Monday, 10 October 2022

Света преподобна Параскева-Петка Търновска

Имайте предвид, че тази година е в петък и се пеят Кръстобогородичните.

ПРЕПОДОБНА ПАРАСКЕВА

ПЕТКА ТЪРНОВСКА


ВЕЧЕРНА СЛУЖБА


Господи, воззвах (Пс. 140), на 8, глас 6:

Господи, извиках към Тебе, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, извиках към Тебе; побързай към мене; чуй моя глас, когато Те призовавам, чуй ме Господи! 

Да се възнесе молитвата ми пред Тебе като тамян; издигането на ръцете ми да бъде като вечерна жертва, чуй ме Господи.


Стих: От дън душа викам към Тебе, Господи. Господи, чуй гласа ми. (Пс.129:1-2А)

Подобен: Все отло́жше

Просияла си на небето, Параскево, с добродетели и видения като вярна постница, с многосветлите и славни зари, прогонваш всички еретически помрачавания, и просвещаваш с учението тези, които с вяра и любов те следват. Затова като извършваме твоя светоносен празник с любов, моли се с дръзновение на Христос за нашите души.


Стих: Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми. (Пс.129:2Б)

Въоръжила си душата си с постнически трудове и навдигането на плътта си изсушила, а ума си направила жилище на Божествената Троица, славна. Издигнала си се, о Параскево, до нетлението и покоят на праведните, като се радваш с тях сега, и стоиш в слава пред Христос, като с дързновение се молиш за нашите души.


Стих: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс.129:3-4А)

С потока на твоите божествени сълзи, Параскево, с твоите винаги към Бога движения и силни възхождения (молитви) потопила си цялото демонско опълчение като немощно; гордото възнасяне на земята си свалила, издигнала си се в Небесните и благолепни жилища, в които живееш с ангелите, които се молят на Христос, с дръзновение се моли за нашите души. 


Стих: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. (Пс.129:5)

Продължаваш да живееш след смъртта, блажена Параскево, и да посещаваш всички, които с вяра прибягват до твоята ра̀ка. Пазиш винаги от люти страсти и избавяш от беди. Чрез твоите молитви подаваш изцерения и спасяваш от демонските пристъпи почитащите твоята свята памет, като просиш от Бога да дарува прошка на греховете.

Стих 4: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража утрото, много повече, отколкото стража утрото. Нека се уповава Израил на Господа. (Пс.129:6-7А)

На земята се яви като земен ангел, показа безплътно житие в земно тяло, избяга далеч от баща и майка, уподоби се на Христос, твоя Жених, като живееш в Небесния палат, Богоневесто, в Яш имаш голямо жилище, където подаваш изцерения на прибягващите към тебе с вяра, и на всички изливаш чудесата на благодатта.


Стих 3: Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс.129:7Б-8)

Някога Бог оросяваше израилтяните с мана Небесна, а днес, като имаме твоето почитано име, двойна е пшеницата за раздаване на нуждаещите се, и сега събраните в твоята памет, преподобна Параскево, удостой ни да приемем благодатта на Небесния хляб с благодарност за твоите чудеса, та да получим радост за душите и спасение в твоята свята памет.


Стих 2: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс.116:1)

Стих 1: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня пребъдва вечно. (Пс.116:2)

Твоята памет пребъдва во веки, преподобна майко Параскево, и потта на твоите трудове навсякъде разцъфтя, и въпреки, че се отдели от земните люде, с ангелите винаги предстояваш, като молиш Христос Бога, за достойно възпяващите твоята славна памет. 


Слава, глас 1: Ти угаси разгорялите се плътски страсти с потоци сълзи и запали огъня на Божественото желание, озари се с безсмъртието на Царя Христос, и с Него се съедини, добра дево, и сега като си възлязла с Него в мисления чертог, Параскево, моли се за нашите души. 


И сега, Богородичен: Всемiрную славу

Да възпеем Мария девицата, славата на целия свят, възхвалата на безплътните и украшението на верните. Родена от човек, тя роди Владиката и е врата към Небето, защото тя бе показана като Небе и храм на Божеството. Тя е тази, която, разбивайки преграждението на враждата, въведе мир и отвори Царството. Като я имаме за основа на нашата вяра, имаме я защитница пред Господа, Който се роди от нея. Затова дерзайте, дерзайте хора Божии, защото Той ще победи враговете като Всесилен.

Ако празника се падне в сряда или петък:

И сега, Кръстобогородичен:

Подобен: Всехвальнии мученицы

Като гледаше девата Твоето неправедно заколение, плачеше и Ти викаше: Най-сладко Чедо, как така умираш без правда? Как така Си увиснал на кръста, Ти, Който си окачил земята на водите? Моля Те, не ме оставяй сама, Благодетелю многомилостиви, Твоята майка и рабиня.


Вход с кадилница. Свете тихий

Творение на св. Софроний, патр. Йерусалимски

Тиха светлина от светата слава на Безсмъртния, Светия и Блажения Небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Отца, Сина и Светия Дух – Бога. Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове. Затова и светът Те слави.


Прокимен на деня. 


Четения

Премъдрост Соломонова (5:15-6:3)

Праведниците живеят довека; наградата им е у Господа и грижата за тях у Вишния. Затова те ще получат царство на славата и венец на красотата от ръката на Господа, защото Той ще ги закрили с десницата и ще ги защити с мишцата. Той ще вземе за всеоръжие Своята ревност, и ще въоръжи тварите за отмъщение на враговете; ще облече за броня правдата, и ще Си наложи за шлем нелицеприятния съд; ще вземе за непобедим щит светостта; строгия Си гняв ще изостри като меч, и светът ще се опълчи с Него против безумците. Ще захвъркат правоцелещи светкавични стрели, и от облаците, като от силно опнат лък, ще полетят в целта, и като от каменометно оръдие с ярост ще се изсипе град; ще възнегодува против тях морската вода, и реките свирепо ще ги издавят; ще въстане против тях духът на силата и ще ги разнесе като вихър. Тъй беззаконието ще опустоши цялата земя, и злодеянието ще катурне престолите на силните. Затова, слушайте, царе, и разберете, научете се, съдии от земните краища! Внимавайте, вие, които владеете множествата и които се гордеете пред народите! От Господа ви е дадена властта, и силата от Вишния, Който изследва делата ви и изпитва намеренията.


Премъдрост Соломонова (3:1-9)

Душите на праведните са в Божия ръка, и мъка няма да ги докосне. В очите на неразумните те минаваха за умрели, и краят им се считаше за погибел, и заминаването им от нас унищожение; но те си пребъдват в мир. Защото, макар в очите на хората и да се наказват, тяхната надежда е пълна с безсмъртие. И бидейки малко наказани, те ще бъдат много облагодетелствувани, защото Господ ги е изпитал и ги е намерил достойни за Него. Той ги е изпитал като злато в горнило и ги е приел като най-съвършена жертва. Когато им се въздава, те ще блеснат като искри, които лазят по стърнище. Ще съдят племена и ще владеят над народи, а над тях ще царува Господ вовеки. Които се Нему надяват, ще познаят истината, и верните в любовта ще пребъдат у Него; защото благодат и милост има за светиите Му и промисъл за избраниците Му.


Премъдрост Соломонова (4:7-15)

Праведникът и да умре рано, ще бъде в покой, защото не в дълговечността е честната старост, и не с броя на годините тя се измерва. Мъдростта е седина за людете, и безпорочният живот възраст на старостта. Като благоугодил Богу, праведникът е обикнат и, като живял посред грешници, е прибран; грабнат е, да не би злоба да измени разума му, или коварство да прелъсти душата му. Защото упражнението в нечестие помрачава доброто, и вълнението на страстта развратява незлобивия ум. Достигнал съвършенство в кратко време, той е навършил дълги години; защото душата му е била угодна Господу, затова и побързал да излезе изсред нечестието. А хората видяха това, и не разбраха, дори и не помислиха, че благодат и милост има за светиите Му и промисъл за избраниците Му.


Сугуба ектения


Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца, Сина и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!


Просителна ектения


Стихири на литията, глас 1:

Приела духовна благодат от Бога, преподобна Параскево, слад смъртта ти твоите чудеса блестят, и твоите постнически трудове и подвизи се преобразуват в благовонно миро. Ти обилно подаваш изцерение на недъзите на всички, които прибягват с вяра към твоята ра̀ка. 

Като почерпи духовна благодат от Промисъла свише, след смъртта си изливаш медоточни струи от чудеса, напояваш с веселие сърцата и помислите на верните, и прогонваш лукавия дух, моли Христа Бога за празнуващите твоята свята памет.  

Глас 2:

Пожелала любовта на Бога, нищо светско не си предпочела, пренебрегнала си плътската любов, своите вещи в ръцете на бедните си раздала, и като си чула евангелския глас, усърдно си последвала Христос, Когото моли да се спасим.

Слава, глас 2:

Оставила си отечество и роднини, и си последвала Христос твоя Жених, преподобна Параскево, постигнала си Горния Йерусалим, с мъдрите неспящи девици влезе в мисления чертог и гледаш красотата на своя Жених, Когото моли за нашите души.

И сега, Богородичен (от края на Минея)


На стиховните стихири, глас 4

Подобен: Званный свыше

Пленена от желание по Бога, преподобна майко Параскево, възненавидяла си измамния суетен живот, последвала си Христос с дух горящ от желание, плътското мъдруване си умъртвила чрез въздържание, истинско умиление и съвършено смирение, и си приела от Бога дара на неизказаните чудотворства, Когото моли да спаси и просвети нашите души.


Стих: Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите светии. (Пс.115:6)

Като си пожелала ангелски живот, преподобна майко Параскево, настоящия мимолетен живот си счела за сън. Като се подвизаваше във въздържание, прилежни молитви, пост, бдение, земни поклони и чистота, показала си се пречист съсъд на Божествения Дух, и си приела от Бога дара на светли и неизказани чудотворства, Когото моли, всеблажена майко, да спаси и просвети нашите души.


Стих: Блажен всеки, който се бои от Господа, който ходи по Неговите пътища! (Пс.127:1)

Този настоящ живот лъжлив, кратковременен и бързопреминаващ си напълно отхвърлила, и си угасила пламъка на огъня на страстта. С непрестанно разкаяние, съвършено смирение и прилежни молитви, си достигнала безплътните чинове и гледаш с открито лице славата на Бога, Когото моли, преподобна Параскево, да спаси и просвети нашите души.


Слава, глас 2:

От добрия корен израстна роза, защото от младини си възлюбила Христос, Параскево. По-скоро с благодат, отколкото с мляко си била възпитана, и като си стояла на камъка, изтощавала си плътта си, и като си се издигнала до Бога с ума си, си създала жилище от Господни добродетели, а като славиш заедно с небесните, бидейки Христов дом, моли се да се спасят нашите души. 

И сега, Богородичен или Кръстобогородичен

Подобен: Егда от Древа

Когато неопетнената Агница видя своето Агънце да бъде доброволно влачен на заколение като човек, плачейки казваше: „бързаш сега да ме оставиш бездетна, Христе, Който те родих. Какво си сторил, Избавителю на всички? Но възпявам и славя Твоята безкрайна благодат, която е извън ума и думите, Човеколюбче.“


Песен на Симеон Богоприемец

 „Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, – светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израиля.“ (Лук. 2:29-32)


Трисвятое


Тропар, глас 4:

Обикнала пустинния и безмълвен живот и тръгнала усърдно след Христа твоя Жених, и на младини взела Неговото благо иго, въоръжила се мъжки с кръстния знак против духовните врагове, ти, достославна Параскево, с постнически подвизи, с пост и молитви, и потоци сълзи си угасила въглените на страстите, и сега, като стоиш пред Христа в небесния чертог с мъдрите девици, моли се за нас, които почитаме твоята скъпа памет.

Слава... и сега..., (Еже от века утаенное)

От вечност скритата непозната и на ангелите тайна, чрез тебе, Богородице, се откри на живущите на земята: Бог, въплътен в несливано съединение и заради нас доброволно приел кръст, чрез който възкреси първосъздадения, спаси от смърт душите ни!


———————————————


УТРИННА СЛУЖБА 


Бог Господь, гл. 4

Пс. 117

Стих 1: Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни осия, благословен е Идещият в името Господне!

Стих 2: Всички народи ме бяха окръжили, но с името Господне аз ги повалих.

Стих 3: Няма да умра, а ще живея, за да разказвам за делата Господни.

Стих 4: Камъкът, Който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла, това стана от Господа и е дивно в очите ни.


Тропар, гл.4, два пъти:

Обикнала пустинния и безмълвен живот и тръгнала усърдно след Христа твоя Жених, и на младини взела Неговото благо иго, въоръжила се мъжки с кръстния знак против духовните врагове, ти, достославна Параскево, с постнически подвизи, с пост и молитви, и потоци сълзи си угасила въглените на страстите, и сега, като стоиш пред Христа в небесния чертог с мъдрите девици, моли се за нас, които почитаме твоята скъпа памет.

Слава... и сега..., (Еже от века утаенное)

От вечност скритата непозната и на ангелите тайна, чрез тебе, Богородице, се откри на живущите на земята: Бог, въплътен в несливано съединение и заради нас доброволно приел кръст, чрез който възкреси първосъздадения, спаси от смърт душите ни!


Малка ектения Възглас: Защото Твоя е властта, и Твое е царството…


Първи седален, гл. 4, по Скоро предвари:

Като си възлюбила жениха Творец и Бог, ти си оставила тленния жених, целомъдрена Параскево, и радвайки се си претърпяла постническите подвизи. Затова и в небесния палат си влезнала носейки венци, като изпросваш за всички прощение на греховете. (два пъти)

Слава, и сега, богородичен:

Дево всенепорочна, която си родила свръхестествения Бог, с преподобната непрестано Го моли да ни даде прощение на греховете и изправяне на живота преди края на нас, които по дълг те възпяваме с вяра и любов, единствена всевъзпявана.


Втори седален, гл. 4:

Непорочната целомъдрена àгница се съчета тайнствено с Господа в чист живот, като украси себе си с богодадена доброта. Затова като прие благодатта да изцерява, с духовна сила лекува страстите на идващите при нея. (два пъти)

Слава, и сега, богородичен:

Като Божия Майка, която наистина се яви дева и след раждането, всички те молим, като прибягваме с любов към твоята благост: защото тебе, ние грешните, те имаме като застъпница, тебе придобихме като спасение в напастите, единствена всенепорочна.


Полиелей: Хвалите имя Господне: 

Величания припев:

Ублажаваме те, преподобна майко Параскево, и почитаме светата твоя памет, защото ти се молиш за нас на Христа, нашия Бог.


Малка ектения:


Седален след полиелея, гл. 8:

Преподобна майко Параскево, от Бога предизбрана, като си избегнала житейските тревоги и безпокойството на светските страстни помисли, си достигнала до пристанището на живота, и заедно с ангелите песнословещи избавителя Христа Бога, молете се непрестанно да ни дарува благодат и милост, на нас които почитаме с любов твоята светà памет. (два пъти)

Слава, и сега, богородичен:

Радвай се ти, която от ангела си приела радостта за света; радвай се ти, която си родила твоят Творец и Господ; радвай се ти, която се сподоби да бъдеш Майка Божия.


Степенни (стъпални), глас 4.

Антифон 1-ви, повтаряме стиховете:

От моите младини много страсти ме нападат; но Сам Ти ме защити и спаси, Спасителю мой.

Ненавиждащите Сион, засрамете се от Господ, защото ще бъдете изсушени като трева от огън.

Слава: Чрез Светия Дух се оживява всяка душа и чрез очистване се извисява, свещенотайнствено засиява пред троичната Единица. 

И сега: От Светия Дух текат благодатните струи, които напояват за плодоносене цялото творение.


Прокимен, гл. 4: 

Да се дигне Бог, и да се разпръснат враговете Му и да бягат от лицето Му, които Го мразят. (Пс.67:1) Стих: В събранията благославяйте Бога Господа, вие, които сте от Израилево семе! (Пс.67:27)


Евангелски чин

Дяконът: На Господ да се помолим. 

Народът: Господи, помилуй!

Свещеникът: Защото си свят, Боже наш, и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отец и Син, и Свети Дух, подобава всяка слава, чест и поклонение сега и винаги, и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание всякое Господа.

Дяконът: За да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господ Бог да помолим!

Народът: Господи, помилуй! (3)

Дяконът: Премъдрост! Да застанем прави, за да изслушаме светото Евангелие!

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеникът: Ще се чете из светото евангелие според евангелист (името).

Дяконът: Да внимаваме.

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


Евангелие (Мат. 25:1–13), зачало 104

Рече Господ следната притча: царството небесно ще се оприличи на десет девици, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженеца; пет от тях бяха мъдри, а петте неразумни. Неразумните, като взеха светилниците си, не взеха със себе си масло; а мъдрите, заедно със светилниците си, взеха и масло в съдовете си; и понеже младоженецът се бавеше, всички задрямаха и заспаха. А посред нощ се чу вик: ето, младоженецът иде, излизайте да го посрещнете. Тогава всички тия девици станаха и приготвиха светилниците си; а неразумните рекоха на мъдрите: дайте ни от вашето масло, защото светилниците ни гаснат. Мъдрите пък отговориха и казаха: да не би някак да не стигне и нам, и вам, по-добре идете у продавачите и си купете. А когато те отиваха да купят, пристигна младоженецът, и готовите влязоха с него на сватбата, и вратата се затвориха. После дохождат и другите девици и викат: господине, господине, отвори ни! А той им отговори и рече: истина ви казвам, не ви познавам.

И тъй, бъдете будни, защото не знаете ни деня, ни часа, когато ще дойде Син Човеческий.


50 псалом (чете се)


Слава: По молитвите на преподобната, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

И сега: По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

Стих: Помилуй ме, Боже, по великата Си милост и по множеството Си щедрости, очисти беззаконието ми.

Стихира, гл.8:

Всеки език да се повдигне за похвала на Христовата красива невеста, чистата гълъбица, позлатена от Дух Светий: защото тя възлюби пустинния живот, беше на ангелите събеседница, на девствуващите похвала, която ангелите възхвалиха, и човешките родове ублажавайки възпяваме: радвай се застъпнице на намиращите се в беди, а на обуреваемите пристанище, преблажена Параскево. Защото ти си последвала твоя Жених Христос, Който подава на света велика милост.


Литийна молитва (дяконът)


Канон на Богородица – 1, на преподобната – 2.


Втори канон на св. Петка, глас 8. 

Песен 1

Ирмос: Като мина през морето като по суша и избягна египетското зло, израилтянинът викаше: да възпеем нашия Избавител Бог. 

Припев: Преподобна света Петко, моли Бога за нас.

Дево, като си възлюбила поста и чистотата на духовното смирение, ти си възрадвала Бога, на Когото непрестанно се моли за нас. 

Припев: Преподобна света Петко, моли Бога за нас.

На твоята ревностна молба радостно се отзова Христовият глас. Поради това, моли се за нас, които ти поднасяме тези песни. 

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Спаси от беди твоите раби, Богородице, защото всички подир Бога, към Тебе прибягваме, като към неразрушима стена и застъпница.


Песен 3

Ирмос: Творче на небесния свод, Господи и Зажидителю на църквата, Ти, Който си край на желанията, опора на верните, утвърди ме в Твоята любов, еднички Човеколюбче. 

Припев: Преподобна света Петко, моли Бога за нас.

Преподобна наша майко, която си Христова невеста, измоли прощение на греховете на тези, които с вяра те хвалят. 

Припев: Преподобна света Петко, моли Бога за нас.

Най-чиста дево, ти намери скритото съкровище в широката пустиня, като засили любовта си към Христа. 

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Погледни добросърдечно, всевъзпявана Богородице, на моето тежко телесно страдание и изцери душевната ми болка.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си наш Бог и на Тебе слава въздаваме…


Седален, глас 2

О, света Петко, която си тържествуваща майка на небето и всякога най-близко стоиш до своя Жених Христа, непрекъснато се моли за нас, заедно с ангелите, пророците, апостолите и преподобните отци.


Песен 4

Ирмос: Чух, Господи, тайната на Твоя промисъл, разбрах делата Ти и прославих Твоето Божество. 

Припев: Преподобна света Петко, моли Бога за нас.

Ти, славна, като чисто огледало си станала постоянно светило, което денонощно осветява пустинята. 

Припев: Преподобна света Петко, моли Бога за нас.

Най-блажена майко, ти, чрез нощни бдения, усилни молитви и телесни лишения, си пресекла плътските желания. 

Припев: Пресвета Богородице, спаси нас.

Богородице, Владичице, гореща молитвеница, необорима стена, извор на милост, прибежище на света, усърдно ти викаме: побързай ти, едничка бърза застъпнице, и ни избави от беди.


Песен 5

Ирмос: Просвети ни с твоите заповеди, Господи, и чрез Твоята висока мишца, Човеколюбче, дай ни Твоя мир. 

Припев: Преподобна света Петко, моли Бога за нас.

Лукавият стана смешен с примамките си, когато пожела да те откъсне от твоята любов и чистота. 

Припев: Преподобна света Петко, моли Бога за нас.

Ти, преподобна майко, като си познала дневните и нощни врагове на човешката душа, твърдо и непоклатно си отхвърлила желанието на твоя жалък повелител да обикнеш сатаната. 

Припев: Пресвета Богородице, спаси нас.

Сполетян от много напасти, към тебе прибягвам, о Майко на Словото и Дево, търсейки спасение: спаси ме от трудности и беди.


Песен 6

Ирмос: Молитвата си ще излея пред Господа и Нему ще разкажа мъките си, понеже душата ми се преизпълни с нещастия, и животът ми се до ада приближи. Затова и се моля като Йона: от тлението ме, Боже, изведи. 

Припев: Преподобна света Петко, моли Бога за нас.

Богоблажена, като се отстрани от световните съблазни, ти застана пред Създателя на света със златоукрасени от подвизи и молитви духовни криле. Прочее, моли Го да ни спаси. 

Припев: Преподобна света Петко, моли Бога за нас.

Най-чиста, заради твоя богоугоден живот, ти стана скъп дар на твоето отечество. Заради това ние тъй горещо те славим и почитаме. 

Припев: Пресвета Богородице, спаси нас.

Тебе, Богородителко Дево, поставям застъпница и закрила на моя живот. Ти, причина на добрините, опора на верните, насочи ме към твоето пристанище, едничка Всевъзпявана.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си Царя на мира и Спасителя на нашите души и на Тебе слава въздаваме…


Кондак, гл.6: Всички благочестиво да възпеем всечестната Параскева, света застъпница на тези, които са в беди; защото тя, като остави тленния живот, придоби нетленния во веки, поради това, по Божия повеля намери слава – благодат на чудесата.

Икос: Елате, съсловие на постниците, елате, радетели на чистотата, елате празнуващи от всяка възраст, с духовни песни да похвалим пустинолюбивата гургулица, похвалата на постниците, украшението на девите, удобрението на безмълвствуващите, на печалните – утешителката, на болните – посетителката, и на обхванатите от беди – бързопослушната помощница, богомъдрата Параскева, която източва за всички изцерения, защото по Божия повеля намери слава – благодат на чудесата.

Синаксар: В този ден празнуваме паметта на светите мчци Назарий, Гервасий, Протасий и Целсий, и пренасяне на почитаните мощи на светата преподобна наша майка Параскева-Петка от Епиват в царския град Търново. По техните молитви, Христе Боже наш, помилвай и ни спаси. Амин.


Песен 7

Ирмос: Дошлите някога от Иудея във Вавилон момци чрез вярата в Света Троица потъпкаха пламъка на пещта, като пееха: благословен Си, Боже на нашите отци. 

Припев: Преподобна света Петко, моли Бога за нас.

Преподобна майко, ти изгря като слънце и просвети с чудесата си онези, които с вяра и любов непрестанно пееха: благословен Си, Боже на нашите отци. 

Припев:  Преподобна света Петко, моли Бога за нас.

Майко, ти си чудесен извор на изцеление недъзите на тези, които от душа пеят: благословен Си, Боже на нашите отци. 

Припев: Пресвета Богородице, спаси нас.

Майко пречиста, моли Подателя на милост, Когото си родила, да се избавим от прегрешения и душевни скверноти ние, които с вяра зовем: благословен Си, Боже на нашите отци.


Песен 8

Ирмос: Небесният Цар, Когото възпяват ангелските войнства, хвалете и превъзнасяйте през всички векове. 

Припев: Преподобна света Петко, моли Бога за нас.

Ти, като обогати ума си и се приближи към безплътните, отдаде се на пост и молитва, та да живеем във вечни векове. 

Припев: Преподобна света Петко, моли Бога за нас.

Ублажавана Петко, ти се показа най-богата измежду жените, които пеят на Твореца: Тебе, Боже, превъзнасяме във вечни векове. 

Припев: Пресвета Богородице, спаси нас.

Дево Богородителко, която си родила нам Спасителя Христа, удостой да се изцерим от телесните слабости и душевните недъзи ние, които с любов пристъпяме към твоята закрила.


Песен 9

Ирмос: Ние, спасените чрез тебе, Дево чиста, признаваме те, че си наистина Богородица, като те величаем с безплътните ликове.

Преподобна майко Петко, постоянно моли Христа Бога да избави от всички беди тези, които сега те величаят и възпяват.

Преподобна майко Петко, ти, която си станала украшение на девиците, загдето възлюби ангелския живот, не забравяй своето отечество и постоянно се моли за неговото щастие и величие.

Преблага майко на Всевишния Бог, с вяра прибягваме към силния твой покров. Защото ние, които сме обременени с много грехове, нямаме пред Бога в нещастията и скърбите си друг постоянен застъпник, освен тебе. Затова, като коленопреклонно припадаме пред тебе, молим те: избави нас, твоите раби, от всяко нещастие.


Катавасии: Отвèрзу устà моя, гл. 4

Песен 1

Ще отворя устата си, и ще се изпълнят с Духа Светаго, и ще произнеса дума за Царицата Майка, и ще се явя светло тържествуващ, и радвайки се, ще възпея нейните чудеса.

Песен 3

Богородице, живи и изобилни изворе, духовно укрепи в твоята божествена слава събралите се в хор твои певци и ги удостой с венци на славата.

Песен 4

Пребожественият Иисус, Който стои в славата на божествения престол, дойде на лек облак чрез нетленната длан – Божията майка, и спаси тия, които викат: Слава, Христе, на Твоята сила.

Песен 5

Всичко дойде в ужас от твоята божествена слава, защото ти, Дево, която не си изпитала брак, носила си в твоята утроба Бога, Превъзнесения над всичко и си родила Безначалния Син, като даваш мир на всички, които те възпяват.

Песен 6

Богомъдри, като честваме тоя божествен всепочитан празник на Божията Майка, елате да пляскаме с ръце и славим Бога, Който се роди от нея.

Песен 7

Богомъдрите отроци не почетоха тварта наместо Твореца, но мъжествено като потъпкаха заплашването с огън, радваха се и пееха: „Благословен си Ти, Препрославлени Господи и Боже на нашите отци!“

Песен 8

Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Благочестивите отроци бяха запазени в пещта от Богородичното раждане, което тогава беше предобразувано, а сега е действително. То подбужда цялата вселена да Ти пее: „Всички твари, възпявайте Господа и Го превъзнасяйте във всички векове“.


Честнейшую.

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!


Народът: (речитативДушата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека.

9-та песен от катавасиите

Нека се радва всеки земнороден, просвещаван духовно, а естеството на безплътните умове, което почита свещеното тържество на Божията майка, нека тържествува и вика: радвай се, всеблажена Богородице, чиста Приснодево.


Малка ектения: Възглас: Защото всички небесни сили Те хвалят…


Светилен, по Жени услишите:

Като божествена светлина, Параскево, си се явила песненно на църквата, която озари с красотата на светлината на твоето лице, предобра невесто Христова: затова Му се моли за всички нас! (два пъти)

Слава, и сега, богородичен:

Ужасявам се, окаяният аз, от часа на страшния божествен съд, като помисля наистина за даруваната ми в миналото риза от банята на кръщението, която оскверних с блудни страсти. Дево всенепорочна, застъпи се тогава и ме избави от страшните заплахи.


Хвалитни стихири (Пс.150), на 4, гл. 8, 

Всичко, що диша, да хвали Господ. Хвалете Господ от небесата; Хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.

Подобен: О, преславнаго чудесе!

Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс. 150:2)

Елате всички богомъдри от далечни земи, да се докоснете до рàката на преподобната, и като принасяте от душа своите приношения, приемете избавление от различни страсти: тоест прошка на греховете, приближаване към Бога, и всичко, което ни е от полза за спасението. 

Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс. 150:3)

същия

Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс. 150:4)

Като си приела пътя на постенето, избягнала си житейските бури, славна Параскево, затова и с мъдрите деви си влязла, със запален светилник, в двора на твоя Господ, затова като си се сгодила за Него източваш изцерения за прибягващите към тебе, и с твоите молитви към Бога избавяш от душевните недъзи.

Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс. 150:5-6)

Като укрепна във вярата и надеждата Христова, отбягна имотите на родителите, ликуваш с безплътните, преподобна славна майко Параскево. Затова и след смъртта точиш изцеления, защото твоите мощи се показаха изпълнени с всякакви благоухания, които Христос ти дарува. Ти Го възлюби, ти Го пожела, и Той те прослави, преподобна.

Слава, гл. 8:

Оставяйки Отечество, роднини и имот, Параскево, и като си възненавидяла светското нечестие, единствения Бог си възлюбила, за Който с пост си се сгодила, и си била жилище на Светия Дух. От Неговата светлина като се просвети, моли Го да спаси нашите души!

И сега: 

Владичице, приеми молитвите на твоите раби, и избави ни от всяка нужда и печал.


Велико славословие


Тропар на преподобната  – веднъж.

Обикнала пустинния и безмълвен живот и тръгнала усърдно след Христа твоя Жених, и на младини взела Неговото благо иго, въоръжила се мъжки с кръстния знак против духовните врагове, ти, достославна Параскево, с постнически подвизи, с пост и молитви, и потоци сълзи си угасила въглените на страстите, и сега, като стоиш пред Христа в небесния чертог с мъдрите девици, моли се за нас, които почитаме твоята скъпа памет.


——————————-


На Литургията


Прокимен, гл. 4: 

Да се дигне Бог, и да се разпръснат враговете Му и да бягат от лицето Му, които Го мразят. (Пс.67:1) Стих: В събранията благославяйте Бога Господа, вие, които сте от Израилево семе! (Пс.67:27)


Апостол към Галатяни (3:23-29):

Братя, преди да дойде вярата, бяхме под стражата на закона, заключени за вярата, която щеше да се открие. И тъй, законът беше за нас възпитател в Христа, за да се оправдаем чрез вяра; а след като дойде вярата, ние вече не сме под ръководството на възпитател. Защото всички сте синове Божии чрез вярата в Христа Иисуса; всички, които в Христа се кръстихте, в Христа се облякохте. Няма вече иудеин, ни елин; няма роб, ни свободник; няма мъжки пол, ни женски; защото всички вие едно сте в Христа Иисуса. Ако пък вие сте Христови, тогава Авраамово семе сте, и по обещание наследници.

Аллилуия. Твърдо се уповавах на Господа, и Той се наклони към мене и чу моите вопли. (Пс. 39:2) 


Евангелие като на Утринната. 

Причастен: Радвайте се, праведници, в Господа: на праведници прилича да славословят. (Пс. 32:1)

No comments:

Post a Comment