Friday, 11 November 2022

Св Йоан Златоуст (в неделен ден)

ГЛАС 5


В СЪБОТА НА ВЕЧЕРНАТА СЛУЖБА

 

Господи, воззвах (Пс. 140:1-2), на 10, глас 5:

Господи, към Тебе викам, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, към Тебе викам: побързай към мене, чуй гласа на молбата ми, когато викам към Тебе, чуй ме Господи! 

Да възлезе молитвата ми като тамян пред Твоето лице, въздигането на ръцете ми – като вечерна жертва, чуй ме Господи.

 

Стих: Изведи от тъмница душата ми, за да славя Твоето име! (Пс. 141:7А)

Чрез Tвоя почитан кръст, Христе, Ти посрами дявола и с възкресението Си притъпи жилото на греха и ни спаси от вратите на смъртта, Единородни Сине, прославяме Те.


Стих: Около мене ще се съберат праведните, кога ми сториш благодеяние. (Пс. 141:7Б)

Далият възкресението на човешкия род беше заведен като овца на клане, князете на ада трепереха пред Него и портите на плача се отвориха, защото влезе Христос, Царят на славата, и каза на окованите: излезте! И на онези в тъмнината: покажете се!


Стих: От дън душа викам към Тебе, Господи. Господи, чуй гласа ми. (Пс. 129:1-2А)

Велико чудо! Създателят на невидимите сили от човеколюбие пострада по плът, Безсмъртният възкръсна. Елате всички народи да Му се поклоним, защото чрез Неговото добросърдечие се избавихме от заблудата, научихме се да възхваляваме единия Бог в три лица.


Стих: Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми. (Пс. 129:2Б)

Вечерно поклонение принасяме на Тебе, незалязващата Светлина, Който в края на времето по плът просия за света като в огледало, дори в ада слезе да разпръснеш и там тъмнината и показа на народите светлината на възкресението. Господи, Който даваш светлина, слава на Тебе!

За св. Йоан Златоуст, гл. 4:

Подобен: Я́ко до́бля:

Стих: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс. 129:3-4А)

Стих: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. (Пс. 129:5)

Нека възпяваме с песни златната тръба, боговдъхновения инструмент, неизчерпаемата дълбочина на догматите, силата на Църквата, небесния ум, златната чаша, изливаща реки от медоточни учения и напояваща творението!


Стих: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс. 129:6)

Стих: Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс.129:7Б-8)

Да почетем достойно Йоан Златодумния, незалязващата звезда, която озарява всичко под слънцето с лъчите на учението, проповедникът на покаянието, златната гъба, която отмива влагата на невежеството и оросява изсъхналите от греха сърца.

 

Стих: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс. 116:1)

Стих: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня (пребъдва) вечно. (Пс. 116:2)

Земният ангел и небесният човек, сладкогласната и многогласна лястовица, съкровищницата на добродетелите, неразсеченият камък, примерът за вяра и образецът на мъчениците, равният на ангелите и еднонравният на апостолите Златоуст да възвеличим в песни!


Слава, глас 6: Преподобни, трикратно блажени, пресвети отче, добри пастирю и учениче на главния Пастир Христос, ти положи душата си за овцете; сам и сега, всевъзхвални Йоане Златоусте, моли се за нас Господ да ни дарува голяма милост.


И сега, първи Богородичен на глас 5: В Червено море някога се представи образ на Невестата, непознала брак: защото там Моисей раздели водата, а тук Гавриил е служител на чудото; тогава Израил премина дълбокото без да се намокри, а сега Богородица роди Христос безсеменно; след преминаването на Израил морето остана непроходимо, а Непорочната след раждането на Емануил остана нетленна. Боже, Който съществуваш и преди съществуваше, и се яви като човек, помилвай ни.


Вход с кадилница. Свете тихий

Творение на св. Софроний, патр. Йерусалимски

Тиха светлина от светата слава на безсмъртния, светия и блажения небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Бога – Отец, Син и Свети Дух; Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове, затова и светът Те слави.


Прокимен, Пс. 92

Дяконът: В премъдростта да внимаваме. Вечерен прокимен на гл. 6.

Господ царува; облечен е с величие. 

Стих: Облечен е Господ с могъщество и препасан.

Стих: Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати. 

Стих: Твоят престол е утвърден открай време. Ти си вечен. (стихове 1-2)


Паримии: стр. 20-23

Паримия първа.

Из Притчи Соломонови – чтение. 

Споменът за праведника ще пребъде благословен, и благословение Господне почива върху главата му. Блажен човек, който е придобил мъдрост, и смъртен, който е познал разум. По-добре е нея да купуваш, отколкото съкровища – злато и сребро. Тя е по-скъпа от драгоценни камъни, и нищо, което е теб въжделено, не ще се сравни с нея. В десницата ѝ е дългоденствие, а в левицата ѝ – богатство и слава; от устата й излиза правда; закон и милост носи на езика си. И тъй, деца, послушайте ме, понеже ще говоря нещо важно и устата ми ще изрекат правда: блажен оня човек, който пази моите пътища; моите извори са извори на живота, и утвърждава се от Господа намерението. Заради това ви моля, и към синовете човешки е моят глас! Аз, премъдростта, изнамерих съвета, и разума и смисъла аз създадох. Мои са решение и правда; аз съм разум, у мене е силата. Обичам, които мене обичат, и които ме търсят, ще намерят благодат. Разберете, кротки, що е лукавство, и вие, прости, научете се на разум. Послушайте ме пак, понеже ще говоря нещо важно и устата ми ще изрекат правда защото езикът ми ще изговори истина, а нечестието е гнусота за устата ми; всички думи на устата ми са справедливи; в тях няма коварство и лукавство; те всички са ясни за разумните и справедливи за ония, които са придобили знание. Уча ви на истината, за да бъде вашата надежда у Господа, и да се изпълните с дух. 


Паримия втора. 

Из Премъдрост Соломонова – чтение. 

От устата на праведника тече мъдрост, и устите на мъдрите хора знаят благоприятното. Устите на мъдрите се поучават в премъдрост и правдата ги избавя от смърт. Праведник и да умре, надеждата му няма да погине. Праведен син се ражда за живот и от своите добрини ще приеме плода на правдата. Светлината на праведните пребъдва винаги, и от Господа ще получат благодат и слава. Езикът на мъдрите познава доброто и в сърцето им почива мъдрост. Господ обича правите по сърце и всички непорочни в пътя си са Нему приятни. Мъдростта Господня просвещава лицето на разумния и намира тези, които я желаят, преди още те да са я потърсили. Който я търси от ранно утро, няма да се умори, и който стои буден заради нея, скоро ще се освободи от грижи, защото тя сама обикаля и търси достойните за нея и благосклонно им се явява. На мъдростта никога няма да надделее злобата. Заради това и станах любител на нейната красота, възлюбих я и я потърсих от младостта си и я пожелах за невеста, понеже Владиката на всички я възлюби. Тя е посветена в тайните на Божия ум и е избирателка на делата Му. Плодовете ѝ са добродетели: тя научава на целомъдрие и на разсъдливост, справедливост и храброст, от които нищо по-полезно няма за людете в живота. Ако някой желае голяма опитност, мъдростта знае отдавна миналото и налучва бъдното, знае тънкостта на думите и разрешението на загадките, предузнава личбите и чудесата и сетнините от годините и времената, и за всички е съветница на добро, защото има безсмъртие в нея и, в общение с думите ѝ – добра слава. Аз се обърнах към Господа и Нему се молих и думах от все сърце: Боже на отците и Господи на милостта, Който си направил всичко със словото Си и Който си устроил с премъдростта Си човека, за да владее над създадените от Тебе твари и да управлява света свето и справедливо! Дарувай ми приседналата до Твоя престол премъдрост и недей ме отхвърля изсред децата Си, защото аз съм Твой раб и син на Твоята рабиня; прати я от светите небеса, прати я от престола на славата Си, за да ми спомага в трудовете ми, и за да зная, какво е благоугодно пред Тебе; защото тя всичко знае и разбира, и мъдро ще ме ръководи в делата ми и ще ме запази в славата си, и защото нетвърди са помислите на смъртните, и погрешни са техните помисли. 

Паримия трета. 

Из Премъдрост Соломонова – чтение. 

Когато праведника бива прославян, народът се весели. Безсмъртен е споменът за праведника; той се признава и от Бога и от людете; и душата му е угодна Господу. Затова възлюбете, мъже, мъдростта, и ще бъдете живи, пожелайте я, и ще бъдете научени. Нейно начало е любовта и спазването на закона. Почетете премъдростта, за да царувате до-века. Ще възвестя вам и няма да скрия от вас Божиите тайни. Бог е ръководител към мъдрост и изправител на мъдрите и на всяко разбиране и дело – художник, и към разбиране на всичко ще те научи мъдростта. В нея има дух разумен и свет и сияние на вечната светлина и образ на Божията благост. Тя приготвя Божиите приятели и пророци. Тя е по-благолепна от слънцето и превъзхожда много звездите; в сравнение със светлината тя е по-горе. Тя спаси от неволя ония, които ѝ служеха, и ги научи на правите пътища. Даде им да имат разум свет и ги запази от враговете им и им подаде силна борба, за да разберат всички, че благочестието е по-силно от всичко. И на премъдростта никога няма да надвие злобата, нито злите ще избегне изобличението на съда. Защото си казаха, мислейки неправедно: да притесняваме праведника, да не пожалим неговата честност и да не се срамим от мнгогодишните седини на старостта му. Силата ни да бъде закон; да уловим праведния, защото той не ни е угоден и се противи на делата ни, укорява ни за отпадане от закона и ни изобличава за съгрешения против нашето учение. Говори ни, че има познание за Бога, и нарича себе си син на Господа. Той е нам изобличение за нашите помисли и ни е тежко да го слушаме, защото неговият живот не е като живота на другите и пътищата му се различават от нашите; той ни смята за гнусота и страни от нашите пътища като от нечистотии, и ублажава края на праведните. Да видим дали думите му са прави, и да изпитаме дали са верни спямо него. Да го изпитаме с обиди и мъки, за да узнаем смирението му и да видим кротостта му; да го осъдим на безчестна смърт, защото, според думите му, имало кой да се грижи за него. Тъй умуваха те, и се измамиха, защото злобата им ги бе заслепила, и те не познаха тайните Божии и не разсъдиха, че Ти си едничък Бог, който имаш власт над живота и смъртта, спасяваш във време на скръб и избавяш от всякакво зло, че Ти си щедър и милостив, и даваш на своите светии благодат, и със своята мишца се противиш на горделиви. 


Сугуба ектения.


Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца и Сина, и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!


Просителна ектения 


Стиховни стихири, възкресни, глас 5

Издигаме гласове в песен да възвеличим Тебе, Спасителя Христос, Който се въплъти и не се отдели от небесата, защото като човеколюбив Господ прие кръст и смърт заради нашия род, разруши вратите на ада, възкръсна на третия ден и спаси душите ни.


Стих: Господ царува; Той е облечен с величие. (Пс.92:1А)

Когато бяха прободени Твоите ребра, Животодателю, Ти изля потоци на опрощение, живот и спасение върху всички нас, а като прие смърт по плът, дарува ни безсмъртие, и като се всели в гроба, Ти ни освободи, като Бог ни възкреси със Себе Си в слава и затова викаме: човеколюбиви Господи, слава на Тебе.


Стих: Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати. (Пс.92:1В) 

Твоето разпятие и слизане в ада са странни, Човеколюбче, защото Ти го плени и като Бог възкреси със Себе Си в слава онези, които бяха затворени от древност, отвори рая и ги удостои да му се насладят; затова дарувай и на нас, които славим Твоето възкресение на третия ден, очистване на греховете, удостой ни да живеем в рая, защото само Ти си милостив.


Стих: На Твоя дом, Господи, подобава светост през дълги дни. (Пс.92:5Б) 

Ти, Който заради нас прие страдание по плът и възкръсна от мъртвите на третия ден, изцели страстите на нашата плът и ни вдигни от нашите люти грехове, Човеколюбче, и ни спаси.


Слава, глас 6: Ти беше като тръба златогласна, Златоусте, златна уста, която издаваше златни думи; и ти направи златни сърцата на вярващите със своите изработени от злато учения. Както каза пророкът, звукът на твоите поучения се разнесе, преподобни отче, и ти просвети краищата на вселената.*

* По Пс. 18:5

И сега: Творецът и мой Избавител, Христос Господ, Всечиста, се роди от твоята утроба, облечен в плът като мене; Той освободи Адам от проклятието, затова, най-чиста Дево, като Божия майка и наистина Девица ние непрестанно те възхваляваме с поздрава на ангела: радвай се, Владичице, застъпница, защитница и спасение на нашите души!


Песен на Симеон Богоприемец:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи – светлина за просвета на езичниците и слава на Твоя народ Израиля“. (Лука 2:29-32)


Трисвятое


Възкресен тропар, глас 5.

Нека възпеем, верни, Словото, събезначално на Отец и Дух Свети, Което се роди от Дева за нашето спасение, и да Му се поклоним, защото благоволи да претърпи смърт, и да възкреси умрелите със Своето славно въкресение.

Слава на светителя, глас 8:

Благодатта на твоите уста, възсияла като огнена светлина, просвети вселената, придоби за света съкровища не от сребролюбие, показа ни висотата на смиреномъдрието; но като ни поучаваш със своите слова, отче Иоане Златоусте, моли Словото Христос Бога, да спаси нашите души.

И сега, Богородичен, гл. 8: Иже нас ради

Роден от Дева, Благий, и претърпял разпятие заради нас, Ти ограби смъртта със Своята смърт, и показа възкресението, като Бог, не презирай онези, които Си създал със собствената Си ръка. Прояви Твоето човеколюбие, Милостиви. Приеми родилата Те Богородица, която се моли за нас, и ни спаси, Спасителю, нас отчаяните.


——————————————————-


Свети Йоан Златоуст

Архиепископ Константинополски

349 – 407 г


В НЕДЕЛЯ НА УТРИННАТА СЛУЖБА

 

Бог Господь, гл. 5

Пс. 117

  Стих 1. Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е Идещият в името Господне.

  Стих 2. Oбсадиха ме, обиколиха ме, но с името Господне аз ги повалих.

  Стих 3. Няма да умра, но ще живея и ще разгласям делата Господни.

  Стих 4. Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла: това е от Господа, и е дивно в очите ни.


Тропар, глас 5.

Нека възпеем, верни, Словото, събезначално на Отец и Дух Свети, Което се роди от Дева за нашето спасение, и да Му се поклоним, защото благоволи да претърпи смърт, и да възкреси умрелите със Своето славно въкресение. (2 пъти)

Слава на светителя, глас 8:

Благодатта на твоите уста, възсияла като огнена светлина, просвети вселената, придоби за света съкровища не от сребролюбие, показа ни висотата на смиреномъдрието; но като ни поучаваш със своите слова, отче Иоане Златоусте, моли Словото Христос Бога, да спаси нашите души.

И сега, Богородичен, гл. 8: Иже нас ради

Роден от Дева, Благий, и претърпял разпятие заради нас, Ти ограби смъртта със Своята смърт, и показа възкресението, като Бог, не презирай онези, които Си създал със собствената Си ръка. Прояви Твоето човеколюбие, Милостиви. Приеми родилата Те Богородица, която се моли за нас, и ни спаси, Спасителю, нас отчаяните.


Малка ектения: Възглас: Защото Твоя е властта, и Твое е царството…


Първи възкресни седални, глас 5:

Кръста Господен да похвалим, светото погребение с песни да почетем, и Неговото Възкресение силно възхвалим; защото Той като Бог съвъзкреси мъртвите от гробовете, плени царството на смъртта и дяволската сила, и направи  да изгрее светлина за онези в ада.


Стих: Стани, Господи Боже мой, дигни ръката Си, не забравяй Твоите до край потиснати. (Пс.9:33)

Господи, беше наречен мъртъв, но всъщност Си умъртвили смъртта, като беше положен в гроб, за да опустошиш гробовете. Войници отгоре охраняваха гроба, докато Ти долу възкреси мъртвите от всички епохи. Всесилни и неразбираем Господи, слава на Тебе.


Слава, на светителя, глас 1. Подобен: Лик Ангельский:

Като златна звезда си възсиял ярко на земните, всеблажени Йоане Златоусти, като си просветил всички краища на света с лъчите на твоите слова, затова днес като празнуваме светата ти памет, молим за опрощение на всички грехове.

И сега, Богородичен:

Неомъжена, чиста, Богородице Дево, единствена застъпнице и закрила на верните, избави от беди и скърби, и всички трудности нас, които се надяваме на тебе, млада Дево, и спаси душите ни чрез твоите свети молитви.


Малка ектения: Възглас: Защото си благ и човеколюбив Бог и на Тебе възнасяме слава…


Втори възкресни седални, глас 5:

Господи, като възкръсна на третия ден, и след като Апостолите Ти се поклониха, Петър викана към Тебе: „Жените приеха дръзновение, а аз се страхувах. Разбойникът заяви Твоята божественост, а аз се отрекох. Ще ме призовеш ли вече за свой ученик или пак ще ме назначиш като рибар в дълбините? Приеми ме, Боже, разкаяния и ме спаси“.


Стих: Ще Те славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса. (Пс.9:1)

Господи милостиви, беззакониците Те приковаха сред осъдените и Ти прободоха с копие реброто. Прие погребение, разруши портите адови и на третия ден възкръсна. Жените тичаха да Те видят и обявиха възкресението на апостолите. Многовъзнасян Спасителю, когото Ангелите възхваляват,  благословен Господи, слава на Тебе.


Слава, на светителя, гл. 5: На цветната поляна от боговдъхновени слова на Писанието, на този, който ни напътства към покаяние, претърпявайки всякакви изпитания, да почетем достойно Златоустият, който ни научи, вярващи, защото той се моли на Господ да се спасят душите ни.

И сега, Богородичен:

Удивително чудо на зачатие и неизказан начин на раждане се показа в тебе, Приснодево чиста, ума ми е поразен и удивлява мислите, Богородице, твоята слава се разпростира по всички хора за спасение на нашите души.


Полиелеи и величание (Катавасийник, стр. 90)


„Благословен си, Господи“, глас 5

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби! Пс.118:12

Съборът на ангелите се удиви, като Те видя между мъртвите, а като разруши силата на смъртта, Спасителю, със Себе Си възкреси Адам и освободи всички от ада.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Блестящият в гроба ангел благовестеше на мироносиците: защо разтваряте мирото с милостиви сълзи, ученички? Вижте гробницата и разберете, че Спасителят възкръсна от гроба.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Много рано мироносиците изтичаха при Твоя гроб ридаейки, но застана пред тях ангелът и рече: „Свърши времето за ридания, не плачете, а кажете на апостолите за възкресението.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Жените мироносици ридаеха, когато дойдоха при Твоя гроб с миро, Спасителю, а ангелът ясно им заяви: защо смятате Живия за мъртъв? Той като Бог възкръсна от гроба.

Слава

Покланяме се на Отец и Неговия Син, и на Светия Дух, Свята Троица в едно същество, и със серафимите казваме: свят, свят, свят си, Господи!

И сега

Като роди Животодателя, Дево, ти избави Адам от греха, а на Ева даде радост вместо скръб, въплътилият от тебе Бог и Човек доведе към живот отпадналите от живота. 

Алилуйя, алилуйя, алилуйя, слава на Тебе, Боже! (3 пъти)


Малка ектения

Свещеникът: Защото е благословено Твоето име и е величествено царството Ти…


Ипакои глас 5

Смутени от видението на ангела, и озарени в душите си от божественото възкресение, мироносиците донесоха добри вести на апостолите. „Обявявайте възкресението Господне сред езичниците, защото Той чрез вас прави чудеса, като ни дава велика милост.“


Степенни (Стъпални), глас 5 


Антифон 1:

Когато съм огорчен, пея на Тебе, като Давид, Спасителю мой. Избави душата ми от хитър език.

Благословен е животът на онези, които живеят в пустинята, от божествена любов окрилени.

Слава: Чрез Светия Дух се поддържат всички неща, видими и невидими; защото Той наистина е самовластен, и е един от Троицата.

И сега, същия.

Антифон 2:

Душо моя, нека се издигнем в планините; да отидем там, откъдето идва помощта.

Нека Твоята докосваща ме десница, Христе, от всякакво коварство да ме съхрани.

Слава: На Светия Дух богословски да кажем: „Ти си Бог, живот, любов, светлина, ум; Ти си доброта; Ти царуваш вечно“.

И сега, същия.

Антифон 3:

Понеже ми казаха: „Да влезем в дворите на дома Господен“ (Пс.115), изпълних се с голяма радост и изпращам молитвите си.

В дома на Давид се извършват страховити неща; затова в него ще бъде огън, изгарящ всяка срамна мисъл.

Слава: В Светия Дух, както в Отца и Словото, е основата на живота; от Него всяко същество се оживотворява.

И сега, същия.

Прокимен, Пс.9

Глас 5: Стани, Господи Боже (мой), дигни ръката Си, не забравяй (Твоите до край) потиснати. (Ст. 33) Стих: Ще Те славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса. (Ст. 2)


Канон възкресен, глас 5:

Песен 1

Ирмос: Христос, победителят в битките, с мощна ръка хвърли в Червено море конете и конниците, а спаси Израил, който Му пее победната песен.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Събранието на еврейските водачи, което раждаше само тръни, не показа към Тебе, Благодетелю Христе, нежна майчина любов, а увенча с трънен венец Този, Който освободи праотеца (Адам) от проклятието на тръните (Бит. 3:18).

Животодавецо безгрешен, Ти се наведе в рова и възкреси мен, който паднах; и изтърпя гнилостното ми тление без да те докосва, Христе; и ме облагоуха с мирото на Твоята божествена същност.

Богородичен: Клетвата е развързана, скръбта при раждане е спряна; защото благословената и благодатна (Мария), озари верните с радост, разцъфна благословение за целия свят когато роди Христос.


Кано́н свята́го на 8, его́же краегране́сие: Ду́ха пою́ тя, злато́е усто́. Теофа́ново. Глас 8.

Песен 1

Ирмос: Ти удави колесниците на фараона, когато в древността си направил чудотворен жезъла на Мойсей, и с кръстния знак си разделил морето и си спасил пешеходеца и беглец Израил, възпяващ песен на Бога.

Покая́ния быв тепле́йший пропове́дник, Златоу́сте, пока́ятися мне, о́тче, Бо́гу моли́ся от всего́ се́рдца моего́ и дре́вних прегреше́ний исцели́ти я́звы твои́м страда́тельством умоли́.

Всю зарю́ Свята́го Ду́ха, о́тче, прии́м, всесве́тел яви́лся еси́ столп, предводи́телен Це́ркве, преподо́бне, све́тел же о́блак, всеблаже́нне, осеня́ющ правосла́вных собо́ры.

От Христа́ рукоположе́н учи́тель, Боже́ственная уче́ния златови́дным язы́ком, мы́слию же Богому́дрою бога́тно ты источи́л еси́: Бо́жия бо река́, вод испо́лнен Ду́ха, яви́лся еси́, Богоявле́нне Златоу́сте.

Богоро́дичен: Преукра́шена разли́чием благода́ти, Богора́дованная, О́тчее Сло́во, плоть бы́вшее за благоутро́бие мно́гое па́че ума́ и словесе́, Благослове́нная, родила́ еси́, пребы́вши Де́ва нескве́рная.


Възкресен, Песен 3

Ирмос: Христе, Който със Своята заповед постави земята върху нищото и я окачи да тегне неудържимо, утвърди Църквата Си върху непоклатимия камък на Твоите заповеди, единствен благ и човеколюбец!

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Принесоха Ти жлъчка в замяна на меда, който сукаха от скалата в пустинята по чуден начин, Христе; а за благодарност Ти дадоха оцет за маната, неблагодарните израилеви синове.

Тези, които някога бяха покрити от светозарния облак, положиха в гроба Христос самият Живот, но със собствена сила Той възкръсна, от висините изпрати озарението на Духа, което тайно осенява всички верни.

Богородичен: Ти, Майко Божия, девствено и без майчини болки роди Този, Който засия от нетленния Отец. Затова ние православно проповядваме, че си Богородица, защото роди въплътеното Слово.


На светителя, Песен 3

Ирмос: Христе, Който премъдро утвърди в начало небесата и основа земята върху водите, утвърди и мене върху камъка на Твоите заповеди, защото никой не е свят освен Тебе, единствен Човеколюбче.

Умо́м Ты Христо́вым обога́щся, твои́м чи́стым житие́м челове́ком спасе́ния был еси́ споспе́шник и повествова́тель, де́йствитель, Златоу́сте, учи́тельства точа́ спаси́тельная, Богодохнове́нне.

От невеще́ственных сокро́вищ Ду́ха ты обогати́вся, от исто́чников спасе́ния поче́рпл еси́ приснотеку́щий исто́чник уче́ний и напои́л еси́ все́ Це́ркве, преподо́бне о́тче, лице́.

Олядене́вшия душе́вныя, Златоу́сте, ни́вы, прему́дрым земледе́ланием слове́с изчи́стил еси́, му́дре, и плодоно́сны показа́л еси́, Небе́сными ту́чами сия́ напая́я, Богоприя́тне.

Богоро́дичен: Поро́ка в Тебе́ и скве́рны несть отню́д, Де́во, оби́тель же па́че яви́лася еси́ Небе́сных бла́гостей, в Тебе́ бо всели́ся доброде́телей вся святы́ня, Всенепоро́чная.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си наш Бог и на Тебе слава въздаваме…


Кондак, възкресен:

Слезе до ада, Спасителю мой, и разби портите му, като всемогъщ. Като Творец възкреси мъртвите със Себе си, и строши жилото на смъртта, освободи Адам от проклятието, Човеколюбче. Затова всички викаме към Тебе, спаси ни, Господи.

Икос: Жените чуха думите на Ангела и отложиха плача си, зарадваха се и се разтрепериха като видяха Възкресението. И ето, Христос дойде при тях, казвайки: „Радвайте се; дерзайте, Аз победих света и освободих затворниците. Отидете бързо при учениците и ги уведомете, че отивам преди вас да проповядвам в града Галилейски.“ Затова всички викаме към Тебе, спаси ни, Господи.

Седален на светителя, глас 8.

Подобен: Прему́дрости:

Ти събра като съкровище водите на Православната вяра за всички и по богоугоден начин извлече богатството от познания на неизказаната мъдрост, божествено развеселявайки сърцата на вярващите, и подобаващо потопявайки мненията на невярващите! Затова, чрез потта на тази преданост, ти се показа като непобедим поборник на Троицата, Йоане Златоусте. Моли Христа Бога да дарува опрощение на греховете на празнуващите светата ти памет с любов!

Слава,

От Бога си се научил на истинска небесна мъдрост и благодатта на словото си просиял като разтопено злато за всички; проповядваше Светата Троица и Единосъщието, а с думите си простреля измамата на сребролюбието. Така също с ревност изобличи царицата* и посрами неприятната гордост на Арий, Йоане Златоусте; моли се на Христос Бога да дарува прошка на греховете на всички, които празнуват с любов твоята свята памет.

* императрица Евдоксия

И сега, Богородичен:

Пла́мень гее́нский и сгоре́ние, плач, и́же в нем и рыда́ние, зело́ окая́ннейшее разлуче́ние и горча́йшее, святы́х насле́дия и собра́ния ра́достнаго, помышля́ющи, содрогни́ся, душе́ моя́, и возстени́, и писа́ния тми́нных долго́в твои́х истреби́ти потщи́ся умиле́ния слеза́ми, Споспе́шницу непосты́дную иму́щи, Чи́стую Богома́терь: Тоя́ бо ра́ди прегреше́ний дае́тся оставле́ние Сию́ Богоро́дицу правосла́вно сла́вящим.


Възкресен, Песен 4

Ирмос: Като проумя прозорливо Твоето божествено снизхождане, Христе, Авакум с трепет извика към Тебе: Ти дойде за спасение на Твоя народ, за да спасиш Твоите помазани. (Ав.3:13).

Провидя се образ на Твоя пречист кръст, когато в пустинята Мойсей направи сладки горчивите води на Мера* с помощта на дървото (Из.15:25), Добри: дървото е Твоят кръст, който убива вкуса на смъртта.

* (Из.15:23)

Ти прие кръст заради дървото на познанието, жлъчка заради сладкия забранен плод, Спасителю мой, а заради тлението на смъртта, проля Божествената Си кръв.

Богородичен: Без съчетаване си заченала целомъдрено в утробата си и без болки си родила, а след раждането по плът на Бога, си останала девица.


На светителя, Песен 4

Ирмос: Ти си моята крепост, Господи, Ти си моята сила, Ти си моята радост, Ти си моя Бог, Който не остави лоното на Отца, а посети нашата нищета, затова Ти викам заедно с пророк Авакум: слава на Твоята сила, Човеколюбче.

Припев: Светителю Йоане, моли Бога за нас!

Ина́го нам апо́столов единонра́внаго, и́же промышле́нием всех промышля́я, я́ко Благ, даде́ Христо́с тя, Небе́снаго тайново́дства пропове́дника и Боже́ственнаго сказа́теля та́ин Го́рних, Иоа́нне всеблаже́нне, Златоу́сте.

Златоза́рнаго и златослове́снаго, почти́м Златоу́стаго Иоа́нна, вся позлати́вшаго златови́дными сия́нии уче́ния и мир язы́ком просвети́вша, зла́та светле́йшим и све́та полне́йшим, источа́ющим благода́ть Боже́ственную.

Весь был еси́ Бо́жие жили́ще, весь яви́лся еси́ орга́н Ду́ха, возглаша́ющ вся́кия доброде́тели Богодохнове́нную песнь, и спасе́ния вину́, и добро́ту явля́я Небе́снаго Ца́рствия, Иоа́нне всеблаже́нне Златоу́сте.

Ты Бо́жие благоутро́бие пропове́дал еси́, покая́ния о́бразы излага́я, и злых отбежа́ния изя́щнейше поуча́я, преблаже́нне и всесоверше́ннейше, и о де́лех изря́дных поуче́ния источа́я, всече́стне о́тче Златоу́сте.

Богоро́дичен: По Бо́зе предста́тельницу Тя стяжа́хом, Ты бо Бо́жия Ма́ти была́ еси́ Творца́ и Соде́теля, и наш зрак прие́мшаго, Всенепоро́чная, и сей спа́сшаго от тли и сме́рти и сла́вою Боже́ственною просла́вившаго.


Възкресен, Песен 5

Ирмос:  Рано бързам към Тебе, Който се обличаш със светлина като с дреха (Пс.103:2), и Ти казвам: просвети помрачената ми душа, Христе, защото единствен си добросърдечен.

Господ на славата, който прие безславна форма, доброволно, без чест виси на дървото, като промисля неизказано за мене божествена слава.

Ти ме преоблече в нетление, Христе, нетленно вкусвайки в плът тлението на смъртта, и възкръсвайки на третия ден от гроба.

Богородичен: Ти роди безсеменно Христос, Който е нашата правда и изкупление, Богородице, като освободи от клетвата природата на нашия праотец (Адам).

На светителя, Песен 5

Ирмос: Защо си ме отхвърлил от Твоето лице, незалязваща Светлина, и тази чужда тъмнина покри мене, окаяния? Но върни ме, и към светлината на Твоите заповеди направлявай моите пътища, моля Те.

Церко́внаго свети́льника вси тя ве́мы светови́днейшаго и душа́м спаси́тельнаго, восхища́ющаго сии́ из горта́ни смертоно́сныя и к жи́зни путеводи́ща ве́чней, о́тче приснопева́емый.

Разруша́еши ополче́ния ерети́чествующих, треблаже́нне, огради́вся благоче́стия ору́жии и му́жеством души́, свяще́ннейше, собира́еши же, ра́дуяся пресве́тло, правосла́вных ли́ки сою́зом Ду́ха.

Испо́лнены, я́коже фиа́лы, Боже́ственных арома́т лани́ты твои́ и вселе́нную у́мными благово́нии весели́т мирова́рным тайново́дством разуме́ний и добро́тою слове́с твои́х, всему́дре.

Богоро́дичен: Я́ко Бо́га заче́нши, Соде́теля же, и Зижди́теля, и Го́спода, ро́ди Тя вси челове́честии, Чи́стая, ублажа́ют, и Безтеле́сных разу́мная чинонача́лия я́ко Ма́терь Бо́жию Тя сла́вят.


Песен 6

Ирмос: Владико Христе, укроти бушуващото от душегубни вълни море на страстите и като милосърден вдигни ме от тлението.

Подхлъзна се в тление нашият праотец, Владико Христе, като яде забранен плод, а сега отново е изведен към живот чрез Твоите страдания.

Ти, Владико Христе, Който си животът, слезе в ада и унищожи този, който ни погубва, като чрез тлението (Си) ни дари възкресението.

Богородичен: Девата роди и след раждането остана чиста; като наистина девствена Майка, понесе Онзи, Който държи в ръцете Си всичко.


На светителя, Песен 6

Ирмос: Очисти ме, Спасителю, защото много са моите беззакония; и ме издигни от дълбините на злините, моля. Защото извиках към Тебе, Боже на спасението ми, и ме чуй.

Му́дростию духо́вною мир весь обогати́л еси́, словесе́ раздава́тель быв бога́тый: бога́та бо свы́ше, иера́рше, благода́ть излия́ся твои́м устна́м.

Во всю, я́ко мо́лния, зе́млю изы́де веща́ние твое́, и си́ла же твои́х глаго́л, Златоу́сте, я́ко труба́ велегла́сная, вселе́нныя вся огласи́ концы́.

Свы́ше во истка́нную ри́зу оде́явся, всеблаже́нне, доброде́телей и слове́с красото́ю обложи́вся, и́стины яви́лся еси́ сла́вное утвержде́ние.

Богоро́дичен: Вседержи́тельною си́лою нося́й вся́ческая, в немощну́ю плоть из Тебе́ оде́явся, Де́во Пренепоро́чная, на благодея́ние челове́ков Человеколю́бец.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си Царя на мира и Спасителя на нашите души и на Тебе слава въздаваме…

Кондак на светителя, глас 6.

Подобен: Е́же о нас испо́лнив:

Приел си от небесата Божествената благодат, и с твоите уста учиш всички да се покланят на Единия Бог в Троица, Йоане Златоусте, всеблажени, преподобни, достойно те хвалим, защото си наставник, който изяснява божествените истини.

Икос:

Към Създателя на всичко прекланям колена, към предвечното Слово протягам ръце, търсейки дара на словото, за да възпея преподобния, когото Той възвеличи, защото во-веки Живият каза на пророка (Илия): „Аз ще прославя ония, които Мене прославят*“. И така, Онзи, Който някога е въздигнал Самуил, сега е прославил йерарха (Йоан), който вложи добре повереният му талант и сега го предлага на Царя, и за това Свръхестествения го превъздигна. Затова аз, недостойният, прося благодат да ми се даде слово, за да мога благочестиво да го възпея. Защото той е наставник, който изяснява божествените истини.

* 1Цар.2:30

Синаксар: В тринадесетия ден на месец ноември празнуваме паметта на светия наш отец Йоан Златоуст, архиепископ Константинополски. По неговите молитви, Христе Боже, помилвай и ни спаси. Амин.


Възкресен, Песен 7

Ирмос: Превъзнесеният Господ на нашите отци угаси пламъка, ороси момците, които Му пееха в един глас: Боже, благословен си!

Покрил си се с плът като стръв, с Твоята Божествена сила си извлякъл змията, като издигаш тези, които ти пеят: Боже, благословен си.

Невместимият, Който даде на огромната земя да съществува, лежи по плът в гроба; на Него всички пеем: Боже, благословен си.

Богородичен: Едно по ипостас, но в две естества си родила въплътения Бог, Всенепорочна, Комуто всички възпяваме: Боже, благословен си.


На светителя, Песен 7

Ирмос: Някога във Вавилон огънят отстъпи в страх пред Божието снизхождане, затова отроците в пещта с радостни стъпки ликуваха сякаш на поляна, пееха: благословен си, Боже на нашите отци!

Бла́гости бе́здну и благоутро́бия навы́к Бо́жия, пору́чник яви́лся еси́ спасе́ния ка́ющимся те́пле и вседу́шно Го́споду зову́щим: благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Управля́еши, Златоу́сте, уче́нии твои́ми вся́кую мысль, и душе́вныя врачу́еши не́мощи, я́ко сострада́тельнейший, и благотеку́щим спое́ши, весели́ся: благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Возвы́сился еси́, быв избра́н, преподо́бен, незло́бив, свяще́нник Высоча́йшаго, пра́вдою оде́ян све́тло и весе́лием, зовы́й, всебога́те: благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Зачала́ еси́, Пречи́стая, Су́щаго над все́ми Бо́га и Го́спода, благоволи́вшаго спасти́ челове́ческий род от тле́ния и сме́рти. Его́же, досто́йно пою́ще, зове́м: благослове́н Бог оте́ц на́ших.


Песен 8

Ирмос: Момците в пещта съставиха всемирен хор и пееха на Тебе, Твореца на всичко: всички дела възпявайте Господ и Го превъзнасяйте вовеки.

Ти се помоли за чашата на доброволните спасителните страдания сякаш не са доброволни: две воли на двете същности, които носиш във вековете, Христе.

С Твоето слизане в ада, Христе, той избълва всички, които бяха мъртви поради древната измама, и който Те превъзнасят през всички векове.

Богородичен: Тебе, която неизказано и в девство роди богочовешки Господ (само) чрез дума, ние, всичките Му дела, Дево, те благославяме и превъзнасяме през всички векове.


На светителя, Песен 8

Ирмос: Халдейският мъчител седемкратно неистово разпалваше пещта за богопочитателите, но виждайки ги спасени от висшата Сила, той викаше към Твореца и Избавителя: Отроци, благославяйте, свещеници възпявайте, хора, превъзнасяйте Го във всички векове!

И́же разу́мно словесе́м твои́м бесе́дующе, Златоу́сте, Богосло́вия честно́му учи́мся, и всепло́дствуем благи́х поле́зное, и злобы отбега́ем вре́да: о́бщий бо строи́тель спасе́ния был еси́, вопия́: превозноси́те Христа́ во ве́ки.

За ны моли́ Влады́ку, Златоу́сте, сострада́тельнейшее дерзнове́ние име́я и ми́лостивною и человеколю́бною твое́ю, о́тче, любо́вию: тя бо ко Спа́су предлага́ем, ве́рнии, хода́тая же, и предста́теля, и тепле́йша моли́твенника, Богому́дре иера́рше, всеблаже́нне Иоа́нне.

Ю́ношское противле́ние, и непрекло́нное мудрова́ние, и ца́рствующих непра́вду обличи́л еси́, те́пле предста́тельствуя оби́димыя, преподо́бне; и сиро́т, и вдо́в, и ни́щих оте́ц был еси́ любо́вным предложе́нием, превозноси́те, вопия́, Христа́ во ве́ки.

Богоро́дичен: Теле́сными образова́нии, и разли́чными гада́нии, и символи́ческими, и знамена́тельными предъявле́ньми, Твое́ провозвести́ша Богоглаго́ливии рождество́, преесте́ственное и чу́дное, Де́во; тем Тя, веселя́щеся, благоче́стно воспева́ем, Христа́ превознося́ще во вся ве́ки.


Песен 9

Ирмос: Исаие, ликувай, Девицата зачена в утробата и роди Син Емануил (Ис.7:14), Който е Бог и човек. Изток е името Му. Него величаем, а Девицата ублажаваме.

Ти, Владико Христе, прие от утробата на Девата в себе си природата на падналия човек, напълно се присъедини към нея, но изобщо не си участвал в греха: Ти освободи всички от тлението чрез пречистите Твои страдания.

Откакто Твоята божествена кръв се изля за нас от Твоите пречисти и животворящи ребра, Владико Христе, тогава идолската жертва престана, а цялата земя Ти принася хвалебна жертва.

Богородичен: Не безплътен Бог, нито отново просто смъртен човек роди чистата и нескверна Девица, а съвършен човек и в действителност съвършен Бог. Него величаем  с Отца и Светия Дух.


Песен 9

Ирмос: Изуми се небето и ужасиха се краищата на земята от това, че Бог Се яви в плът на човеците и Твоята утроба стана по-широка от небесата; затова, Богородице, ангелските войнства и човешките множества те величаят.

И́стинно наслажда́яся, о́тче, жи́зни, о не́йже подвиза́лся еси́, ели́ко мо́щно, на земли́ житие́м преизя́ществовав А́нгельским и Христо́в стяжа́в язы́к и уста́ ти́хая: спасти́ся, Богоглаго́ливе, моли́ тя ве́рою изя́щне блажа́щим.

Словеса́ твоя́, треблаже́нне, словеса́ жи́зни, жизнь хода́тайствующая неконе́чную: тя бо исто́чника теку́ща показа́ Христо́с и реку́, пролива́ющу Боже́ственных пото́ки уче́ний, сла́дости и́стинно пото́к, оставле́ния же струю́ и покая́ния све́тла пропове́дника.

Хода́тай яви́лся еси́, священнонача́льниче, Бо́га и челове́ков пресве́тлый, ты бо свети́льник яви́лся еси́ благоче́стия Богосве́тлый и Боже́ственнаго зна́ния и ми́лостыни наказа́тель: тем тя, златосло́ве, серде́чною любо́вию ны́не досто́йно велича́ем.

Богоро́дичен: Чи́стая препросла́вленная Ма́ти Бо́жия, пою́щия Тя любо́вию спаса́й, искуше́ний молву́ разреша́ющи ми́лостивно. Я́ко бо Бо́га ро́ждши, вся, ели́ко хо́щеши, соверша́еши, успева́еши невозбра́нно и мо́жеши, Де́во. Тем Тя вси велича́ем.


Катавасии: Отвèрзу устà моя, от Катавасийник, стр. 11, гл. 4


Песен 1

Ще отворя устата си, и ще се изпълнят с Духа Светаго, и ще произнеса дума за Царицата Майка, и ще се явя светло тържествуващ, и радвайки се, ще възпея нейния вход (в храма).


Песен 3

Богородице, живи и изобилни изворе, духовно укрепи в твоята божествена слава събралите се в хор твои певци на твоя величествен вход, и ги удостой с венци на славата.


Песен 4

Когато пророк Авакум видя божият непостижим съвет на Твоето въплъщение от Дева, Всевишни, извика с висок глас: слава на Твоята сила, Господи.


Песен 5

Всичко дойде в ужас от твоето величествено влизане, защото ти, Дево, която не си изпитала брак, сама си се явила като най-чист храм, влезе в Божия храм, като даваш мир на всички, които те възпяват.


Песен 6

Богомъдри, като честваме тоя божествен всепочитан празник на Божията Майка, елате да пляскаме с ръце и славим Бога, Който се роди от нея.


Песен 7

Богомъдрите отроци не почетоха тварта наместо Твореца, но мъжествено като потъпкаха заплашването с огън, радваха се и пееха: благословен си Ти, Препрославлени Господи и Боже на нашите отци!


Песен 8

Възхваляваме, благославяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Чуй, девойко, чиста Дево, нека каже Гавриил истината за древния съвет на Всевишния и бъди готова да приемеш Бога, защото чрез тебе, Невместимият живя сред хората. Затова радвайки се и възпявам: всички дела Господни, благословете Господа!


Евангелски чин

Дяконът: На Господ да се помолим. 

Народът: Господи, помилуй!

Свещеникът: Защото си свят, Боже наш, и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отец и Син, и Свети Дух, подобава всяка слава, чест и поклонение сега и винаги, и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание всякое Господа.

Дяконът: За да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господ Бог да помолим!

Народът: Господи, помилуй! (3)

Дяконът: Премъдрост! Да застанем прави, за да изслушаме светото Евангелие!

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеникът: Ще се чете из светото евангелие според евангелист (името).

Дяконът: Да внимаваме!

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


Възкресно Евангелие.


Възкресна песен

Четец: Като видяхме Христовото Възкресение, нека се поклоним на светия Господ Иисус, Който едничък е безгрешен. На Твоя Кръст се покланяме, Христе, и Твоето Свято Възкресение възпяваме и славим – Ти си нашият Бог, освен Тебе другиго не знаем и с Твоето име се именуваме. Дойдете, всички верни, да се поклоним на святото Христово Възкресение, защото, ето – чрез Кръста дойде радост за целия свят. Всякога благославяйки Господа, нека възпяваме Неговото Възкресение, защото Той, като претърпя разпятие, със смърт смъртта разруши.


50 Псалом (пее се)


Слава: По молитвите на апостолите, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

И сега: По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

Стих: Помилуй ме, Боже, по великата Си милост и по множеството Си щедрости, очисти беззаконието ми.

Стихира, глас 6:

Възкръсна Иисус от гроба както предрече, даде ни живот вечен и велика милост.


Литийна молитва (дяконът)

Свещеникът: По милостта и щедростите на Единородния Твой Син, с Когото Си благословен, заедно с Пресветия, Благия и Животворящия Твой Дух сега и винаги и во веки веков.


Честнейшую.

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!


Народът: (речитативДушата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека.

9-та песен от катавасиите 

Никак да не докосва ръката на нечестивите Богородица, тъй като е одушевен Божи кивот, а устните на верните с радост да пеят непрестанно с ангелския глас, защото наистина ти си по-високо от всички, чиста Дево!


Малка ектения

Свещеникът: Защото Те хвалят всички небесни сили и на Тебе въздаваме слава, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков.


Свят е Господ, нашия Бог. (2)

Превъзнасяйте Господа, Бога нашего, и се покланяйте на подножието Му: защото то е свято! (Пс. 98:5)

Ексапостиларий 11:

Гл. 2: След божественото възкресение три пъти Господ попита Петър: Обичаш ли Ме?“. Тогава го определи за началник на пастирите на Своите овци, а Петър, като видя ученика, когото Иисус обичаше, да ги следва, попита Владиката: Господи, а тоя какво?“. Ако искам казва му да пребъде той, докле дойда, тебе що ти е, друже Петре?“


Слава, на светителя. Подобен: Жены́, услы́шите:

Тъй като бяхме укрепени от него, нека възхваляваме всемъдрия Йоан, този велик проповедник на покаянието, съкровищницата на бедните, сладкоговорещата златна уста на Църквата, яснотата на Писанията.


И сега, Богородичен:

Дево всенепорочна, Господарке моя и Владичице, измоли твоя Син със славния Златоуст, да избави всички, които ти пеят от всяко изкушение, и да получим вечните блага, Пресвета, защото можеш всичко каквото поискаш.


Хвалитни стихири

Глас 5, Всякое дихание

Всичко, що диша, да хвали Господ. Хвалете Господ от небесата; Хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.


Стих: Да извършат над тях писания съд, тая чест е за всички Негови светии. (Пс.149:9)

Господи, въпреки че гробницата е била запечатана от беззаконници, Ти излезе от гроба, точно както Си роден от Богородица. Твоите безплътни ангели не знаеха как се въплъти; нито войниците, които Те пазеха, не усетиха, когато възкръсна. Защото и двете тайнства бяха запечатани за тези, които изпитват, но чудесата са разкрити на тези, които вярно почитат тайнството, което възхваляваме; въздай ни радост и голяма милост.


Стих: Хвалете Бога в Неговата светиня, хвалете Го в крепостта на силата Му. (Пс.150:1)

Господи, след като си разбил вечните решетки и скъсал връзките, възкръснал Си от гробницата и остави погребалните дрехи зад Себе Си като истинно свидетелство, че наистина Си бил погребан три дни, и избърза към Галилея, пазеният в пещерата. Велика е Твоята милост, неразбираеми Спасителю, помилуй и спаси нас.


Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс.150:2)

Господи, жените хукнаха към гроба, за да видят Тебе, Христос, Който пострада заради нас. Когато дойдоха, намериха ангел, седнал на камъка, който се отмести от страх, и той им извика, казвайки: „Господ възкръсна. Кажете на учениците, че възкръсна от мъртвите, Този, Който спасява душите ни“.


Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс.150:3)

Господи, както излезе от запечатания гроб, така влезе през заключените двери при Твоите ученици. Ти им показа нараняванията, понесени от Твоето тяло, които с много страдания прие, Спасителю. Въпреки, че от потомството на Давид, Ти претърпя рани, но като Син Божи, Ти освободи света. Велика е твоята милост, неразбираеми Спасителю, помилуй и спаси нас.


На светителя, гл. 4: Подобен: Дал еси́ зна́мение:

Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс.150:4)

Ти беше като най-чистия съд на Божествения Дух и пастир най-свят, ангел на земята, стълб на църквата, и стълба на догматите, застъпник на грешниците, божествена утеха за каещите се, пазител на бедните и утешение на сираците, Йоане Златоусте, молитвениче за нашите души.


Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс.150:5-6)

Ти си като много ярко слънце, защото с думите си осветяваш целия свят, стана като много ярка звезда и като светилник от ярки лъчи; тези, които са в морето на този свят, обхванат от буря, винаги привличаш с благодатта на спасението до най-тихото пристанище, златодумни Златоусте, молитвениче за нашите души.


Стих: Устата ми ще изговорят мъдрост, и размишленията на сърцето ми – знание. (Пс.48:4)

Ти наистина си бил земен ангел и небесен човек, славен и добър поет, пълноводна река от поучения, разумен дъждовен облак, който обилно ни напоява, учител на спасението и помощник в покаянието, Йоане Златоусте.


Стих: Твоите свещеници ще се облекат в правда, и Твоите светии ще се зарадват. (Пс. 131:9)

Несправедливо си бил прогонен от твоето стадо, преподобни отче, приобщен към страдания и горчиво заточение, в които си бил удостоен с блажена кончина; и като храбър страдалец, си победил многолукавия, за което Христос те увенча с венеца на победата, Йоане Златоусте, молитвениче за нашите души.


Слава, глас 8. От св. патр. Анатолий:

Със златни думи и богооткровени учения ти украси Божията Църква и си натрупал в нея съкровище от духовно богатство твоите слова, предадени от Бога. Затова плетем венец от нетленни цветя с песни, и на твоя свят празник го принасяме на тебе, Йоане Богомъдри, със златна душа и език. Тъй като имаш дръзновение, преподобни, моли се за нашите души.


И сега, по гласа на Славата: Преблагословена си, Богородице Дево, защото чрез Въплътения от тебе адът беше пленен, Адам беше извикан отново, клетвата – премахната, Ева – освободена, смъртта – умъртвена, а ние оживяхме; затова възкликваме и пеем: благословен си Христе, Боже наш, Който така си благоволил, слава на Тебе!


Велико славословие


Възкресен тропар

Днес стана спасението на света, нека възпеем Възкръсналия от мъртвите, Твореца на нашия живот: защото, като унищожи смъртта чрез смърт, даде ни победа и голяма милост.


———————————————————————-


На Литургията


Възкресен тропар, глас 5.

Нека възпеем, верни, Словото, събезначално на Отец и Дух Свети, Което се роди от Дева за нашето спасение, и да Му се поклоним, защото благоволи да претърпи смърт, и да възкреси умрелите със Своето славно въкресение.


Тропар на светителя, глас 8:

Благодатта на твоите уста, възсияла като огнена светлина, просвети вселената, придоби за света съкровища не от сребролюбие, показа ни висотата на смиреномъдрието; но като ни поучаваш със своите слова, отче Иоане Златоусте, моли Словото Христос Бога, да спаси нашите души.


Кондак на Въведение, гл. 4:

Пречистият храм на Спасителя, скъпоценният чертог и Дева, свещеното съкровище на Божията слава днес се въвежда в дома Господен, въвеждайки със себе си и благодатта от божествения Дух; нея Божиите ангели възпяват: тя е небесната скиния!


Прокимен гл. 1: Устата ми ще изговорят мъдрост, и размишленията на сърцето ми – знание. (Пс.48:4) Стих: Чуйте това, всички народи; внимавайте в това всички, които живеете по вселената. (Пс.48:1)


Апостол към Евреите (7:26-8:6), стр. 411


Алилуия, глас 2: Устата на праведника изказват премъдрост, и езикът му изговаря правда. (Пс.36:30) Стих: Твоите свещеници ще се облекат в правда, и Твоите светии ще се зарадват. (Пс. 131:9)


Евангелие: на неделята

No comments:

Post a Comment