Sunday, 6 November 2022

Събор на св. арх. Михаил

СЪБОР НА СВЕТИ АРХИСТРАТИГ МИХАИЛ И БЕЗПЛЪТНИТЕ СИЛИНа Вечерната

Господи, воззвах (Пс. 140), на 6, глас 4:

Господи, извиках към Тебе, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, извиках към Тебе; побързай към мене; чуй моя глас, когато Те призовавам, чуй ме Господи! 

Да се възнесе молитвата ми пред Тебе като тамян; издигането на ръцете ми да бъде като вечерна жертва, чуй ме Господи.

Подобен: Я́ко до́бля:

Стих: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс.129:3-4А)

Ти, Архангеле Михаиле, стана най-светъл служител на Трислънчевото Божество, като радостно викаш с горните сили: Ти си свят, Отче, Ти си свят, събезначално Слово, и Ти си свят, Свети Душе, една слава, едно царство и естество, едно Божество и сила.

Стих: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. (Пс.129:5)

И вида ти е огнен и красотата ти е чудна, Михаиле първоангеле, с твоята духовна природа ти преминаваш през всички краища на света и изпълняваш заповедите на Създателя на всичко; ти си известен с великата си сила и си направил твоя храм източник на изцеления, затова е почитан заради твоята свята служба.

Стих: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс.129:6-7А)

Писано е, Господи: „Ти правиш Ангелите Си ветрове и служителите Си огнен пламък“ (Пс. 103:4), и Ти постави архистратига Михаил сред тази армия от Твои архангели пред всички, защото той се подчини на Твоите заповеди, Слове, и възгласяше трисветата песен със страх пред Твоята слава.

Други стихири, глас 4.

Подобен: Дал еси́ зна́мение:

Стих: Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс.129:7Б-8)

Ум Предве́чный свет соста́ви вторы́й,/ Гаврии́ла, Тебе́ прича́стии Боже́ственными просвеща́ющаго всю вселе́нную/ и ю́же от ве́ка открыва́ющаго нам/ Боже́ственную и вели́кую и́стинно та́йну:/ во утро́бе Воплоща́емаго де́вственней,/ су́ща Безтеле́снаго и бы́вша Челове́ка,/ во е́же спасти́ челове́ка.

Стих: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс. 116:1)

Престо́лу предстоя́ трисо́лнечнаго Божества́/ и бога́тно осия́емь Боже́ственными светлостьми́,/ испуща́емыми непреста́нно отту́ду,/ су́щия на земли́, ра́достно лику́ющия и благохва́лящия тя,/ страсте́й мглы изба́ви и просвеще́нием уясни́,/ Гаврии́ле Архистрати́же,/ моли́твенниче о душа́х на́ших.

Стих: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня (пребъдва) вечно. (Пс. 116:2)

Сокруши́ свире́пства Ага́рянская,/ на ста́до твое́ ча́сто находя́щая,/ уста́ви раздо́ры Церкве́й,/ укроти́ бу́рю безме́рных искуше́ний,/ изба́ви бед и обстоя́ний любо́вию чту́щия тя/ и под кров твой прибега́ющия,/ Гаврии́ле Архистрати́же,/ моли́твенниче о душа́х на́ших.

Слава, глас 6. Византи́ево:

Радвайте се с нас, всички чинове ангелски, защото вашият водач и наш покровител, великият Архистратиг, освети този ден, като чудно се явява в неговия свети храм. Затова нека го възхваляваме с благодарност и да му извикаме: „Покрий ни под покрова на твоите крила, най-велики архангеле Михаиле“.

И сега, Богородичен:

Радвайте се с нас, всички хорове на девици, защото нашата закрила и ходатайка, подслон и голямо убежище, в този ден в нейния почитан и божествен храм утешава скърбящите. Затова нека я възхваляваме с благодарност, като извикаме: „Покрий ни с твоята божествена закрила, Пречиста Богородице Владичице“.


Вход с кадилница. Свете тихий

Творение на Св. Софроний, патр. Йерусалимски

Тиха светлина от светата слава на Безсмъртния, Светия и Блажения Небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Отца, Сина и Светия Дух – Бога. Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове. Затова и светът Те слави.


Прокимен на деня.


Паримии (стр.68)

Четиво из книга Иисус Нави́н (глава 5:13-15):

Когато Иисус се намираше близо до Иерихон, погледна и видя, и ето, пред него стои човек, с гол меч в ръка. Иисус се приближи до него и му каза: наш ли си, или от нашите неприятели? Той отговори: не; аз съм вожд на воинството Господне, сега дойдох (тук). Иисус падна ничком на земята, поклони се и му каза: какво ще заповяда господарят ми на своя раб? Вождът на воинството Господне каза Иисусу: събуй обущата от нозете си, понеже мястото, на което стоиш, е свето. Иисус тъй и направи.


Четиво из книга Съдии Израилеви (глава 6:2a, 6b, 11-24):

Израилевите синове почнаха пак да вършат зло пред очите на Господа, и Господ ги предаде в ръцете на мадиамци за седем години. Тежка беше ръката на мадиамци над Израиля. И твърде обедня Израил от мадиамци, и викнаха синовете Израилеви към Господа. 

Тогава дойде Ангел Господен и седна в Офра под дъба, който беше на Иоаса, потомък Авиазеров; син му Гедеон млатеше жито в жлеба, за да се скрие от мадиамци. И яви му се Ангел Господен и му рече: с тебе е Господ, силний мъжо! Гедеон му отговори: господарю мой! ако Господ е с нас, защо ни постигна всичко това (бедствие)? и де са всичките Му чудеса, за които са ни разказвали нашите бащи, думайки: „Господ ни изведе из Египет“? Сега Господ ни остави и ни предаде в ръцете на мадиамци. Господ го погледна и каза: иди с тая си сила и спаси Израиля от ръката на мадиамци: Аз те пращам. Гедеон Му отговори: Господи! как ще спася Израиля? ето, и племето ми е най-бедно в коляното Манасиево, и аз съм най-малък в дома на баща си. Господ му рече: Аз ще бъда с тебе, и ти ще поразиш мадиамци като едного човека. Гедеон Му каза: ако съм придобил милост пред очите Ти, дай ми личба, че Ти говориш с мене: не си отивай оттука, докле не дойда при Тебе, не донеса дара си и Ти го не предложа. Той каза: Аз ще остана, докле се върнеш. 

Гедеон отиде и приготви козле и погача от ефа брашно; месото тури в кошница, сочивото наля в гърне, донесе при Него под дъба и Му предложи. И Ангел Божий му каза: вземи месото и погачата, и тури ги на тоя камък, и излей сочивото. Той така и направи. Ангел Господен простря края на жезъла, който беше в ръката му, и се докосна до месото и погачата; и излезе огън от камъка и изгори месото и погачата; и Ангел Господен се скри от очите му. И видя Гедеон, че това беше Ангел Господен, и рече Гедеон: горко ми, Владико Господи! защото видях лице с лице Ангела Господен. Господ му рече: мир на тебе, не бой се, няма да умреш. 

И Гедеон съгради там жертвеник Господу и го нарече: Господ е мир. Той стои и до днес.


Четиво от Книга на пророк Даниил (10:1-21):

В третата година на персийския цар Кира биде откровение Даниилу, който се наричаше с име Валтасар; и истинско беше това откровение и от голяма сила. Той разбра това откровение и разумя това видение. В тия дни аз, Даниил, бях в тъга цели три седмици. Вкусен хляб не ядох; месо и вино не влезе в устата ми, и с мазила се не мазах, докле не изтекоха трите седмици.

А в двайсет и четвъртия ден на първия месец бях при брега на голямата река Тигър; дигнах очи и видях: ето един мъж, облечен в ленени дрехи, и кръстът му бе препасан със злато от Уфаз. Тялото му беше като топаз, лицето му като вида на светкавица, очите му като запалени светила, ръцете му и нозете му по вид като лъскава мед, и гласът на думите му като глас на множество люде. И само един аз, Даниил, видях това видение, а които люде бяха с мене, не видяха това видение; но силен страх нападна върху тях, и те избягаха, за да се скрият; и останах сам и гледах на това велико видение, но в мене сила не остана, и видът на лицето ми се измени твърде много, не остана в мене бодрост. И чух гласа на думите му; и, щом чух гласа на думите му, вцепенен паднах ничком и лежах с лице към земята. Но ето, ръка се допря до мене и ме постави на коленете ми и на дланите на ръцете ми. И каза ми той: "Данииле, желани мъжо! вникни в думите, които ще ти кажа, и стани право на нозете си, защото при тебе съм проводен днес". Като ми каза тия думи, аз се изправих разтреперан. Но той ми каза: "не бой се, Данииле; от първия ден, когато разположи сърцето си, да достигнеш разбиране и да се смириш пред твоя Бог, твоите думи бяха чути, и аз щях да дойда според думите ти, но князът на персийското царство стоя срещу мене двайсет и един ден; ала ето, Михаил, един от първите князе, дойде да ми помогне, и аз останах там при персийските царе. А сега дойдох да ти явя, какво ще бъде с твоя народ в последните времена, защото видението се отнася към далечни дни".

Докле ми говореше такива думи, паднах ничком на земята и онемях. Но ето, един, по вид приличен на синовете човешки, се допря до устните ми, и аз отворих устата си, заговорих и рекох ономува, който стоеше пред мене: "господарю мой, от това видение моите вътрешности се превърнаха в мене, и у мене сила не остана. И как може рабът на такъв мой господар да говори с тоя мой господар? защото у мене няма сила, и дишането спря в мене".

Тогава пак се допря до мене тоя човешки образ, укрепи ме и рече: "не бой се, желани мъжо! мир тебе; дерзай, дерзай!" И когато той говореше с мене, аз се укрепих и рекох: "говори, господарю мой, защото ти ме укрепи". И той ми каза: "знаеш ли, защо дойдох при тебе? Сега ще се върна, за да се боря с персийския княз; а кога изляза, ето, ще дойде гръцкият княз. Но аз ще ти обадя, какво е начертано в истинското писание; и няма никой, който би ме поддържал в това, освен Михаил, вашия княз.


Сугуба ектения.


Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца, и Сина, и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!


Просителна ектения 


Стихири на литията (ако желае свещеника)

Глас 1. Киприа́ново:

У́мных сил Архистрати́зи,/ предстоя́ще непреста́нно Влады́чню Престо́лу,/ моли́теся ко Го́споду/ мир ми́ру дарова́ти/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Арсе́ниево:

Чинонача́льник вы́шних сил,/ Михаи́л, первостоя́тель Боже́ственных чино́в,/ днесь нас к торжеству́ созва́,/ и́же всегда́ с на́ми ходя́й/ и сохраня́й вся от вся́каго диа́воля обстоя́ния./ Прииди́те у́бо, празднолю́бцы и христолю́бцы,/ цве́ты доброде́телей взе́мше,/ чи́стыми по́мыслы и со́вестию благостоя́нною/ Арха́нгелов собо́р почти́м:/ той бо, непреста́нно Бо́гу предстоя́/ и трисвяту́ю песнь воспева́я,/ мо́лит спасти́ся душа́м на́шим.

Глас 2. Студи́тово:

Невеще́ственное существо́,/ У́мных Сил предста́тельствующе/ и трисо́лнечныя сла́вы блиста́ньми/ светодаю́ще вселе́нней, Архистрати́зи,/ непреста́нным гла́сом трисвяту́ю песнь воспева́ете./ Те́мже моли́теся спасти́ся душа́м на́шим.

Арсе́ниево:

Невеще́ственный Престо́л окружа́юще,/ у́мная существа́, Боже́ственнии, безтеле́снии,/ трисвяту́ю песнь прави́телю-Бо́гу/ пла́менными устна́ми поете́:/ Святы́й Бо́же, О́тче безнача́льный,/ Святы́й Кре́пкий, Сы́не собезнача́льный,/ Святы́й Безсме́ртный, Единосу́щный Ду́ше,/ Отцу и Сы́ну спрославля́емый.

Анато́лия:

Безтеле́сными устна́ми и у́мными усты́/ А́нгельстии чи́ни непреста́нное пе́ние/ прино́сят Твоему́ непристу́пному Божеству́, Го́споди,/ и У́ми чи́стии и служи́телие Твоея́ сла́вы/ хва́лят Тя, Го́споди./ С ни́миже Михаи́л безтеле́сный,/ и Гаврии́л зело́ благоле́пнейший,/ и первостоя́телие Го́рних сил,/ Архистрати́зи А́нгельстии,/ учреди́телие на́ши днесь бы́ша,/ пе́сни пе́сней повелева́юще нам пе́ти/ непристу́пней сла́ве Твое́й, Человеколю́бче,/ Е́йже мо́лятся непреста́нно за ду́ши на́ша.

Слава, глас 4:

О́гненными устна́ми/ пою́т Тя Херуви́ми, Христе́ Бо́же,/ безтеле́сными же усты́ немо́лчно славосло́вит Тя Арха́нгельский лик,/ Михаи́л же, Архистрати́г Вы́шних сил,/ побе́дную песнь непреста́нно прино́сит сла́ве Твое́й./ Той бо нас днесь озари́ к торжеству́ све́тлому/ возбряца́ти досто́йне псало́мски хвалу́ трисвяту́ю бре́нными устна́ми,/ я́ко вся́ческая Твоего́ хвале́ния испо́лнишася,/ и подае́ши ми́ру тем ве́лию ми́лость.

И сега, глас същия.

Гео́ргия Никомиди́йскаго:

Днесь Боговмести́мый храм – Богоро́дица,/ в храм Госпо́день приво́дится/ и Заха́рия Сию́ подъе́млет./ Днесь свята́я святы́х ра́дуются,/ и лик А́нгельский та́инственно торжеству́ет./ С ни́миже и мы, пра́зднующе, днесь с Гаврии́лом возопии́м:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю,/ име́яй ве́лию ми́лость.


Ектения за благославяне на хлябовете


Стиховни стихири, глас 1.

Подобен: Небе́сных чино́в:

А́нгельски в ми́ре торжеству́юще,/ су́щему на Престо́ле сла́вы Бо́гу седя́щему возопии́м песнь:/ Свят еси́, О́тче Небе́сный,/ Свят еси́, соприсносу́щщно Сло́во,/ Свят еси́, и Ду́ше всесвяты́й.

Стих: Творя́й А́нгелы Своя́ ду́хи/ и слуги́ Своя́ пла́мень о́гненный.

Небе́сным пе́рвствуя в дерзнове́нии мно́зем/ и предстоя́ Престо́лу стра́шному в сла́ве,/ самови́дче неизрече́нных,/ спаси́ ны, Михаи́ле Архистрати́же,/ су́щия в ну́ждах бед и напа́стей/ моли́твами твои́ми, мо́лимся.

Стих: Хвали́те Его́ вси А́нгели Его́,/ хвали́те Его́ вся си́лы Его́.

Безпло́тных А́нгелов пе́рвый еси́/ и служи́тель Боже́ственнаго светозаре́ния о́наго,/ самови́дец же и таи́нник,/ спаси́ ны, Михаи́ле Архистрати́же,/ ле́тно чту́щия тя благоче́стно/ и пою́щия Тро́ицу ве́рно.

Слава, и сега, глас 8. От монах Йоан:

Като военачалник, поборник и водач на ангелите, избави от всяка нужда и скръб, болести и тежки грехове, онези, които искрено те възхваляват и молят, славни Архистратиже, като един невеществен, който явно вижда Невеществения, и който е осветен от непристъпната светлина на славата на Владиката. Той е, Който от любов към човечеството прие плът от Девата заради нас, като пожела да спаси човечеството.


Песен на Симеон Богоприемец:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, – светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израиля“. (Лука 2:29-32)

Трисвятое


Тропар, гл. 4

Началници на небесните войнства, ние, недостойните, винаги ви молим с молитвите си да ни оградите под покрова на вашата невеществена слава, като запазвате нас, които коленопреклонно молим и викаме: избавете ни от беди, защото сте чиноначалници на вишните сили.

Слава... и сега..., (Еже от века утаенное...)

От вечност скритата непозната и на ангелите тайна, чрез тебе, Богоро­дице, се откри на живущите на земята: Бог, въплътен в несливано съединение и заради нас доброволно приел кръст, чрез който възкреси първосъздадения, спаси от смърт душите ни!


———————————————————

Утринна


Бог Господь, гл. 4:

Пс. 117

Стих 1: Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни осия, благословен е Идещият в името Господне!

Стих 2: Всички народи ме бяха окръжили, но с името Господне аз ги повалих.

Стих 3: Няма да умра, а ще живея, за да разказвам за делата Господни.

Стих 4: Камъкът, Който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла, това стана от Господа и е дивно в очите ни.


Тропар, гл. 4

Началници на небесните войнства, ние, недостойните, винаги ви молим с молитвите си да ни оградите под покрова на вашата невеществена слава, като запазвате нас, които коленопреклонно молим и викаме: избавете ни от беди, защото сте чиноначалници на вишните сили. (два пъти)

Слава... и сега..., (Еже от века утаенное...)

От вечност скритата непозната и на ангелите тайна, чрез тебе, Богоро­дице, се откри на живущите на земята: Бог, въплътен в несливано съединение и заради нас доброволно приел кръст, чрез който възкреси първосъздадения, спаси от смърт душите ни!


Малка ектения: Защото Твоя е властта, и Твое е царството…


Първи седален, гл. 1, по Гроб Твой Спасе:

Винаги застанали пред страшния престол, и осияни от трислънчевите зари на Божеството, просветете ни, като изгоните греховния мрак от нас, които светло празнуваме вашия събор, и прилежно молете да се избавим от беди, пресветли молитвеници!

Слава, и сега, богородичен:

Упование на християните, пресвета Дево, която си родила Бога неопи­суемо за ума и думите, непрестанно Го моли с горните сили да подаде оставя­не на греховете на всички нас, и изправяне на живота, които с вяра и любов винаги те славим.


Малка ектения: Защото си благ и човеколюбив Бог и на Тебе възнасяме слава…


Втори седален, гл. 2, по Егда снизшел еси:

Сред ангелските полкове си се явил най-старши, Михаиле военачал­ни­че, затова непрестанно моли вишния Цар да сломи гордостта на долните мъчители, и тъй като имаш дръзновение пред огнезрачния престол, моли се непрестанно за нас, твоите раби!

Слава, гл.4, по Скоро предвари:

Херувими и серафими, заедно с многоочитите войнства на архангелите служители, с властите, престолите, господствата, ангелите, силите и началà­та, Те молят, Творецът наш, и Бог, и Владика, да не презираш съгрешилите люде, Боже многомилостиви.

И сега, богородичен:

Дево всенепорочна, която си родила свръхестествения Бог, моли Го заедно с безплътните да ни даде оставяне на прегрешенията и изправяне на живота преди краят ни, които с вяра и любов по дълг те възпяваме, единстве­на всевъзпявана.

Полиелей: Хвалите имя Господне: Величания:


Малка ектения


Седален след полиелея, гл. 8, по Премудрости:

Наставник на небесните чинове, който си бил достоен служител на божествената слава, по заповед на твоя Творец си ходатай за спасението на християните, като с твоята невеществена слава наглеждаш земните. Затова и всички по дълг те възхваляваме, като възпяваме божественото твое тържест­во, Михаиле архистратиже, моли Христа Бога да ни дарува оставяне на грехо­вете, които празнуваме с любов твоето свято тържество.

Слава, гл.4, по Скоро предвари:

Ангелските чинове със страх предстоят пред Твоя престол, Христе Боже, и от там винаги просветени със зари, победна песен непрестанно Ти възпяват; по техните свещени молитви дарувай мир на света, а на душите ни велика милост!

И сега, богородичен:

Чиста и всенепорочна, непознала мъж, Дево майко, която безлетния Син и Слово Божие във времето си родила. Заедно с безплътните почитани небесни сили, моли Го да ни дарува очищение на греховете и велика милост!


Степенни (стъпални), глас 4.

Антифон 1-ви, повтаряме стиховете:

От моите младини много страсти ме нападат; но Сам Ти ме защити и спаси, Спасителю мой.

Ненавиждащите Сион, засрамете се от Господ, защото ще бъдете изсушени като трева от огън.

Слава: Чрез Светия Дух се оживява всяка душа и чрез очистване се извисява, свещенотайнствено засиява пред троичната Единица. 

И сега: От Светия Дух текат благодатните струи, които напояват за плодоносене цялото творение.


Прокимен, гл. 4: Ти правиш Ангелите Си ветрове, и служителите Си огнен пламък. Стих: Благославяй, душо моя, Господа! Господи, Боже мой, Ти си дивно велик.


Евангелски чин

Дяконът: На Господа да се помолим! 

Народът: Господи помилуй. 

Свещеникът: Защото си свят Боже наш и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отца, и Сина, и Светия Дух подобава всяка слава, чест и поклонение, сега и винаги и во веки веков. 

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание, всякое Господа.

Дяконът: За да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господ Бог да помолим! 

Народът: Господи, помилуй (3).

Дяконът: Премъдрост! Да станем прави да изслушаме светото евангелие!

Свещеникът: Мир на всички.

Народът: И на твоя дух.

Свещеникът: Ще се чете из светото евангелие според евангелист (името).

Дяконът: Да внимаваме.

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


Утринно евангелие

50-ти псалом: (чете се)


Слава: По молитвите на архангелите, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

И сега: По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

Стих: Помилуй ме, Боже, по великата Си милост и по множеството Си щедрости, очисти беззаконието ми.

Стихира, гл.6:

Твоите ангели, Христе, като със страх предстоят пред величествения престол, и винаги осияни от Твоя светлоструй във висините, Твои песнопев­ци и служители на Твоя съвет, пратени от Тебе, дават просвещение на наши­те души.


Литийна молитва (дяконът)

Канон 

Кондак, гл.2: Архангели Божии, служители на Божествената слава, началници на ангелите и наставници на човеците, като безплътни сили изпросете за нас полезното и велика милост.

Икос: Човеколюбче, Ти са казал в Твоите писания: множество ангели се радва на небето за един каещ се човек. Безгрешни, единствен сърцевидче, затова и ние, които сме потънали в беззакония, винаги дерзаем да Те молим като добър, да се смилиш и да изпратиш на недостойните разкаяние, Влади­ко, като ни подаваш прошка: защото за всички нас се молят безплътните военачалници.

В този месец, в осмия ден празнуваме събор на свети архангел Михаил и другите безплътни сили. По техните молит­ви, Христе Боже наш, помилвай ни и ни спаси! Амин.

Катавасии: Отвèрзу устà моя, от Катавасийник, стр. 11, гл. 4


Песен 1

Ще отворя устата си, и ще се изпълнят с Духа Светаго, и ще произнеса дума за Царицата Майка, и ще се явя светло тържествуващ, и радвайки се, ще възпея нейния вход (в храма).


Песен 3

Богородице, живи и изобилни изворе, духовно укрепи в твоята божествена слава събралите се в хор твои певци на твоя величествен вход, и ги удостой с венци на славата.


Песен 4

Когато пророк Авакум видя божият непостижим съвет на Твоето въплъщение от Дева, Всевишни, извика с висок глас: слава на Твоята сила, Господи.

Песен 5

Всичко дойде в ужас от твоето величествено влизане, защото ти, Дево, която не си изпитала брак, сама си се явила като най-чист храм, влезе в Божия храм, като даваш мир на всички, които те възпяват.


Песен 6

Богомъдри, като честваме тоя божествен всепочитан празник на Божията Майка, елате да пляскаме с ръце и славим Бога, Който се роди от нея.


Песен 7

Богомъдрите отроци не почетоха тварта наместо Твореца, но мъжествено като потъпкаха заплашването с огън, радваха се и пееха: благословен си Ти, Препрославлени Господи и Боже на нашите отци!


Песен 8

Възхваляваме, благославяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Чуй, девойко, чиста Дево, нека каже Гавриил истината за древния съвет на Всевишния и бъди готова да приемеш Бога, защото чрез тебе, Невместимият живя сред хората. Затова радвайки се и възпявам: всички дела Господни, благословете Господа!


Честнейшую.

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!


Народът: (речитативДушата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека.

9-та песен от катавасиите 

Никак не докосва ръката на нечестивите Богородица, тъй като е одушевен Божи кивот, а устните на верните с радост да пеят непрестанно с ангелския глас, защото наистина ти си по-високо от всички, чиста Дево!


Малка ектения

Свещеникът: Защото Те хвалят всички небесни сили и на Тебе въздаваме слава, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков.


Светилен, по Духом во святилищи:

Военачалниче Михаиле, ти си приел огнените слуги от Отца на светли­ните като застъпници, затова и имаш сиянието на Неговата слава, предстоиш пред пречистия престол, като първи от невеществените чинове.

Слава, по Со ученики:

Архистратиже Божествени, като постоянен предстоятел пред Бога на невеществените сили, архангели, ангели, господства, престоли, и начала, Михаиле преславни, като предстоиш пред непристъпния престол, покрий, запази, съхрани, и спаси всички, които с вяра те почитат, защитника на света!

И сега, богородичен:

По-почитана си от славните херувими, и несравнено си по-славна от страшните серафими, всевъзпявана, и от всички свети ангели си по свята, пречиста, защото неизказано си родила по плът Твореца на всички, Богоро­дице. Моли Го да дарува на твоите раби разрешение на греховете.

Хвалитни стихири (Пс.150), на 4, гл. 1, 

Всичко, що диша, да хвали Господ. Хвалете Господ от небесата; Хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.

гл. 1, по Небесних чинов:

Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс. 150:2)

Като предводител на небесните чинове, и на човеците крепък застъп­ник, защитника и избавителя да възпеем с вяра: Михаиле началниче, молим те да ни избавиш от всяка заразна болест.

Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс.150:3)

Като началник на горните Божествени сили, ти днес призоваваш човеците да съставят с ангелите единен светъл празник, и заедно да изпеят трисветата песен на Бога.

Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс. 150:4)

Прибягвайки с вяра под покрива на твоите божествени криле, Михаиле, Божествени уме, запази и ни предпази през целия ни живот, и в смъртния страшен час, архангеле, ти се застъпи като помощник най-добър на всички нас.

Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс. 150:5-6)

Гл.4

Огряти от трислънчевите лъчи на Божествената светлина, озарявате невеществените чиноначалия: като белообразна светлина показваща се от висините, като огън отразявате непристъпното за света Божество. Затова и трисветата песен с пламенни уста непрестанно пеете: свят, свят, свят Си Боже наш, слава на Тебе!

Слава, гл. 5:

Където твоята благодат хвърля сянка, там дяволската сила се прогонва, защото не търпи да види твоята светлина изпадналия Денница. Затова те молим огненосните му стрели, пратени срещу нас, да угасиш с твоето хода­тайство, като ни избавяш от неговите съблазни, ти, който си достоен за похвала, Михаиле военачалниче.

И сега: 

Ублажаваме те, Богородице Дево, и по дълг те славим, ние верните, като град непоколебим, стена неразрушима, твърда застъпница и прибежище за нашите души.

Велико славословие


Тропар на архангелите  – веднъж. Гл. 4

Началници на небесните войнства, ние, недостойните, винаги ви молим с молитвите си да ни оградите под покрова на вашата невеществена слава, като запазвате нас, които коленопреклонно молим и викаме: избавете ни от беди, защото сте чиноначалници на вишните сили.

 

No comments:

Post a Comment