Sunday, 16 October 2022

Евангелист Лука и св. Злата Мъгленска

Свети апостол и евангелист Лука  (ок. 84 г.)

и света Злата Мъгленска (1795 г.)


На вечерната

Блажен муж: 1 антифон


Господи, воззвах (Пс. 140:1-2), стихири на 8, глас 8:

Господи, извиках към Тебе, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, извиках към Тебе, побързай към мене; чуй моя глас, когато Те призовавам, чуй ме, Господи! 

Да се възнесе молитвата ми пред Тебе като тамян, издигането на ръцете ми да бъде като вечерна жертва, чуй ме Господи!

На св. Лука. Подобен: Что вас наречем

Стих: От дън душа викам към Тебе, Господи. Господи, чуй гласа ми. (Пс.129:1-2А)

Как да те нарека сега, апостоле? Небе ли? Защото ти проповядва Божията слава. Мълния ли? Защото ти озари света със светлина. Облак ли? Защото ти валиш водата на божествеността. Чаша на божествената мъдрост ли? Защото ни наливаш вино, което радва сърцата. Моли се за спасението на нашите души.

Стих: Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми. (Пс.129:2Б)

Как да те нарека сега, богоприятни? Златният ковчег на Завета ли, завещан от Христос? Реката ли, която извира за нас от рая? Светило ли, който свети духовно? Светилник ли, който осветява цялата Църква? Хлябът на живота на Божията трапеза ли? Чаша със духовна напитка ли? Моли се за спасението на нашите души.

Стих: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс.129:3-4А)

Как да те наречем сега, боговидче? Достоен служител на Христовите тайни ли? Духовна скиния на мъдрия Творец и Художник ли? Скрижал ли, изсечен по благодат и написан с най-новия закон, който идва от Сион и се проповядва от тебе. Моли се за спасението на нашите души.

Стих: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. (Пс.129:5)

Как да те наречем сега, славни? Сигурна съкровищница на небесните дарове ли? Известен лекар на душите и телата ли? Сътрудник и спътник на Павел ли? Разказвач на Деянията на апостолите ли? Добродетелите ти създадоха много имена, Лука. Моли се за спасението на нашите души.

Стих: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс.129:6-7А)

Как да те обявя сега, богоречиви? Ученикът ли? Защото си ни благовестил Христос. Лекарят ли? Защото лекуваш страстите на душите. Фарът ли, който свети с духовна светлина? Стълбата и основата на вярата ли? Защото ти ни написа светото Евангелие. Моли се за спасението на нашите души.

На св. Злата, гл. 1:

Стих: Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс.129:7Б-8)

Радвай се, страдалке Христова, всехвална и богоблажена Злато, която мъжествено потъпка свирепостта на мъчителите, защото нито ласкави думи, нито заплахи с мъки, нито жесток побой, нито тъмницата те отвърнаха от Христа, а всички нещастия с чест си понесла заради твоя възлюбен Христос, на Когото сега се моли да дарува на душите ни мир и голяма милост.

Стих: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс. 116:1)

Ти светло осветяваш твоето отечество като светла звезда, всеславна Злато, която си увенчана с божествените венци на мъченичеството, защото търпеливо понесе най-свирепи мъчения дори до кръв заради твоя възлюбен Христос, Който те причисли към небесните ангели, и Когото сега моли да дарува на душите ни мир и голяма милост.

Стих: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня (пребъдва) вечно. (Пс. 116:2)

Всепочитана мъченице Злато, която с добра душа изповяда Владиката Христос, заради Когото най-тежки мъки и смърт претърпя от безбожниците. Ти получи от възлюбения ти Христос, нашия Бог, славата на победния венец, Когото сега моли да дарува на душите ни мир и голяма милост.

Слава, глас 6, от св. патр. Анатолий:

Апостоле Христов и записвачо на божествените догмати, и крепосте на Църквата, като проповядваше за Бога, ти наистина изцели всички в мрака на невежеството на сърцата, потънали в дълбините на отчаянието, и ги спаси като от голяма буря, бидейки последовател и ученик на богоизбрания съд Павел. Затова те молим, многочудни Лука, похвало на антиохийците: моли се на Спасителя и Бога за всички, които винаги с вяра празнуват твоята почитана памет.

И сега, Богородичен: Кто Тебе не ублажи́т

Кой няма да те облажи, Пресвета Дево? Кой няма да възпее пречистото раждане? Защото Самият единороден Син, просиял от Отец извън времето, се роди от тебе, Чиста, необяснимо въплътен, бидейки Бог по природа и заради нас по природа стана човек, не се раздели на две личности, но беше познат в две неслитни естества. Него моли, почитана Всеблажена, да бъдат помилвани душите ни.


Вход с кадилница. Свете тихий

Творение на св. Софроний, патр. Йерусалимски

Тиха светлина от светата слава на безсмъртния, светия и блажения небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Бога – Отец, Син и Свети Дух; Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове, затова и светът Те слави.


Прокимен


Паримии 

(две на св. Лука стр. 37-38 и една на св. Злата, стр. 30)

Из първото съборно послание на ап. Йоан – чтение. (1:1-7)

Което е било отначало, което сме чули, което сме видели с очите си, което сме наблюдавали и което ръцете ни са попипали, за Словото на живота (и животът се яви, и ние видяхме, и свидетелствуваме, и ви възвестяваме вечния живот, който беше у Отца и се яви нам), което сме видели и чули, ви възвестяваме, за да имате и вие общение с нас; а нашето общение е с Отца и Неговия Син Иисуса Христа. И това ви пишем, за да бъде радостта ви пълна. И благовестието, което чухме от Него и ви възвестяваме, е това, че Бог е светлина, и в Него няма никаква тъмнина. Ако кажем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, ние лъжем и не постъпваме по истината; ако ли ходим в светлината, както и Той е в светлината, имаме общение един с други, и кръвта на Иисуса Христа, Неговия Син, ни очистя от всеки грях.


Из съборното послание на ап. Яков – чтение. (1:1-12)

Яков, раб на Бога и на Господа Иисуса Христа, праща поздрав на дванайсетте колена, които живеят пръснато. Смятайте го за голяма радост, братя мои, кога паднете в разни изкушения, като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда търпение; търпението пък нека бъде съвършено нещо, за да бъдете съвършени и цялостни, без никакъв недостатък. Ако ли някому от вас не достига мъдрост, нека проси от Бога, Който дава на всички щедро и без укор, – и ще му се даде. Но да проси с вяра и никак да не се съмнява; защото, който се съмнява, прилича на морска вълна, издигана и размятана от вятъра; такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа. Човек двоедушен във всичките си пътища е неуреден. Униженият брат да се хвали със своята висота, а богатият – със своето унижение, защото той ще премине, както цвят у трева: изгря слънце с жегата си и изсуши тревата, и цветът ѝ олетя, и хубостта на нейния изглед изчезна; тъй ще увехне и богатият в своите пътища. Блажен е оня човек, който търпи изкушение, защото, след като бъде изпитан, ще получи венеца на живота, що Господ е обещал на ония, които Го обичат.


Из Премъдрост Соломонова – чтение. (5:15-6:3)

Праведниците живеят довека; наградата им е у Господа и грижата за тях у Вишния. Затова те ще получат царство на славата и венец на красотата от ръката на Господа, защото Той ще ги закрили с десницата и ще ги защити с мишцата. Той ще вземе за всеоръжие – Своята ревност, и ще въоръжи тварите за отмъщение на враговете; ще облече за броня правдата, и ще Си наложи за шлем – нелицеприятния съд; ще вземе за непобедим щит – светостта; строгия Си гняв ще изостри като меч, и светът ще се опълчи с Него против безумците. Ще захвъркат праволучни светкавични стрели, и от облаците, като от силно опнат лък, ще полетят в лучата, и като от каменометно оръдие с ярост ще се изсипе град; ще възнегодува против тях морската вода, и реките свирепо ще ги издавят; ще въстане против тях духът на силата и ще ги разнесе като вихър. Тъй беззаконието ще опустоши цялата земя, и злодеянието ще катурне престолите на силните. 

Затова, слушайте, царе, и разберете, научете се, съдии от земните краища! Внимавайте, вие, които владеете множествата и които се гордеете пред народите! От Господа ви е дадена властта, и силата – от Вишния.


Сугуба ектения.


Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца и Сина, и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!


Просителна ектения 


Стиховни стихири, глас 5

На ап. и еванг. Лука. Подобен: Радуйся, постников:

Благодатта като огнен език се изля от твоите уста, апостоле Лука, и ти се показа като огнен език, който произнася сияйни слова чрез проповедта към достойните за светлината; те са като стрели, които изгарят любителите на мрака, както пише и учи светото Евангелие; както казва твоят учител Павел, ти стана като жизнено благоухание за всички, които наистина желаят Живота, и ухание на смъртта за всички, които не са обикнали Живота. Но дай ни мир, живот, светлина и голяма милост.

Стих: Небесата проповядват славата на Бога, и за делата на ръцете Му възвестява твърдта. (Пс.18:1) 

От твоите думи, божествени таинниче, научихме, както каза, потвърждението на нещата, за които ни писа и на които си бил очевидец от самото начало (Лука 1:1-3), заради които и ти си бил равноправен служител на въплътеното Слово, Което ти видя след възкресението в Емау̀с, когато с горящо сърце ядохте хляб с Клеопа. Изпълни с Неговата божествена топлина и душите на нас, които те прославяме.

Стих: Техният звук се носи по цяла земя, и техните думи до краищата на вселената. (Пс.18:5)

Радвай се ти, който единствен с радост ни написа онова „радвай се“ (1:28) към Чистата при благовещението, и как Кръстителят, чието зачатие ти описваш, от утробата я нарече „майката на моя Господ“ (1:43), и въплъщението на Словото, изкушенията и чудесата, словата и страданията, кръста и смъртта, възкресението и възнесението, което ти видя, и слизането на Духа, и деянията на проповедниците, особено на Павел, на когото беше и спътник, както и лекар, и посветен в тайните, и светилник на Църквата, която винаги пази́.

Слава, на св. Злата, глас 1:

Когато безбожния мъчител ти предложи брак, ти пред всички отговори: „аз вярвам в Христа и Него единствено искам за жених; никога няма да се отрека от Него, дори да насечете и раздробите цялото ми тяло“. Затова ти пеем: света страдалке, богоблаженна Злато, винаги се моли на Господ, да запази нашето отечество, а на душите ни да дари мир и голяма милост.

И сега, Богородичен: Се исполнися Исаино проречение:

Ето, пророчеството на Исая се изпълни: като девица си родила, а след раждането си останала както преди. Защото Бог се роди и така природата на човечеството беше възстановена. Богомайко, не презирай молбите на твоите раби, предлагани ти в твоя храм, но смили се към твоите раби ти, която носиш на ръце Състрадателния, и Го моли да се спасят нашите души.


Песен на Симеон Богоприемец:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи – светлина за просвета на езичниците и слава на Твоя народ Израиля. (Лука 2:29-32)


Трисвятое


Тропар, на евангелиста, глас 5:

Повествувател на апостолските деяния и на Евангелието Христово светъл писател, със свещени песни да възхвалим всевъзпетия Лука като лекар на човешките немощи, изцеляващ недъзите на естеството и язвите на душите и молещ се непрестанно за всички нас.

Слава, на св. Злата, гл. 4:

С твоето мъжествено търпение си удивила беззаконните мъчители, като предпочете по-добре да умреш за Христос, отколкото да живееш срамно без кръста, великомъченице и богоизбрана Злато, така чрез твоята смърт верните се озариха със светлина, а пък мъчителите се облякоха в срама. Ние пък с вяра ти викаме: моли се винаги на Христос Бога за всички нас.

И сега, Богородичен: Еже от века утаеное 

От вечност скритата, непозната и на ангелите тайна чрез тебе, Богородице, се откри на живеещите на земята: Бог, въплътен в несливано съединение и заради нас доброволно приел кръст, чрез него възкреси първосъздадения и спаси от смърт душите ни!


——————————————————-


Утринна

Бог Господь, гл. 5

Пс. 117

  Стих 1. Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е Идещият в името Господне.

  Стих 2. Oбсадиха ме, обиколиха ме, но с името Господне аз ги повалих.

  Стих 3. Няма да умра, но ще живея и ще разгласям делата Господни.

  Стих 4. Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла: това е от Господа, и е дивно в очите ни.

Тропар, на евангелиста (2 пъти), глас 5:

Повествувател на апостолските деяния и на Евангелието Христово светъл писател, със свещени песни да възхвалим всевъзпетия Лука като лекар на човешките немощи, изцеляващ недъзите на естеството и язвите на душите и молещ се непрестанно за всички нас.

Слава, на св. Злата, гл. 4:

С твоето мъжествено търпение си удивила беззаконните мъчители, като предпочете по-добре да умреш за Христос, отколкото да живееш срамно без кръста, великомъченице и богоизбрана Злато, така чрез твоята смърт верните се озариха със светлина, а пък мъчителите се облякоха в срама. Ние пък с вяра ти викаме: моли се винаги на Христос Бога за всички нас.

И сега, Богородичен: Еже от века утаеное 

От вечност скритата, непозната и на ангелите тайна чрез тебе, Богородице, се откри на живеещите на земята: Бог, въплътен в несливано съединение и заради нас доброволно приел кръст, чрез него възкреси първосъздадения и спаси от смърт душите ни!


Малка ектения: Възглас: Защото Твоя е властта, и Твое е царството…


Първи седален, глас 3: на евангелиста:

Дойдете всички да възхвалим апостол Лука като кормчия, защото той премахна идолската лъжа и ни издигна към светлината на живота, и ни научи да вярваме в Троицата. Затова днес, верни, като го почитаме благочестиво, славим Христос, нашия Бог.

Слава, на св. Злата, гл. 1:

Възпитана в Божиите слова, от твоите младини си възлюбила Христос вечно течащия Извор на любовта, заради Когото си претърпяла болките на мъченията: изгаряна с огън, посечена и раздробена с меч, богоблажена Злато, похвало на девите.

И сега, Богородичен:

Радвай се, Марийо, Дево Майко, свята планина и Едемски рай, от която се роди безсеменно Христос Бог-Слово, чрез Когото процъфтя животът за света.


Малка ектения: Възглас: Защото си благ и човеколюбив Бог и на Тебе възнасяме слава…


Втори седален, глас 3

На апостола. Същият е стихира след 50 Пс. Подобен: Красоте девства

Докато пътуваше за Емаус след възкресението заедно с Клеопа, свети Лука, разпитвайки те, Господ се приближи в прикрит образ, а когато ти получи хляба, веднага позна Спасителя, Когото моли да ни дарува голяма милост.

Слава, на св. Злата, гл. 3:

Препасана със сила от небето, ти запази душата си чиста, доброволно понесе болките на мъченията, затова, като остана чиста до края, Христос те взе за невеста с багреницата, изтъкана от твоите кърви, богомъдра Злато, достойна за удивление девице.

И сега, Богородичен:

Като необработена лоза, Дево, ти роди най-красивия Грозд, Който ни лее виното на спасението, което весели на всички душите и телата. Затова винаги те възхваляваме, Дево, като причина за доброто и викаме с ангела: радвай се, благодатна.


Полиелей и Величание: на св. ев. Лука (стр. 83)


Малка ектения

Възглас: Защото се благослови Твоето име и е прославено Твоето царство…


Седален след полиелея, на св. Лука, глас 4:

С въдицата на премъдростта ти стигна до дълбините на духовното море, всеблажени Лука, и от смъртоносната дълбочина изведе към живот душите на вярващите, затова, както беше научен от Павел, ти очисти цялото си сърце с озарението на Духа и с твоите поучение просвети езичниците и с чудесата изцели недъзите на страстите им, като непрестанно се молиш на Христос Бог да се спасят душите ни.

Слава, на св. Злата, гл. 4:

Озарена с божествената светлина на добродетелите и красотите на девството, беше украсена с венците на мъченичеството, като наистина с вяра се прилепи към Владиката на всички Христос и Му беше най-изрядна невеста, великомъченице и приснопаметна Злато.

И сега, Богородичен:

Като те имаме, Богородице, за наша надежда и застъпница, ние не се страхуваме от атаките на врага, защото ти ще спасиш нашите души.


Степенни (стъпални), глас 4.

Антифон 1-ви, повтаряме стиховете:

От моите младини много страсти ме нападат; но Сам Ти ме защити и спаси, Спасителю мой.

Ненавиждащите Сион, засрамете се от Господ, защото ще бъдете изсушени като трева от огън.

Слава: Чрез Светия Дух се оживява всяка душа и чрез очистване се извисява, свещенотайнствено засиява пред троичната Единица. 

И сега: От Светия Дух текат благодатните струи, които напояват за плодоносене цялото творение.


Прокимен, глас 4: Техният звук се носи по цяла земя, и техните думи до краищата на вселената. (Пс.18:5) Стих: Небесата проповядват славата на Бога, и за делата на ръцете Му възвестява твърдта. Пс.18:1 


Евангелски чин

Дяконът: На Господ да се помолим!

Народът: Господи, помилуй.

Свещеникът: Защото си свят, Боже наш, и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отец и Син и Свети Дух подобава всяка слава, чест и поклонение сега и винаги, и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание, всякое Господа.

Дяконът: И за да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господ Бог да помолим!

Народът: Господи, помилуй (3).

Дяконът: Премъдрост. Да застанем прави, за да изслушаме светото Евангелие.

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеникът: Ще се чете из светото Евангелие според Йоан.

Дяконът: Да внимаваме.

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


Евангелие: Йоан, зачало 67.


50 Псалом (чете се)


Слава: По молитвите на апостола, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

И сега: По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

Стих: Помилуй ме, Боже, по великата Си милост и по множеството Си щедрости, очисти беззаконието ми.

Стихира на апостола, глас 3

Докато пътуваше за Емаус след възкресението заедно с Клеопа, свети Лука, разпитвайки те, Господ се приближи в прикрит образ, а когато ти получи хляба, веднага позна Спасителя, Когото моли да ни дарува голяма милост.


Три канона

Канон на Богородица, на апостола и на мъченицата. 

Канон на апостола, различен от гръцкия, на 8, глас 8

Песен 1

Ирмос: Да възнесем песен, хора, на нашия чуден Бог, Който освободи Израил от робството, като Му пеем победна песен и казваме: Тебе възпяваме, единствения Владика.

Припев: Свети апостоле и евангелисте Лука, моли Бога за нас!

Ти беше като Божия блестяща колесница, защото донесе пресвятото Име пред хората, всепочитани Лука, като мощно потопи колесниците и водачите на измамата.

Като получи реката на живота, напои целия свят, изсушен от жегата на безбожието, Лука всеблажени, с дъждовете на богопознанието, които излизат от твоята вътрешност.

Озарен от сиянието на Духа и чистотата на живота си, преблажени Лука, ти като светкавица богодарувано освети цялата вселената и просвети сърцата на верните.

Богородичен: Радвай се, пресвети храме, оросено от Бога руно, запечатан извор на реката на безсмъртието; запази, Владичице, стадото си във всички войни непленено.

Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя

Песен 3

Ирмос: Несть свят, яко Господь,/ и несть праведен, яко Бог наш,/ егоже поет вся тварь:/ несть праведен, паче Тебе, Господи.

Возсияв, яко солнце, проповеданием,/ Церкве укра́сил еси, Луко́, утверждение,/ прелести мглу теплотою веры иста́ив, всеблаженне.

Скрижа́ли изсекл еси Боголепныя от ка́мене, пребогате, Божия воплощения,/ оско́рд имея Божественный язык твой и уста́ Богодухновенная.

Во о́блак всесветлый входя́й/ и о́блаком покрываемь,/ приял еси, премудре, Новый Закон,/ пе́рстом Духа пи́санный на сердцы твоем.

Богородичен

Несть непоро́чны, яко Ты, Владычице,/ и несть пречисты, паче Тебе, Всенепоро́чная:/ во чре́ве бо Бога Слова вместила еси,/ Единаго Многомилостиваго.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си наш Бог и на Тебе слава въздаваме…


Кондак на св. Злата, гл. 1:

Изумителна и преславна е твоята съпротива, с която удиви всички и си победила безчовечните мъчители, и като гълъбица на божествения Владика, чрез златните крила на твоето открито признание, си излетяла към Христос, богомъдра Злато.

Седален на св. Лука, глас 8.

Подобен: Премудрости

Като спътник на Павел, търпеливо си претърпял различни беди, всехвалени апостоле Господен, и живота си завършил със страдания за вярата, с него се радваш на небесната висота, блажени, затова и си проповядвал Христовото благовестие в света, като просвети всички под слънцето, Лука всехвални. Моли Христос Бога да даде прошка на греховете на тези, които с любов честват твоята свята памет.

Слава, седален на св. Злата, гл. 2:

Изтласкала си облака на страстите, чрез забрава си отхвърлила тленните и временните неща, със страданията посрами прелъстителя, затова и премина към Твореца светло изпъстрена, защото Го послуша, богомъдра Злато; Него моли да дарува прошка на съгрешенията на всички, които с любов празнуват твоята свята памет.

И сега, Богородичен:

Облаче на духовното слънце, позлатен светилник на божествената светлина, неосквернена, нетленна, всенепорочна Владичице, просвети душата ми, помрачена от слепотата на страстите с лъчите на безстрастието, моля те и умий оскверненото ми сърце с потоците на съкрушението, сълзите на покаянието и очисти ме от калта на моите злодеяния, за да те призовавам с любов, приснодево Богородице: измоли Христа Бога да ми даде прощение на греховете, защото си надеждата за мене, твоя раб.

Песен 4

Ирмос: Из горы́ приосене́нныя, Слове, пророк,/ Единыя Богородицы,/ хотя́ща воплотитися, Боговидно усмотри́/ и со страхом славословите силу Твою.

Море язы́ков смутил еси, Богомудре,/ конь быв Всецаря́,/ сла́ное неве́рствие со́лию Божественною ослажда́я, приснославне.

Лук Христос напря́г,/ пусти́ стрелу́ тя, Луко́, све́тло обощре́ну,/ лучами сияюща благочестия и просвещающа наша души.

Стра́сти душ ку́пно и телес твоих певцев уврачи́, всеблаженне,/ та́инственным рукоде́ланием,/ греха́ гни́лость изрезуя, всемудре.

Богородичен:

Невесто Божия, Марие Богороди́тельнице,/ избави мя лютых прегрешений и бед/ и к тишины́ пристанищу и спасения Твоими молитвами направи.

Песен 5

Ирмос: Утренююще вопием Ти,/ Господи, спаси ны,/ Ты бо еси Бог наш,/ разве Тебе ино́го не ве́мы.

Яко роса с Небес спа́дающи, явился еси,/ пре́лести зной разоряя словесы́ твоими.

Страх во чреве твоем Божественный заче́н,/ спасение породи́л еси заблу́ждшим, апостоле.

На гору возшед, всеблаженне, добродетелей,/ всем Евангелие Царствия проповедал еси.

Богородичен:

Марие, Богородице Безневестная,/ надежды врагов су́етны сотвори/ и поющия Тя возвесели.

Песен 6

Ирмос: Ризу мне подаждь све́тлу,/ одеяйся Светом, яко ризою,/ Многомилостиве Христе Боже наш.

Мудрости чашу испи́в,/ напои́л еси всех познания Спаса Христа,/ Луко́ всемудре.

Павлу соисхо́дник избрався, Луко́ всеблаженне,/ язы́ки уловил еси мре́жею, Богоглагольниче,/ догма́тов твоих.

Облак, тучу жизни нам одождя́ющь, явился еси, апостоле,/ от исто́чник спасения истекающую.

Богородичен:

Куми́ров Разрушитель яко Бог/ бывшее Рождество Твое, Марие Богоневесто,/ покланяемо есть со Отцем и Духом.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си Царя на мира и Спасителя на нашите души и на Тебе слава въздаваме…


Кондак на св. Лука, глас 2

Подобен: Твердыя

Нека възхвалим проповедника на истинското благочестие и ритора на неизказаните тайни, звездата на Църквата, божествения Лука, защото Словото, Който единствен знае тайните на сърцето, избра него, заедно с мъдрия Павел, за учител на народите.

Икос: Обогатен със знание свише от ръката на Владиката, всехвални Лука, ти по жребий беше пратен при езичниците и затова, като разпали живота си чрез Словото, ти стана по-голям от Моисей законодател на страните, защото чрез тебе беше изяснена вярата в Бога като божествено написани с Божия пръст скрижали, дадени от Духа; затова и те прослави Христос, Който единствен знае тайните на сърцето.

Синаксар: В 18-я ден на месец октомври празнуваме свети апостол и евангелист Лука и света великомъченица Злата Мъгленска. По техните молитви, Христе Боже, помилвай и ни спаси! Амин.


Песен 7

Ирмос: Отроцы Богочестивии в Вавилоне/ о́бразу злато́му не поклони́шася,/ но посреде́ пещи огненныя ороша́еми,/ песнь воспеваху, глаголюще:/ превозносимый отцев и нас Боже, благословен еси.

Ученик неизрече́нных та́йн Христа Бога ве́рен быв,/ Евангелие Сего Божественное проповедал еси верным, всемудре, глаголющим:/ превозносимый отцев и нас Боже, благословен еси.

Утворе́нии добродетелей укра́шен явился еси, Луко́ всеблаженне,/ Божественнаго благолепия заря́ми просвещаемь,/ и вопия́ непрестанно Творцу твоему:/ превозносимый отцев и нас Боже, благословен еси.

Испуща́я светоносныя лучи́, якоже в нощи́ заря являемь,/ пре́лести тьму сиянием слове́с твоих,/ благочестно взывая, отгнал еси:/ превозносимый отцев и нас Боже, благословен еси.

Богородичен:

Имея житие́, словом, Боговидче, мудрости просвеще́но, Луко́,/ Девы Рождество я́вственно исписал еси и иконами любезно вообразил еси:/ Ейже покланяемся верно, Христа славяще.

Песен 8

Ирмос: На горе святей прославльшася/ и в купине́ огне́м/ Приснодевы Моисеови тайну явльшаго,/ Господа пойте/ и превозносите во вся веки.

Росодательною мудростию слове́с твоих/ и ту́чами благодати Божественныя прелести пещь погаси́л еси,/ вестник Господень и священнопропове́дник, Богомудре, быв.

Яко красныя но́ги твоя, всеблаженне,/ мир благовествующаго,/ всяк ум преизвестно преиму́щь,/ егоже превозно́сим и славосло́вим во веки вся.

Свет мира просвеща́ти во тьме седя́щия/ яви́ тя Христос, о́тча Существа Сияние, Господь Славы,/ егоже превозносим во веки.

Богородичен:

Во утробе вселившагося Девы/ и от Нея страшно и паче сло́ва/ древняго Адама обновившаго Господа поем и славословим во веки.

Песен 9

Ирмос: Тя, Неискусобрачную Матерь Бога Вышняго,/ Тя, паче ума́ рождшую Сло́вом воистину Бога,/ вышшую Пречистых сил,/ немо́лчными славословле́нии величаем.

Проповедник был еси всемирнаго спасения Евангельским пропове́данием,/ священная же и благознамени́тая труба́,/ вдохновением ды́шущи Духа, показался еси,/ священноглаго́льниче всече́стне.

Деянии украша́емь Спасовых апостолов,/ сия от Бога подви́жим, верным написал еси,/ якоже образ одушевленный, присно пребывающь, объяви́в,/ священнопроповедниче всеславне.

Стал еси убо, Луко́, якоже пости́г, Богоначальниче, желаний кра́йнейшее,/ Христу бо предстал еси,/ подае́маго от Него насыщался Боговидения./ Темже тя вси ублажаем.

Богородичен

Тя, Неприступнаго Бога носившую на объя́тиих,/ на Небесех поемаго от всякия силы/ и Тобою нам да́рующа всегда спасение,/ Богомати, величаем.


Катавасии, гл. 4, Отвèрзу устà моя.

Песен 1

Ще отворя устата си и ще се изпълнят с Дух (Свети), и ще произнеса дума за царицата майка, ще се явя светло тържествуващ и с радост ще възпея нейните чудеса.

Песен 3

Богородице, жив и изобилен изворе, духовно укрепи в твоята божествена слава събралите се в хор твои певци и ги удостой с венци на славата.

Песен 4

Пребожественият Иисус, Който стои в славата на божествения престол, дойде на лек облак чрез нетленната длан – Божията майка и спаси тия, които казват: Христе, слава на Твоята сила.

Песен 5

Всички се удивиха на твоята божествена слава, защото ти, Дево, която не си изпитала брак, зачена в утробата си Бога на всичко и роди Безначалния Син, като даваш мир на всички, които те възпяват.

Песен 6

Богомъдри, като честваме тоя божествен всепочитан празник на Божията майка, елате да приветстваме и славим Бог, Който се роди от нея.

Песен 7

Богомъдрите отроци не почетоха творението вместо Твореца, но мъжествено пренебрегнаха огнената заплаха и с радост пееха: благословен си, препрославени Господи и Боже на нашите отци!

Песен 8

Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Благочестивите отроци бяха спасени в пещта от Богородичната рожба, което тогава беше предобразувана, а сега е действителна; тя подбужда цялата вселена да ти пее: всички твари, възпявайте Господ и Го превъзнасяйте през всички векове. 

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!

Честнейшую херувим 

Народът: (речитативДушата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека. 

9-та песен от катавасиите 

Нека всеки човек се зарадва, просвещаван от Духа, а безплътните по естество духовни същества да тържествуват, като почитат свещения празник на Божията майка и казват: радвай се, всеблажена Богородице, чиста Вечнодево!


Малка ектения

Свещеникът: Защото Тебе хвалят всички небесни сили и на Тебе въздаваме слава, на Отец и Син, и Свети Дух сега и винаги, и во веки веков.


Светилни

На св. Лука. Подобен: Со ученики

Апостоле Христов, Лука, знаещ неизказаните тайни и учителю на народите, със свети Павел и пречистата Богородица, чиято божествена икона си нарисувал от любов, моли се, боговидецо, за нас, които те прославяме и празнуваме твоето свято успение, премъдри огласителю на тайните.

Друг, Подобен: Духом во святи́лищи

Нека те възхвалим като ученик на благодатта и последовател на Павел, и писател, който възвести божественото Евангелие, защото ти проповядваше зачеването, въплъщението и страданието на Словото; затова вярно събрани, блажени Лука, достойно те почитаме.

Слава, на св. Злата.

Като се яви в светлина, великомъченице преславна Злато, прогони помрачението на безбожните мъчители, затова след края на твоето велико страдание, прие велико наследство – никак не преходната слава.

И сега, Богородичен:

Неизказано бе раждането на непорочната Невеста, защото като най-чист храм, Богородице, според Предвечния съвет, Бог-Слово се всели в тебе и Го роди, затова като възпяваме твоята Рожба, те величаем като достойна, Пренепорочна.


Хвалитни стихири, на 6, глас 1

Всякое дихание

Всичко що диша да хвали Господа. Хвалете Господа от небесата; Хвалете го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.

Подобен: Облак Тя света

Стих. Да извършат над тях писания съд. Тая чест е за всички Негови светии. (Пс. 149:9)

Нека, вярващи, с песни почетем Христовия ученик апостол Лука, премъдрият писател на Евангелието, прекрасния избран съсъд, одухотворения образ, който се възхвалява във всички църкви, защото той проповядва дивните Божии чудеса, като чрез благодатта просвети живеещите на земята с лъчите на богословието.

Стих. Хвалете Бога в Неговата светиня, хвалете Го в крепостта на силата Му. (Пс. 150:1)

Ти научи, мъдри, изкуството да лекуваш душите повече от телата и показа, че си много добър и в двете, вдъхновен от Божията мъдрост, чрез която целиш душите и телата, всеблажени Лука, призоваваш всички към богопознание, вдъхновяваш желанието за Бога, винаги издигаш хората до небето и се молиш за всички, които те хвалят.

Стих. Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс. 150:2)

Ти, всеблажени, със словесната въдица извлече към богопознанието хората, затънали като риби в дълбините на невежеството, и ги принесе на Христос като добра награда, защото получиха заслужена чест и нетленен и вечен живот, свети Лука, затова беше апостол Христов, мъдър благовестител и разказвач на извършените дела на благодатта.

На св. Злата, същия глас

Стих. Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс.150:3)
Сияеща с девство, ти се услади на Христовите лъчи и любов, затече се към Този, Когото желаеше – Спасителят Христос – Бог и Творец на всичко, украсена с красотата на мъченичеството, великоименита Злато, затова сега предстоиш пред Него като пред твой Жених.

Стих. Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс. 150:4)

Като възненавидя измамата на злочестивите турци, презря техните ласки, изповяда единствения Бог и Господ, Иисус Христос, Когото дръзко изповяда, отхвърли безчестието на мъчителите, като показа божествено търпение, всехвална Злато.

Стих. Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс. 150:5-6)

Превъзмогнала женската немощ със своето здраво усърдие, ти имаше Бога за помощник в твоите страдания, чрез които се показа непоклатим стълб на добродетелите, жилище на блачестието и мъжеството, и вместилище на целомъдрието, всеблажена Злато.

Слава, глас 8:

Нека се съберем, вярващи, и като Давид с песни да извикаме към Лука, проповедника на тайните на Словото: твоят език беше като перо на Христов бързописец, което украсява образите (Пс. 44:2-3), и доведе народите до разума на богопознанието; чрез него ти проповядва благовестието и описа деянията на останалите апостоли, затова, като стоиш пред Троичния Бог, моли се за душите ни.

И сега, Богородичен

Владичице, приеми молитвите на твоите раби и ни избави от всяка нужда и печал.


Велико славословие


Тропар на евангелиста, глас 5:

Повествувател на апостолските деяния и на Евангелието Христово светъл писател, със свещени песни да възхвалим всевъзпетия Лука като лекар на човешките немощи, изцеляващ недъзите на естеството и язвите на душите и молещ се непрестанно за всички нас.


——————————————————-


На Литургията 

Блаженны, от канона апостола песни 3-я и 6-я. 


Прокимен, глас 8: Техният звук се носи по цяла земя, и техните думи до краищата на вселената. (Пс.18:5) Стих: Небесата проповядват славата на Бога, и за делата на ръцете Му възвестява твърдта. Пс.18:1 

 

Апостол на св. Злата, стр. 400, Кол. 4:5-18

Братя, с външните се отнасяйте благоразумно, като скъпите времето. Словото ви да бъде винаги с приятност, със сол подправено, за да знаете, как трябва да отговаряте всекиму. Колкото за мене, всичко ще ви съобщи Тихик, възлюбеният брат и верен служител и сътрудник в Господа, когото тъкмо за това изпратих при вас, за да узнае, как сте, и да утеши сърцата ви, заедно с Онисима, верния и възлюбен наш брат, който е от вас: те ще ви разкажат за всичко, що става тука. Поздравява ви Аристарх, който е затворен заедно с мене, и Марко, племенникът на Варнава (за когото получихте заповед: ако дойде при вас, приемете го), също и Иисус, наричан Юст; те са от обрязаните и са едничките сътрудници за царството Божие, които ми бяха утеха. Поздравява ви вашенецът Епафрас, Иисус Христов раб, който винаги се подвизава за вас в молитвите, за да пребъдете съвършени и изпълнени с всяка воля Божия. Свидетелствувам за него, че той има голяма ревност и грижа за вас и за ония, които са в Лаодикия и Иерапол. Поздравява ви Лука, многообичният лекар, и Димас. Поздравете братята в Лаодикия, също и Нимфан, и домашната му църква. След като се прочете това послание у вас, наредете да се прочете и в Лаодикийската църква, а онова из Лаодикия да прочетете и вие. Кажете на Архипа: гледай да изпълняваш службата, що си приел в Господа. Саморъчен поздрав от мене, Павла. Помнете оковите ми. Благодатта да бъде с всички вас. Амин.


Аллилуия, глас 1: Небесата ще прославят, Господи, Твоите чудни дела и Твоята истина в събранията на светиите. (Пс. 88:6) Стих: Страшен е Бог във великия събор на светиите. (88:8А)


Евангелие от Лука (10:16‒21), зачало 51. 


Причастен: Техният звук се носи по цяла земя, и техните думи до краищата на вселената. (Пс.18:5)


No comments:

Post a Comment