Monday, 2 January 2023

Св. Онуфрий Габровски

Събор на светите 70 апостоли, и преподобния наш отец Онуфрий Габровски (+1818)


Вечерна

Блажен муж.

Господи, воззвах (Пс. 140), на 6, глас 4:

Господи, извиках към Тебе, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, извиках към Тебе; побързай към мене; чуй моя глас, когато Те призовавам, чуй ме Господи! 

Да се възнесе молитвата ми пред Тебе като тамян; издигането на ръцете ми да бъде като вечерна жертва, чуй ме Господи.

Стих: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс.129:3-4А)

Подобен: Дал еси́ зна́мение:

Със свети песни, верни, да ублажим Клеопа, Андроник, Силуан и Агав, Анания и Филип, Прохор, Никанор, Руф и Состѐн, Лин и Стахий, Стефан и Тѝмон, Ерма, Флѐгонт, Марк, Лука, Сосипатър, Язон и Гай, Тихик и Филимон.

Стих: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. (Пс.129:5)

Да възвеличим чудния събор на Господните ученици: Юст, Акила, Стахий, Филимон, Онисим и Архип, славният Юда, първомъченикът Стефан и дяконите с него: Филип, Прохор, Никанор, Тимон и Пармен, пророкът Агав и Андроник, роднина на Павел.

Стих: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс.129:6-7А)

Всички да възхвалим апостолите като очевидци на Словото, проповедници на Бога и духовни ловци на народите, защото наистина ни доведоха до познанието за Христос, избавиха от измама човешкия род и ни сподобиха с Царството (Божие).

Стихири на преподобния, гл. 1: Подобен: Всехвалнии мученицы

Стих: Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс.129:7Б-8)

Твоята победа, мъдри Онуфрие, която си издигнал срещу измамата (на мюсюлманите) е светла, както е и светло страданието ти, светъл живота ти, и затова Христос, животодателя, предложи светъл венец за твоята глава, която като целуваме с любов, с вяра те почитаме.

Стих: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс. 116:1)

Незалязващата сияйна светлина на Трислънчевия Бог изгря в тебе, Онуфрие, и те показа на небесата светъл като втора светлина за ангелските хорове, защото, като проля своята кръв, ти се обожестви от участието си (в божествеността), досточудни.

Стих: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня (пребъдва) вечно. (Пс. 116:2)

Раздаде тленното богатство на бедните и се завтече като лъв в борбата, твърди Онуфрие, бидейки измъчван, мъжествено се бори с отстъпника сатана и одържа славна победа над него, укрепен от силата на Христос.

Слава, на преподобния, гл. 8:

Поразен в сърцето от божията любов, ти пожела да бъдеш съучастник на Христос в страданията, затова и достигна до съвършен мъж в мярката на пълнотата на Христовата възраст, чрез извършване на божествените добродетели като съвършен човек, ти смело изповяда Същия съвършен Бог пред мъчителите, Онуфрие, славно българско цвете. Заради Него и беше доброволно заклан, прие венец на победата, и като имаш дръзновение, моли се за почитащите те.

И сега, на предпразненството, глас 6: Христос, истината, идва към Йордан, да бъде кръстен от Йоан, който Му казва: Аз трябва да се кръстя от Тебе; защо идваш при мен? Аз съм сено, не смея да докосна Огъня! Освети ме, Владико, чрез Твоето свето Богоявление!


Вход с кадилница. Свете тихий

Творение на св. Софроний, патр. Йерусалимски

Тиха светлина от светата слава на безсмъртния, светия и блажения небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Отца, Сина и Светия Дух – Бога. Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове. Затова и светът Те слави.


Прокимен на деня.


Паримии

Из Притчи Соломонови – чтение. 

Праведниците живеят довека; наградата им е у Господа и грижата за тях у Вишния. Затова те ще получат царство на славата и венец на красотата от ръката на Господа, защото Той ще ги закрили с десницата и ще ги защити с мишцата. Той ще вземе за всеоръжие Своята ревност, и ще въоръжи тварите за отмъщение на враговете; ще облече за броня правдата, и ще Си наложи за шлем нелицеприятния съд; ще вземе за непобедим щит светостта; строгия Си гняв ще изостри като меч, и светът ще се опълчи с Него против безумците. Ще захвъркат праволучни светкавични стрели, и от облаците, като от силно опнат лък, ще полетят в луната, и като от каменометно оръдие с ярост ще се изсипе град; ще възнегодува против тях морската вода, и реките свирепо ще ги издавят; ще въстане против тях духът на силата и ще ги разнесе като вихър. Тъй беззаконието ще опустоши цялата земя, и злодеянието ще катурне престолите на силните. Затова, слушайте, царе, и разберете, научете се, съдии от земните краища! Внимавайте, вие, които владеете множествата и които се гордеете пред народите! От Господа ви е дадена властта, и силата – от Вишния. 

Из Притчи Соломонови – чтение. 

Душите на праведните са в Божия ръка, и мъка няма да ги докосне. В очите на неразумните те минаваха за умрели, и краят им се считаше за погибел, и заминаването им от нас – унищожение; но те си пребъдват в мир. Защото, макар в очите на хората и да се наказват, тяхната надежда е пълна с безсмъртие. И бидейки малко наказани, те ще бъдат много облагодетелствани, защото Господ ги е изпитал и ги е намерил достойни за Него. Той ги е изпитал като злато в горнило и ги е приел като най-съвършена жертва. Когато им се въздава, те ще блеснат като искри, които лазят по стърнище. Ще съдят племена и ще владеят над народи, а над тях ще царува Господ вовеки. Които се Нему надяват, ще познаят истината, и верните в любовта ще пребъдат у Него; защото благодат и милост има за светиите Му и промисъл за избраниците Му. 

Из Притчи Соломонови – чтение. 

Праведникът и да умре рано, ще бъде в покой, защото не в дълговечността е честната старост, и не с броя на годините тя се измерва. Мъдростта е седина за людете, и безпорочният живот – възраст на старостта. Като благоугодил Богу, праведникът е обикнат и, като живял посред грешници, е прибран; грабнат е, да не би злоба да измени разума му, или коварство да прелъсти душата му. Защото упражнението в нечестие помрачава доброто, и вълнението на страстта развратява незлобивия ум. Достигнал съвършенство в кратко време, той е навършил дълги години; защото душата му е била угодна Господу, затова и побързал да излезе изсред нечестието. А хората видяха това, и не разбраха, дори и не помислиха, че благодат и милост има за светиите Му и промисъл за избраниците Му. 


Сугуба ектения.


Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Свети, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца, и Сина, и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!


Просителна ектения 


Стиховни стихири, глас 8.

Подобен: Му́ченицы Твои́, Господи:

Ти си непоносим огън, как пред мене, който съм кал и сено, Христе мой, прекланяш светата Си глава, от която треперят много ангели? – каза Йоан на Създателя, когато дойде да Го кръсти. Голямо е Твоето снизхождение, милостиви Животодателю.

Стих: Затова си спомням за Тебе от земята Йорданска, от Ермон. (41:7)

Ето нашето просвещение, избавление и спасение, Който иска да дойде при Йордан, да се съблече и да се облече с вода като с дреха, за да облече всички голи, които змията ги оголи с противния съвет.

Стих: Видяха Те, Боже, водите, видяха Те водите и се уплашиха. (76:17)

Като поиска, Той дойде като истински непоносим огън при Йордан за да получи небесния дъжд, с който да очисти мене, погубеният от лукавото престъпление, и да ме измие от многото нечистотии на моите грехове, като щедър и многомилостив.

Слава на преподобния, гл. 6:

Чрез вярата в Бога ти получи знание за Бога, чрез знанието за себе си придоби любов, а чрез любовта към добродетелите ти постигна съвършенство, прие отплата да умреш в кръв, както пожела, трижди блажени, и се удостои да бъдеш съобщник на Христовите страдания; не преставай да Го молиш за тези, които с вяра и любов празнуват твоето блажено страдалчество.

И сега, на предпразненството, глас 6: Христос, истината, идва на Йордан, да бъде кръстен от Йоан, който Му казва: Аз трябва да се кръстя от Тебе; защо идваш при мен? Аз съм сено, не смея да докосна Огъня! Освети ме, Владико, чрез Твоето свето Богоявление!


Песен на Симеон Богоприемец:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, – светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израиля“. (Лука 2:29-32)


Трисвятое


Тропар на преподобномъченикa, глас 4

Чрез поток сълзи, изтощаване с пост, непрестанна молитва и коленопреклонение, и всенощни бдения, всечудни Онуфрие, невеществения огън на Господнята любов се разпали в твоето сърце, преподобни, и заради Христос безстрашно си тръгнал на смърт, затова Той те направи съучастник на мъчениците и преподобните. Моли Го да се спасят нашите души.

Слава, и сега, на предпразненството, глас 4:

Готви се, Завулоне, украси се Нефталиме, река Йордан, спри, с радост посрещни Господа, Който идва да се кръсти. Развесели се Адаме с прамайката, не се крийте, както някога в рая, защото Христос, като ви видя голи, се яви да ви облече в първоначалната дреха. Христос се яви, понеже пожела да обнови цялото създание.


———————————————————————


Утринна

Шестопсалмие, Велика ектения,


Бог Господ, гл. 4

Пс. 117

Стих 1. Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е Идещият в името Господне.

Стих 2. Oбсадиха ме, обиколиха ме, но с името Господне аз ги повалих.

Стих 3. Няма да умра, но ще живея и ще разгласям делата Господни.

Стих 4. Камъкът, Който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла: това е от Господа, и е дивно в очите ни.


Тропар на предпразненството, глас 4:

Готви се, Завулоне, украси се Нефталиме, река Йордан, спри, с радост посрещни Господа, Който идва да се кръсти. Развесели се Адаме с прамайката, не се крийте, както някога в рая, защото Христос, като ви видя голи, се яви да ви облече в първоначалната дреха. Христос се яви, понеже пожела да обнови цялото създание.

Слава, на преподобномъченика, глас 4

Чрез поток сълзи, изтощаване с пост, непрестанна молитва и коленопреклонение, и всенощни бдения, всечудни Онуфрие, невеществения огън на Господнята любов се разпали в твоето сърце, преподобни, и заради Христос безстрашно си тръгнал на смърт, затова Той те направи съучастник на мъчениците и преподобните. Моли Го да се спасят нашите души.

И сега, пак на предпразненството.


Малка ектения: Възглас: Защото Твоя е властта, и Твое е царството…


Първи седален на преподобния, глас 1.

Подобен: Гроб Твой Спасе:

Като ставаме рано, с песни възхваляваме твоите подвизи, които си понесъл достойно, всечудни Онуфрие, изтощен от пост, но си бързал да покориш по-лошото на по-доброто и да подчиниш плътта на духа.

Подобен: Ско́ро предвари́:

Слава: И сега, глас 4: Ето Христос идва на Йордан и призовава Предтечата: дойди и ме кръсти с вяра, за да очистя целия свят от грехове във водите на реката, протегни ръката си върху Божествената Ми глава, защото дойдох да изцеля ръцете от грехове.


Втори седален, глас 3, Подобен: Божественныя:

Твърдо бе решил да умреш, преподобномъчениче, и беше причислен твоя изход към Господа и преминаването ти на небето като нещастие, за пустомъдрите – като напразна смърт, но от Бога ти бе даден божествения мир, който превъзхожда всеки ум, Онуфрие.

Слава, И сега, глас 4: Подобен: Вознесы́йся:

Да възпеем, верни, Царят и Владиката на всичко, като го виждаме да идва за кръщение, да подготвим пътищата на нашите сърца с любов, като отмием нечистотата на големите ни грехове, защото ето, (Христос) идва да спаси човешкия род в Йорданските води.


Полиелей и величание на преподобния (стр. 91)


Малка ектения: Защото се благослови Твоето име и се прослави Твоето царство…


Седален след полиелея, глас 4, По: Удивися Иосиф:

Застана пред събранието на нечестивите агаряни, ясно изповяда Христос, като Бог и човек, Твореца на всичко и Господаря, и смело изобличи тяхното беззаконие, доблестни страдалче, и с меч ти бе отсечена главата, Онуфрие, затова си приел нетленен венец от Христос.

Слава, И сега, на предпразненството, глас 8. Подобен: Воскре́се:

Радвай се, велики Кръстител Господен, защото Христос идва да се кръсти от тебе, трепери като слуга, защото Господ прекланя главата си пред тебе, докосни се до главата на Бога, Който държи всичко в ръцете си и с добрата Си воля спасява човешкия род.


Степенни (стъпални), глас 4.

Антифон 1-ви, повтаряме стиховете:

От моите младини много страсти ме нападат; но Сам Ти ме защити и спаси, Спасителю мой.

Ненавиждащите Сион, засрамете се от Господ, защото ще бъдете изсушени като трева от огън.

Слава: Чрез Светия Дух се оживява всяка душа и чрез очистване се извисява, свещенотайнствено засиява пред троичната Единица. 

И ныне: От Светия Дух текат благодатните струи, които напояват за плодоносене цялото творение.


Прокимен, глас 4: Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите светии. Стих: Какво да въздам Господу за всичките Му благодеяния към мене? (Пс. 115:6, 3)


Евангелски чин

Дяконът: На Господ да се помолим. 

Народът: Господи, помилуй.

Свещеникът: Защото си свят Боже наш и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отца, и Сина, и Светия Дух подобава всяка слава, чест и поклонение, сега и винаги и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание, всякое Господа.

Дяконът: И да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господа Бога да помолим!

Народът: Господи, помилуй (3).

Дяконът: Премъдрост. Да застанем прави, за да изслушаме светото Евангелие.

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеникът: Ще се чете из светото Евангелие според (името).

Дяконът: Да внимаваме.

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


Евангелие на преподобния (от Марко, зачало 37)

Рече Христос на учениците Си: който иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и Ме последва. Защото, който иска да спаси душата си, ще я погуби; а който погуби душата си заради Мене и Евангелието, той ще я спаси. Защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си? Или какъв откуп ще даде човек за душата си? Защото, който се срами от Мене и от думите Ми в тоя прелюбодеен и грешен род, и Син Човечески ще се срами от него, кога дойде в славата на Отца Си със светите Ангели. И рече им: истина ви казвам: тук стоят някои, които няма да вкусят смърт, докле не видят царството Божие, дошло в сила.


50 Псалом (чете се)


Слава: По молитвите на преподобния, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

И сега: По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

Стих: Помилуй ме, Боже, по великата Си милост и по множеството Си щедрости, очисти беззаконието ми.

Стихира, глас 1:

Като се отрече от света и се очисти предварително чрез пост от всяка сквернота на плътта и духа, всечудни Онуфрие, целия си се осветил, живеейки като ангел в тяло. Като прибави към постничеството още и страдание заради вярата, получи двоен венец от Христос, прославян заедно с преподобните и мъчениците. Моли се за нашите души.


Литийна молитва (дяконът)


Канони 2

Кондак на предпразненството, глас 4, Подобен: Яви́лся еси́:

Влязъл във водите на Йордан, днес Господ извика на Йоан: не бой се да Ме кръстиш, защото дойдох да спася първосъздадения Адам.

Икос: Не те карам, Кръстителю, да прекрачваш границите; не ти казвам: кажи ми какво казваш на беззаконниците и на какво учиш грешниците. Просто мълчаливо чакам кръщение, и заради това кръщение да приемеш такова достойнство, което не е дадено и на ангелите, защото ще те направя по-велик от всички пророци. От тях само ти единствен ме видя на яве, не в образи, сънища и гадания, а като застанах пред тебе, видя, че дойдох да спася първосъздадения Адам.

Кондак на преподобния, глас 3, Подобен: Дева днесь:

Товето светло страдалчество и божествено отсичане слезе със светото Рождество Христово, видя се и от светото Богоявление, за да имаш, преподобномъчениче, от двете страни светла слава, славни Онуфрие страдалче Христов. 

Икос: Пребивавалият отначало в пост, а след това украсил се в страдалчество, божествения Онуфрий, дойдете да го възхвалим, о христолюбци и любители на мъчениците, като се дивим на неговото божествено обръщане: отричането от света и подчинението на Христос, чрез отсичане на своята воля с безкрайни сълзи, продължителни трудове дни и нощи, протяжни молитви и всенощни бдения, със сърдечно съкрушение, с нищо несравнимо умиление и смирение, отново придоби Христос заради тях и изпро̀си от Него да умре чрез кръв, на които думи се учудваме и като запеем гласно заедно: блажени Онуфрие, славо и похвало на цяла България, не преставай да се молиш за нас, които с вяра те възхваляваме и почитаме твоята памет, страдалецо Христов.

Синаксар: В четвъртия ден на януари празнуваме Предпразненството на Просвещението, съборът на светите 70 апостоли, преподобни Теоктист и преподобния наш отец Онуфрий Габровски. По техните молитви, Христе Боже, помилвай и ни спаси. Амин.


Катавасии на Богоявление: Глубины открыл есть дно. Гл. 2.

Творение на преп. Козма Маюмски,* Превел от гръцкия оригинал проф. Иван Желев Димитров за Богоявление, 6 януари 2016 г.

Песен 1.

І. Могъщият в бран Господ се прослави, като откри дъното на морето и изтегли Своите по суша, а потопи в него противниците.

Песен 3.

І. Господ, Който дава сила на нашите царе и издига знамето на Своите помазаници, се ражда от Дева и отива да се кръсти; затова, вярващи, нека извикаме: никой не е свят, както е нашият Бог, и няма друг справедлив освен Тебе, Господи!

Песен 4.

І. Чу (Йоан Кръстител), Господи, Твоите думи, които си изрекъл за него: „глас на викащия в пустинята“, а когато гръмко си извикал над водното множество, той свидетелства за Твоя Син и изцяло изпълнен от присъствието на Духа, извика: Ти си Христос, Божият мъдрост и сила!

Песен 5. 

І. Иисус, Началникът на живота, идва да премахне осъждането на първосъздадения Адам и макар като Бог да не се нуждае от очистване, падналия Той очиства в Йордан; в него уби враждата и дарява мир, който надвишава всеки ум.


Песен 6.

І. Гласът на Словото, светилникът на Светлината, Зорницата, Предтечата на Слънцето, от пустинята зове всички народи: покайте се и предварително се очистете, защото се яви Христос, Който избавя света от тлението.


Песен 7.

І. Проникналият росен полъх и слизането на Божия ангел запази невредими благочестивите младежи, събрани в огнената пещ; затова, освежени сред пламъка, те с благодарност отправиха песен: благословен си, всевъзпявани Господи на отците ни и Боже!

Песен 8.

Възхваляваме, благославяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

І. Вавилонската пещ показа странно чудо: тя стана извор на роса, защото Йордан щеше да приеме във водите си невеществения Огън и да покрие плътта на кръщавания Създател, Когото благославят народите и Го превъзнасят във всички векове. 

Честнейшую

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!

Народът: (речитативДушата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека.

Ирмоси на 9 песен.

Недоумява всеки човек как по достойнство да те възхвали, затруднява се всеки ум, човешки и ангелски, как да те възпее, Богородице! Но ти, която си добросърдечна, приеми израза на вярата, защото знаеш нашата любов към Бога. Ти си закрилница на християните и ние те величаем.

Припев: Величай, душо моя, по-почитаната от небесните войнства – Девата, пречистата Богородица!

Ирмос:

О, чудо на твоето раждане, което надвишава ума, всечиста Невесто, благословена Майко! Чрез тебе получихме пълното спасение и по достойнство ти благодарим като на благодетелка, и поднасяме дара си – благодарствена песен.


Малка ектения

Свещеникът: Защото Те хвалят всички небесни сили, и на Тебе въздаваме слава, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков.


Светилен на предпразненството.

Подобен: Жены́, услы́шите:

Как водите на реката да те приемат, Човеколюбецо, Който сътвори от нищото реките и моретата? Как да дръзне Предтечата да сложи ръка на пречистата Ти глава, Владико? Тръпнейки, възпяваме, Слове, висотата на Твоята нищета (страдание).

Слава на преподобномъченика, Подобен: Небо звездами:

Преподобномъчениче Господен, Онуфрие страдалче, възпяваме твоите подвизи и благоговейно празнуваме твоята винаги почитаната памет на светлото ти мъченичество.

И сега, на предпразненството. Подобен: Посети́л ны есть;

Готви се, Завулоне, украси се Нефталиме, вдигни, Йордане, Създателя на всичко и Бога, Който идва при тебе по плът, като иска да измие нашите грехове.


Хвалитни стихири

Глас 6, Всякое дихание, (Пс. 150)

Всичко, що диша, да хвали Господ. Хвалете Господ от небесата; Хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.

Подобен: Ангельския:

6. Да извършат над тях писания съд. Тая чест е за всички Негови светии. (Пс. 149:9)

Христос идва при водите на Йордан, както е предсказал викащият глас, и казва на Предтечата: дойди и Ме умий във водата, кръсти Мене, който сега съм слязъл, защото дойдох да умия Адам от първото му падение. Благословен си, Боже наш, който се яви, слава на Тебе.

5. Хвалете Бога в Неговата светиня, хвалете Го в крепостта на силата Му. (Пс. 150:1)

Нито съм изследвал небесните висоти, нито броя на звездите, нито съм измервал земята, а как да докосна главата Ти с ръка? – каза Предтечата на Владиката, – Как да кръстя Тебе, който носиш целия свят на длан? Затова Ти викам: благословен си, Боже наш, който се яви, слава на Тебе.

4. Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс. 150:2)

Аз съм на престола заедно с Отец и Дух Свети и съм носен от ангелските войнства, но заради добросърдечието Си бях приет и се родих в малка пещера във Витлеем, затова сега Ми дай десницата Си, за да измия чрез Себе Си греховете на света.

На преподобния

3. Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс.150:3)

Всехвални мъчениче Христов, страдалче Онуфрие, приеми божествената любов от усърдно славещите те в песнопения и умилни песни, и поменавай твоето отечество с всички, които те хвалят, и чрез твоите към Бога молитви, ги избави от всякакви беди и скърби.

2. Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс. 150:4)
Като предстоиш сега пред Бога, всеславни Онуфрие, и си изпълнен с божествена слава, събран с редиците на преподобните и светите мъченици, спомняй си тези, които възпяват твоето страдание по Бога, и се покланят с вяра и любов на твоя образ.

1. Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс. 150:5-6)

След отсичането на твоята глава, поради суровостта на съдиите беше хвърлено в морето твоето свето тяло, страдалецо, с всичката окървавена пръст, понеже не можеха да гледат да му се покланят верните люде, но пък видяха да бъде целуван образа на твоето свето изображение.

Слава, на преподобния, глас 8:

С Божия сила от причастието с пречистите тайни си се облякъл, безстрашно си застанал пред беззаконното съдилище, и като имаше в себе си Христос да говори, дръзновенно си изобличил нечестието на злото в събора на многото мъчители, които ти отсякоха главата, с Христос си се събрал, Онуфрие, и живееш вечно с Него. Слава на Неговата благост. Но ти, похвало на българите и украшение на Атон, като имаш дръзновение към Него, не преставай да се молиш за своя народ и всички, които те възхваляват.

И сега, глас 6:

Ти води Израил в началото със стълб от светлина и облак, и утоли жаждата им в пустинята. Ти, Който владееш над всички и Твоята природа не може да се опише, как се облече в образа на слуга? Няма да се докосна до Тебе, защото съм сено до огън, но Ти Сам ме кръсти, защото аз трябва да получа очистване от Тебе.


Велико Славословие


Тропар на преподобномъченика, глас 4

Чрез поток сълзи, изтощаване с пост, непрестанна молитва и коленопреклонение, и всенощни бдения, всечудни Онуфрие, невеществения огън на Господнята любов се разпали в твоето сърце, преподобни, и заради Христос безстрашно си тръгнал на смърт, затова Той те направи съучастник на мъчениците и преподобните. Моли Го да се спасят нашите души.


No comments:

Post a Comment