Friday, 20 January 2023

Неделя, 22 януари

Св. ап. Тимотей († ок. 96-97 г)

и препмчк. Анастасий Персиец († 628 г)


ВЕЧЕРНА СЛУЖБА

 

Господи, воззвах (Пс. 140:1-2), на 10, глас 7:

Господи, към Тебе викам, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, към Тебе викам: побързай към мене, чуй гласа на молбата ми, когато викам към Тебе, чуй ме Господи! 

Да възлезе молитвата ми като тамян пред Твоето лице, въздигането на ръцете ми – като вечерна жертва, чуй ме Господи.


От св. Йоан Дамаскин

Стих: Изведи от тъмница душата ми, за да славя Твоето име! (Пс. 141:7А)

Дойдете да се зарадваме в Господа, Който унищожи силата на смъртта и просветли човечеството, като извикаме заедно с ангелите: Създателю и Спасителю наш, слава на Тебе.


Стих: Около мене ще се съберат праведните, кога ми сториш благодеяние. (Пс. 141:7Б)

Заради нас, Спасителю, Ти претърпя кръста и погребението, като Бог умъртви смъртта със смърт. Затова се покланяме на Твоето възкресение на третия ден. Господи, слава на Тебе.


Стих: От дън душа викам към Тебе, Господи. Господи, чуй гласа ми. (Пс. 129:1-2А)

Виждайки възкресението на Създателя, апостолите, удивени, изпяха ангелската хвалебна песен: това е славата на Църквата, това е богатството на Царството. Като си пострадал заради нас, Господи, слава на Тебе.


Друга стихира от св. патр. Анатолий, същия глас:

Стих: Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми. (Пс. 129:2Б)

Макар че си бил заловен от зли хора, Христе, Ти си мой Бог и аз не се срамувам. Не отричам, че гърбът Ти е бил бичуван, нито ще крия, че си бил прикован към кръста. Хваля се с Твоето възкресение, защото Твоята смърт е моя живот. Всемогъщи и човеколюбиви Господи, слава на Тебе.


За апостола, гл. 1, По: Всехва́льнїи мч҃ницы:

Стих: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс. 129:3-4А)

Просветлен си от лъчите на Светия Дух, вестителю на тайните Тимотее, беше като ярка звезда, която обиколи целия свят и го просвети с благодатта, затова сега се моли за душите ни да получат мир и голяма милост.


Стих: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. (Пс. 129:5)

Богомъдри Тимотее, ти пи от сладкия поток и богомъдро напои с познанието за Бога онези, които горещо копнееха за него, като подражаваше на Христос, при Когото с радост отиде и сега гледаш пресветлата слава и безпределния мир на Троицата.


Стих: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс.129:6-7А)

Ти се покори на Павел, според писмата, които той говори чрез Духа, и си просветен от него, като неуморен работник и искрен угодник на Господа, премъдри Тимотее, ти живя целомъдрено и благочестиво, и заслужи венците на победата, като мъченик за вярата.


За мъченика, гл. 1:

СтихЗащото има милост у Господа и изобилно изкупление в Него, Той ще изкупи Израил от всичките му беззакония. (Пс. 129:7Б-8)

Ти си похвала на мъчениците, защото спечели светли победи над измамата и носиш славата, която съответства на името ти, всеблажени, и я разпространяваш навсякъде, като могъщ победител, Анастасие, затова сега издигни от падението на греха всички, които празнуват с вяра твоята памет.


СтихХвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс. 116:1)

Мъчениче Анастасие, ти постигна светла победа над измамата, получи двоен венец заради твоето подвижничество, и поради голямото ти страдание и търпение до смърт, Владиката Христос достойно ти дарува силата на чудесата.


Стих: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня пребъдва вечно. (Пс. 116:2)

Всички краища на света сега пеят за твоите чудеса, чудотворче Анастасие, защото Христос ти даде за награда чудотворството и те украси заради претърпяните мъки за Него, а след смъртта си беше удостоен с безсмъртна слава и блаженство.


Слава, на апостола, гл. 8:

Предопределен от Бога, и бидейки ученик на мъдрия Павел, ти се научи да живееш честно и благочестиво, и без съмнение запази вярата си дори до кръв, и се яви верен архиерей, апостоле Тимотее, а като изобличи идолското безумство, с колове и камъни беше нараняван, и прие мъченически венец. Заради това, всеблажени, моли се за нас, които с вяра празнуваме твоята всепочитана памет.


И сега, първи Богоpодичен на гласа: Мати убо позналася еси

Богородице, ти свръхестествено се яви като майка, но остана девствена, което е над всяка мисъл и разум, и езикът не може да поясни чудото на твоето раждане, защото както зачеването ти, Чиста, е било странно, така и начинът на раждане е непонятен, понеже природният порядък се променя, когато Бог поиска; затова всички ние те признаваме за Божия майка и усърдно ти се молим: застъпвай се да се спасят душите ни.


Вход с кадилница. Свете тихий

Творение на св. Софроний, патр. Йерусалимски

Тиха светлина от светата слава на безсмъртния, светия и блажения небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Бога – Отец, Син и Свети Дух; Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове, затова и светът Те слави.


Прокимен, Пс. 92

Дяконът: В премъдростта да внимаваме. Вечерен прокимен на гл. 6.

Господ царува; облечен е с величие. 

Стих: Облечен е Господ с могъщество и препасан.

Стих: Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати. 

Стих: Твоят престол е утвърден открай време. Ти си вечен. (стихове 1-2)


Сугуба ектения.


Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца и Сина, и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!


Просителна ектения 


Стиховни стихири, възкресни, глас 7:

Възкръснал си от гробницата, Спасителю на света, и заедно с плътта Си издигна човечеството. Господи, слава на Тебе.


Стих: Господ царува; Той е облечен с величие. (Пс.92:1А)

Дойдете да се поклоним на Възкръсналия от мъртвите и просветилия всичко, защото чрез своето възкресение на третия ден, ни освободи от мъченията на ада, като ни дари живот и голяма милост.


Стих: Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати. (Пс.92:1В)

Слязъл си в ада, Христе, пленил си смъртта, и възкръсвайки на третия ден, също възкреси нас, които славим Твоето всемогъщо възкресение, Господи Човеколюбче.


Стих: На Твоя дом, Господи, подобава светост през дълги дни. (Пс.92:5)

Каква ужасна гледка, Господи, да лежиш сякаш заспал в гроба. Но все пак възкръсна на третия ден в сила, и издигна Адам, който извика: слава на Твоето възкресение, единствени Човеколюбче.


Слава, на мъченика, гл. 2: Ти, Христе, възвеличи силата на скъпоценния Кръст в Юдея и направи това сега във Вавилон, защото чрез него те научиха за животворния празник на Възкресението. Кръстът дойде сред тях като пленник и стана техен освободител от лудостта на идолопоклонството. А свидетел на неговите чудеса е сега хваленият и славен страдалец Анастасий, който ликува с ангелите и се моли за душите ни.


И сега, Богоpодичен: О чудесе новаго 

О, ново чудо, по-голямо от всички древни чудеса! Защото кой някога е видял майка да роди без мъж и да носи на ръце Този, Който държи цялото творение? Воля Божия беше да се роди Този, Пречиста, Когото ти носи като бебе на ръце, и като имаш майчино дръзновение пред Него, не преставай да Го молиш за нас, които те почитаме, да се смили и да спаси душите ни.


Песен на Симеон Богоприемец:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи – светлина за просвета на езичниците и слава на Твоя народ Израиля“. (Лука 2:29-32)


Трисвятое


Тpопаp възкресен, глас 7:

С Твоя кръст разруши смъртта, на разбойника отвори рая, на мироносиците плача превърна в радост и на апостолите заповяда да проповядват, че възкръсна, Христе Боже, Който даряваш на света велика милост.

Тропар на апостола, гл. 4:

Научил си се на благост и трезвен във всичко, с блага съвест свещенолепно облечен, почерпил си от избрания съсъд* неизречените истини и запазил вярата, добре си завършил пътя, апостоле Тимотее, затова моли Христос Бога да се спасят душите ни.

* Ап. Павел (Деян. 9:15)

Слава, на мъченика (общия), гл. 4:

Твоят мъченик, Господи, Анастасий, при своето страдание прие нетленен венец от Тебе, нашия Бог; защото, имайки Твоята сила, мъчителите повали, и съкруши на демоните безсилната дързост; по неговите молитви спаси душите ни.

И сега, Богоpодичен: Еже от века утаеное 

От вечност скритата, непозната и на ангелите тайна чрез тебе, Богородице, се откри на живеещите на земята: Бог, въплътен в несливано съединение и заради нас доброволно приел кръст, чрез него възкреси първосъздадения и спаси от смърт душите ни!


————————————————————-


ГЛАС 7


В НЕДЕЛЯ НА УТРЕНЯТА.

 

След Шестопсалмието, Велика ектения 

Бог Господь: на глас 7.

Пс. 117

  Стих 1. Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е Идещият в името Господне.

  Стих 2. Oбсадиха ме, обиколиха ме, но с името Господне аз ги повалих.

  Стих 3. Няма да умра, но ще живея и ще разгласям делата Господни.

  Стих 4. Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла: това е от Господа, и е дивно в очите ни.

Тpопаp, глас 7:

С Твоя кръст разруши смъртта, на разбойника отвори рая, на мироносиците плача превърна в радост и на апостолите заповяда да проповядват, че възкръсна, Христе Боже, Който даряваш на света велика милост.

Тропар на апостола, гл. 4:

Научил си се на благост и трезвен във всичко, с блага съвест свещенолепно облечен, почерпил си от избрания съсъд* неизречените истини и запазил вярата, добре си завършил пътя, апостоле Тимотее, затова моли Христос Бога да се спасят душите ни.

* Ап. Павел (Деян. 9:15)

Слава, на мъченика (общия), гл. 4:

Твоят мъченик, Господи, Анастасий, при своето страдание прие нетленен венец от Тебе, нашия Бог; защото, имайки Твоята сила, мъчителите повали, и съкруши на демоните безсилната дързост; по неговите молитви спаси душите ни.

И сега, Богоpодичен: Еже от века утаеное 

От вечност скритата, непозната и на ангелите тайна чрез тебе, Богородице, се откри на живеещите на земята: Бог, въплътен в несливано съединение и заради нас доброволно приел кръст, чрез него възкреси първосъздадения и спаси от смърт душите ни!


Малка ектения: Защото Твоя е властта, и Твое е царството…


Първи седални възкресни, глас 7:

Животът беше положен в гроба и печат беше сложен на камъка, като спящ цар воините пазеха Христос, а ангелите Го славеха като безсмъртен Бог, жените пък викаха: възкръсна Господ, дарявайки на света велика милост.


Стих: Стани, Господи Боже мой, дигни ръката Си, не забравяй Твоите до край потиснати. (Пс.9:33)

С Твоето тридневно погребение Ти плени смъртта и чрез живоносното Си възкресение Ти възкреси покварения човек, защото си човеколюбив, Христе Боже, слава на Тебе!


Слава, и сега, Богородичен: Всехвална, съкровищница на нашето възкресение, извадѝ от рова и дълбините на прегрешенията нас, които се доверихме на тебе, защото ти спаси нас, които сме склонни към грях, като роди нашето спасение; ти си Дева преди раждането и в раждането си Дева, и след като роди, пак си Дева.


Малка ектения: Защото си благ и човеколюбив Бог и на Тебе възнасяме слава…


Втори седални възкресни, глас 7:

При запечатан гроб си изгрял от гроба, Христе Боже, Който си Живот, и при заключени врати се яви на учениците, Възкресение за всички, като чрез тях Ти обнови правия дух в нас по великата Си милост.


Стих: Ще Те славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса. (Пс.9:1)

Със сълзи жените бързаха към гроба, носейки миро, и понеже войници те пазеха, Царю на всичко, те си казваха една на друга: кой ще ни отвали камъка? Възкръсна Ангелът на великия съвет, като потъпка смъртта. Всесилни Господи, слава на Тебе!


Слава, и сега, Богородичен: Радвай се, благодатна Богородице Дево, пристанище и застъпнице на човешкия род, чрез тебе се въплъти Избавителя на света, защото единствено ти си Майка и Девица, винаги благославяна и много прославяна. Моли Христос Бог да дарува мир на цяла вселена! 


„Благословен си, Господи“, Глас 5

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби! Пс.118:12

Съборът на ангелите се удиви, като Те видя между мъртвите, а като разруши силата на смъртта, Спасителю, със Себе Си възкреси Адам и освободи всички от ада.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Блестящият в гроба ангел благовестеше на мироносиците: защо разтваряте мирото с милостиви сълзи, ученички? Вижте гробницата и разберете, че Спасителят възкръсна от гроба.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Много рано мироносиците изтичаха при Твоя гроб ридаейки, но застана пред тях ангелът и рече: „Свърши времето за ридания, не плачете, а кажете на апостолите за възкресението.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Жените мироносици ридаеха, когато дойдоха при Твоя гроб с миро, Спасителю, а ангелът ясно им заяви: защо смятате Живия за мъртъв? Той като Бог възкръсна от гроба.

Слава

Покланяме се на Отец и Неговия Син, и на Светия Дух, Свята Троица в едно същество, и със серафимите казваме: свят, свят, свят си, Господи!

И сега

Като роди Животодателя, Дево, ти избави Адам от греха, а на Ева даде радост вместо скръб, въплътилият от тебе Бог и Човек доведе към живот отпадналите от живота. 

Алилуйя, алилуйя, алилуйя, слава на Тебе, Боже! (3 пъти)


Малка ектения

Свещеникът: Защото е благословено Твоето име и е величествено царството Ти…


Ипакои, глас 7

Приемайки нашия образ и по плът претърпял кръста, Христе Боже, спаси ме чрез Твоето възкресение, защото си човеколюбив.


Стъпални, глас 7

Антифон 1, повтаряме стиховете:

Пленения Сион си върнал от измамата, Спасителю, и мене оживи, като ме освободиш от робството на страстите.


Който сее скърби с пост и сълзи на юг, ще пожъне радостни снопи за вечния живот.

Слава, И сега: В Светия Дух е изворът на божествените съкровища, от Него е премъдрост, разум и страх; за Него са похвала и слава, чест и власт.


Антифон 2:

Ако Бог не изгражда дома на душата, напразно се трудим, защото без Него нито дело, ни слово се изпълва.


Чрез плода на утробата (на св. Богородица) светците, движени от Духа, развиват отеческото учение за осиновяването (на човеците от Бога).

Слава, И сега: Чрез Светия Дух всичко получава битие, защото Той е Бог преди всичко, Господар на света, непристъпна светлина и живот на всичко.


Антифон 3:

Които се боят от Господ, като намериха пътя на живота, сега и винаги биват облажавани с нетленна слава.


Когато гледаш около трапезата си твоите потомци като леторасли, радвай се и се весели, като ги водиш при Пастиреначалника Христос.

Слава, и сега: От Светия Дух са множеството дарования, богатството на славата, голямата задълбоченост на отсъдите, защото Той е с равна слава с Отец и Син, затова Го почитаме.


Прокимен, глас 7:

Стани, Господи Боже (мой), дигни ръката Си, не забравяй (Твоите до край) потиснати. (Пс. 9:33) Стих: Ще Те славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса. (Пс.9:1)


Канон възкресен, глас 7:

Песен 1

Ирмос: Чрез Твоето призоваване, в присъщата твърдост на земята се претвори преди лесноразливащото се водното естество, Господи, затова Израил премина пеша по сухо като пееше победна песен на Тебе.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Тиранията на смъртта беше осъдена чрез (кръстно) дърво, когато Ти беше неправедно осъден на смърт, Господи; затова князът на тъмнината справедливо  беше изгонен, без да има власт над Тебе.

Адът се приближи до Тебе и неможейки да стрие със зъби тялото Ти, счупи челюсти. Затова, Спасителю, Ти сложи край на мъките на смъртта, възкръсна на третия ден.

Богородичен: Мъките на прамайката Ева свършиха, защото ти, не изпитвайки мъки, роди безмъжно. Затова, признавайки те за Богородица, всички те славим, Пречиста.


Канон на апостола, чието краестрочие е:

С песни ще почета апостол Тимотей. Творение на св. Теофан Начертани.

Глас 1. Песен 1

Ирмос: Твоята победителна десница като на Бог се прослави в сила, защото тя, като всемогъща пречупи врага, отваряйки нов път през морето за израилтяните.

Припев: Свети апостоле, моли Бога за нас!

Разруши бурите на страстите и тъмнината на невежеството, блажени, с твоите молитви и благодатната светлина на безстрастието, та озарен от Бога да мога сега достойно да те възпявам.

Виждайки красотата на твоя ум, Тимотее, всезнаещият Бог, Който се грижи за нас със Своя мъдър промисъл, те удостои да служиш със светите апостоли.

Знаем за едно надсъщностно начало, който предвижда всичко, защото апостол Тимотей, произхождащ от езичниците, просветен от Христовата благодат, сега се присъединява към божествения Павел.

Припев: Преподобномъчениче Анастасие, моли Бога за нас!

Огрян от най-светлата зора на Твоето възкресение, Христе, едноименният* на него изгря от изток като слънце, и сега осветява църквата с чудеса.

* Анастасий възкресение.

Слава: Изпълнен с божествена любов, търпеливо си претърпял страданията, мъчениче Анастасие, и украсен с Христовите подвижнически добродетели, с радост си се принесъл, блажени, в благовонна жертва.

И сега: Радвай се, изворe на благодатта, радвай се, стълбе и врата небесна, радвай се, светилниче и златен съсъд, и планина неотсечена, защото си родила Христос, животодателя на света.


Песен 3

Ирмос: В началото си утвърдил небето, чрез Твоето всесилно Слово, Господи Спасителю, и чрез вседействения и Божествен Дух, цялото им войнство. На непоклатимия камък на Твоето изповедание ме утвърди.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Изкачвайки се на дървото (на кръста), заради нас доброволно приемаш мъки, милостиви Спасителю, и търпиш рана, станала причина за мир и спасение на вярващите: чрез нея всички ние, Милостиви, се помирихме с Твоя Родител.

Ти ме очисти от раната, нанесена на душата от ухапването на змея, Христе, и когато в древността живеех в тъмнината и тлението, Ти ми показа светлината, защото Ти слезе в ада чрез кръста, и със Себе Си ме издигна.

Богородичен: Чрез молитвите на Твоята непознала мъж Майка, дай мир на света, Спасителю, дай на страната ни победа над чуждите врагове, и удостой с Твоята неизказана слава тези, които Те прославят.


Песен 3

Ирмос: Ти единствен познаваш слабостта на човешката природа и със състрадание си приел нейната форма, препаси ме със силата отгоре, за да Ти извикам, Светий: Ти си оживотвореният храм на Твоята неизказана слава, Човеколюбче.

Припев: Свети апостоле, моли Бога за нас!

И҆злїѧ́сѧ, всебл҃же́нне, бога́тнѡ бл҃года́ть во у҆стна́хъ твои́хъ, и҆ рѣ́ки догма́тѡвъ и҆сточѝ, цр҃ковь Хрⷭ҇то́ву напаѧ́ющыѧ, и҆ многопло́денъ приносѧ́щыѧ пло́дъ, Тїмоѳе́е Хрⷭ҇топроповѣ́дниче, бг҃ому́дре а҆по́столе.

Но́ги твоѧ̑ прⷪ҇ро́чески, всеблаже́нне, у҆краси́шасѧ, всѧ́къ бо у҆́мъ ꙗ҆́вѣ преиму́щїй, благовѣсти́лъ є҆сѝ ми́ръ, всему́дре, дре́внюю разруши́вшагѡ человѣ́кѡвъ бра́нь, сп҃са всѣ́хъ и҆ Гдⷭ҇а.

У҆мертви́въ твоѧ̑ у҆́ды плотскі̑ѧ, сло́ву повину́лъ є҆сѝ ху̑ждшаѧ, блаже́нне Тїмоѳе́е, влады́чество пода́въ лу́чшему, и҆ стра̑сти у҆держа́въ, ду́шу у҆ѧсни́лъ є҆сѝ, наставлѧ́емь Па́ѵловыми у҆чє́нїи.

Припев: Преподобномъчениче Анастасие, моли Бога за нас!

Стезю̀ ше́ствовавъ тѣ́сную, пе́рвѣе у҆́бѡ поще́нїемъ, къ му́ченической сла́вѣ пред̾успѣ́лъ є҆сѝ, муче́нїѧ ра́ди наслажде́нїе ѡ҆брѣ́тъ болѣ́зньми, сла́вне мч҃ниче Анаста́сїе, небе́сную красоту̀ прїе́млѧ.

Слава: Болѣ́знь страда́нїѧ твоегѡ̀ во всю̀ и҆зы́де вселе́нную, му́чениче непобѣди́ме: проти́ву бо грѣха̀ да́же до кро́ве сопроти́вивсѧ, побѣдоно́сецъ бы́лъ є҆сѝ, и҆ вѣнце́мъ побѣ́ды у҆краси́лсѧ є҆сѝ.

И сега: И҆зъ тебє̀ прозѧбѐ, чⷭ҇таѧ, цвѣ́тъ неувѧда́емый, бл҃гоуха́ющїй всѐ человѣ́чество бжⷭ҇твеннымъ мѵ́ромъ є҆стества̀ своегѡ̀, и҆́же ѻ҆ц҃у̀ собезнача́льный, и҆ и҆зъ тебє̀ бы́въ подъ лѣ́томъ, Дв҃о всенепоро́чнаѧ.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си наш Бог и на Тебе слава въздаваме… 


Кондак на светците.

Глас 1. Подобен: Ли́къ а҆́гг҃льскїй:

Да възпеем, всички верни, божествения ученик и сподвижник на апостол Павел Тимотей; заедно с него почитаме и мъдрия Анастасий, който изгря в Персия като звезда, прогонвайки нашите душевни страдания и телесни немощи.

Икос:

Годишният празник на тези светии изгря по-ярко от слънцето и просвети вярващите, напълно прогони тъмната демонична сила, очисти греховете, и изпълни молбите на всички; затова и аз, окаяният, прибягвам и се моля за страданията на моето страстно сърце, за да получа това, което търся и да намеря това, от което се нуждая: отминаване на скръбта, живот без печал, прошка на греховете и божествено изцеление както на душата, така и на тялото.

Седален, на апостола, глас 4. Подобен: Ско́рѡ предварѝ:

Украсен с Божиите дарове, ти украси, славни апостоле, Ефеската славна митрополия, защото си станал проповедник, и с божествения Павел си благовестил на всички спасителното Слово, затова с вяра честваме паметта ти.

Слава, на мъченика, глас същия.

Усъвършенстван в славата, ти се яви като най-почтен, тъй като просвети ума си с божествено озарение и позна силата на кръста; ти стана праведен в подвижничеството и мъченик чрез кръвта, богомъдри и блажени Анастасие, затова Христос излива чрез тебе дара на чудотворството.

И сега, Богородичен:

Непорочна Дево, която роди свръхестествения Бог, заедно с безплътните  непрестанно Го моли, да ни даде преди края прошка на греховете и изправяне на живота на нас, които по дълг с вяра и любов те възпяваме, единствена Всевъзпявана.


Песен 4

Ирмос: Като не остави лоното на Отца, Ти слезе на земята, Христе Боже! Чух за тайната на Твоя промисъл (да спасиш всички) и Те прославих, единствен Човеколюбче.

Въплетеният от Девата даде гърба си за у̀дари, рабът съгреши, а невинният Владика е бит, за да се простят греховете ми.

Този, Който беше изправен пред съд, признат за виновен от законопрестъпни съдии, и удрян от смъртна ръка, е Този, Който като Бог е направил човека, и съди справедливо земята.

Богородичен: Като истинска Божия Майка, моли се на Твоя Създател и Син, да ме насочи към спасителното пристанище на Своята славна воля, Всенепорочна.


Песен 4

Ирмос: Авакум някога те провидя с прозорливите си очи, че ти ще си планината, осенена от Божията благодат, провъзгласяваше, че Светият Израилев ще дойде от тебе, за нашето спасение и обновление.

Припев: Свети апостоле, моли Бога за нас!

Зако́ннѡ, всеблаже́нне, пострада́ти и҆зво́ливъ, воздержа́нїемъ всеконе́чнымъ треволнє́нїѧ страсте́й у҆му̀ покори́лъ є҆сѝ, добродѣ́тели прїе́мъ соверше́нїе, великопроповѣ́дниче бг҃ому́дре Тїмоѳе́е.

Ѡ҆блиста́въ ꙗ҆́кѡ со́лнце Па́ѵелъ, и҆спустѝ ꙗ҆́коже зарю̀ свѣ́тлу, вселе́нную бога́тнымъ свѣ́томъ просвѣща́ѧ, свѣтоѧвле́ннѡ тѧ̀, бг҃оѧвле́нне Тїмоѳе́е, къ наставле́нїю на́шему и҆ у҆твержде́нїю.

Возжела́въ те́плѣ жела́нїй кра́йнѣйшее, и҆ любо́вїю сраствори́всѧ, раче́нїемъ на другу́ю жи́знь преше́лъ є҆сѝ, бг҃опрїѧ́тне, всегда̀ твоего̀ созира́ѧ рачи́телѧ, и҆ тогѡ̀ видѣ́нїѧ насыща́ѧсѧ.

Припев: Преподобномъчениче Анастасие, моли Бога за нас!

Ничто́же тѧ̀ су́щїѧ ко Хрⷭ҇ту̀ любвѐ ѿлучѝ, ни у҆дѡ́въ ѿсѣче́нїе, ни ра́нъ преще́нїе, ни ме́чь, ни сме́рть, но нижѐ ѻ҆́гнь, нижѐ гла́дъ, Анаста́сїе, нбⷭ҇нагѡ ликова́нїѧ купносе́льниче.

Слава: Со у҆се́рдїемъ на ра́мо кре́стъ тво́й взе́мъ, послѣ́довалъ є҆сѝ Хрⷭ҇тѡ́вымъ спаси́тєльнымъ за́повѣдемъ: и҆ сегѡ̀ бы́въ подража́тель да́же до сме́рти, всеизрѧ́днѣйше, ны́нѣ наслажда́ешисѧ тогѡ̀ свѣ́тлости.

И сега: Ра́дость тебѣ̀ ꙗ҆́вѣ съ нб҃сѐ прише́дъ а҆рхїстрати́гъ, чⷭ҇таѧ, благовѣстѝ, ре́къ: бг҃ъ и҆зы́детъ съ пло́тїю и҆зъ тебє̀, Дв҃о всечи́стаѧ, во спасе́нїе любо́вїю пою́щихъ тѧ̀.


Песен 5

Ирмос: Нощ без светлина за невярващите, а за вярващите – просветление в насладата от твоите слова, Христе. Затова от зори се стремя към Тебе и възпявам Твоето Божество.

Заради Своите раби се продаваш, Христе, и понасяш удари по лицето, които носят свобода за нас, които Те възпяваме: от зори се стремя към Тебе и възпявам Твоето Божество.

С Твоята божествена сила, Христе, чрез немощта на плътта си повалил силния (дявола), и чрез възкресението Си, Спасителю, ме направи победител на смъртта.

Богородичен: Майко чиста, ти роди Бога, въплътен от тебе подобаващо на Бог, Всевъзпявана. Ти не познаваше мъж, но от Святия Дух си заченала.


Песен 5.

Ирмос: Бидейки Бог на мира и Отец на милостта, Ти си ни изпратил Вестителя на Твоя велик съвет, Който ни носи мир. Затова, доведени до светлината на богопознанието, от тъмна нощ сме станали да Те славословим, Човеколюбче.

Припев: Свети апостоле, моли Бога за нас!

Пе́рвагѡ и҆ всѣ́хъ вино́внагѡ свѣ́та невеще́ственными сїѧ̑нїи просвѣща́емь, мі́ръ у҆ѧсни́лъ є҆сѝ проповѣ́данїемъ честны́мъ: свѣти́льникъ бл҃гоче́стїѧ жи́зни сло́во преимѣ́нїѧ проѧвле́ннѡ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, сщ҃еннотаи́нниче всебл҃же́нне.

Па́ѵла бж҃е́ственнагѡ и҆́стинный у҆чени́къ у҆чи́телѧ стопа́мъ послѣ́дуетъ, сегѡ̀ сѣ́ѧ у҆чє́нїѧ вѣ̑рнымъ: и҆́миже благоче́стїѧ къ свѣ́ту наставлѧ́еми, и҆зъ но́щи у҆́тренююще славосло́вимъ тѧ̀, человѣколю́бче.

Просвѣще́нїемъ Па́ѵелъ вторы́й ꙗ҆влѧ́ешисѧ, служа́щїй пе́рвѣй свѣ́тлости, сеѧ̀ позна́нїемъ просвѣтѝ на́съ. Сегѡ̀ сво́инникъ Тїмоѳе́й ꙗ҆ви́сѧ, тогѡ̀ всеѻру́жїемъ побѣди́тельнѡ ѡ҆гражда́емь.

Припев: Преподобномъчениче Анастасие, моли Бога за нас!

Дре́вле хвалѧ́йсѧ безмѣ́рнѡ, и҆ зе́млю претѧ̀ ѡ҆б̾ѧ́ти, и҆ всу́е гордѧ́сѧ мо́ре, му́дре, всѐ потреби́ти, твои́ми благому́жествы, Анаста́сїе мч҃ниче, попира́етсѧ бг҃опроти́вный.

Слава: Зако́ннѡ пострада́въ мч҃никъ Хрⷭ҇то́въ, и҆ побѣди́въ, страда̑нїи возмє́здїѧ, чуде́съ дѣ́йство прїе́млетъ ꙗ҆́вѣ: неду́ги бо цѣли́тъ и҆ де́мѡны ѿгонѧ́етъ, Хрⷭ҇то́вою си́лою чудодѣ́йствуѧ Анаста́сїй.

И сега: Проклѧ́тїе є҆́ѵы, всѣ́хъ мт҃ре, твои́мъ ржⷭ҇тво́мъ, Дв҃о, у҆праздни́ла є҆сѝ, мі́ру благослове́нїе и҆зрасти́вши Хрⷭ҇та̀: тѣ́мъ тѧ̀ ра́дующесѧ, и҆ у҆сты̀ и҆ ѧ҆зы́комъ бцу вои́стинну и҆сповѣ́дающе велича́емъ.


Песен 6

Ирмос: Потъващ сред вълнението на житейски грижи, потапян от плаващите с мене грехове и поразен от душегубния звяр, аз като Йона викам към Тебе, Христе: изведи ме от смъртоносните дълбини!

Заключените в ада и изнемогващите души на праведниците си спомниха за Тебе и се молеха за спасение от Тебе, което Ти, Христе, дарува чрез кръста, слизайки в подземните места като милостив.

Към Твоя одушевен и неръкотворен храм, разрушен от страдания, не се надяваше да погледне отново ликът на апостолите; тогава над всяка надежда, Те видяха възкръснал, и като Ти се поклониха, навсякъде Те проповядваха.

Богородичен: Кой от хората може да обясни всенепорочният образ на неизказаното раждане от тебе, което стана за нас, Дево, Божия невесто? Защото Бог Слово, неизразимо съединен с тебе, стана плът чрез тебе.


Песен 6

Ирмос: Морското чудовище освободи Йона като младенец от утробата си – невредим, както го беше погълнал. Така и Бог Слово, вселил се в Девата и приел плът, премина през нея, като я запази неповредена; тъй като не се роди по обичаен начин, Той съхрани родилата невредима.

Припев: Свети апостоле, моли Бога за нас!

Колесни́ца бж҃їѧ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, Тїмоѳе́е, носѧ́щи тогѡ̀ бжⷭ҇твенное и҆́мѧ, предъ лице́мъ безбо́жныхъ мучи́телей, бг҃опрїѧ́тне, не у҆жаса́ѧсѧ си́хъ свирѣ́пства: ты́ бо въ непобѣди́мую сп҃са крѣ́пость ѡ҆дѣ́ѧлсѧ є҆сѝ.

Вѣне́цъ благолѣ́пенъ прїѧ́лъ є҆сѝ, пребога́те Тїмоѳе́е, бг҃ому́дре а҆по́столе: дїади́мою црⷭ҇твїѧ досто́йнѡ ѡ҆бложи́лсѧ є҆сѝ, и҆ предста́лъ є҆сѝ прⷭ҇то́лу Влк и твоегѡ̀, съ Па́ѵломъ ра́дуѧсѧ въ се́лѣхъ нбⷭ҇ныхъ, блаже́нне.

Мѵ́ромъ у҆́мнагѡ, Тїмоѳе́е всече́стне, пло́тїю на́съ ра́ди и҆стоще́ннагѡ Хрⷭ҇та̀ ѡ҆бонѧва́емь, благово́нїе сегѡ̀ прїѧ́лъ є҆сѝ: и҆ пре́далъ є҆сѝ вѣ́рою тебѣ̀ притека́ющымъ, таи́нниче неизрече́нныхъ свѧ́те, тогѡ̀ мы́сленныѧ любвѐ.

Припев: Преподобномъчениче Анастасие, моли Бога за нас!

Заре́ю кре́стною ꙗ҆́вѣ просвѣща́емь, пре́лести мра́къ разрѣши́лъ є҆сѝ, и҆ побѣди́лъ є҆сѝ спле́тсѧ съ мучи́телемъ, всесла́вне: и҆ ра́дуѧсѧ прїѧ́лъ є҆сѝ твоѧ̑ побѣди́тєльнаѧ, мч҃ниче Хрⷭ҇то́въ Анаста́сїе, лику́ѧ съ му́ченическими во́инствы.

Слава: същия.

И сега: Ве́сь ли́къ ѿ бг҃а науче́нъ прⷪ҇ро́ческїй, твоѐ проречѐ та́инство несказа́ннагѡ и҆ бж҃е́ственнагѡ зача́тїѧ, є҆́же и҆зъ тебє̀ бж҃е́ственнагѡ сло́ва, мт҃и Дв҃о: ты́ бо и҆́стиннѣйшїй и҆ дре́внїй совѣ́тъ ꙗ҆ви́ла є҆сѝ.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си Царя на мира и Спасителя на нашите души и на Тебе слава въздаваме…


Кондак, глас 7:

Вече няма да може силата на смъртта да държи хората, защото Христос слезе смазвайки и разрушавайки нейните сили. Адът е вързан, пророците заедно се радват: „Яви се, – казват те, – Спасителят на онези, които са във вярата; излезте, верни, за възкресение!“


Икос: Преизподнята затрепери днес под земята, ада и смъртта пред Единия от Троицата; земята се разклати, а вратите на ада, като Те видяха, се уплашиха; и цялото творение, заедно с пророците пее, като се радва, победна песен на Тебе – Избавителят, нашия Бог, Който сега унищожи силата на смъртта. Да възкликнем и да извикаме към Адам и на тези, които са от Адам: „Дървото на кръста ви донесе това спасение. Излезте, верни, за възкресение!“


Синаксар: В този ден празнуваме паметта на свети (виж календарчето). По техните молитви, Христе Боже наш, помилвай и ни спаси. Амин.


Песен 7

Ирмос: Младежите показаха огнената някога пещ да източва роса, като възпяваха единствения Бог и казваха: Бог на отците е превъзнасян и много прославян.

Адам е убит от дървото, като извърши неподчинение по своя воля, а чрез послушанието на Христос, той е обновен отново. Заради мен е разпнат Божият Син, прославеният.

Тебе, Христе, възкръсналия от гроба, възпя цялото творение; защото Ти разцъфтя живот на стоящите в ада, на мъртвите – възкресение, на тези в тъмнина – прославяната светлина.

Богородичен: Радвай се, дъще на смъртния Адам! Радвай се, единствена невеста Божия! Радвай се, защото тлението е изгонено чрез тебе, която си заченала Бога; Него моли, Чиста, да се спасим всички ние.


Песен 7

Ирмос: За вярващите ти ​​приличаш, Богородице, на онази (вавилонска) пещ, където Превъзнасяният спаси тримата младежи, целият свят обнови в утробата ти възхваляваният Бог на отците и най-славният.

Припев: Свети апостоле, моли Бога за нас!

Слико́вникъ нбⷭ҇нагѡ чи́на ты̀ по досто́инству бы́въ, весели́шисѧ ра́достнѡ, зарѝ свѣтода́тельныѧ, блаже́нне, насыща́ѧсѧ, свѧщеннотаи́нниче Тїмоѳе́е, хва́льнаго возвѣща́ѧ бг҃а и҆ препросла́вленнаго.

Свѧщеннодѣ́йствуѧ Хрⷭ҇то́во є҆ѵⷢ҇лїе, ѿ добродѣ́тельныхъ высо́тъ, бг҃опи̑саннаѧ посла̑нїѧ Па́ѵелъ бж҃е́ственнѣйшїй ра́дуѧсѧ посла̀, ꙗ҆́кѡ у҆ченику̀ тебѣ̀, Тїмоѳе́е, хва́льнаго возвѣща́ѧ бг҃а и҆ препросла́вленнаго.

Немощно́е пло́ти у҆крѣплѧ́ше благомо́щїемъ душѝ, ꙗ҆́кѡ безтѣле́сенъ бо на землѝ ты̀ жи́тельствовавъ, му́ченикъ бы́лъ є҆сѝ во главу̀ сокруша́емь, свѧщеннодѣ́телю та́инствъ бж҃їихъ, бг҃облаже́нне.

Припев: Преподобномъчениче Анастасие, моли Бога за нас!

Страда́лецъ вѣ̑рныѧ поуща́етъ, ꙗ҆́вѣ ѻ҆́бразъ показа́въ му́жество своѐ, бж҃е́ственнѣй ны́нѣ подража́ти стрⷭ҇ти во́льнѣй, ю҆́же за ны̀ претерпѣ̀ хва́льный ѻ҆ц҃є́въ бг҃ъ и҆ препросла́вленъ.

Слава: Равномо́щнаѧ трⷪ҇ца вѣ́руетсѧ бл҃гоче́стїѧ рачи́телемъ: до́блїи бо страда́льцы за сїю̀ пострада́ша, крѡ́ви и҆злива́юще, му́ченически борю́щесѧ, и҆ ду́шы предаю́ще ꙗ҆́вѣ, и҆ у҆бива́еми.

И сега: Ра́дуйсѧ, чⷭ҇таѧ, и҆зъ тебє̀ про́йде па́стырь, и҆́же во а҆да́мову ко́жу ѡ҆дѣ́ѧвсѧ, вои́стинну превозноси́мый, во всего́ мѧ человѣ́ка, за благоутро́бїе непости́жное хва́льный ѻ҆ц҃є́въ бг҃ъ и҆ препросла́вленъ.


Песен 8

Ирмос: Неопалима за огъня къпина на Синай Бог разкри на бавния с език и неясно говорещ Мойсей; а ревността към Бога показа тримата младежи в огъня непоклатими певци: „Творения Господни, възпявайте Господа и Го превъзнасяйте във всички векове!“

Най-чистото словесно Агне, заклано за света, прекрати жертвите, принасяни според закона, като Бог очисти от греховете света, който непрекъснато пее: „Творения Господни, възпявайте Господа и Го превъзнасяйте във всички векове!“

Не беше нетленна преди страданието възприетата от Създателя наша плът, след Неговото страдание и възкресение стана недостъпна за тлението, и обновява смъртните, които пеят: „Творения Господни, възпявайте Господа и Го превъзнасяйте във всички векове!“

Богородичен: Твоята чистота и съвършена непорочност, Дево, очисти сквернотата и мерзостта на вселената; и ти стана причина за примирението ни с Бога, Пречиста. Затова всички те благославяме, Дево, и превъзнасяме във всички векове.


Песен 8

Ирмос: Даващата прохлада пещ беше предобраз за свърхестествено чудо, защото не изгори хвърлените в нея младежи, както и огънят на Божеството не изгори утробата на Девата, в която влезе. Затова, прославяйки (Бога), нека запеем: „Всяка твар да благославя Господ и да Го превъзнася во веки!“

Припев: Свети апостоле, моли Бога за нас!

Стоѧ́нїѧ а҆́гг҃льскагѡ сподоблѧ́емь, показа́лсѧ є҆сѝ, Тїмоѳе́е блаже́нне, небе́сныхъ чинѡ́въ, научи́всѧ бо преесте́ственнѡ, свѣ́тлости си́хъ подража́лъ є҆сѝ, му́дре. съ ни́миже воспѣва́еши веселѧ́сѧ: да бл҃гослови́тъ тва́рь всѧ̀ Гдⷭ҇а, и҆ превозно́ситъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Си́лою ѡ҆дѣ́ѧвсѧ съ нб҃сѐ, ꙗ҆́кѡ а҆пⷭ҇лъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, бг҃ому́дре, наше́дшею странноѻбра́знѡ у҆ч҃никѡ́мъ сло́ва и҆ самови́дцємъ, ѽ Тїмоѳе́е! съ ни́миже воспѣва́еши ра́дуѧсѧ: да бл҃гослови́тъ тва́рь всѧ̀ Гдⷭ҇а, и҆ превозно́ситъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Ста́лъ є҆сѝ, жела́нїѧ ꙗ҆́вѣ, всеблаже́нне, кра́йнѣйшагѡ ꙗ҆́кѡ дости́глъ до́брыхъ, Тїмоѳе́е бг҃опроповѣ́дниче, всегда̀ ѡ҆сїѧ́емь свѣ́томъ трⷪ҇ческимъ ꙗ҆́снѡ. и҆ ны́нѣ воспѣва́еши веселѧ́сѧ: да бл҃гослови́тъ тва́рь всѧ̀ Гдⷭ҇а, и҆ превозно́ситъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Припев: Преподобномъчениче Анастасие, моли Бога за нас!

Ѿ землѝ ты̀ къ нб҃сє́мъ вѣнцено́сецъ, му́чениче Анаста́сїе, возлетѣ́лъ є҆сѝ, ле́сти всѧ́кїѧ де́мѡнскїѧ и҆збѣ́гъ, и҆ попра́лъ є҆сѝ і҆́дѡльскаѧ чти̑лища. тѣ́мже и҆ зове́ши ны́нѣ ра́дуѧсѧ: да благослови́тъ тва́рь всѧ̀ Гдⷭ҇а, и҆ превозно́ситъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Слава: Ѡ҆мочи́лъ є҆сѝ му́ченическими твои́ми кровьмѝ твою̀ ѻ҆де́жду, пребога́те му́чениче: крⷭ҇тъ же ꙗ҆́кѡ ски́птръ носѧ̀, со Хрⷭ҇то́мъ ца́рствуеши во вѣ́ки, Анаста́сїе, є҆му́же ны́нѣ воспѣва́еши, ра́дуѧсѧ: да бл҃гослови́тъ тва́рь всѧ̀ Гдⷭ҇а, и҆ превозно́ситъ во всѧ̑ вѣ́ки.

И сега: А҆рха́гг҃льскими пѣснослѡ́вїи сла́вимый бога́тное сло́во на́съ ра́ди ѡ҆бнища̀, тѧ̀ мт҃рь добро́ту і҆а́кѡвлю, благослове́ннаѧ, и҆збра́въ. тѣ́мже воспѣва́юще пое́мъ: да благослови́тъ тва́рь всѧ̀ Гдⷭ҇а, и҆ превозно́ситъ во всѧ̑ вѣ́ки.


Песен 9

Ирмос: Не нарушавайки девствеността си родила, и си дала назаем плът на всизкусното Слово, Майко не познала мъж, Дево Богородице, вместилище на Невместимия, жилище на твоя безкраен Създател, тебе величаем.

Замълчете вие, които мислите погрешно като приписвате страдание на Бога; защото Господа на славата, разпънат по плът, но не разпънат по Божествената Си природата, като Един в две природи, ние величаем.

Невярващи във възкресението на телата, идете при гроба на Христос, уверете се, че е бил убит и отново е възкръснала плътта на Дарителя на живота, във уверение за последното възкресение, на което се уповаваме.

Припев: Пресвета Троице, спаси ни!

Троичен: Почитаме Троицата не на божества, а на ипостаси, и не Единицата на лицата, а на Божеството, като страним от онези, които Го разделят, и отхвърляме тези, които се осмеляват да Го объркат; а Него ние величаем.


Песен 9

Ирмос: Образът на чистото раждане от тебе, Богородице, ни беше показан от горящата неизгаряща къпина; и сега те молим да потушиш свирепата заплаха от пещта, за да те непрестанно величаем.

Припев: Свети апостоле, моли Бога за нас!

Рече́нїе дв҃дово и҆спо́лнисѧ, ꙗ҆́кѡ бо мо́лнїѧ вселе́ннѣй ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, проповѣ́данїемъ ѡ҆зарѧ́ѧ концы̀, всеприснопа́мѧтне бл҃же́нне Тїмоѳе́е: тѣ́мъ тѧ̀ бг҃оѧвле́нне, непреста́ннѡ велича́емъ.

Заре́ю свѣтонача́льною, прему́дре, бг҃онача́льнымъ трисо́лнечнымъ ѡ҆сїѧ́нїемъ насыща́ѧсѧ, и҆ чи́стѡ наслажда́ѧсѧ, пою́щыѧ тѧ̀, бл҃же́нне, спаса́й ѿ мра́ка прегрѣше́нїй, свѧщеннотаи́нниче всече́стне.

Ра́вна тѧ̀ ѻ҆ц҃у̀ и҆ дх҃у, є҆диноро́дне, пра́вѣ му́дрствующе, сла́вимъ, у҆че́ньми а҆пⷭ҇толѡвъ твои́хъ, влко, у҆твержда́еми, Па́ѵла, проповѣ́дника твоегѡ̀ смотре́нїѧ, и҆ Тїмоѳе́а бг҃ому́драгѡ.

Припев: Преподобномъчениче Анастасие, моли Бога за нас!

Струѧ́ми твои́хъ крове́й, сла́вне, і҆́дѡльскую ле́сть всю̀ погаси́лъ є҆сѝ, и҆сполне́нїе же цр҃кве у҆ѧсни́лъ є҆сѝ, ѡ҆ не́йже молѧ́сѧ всеизрѧ́днѣйше не преста́й влцѣ, да тѧ̀ всѝ блажи́мъ.

Слава: Ѽ па́че сло́ва сла́вы твоеѧ̀, и҆ неизрече́ннагѡ бжⷭ҇твеннагѡ вои́стинну ѡ҆сїѧ́нїѧ! є҆гѡ́же причасти́лсѧ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ побѣди́тель, Анаста́сїе, влцѣ Хрⷭ҇ту̀ предстоѧ̀: є҆го́же и҆ ны́нѣ молѝ ѡ҆ на́съ, воспѣва́ющихъ тѧ̀.

И сега: Ѽ стра́шнагѡ твоегѡ̀ чудесѐ! ты́ бо, Дв҃о Бце, та́инство, пре́жде родѡ́въ и҆ пре́жде вѣкѡ́въ сокрове́нное въ бз҃ѣ, всѧ̑ созда́вшемъ, ро́ждши бг҃а сло́ва несказа́ннѡ, ꙗ҆ви́ла є҆сѝ.


Катавасии на Сретение Господне, глас 3

Превод: проф. Иван Желев Димитров

1. Слънцето някога огря (букв. заора из) сушата, която поддържа бездната, защото водата като стена застина от двете страни, докато хората вървяха пеша и богоугодно пееха: Да възпеем Господа, защото Той славно се прослави!

3. Утвърди, Господи, твърдинята на онези, които на Тебе се покоряват – Църквата, която Ти си придоби с Твоята честна кръв.


4. Твоята добродетел, Христе, надвиши небесата, защото, произлязъл от ковчега на Твоята светиня, Ти си бил видян като младенец в храма на славата Си, носен в обятията на Твоята нетленна майка, и всичко се изпълни с възхвала към Тебе.

5. Когато Исаия видя предобразно Бога, извисен на престола и тържествено носен от ангели на славата, извика: о, аз, окаяният, видях пророчески Бога, приел тяло, да господства над незалязващата светлина и мира!


6. Старецът, като видя с очите си спасението, дошло от Бога за хората, извика към Тебе: Христе, Ти си мой Бог!


7. Тебе, Бога-Слово, Който сред огъня освежи момците, изповядващи Бога, и се засели в нетленната Дева, ние възхваляваме и благочестиво пеем: благословен е Бог на нашите отци.


Възхваляваме, благославяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

8. Момците, защитници на вярата в Бога, обгърнати от неудържимия огън, но незасегнати от пламъците, пееха божествена възхвала: благославяйте Господа, всички Негови дела, и Го превъзнасяйте във всички векове.


Евангелски чин

Дяконът: На Господ да се помолим. 

Народът: Господи, помилуй!

Свещеникът: Защото си свят, Боже наш, и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отец и Син, и Свети Дух, подобава всяка слава, чест и поклонение сега и винаги, и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание всякое Господа.

Дяконът: За да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господ Бог да помолим!

Народът: Господи, помилуй! (3)

Дяконът: Премъдрост! Да застанем прави, за да изслушаме светото Евангелие!

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеникът: Ще се чете из светото евангелие според евангелист (името).

Дяконът: Да внимаваме.

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


Възкресно Евангелие,


Възкресна песен

Четец: Като видяхме Христовото Възкресение, нека се поклоним на светия Господ Иисус, Който едничък е безгрешен. На Твоя Кръст се покланяме, Христе, и Твоето Свято Възкресение възпяваме и славим – Ти си нашият Бог, освен Тебе другиго не знаем и с Твоето име се именуваме. Дойдете, всички верни, да се поклоним на святото Христово Възкресение, защото, ето – чрез Кръста дойде радост за целия свят. Всякога благославяйки Господа, нека възпяваме Неговото Възкресение, защото Той, като претърпя разпятие, със смърт смъртта разруши.


50 Псалом (пее се)


Слава: По молитвите на апостолите, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

И сега: По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

Стих: Помилуй ме, Боже, по великата Си милост и по множеството Си щедрости, очисти беззаконието ми.

Стихира, глас 6:

Възкръсна Иисус от гроба както предрече, даде ни живот вечен и велика милост.


Литийна молитва (дяконът)

Свещеникът: По милостта и щедростите на Единородния Твой Син, с Когото Си благословен, заедно с Пресветия, Благия и Животворящия Твой Дух сега и винаги и во веки веков.


Честнейшую

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!

Народът: (речитативДушата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека.


Песен 9

Нека, вярващи, да прозрем предобраз в закона, сянката и писанието: всяко мъжко, което разтваря утроба, е посветено на Бога; и затова да величаем първородното Слово, Сина на безначалния Отец, родено като първо дете от майка без мъж!


Малка ектения

Свещеникът: Защото Те хвалят всички небесни сили и на Тебе въздаваме слава, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков.


Свят е Господ, нашия Бог. (2)

Превъзнасяйте Господа, Бога нашего, и се покланяйте на подножието Му: защото то е свято! (Пс. 98:5)

Ексапостиларий 10, гл. 2:

На Тивериадско море синовете на Зеведей, заедно с Натанаил, Тома и Петър, и с други двама, веднъж ловяха риба. По заповед на Христос, хвърляйки мрежите отдясно, извадиха много риба. Петър, разпознавайки Го, доплува до Него. Това бе третият път, когато Той им се яви, като им предложи хляб и риба на въглища.

Слава на светците. Подобен: Свѣ́те неизмѣ́нный:

Два̀ свѣти̑ла въ мі́рѣ сїѧ́ютъ свѣтоно́снѡ, Тїмоѳе́й же вели́кїй въ Хрⷭ҇то́выхъ а҆пⷭ҇толѣхъ и҆ Анаста́сїй мч҃никъ во є҆диноѻбра́зныхъ, и҆̀хже восхва́лимъ вку́пѣ.

И ны́нѣ, Богородичен:

Всѝ вѣ́рнїи тѧ̀ хода́таицу, ко и҆зъ тебє̀ ны́нѣ ро́ждшемусѧ предлага́емъ, прест҃а́ѧ: мы́ же лу́чшагѡ ра́ди сраспина́емсѧ сему̀. тѣ́мже не преста́й ѡ҆ на́съ молѧ́щи.


Хвалитни стихири

Глас 7, Всякое дихание

Всичко, що диша, да хвали Господ. Хвалете Господ от небесата; Хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.


Стих: Да извършат над тях писания съд, тая чест е за всички Негови светии. (Пс.149:9)

Възкръсна Христос от мъртвите, като разруши връзките на смъртта; земьо, възвести добрата вест за голяма радост; възхвалявайте, небеса, Божията слава.


Стих: Хвалете Бога в Неговата светиня, хвалете Го в крепостта на силата Му. (Пс.150:1)

Като видяхме Христовото Възкресение, нека се поклоним на светия Господ Иисус, Който едничък е безгрешен.


Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс.150:2)

Не преставаме да се покланяме на възкресението Христово; защото Той ни спаси от нашите беззакония, светият Господ Иисус, Който ни показа възкресението.


Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс.150:3)

Какво да въздадем на Господ за всичко, което ни е дал? Заради нас Бог дойде сред хората, заради нашата покварена природа Словото стана плът и живя сред нас. Благодетелят дойде при неблагодарните; Освободителят при пленниците; Слънцето на правдата при тези, които седят в тъмнината. Безстрастният страда̀ на кръста; Светлината блесна в ада. Този, който е Живота, потъпка смъртта. За падналите Той е възкресението. Нека Му извикаме: слава на Тебе, Боже наш.


Други стихири от св. патр. Анатолий, глас същия.

Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс.150:4)

Господи, Ти си разбил портите на ада и си сложил край на властта на смъртта, с Твоята могъща сила, и възкреси със Себе Си мъртвите, които лежаха в тъмнината от началото, чрез Твоето божествено и славно възкресение, като Цар на всички и Бог всесилен.


Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс.150:5-6)

Дойдете да се зарадваме в Господа и да се развеселим за Неговото възкресение; защото със Себе Си възкреси мъртвите от неразрешимите връзки на ада; и като Бог дари на света вечен живот и голяма милост.


Стих: Стани, Господи Боже мой, дигни ръката Си, не забравяй Твоите до край потиснати. (Пс.9:33)

Блестящият ангел седеше върху камъка на животоприемащия гроб и на жените мироносици възвести добрата вест: възкръсна Господ, както ви е предсказал, възвестете на учениците Му, че ви предварва в Галилея, и че на света дава вечен живот и голяма милост.


Стих: Ще Те славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса. (Пс.9:1)

Защо отхвърлихте крайъгълния Камък, о нарушаващи закона юдеи? Това е Камъкът, Който Бог постави в Сион, Този, Който направи водата да извира от скалата в пустинята, и Който за нас от Своите ребра излива безсмъртие. Това е Камъкът, изсечен от Девическата планина без мъжко щение. Той е Синът Човешки, Който идва на небесните облаци до Стария по дни, както е казал Даниил (7:13), и Неговото царство е вечно.


Слава, утринна Евангелска стихира,  глас 6.

След слизането в ада и възкресението от мъртвите, Твоите ученици скърбяха, сякаш се разделиха с Тебе, Христе, към работата те отново се обърнаха, към лодките и мрежите, и никъде нямаше улов. Но Ти, Спасителю, се яви като Господар на всичко, заповяда да хвърлят мрежите от дясната страна и веднага думата Ти стана дело, а количеството риба беше голямо; и странна вечеря беше готова на сушата. В нея учениците Ти тогава участваха, и нас сега удостой да се наслаждаваме духовно, човеколюбче Господи.


И сега, по гласа на Славата: Преблагословена си, Богородице Дево, защото чрез Въплътения от тебе адът беше пленен, Адам беше извикан отново, клетвата – премахната, Ева – освободена, смъртта – умъртвена, а ние оживяхме; затова възкликваме и пеем: благословен си Христе, Боже наш, Който така си благоволил, слава на Тебе!


Велико славословие


Възкресен тропар

Днес стана спасението на света, нека възпеем Възкръсналия от мъртвите, Твореца на нашия живот: защото, като унищожи смъртта чрез смърт, даде ни победа и голяма милост.


————————————————————


На Литургията


Тропари

Тpопаp възкресен, глас 7:

С Твоя кръст разруши смъртта, на разбойника отвори рая, на мироносиците плача превърна в радост и на апостолите заповяда да проповядват, че възкръсна, Христе Боже, Който даряваш на света велика милост.

Тропар на апостола, гл. 4:

Научил си се на благост и трезвен във всичко, с блага съвест свещенолепно облечен, почерпил си от избрания съсъд* неизречените истини и запазил вярата, добре си завършил пътя, апостоле Тимотее, затова моли Христос Бога да се спасят душите ни.

* Ап. Павел (Деян. 9:15)

Тропар на мъченика (общия), гл. 4:

Твоят мъченик, Господи, Анастасий, при своето страдание прие нетленен венец от Тебе, нашия Бог; защото, имайки Твоята сила, мъчителите повали, и съкруши на демоните безсилната дързост; по неговите молитви спаси душите ни.

Тропар на храмовия светец.


Кондак на Сретение, глас 1: Осветил девическата утроба с Твоето рождество и благословил ръцете на Симеон, както подобаваше, като побързаш и сега ни спаси, Христе Боже; но умири раздорите в живота и укрепи народа, когото възлюби, единствен Човеколюбче.


Апостол: 1 Тим. 1:15-17 (с. 281),

Братя, верни и за всяко приемане достойни са думите, че Христос Иисус дойде в света да спаси грешниците, от които пръв съм аз. Но затова бидох помилуван, за да покаже Иисус Христос в мене първи всичкото Си дълготърпение за пример на ония, които повярват в Него за живот вечен. А на Царя на вековете, на нетленния, невидимия, едничкия премъдър Бог  чест и слава вовеки веков. Амин.


Литургийно евангелие: Лк 18:35-43

Когато Иисус се приближаваше до Иерихон, един слепец седеше край пътя и просеше; и като чу да минава край него народ, попита: какво е това? Обадиха му, че Иисус Назорей минава. Тогава той завика и каза: Иисусе, Сине Давидов, помилуй ме! Тия, които вървяха напред, смъмраха го, за да мълчи; но той още по-високо викаше: Сине Давидов, помилуй ме! Иисус се спря и заповяда да Му го доведат. И когато оня се приближи до Него, попита го: какво искаш да ти сторя? Той рече: Господи, да прогледам. Иисус му рече: прогледай! твоята вяра те спаси. И той веднага прогледа и тръгна след Него, славейки Бога. И целият народ, като видя това, въздаде Богу хвала.

No comments:

Post a Comment