, небесни Отче!

Благославяме Отца, и Сина, и Светия Дух, Господа.

Помрачих се, хванат в пагубните помисли и се отделих от Тебе, изгубил власт над самия себе си, Милостиви. Спаси мене, който падам в покаяние пред Тебе.

И сега: Божия Родителко чиста, единствено изправяне на падналите, вдигни и мене съкрушения и смирения от всякакви грехове.


Песен 9

Ирмос: Синът на безначалния Родител, Бог и Господ, Който се въплъти от Дева, ни се яви, помрачените да просвети, разпръснатите да събере. Затова Всевъзпяваната Богородица величаем.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето̀ възкресение.

Спасителю, сякаш в рая беше засадено трикратно благословеното дърво на Твоя пречист Кръст на Голгота. Той беше напоен като от божествен извор с кръв и вода, която се изливаше от Твоята божествена страна, Христе, като разцъфна с живот за нас.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето̀ възкресение.

Всемогъщи, като си разпънат, Ти си свалил силните, и като лежеше долу в затвора на ада, издигна природата на човечеството, постави го на престола на Отца Си. Заедно с Него се покланяме на Тебе, Идващия, и Те величаем.

Припев: Пресвета Троице, Боже наш, помилвай и ни спаси.

Троичен: Тричислената Единица и Единосъщната Троица нека вярващите по православен начин прославяме: възхвалявайки неразделното свръхбожествено естество, трисветлото незалязващо Сияние, само нетленно, хвърлящо светлина върху нас.


Песен 9

Ирмос: Кой от родените на земята някога е чувал това или кой някога е виждал девица да зачене в утробата и безболезнено да роди младенец? Твоето чудо беше такова и затова те величаем, чиста Богородице Мария.

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Виж, Христе, скръбта на сърцето ми, погледни на моето обръщане, виж сълзите ми, Спасителю, и не ме презирай, но ме прегърни отново по Своето милосърдие, причислявайки ме към множеството на спасяваните, за да възпявам благодарно Твоите милости.

Като разбойника Ти викам: помени ме! Като митаря в скръбта се удрям в гърдите и зова: бъди милостив, Всемилосърдни, и ме избави като блудния син от всичките ми злини, Царю на всички, за да възпявам Твоето крайно снизхождение!

Въздъхни сега, окаяна моя душо, и викни с глас към Христос: Господи, Който заради мене доброволно обедня, обогати с изобилие от блага мене, обеднялия от всяка добродетел, понеже Си единствен добър и многомилостив!

Слава: Както някога устрои веселие заради доброволното завръщане на блудния син, Добри, така и сега направи заради мене, окаяния, разтваряйки Своите свети обятия, та като се спася, да възпявам Твоето крайно снизхождение.

И сега: Моля те, Дево, чрез Твоите светли молитви просвети моите духовни очи, помрачени от злоба и ме насочи в пътя на покаянието, за да прославям достойно тебе, която извън разума даде плът на Словото.


Катавасии от Триода на 2-ра неделя, гл. 2:

Мойсейскую песн

Песен 1

Душо моя, започни песента на Мойсей и извикай: Той стана мой помощник и покровител за спасение, Той е моят Бог и ще Го прославя.

Песен 3

Безплоден е умът ми, Боже, но с добросърдечието Си направи ме плодоносен Ти, Който си творец на добрините и създател на благата.

Песен 4

Пророкът духовно предвидя Твоето раждане от Девата и провъзгласи: чух слуха за Тебе и се уплаших, защото си дошъл при нас от юг и от сенчестата света планина, Христе.

Песен 5

Нощта премина, денят се приближи и светлината огря света, затова ангелските чинове Те възхваляват и Те прославят.

Песен 6

Бездната на прегрешенията ме държи, Спасителю, и житейското море ме залива, но както Йона от кита, така извлечи и мене от страстите и ме спаси.

Песен 7

Младежите танцуваха в пещта, подражавайки на херувимите, и викаха: благословен си, Боже, многовъзпяван и прославян през всички векове, защото Ти чрез истина и съд ни доведе всичко това заради нашите грехове.

Песен 8

Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Възпявайте Мойсей, който в къпината на Синайската планина предизобрази чудото на Девата, благославяйте и го превъзнасяйте през всички векове.


Евангелски чин

Дяконът: На Господ да се помолим. 

Народът: Господи, помилуй!

Свещеникът: Защото си свят, Боже наш, и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отец и Син, и Свети Дух, подобава всяка слава, чест и поклонение сега и винаги, и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание всякое Господа.

Дяконът: За да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господ Бог да помолим!

Народът: Господи, помилуй! (3)

Дяконът: Премъдрост! Да застанем прави, за да изслушаме светото Евангелие!

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеникът: Ще се чете из светото евангелие според евангелист (името).

Дяконът: Да внимаваме.

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


Възкресно евангелие

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


Възкресна песен

Четец: Като видяхме Христовото Възкресение, нека се поклоним на светия Господ Иисус, Който едничък е безгрешен. На Твоя Кръст се покланяме, Христе, и Твоето Свято Възкресение възпяваме и славим – Ти си нашият Бог, освен Тебе другиго не знаем и с Твоето име се именуваме. Дойдете, всички верни, да се поклоним на святото Христово Възкресение, защото, ето – чрез Кръста дойде радост за целия свят. Всякога благославяйки Господа, нека възпяваме Неговото Възкресение, защото Той, като претърпя разпятие, със смърт смъртта разруши.


50 Псалом (пее се)


Слава, гл. 8: Покаяния отверзи ми двери

Отвори ми дверите на покаянието, Животодателю, защото рано сутринта духът ми бърза към Твоя свят храм и носи храма на тялото ми, целия осквернен, но като състрадателен очисти ме с Твоята добросърдечна милост.

И сегаНасочи ме по пътеките на спасението, Богородице, защото окалях душата си със срамни грехове и в леност пропилях целия си живот, но с твоите молитви ме избави от всяка нечистота.

Стих, гл. 6: Помилвай ме, Боже, по голямата Си милост и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми.

Стихира, гл. 6: Когато размислям за множеството ужасни постъпки, които съм направил, аз окаяният треперя за страшния ден на съда, но като се надявам на милостта на Твоето състрадание, като Давид Ти викам: помилвай ме, Боже, по голямата Си милост.


Дяконът: Литийна молитва. И възглас: По милостта и щедростите и човеколюбието:


Честнейшую.

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!


Народът: (речитативДушата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека.

9-та песен от катавасиите, гл. 2 

Кой от родените на земята някога е чувал това или кой някога е виждал девица да зачене в утробата и безболезнено да роди младенец? Твоето чудо беше такова и затова те величаем, чиста Богородице Мария.


Малка ектения

Свещеникът: Защото Те хвалят всички небесни сили и на Тебе въздаваме слава, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков.


Свят е Господ, нашия Бог. (2)

Превъзнасяйте Господа, Бога нашего, и се покланяйте на подножието Му: защото то е свято! (Пс. 98:5)

Ексапостиларий 2: гл. 2

Като видяха отвален камъка, мироносиците се зарадваха, а като видяха седящия в гроба юноша, той им рече: „Ето, Христос възкръсна. Кажете на Петър и апостолите, да идат в Галилея на планината, че там ще се яви пред вас, Неговите приятели, както ви предсказа.“

От Триода, гл. 2: По: Жени услышите

Слава: Пръснах и пропилях Твоето богатство, Господи, и се подчиних на лукавите бесове, аз окаяният, но многосъстрадателни Спасителю, пожали мене, блудния, и очисти ме, осквернения, като отново ми дадеш предишната одежда на Твоето царство.

И сега: Света майко Дево, ти си голямата похвала на апостолите, мъчениците, пророците и преподобните, и затова, Богородителко, умилостиви твоя Син и Господ към нас, твоите раби, когато седне да съди всеки според делата му.


Хвалитни стихири

Глас 2, Всякое дихание

Всичко, що диша, да хвали Господ. Хвалете Господ от небесата; Хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.

 Възкресни:

Стих: Да извършат над тях писания съд, тая чест е за всички Негови светии. (Пс.149:9) 

Всичко що диша и всяко същество Те слави, Господи, защото чрез кръста си обезсилил смъртта, за да покажеш на хората Твоето възкресение от мъртвите, като единствен Човеколюбец.


Стих: Хвалете Бога в Неговата светиня, хвалете Го в крепостта на силата Му. (Пс.150:1)

Нека кажат юдеите, как войниците изгубиха пазения Цар, защо камъкът не опази Камъка на живота? Или Погребания да върнат, или на Възкръсналия да се поклонят, казвайки с нас: слава на множеството Твои щедрости, Спасителю наш, слава на Тебе.


Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс.150:2)

Радвайте се, хора, и се веселете, защото ангелът, седящ на гробния камък, ни благовести, като каза: Христос възкръсна от мъртвите, Спасителят на света, и изпълни всичко с благоухание.


Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс.150:3) 

Ангел преди Твоето зачатие, Господи, донесе на благодатната поздрава „радвай се“. И при Твоето славно възкресение ангел отвали камъка от гроба. Единия вместо печал разкриваше белезите на веселието, а другият вместо смърт ни проповядваше Владиката Животодател. Затова Ти викаме: Благодетелю на всички, Господи, слава на Тебе.

Друга стихира, от св. патр. Анатолий, глас 2:

Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс.150:4)

Изливаха миро със сълзи на Твоя гроб жените, и се изпълни с радост устата им, когато казаха: Господ възкръсна.

От Триода

Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс.150:5-6) 

Глас 2: Принасям Ти думите на блудния син, благи Господи: съгреших пред Твоите очи, пропилях богатството на Твоите дарове, Спасителю, но ме приеми разкаян и ме спаси.


Стих: Стани, Господи Боже мой, дигни ръката Си, не забравяй Твоите до край потиснати. (Пс.9:33)

Глас 4: Като блудния син дойдох и аз, Милостиви, който прекарах целия си живот в чужда страна, пропилях богатството, което Ти ми даде, Отче, приеми ме разкаяв и ме помилвай, Боже.


Стих: Ще Те славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса. (Пс.9:1)

Глас 8: Блудно пръснах богатството на Отеческия дом и го пропилях, останах самотен, обитавайки земята на лукавите граждани, и като не можах да понасям съжителството с тях, аз се връщам и викам към Тебе, милостивия Отец: съгреших срещу небето и пред Тебе и не съм достоен да се нарека Твой син; направи ме като един от надничарите Си, Боже, и ме помилвай.


Слава, от Триода, гл. 6:

Добри Отче, отдалечих се от Тебе, не ме оставяй, нито ме показвай като непотребен в Твоето царство; вселукавият враг ме разголи и грабна богатството ми, аз разгулно разпилях дарбите на душата си, но сега станах, обърнах се към Тебе и викам: направи ме като един от своите надничари Ти, Който заради мене на кръста простря пречистите Си ръце, за да ме изтръгнеш от страшния звяр и да ме облечеш в предишното одеяние, защото единствен си многомилостив.

И сега, по гласа на Славата: Преблагословена си, Богородице Дево, защото чрез Въплътения от тебе адът беше пленен, Адам беше извикан отново, клетвата – премахната, Ева – освободена, смъртта – умъртвена, а ние оживяхме; затова възкликваме и пеем: благословен си Христе, Боже наш, Който така си благоволил, слава на Тебе!


Велико славословие.


Възкресен тропар

Днес стана спасението на света, нека възпеем Възкръсналия от мъртвите, Твореца на нашия живот: защото, като унищожи смъртта чрез смърт, даде ни победа и голяма милост.


—————————————


НА ЛИТУРГИЯТА


Тропари след входа:

Възкресен тропар, глас 2:

Когато слезе при смъртта, Живот безсмъртни, тогава умъртви ада с блясъка на Божеството; а когато и умрелите възкреси от преизподнята, всички небесни сили викаха: Животодателю, Христе Боже наш, слава на Тебе!


На храмовия светия.

Кондак от триода, глас 3: Отделих се безумно от Твоята Отеческа слава и разпилях в пороци даденото ми от Тебе богатство. Затова принасям Ти вопъла на блудния син: съгреших пред Тебе, Отче милосърдни, приеми ме каещия се и ме направи като един от Твоите наемници!


Апостол: 1 Кор: 6:12-20

Братя, всичко ми е позволено, ала не всичко е полезно; всичко ми е позволено, но няма да бъда аз обладан от нещо. Храната е за корема, и коремът за храната; но Бог ще погуби и едното и другото. Ала тялото не е за блудство, а за Господа, а Господ – за тялото. Бог и Господа възкреси, и нас ще възкреси със силата Си. Нима не знаете, че телата ви са Христови членове? И тъй, да взема ли членовете на Христа и да ги направя членове на блудница? Съвсем не! Или не знаете, че, който се съединява с блудница, става едно тяло с нея? Защото казано е: „ще бъдат двамата една плът“. А който се съединява с Господа, един дух е с Него. Избягвайте блудството; всеки грях, що прави човек, е извън тялото, а блудникът против собственото си тяло греши. Или не знаете, че тялото ви е храм на Духа Светаго, Който живее във вас и Когото имате от Бога, и че не принадлежите на себе си? Защото вие сте скъпо купени. Затова прославете Бога в телата си и в душите си, които са Божии.


Евангелие: Лука 15:11-32

Иисус им каза следната притча: един човек имаше двама сина; и по-младият от тях рече на баща си: татко, дай ми дела, който ми се пада от имота. И бащата им раздели имота. 

Не след много дни, младият син, като събра всичко, отиде в далечна страна, и там прахоса имота си, като живееше разпътно. А след като той разпиля всичко, настана голям глад в оная страна, и той изпадна в нужда; и отиде та се пристави у едного от жителите на оная страна, а тоя го прати по земите си да пасе свини; и той бе пѐтимен да напълни корема си с рожкове, що свините ядяха, но никой не му даваше. А като дойде в себе си, рече: колко наемници у баща ми имат в изобилие хляб, пък аз от глад умирам! Ще стана и ще отида при баща си и ще му река: татко, съгреших против небето и пред тебе, и не съм вече достоен да се нарека твой син; направи ме като един от наемниците си. 

И стана, та отиде при баща си. И когато беше още далеч, видя го баща му, и му домиля; и като се затече, хвърли се на шията му и го обцелува. А синът му рече: татко, съгреших против небето и пред тебе, и не съм вече достоен да се нарека твой син. А бащата рече на слугите си: изнесете най-хубавата премяна и го облечете, и дайте пръстен на ръката му и обуща на нозете; па докарайте и заколете угоеното теле: нека ядем и се веселим, защото тоя мой син мъртъв беше, и оживя, изгубен беше и се намери. И взеха да се веселят. 

А по-старият му син беше на нива; и на връщане, като наближи до къщи, чу песни и игри; и като повика едного от слугите, попита: що е това? Той му рече: брат ти си дойде, и баща ти закла угоеното теле, защото го прие здрав. Той се разсърди, и не искаше да влезе. А баща му излезе и го канеше. Но той отговори на баща си и рече: ето, аз толкова години ти служа, и ни веднъж твоя заповед не престъпих; и мене никога дори козле не си дал, за да се повеселя с приятелите си; а като дойде тоя ти син, който прахоса имота ти с блудници, за него ти закла угоеното теле. А той му рече: чедо, ти си винаги с мене, и всичко мое е твое; а трябваше да се зарадваме и развеселим затова, че тоя ти брат мъртъв беше, и оживя, изгубен беше, и се намери.


* Текстът е проверен от проф. Иван Желев Димитров

No comments:

Post a Comment