Wednesday, 4 January 2023

5 януари

ПРЕДПРАЗНЕНСТВО НА БОГОЯВЛЕНИЕ

  • Уважаеми певецо, дано да не си сам!!! Без Василиевата литургия и Великия водосвет тук са 35 страници за четене и пеене.


УТРЕНЯ

След Шестопсалмието, Велика ектения

Бог Господь, на глас 4 

Пс. 117

Стих 1: Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е Идещият в името Господне!

Стих 2: Всички народи ме бяха окръжили, но с името Господне аз ги повалих.

Стих 3: Няма да умра, а ще живея, за да разказвам за делата Господни.

Стих 4: Камъкът, Който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла, това стана от Господа и е дивно в очите ни.

Тропар, гл. 4:

Някога, след като Илия беше възнесен, чрез кожуха на Елисей река Йордан се разцепи и водите се разделиха насам и нататък, и за него водният път стана суша, като истински предобраз на кръщението, чрез което ние преминаваме течението на преходния живот. Христос се яви на Йордан, за да освети водите. (три пъти)

Малка ектения, възглас: Защото Твоя е властта и Твое е царството…


Първи седален, гл. 1, по Лик ангельский:

Весели се, река Йордан, при тебе идва доброволно Творецът на всичко, да приеме кръщение от раба Си, защото е добър. Разхубави се, ликувай Адаме и прамайко Ево, защото дойде Избавлението на всички – преблагия Бог!

Слава, и сега, Богородичен:

Владиката, Който е истинският поток от сладости, идва в речните води да се кръсти, като иска да ме напои от водите на очищението. Като го видя Йоан, Му казва: как ще простря ръка над главата Ти, пред Когото всички треперят?


Малка ектения, възглас: Защото си благ и човеколюбив Бог и на Тебе възнасяме слава…

Втори седален, гл. 3, по Красоте девства:

Голотата на Адам облече в одеждите на славата, Добродушни, като по плът се разголи в река Йордан. О, преславно чудо! Как ще те приеме водата, Владико Господи, когато с вода си покрил всичко, както пише. Всички възпяваме, благодетелю Иисусе, твоето явяване.

Слава, и сега, по Боже́ственныя ве́ры:

Най-голямото слънце изгрява от Йордан, което от облака – Дева – възсия, Христос, нашия Бог, като прогонва греховния мрак, и просвещава краищата на света. Благочестиво да се помолиме да получим Неговото осияние, като просим да приемем велика милост.


Псалом 50 чете се


Кондак на предпразненството, гл. 4:

Влязъл във водите на Йордан, днес Господ извика на Йоан: не бой се да Ме кръстиш, защото дойдох да спася първосъздадения Адам.


Икос: Не те карам, Кръстителю, да прекрачваш границите; не ти казвам: кажи ми какво казваш на беззаконниците и на какво учиш грешниците. Просто мълчаливо чакам кръщение, и заради това кръщение да приемеш такова достойнство, което не е дадено и на ангелите, защото ще те направя по-велик от всички пророци. От тях само ти единствен ме видя на яве, не в образи, сънища и гадания, а като застанах пред тебе, видя, че дойдох да спася първосъздадения Адам.

Синаксар: В петият ден на месец януари празнуваме предпразненството на Богоявление. Христе Боже наш, Който си се явил на река Йордан, помилвай и ни спаси. Амин!


Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!

Народът: (речитативДушата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека.

Ирмос, гл. 7

С тайни песни ние, верните, величаем свръхестествената Майка и естествената Дева, единствено благословената сред жените. 

Достойно е наистина да те облажаваме, Богородице, присноблажена и пренепорочна Майка на нашия Бог. По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, тебе, истинска Богородице, величаем!

Малка ектения

Свещеникът, възглас: Защото Тебе хвалят всички небесни сили и на Тебе въздаваме слава…


Светилен, по Духом во святилищи:

Когато Йордан Те видя разсъблечен, с трепет рече на родения от неплодните родители: Йоане, остави да се кръсти Господа, Който с огън и Дух очиства всяка твар. Той и затова дойде: да освети земното и водно естество.

Слава, и сега:

Изгрелият по плът от Дева във Витлеем, към Йордан сега бърза, да омие сквернотата на земнородените, към светлина да приведе седящите в тъмнина, чрез Божествено кръщение.

Хвалитни стихири на Всякое дихание, на 4, гл. 6.

Всичко, що диша, да хвали Господ. Хвалете Господ от небесата; хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.


Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс. 150:2)

Защо, Кръстителю, се не сещаш за промисъла, който извършвам за спасение на всички? Остави древните неща, а помисли за полезните. Вярвай в слезналия Бог, и пристъпи да ми послужиш като на Бог, защото заради добротата Си дойдох да очистя Адам от паденията му.


Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс. 150:3)

Взел на рамена нашите грехове, дойде на Йорданските струи, Иисусе, а аз се ужасих от Твоето страшно пришествие. Как така ме караш да Те кръстя, като Сам си дошъл да ме очистиш, и как така искаш от мен кръщение, Очищение на всички?


Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс. 150:4)

Моето непостижимо естество – Словото, в образ на раб облякох, дойдох на Йордан, по никакъв начин не се отдръпвай от Мен! Ела! Не се бой! Приближи се към Мен, положи десницата си върху главата ми, възкликни: Благословен си, Боже наш, Който се яви, слава на Тебе!


Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс. 150:5-6) 

О, извън ума е безмерната Твоя нищета, Слове Божий! Заради мене, падналия, познах те облечен като Адам по милосърдието Си, а произлезлите от Адам обновени, покорявайки се на Твоите заповеди, верно Ти казват: Благословен си, Боже наш, Който се яви, слава на Тебе!

Слава, гл. 6:

Йоан служейки с трепет на Владиката, се радваше в душата си, и казва весело: Радвайте се с мен, всички родове на праотеца, защото дойде нашето очакване, дойде на Йордан Христос, да очисти всички от греха на Адам, тъй като е добър.

и сега:

Да възпеем, хора, Роденият от Дева и Кръщаващият се в река Йордан, и към Него да възкликнеме: Царю на всяка твар, дарувай ни неосъдително, с чиста съвест да достигнеме Твоето верно, свято, тридневно въздигане от мъртвите!


Велико Славословие чете се

На Тебе слава подобава, Господи Боже наш, и на Тебе слава възнасяме на Отца, и Сина, и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Слава във висините Богу, на земята мир, между човеците благоволение. 

Хвалим Те, благославяме Те, покланяме Ти се, славословим Те, благодарим Ти заради великата Твоя слава. Господи Царю небесни, Боже Отче Вседържителю, Господи Сине единородни Иисусе Христе, и Светий Душе! Господи Боже, Агнец Божий, Сине на Отца, Който вземаш върху Си греха на света, помилуй нас – Ти, Който вземаш върху Си греховете на света! Приеми нашата молитва, Ти, Който седиш отдясно на Отца, и помилуй нас! Защото само Ти си свят, само Ти си Господ, Иисус Христос, за слава на Бога Отца! Амин!

Всеки ден ще Те благославям и ще прославям Твоето име во веки и във вечни векове! Удостой ни, Господи, през тоя ден да се запазим от грях! Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името ти во веки! Амин! Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме!

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби! Господи, прибежище бил си нам от род във род. Аз рекох: „Господи, помилуй ме и изцери душата ми, защото съгреших пред Тебе“. Господи, към тебе прибягнах, научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог. Защото у Тебе е изворът на живота; в Твоята светлина ще видим светлина. Продължи Твоята милост към тия, които Те познават. 

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни и хвално и прославено да е името Ти во веки. Амин! Да бъде, Господи, милостта Ти над нас според както Ти се уповаваме. Благословен си Ти Господи научи ме на Твоите наредби. Благословен си Владико вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си Ти, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Твоята милост Господи е вечна, делата на ръцете си не изоставяй. На Тебе подобава хвала, на Тебе подобава пение. Тебе слава подобава, на Отца и Сина и на Светия Дух, сега и всякога, и във вечни векове. Амин!


Просителна ектения


Стиховни стихири, гл. 2, по До́ме Евфра́тов:

Ето Царят; ето, израилевото очакване дойде. Хора радвайте се, защото Светлината се явява!

Стих: Затова си спомням за Тебе от земята Йорданска и от Ермон. (Пс.41:7)

На живеещите на земята в плът се показа сега божествената Светлина, на пребиваващите в тъмнина се яви, и над всички благодат възсия.

Стих: Видяха Те, Боже, водите, видяха Те водите и се уплашиха. (Пс.76:17)

Светилниче на Светлината, заря на Слънцето, предтечо на Словото, приятелю на Жениха, пророче, послужи Му!

Слава, и сега, гл. 8:

Йоане Кръстителю, който още когато бе в утробата Ме позна, послужи Ми на реката, заедно с ангелите служба Ми принеси. Протегни се и докосни главата Ми пречиста, а когато видиш да треперят планините и Йордан да се връща назад, с тях извикай: Господи, който си се въплътил от Дева заради нашето спасение, слава на Тебе!


Благо есть (Пс. 91)

Добро е да славим Господа и да възпяваме Твоето име, Всевишний, да разгласяме сутрин Твоята милост, и Твоята истина – нощем.


Трисветое 


Тропар, гл. 4:

Някога, след като Илия беше възнесен, чрез кожуха на Елисей река Йордан се разцепи и водите се разделиха насам и нататък, и за него водният път стана суша, като истински предобраз на кръщението, чрез което ние преминаваме течението на преходния живот. Христос се яви на Йордан, за да освети водите.


Ако Богоявление се случи в неделя или понеделник, царските часове се четат в петък преди празника, с отпуст, без вечерня и без Василиева литургия.

Ако Богоявление се случи в друг седмичен ден, т.е. от вторник до събота включително, тогава царските часове се четат на предидущия ден (на 5 януари), по същия ред, както е изложен пред Рождество Христово:


Царски часове на Богоявление


ПЪРВИ ЧАС

Свещеника с епитрахил и фелон отваря царските врата (които стоят отворени до края на царските часове). Взема светото евангелие и го поставя на аналой на средата на храма и оттам възглася: 

Благословен е нашият Бог всякога, сега и винаги и во веки веков.

Хор: Амин!

Свещеникът: Слава на Тебе Боже наш, слава на Тебе. Царю небесни, Утешителю Дух на истината, Който Си навсякъде и всичко изпълваш, Съкровище на благата и Подателю на живота! Дойди и всели се в нас и ни очисти от всяка сквернота и спаси Благий нашите души!

Четец: Трисветое, Отче наш… Господи, помилуй! (12 пъти) Слава на Отец, и Син, и Свети Дух, сега, и винаги, и во веки веков. Амин.


Докато четецът чете псалмите, свещеникът кади целия храм.

Дойдете да се поклоним на Царя, нашия Бог! Дойдете да се поклоним и паднем пред Христа, Царя, нашият Бог! Дойдете да се поклоним и паднем пред Самия Христос, нашия Цар и Бог!

Псалом 5

Чуй внимателно думите ми, Господи, вникни в моя зов; обърни внимание на гласа на моето моление, Царю мой и Боже мой, понеже на Тебе ще се помоля, Господи. В ранни зори чуй гласа ми, в ранни зори ще застана пред Тебе и Ти ще ме видиш; понеже Ти си Бог, Който не желае беззаконие, не ще се всели при Тебе вършещият зло, нито беззаконниците ще пребъдат пред очите Ти. Ти мразиш всички, които вършат беззаконие, Ти ще погубиш всички, които говорят лъжа. Господ се гнуси от човек кръвник и измамник. Аз пък по великата Ти милост ще вляза в Твоя дом, на Твоя свят храм ще се поклоня, изпълнен със страх пред Тебе. Господи, напъти ме с Твоята правда, заради враговете ми изправи пред Тебе моя път, понеже в устата им няма истина, сърцето им e суетно, зинал гроб е гърлото им, с езиците си мамеха. Съди ги, Боже, нека пропаднат замислите им: по многото им злочестие изхвърли ги, че твърде много Те огорчиха, Господи. И да се развеселят всички, които на Тебе се уповават, навеки ще се възрадват и Ти ще се вселиш в тях; и ще се похвалят с Тебе ония, що любят името Ти. Понеже Ти ще благословиш праведника, Господи, и като с щит си ни увенчал с Твоето благоволение.

Псалом 22

Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая: Той ме настанява на злачни пасбища и ме води на тихи води, подкрепя душата ми, насочва ме по пътя на правдата заради Своето име. Да тръгна и по долината на смъртната сянка, няма да се уплаша от злото, защото Ти си с мене; Твоят жезъл и Твоята палица ме успокояват. Ти приготви пред мене трапеза пред очите на враговете ми, помаза главата ми с елей; чашата ми е препълнена. Тъй благостта и милостта (Ти) да ме придружават през всички дни на живота ми, и аз ще пребъдвам в дома Господен много дни.

Псалом 26

Господ е моя светлина и мое спасение; от кого ще се боя? Господ е крепост на моя живот, от кого ще се плаша? Ако ме нападат злодейци, противници и враговете ми, за да изядат плътта ми, те сами ще се спънат и паднат. И полк да се опълчи против мене, няма да се уплаши сърцето ми; и война да се дигне против мене, и тогава ще се надявам. Едно само молих от Господа, само това искам: да пребъдвам в дома Господен през всички дни на живота си, да гледам Господнята красота и да посещавам Неговия (свети) храм, защото в злочест ден Той би ме укрил в Своята скиния, би ме скрил в тайника на Своето жилище, би ме възкачил на скала. Тогава главата ми би се издигнала над враговете, които ме окръжават; и аз бих пренесъл в Неговата скиния хвалебни жертви, бих пял и възпявал Господа. Чуй, Господи, гласа ми, с който викам; помилуй ме и послушай ме. Сърцето ми повтаря Твоите думи: „търсете лицето Ми“; и аз ще търся лицето ти, Господи. Не скривай от мене лицето Си; не отблъсквай в гняв Твоя раб. Ти беше мой помощник; не ме отхвърляй и не ме оставяй, Боже, Спасителю мой! Защото баща ми и майка ми ме оставиха, но Господ ще ме приеме. Научи ме, Господи, на Твоя път и насочи ме в пътеката на правдата, поради враговете ми;  не ме предавай на произвола на моите врагове, защото въстанаха против мене лъжливи свидетели и дишат злоба. Но аз вярвам, че ще видя Господнята благост в земята на живите. Надявай се на Господа, бъди мъжествен, и да укрепва сърцето ти; надявай се на Господа!

Слава на Отца и Сина и Светия Дух и сега и всякога и во век и веков. Амин 

Алилуйя, алилуйя, алилуйя, слава на Тебе, Боже (3 пъти) Господи помилуй (3 пъти)

Слава на Отца и Сина и Светия Дух (и четем тропара на предпразненството)

Някога, след като Илия беше възнесен, чрез кожуха на Елисей река Йордан се разцепи и водите се разделиха насам и нататък, и за него водният път стана суша, като истински предобраз на кръщението, чрез което ние преминаваме течението на преходния живот. Христос се яви на Йордан, за да освети водите.

И сега и всякога и во веки веков. Амин. 

Как да Те наречем, о Благодатна? Небе ли, защото от Тебе възсия Слънцето на правдата? Рай ли, защото от Тебе разцъфтя Цветът на нетлението? Дева ли, защото си останала нетленна? Чиста Майка ли, защото си носила на светите си обятия Сина, Бога на всичко? Него моли да се спасят душите ни.


Тропари, от св. патр. Софроний Йерусалимски, глас  8:

Днес се освещава естеството на водата, и река Йордан се разделя, и водата връща своите струи, когато видя Владиката да се кръщава.

Вторият хор същото.

Първият хор припев: Затова си спомням за Тебе от земята Йорданска и от Ермон. (Пс.41:7)

Ти дойде на реката като Човек, Христе Царю, и настояваш да приемеш кръщение като на раб от ръката на Предтечата, заради нашите грехове, добри Човеколюбче.

Вторият хор друг припев: Видяха Те, Боже, водите, видяха Те водите и се уплашиха. (Пс.76:17)

Ти дойде на реката като Човек, Христе Царю, и настояваш да приемеш кръщение като на раб от ръката на Предтечата, заради нашите грехове, добри Човеколюбче.

Слава:

Като прие формата на раб, Господи, Ти дойде при Йоан, гласът на викащия в пустинята: „Пригответе път на Господа!“ и Ти поиска Кръщение, въпреки че не познаваш греха. Водите Те видяха и се страхуваха. Предтечата трепереше в отговор, извика и каза: „Как да Те осветя, Който си източникът на Светлината? Как мога аз, слугата, да сложа ръка върху Господаря? Освети мен и водите, Спасителю, който отнемаш греха на света!“

И сега, същият.


Паримия

Свещеникът: Да внимаваме. Мир на всички. Премъдрост.

Прокимен, глас 4: Загърмя Господ в небесата, и Всевишният издаде Своя глас. (Пс.17:14) Стих: Ще Те възлюбя, Господи, крепост моя! Господ е моя твърдиня и мое прибежище.

Свещеникът: Премъдрост.

Четецът: Ще се чете от пророчеството на Исаия (35:1-10).

Свещеникът: Да внимаваме. 

Четецът: Тъй казва Господ: Ще се развесели пустинята и сухата земя, и необитаемата страна ще се зарадва и разцъфти като крин; великолепно ще цъфти и ще се радва, ще тържествува и се весели; славата на Ливан ще й се даде, великолепието на Кармил и Сарон; те ще видят славата на Господа, величието на нашия Бог. Укрепете ослабналите ръце и уякчете треперещите колена; кажете на боязливите духом: бъдете твърди, не се бойте: ето, вашият Бог иде с отмъщение, с отплата Божия: Той ще дойде и ще ви спаси. Тогава ще се отворят очите на слепи, и ушите на глухи ще се отпушат. Тогава хромият ще скочи като елен, и езикът на немия ще пее; защото води ще бликнат в пустинята, и потоци в степите. И водният призрак ще се превърне в езеро, и жадната земя във водни извори; в жилището на чакалите, дето те почиват, ще стане място за тръст и рогоз. И там ще бъде друм, и пътят по него ще се нарече свет път; нечистият не ще ходи по него; но той ще бъде само за тях; които ходят по тоя път, дори и неопитните не ще се заблудят. Лъв не ще има там, и лют звяр не ще възлезе по него; той няма да се намери там, а ще ходят изкупените. И ще се върнат избавените от Господа, ще дойдат на Сион с радостно възклицание; и вечна радост ще бъде над главата им; те ще намерят радост и веселие, а скръб и въздишка ще се отдалечат.


Апостол

Свещеникът: Премъдрост. 

Четецът: Ще се чете от Деянията на светите апостоли (13:25-32) от ев. Лука.

Свещеникът: Да внимаваме.

Четецът: В онези дни, когато Йоан свършваше своето поприще, думаше: „за кого ме смятате? Не съм аз Христос, но ето, след мене иде Оня, Комуто не съм достоен да развържа обущата на нозете“. Вам, мъже братя, синове на Авраамовия род, и на ония между вас, които се боят от Бога, е пратено словото на това спасение. Защото жителите иерусалимски и техните началници, като не познаха Него и пророческите думи, които се четат всяка събота, и като Го осъдиха, изпълниха тия думи; и макар да не намериха никаква вина, достойна за смърт, поискаха от Пилата да Го убие. А когато извършиха всичко, що бе писано за Него, снеха Го от дървото и положиха в гроб. Но Бог Го възкреси от мъртвите; през много дни Той се явяваше на ония, които бяха възлезли с Него от Галилея за Иерусалим и които сега са Негови свидетели пред народа. И ние ви благовестим сега, че обещанието, дадено на отците, Бог изпълни над нас, техни чеда, като възкреси Иисуса.

Свещеникът: Мир на тебе, четещия. 

Хор: Алилуйя, алилуйя, алилуйя.


Евангелие

Свещеникът: Премъдрост с благоговение да изслушаме светото евангелие. Мир на всички.

Хор: И на твоя дух.

Свещеникът: Ще се чете из светото евангелие според ев. Матей (3:1-6).

Хор: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе.

Свещеникът: Да внимаваме.

В ония дни дохожда Йоан Кръстител и проповядва в Юдейската пустиня и казва: покайте се, защото се приближи царството небесно. Защото този е, за когото е казал пророк Исаия: „гласът на викащия в пустинята говори: пригответе пътя на Господа, прави правете пътеките Му“. А сам Йоан носеше дреха от камилска вълна и кожен пояс на кръста си; а храната му беше акриди и див мед. Тогава Иерусалим и цяла Юдея, и цяла Йорданска околност излизаха при него и се кръщаваха от него в река Йордан, като изповядваха греховете си.

Хор: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе.


Откъси от псалми

Четец: Утвърди стъпките ми в Твоето слово и не давай да ме обладае никакво беззаконие. (Пс.118:133)

Избави ме от човешко подтисничество, и ще пазя Твоите заповеди. (Пс.118:134)

Осияй Твоя раб със светлината на лицето Си, и ме научи на Твоите устави. (Пс.118:135)

Да се изпълнят устата ми с хвала (та да възпявам Твоята слава), да възпявам всеки ден Твоето великолепие. (Пс.70:8)


Трисветое 

Свещеникът: Защото Твое е царството и силата, и славата на Отец и Син и Свети Дух,  сега и винаги и във вечни векове. Четец: Амин.  


Кондак на предпразненството, гл. 4:

Влязъл във водите на Йордан, днес Господ извика на Йоан: не бой се да Ме кръстиш, защото дойдох да спася първосъздадения Адам.


Господи помилвай (40 пъти). 

Христе Боже, Комуто всяко време и всеки час на небето и на земята се отдава поклонение и слава, Който си дълготърпелив, многомилостив и добросърдечен, праведните обичаш, грешните милваш и всички призоваваш към спасение с обещание на бъдещите блага. Сам Ти, Господи, приеми и нашите молитви в тоя час, напътвай  живота ни към Твоите заповеди, освети нашите души, очисти телата ни, помислите ни изправи, мислите очисти и ни избави от всяка скръб, злини и болести. Огради ни с Твоите свети Ангели, та запазвани и наставлявани от тяхното войнство, да постигнем единство във вярата и познание на Твоята непристъпна слава, защото си благословен во веки веков. Амин.

Господи помилвай (3 пъти) Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога и във вечни векове. Амин. 

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово, същинска Богородица, тебе величаем.

В името Господне, благослови, отче! 

Свещеникът: Боже, бъди щедър към нас и ни благослови. Просветли лицето Си към нас и ни помилвай.

Хор: Амин.  

Свещеникът: Христе, истинската светлина, която просвещава и освещава всеки човек, идващ на света, нека блесне върху нас светлината на лицето Ти, за да видим в нея непристъпната светлина. Управи нашите стъпки към изпълнение на Твоите заповеди, по молитвата на пречистата Твоя майка и на всички Твои светии. Амин.


ТРЕТИ ЧАС

Дойдете да се поклоним на Царя, нашия Бог! Дойдете да се поклоним и паднем пред Христа, Царя, нашият Бог! Дойдете да се поклоним и паднем пред Самия Христос, нашия Цар и Бог!

Псалом 28

Въздайте Господу, синове Божии, въздайте Господу слава и чест, въздайте Господу слава на името Му; поклонете се Господу в благолепното Му светилище. Гласът Господен се носи над водите; Бог на славата, Господ загърмя над големите води. Гласът Господен е силен, гласът Господен е величествен. Гласът Господен поваля кедри; Господ събаря кедри ливански и ги прави да скачат като телец, Ливан и Сирион – като млад еднорог. Гласът Господен секне огнен пламък. Гласът Господен разтърсва пустиня, разтърсва Господ пустиня Кадес. Гласът Господен освобождава бременни кошути и оголва гори; и в храма Му всичко възвестява Неговата слава. Господ е седял над потопа, и ще седи Господ като цар навеки. Господ ще даде сила на Своя народ, Господ ще благослови с мир Своя народ.

Псалом 41

Както кошута жадува за водни потоци, тъй и душата ми, Боже, копнее за Тебе! Душата ми жадува за Бога силний, живий: кога ще дойда и се явя пред лицето Божие! Сълзите ми бяха хляб за мене денем и нощем, когато всеки ден ми думаха: де е твоят Бог? Колчем си спомня това, изливам душата си, защото съм ходил с многолюдие, влизал съм с тях в Божия дом с радостния и славословен глас на празнуващото множество. Защо униваш, душо моя, и защо се смущаваш? Уповавай се на Бога, защото аз още ще славя Него, моя Спасител и моя Бог. Унива в мене душата ми; затова си спомням за Тебе от земята Йорданска, от Ермон, от планина Цоар. Бездна бездна призовава с гласа на Твоите водопади; всички Твои води и Твои вълни преминаха над мене. Денем Господ ще покаже милостта Си, и нощем песен ще Му пея, молитва към Бога на моя живот. Ще кажа на Бога, моя застъпник: защо си ме забравил? Защо ходя натъжен от обидите на врага? Сякаш костите ми се трошат, кога враговете ми се гаврят над мене, кога ми думат всеки ден: де е твоят Бог? Защо униваш, душо моя, и защо се смущаваш? Уповавай се на Бога, защото аз още ще славя Него, моя Спасител и моя Бог.

Псалом 50 

Помилуй ме, Боже, по голямата Си милост, и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми. Много пъти ме умий от моето беззаконие и очисти ме от моя грях, защото беззаконията си съзнавам, и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе, пред Тебе едничкия съгреших и лошо пред Твоите очи извърших; тъй че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд.Ето, в беззаконие съм заченат, и в грях ме роди майка ми. Ето, Ти обикна истината в сърцето, и вътре в мене ми яви мъдростта Си. Поръси ме с исоп, и ще бъда чист; умий ме, и ще бъда по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие, и ще се зарадват костите, от Тебе съкрушени. Отвърни лицето Си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. Не ме отхвърляй от лицето Си и Светия Твой Дух не отнимай от мене. Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния Дух ме утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища, и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение, и езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми, и устата ми ще възвестят Твоята хвала; защото, да би искал жертва, аз бих Ти дал; но към всесъжения не благоволиш. Жертва Богу е дух съкрушен; сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро (Господи) на Сион по Твоето благоволение; въздигни стените иерусалимски; тогава ще Ти бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжение; тогава на Твоя олтар ще възложат телци.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух, и сега и всякога и во веки веков. Амин.

Алилуйя, алилуйя, алилуйя, слава на Тебе, Боже. (3 пъти) Господи помилвай (3 пъти). 

Слава на Отца и Сина и Светия Дух, (четем тропар на предпразненството

Някога, след като Илия беше възнесен, чрез кожуха на Елисей река Йордан се разцепи и водите се разделиха насам и нататък, и за него водният път стана суша, като истински предобраз на кръщението, чрез което ние преминаваме течението на преходния живот. Христос се яви на Йордан, за да освети водите.

И сега и всякога и во веки веков. Амин. 

Богородице, ти си истинската лоза, от която израсна за нас Плода на живота; на тебе се молим: моли се, Владичице, заедно със светите апостоли, да бъдат помилвани душите ни.


Тропари, от св. патр. Софроний Йерусалимски, глас  8:

В това време се кади евангелието, иконите и народа.

Когато Предтечата и Кръстителят, Пророкът, почитан над всички пророци, погледна Тебе, Божият Агнец, Който отнема греховете на света, дясната му ръка затрепери и обезпокоен от противоречиви мисли, каза: „Не смея да сложа ръката си на главата Ти, божествено Слово. Сам Ти ме освети и ме просвети, щедри Господи. Защото Ти си Животът, и Светлината и Мира на света“.

Вторият хор същото.

Първият хор припев: Затова си спомням за Тебе от земята Йорданска и от Ермон. (Пс.41:7)

Гл. 4: Троицата, нашият Бог, ни се яви днес неразделно: Отец даде глас на звучно свидетелство за явилият се (Син); и Духът, под формата на гълъб, слетя от небето; докато Синът, застанал пред Предтечата, преклони пречистата Си глава и като се кръсти, избави човечеството от робство, защото е човеколюбив.

Вторият хор друг припев: Видяха Те, Боже, водите, видяха Те водите и се уплашиха. (Пс.76:17)

Същият тропар.

Слава, глас 5:

Когато Ти дойде в плът при река Йордан, Господи, желаейки да се кръстиш, под формата на човек, Животодавецо, за да спасиш нас, които сме се заблудили, от всеки капан и змийска хитрост, и за да ни просветиш, Отецът свидетелства за Тебе, а Светият Дух, във формата на гълъб, слезе и остана върху Тебе. И сега се всели в нашите души, Човеколюбче.

И сега, същият.


Паримия

Свещеникът: Да внимаваме. Мир на всички. Премъдрост.

Прокимен, глас 6: Видяха Те, Боже, водите, видяха Те водите и се уплашиха. (Пс.76:17) Стих: Гласът ми е към Бога, и ще викам; гласът ми е към Бога, и Той ще ме чуе. (Пс.76:2)

Свещеникът: Премъдрост.

Четецът: Ще се чете от пророчеството на Исаия (1:16-20).

Свещеникът: Да внимаваме. 

Четецът: Тъй казва Господ: Умийте се, очистете се; махнете от очите Ми злите си деяния; престанете да правите зло; научете се да правите добро, търсете правда, избавяйте угнетен, защищавайте сирак, застъпяйте се за вдовица. Тогава дойдете – и ще отсъдим, казва Господ. Да бъдат греховете ви и като багрено, – като сняг ще избеля; да бъдат червени и като пурпур, – като вълна ще избеля. Ако поискате и послушате, ще ядете благата земни; ако пък се отречете и упорствувате, меч ще ви изтреби: защото устата Господни говорят.


Апостол

Свещеникът: Премъдрост. 

Четецът: Ще се чете от Деянията на светите апостоли (19:1-8) от ев. Лука.

Свещеникът: Да внимаваме.

Четецът: В онези дни, докле Аполос беше в Коринт, Павел премина през горните страни, дойде в Ефес и, като намери там някои ученици, каза им: като повярвахте, приехте ли Светаго Духа? А те му отговориха: нито сме и чули, дали има Дух Светий. Той им рече: а в какво се кръстихте? Те отговориха: в Йоановото кръщение. Павел каза: Йоан кръщава с покайно кръщение, казвайки на народа да вярва в Оногова, Който иде след него, сиреч, в Христа Иисуса. Като чуха това, те се кръстиха в името на Господа Иисуса. И когато Павел възложи на тях ръце, слезе върху им Дух Светий, и те почнаха да говорят на разни езици и да пророчествуват. Всички бяха около дванайсет души. А като влезе в синагогата, Павел проповядваше без страх и през три месеца наред беседваше и увещаваше за царството Божие.

Свещеникът: Мир на тебе, четещия. 

Хор: Алилуйя, алилуйя, алилуйя.


Евангелие

Свещеникът: Премъдрост с благоговение да изслушаме светото евангелие. Мир на всички.

Хор: И на твоя дух.

Свещеникът: Ще се чете из светото евангелие според ев. Марко (1:1-8).

Хор: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе.

Свещеникът: Да внимаваме.

Начало на Евангелието на Иисуса Христа, Сина Божий, както е писано у пророците: „ето, Аз изпращам пред лицето Ти Моя Ангел, който ще приготви Твоя път пред Тебе“. „Гласът на викащия в пустинята говори: пригответе пътя на Господа, прави правете пътеките Му“. Йоан кръщаваше в пустинята и проповядваше покайно кръщение за опрощаване грехове. И излизаха при него цялата Юдейска страна и йерусалимци, и всички се кръщаваха от него в река Йордан, като изповядваха греховете си. А Йоан носеше дреха от камилска вълна, и кожен пояс на кръста си, и ядеше акриди и див мед. И проповядваше, думайки: след мене иде по-силният от мене, на Когото не съм достоен да се наведа и развържа ремъка на обущата Му; аз ви кръстих с вода, а Той ще ви кръсти с Дух Светий.

Хор: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе.


Четец: Благословен да бъде Господ всеки ден! Бог ни възлага бреме, но Той ни и спасява. (Пс.67:20)


Трисветое 

Свещеникът: Защото Твое е царството и силата, и славата на Отец и Син и Свети Дух,  сега и винаги и във вечни векове. Четец: Амин.  


Кондак на предпразненството, гл. 4:

Влязъл във водите на Йордан, днес Господ извика на Йоан: не бой се да Ме кръстиш, защото дойдох да спася първосъздадения Адам.


Господи помилвай (40 пъти

Христе Боже, Комуто всяко време и всеки час на небето и на земята се отдава поклонение и слава, Който си дълготърпелив, многомилостив и добросърдечен, праведните обичаш, грешните милваш и всички призоваваш към спасение с обещание на бъдещите блага. Сам Ти, Господи, приеми и нашите молитви в тоя час, напътвай  живота ни към Твоите заповеди, освети нашите души, очисти телата ни, помислите ни изправи, мислите очисти и ни избави от всяка скръб, злини и болести. Огради ни с Твоите свети Ангели, та запазвани и наставлявани от тяхното войнство, да постигнем единство във вярата и познание на Твоята непристъпна слава, защото си благословен во веки веков. Амин.

Господи помилвай (3 пъти) Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога и във вечни векове. Амин. 

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово, същинска Богородице, тебе величаем.

В името Господне, благослови, отче! 

Свещеникът: Боже, бъди щедър към нас и ни благослови. Просветли лицето Си към нас и ни помилвай. 

Хор: Амин.  

Свещеникът: Владико Боже, Отче Вседържителю, Господи Сине Единородни Иисусе Христе и Светий Душе, едно Божество, една сила, помилуй ме грешния и по който начин Ти е угодно, спаси мене, недостойния Твой раб, защото си благословен во веки веков. Амин.


ШЕСТИ ЧАС

Дойдете да се поклоним на Царя, нашия Бог! Дойдете да се поклоним и паднем пред Христа, Царя, нашият Бог! Дойдете да се поклоним и паднем пред Самия Христос, нашия Цар и Бог!

Псалом 73

Защо, Боже, си ни отхвърлил завинаги? Защо гневът Ти се е разпалил против овците на Твоето пасбище? Спомни си Твоя народ, който Ти от старо време си придобил и изкупил за дял на Твоето притежание, спомни си тая Сион планина, на която си се заселил. Подигни стъпките Си към вековните развалини: врагът разруши всичко в светилището. Рикат Твоите врагове всред събранията Ти; поставили са своите знакове, вместо нашите знамена; изглеждаха като някой, който дига брадва върху сплетените на дърво клони; и сега всички резби в него изведнъж разрушиха с топори и секири; предадоха на огън Твоето светилище; съвсем оскверниха жилището на Твоето име; рекоха в сърцето си: „да ги разорим съвсем“, – и изпогориха всички места на Божиите събрания по земята. Нашите знакове не виждаме, няма вече пророк и няма с нас никой, който да знае, докога ще трае това. Докога, Господи, ще ни кори врагът? противникът вечно ли ще хули Твоето име? Защо отдръпваш ръката Си и десницата Си? Порази ги отсред недрата Си, Боже, Царю мой отвека, Който извършваш спасение сред земята! Със силата Си Ти раздвои морето, във водата строши главите на змейовете; Ти строши главата на левиатана, даде го за храна на людете (етиопски) в пустинята; Ти пресече извори и потоци, Ти пресуши буйни реки. Твой е денят и Твоя е нощта: Ти си приготвил светилата и слънцето; Ти си установил всички предели на земята, лято и зима Ти си наредил. Спомни си, прочее: врагът кори Господа, и люде безумни хулят Твоето име. Не предавай на зверове душата на Твоята гургулица; не забравяй завинаги събранията на Твоите бедни. Милостно погледни на Своя завет, защото всички мрачни места по земята се изпълниха с насилнишки жилища. Да се не върне посрамен потиснатият; сиромах и беден да възхвалят Твоето име. Стани, Боже, защити делото Си, спомни всекидневната хула към Тебе от безумния; не забравяй вика на Твоите врагове, шумът на тия, които въстават против Тебе, непрестанно се подига.

Псалом 76

Гласът ми е към Бога, и ще викам; гласът ми е към Бога, и Той ще ме чуе. В деня на скръбта си търся Господа; ръката ми нощем е простряна и се не уморява; душата ми се отказва от утеха. Спомням си за Бога и треперя; помислям, и духът ми изнемогва. Ти ми не даваш да затворя очи; потресен съм и не мога да говоря. Размислям за стародавни дни, за годините на минали векове; припомням си моите песни нощем, беседвам със сърцето си, и духът ми изпитва: нима Господ завинаги е отхвърлил и не ще вече да благоволи? Нима завинаги е престанала Неговата милост, и Неговото слово се пресекло от рода в род? Нима Бог е забравил да милува? Нима в гнева Си Той е затворил Своите щедрости? И си казах: ето моята тъга – десницата на Всевишния се е изменила. Ще си спомням за делата на Господа; ще си спомням за Твоите древни чудеса; ще вниквам във всички Твои дела и ще размислям за Твоите велики деяния. Боже, Твоят път е свет. Кой Бог е тъй велик, както Бог (наш)! Ти си Бог, Който прави чудеса; Ти яви Своята мощ посред народите; Ти избави с мишцата Си Твоя народ, синовете на Якова и на Иосифа. Видяха Те, Боже, водите, видяха Те водите и се уплашиха, и бездните затрепериха. Облаците изливаха вода, черните облаци издаваха гръм, и Твоите стрели летяха. Гласът на Твоя гръм се носеше в небесния кръг; светкавици осветяваха вселената; земята трепереше и се тресеше. Твоят път в морето, Твоите пътеки в големите води и Твоите следи са незнайни. Ти води като стадо Твоя народ чрез ръката на Моисея и Аарона.

Псалом 90

Който живее под покрива на Всевишния, той обитава под сянката на Всемогъщия, и казва Господу: Ти си мое прибежище, защита моя, Бог мой, Комуто се уповавам! Той ще те избави от примка на ловец, от изтребителна пораза, с перата Си ще те осени и под крилете Му ще бъдеш на безопасно; щит и ограда е Неговата истина. Няма да се уплашиш от ужасите нощем, от стрелата, която лети денем, от ходещата в тъмата язва, от заразата, която опустошава по пладне. До тебе ще паднат хиляда, и десет хиляди тебе отдясно; но до тебе няма да се приближи: само ще гледаш с очите си и ще виждаш отплатата на нечестивците. Защото ти каза: Господ е мое упование; Всевишния си избрал за твое прибежище; зло няма да ти се случи, и язва няма да се приближи до твоето жилище; защото ще заповяда на Ангелите Си за тебе, да те опазват във всички твои пътища: ще те понесат на ръце, да се не спънеш о камък с ногата си; аспида и василиск ще настъпиш, лъв и змей ще тъпчеш. Задето той Ме възлюби, ще го избавя; ще го защитя, защото позна името Ми. Ще повика към Мене, и ще го чуя; с него съм в скърби; ще го избавя и ще го прославя, ще го наситя с дълги дни и ще му явя Моето спасение.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух, и сега и всякога и во веки веков. Амин.

Алилуйя, алилуйя, алилуйя слава на Тебе, Боже (3 пъти). Господи помилуй (3 пъти).

Слава на Отца и Сина и Светия Дух (четем тропара на предпразненството) 

Някога, след като Илия беше възнесен, чрез кожуха на Елисей река Йордан се разцепи и водите се разделиха насам и нататък, и за него водният път стана суша, като истински предобраз на кръщението, чрез което ние преминаваме течението на преходния живот. Христос се яви на Йордан, за да освети водите.

И сега и всякога и во веки веков. Амин.

Ние нямаме дръзновение заради множеството наши съгрешения, но Ти моли Родилия се от Тебе, Богородице Дево, защото голяма сила има молението на Майката пред добросърдечието на Владиката. Не презирай молбите на грешните, Всечиста, защото милостив е и може да спаси Този, Който пожела да пострада заради нас.


Тропари, от св. патр. Софроний Йерусалимски, глас  8:

В това време се кади евангелието, иконите и народа.

Така каза Господ на Йоан: „Пророче, ела и Ме кръсти, Който те създадох и Който по благодат те просвещавам и очиствам всички хора. Докосни се до моята божествена глава, не се колебай. Пророче, нека бъде така сега, защото дойдох да изпълня всяка правда. Така че, не се колебай изобщо, защото много искам да унищожа врага, който се крие във водите княза на тъмнината, и така да избавя света от капаните му, и да даря вечен живот, в моята любов към човечеството“.

Вторият хор същото.

Първият хор припев: Затова си спомням за Тебе от земята Йорданска и от Ермон. (Пс.41:7)

Гл. 6: Днес пророчеството в псалмите е близо до сбъдването. Защото се казва: „Морето видя и побягна; Йордан назад се върна (Пс.113:3) пред лицето на Господа, пред лицето на Бога Яковов“ (Пс.113:7), който дойде сега при раба Си да приеме кръщение. Така чрез Него ние да се измием от нечистотата на идолите и душите ни да бъдат просветени.

Вторият хор друг припев: Видяха Те, Боже, водите, видяха Те водите и се уплашиха. (Пс.76:17)

Същият тропар.

Слава, глас 5:

Защо връщаш водите си, Йордане? Защо обръщаш течението си и не продължаваш да течеш естествено? И Реката отговаря: „Не мога да понеса всепоглъщащия Огън. Удивлявам се и тръпна от крайното снизхождение, защото не съм свикнала да мия Чистия, нито да очиствам Безгрешния, но само осквернени съдове. Но сега Христос, който се кръщава в мен, ме учи да изгарям тръни от грехове. Йоан свидетелства заедно с мен, гласът на Словото вика: „Ето Агнецът Божии, Който взима върху Си греха на света!““ Към Него, верни, да извикаме: „Боже, Който се яви за наше спасение, слава на Тебе!“

И сега, същият.


Паримия

Свещеникът: Да внимаваме. Мир на всички. Премъдрост.

Прокимен, глас 4: Твоят път в морето, Твоите пътеки в големите води. (Пс.76:20) Стих: Гласът на Твоя гръм се носеше в небесния кръг. (Пс.76:19)

Свещеникът: Премъдрост.

Четецът: Ще се чете от пророчеството на Исаия (12:3-6).

Свещеникът: Да внимаваме. 

Четецът: Тъй казва Господ: с радост ще черпите вода от изворите на спасението, и ще кажете в него ден: славете Господа, призовавайте името Му; разгласяйте между народите делата Му; напомняйте, че името Му е велико; пейте Господу, защото Той е направил нещо велико – нека знаят това по цяла земя. Весели се и радвай се, жителко Сионова, защото велик е посред тебе Светият Израилев.


Апостол

Свещеникът: Премъдрост. 

Четецът: Ще се чете от посланието на св. Ап. Павел към Римляните.(6:3-11)

Свещеникът: Да внимаваме.

Четецът: Братя, всички ние, които се кръстихме в Христа Иисуса, в Неговата смърт се кръстихме? И тъй, ние се погребахме с Него чрез кръщението в смъртта, та, както Христос възкръсна от мъртвите чрез славата на Отца, тъй и ние да ходим в обновен живот. Защото, ако сме сраснати с подобието на смъртта Му, то ще бъдем съучастници и на възкресението, като знаем това, че ветхият наш човек е разпнат с Него, за да бъде унищожено греховното тяло, та да не бъдем вече роби на греха; защото, който е умрял, той се е освободил от грях. Ако пък сме умрели с Христа, вярваме, че и ще живеем с Него, знаейки, че Христос, веднъж възкръснал от мъртвите, вече не умира: смъртта няма вече власт над Него. Колкото до това, че Той умря, умря веднъж за греха; а колкото до това, че живее, живее за Бога. Тъй и вие считайте себе си мъртви за греха, обаче живи за Бога в Христа Иисуса, нашия Господ.

Свещеникът: Мир на тебе, четещия. 

Хор: Алилуйя, алилуйя, алилуйя.


Евангелие

Свещеникът: Премъдрост с благоговение да изслушаме светото евангелие. Мир на всички.

Хор: И на твоя дух.

Свещеникът: Ще се чете из светото евангелие според ев. Марко (1:9-11).

Хор: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе.

Свещеникът: Да внимаваме.

В ония дни дойде Иисус от Назарет Галилейскии се кръсти от Йоан в Йордан. И когато излизаше от водата, веднага видя да се разтварят небесата, и Духът като гълъб да слиза върху Него. И глас биде от небесата: Ти си Моят Син възлюблен, в Когото е Моето благоволение.

Хор: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе.


Четецът: Скоро да ни преварят Твоите щедрости, Господи, защото твърде много обедняхме: помогни ни, Боже Спасителю наш, заради славата на Твоето име; Господи, избави ни и очисти греховете ни, заради Твоето име. 


Трисветое 

Свещеникът: Защото Твое е царството и силата, и славата на Отец и Син и Свети Дух,  сега и винаги и във вечни векове. Четецът: Амин.  


Кондак на предпразненството, гл. 4:

Влязъл във водите на Йордан, днес Господ извика на Йоан: не бой се да Ме кръстиш, защото дойдох да спася първосъздадения Адам.


Господи помилвай (40 пъти).

Христе Боже, Комуто всяко време и всеки час на небето и на земята се отдава поклонение и слава, Който си дълготърпелив, многомилостив и добросърдечен, праведните обичаш, грешните милваш и всички призоваваш към спасение с обещание на бъдещите блага. Сам Ти, Господи, приеми и нашите молитви в тоя час, напътвай  живота ни към Твоите заповеди, освети нашите души, очисти телата ни, помислите ни изправи, мислите очисти и ни избави от всяка скръб, злини и болести. Огради ни с Твоите свети Ангели, та запазвани и наставлявани от тяхното войнство, да постигнем единство във вярата и познание на Твоята непристъпна слава, защото си благословен во веки веков. Амин.

Господи помилвай (3 пъти) Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога и във вечни векове. Амин. 

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово, същинска Богородице, тебе величаем.

В името Господне, благослови, отче! 

Свещеникът: Боже, бъди щедър към нас и ни благослови. Просветли лицето Си към нас и ни помилвай. 

Хор: Амин.

Молитвата на св. Василий Велики

Свещеникът: Боже и Господи на силите и Създателю на всички твари, Който поради Твоето неизразимо милосърдие, си изпратил Единородния Твой Син, нашия Господ Иисус Христос, за спасение на човешкия род и чрез Неговия честен кръст си разкъсал ръкописанието на нашите грехове и тъй си победил началата и властите на тъмнината! Сам, Владико човеколюбче, приеми и тия благодарствени и молебни молитви от нас грешните и ни избави от всяко всепагубно и мрачно прегрешение и от всички видими и невидими врагове, които искат да ни сторят зло. Прикови телата ни със страх пред Тебе и не давай да се отклонят сърцата ни към лукави думи или помисли, но с любовта Си пронизи душите ни, та всякога, като Те съзерцаваме, напътвани от Твоята светлина и гледайки Тебе недостъпната и вечна светлина, да принасяме непрестанно славословие и благодарност на Тебе, безначалния Отец, на Твоя Единороден Син и на Твоя всесвят, благ и животворящ  Дух, сега и всякога и во веки веков. Амин.


ДЕВЕТИ ЧАС

Дойдете да се поклоним на Царя, нашия Бог! Дойдете да се поклоним и паднем пред Христа, Царя, нашият Бог! Дойдете да се поклоним и паднем пред Самия Христос, нашия Цар и Бог!

През това време дяконът кади целия храм.

Псалом 92

Господ царува; Той е облечен с величие, облечен е Господ с могъщество (и) препасан: затова вселената е утвърдена и няма да се поклати. Твоят престол е утвърден открай време: Ти си отвека. Издигат реките, Господи, издигат реките гласа си, издигат реките вълните си. Но повече от шума на многото води, на силните морски вълни е силен във висините Господ. Бездруго са верни Твоите откровения. На Твоя дом, Господи, подобава светост през дълги дни.

Псалом 113

Когато Израил излезе из Египет, домът Яковов – от другоплеменен народ, Юда стана Божия светиня, Израил – Божие владение. Морето видя и побягна; Йордан назад се върна. Планините скачаха като овни, и хълмовете – като агнета. Какво ти е, море, че бягаш, и (тебе), Йордане, че се назад върна! Защо скачате, планини, като овни, и вие, хълмове, като агнета? Трепери, земьо, пред лицето на Господа, пред лицето на Бога Яковов, Който превръща скалата във водно езеро и камъка – във воден извор. Не нам, Господи, не нам, а на Твоето име дай слава, заради Твоята милост, заради Твоята истина. Защо езичниците да казват: та де е техният Бог? Нашият Бог е на небесата (и на земята); върши всичко, що иска. А техните идоли са сребро и злато, дело на човешки ръце. Имат уста, ала не говорят; имат очи, ала не виждат; имат уши, ала не чуват; имат ноздри, ала не обоняват; ръце имат, ала не пипат; нозе имат, ала не ходят; те не издават глас с гърлото си. Подобни тям да бъдат ония, които ги правят, и всички, които се тям надяват. (Доме) Израилев, уповавай се на Господа: Той е наша помощ и щит. Доме Ааронов, уповавай се на Господа: Той е наша помощ и щит. Вие, които се боите от Господа, уповавайте се Господу: Той е наша помощ и щит. Господ ни помни, благославя (ни), благославя Израилевия дом, благославя Аароновия дом; благославя ония, които се боят от Господа, малки и големи. Да ви придаде Господ повече и повече, вам и на вашите деца. Благословени сте вие от Господа, Който сътвори небето и земята. Небето е небе на Господа, а земята Той даде на синовете човешки. Не мъртвите ще възхвалят Господа, нито всички, които слизат в гроба; а ние (живите) ще благославяме Господа отсега и довека. Алилуйя.

Псалом 85

Наклони, Господи, ухото Си и ме чуй, понеже съм беден и сиромах. Запази душата ми, защото съм преизпълнен с благоговение: спаси Твоя раб, Боже мой, който на Тебе се уповава! Помилуй ме, Господи, понеже към Тебе ще викам цял ден. Развесели душата на Твоя раб, понеже към Тебе издигнах душата си. Защото Ти, Господи, си благ и кротък, и много милостив към всички, които Те призовават. Чуй, Господи, молитвата ми; вслушай се в гласа на моето моление! В деня на моята скръб към Тебе викнах, защото Ти ме чу. Няма подобен на Тебе сред боговете, Господи, и няма дела, подобни на Твоите. Всички народи, що си сътворил, ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, Господи, и ще прославят Твоето име, защото велик си Ти и вършиш чудеса, Ти си Бог единствен. Насочи ме, Господи, в Твоя път и ще тръгна в Твоята истина; нека се развесели сърцето ми със страха пред Твоето име. Ще те възхвалям, Господи Боже мой, от цялото си сърце и ще прославям името Ти вечно, защото велика е Твоята милост над мен и Ти си избавил душата ми от преизподния ад. Боже, престъпници на закона се надигнаха против мене и сбирщина от могъщи люде поискаха душата ми и не туриха Тебе пред себе си. И Ти, Господи Боже мой, щедър и милостив, дълготърпелив и много милостив и истинен, погледни свише на мене и ме помилуй! Дай Своята мощ на Твоя слуга и спаси сина на Твоята рабиня. Стори с мене знамение за добро, та да видят мразещите ме и да се посрамят, защото Ти, Господи, си ми помогнал и си ме утешил!


Слава на Отца и Сина и Светия Дух, и сега и всякога и во веки веков. Амин.

Алилуйя, алилуйя, алилуйя слава на Тебе, Боже (3 пъти). Господи помилуй (3 пъти).

Слава на Отца и Сина и Светия Дух (четем тропара на предпразненството) 

Някога, след като Илия беше възнесен, чрез кожуха на Елисей река Йордан се разцепи и водите се разделиха насам и нататък, и за него водният път стана суша, като истински предобраз на кръщението, чрез което ние преминаваме течението на преходния живот. Христос се яви на Йордан, за да освети водите.

И сега и всякога и во веки веков. Амин.

Ти, Който заради нас се роди от Девата и претърпя разпятие, Благий, смъртта със смърт разруши и яви възкресение като Бог, не презирай създанията на Твоите ръце; яви човеколюбието Си, Милостиви, приеми родилата Те Богородица, молеща се за нас и спаси, Спасителю наш, отчаяните люде.


Тропари, глас  7:

Колко невероятно беше да видиш Създателя на небето и земята при реката да се съблича и да приема Кръщение заради нашето спасение от Неговия слуга, като слуга. Дори войнствата на ангелите бяха удивени, обзети от страх и радост, към които се присъединяваме сега и Ти се покланяме: спаси ни, Господи!

Вторият хор същото.

Първият хор припев, гл. 2: Затова си спомням за Тебе от земята Йорданска и от Ермон. (Пс.41:7)

Когато Предтечата видя Господа на славата да се приближава към него, извика: „Ето, дойде Този, Който освобождава света от тление. Ето, Той ни избавя от скръб. Ето, Този, Който дава прощение на греховете, дойде на земята, роден от Дева, поради милост, и вместо слуги Той прави синове Божии, а вместо тъмнина просвещава човешкия род чрез водата на Своето божествено Кръщение.“ Така че елате заедно да славословим Него и Отца и Светия Дух.

Вторият хор друг припев: Видяха Те, Боже, водите, видяха Те водите и се уплашиха. (Пс.76:17)

Същият тропар.

Слава, глас 5, канонархът застава в средата на църквата и напевно чете:

Твоята ръка, която докосна пречистата глава на Владиката (3 пъти), с пръста на която ни Го посочи, вдигни я към Него за нас, Кръстителю, защото имаш голямо дрзновение и си засвидетелстван от Него като по-велик от всички пророци. И още, ти с очите си видя Всесветия Дух, когато слезе във вид на гълъб; извиси ги към Него, Кръстителю, и Го умилостиви към нас, и дойди, застани с нас, като поставиш печата на нашата песен и ръководиш празненството.

И сега (същата стихира).


Паримия

Свещеникът: Да внимаваме. Мир на всички. Премъдрост.

Прокимен, глас 3: Господ е моя светлина и мое спасение; от кого ще се боя? (Пс.26:1А) Стих: Господ е крепост на моя живот, от кого ще се плаша? (Ст. 1Б)

Свещеникът: Премъдрост.

Четецът: Ще се чете от пророчеството на Исаия. (49:8-15)

Свещеникът: Да внимаваме.

Четецът: Тъй казва Господ: в благоприятно време Те чух и в ден на спасение Ти помогнах; и Аз ще Те пазя и ще Те направя народу завет, за да възстановиш земята, да възвърнеш на наследниците опустошените наследия, да кажеш на затворниците: излезте, и на ония, които са в тъмнина: покажете се. Край пътища ще пасат те, и по всички хълмове ще бъдат техните пасища; не ще търпят глад и жажда, и не ще ги удари пек и слънце; защото Оня, Който ги милува, ще ги води и ще ги заведе при извори водни. И всички Мои планини ще направят друмове, и Моите пътища ще бъдат издигнати. Ето, едни ще дойдат отдалеч; и ето – едни от север и от морето, а други – от земя Синим. Радвайте се, небеса, и весели се, земьо, и възклицавайте от радост, планини, защото Господ утеши Своя народ и помилува Своите страдалци. А Сион казваше: остави ме Господ и Бог мой ме забрави! Ще забрави ли жена кърмачето си, не ще пожали ли сина на утробата си? Но, ако би и забравила тя, Аз няма да те забравя.

Апостол

Свещеникът: Премъдрост. 

Четецът: Ще се чете от посланието на св. ап. Павел към Тит. (2:11-14; 3:4-7)

Свещеникът: Да внимаваме.

Четецът: Чедо Тите, яви се Божията благодат, спасителна за всички човеци, като ни учи, да отхвърлим нечестието и светските похоти, да живеем целомъдрено, праведно и благочестиво в сегашния век, и да очакваме да се сбъдне блажената надежда, и да се яви славата на великия Бог и Спасител наш Иисус Христос, Който даде Себе Си за нас, за да ни избави от всяко беззаконие и ни очисти, за да Му бъдем народ избран, ревностен към добри дела. А когато се яви благостта и човеколюбието на нашия Спасител, Бога, Той ни спаси не поради делата на праведност, що ние извършихме, а по Своята милост, чрез банята на възраждането и обновата от Духа Светаго, Когото изобилно изля върху нас чрез Иисуса Христа, нашия Спасител, та, оправдани с Неговата благодат, да станем по надежда наследници на вечния живот.

Свещеникът: Мир на тебе, четещия. 

Хор: Алилуйя, алилуйя, алилуйя.


Евангелие

Свещеникът: Премъдрост с благоговение да изслушаме светото евангелие. Мир на всички.

Хор: И на твоя дух.

Свещеникът: Ще се чете из светото евангелие според ев. Лука (3:1-18).

Хор: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе.

Свещеникът: Да внимаваме.

В петнайсетата година от царуването на Тиверия кесаря, когато Понтий Пилат управляваше Юдея, Ирод беше четвъртовластник над Галилея, Филип, брат му, – четвъртовластник над Итурея и Трахонитската област, а Лисаний – четвъртовластник над Авилиния, при първосвещениците Анна и Каиафа, биде слово Божие към Йоана, син Захариев, в пустинята. И той обиколи цялата страна около Йордан и проповядваше покайно кръщение за опрощаване грехове, както е писано в книгата с речите на пророк Исаия, който казва: „гласът на викащия в пустинята говори: пригответе пътя на Господа, прави правете пътеките Му; всеки дол ще се изпълни, и всяка планина и рътлина ще се снишат, кривините ще се изправят и неравните пътища ще станат гладки; и всяка плът ще види спасението Божие“. Йоан говореше на човеците, които отиваха при него да ги кръсти: рожби ехиднини! кой ви подсказа да бягате от бъдещия гняв? Прочее, сторете плодове, достойни за покаяние, и не начевайте да думате в себе си: наш отец е Авраам; защото, казвам ви, Бог може от тия камъни да въздигне Аврааму чеда. И секирата лежи вече при корена на дърветата: всяко дърво, което не дава добър плод, бива отсичано и хвърляно в огън. И питаше го народът и казваше: какво тогава да правим? Той отговори и им рече: който има две дрехи, нека даде ономува, който няма; и който има храна, нека прави същото. Дойдоха и митари да се кръстят, и му рекоха: учителю, какво да правим? А той им отговори: не изисквайте нищо повече от това, що ви е определено. Питаха го тъй също и войници и казваха: а ние какво да правим? И рече им: никого не притеснявайте, не клеветете, и задоволявайте се с вашите заплати. Когато пък народът очакваше, и всички мислеха в сърцата си за Йоана, дали не е той Христос, – Йоан на всички отговори и рече: аз ви кръщавам с вода, но иде по-силният от мене, Комуто не съм достоен да развържа ремъка на обущата: Той ще ви кръсти с Дух Светий и с огън. Лопатата Му е в ръката Му, и Той ще очисти хармана Си, и ще събере житото в житницата Си, а плявата ще изгори с неугасим огън. Така и много друго благовестеше той народу, като го утешаваше.

Хор: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе.


Четец: Не ни предавай за винаги, заради Твоето име и не разрушавай завета Си. Не отнимай от нас милостта Си, заради Авраама, Твоя възлюбен, заради Исаака, Твоя раб, и Израиля, светия Твой. (Дан.3:34-35)


Трисветое 

Свещеникът: Защото Твое е царството и силата, и славата на Отец и Син и Свети Дух,  сега и винаги и във вечни векове. Четец: Амин.  


Кондак на предпразненството, гл. 4:

Влязъл във водите на Йордан, днес Господ извика на Йоан: не бой се да Ме кръстиш, защото дойдох да спася първосъздадения Адам.


Господи, помилвай (40 пъти).

Христе Боже, Комуто всяко време и всеки час на небето и на земята се отдава поклонение и слава, Който си дълготърпелив, многомилостив и добросърдечен, праведните обичаш, грешните милваш и всички призоваваш към спасение с обещание на бъдещите блага. Сам Ти, Господи, приеми и нашите молитви в тоя час, напътвай  живота ни към Твоите заповеди, освети нашите души, очисти телата ни, помислите ни изправи, мислите очисти и ни избави от всяка скръб, злини и болести. Огради ни с Твоите свети Ангели, та запазвани и наставлявани от тяхното войнство, да постигнем единство във вярата и познание на Твоята непристъпна слава, защото си благословен во веки веков. Амин.

Господи помилвай (3 пъти). Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога и във вечни векове. Амин. 

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово, същинска Богородице, тебе величаем.

В името Господне, благослови, отче! 

Свещеникът: Боже, бъди щедър към нас и ни благослови. Просветли лицето Си към нас и ни помилвай. 

Хор: Амин.

Молитвата на св. Василий Велики

Свещеникът: Владико Господи Иисусе Христе, Боже наш, Който дълго си търпял нашите съгрешения и си ни довел до тоя час, в който, като висеше на животворящото дърво, отвори за благоразумния разбойник входа на рая и със смърт смъртта разруши! Очисти ни, грешните и недостойни Твои раби: съгрешихме и беззаконно постъпихме и не сме достойни да дигнем очите си и да погледнем към небесната висота, понеже оставихме пътя на Твоята правда и ходихме по прищевките на нашите сърца. Но просим Твоята безмерна благост, пощади ни, Господи, по голямата Си милост и ни спаси, заради Твоето свето име, понеже дните ни изчезнаха в суета. Изтръгни ни от ръката на противника, прости ни греховете и умъртви нашето плътско мъдруване, та като отхвърлим вехтия човек, в новия да се облечем и да живеем за Тебе, нашия Владика и благодетел! И така, следвайки Твоите повеления, да достигнем във вечния покой, дето е жилището на всички, които се веселят. Защото Ти си всъщност истинското веселие и радост на тия, които Те обичат, Христе Боже наш и на Тебе отдаваме слава, на Твоя безначален Отец, на Твоя пресвят и благ и животворящ Дух, сега и всякога и во веки веков. Амин.

Внася се евангелието в олтара.


Отпуст обикновен:

Четецът: Слава… И сега… Господи, помилуй (3). Отче, благослови!

Свещеникът: Христос истинския наш Бог, по молитвите на Своята пречиста Майка, на честните небесни и безплътни сили, на славния пророк Предтеча и Кръстител Йоан, на светите славни и всехвални апостоли, на светите славни и добропобедни мъченици, на преподобните и богоносни наши отци, на всички български светии, (на храмовия светия) и на всички свои светии, да ни помилва и спаси, като благ и човеколюбец. (Амин)

По молитвите на светите наши отци, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилвай и ни спаси!


Веднага почва вечернята с Василиева литургия.


Празнична Вечерня

Свещеникът: Благословено е царството…

Четецът: Амин. Дойдете да се поклоним на Царя, нашия Бог! Дойдете да се поклоним и паднем пред Христа, Царя, нашият Бог! Дойдете да се поклоним и паднем пред Самия Христос, нашия Цар и Бог!

Псалом 103

Благославяй, душо моя, Господа! Господи, Боже мой, Ти си дивно велик; със слава и величие си облечен; Ти се обличаш със светлина като с дреха, простираш небесата като шатра; Ти градиш над водите Твоите горни чертози, правиш облаците Своя колесница, шествуваш върху ветрени криле. Ти правиш ветровете Свои Ангели, огнените пламъци – Свои служители. Ти си поставил земята на твърди основи: тя няма да се поклати навеки. Покрил си я с бездна като с дреха; води стоят на планините. От Твоята заплаха те бягат, от гласа на Твоя гръм бърже отминават; възлизат по планини, слизат в долини, на място, което си им определил. Ти си турил предел, който няма да преминат, и няма да се върнат да покрият земята. Ти прати извори в долините: между планини текат (води), поят всички полски зверове; дивите осли утоляват жаждата си. При тях обитават птици небесни, изсред клоните издават глас. Ти поиш планините от Своите височини, с плодовете на Твоите дела се насища земята. Ти правиш да расте трева за добитъка и злак за полза на човека, за да произведеш из земята храна и вино, което весели сърцето на човека, и дървено масло, от което блещи лицето му, и хляб, който укрепява сърцето на човека. Насищат се дърветата Господни, кедрите ливански, които Той насади; по тях птици си правят гнезда; елите са жилище на щъркелите, високите планини – на сърните; каменните скали – убежище на зайците. Той направи луната да определя времената, слънцето знае своя заник. Ти простираш тъмата, и става нощ: през нея ходят всички горски зверове; лъвовете рикат за плячка и искат от Бога храна за себе си. Изгрява слънцето (и) те се събират и лягат в своите леговища; човек отива по делата си и по своя работа до вечерта. Колко са многобройни делата Ти, Господи! Всичко си направил премъдро; земята е пълна с Твои произведения. А това велико и пространно море! там има безброй влечуги, малки и големи животни; там плават кораби, там е оня левиатан, който си създал да играе в него. Всички те от Тебе чакат, да им дадеш храната овреме. Даваш им - приемат, отваряш ръката Си – насищат се с благо; скриваш лицето Си – объркват се, отнимаш духа им – умират и в пръстта си се връщат; пратиш духа Си – създават се, и Ти подновяваш лицето на земята. Да бъде Господу слава навеки; да се весели Господ за делата Си! Погледне към земята, и тя се тресе; допре се до планините, и те димят. Ще пея Господу през всичкия си живот, ще пея на моя Бог, докле съществувам. Нека Му бъде благоприятна моята песен; ще се веселя в Господа. Да изчезнат грешниците от земята, и да няма вече беззаконници. Благославяй, душо моя, Господа! 

Слава… И сега… Алилуйя, алилуйя, алилуйя, слава на Тебе, Боже. (3)

Упование наше, Господи, слава на Тебе.


Велика ектения


Господи, воззвах (Пс. 140), на 8, глас 2, от Йоан монах:

Господи, извиках към Тебе, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, извиках към Тебе; побързай към мене; чуй моя глас, когато Те призовавам, чуй ме Господи! 

Да се възнесе молитвата ми пред Тебе като тамян; издигането на ръцете ми да бъде като вечерна жертва, чуй ме Господи.


Стих: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс. 129:3)

Предтечата видя нашия Просветител, Който просвещава всеки човек, че идва да се кръсти и радост и трепет обзе душата му, с ръка Го посочи и рече на народа: Този е, Който избавя Израил и ни освобождава от тлението. О, безгрешни Христе, Боже наш, слава на Тебе!

Стих: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. (Пс. 129:4) И пеем същата стихира.

Стих: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа. (Пс. 129:6-7А)

Ангелските войнства видяха нашия Изкупител кръщаван от раб и засвидетелстван от присъствието на Духа (Свети) и се ужасиха; дойде и глас от Отца от небето: Този, Когото Предтечата кръщава с ръка, е Моят възлюбен Син, в Когото благоволих. Христе, Боже наш, слава на Тебе!

Стих: Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс. 129:7Б-8) И пеем същата стихира.


Стих: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс. 116:1) 

Водите на Йордан приеха Тебе, Извора, и Утешителят слезе във вид на гълъб; Този, Който сведе небесата, навежда глава, а калта вика и зове към Твореца: защо ми нареждаш неща, които са над моите сили? Аз имам нужда от Твоето кръщение! О, безгрешни Христе, Боже наш, слава на Тебе!


Стих: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня пребъдва вечно. (Пс. 116:2)

Пожелал да спасиш заблудилия се човек, Ти не счете за недостойно да приемеш рабски образ, но избра Ти, Владика и Бог, заради нас да приемеш нашето естество, защото Ти, Изкупителю, се кръсти по плът и ни удостои с опрощението, затова викаме към Тебе: Благодетелю Христе, Боже наш, слава на Тебе!

Слава, и сега, същия глас. Византи́ево:

Склонил глава пред Предтечата, Ти смаза змийските глави, дойде във водите и просвети вселената, за да Те славим, Спасителю, Просветител на нашите души.


Вход с евангелие. Свете Тихий: 

Тиха светлина от светата слава на безсмъртния, светия и блажения небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Отца, Сина и Светия Дух – Бога. Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове, затова и светът Те слави.


Прокимен (няма)


ПАРИМИИ (стр. 10)

Свещеникът: Премъдрост.

Четецът: Ще се чете от Книга Битие. (1:1-13)

Свещеникът: Да внимаваме.

Четецът: В начало Бог сътвори небето и земята. А земята беше безвидна и пуста; тъмнина се разстилаше над бездната, и Дух Божий се носеше над водата. Рече Бог: да бъде светлина. И биде светлина. Видя Бог, че светлината е добро нещо, и отдели Бог светлината от тъмнината. Светлината Бог нарече ден, а тъмнината – нощ. Биде вечер, биде утро – ден един. И рече Бог: да има твърд посред водата, и тя да дели вода от вода. (Тъй и стана.) И създаде Бог твърдта, и отдели водата, що беше под твърдта, от водата над твърдта. Тъй и стана. Твърдта Бог нарече небе. (И видя Бог, че това е добро.) Биде вечер, биде утро – ден втори. И рече Бог: да се събере водата, що е под небето, на едно място, и да се яви суша. Тъй и стана. (Водата под небето се събра на местата си, и се яви суша.) Сушата Бог нарече земя, а събраните води – морета. И видя Бог, че това е добро. И рече Бог: да произведе земята злак, трева, що дава семе (по свой род и подобие), и плодно дърво, що дава според рода си на земята плод, чието семе си е в него. Тъй и стана. И произведе земята злак, трева, що дава семе по свой род (и подобие), и (плодно) дърво, що дава (на земята) плод, чието семе си е в него според рода му. И видя Бог, че това е добро. Биде вечер, биде утро – ден трети.


Свещеникът: Премъдрост.

Четецът: Ще се чете от Книга Изход. (14:15-18, 21-23, 27-29a)

Свещеникът: Да внимаваме.

Четецът: Рече Господ на Моисея: що викаш към Мене? Кажи на Израилевите синове да вървят; а ти вдигни тоягата си, и простри ръката си над морето, и раздели го, и ще минат Израилевите синове презсред морето по сухо. Аз пък ще ожесточа сърцето на (фараона и на всички) египтяни, и те ще тръгнат подире им; и ще покажа славата Си над фараона и над цялата му войска, над колесниците му и над конниците му. И ще познаят (всички) египтяни, че Аз съм Господ, когато покажа славата Си над фараона, над колесниците му и над конниците му. Тогава Моисей простря ръката си над морето, и през цялата нощ Господ тласкаше морето със силен източен вятър, та направи морето суша; и водите се разцепиха. И тръгнаха Израилевите синове посред морето по сухо: водите бяха тям като стена отдясно и отляво. Втурнаха се египтяни, и влязоха подире им в средата на морето всички коне на фараона, колесниците му и конниците му. И Моисей простря ръката си над морето, и призори водата се върна на мястото си; а египтяни бягаха насрещу (водата). Тъй потопи Господ египтяни всред морето. И водата се върна и покри колесниците и конниците на всичката фараонова войска, които бяха влезли подире им в морето; не остана ни един от тях. А Израилевите синове минаха по сухо посред морето.


Свещеникът: Премъдрост.

Четецът: Ще се чете от Книга Изход. (15:22-16:1)

Свещеникът: Да внимаваме.

Четецът: Моисей поведе израилтяните от Червено море, и те влязоха в пустиня Сур; и вървяха из пустинята три дни и не намираха вода. Дойдоха в Мера, и не можаха да пият в Мера вода, защото беше горчива; затова и нарекоха онова (място) Мера. И заропта народът против Моисея и думаше: какво ще пием? (Моисей) викна към Господа, и Господ му показа дърво, и той го хвърли във водата, и водата стана сладка. Там Бог даде на народа наредби и закон и там го тури на изпитание. И каза: ако слушаш добре гласа на Господа, твоя Бог, и правиш каквото е угодно пред очите Му, и се вслушваш в заповедите Му, и пазиш всичките Му наредби, – няма да ти напратя ни една от болестите, които напратих на Египет; защото Аз съм Господ (Бог твой), целител твой. След това дойдоха в Елим; там имаше дванайсет извора вода и седемдесет финикови дървета: и там се разположиха на стан до водите. И потеглиха от Елим, и цялото общество Израилеви синове дойдоха в пустиня Син, която се намира между Елим и Синай, в петнайсетия ден на втория месец, след като бяха излезли от Египетската земя.


Тропар, глас 5:

Появи се в света Ти, Който си сътворил света, за да просветиш седящите в тъмнина, Човеколюбче, слава на Тебе.

Стих 1: Боже, бъди милостив към нас и ни благослови; осветли ни с лицето Си, за да познаят на земята Твоя път, у всички народи Твоето спасение. (Пс.66:1-3)

За да просветиш седящите в тъмнина, Човеколюбче, слава на Тебе.


Стих 2: Да Те възхвалят народите, Боже; да Те възхвалят всички народи. Да се веселят и да се радват племената, защото Ти съдиш народите справедливо и на земята управляваш племената. (Пс.66:4-5)

За да просветиш седящите в тъмнина, Човеколюбче, слава на Тебе.

Стих 3: Да Те възхвалят народите, Боже; да Те възхвалят всички народи. Земята даде своя плод; да ни благослови Бог, нашият Бог. Да ни благослови Бог, и да се убоят от Него всички земни краища. (Пс.66:6-8)

За да просветиш седящите в тъмнина, Човеколюбче, слава на Тебе.


Слава, и сега:

Появи се в света Ти, Който си сътворил света, за да просветиш седящите в тъмнина, Човеколюбче, слава на Тебе.


Свещеникът: Премъдрост.

Четецът: Ще се чете от Книга Иисус Навин. (3:7-8, 15-17)

Свещеникът: Да внимаваме.

Четецът: Тогава Господ каза на Иисуса: днес ще почна да те прославям пред очите на всички синове Израилеви, за да узнаят, че, както бях с Моисея, тъй ще бъда и с тебе; а ти дай заповед на свещениците, които носят ковчега на завета, и кажи: щом влезете във водите на Йордан, спрете се в Йордан. Щом свещениците, които носеха ковчега (на завета Господен), влязоха в Йордан, и нозете на свещениците, които носеха ковчега, се потопиха във водата на Йордан (Йордан пък излиза от всичките си брегове през цялото време на пшеничната жетва), водата, що течеше отгоре, се спря и стана като стена на твърде голямо разстояние, до град Адам, който е до Цартан; а която течеше в морето, що е на равнината, в Солено море, отиде и изчезна. И народът преминаваше срещу Йерихон; свещениците пък, които носеха ковчега на завета Господен, стояха на сухо посред Йордан с твърда нога. Всички синове Израилеви преминаваха по сухо, докле целият народ премина Йордан.


Свещеникът: Премъдрост.

Четецът: Ще се чете от Четвърта книга Царства. (2:6-14)

Свещеникът: Да внимаваме.

Четецът: И каза Илия на Елисей: остани тука, защото Господ ме праща на Иордан. И той каза: жив Господ и жива ти душа! Няма да те оставя. И тръгнаха двамата. Петдесет души от синовете пророчески тръгнаха и се спряха надалеч срещу тях, а те двамата стояха при Йордан. И взе Илия кожуха си, сви го и удари с него по водата, и тя се раздели на тъй и на тъй, и преминаха двамата по сухо. Когато преминаха, Илия каза на Елисея: искай, каквото желаеш да ти направя, преди да бъда взет от тебе. Елисей отговори: духът, който е в тебе, да бъде двойно върху мене. А той каза: мъчно нещо искаш; ако видиш, как ще бъда взет от тебе, тъй ще ти бъде; ако ли не видиш, няма да бъде. Както вървяха и се разговаряха по пътя, изведнъж се яви огнена колесница, и огнени коне, и ги раздвоиха един от други, и Илия се понесе във вихрушка към небето. А Елисей гледаше и извика: отче мой, отче мой, колесница на Израиля и негова конница! И вече го не видя. И хвана дрехите си, та ги раздра на две. И вдигна той на Илия кожуха, който бе паднал от него, па се върна и се спря край брега на Иордан; взе на Илия кожуха, който бе паднал от него, удари с него по водата, и каза: де е Господ, Бог Илиев – Самият Той? И удари по водата, и тя се раздели на тъй и на тъй, и Елисей премина.

Свещеникът: Премъдрост.

Четецът: Ще се чете от Четвърта книга Царства. (5:9-14)

Свещеникът: Да внимаваме.

Четецът: И дойде Нееман, командира на сирийската армия, с конете си и с колесницата си и се спря пред входа на Елисеевия дом. Тогава Елисей прати при него слугата да каже: иди, окъпи се седем пъти в Йордан, и тялото ти ще се обнови, и ще бъдеш чист. Разгневи се Нееман и си тръгна, думайки: ето, аз мислех, че той ще излезе, ще застане и ще призове името на Господа, своя Бог, ще си тури ръката на мястото и ще снеме проказата; нима дамаските реки Авана и Фарфар не са по-добри от всички израилски води? Не можех ли да се окъпя в тях и да се очистя? Па се обърна и си отиде ядосан. Доближиха се рабите му и му говориха, думайки: отче, да беше ти казал пророкът нещо трудно, не щеше ли да го направиш? още повече сега, когато ти каза само: окъпи се и ще бъдеш чист. Той отиде и се потопи в Йордан седем пъти, според думите на Божия човек, и тялото му се обнови като тялото на малко дете и се очисти.


Тропар, глас 6:

Спасителю наш, заради голямата Си милост Ти се яви на грешници и митари. Защото къде би се явила светлината Ти освен на стоящите в мрак? Слава на Тебе!


Стих 1: Господ царува; Той е облечен с величие, облечен е Господ с могъщество (и) препасан: затова вселената е утвърдена и няма да се поклати.  Твоят престол е утвърден открай време: Ти си отвека. (Пс.92:1-2) И пеем втората част на тропара:

Защото къде би се явила светлината Ти освен на стоящите в мрак? Слава на Тебе!


Стих 2: Издигат реките, Господи, издигат реките гласа си, издигат реките вълните си. Но повече от шума на многото води. (Пс.92:3-4А)

Защото къде би се явила светлината Ти освен на стоящите в мрак? Слава на Тебе!


Стих 3: На силните морски вълни е силен във висините Господ. Бездруго са верни Твоите откровения. На Твоя дом, Господи, подобава светост през дълги дни. (Пс.92:4Б-5)

Защото къде би се явила светлината Ти освен на стоящите в мрак? Слава на Тебе!


Слава, и сега:

Спасителю наш, заради голямата Си милост Ти се яви на грешници и митари. Защото къде би се явила светлината Ти освен на стоящите в мрак? Слава на Тебе!


Свещеникът: Премъдрост.

Четецът: Ще се чете от пророчествата на Исаия. (1:16-20)

Свещеникът: Да внимаваме.

Четецът: Така казва Господ: умийте се, очистете се; махнете от очите Ми злите си деяния; престанете да правите зло; научете се да правите добро, търсете правда, избавяйте угнетен, защищавайте сирак, застъпяйте се за вдовица. Тогава дойдете – и ще отсъдим, казва Господ. Да бъдат греховете ви и като багрено, – като сняг ще избеля; да бъдат червени и като пурпур, – като вълна ще избеля. Ако поискате и послушате, ще ядете благата земни; ако пък се отречете и упорствувате, меч ще ви изтреби: защото устата Господни говорят.


Свещеникът: Премъдрост.

Четецът: Ще се чете от Книга Битие. (32:2-10b)

Свещеникът: Да внимаваме.

Четецът: Като ги видя Яков, рече: това е Божие опълчение. И нарече името на онова място Маханаим. И прати Яков пред себе си вестители при брата си Исава в земята Сеир, в областта Едом, па им заповяда и рече: тъй кажете на господаря ми Исава: ето що казва твоят слуга Яков: аз живях при Лавана и престоях досега; имам волове, осли и дребен добитък, слуги и слугини; и пратих да известят за мене на господаря ми (Исава), за да намеря аз (твоят слуга) благоволение пред очите ти. И се върнаха вестителите при Якова и рекоха: ходихме при брата ти Исава; той иде да те посрещне, и с него четиристотин души. Яков много се уплаши и се смути; и раздели на два стана човеците, които бяха с него, и дребния и едрия добитък и камилите. И рече (Яков): ако Исав нападне единия стан и го избие, другият може да се спаси. И рече Яков: Боже на отца ми Авраама и Боже на баща ми Исаака, Господи (Боже), Който ми каза: върни се в земята си, в отечеството си, и Аз ще ти сторя добро! Недостоен съм за всички милости и всички благодеяния, които си сторил на Твоя раб; защото с тояга преминах този Йордан.


Свещеникът: Премъдрост.

Четецът: Ще се чете от Книга Изход. (2:5-10)

Свещеникът: Да внимаваме.

Четецът: Излезе фараоновата дъщеря на реката да се къпе, а нейните прислужници-жени ходеха по речния бряг. Тя видя кошчето в тръсталака и прати робинята си да го вземе. Отвори и видя детето; и ето, детето плачеше (в кошчето); смили се над него (фараоновата дъщеря) и рече: това ще е от еврейските деца. Тогава сестрата на детето рече на фараоновата дъщеря: да отида ли да ти повикам жена кърмачка от еврейките, за да ти откърми детето? Фараоновата дъщеря ѝ отговори: иди. Момичето отиде и повика майката на детето. Фараоновата дъщеря й рече: вземи това дете и ми го откърми; ще ти заплатя. Жената взе детето и го кърми. И порасна детето, и тя го заведе при фараоновата дъщеря, и то ѝ стана като син, и нарече тя името му Моисей, защото, казваше, от вода го извадих.


Свещеникът: Премъдрост.

Четецът: Ще се чете от Книга Съдии Израилеви. (6:36-40)

Свещеникът: Да внимаваме.

Четецът: Гедеон каза Богу: ако спасиш Израиля чрез моя ръка, както Ти говори, то ето, ще простра тук на гумното едно руно: ако има роса само на руното, а по цялата земя бъде сухо, ще зная, че Ти чрез моя ръка ще спасиш Израиля, както говори. Тъй и стана: на заранта, като стана рано, взе да изцежда руното и изцеди роса от руното цяла чаша вода. И Гедеон каза Богу: не гневи ми се, ако пак кажа и ако само още еднаж направя опит с руното: нека бъде сухо само на руното, а по цялата земя да има роса. Тъй и направи Бог през оная нощ: само на руното беше сухо, а по цялата земя имаше роса.


Свещеникът: Премъдрост.

Четецът: Ще се чете от Трета книга Царства. (18:30-39)

Свещеникът: Да внимаваме.

Четецът: Тогава Илия рече на целия народ: приближете се до мене. И всичкият народ се приближи до него. Той въздигна пак срутения жертвеник Господен. И взе Илия дванайсет камъка, тъкмо колкото са колената на синовете на Якова, комуто Господ бе казал тъй: Израил ще бъде твоето име. И съгради от тия камъни жертвеник в името на Господа, и около жертвеника направи окоп, който побираше две сати зърна, и тури дърва (върху жертвеника), разсече телето, положи го върху дървата и каза: напълнете четири ведра вода и изливайте върху всеизгаряната жертва и дървата. (И направиха тъй.) После каза: повторете. И те повториха. И рече: направете същото трети път. И те потретиха. И водата се разля около жертвеника, а окопът се напълни с вода. Когато принасяха вечерната жертва, пророк Илия се приближи (извика към небето) и каза: Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев! (Чуй ме, Господи, чуй ме днес в огъня!) Нека познаят днес (тия човеци), че Ти един си Бог у Израиля, и че аз съм Твой раб и извърших всичко по Твое слово. Чуй ме, Господи, чуй ме! Нека познае тоя народ, че Ти, Господи, си Бог и Ти ще обърнеш сърцето им (към Себе Си). И огън Господен падна и пояде всесъжение, дърва, камъни и пръст, и погълна водата, която беше в окопа. Като видя това, всичкият народ падна ничком и каза: Господ е Бог, Господ е Бог!


Свещеникът: Премъдрост.

Четецът: Ще се чете от Четвърта книга Царства. (2:19-22)

Свещеникът: Да внимаваме.

Четецът: Тогава жителите на града казаха на Елисея: ето, както виждаш, господарю, положението на тоя град е добро; но водата е лоша и земята безплодна. И той каза: дайте ми нова чаша и турете в нея сол. И дадоха му. И той отиде при извора на водата, хвърли в нея солта и каза: тъй говори Господ: Аз направих здрава тая вода; занапред няма да иде от нея ни смърт, ни безплодие. И водата стана здрава доднес, според думата, която Елисей каза.


Свещеникът: Премъдрост.

Четецът: Ще се чете от пророчествата на Исаия. (49:8-15)

Свещеникът: Да внимаваме.

Свещеникът започва да чете по-долу или от Служебника тихо молитвата преди Трисветата песен.

Четецът: Тъй казва Господ: в благоприятно време Те чух и в ден на спасение Ти помогнах; и Аз ще Те пазя и ще Те направя народу завет, за да възстановиш земята, да възвърнеш на наследниците опустошените наследия, да кажеш на затворниците: излезте, и на ония, които са в тъмнина: покажете се. Край пътища ще пасат те, и по всички хълмове ще бъдат техните пасища; не ще търпят глад и жажда, и не ще ги удари пек и слънце; защото Оня, Който ги милува, ще ги води и ще ги заведе при извори водни. И всички Мои планини ще направят друмове, и Моите пътища ще бъдат издигнати. Ето, едни ще дойдат отдалеч; и ето – едни от север и от морето, а други – от земя Синим. Радвайте се, небеса, и весели се, земьо, и възклицавайте от радост, планини, защото Господ утеши Своя народ и помилува Своите страдалци. А Сион казваше: остави ме Господ и Бог мой ме забрави! Ще забрави ли жена кърмачето си, не ще пожали ли сина на утробата си? Но, ако би и забравила тя, Аз няма да те забравя.


Дяконът: На Господа да се помолим!

Свещеникът (тихо молитвата преди Трисветата песен): Боже светий, Който пребъдваш сред светии и Когото с трисвята песен възпяват херувимите и славословят серафимите и Комуто всички небесни сили се покланят, Ти от нищо си направил всичко, създал си човека по Твой образ и подобие и си го украсил с всеки Твой дар. Ти даваш на просещия премъдрост и разум и не презираш съгрешилия, но си отредил покаяние за спасение, Ти си удостоил нас, смирените и недостойни Твои раби, и в този час да застанем пред славата на Твоя свят жертвеник и да Ти принесем дължимото поклонение и славословие. Сам, Владико, приеми и от устата на нас грешните трисветата песен и ни посети с Твоята благост. Прости ни всяко волно и неволно прегрешение, освети душите и телата ни и дай ни да Ти служим в святост през всички дни на живота си, по молитвите на Света Богородица и на всички светии, които от века са Ти благоугодили.


Натам по реда на Василиевата Литургия.


Народът: Господи, помилуй.

Свещеникът възглася: Защото си свят, Боже наш, и на Тебе, Отца и Сина и Светия Дух, въздаваме слава сега и винаги, и во веки веков.

 

Народът: Амин.

Трисветата песен

Апостол. Евангелие от амвона. Причастен: Хвалите Господа с небес. Вместо Видехом свет истиний Во Иордане крещающуся.

….

След Задамвонната молитва започва Великия водосвет.


Специалният отпуст: Този, Който се съгласи да бъде кръстен от Йоан в Йордан заради нашето спасение, Христос, истинския наш Бог, …

No comments:

Post a Comment