Wednesday, 23 November 2022

Света Екатерина

 


Св. вмчца Екатерина. Св. вмчк Меркурий


Господи, воззвах (Пс. 140:1-2), на 6, глас 1:

Господи, към Тебе викам, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, към Тебе викам: побързай към мене, чуй гласа на молбата ми, когато викам към Тебе, чуй ме Господи! 

Да възлезе молитвата ми като тамян пред Твоето лице, въздигането на ръцете ми – като вечерна жертва, чуй ме Господи.

Подoбен: Небе́сных чино́в:

Стих: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс.129:3-4А)

Днес град Александрия се радва, защото гордо притежава твоите пелени (повивки) в твоя свят храм. Затова и ние благочестиво празнуваме твоят скъп празник, Екатерино, и те умоляваме да се молиш за почитащите те.

Стих: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. (Пс.129:5)

Да празнуваме сега паметта на Екатерина, защото тя наистина със слово и дело потъпка всички вражески сили и техните риторски аргументи. А Ти по нейните молитви, Боже, ни избави от безбожните врагове.

Стих: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс.129:6-7А)

Радвай се, всеславна почитана мъченице Екатерино, защото Христос пренесе твоето богоугодно тяло на планината Синай, където Мойсей видя неизгарящата къпина; и Той го пази там до времето на второто Свое пришествие.

Други стихири на мъченика, глас 4. Подобен: Я́ко до́бля:

Стих: Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс.129:7Б-8)

Поборе́нием Ду́ха, страстоте́рпче Мерку́рие, одоле́в проти́внаго, я́ко во́ин непобеди́мый, ору́жием ве́ры тьмы разу́мных му́ринов посе́кл еси́ и, соверши́в твой по́двиг зако́нно, со все́ми страда́льцы венча́лся еси́, великому́чениче преблаже́нне.

Стих: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс. 116:1)

С Небесе́ тебе́ А́нгел, я́звы твоя́ исцеля́яй, по́слан бысть ма́нием Боже́ственнаго Ду́ха: отне́леже исцеле́в, достосла́вне, рожны́ пробода́емь, льсти́вно разжже́нными, терпе́л еси́, пове́шен и протяза́емь, и к ка́мени привяза́емь тя́жкому, и кровьми́ твои́ми, му́чениче, облива́емь всю́ду.

Стих: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня (пребъдва) вечно. (Пс. 116:2)

Царю́ во́инствуя земно́му, Мерку́рие, от него́же де́моном повелева́емь жре́ти, Богому́дре блаже́нне, му́ки претерпе́л еси́, и попале́ние о́гненное, и ну́ждную смерть, и восте́кл еси́ ко Христу́, венцено́сец, и сочета́лся еси́ му́чеников стадо́м, о ми́ре моля́ся.

Слaва, глас 2:

Почитатели на мъчениците, нека радостно се съберем на празника на мъдрата в Бога мъченица Екатерина и да я увенчаем с похвали като с цветя, като ѝ пеем: радвай се, защото изобличи свирепите слова на лъжливите оратори, които бяха пълни с безумия, и ги доведе до вярата в Бога! Радвай се, защото предаде тялото си на всякакви мъчения заради любовта си към твоя Творец и като твърд кремък не се пречупи! Радвай се, защото наследи небесните жилища, достойна награда за твоите мъки, и се наслаждаваш във вечната слава, та и ние, които те възпяваме, да не се лишим от нея според надеждата си.

И сега, глас 8:

След като се роди, Богоневесто Владичице, си дошла в храма Господен да бъдеш възпитавана в Святая Святих като осветена. Тогава и Гавриил беше пратен при тебе, Всенепорочна, да ти носи храна. Всички небесни сили се удивиха, когато видяха Дух Светий да се вселява в тебе. Затова, Пречиста и Неопетнена, която си славена на небето и земята, Майко Божия, спаси нашия род.


Вход с кадилница. Свете тихий:

Творение на св. Софроний, патр. Йерусалимски

Тиха светлина от светата слава на безсмъртния, светия и блажения небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Отца, Сина и Светия Дух – Бога. Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове. Затова и светът Те слави.


Прокимен, на деня.


Сугуба ектения


Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца, Сина и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!


Просителна ектения


Стиховни стихири на Въведение, глас 1.

Подобен: Небе́сных чино́в:

Прииди́те, празднолю́бцы вси, пе́сньми почти́м еди́ну Богоро́дицу Чи́стую и Де́ву: вво́дится бо в храм Бо́жий, в нем жи́ти ны́не све́тло, святе́йший вои́стинну Христо́в храм, и ра́дости вся́кия Хода́таица.

Стих: В изпъстрена дреха довеждат Девата при Царя; след нея водят при Тебе девици, нейни дружки. (Пс. 44:15)

Две́ри, проро́че, отве́рзи, ве́рою прие́мли в храм Госпо́день приведе́нную, всех А́нгел же и челове́к похвалу́ и све́тло ра́дование, внутрь жи́ти и ликова́ти, я́же храм Бо́жий и оби́телище.

Стих: Довеждат ги с веселие и ликуване, влизат в Царевия чертог. (Пс. 44:16)

Богоро́дица Мари́я, в храм приведе́на, хлеб прие́млющи от А́нгела, яви́ся, вопию́ща Ей, ра́дуйся: зачне́ши Сы́на неискусому́жно, Богоневе́стная благослове́нная Богоро́дице Де́во, земны́м благонасле́дие и назда́ние.

Слава, на Св. Екатерина, глас 2:

Водейки духовен живот, стигна до безбожното съдилище, победителко достойна Екатерино, стана украсена с божествена светлина като с цветя. И като се облече в Божията сила, ти се присмиваше на заповедта на мъчителя и задуши лъжливите речи на риторите, многострадална.

И сега, на Въведение, глас 8:

Дави́д провозглаша́ше Тебе́, Пречи́стая, прови́дя освяще́ние вхо́да Твоего́ в храм: в не́мже концы́, днесь пра́зднующе, славосло́вят Тя, Всепе́тая: Я́же бо пре́жде Рождества́ Де́ва и по Рождестве́ пребы́вши нетле́нна, Ма́ти Сло́ва Жи́зни. Днесь в хра́ме Заха́рия весели́тся, восприе́м Тя, Влады́чице, и свята́я святы́х ра́дуются, подъе́мши Тя, исто́чника жи́зни на́шея. Сего́ ра́ди и мы псало́мски вопие́м Ти: о нас моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего дарова́ти нам ве́лию ми́лость.


Песен на Симеон Богоприемец:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, – светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израиля“. (Лук. 2:29-32)


Трисвятое


Тропар на Въведение, гл.4:

Днес е предзнаменованието на Божието благоволение и предвестието за човешкото спасение: Девата открито се явява в Божия храм и предизвестява на всички Христос. Нека и ние с висок глас извикаме към нея: радвай се ти, която си изпълнение на замисъла на Създателя.

На Св. Екатерина, гл. 4

С твоите добродетели, като лъчи на слънцето, си просветила неверните мъдреци. И като пресветла луна, ходеща в ноща, си изгонила тъмнината на невярващите, и царицата си накарала да повярва, а и мъчителя си изобличила, Богозвана невесто, блажена Екатерино, с желание си се запътила към небесния палат, към прекрасния Жених – Христос, и от Него си венчана с царски венец, затова и сега, като предстоиш пред Него, заедно с ангелите се моли за нас, които празнуваме твоята пречестна памет!

Слава, на мъченика (общ), глас 4:

Твоят мъченик Меркурий, Господи, при своето страдание прие от Тебе, нашия Бог, нетленен венец, защото, имащ Твоята подкрепа, мъчителите повали и съкруши на демоните безсилната дързост: с неговите молитви спаси нашите души.

И сега, пак тропара на Въведение.


——————————————-


Утринна


Бог Господь, гл. 4

Пс. 117

Стих 1: Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни осия, благословен е Идещият в името Господне!

Стих 2: Всички народи ме бяха окръжили, но с името Господне аз ги повалих.

Стих 3: Няма да умра, а ще живея, за да разказвам за делата Господни.

Стих 4: Камъкът, Който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла, това стана от Господа и е дивно в очите ни.


Тропар на Въведение, гл.4:

Днес е предзнаменованието на Божието благоволение и предвестието за човешкото спасение: Девата открито се явява в Божия храм и предизвестява на всички Христос. Нека и ние с висок глас извикаме към нея: радвай се ти, която си изпълнение на замисъла на Създателя.

На Св. Екатерина, гл. 4

С твоите добродетели, като лъчи на слънцето, си просветила неверните мъдреци. И като пресветла луна, ходеща в ноща, си изгонила тъмнината на невярващите, и царицата си накарала да повярва, а и мъчителя си изобличила, Богозвана невесто, блажена Екатерино, с желание си се запътила към небесния палат, към прекрасния Жених – Христос, и от Него си венчана с царски венец, затова и сега, като предстоиш пред Него, заедно с ангелите се моли за нас, които празнуваме твоята пречестна памет!

Слава, на мъченика (общ), глас 4:

Твоят мъченик Меркурий, Господи, при своето страдание прие от Тебе, нашия Бог, нетленен венец, защото, имащ Твоята подкрепа, мъчителите повали и съкруши на демоните безсилната дързост: с неговите молитви спаси нашите души.

И сега, пак тропара на Въведение.


Малка ектения: Защото Твоя е властта, и Твое е царството…


Първи седален, на светицата, глас 8.

Подобен: Прему́дрости и Сло́ва:

Струите на твоята кръв, многовъзхвалявана мъченице Христова, винаги правиш потоци на благочестието, а с благодатната влага напояваш словесните ниви, като в тях чрез благодатта израстват класовете на вярата. Затова заради мъченията и след смъртта чудно си се показала извор на живот, прехвална мъченице Екатерино; моли Христос Бог да дарува прошка на греховете на празнуващите с любов твоя свята памет.

Слава, и сега, на празника, гл. 1, по Камени запечатану:

Възхвалете Девата, майки празнувайте, хора славословете, свещеници благославяйте пречистата Божия Майка, защото някога, когото тя бе млада по плът, в храма бе заведена, като по-свята от храм Божий. Затова като извършваме този духовен празник, да я възпеем като защитница на човешкия род!


Втори седален, на светицата, глас 4.

Подобен: Вознесы́йся:

Да възпеем подобаващо, всички верни, мъдрата Екатерина, която отиде доброволно при Христос и украси сърцето си с добродетели, защото тя засрами дързостта на мъчителя, изгря като слънце сред беззаконниците, и след смъртта си се яви като Божия опора и сила за хората.

Слава, и сега, на празника, гл. 1, по Камени запечатану:

Богородице, която си истинска Святая Святих, ти достойно бе приведена да живееш в най-святото място, като одушевен Господен кивот и истинско Божествено вместилище на Светия Дух, Дево Майко, затова и в тебе, не познала мъж, се всели твоят Син, Единородният от Отца, и на Светия Дух съестествен, като обожестви цялото човечество.


Седален след полиелея, на светицата, глас 8.

Подобен: Прему́дрости и Сло́ва:

Наистина от небето приела премъдрост от устата на архангел Михаил, всехвална мъченице Екатерино, в страданията непобедима, засрамила си външната мъдрост на ораторите, като с Божествена мъдрост си презряла измамата. Затова като видя твоите подвизи, Творецът дойде да те укрепи, казвайки: ела, влез, съкровищата ти са готови. Затова Му се моли да дарува прошка на греховете на празнуващите с любов твоя свята памет.

Слава, и сега, седален на празника, глас 4.

Давиде, избързай напред в храма Божи и с радост приеми нашата Царица, и ѝ кажи: влез, Господарке, в храма на Царя влез! Нейната слава се приема иносказателно, от нея иска да излезе за нас Светлината на всички – Христос.


Малка ектения: Защото си благ и човеколюбив Бог и на Тебе възнасяме слава…


Степенни (стъпални), глас 4.

Антифон 1-ви, повтаряме стиховете:

От моите младини много страсти ме нападат; но Сам Ти ме защити и спаси, Спасителю мой.

Ненавиждащите Сион, засрамете се от Господ, защото ще бъдете изсушени като трева от огън.

Слава: Чрез Светия Дух се оживява всяка душа и чрез очистване се извисява, свещенотайнствено засиява пред троичната Единица. 

И ныне: От Светия Дух текат благодатните струи, които напояват за плодоносене цялото творение.


Прокимен, глас 4: Страшен си Ти, Боже, в Твоето светилище. Бог Израилев. (Пс.67:36) Стих: В събранията благославяйте Бога Господа, вие, които сте от Израилево семе! (Пс. 67:27)


Евангелски чин

Дяконът: На Господа да се помолим! 

Народът: Господи помилуй. 

Свещеникът: Защото си свят Боже наш и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отца, и Сина, и Светия Дух подобава всяка слава, чест и поклонение, сега и винаги и во веки веков. 

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание, всякое Господа.

Дяконът: За да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господ Бог да помолим! 

Народът: Господи, помилуй (3).

Дяконът: Премъдрост! Да станем прави да изслушаме светото евангелие!

Свещеникът: Мир на всички.

Народът: И на твоя дух.

Свещеникът: Ще се чете из светото евангелие според евангелист (името).

Дяконът: Да внимаваме.

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


Утринно евангелие от Матея (25:1-13), зача́ло 104, за десетте девици


50-ти псалом: (чете се)


Слава: По молитвите на мъченицата, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

И сега: По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

Стих: Помилуй ме, Боже, по великата Си милост и по множеството Си щедрости, очисти беззаконието ми.

Стихира, глас 2:

Царят на славата – Христос, пожела красотата на твоето девство за да те венчае със Себе Си като непорочна невеста в нетленен съюз, защото по Своя воля даде на красотата ти сила, и те показа непобедима срещу враговете и страданията, като претърпя люти рани и свирепи мъки, с двоен венец те увенча и те постави от дясно на Себе Си, като украсена царица. Моли Го, почитана мъченице и многострадално Екатерино, да даде на възпяващите те спасение, живот и велика милост.


Литийна молитва (дяконът)

Свещеникът: По милостта и щедростите на Единородния Твой Син, с Когото Си благословен, заедно с Пресветия, Благия и Животворящия Твой Дух сега и винаги и во веки веков.


Канони на Въведение и на мъченицата - непреведени.


На мъченицата, чието краестрочие е: Екатери́ну приснопа́мятную пе́сньми пою́. от св. Теофан Начертани, глас 8.

Песен 1

Ирмос: Ти удави колесниците на фараона, когато в древността си направил чудотворен жезъла на Мойсей, и с кръстния знак си разделил морето и си спасил пешеходеца и беглец Израил, възпяващ песен на Бога.

По молитвите на премъдрата мъченица Екатерина, просвети помраченото око на душата ми, Христе, дай ми блясъка на излиянието на Твоята светлина, Владико, която разпръсва целия мрак на покваряващите душата ми грехове.

Премъдра Екатерино, ти беше водена от божествените заповеди на Владиката и пламна от любов по Него, затича се към подвиг с усърдие и изуми умовете на мъчителите със своя разум, слово, мъдрост и благодат.

Управлявана от могъщата ръка на Христос, ти избяга от бурята на идолопоклонството, славна мъченице, без да се намокриш си преплувала с платното на кръста и божествения бриз на Духа, пеейки песен на Бога.

Ра́дующися де́вственными добро́тами, Екатери́но му́драя, и Боже́ственное зна́ние с Небесе́ иму́щи, лжеиме́ннаго зна́ния благодерзнове́нно и му́жественно предста́тели посрами́ла еси́, ты́я держа́вне победи́вши.

Богородичен: Пречиста Богородице, като те обявяваме за Богородица, ние отхвърляме всяка ерес. Ти наистина роди, Божия майко, Този, Който без промяна стана плът, Който превъзхожда цялото творение, вечното Божие Слово.

Песен 3

Ирмос: Христе, Който премъдро утвърди в начало небесата и основа земята върху водите, утвърди и мене върху камъка на Твоите заповеди, защото никой не е свят освен Тебе, единствен Човеколюбче.

Во́льными твои́ми стремле́ньми вошла́ еси́ ко страда́нию, во́лею Христа́ подража́ющи и победи́вши све́тло тьмы мироде́ржца, венцено́сица яви́лася еси́, Екатери́но Богоприя́тная.

Кре́постию ума́ обличи́ла еси́ мучи́тели, безбо́жия в глубине́ валя́ющияся, ри́торствующи я́ве Богозна́ния догма́ты, Бо́жиею му́дростию му́ченица уясня́ема всехва́льная.

Равнобо́жие во у́ши Е́вине пошепта́вый, от отрокови́цы млады́я ны́не попира́ется, ору́жием бо Креста́ огради́вшися, посрами́ Екатери́на му́ченица безме́рно того́ хва́лящася.

Богоро́дичен: Умерщвле́нный мой ум жи́зни де́йством из Тебе́ я́вльшияся ми́ру воздви́гни, я́звы и стру́пы истребля́ющи грехо́вныя, еди́на Богороди́тельнице Всенепоро́чная.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си наш Бог и на Тебе слава въздаваме…


Кондак на Въведение, гл. 4: Пречистият храм на Спасителя, скъпоценният чертог и Дева, свещеното съкровище на Божията слава днес се въвежда в дома Господен, въвеждайки със себе си и благодатта от божествения Дух; нея Божиите ангели възпяват: тя е небесната скиния!

Икос: Като гледам ясно проявената и изпълнила се в Девата благодат на Божиите неизречени и божествени тайни, радвам се и не мога да проумея странното и неизказано явление: как Чистата единствена се оказа избрана от всички твари – видимите и мислените? Затова, като искам да я възхваля, силно се смущават умът и речта ми, но дръзвам да заявя и да я възвелича: тази е небесното жилище!

Седален на светицата, глас 4.

Подо́бен: Вознесы́йся:

Жениха́ твоего́, Христа́, возлюби́вши, свещу́ твою́ све́тло угото́вльши, доброде́тельми просия́вши, сла́вная. Те́мже вошла́ еси́ с Ним в Черто́г и, вене́ц страда́ния от Него́ прие́мши, от бед изба́ви нас, соверша́ющих, Екатери́но, па́мять твою́.

Втори седален на мъченицата, глас 4:

Лик соста́вим духо́вно, бра́тие, прему́дрыя до́брыя му́ченицы Екатери́ны ве́рно, Го́сподеви взыва́юще: сла́ва Ти, просвеща́я сердца́ челове́ча, сла́ва Ти, почты́й до́блюю в страсте́х тоя́ моли́твами, Христе́ Бо́же, спаси́ ду́ши на́ша.

Слава на мъченика, глас то́йже.

Подо́бен: Ско́ро предвари́:

Му́ченик Мерку́рий, подвиза́вся, льсти́ваго посрами́ и вене́чник кре́пок Христо́в бысть: те́мже Небе́сным ны́не причте́ся лико́м, сла́вы неприе́мныя досто́йно причаща́яся. Сего́ ра́ди свяще́нную его́ па́мять соверша́ем ве́рно.

И сега, на Въведение, същият седален е след полиелея:

Давиде, избързай напред в храма Божи и с радост приеми нашата Царица, и ѝ кажи: влез, Господарке, в храма на Царя влез! Нейната слава се приема иносказателно, от нея иска да излезе за нас Светлината на всички – Христос.


Песен 4

Ирмос: Ти си моята крепост, Господи, Ти си моята сила, Ти си моята радост, Ти си моя Бог, Който не остави лоното на Отца, а посети нашата нищета, затова Ти викам заедно с пророк Авакум: слава на Твоята сила, Човеколюбче.

Страда́льческое, Екатери́но, противле́ние показа́ла еси́, му́ченице приснопа́мятная, вражде́бнику зело́ терпели́вно противля́ющися и того́ попра́вши нога́ми кра́сными Креста́ си́лою, страстоно́сице, му́чеников похвала́.

Неве́ста Христо́ва, Екатери́но всеблаже́нная, яви́лася еси́, Боже́ственныя красоты́ светови́дными луча́ми просвеща́ема и добро́тою сия́ющи. Те́мже и, веселя́щися, песнопое́ши Влады́це: си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Мучи́тельскую горды́ню низложи́ла еси́ и Боже́ственным сло́вом му́дрости твоея́ я́ко от глубины́ ле́стнаго демоногове́ния прельща́емыя исхи́тила еси́, уча́щи зва́ти Христу́ песнопою́щия: си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Благосла́вное и светоно́сное торжество́ сла́вныя па́мяти твоея́, всехва́льная, кре́пко де́рзость вра́жию попра́вши, я́ко со́лнце, возсия́, в не́мже велегла́сно Влады́це вопие́м: си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Богоро́дичен: Ны́не кре́пость низложи́ отмета́ющихся о́браза, Отрокови́це, поклоне́ния Тебе́, Чи́стыя, и па́че ума́ из Тебе́ воплоще́ннаго и мир весь просве́щшаго, и всех святы́х, ве́рою же чту́щия Тя просвети́, еди́на Всепе́тая.

Песен 5

Ирмос: Защо си ме отхвърлил от Твоето лице, незалязваща Светлина, и тази чужда тъмнина покри мене, окаяния? Но върни ме, и към светлината на Твоите заповеди направлявай моите пътища, моля Те.

Любо́вию огнепали́ма, му́ченице всесла́вная, Влады́ки твоего́/ и и́щущи Того́ недомы́сленную добро́ту ви́дети,/ самово́льным нра́вом ра́нам себе́ вдала́ еси́, де́вства сия́ющи благода́тьми.

Страстьми́ свяще́ннейшими, отрокови́це доброде́во,/ украси́вши тебе́ саму́ю благоле́пно,/ возшла́ еси́ к Небе́сному Христо́ву черто́гу/ и ны́не све́тло твоему́ Жениху́, веселя́щися,/ сочта́лася еси́, всеблаже́нная.

Отрокови́ца всесве́тлая яви́лася еси́, возлюби́вши Еди́наго жела́емаго,/ и, во след Того́ крепча́йшее тече́ние соверши́вши,/ в воню́ ми́ра твоего́ у́мнаго истоще́ннаго, вопия́ла еси́:/ теку́, Женише́ мой.

Богоро́дичен: И́стинную Богоро́дицу Тя вси позна́вше, Пречи́стая Влады́чице,/ из Тебе́ ро́ждшагося Бо́га Сло́ва ве́дяще,/ пропове́даем во дву существа́х, хоте́ниих самовла́стных познава́ема, Ма́ти Богоневе́стная.

Песен 6

Ирмо́с: Бе́здна грехо́в и прегреше́ний бу́ря мя смуща́ет/ и во глубину́ ну́жднаго ре́ет мя отча́яния,/ но Твою́ кре́пкую ру́ку мне простри́, я́ко Петро́ви,/ о Упра́вителю, и спаси́.

Всю тя, добро́тою сия́ющу, де́вства заре́ю,/ му́ченическими же, отрокови́це, обагре́ну кровьми, ви́дев,/ благо́е Сло́во и пречи́стое в черто́зех Небе́сных тя всели́.

Возмогла́ еси́ Кресто́м мучи́телей разруши́ти держа́ву,/ и мирски́я му́дрости обличи́вши суету́,/ Богодохнове́ннаго уче́ния точа́щи догма́ты,/ велему́дренная Екатери́но приснопа́мятная.

Ле́стию пе́рвее Ада́ма ра́йския сла́дости изгна́вшаго,/ ран боле́зни кре́пко терпя́щи, низложи́ла еси́ на зе́млю, му́ченице всесла́вная,/ и венцы́ Ца́рствия венча́лася еси́.

Богоро́дичен: Ми́лостива мне Судию́ и Сы́на Твоего́, Богоро́дице Де́во,/ Твои́ми мольба́ми бы́ти в день Суда́, Изба́вителя же лю́тых, Ма́ти, сотвори́,/ к Тебе́ бо еди́ной наде́жды возлага́ю.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си Царя на мира и Спасителя на нашите души и на Тебе слава въздаваме…


Кондак на мъченицата, гл.2: Божествен почитан събор издигнете сега, мъчениколюбци, като почитате всемъдрата Екатерина, която в арената Христа проповяда и змеят потъпка, на риторите разума укроти.

Икос: Получила от Бога мъдрост още от детство, мъченице, и добре си научила цялата външна мъдрост, затова като си познала от нея движението на стихиите, а от Словото – творението, което с дума е сътворил от начало, принасяйки Му благодарение нощ и ден, идолите си съкрушила, и на покланящите се безсмислено на тях ритори – мъдроста си укротила.

В този месец, в двадесет и четвъртия ден празнуваме паметта на света великомъченица Екатерина (+305) и свети мъченик Меркурий (+250). По техните молитви, Христе Боже, помилвай и ни спаси! Амин.


Песен 7

Ирмос: Някога във Вавилон огънят отстъпи в страх пред Божието снизхождане, затова отроците в пещта с радостни стъпки ликуваха сякаш на поляна, пееха: благословен си, Боже на нашите отци!

Му́чеников хвала́, благоче́стия учи́тельница была́ еси́,/ све́тлому твоему́ Жениху́ му́чеников мно́жество приве́дши, Христу́./ С ни́миже зове́ши, всехва́льная, пою́щи:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Сло́во твое́ прему́дрое ко спасе́нию мно́ги исхи́ти от идолонеи́стовства/ и светоно́сны яви́ му́ченики, велегла́сно с тобою́ взыва́ющия:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Отрокови́ца, в след Тебе́ иду́щи, Тебе́ приведе́ся, мече́м посече́на,/ Твою́ подража́ющи страсть пречи́стую/ и Тебе́, Зижди́телю, вопию́щи и глаго́лющи:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Святы́х Святы́й, в Тебе́ свя́то всели́вся, Чи́стая Богоро́дице Де́во,/ воплоще́н, из Тебе́ ражда́ется, за е́же спасти́ ве́рою зову́щия:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Песен 8

Ирмос: Халдейският мъчител седемкратно неистово разпалваше пещта за богопочитателите, но виждайки ги спасени от висшата Сила, той викаше към Твореца и Избавителя: Отроци, благославяйте, свещеници възпявайте, хора, превъзнасяйте Го във всички векове!

Твои́ми уче́нии цари́ца, ве́рующи, притече́ ко благоче́стию,/ и кре́пко претерпе́вши боле́зней чу́вство,/ и Ца́рствия Небе́снаго непрее́мнаго я́вственно сподо́бися, вопию́щи Влады́це:/ свяще́нницы, благослови́те, лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

С му́ченики да бу́дут ве́рных проше́ния,/ страстоте́рпица бо Христу́ предстои́т, прося́щи лу́чшая и спасе́ния хода́тайственная/ всесвяту́ю и честну́ю ея́ па́мять усе́рдно соверша́ющим и ве́рно песнопою́щим:/ лю́дие, превозноси́те Христа́ во ве́ки.

Отве́рз, прие́млет тя Жени́х, всему́драя, две́ри ра́йския,/ и в черто́зе всесве́тлем обита́ти сотвори́,/ ца́рствия прича́стницу я́ко соо́бщницу страсте́й явля́ет./ Ему́же ны́не предстоя́щи, царе́ва дщи, све́тло укра́шена, нас не забу́ди.

Ухищре́нными глаго́лы искуша́ше мучи́тель,/ и уветливосло́вии, лю́тый, льстя, разсла́бити твою́ кре́пость наде́явся, сла́вная,/ но уневе́ститися Христу́ хотя́щи, вопия́ла еси́ Влады́це:/ свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те Христа́ во ве́ки.

Богоро́дичен: Свяще́ннейши была́ еси́, Богоро́дице всенепоро́чная, преми́рнаго А́нгелов чи́на:/ сих бо родила́ еси́ Соде́теля и Го́спода от де́вственныя и неискусобра́чныя утро́бы,/ во двух существа́х неслия́нно и невра́щно, во еди́ной же Ипоста́си Бо́га воплоще́нна.

Песен 9

Ирмос: Изуми се небето и ужасиха се краищата на земята от това, че Бог Се яви в плът на човеците и Твоята утроба стана по-широка от небесата; затова, Богородице, ангелските войнства и човешките множества те величаят.

Преста́вилася еси́ к Черто́гом светови́дным, неве́стными укра́шена у́тварми,/ де́вственную иму́щи свещу́ в твое́й десни́це,/ в друго́й же держа́щи отсече́нную твою́ главу́./ И ны́не, предстоя́щи Христу́, твоему́ Жениху́, Тя пою́щия сохрани́.

Прия́та бысть твоя́, Богому́драя, моли́тва,/ ве́рою бо твое́ имену́ющия и́мя, честна́я,/ спаса́ет Влады́ка от искуше́ний и благоздра́вие подае́т,/ неду́гов избавля́я всеразли́чных, душе́вных же и теле́сных./ Тем тя, веселя́щеся, Екатери́но, ублажа́ем.

Приста́ла еси́ ти́хому приста́нищу ны́не,/ благоопря́тно же и легко́ мо́ре мирско́е, му́ченице, преплы́вши треволне́ний,/ не искуси́вшися, всему́драя,/ бога́тство многоразли́чное Христу́ принося́щи, де́во,/ мно́жество му́ченик, Екатери́но всеблаже́нная.

В черто́зех Небе́сных ны́не внутрь с де́вственных ли́ки ликовству́ющи,/ му́ченическими озаря́ема луча́ми, Екатери́но всему́драя,/ разреши́ паде́ний мои́х плени́цы, усе́рдно моля́щи всех Благоде́теля,/ за Его́же кровь твою́ излия́ла еси́.

Богородичен: Дево, ти стана Божия майка, като свръхестествено роди по плът благото Слово, Което Отец като благ изведе от сърцето Си преди всички векове; макар и облечено в тяло, ние сега Го осъзнаваме и отвъд всички тела.


Първи Катавасии на Рождество: Христос раждается, гл. 1

От св. Козма Маюмски 

1. Христос се ражда – славете Го! Христос слиза от небесата – посрещнете Го! Христос е на земята – възвисете се! Пейте на Господ, цяла земьо, хора, радостно Го възпейте, защото се прослави!


3. Да възкликнем към Христос Бог – Родения преди всички векове непостижимо от Отца Син, Който в последните дни се въплъти безсеменно от Дева: свят си, Господи, Който възвиси нашия род!


4. Христе, Който си израстък от Йесеевия корен и цвят от него, произлязъл си от Дева, сенчестата и прохладна планина. Ти, безтелесният Бог, си дошъл при нас, въплъщавайки се от непозналата мъж (Мария). Слава на Твоята сила, Господи!


5. Като Бог на мира и Отец на щедрости, Ти си ни изпратил Ангела (Вестител) на Твоя велик съвет, Който ни носи мир. И наставени със светлината на богопознанието, бодърстващи от дълбините на нощта, Те славословим, Човеколюбче.


6. Морското чудовище освободи Йона като младенец от утробата си – невредим, какъвто го беше погълнал. Така и Бог Слово, вселил се в Дева и приел плът, излезе от нея, запазвайки девството ѝ неповредено.


7. Момците, възпитани в почитане на истинския Бог, презряха нечестивата царска заповед и като не се уплашиха от огнената стихия, стояха сред пламъка и пееха: „Благословен си, Боже, на отците ни!


8. Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Свърхестествено чудо изобразява даващата прохлада пещ: както не изгори хвърлените в нея юноши, така и огънят на Божеството не изгори утробата на Дева, когато слезе в нея. Затова, прославяйки Бога, да възкликнем: „Всяка твар да благославя Господ и да Го прославя во веки!


Честнейшую.

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!


Народът: (речитативДушата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека.

Песен 9, гл. 1

Величай, душе моя, по-честитата и по-славната от небесните войнства.

Странно и преславно тайнство виждам: небето като пещера, престолът херувимски като Дева, а яслите като легло, в което легна невместимият Христос Бог, Когото възпявайки величаем.


Малка ектения

Свещеникът: Защото Те хвалят всички небесни сили, и на Тебе въздаваме слава, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков.


Светилен, по Духом во святилищи:

Разпалена от мъдроста, о дево, Екатерино всепочитана, на жените мъченички славо, ти си изобличила хитростта на философите за Бога, като празнословие и басни, като си получила помощ от всенепорочната, истинска, Майка Божия.

Слава, и сега, на празника:

Ангелските чинове и ликът на мъчениците празнува днес с нас, божествения вход на Богородителката и Майка Господня, родена от Йоаким и Анна, заедно с твърдия Меркурий и преславната Екатерина. По техните молитви, молим Те, да ни дариш оставяне на многото съгрешения.


Хвалитни стихири на Всякое дихание, на 4, гл. 4, по Дал еси знàмение:

Всичко, що диша, да хвали Господ. Хвалете Господ от небесата; Хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.


Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс. 150:2)

Извършвайки памет всесвещена на стореното твое почитано страдание, Екатерино всехвална, с немлъкващи гласове славим Дарувалия ти твърдо търпение, и Който те показа победоносна, давайки ти слово, плашещо риторите, Иисуса човеколюбеца, Спасителя и Господа.


Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс. 150:3)

Самоволна мъченице, Екатерино всехвална, ти се яви пред мъчителя, и силно си изобличила лютото безумие на многобожието, което си повалила чрез сиянието на Богознанието и Божествената благодат. Затова и Христос, спасителя на нашите души, те венча и като мъченица, и като дева непорочна.


Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс. 150:4)

Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс. 150:5-6)

Като си отворила уста, приела си благодатта на Духа, Екатерино всехвална, като те очистил в самия живота и с търпеливи мисли, сломила си гордостта на мъчителя, а пред добротата за тялото, богомъдро си предпочела душевната красота, украсо на страдалците.

Слава, гл. 2, от монах Вавил:

Привикнала към невеществено житие, отишла си на безбожния съд, застанала си, носейки Божията светлина, победоносице, Екатерино честита, и облечена в Божествена мощ, си се поругала със заповедта на мъчителя, а на риторите си запушила празнословните уста, многострадална.

И сега, гл. 6, от Сергий Агиополит

Събрали се днес събор на верните, духовно да тържествуваме, и благочестиво да възхвалим приводимата в Господния храм Богородителка Дева и Богородица, предизбраната от всички родове за обиталище на Царя на всички, Христа и Бога. Девици, като носите свещи, вървете напред да почетете Входа на Приснодевата. Майки, оставете мъката си и радостно последвайте майката на Бога, ходатайката и радостта на света. Затова всички радостно да извикаме заедно с ангела към Облагодетелстваната, която се моли за нашите души: Радвай се!


Велико славословие


Тропар на великомъченицата, гл. 4  – веднъж.

С твоите добродетели, като лъчи на слънцето, си просветила неверните мъдреци. И като пресветла луна, ходеща в ноща, си изгонила тъмнината на невярващите, и царицата си накарала да повярва, а и мъчителя си изобличила, Богозвана невесто, блажена Екатерино, с желание си се запътила към небесния палат, към прекрасния Жених – Христос, и от Него си венчана с царски венец, затова и сега, като предстоиш пред Него, заедно с ангелите се моли за нас, които празнуваме твоята пречестна памет!Ако не се извършва света Литургия,

Стиховни стихири, гл.2, по Доме ефратов:

Величая те, Богородице, защото трислънчевата Светлина те запали в храма на славата, небесна храна ти изпраща.

Стих: В изпъстрена дреха довеждат Девата при Царя; след нея водят при Тебе девици, нейни дружки. (Пс. 44:15)

От Давидовия корен си произлязла, Дево. Гавриил радост ти донася като казва: Бог ще родиш, пречиста!

Стих: Довеждат ги с веселие и ликуване, влизат в Царевия чертог. (Пс. 44:16)

Благословен е свещения и Божествен съюз на Иоаким и Анна, от който се роди Чистата, която сега бе доведена при своя Творец.

Слава, и сега:

Двери небесни, приемете Девата – Мария, не позналата мъж, чистата Богородица, от която произлезе Избавлението на човеците.


——————————————————


На Литургията


Прокимен, глас 4: Страшен си Ти, Боже, в Твоето светилище. Бог Израилев. (Пс.67:36) Стих: В събранията благославяйте Бога Господа, вие, които сте от Израилево семе! (Пс. 67:27) 


Апостол към Ефесяни, зача́ло 233. 


Аллилуиа, глас 4: Викат праведниците, и Господ слуша и ги избавя от всичките им скърби. (Пс.33:18) Стих: Много са скърбите на праведника, но от всички тях Господ ще го избави. (Пс.33:20)


Евангелие от Лука, зача́ло 106. 


Причастен: Радвайте се, праведници, в Господа: на праведници прилича да славословят. (Пс. 32:1)


През IX век известният християнски песнопеец свети Теофан Начертани, епископ Никейски (+847), и един неизвестен монах на име Вавил написали много песни в чест на великомъченица Екатерина, които днес православната Църква пее на 24 ноември.

No comments:

Post a Comment