Tuesday, 4 October 2022

Св. ап. Тома

Свети апостол Тома


На вечерната

Блажен муж: 1 антифон.


Господи, воззвах (Пс. 140:1-2), стихири на 4, глас 4:

Господи, извиках към Тебе, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, извиках към Тебе, побързай към мене; чуй моя глас, когато Те призовавам, чуй ме, Господи! 

Да се възнесе молитвата ми пред Тебе като тамян, издигането на ръцете ми да бъде като вечерна жертва, чуй ме Господи!

Подо́бен: Я́ко до́бля

Стих: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс.129:6-7А)

Стих: Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс.129:7Б-8)

Всеблажени, ти се докосна до реброто на Владиката и достигна крайните блага: оттам попи като гъба вода от извора на благата и вечния живот, напои изсъхналите от невежество сърца и изля догматите на светото богопознание.

Стих: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс. 116:1)

С твоето вярно неверие ти извести на верните Бога и Господа на цялото творение, и започна да благославяш Този, Който заради нас, земните, прие плът и претърпя кръста и смъртта, както и заковаването с гвоздеи и пробождането с копие на ребрата, от които черпим живот.

Стих: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня (пребъдва) вечно. (Пс. 116:2)

Богомъдрият Тома, като докосна ребрата Ти, отвори, Владико, чуден извор от догмати, и така научи за Твоето двойно действие и двойна същност, и възкликна: Ти си моя Бог и Владика! Ти си Господ на славата и заради мене стана плът.

Слава, глас 6. Студитово:

Като служител на Словото и на Неговото неизразимо въплъщение, ти почерпи до дълбочината на мъдростта, апостоле Тома, защото с кръста си уловил душите като с тръстика*, и ги изтръгна от дълбините на измамата; така с мрежата на твоите догмати ти просвети целия свят и помрачените души на индусите със светлината на богопознанието; затова радостно се наслаждаваш на славата на Христос, Когото моли да помилва душите ни.

* въдица

И сега, Богородичен: Кто Тебе не ублажит:

Кой няма да те облажи, Пресвета Дево? Кой няма да възпее пречистото раждане? Защото Самият единороден Син, просиял от Отец извън времето, се роди от тебе, Чиста, необяснимо въплътен, бидейки Бог по природа и заради нас по природа стана човек, не се раздели на две личности, но беше познат в две неслитни естества. Него моли, почитана Всеблажена, да бъдат помилвани душите ни.


Вход с кадилница. Свете тихий

Творение на св. Софроний, патр. Йерусалимски

Тиха светлина от светата слава на безсмъртния, светия и блажения небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Бога – Отец, Син и Свети Дух; Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове, затова и светът Те слави.


Прокимен на деня. 


Паримии (П., стр. 37-38)

Съборно послание на ап. Йоан чтение (1 Йоан 1:1-8):

Което е било отначало, което сме чули, което сме видели с очите си, което сме наблюдавали и което ръцете ни са попипали, за Словото на живота, и животът се яви, и ние видяхме, и свидетелствуваме, и ви възвестяваме вечния живот, който беше у Отца и се яви нам, което сме видели и чули, ви възвестяваме, за да имате и вие общение с нас; а нашето общение е с Отца и Неговия Син Иисуса Христа. И това ви пишем, за да бъде радостта ви пълна. И благовестието, което чухме от Него и ви възвестяваме, е това, че Бог е светлина, и в Него няма никаква тъмнина. Ако кажем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, ние лъжем и не постъпваме по истината; ако ли ходим в светлината, както и Той е в светлината, имаме общение един с други, и кръвта на Иисуса Христа, Неговия Син, ни очистя от всеки грях.


Съборно послание на ап. Яков чтение (Яков 1:1-12):

Яков, раб на Бога и на Господа Иисуса Христа, праща поздрав на дванайсетте колена, които живеят пръснато. Смятайте го за голяма радост, братя мои, кога паднете в разни изкушения, като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда търпение; търпението пък нека бъде съвършено нещо, за да бъдете съвършени и цялостни, без никакъв недостатък. Ако ли някому от вас не достига мъдрост, нека проси от Бога, Който дава на всички щедро и без укор, – и ще му се даде. Но да проси с вяра и никак да не се съмнява; защото, който се съмнява, прилича на морска вълна, издигана и размятана от вятъра; такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа. Човек двоедушен във всичките си пътища е неуреден. Униженият брат да се хвали със своята висота, а богатият – със своето унижение, защото той ще премине, както цвят у трева: изгря слънце с жегата си и изсуши тревата, и цветът ѝ олетя, и хубостта на нейния изглед изчезна; тъй ще увехне и богатият в своите пътища. Блажен е оня човек, който търпи изкушение, защото, след като бъде изпитан, ще получи венеца на живота, що Господ е обещал на ония, които Го обичат.


Съборно послание на Юда чтение (глава 1):

Юда, раб на Иисуса Христа, а брат на Якова – до призваните, осветени в Бога Отца и запазени от Иисуса Христа: милост вам и мир и любов да изобилва. Възлюбени, като имам голямо усърдие да ви пиша за общото наше спасение, счетох за нужно да ви пиша и помоля – да се подвизавате за вярата, веднъж завинаги предадена на светиите. Защото са се вмъкнали някои човеци, чието осъждане е отдавна предназначено, нечестивци, които обръщат благодатта на Бога нашего в разпътство и се отричат от едничкия Владика Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Искам да ви напомня, – макар да знаете вече това, – че Господ, като избави народа от Египетската земя, погуби отпосле ония, които не вярваха; ангелите пък, които не опазиха своето началство, а напуснаха жилището си, запази във вечни окови, в мрак, за съда на великия ден. Както Содом и Гомора и околните градове, които по същия начин като тях блудствуваха и налитаха на друга плът, станаха за пример с това, че бидоха наказани с вечен огън, – също тъй ще бъде и с тия, които, бълнувайки като насъне, сквернят плътта, презират началниците и хулят властта. А Михаил Архангел, когато се препираше с дявола за Моисеевото тяло, не посмея да произнесе хулна присъда, а рече: Господ да ти забрани. А тия хулят това, що не знаят; което пък по природа като безсловесните животни знаят, в него се разтляват. Горко им, защото тръгнаха по Каиновия път, хвърлиха се в користната заблуда на Валаама и загинаха в упорството Кореево. Те са петно на вашите „вечери на любовта“, като пируват с вас и без страх се гоят. Те са безводни облаци, носени от ветрове, есенни дървета, безплодни, дваж умрели, изкоренени, свирепи морски вълни, които разпенят срамотиите си, звезди скитници, за които мракът на тъмнината е навеки запазен. За тях е пророкувал и Енох, седмият от Адама, като казва: ето, иде Господ с десетки хиляди Свои свети Ангели, за да извърши съд над всички и да изобличи всички нечестивци между тях за всички дела, които са извършили с нечестието си, и за всички жестоки думи, които са изрекли против Него нечестивите грешници. Те са роптачи, недоволници, които постъпят според своите похоти (нечестиво и беззаконно); устата им произнасят надути думи, и за облага биват ласкатели. Но вие, възлюбени, помнете думите, които апостолите на Господа нашего Иисуса Христа предрекоха; те ви говореха, че в последно време ще се явят подигравачи, които ще постъпват според нечестивите си похоти. Те са човеци, които се лъчат (от единството на вярата), те са душевни – и нямат дух. А вие, възлюбени, като се назидавате в пресветата ваша вяра и се молите чрез Дух Светий, запазвайте себе си в любов Божия, очаквайки милост от Господа нашего Иисуса Христа, за вечен живот; и към едни бивайте милостиви с разсъждение, а други със страх спасявайте, като ги изтръгвате от огън, и изобличавайте със страх, като се гнусите от дрехата, която е осквернена от плътта. А на Оногова, Който може да ви запази от прегрешения и да ви постави пред славата Си непорочни в радост, – на Едничкия премъдър Бог, наш Спасител чрез Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, сила и власт преди всички векове, сега и във всички векове. Амин.


Сугуба ектения.


Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца и Сина, и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!


Ако реши настоятелят да се пее лития,

стихира на храма и следните на апостола, глас 4

Подобен: Яко до́бля

С благодатта на тръстиката*, ти измъкна хората от дълбините на суетата, чудотворче Тома, ти се подчини на закона на Учителя, Който напълно просвети твоя ум и те направи почтен апостол и проповедник на Бога, блажени, на Неговата непостижима божественост.

* има се предвид рибарската въдица

Сиянието на Духа слезе върху тебе във вид на огън и те направи, блажени, обиталище на Божеството, който бързо прогонваш мъглата на нечестието и просвещаваш света с блясъка на мъдрите си учения, проповеднико на светите тайни, украса на апостолите и очевидец на Христос.

Със светкавицата на твоята проповед ти, славни, просвети седящите в мрака на невежеството и ги направи заради вярата синове на Владиката и Бога, Чиито страдания и смърт последва, и стана наследник на славата, като мъдър и богоречив, и като ученик на Истината.

Слава, глас 2: Оставил си всичко земно за да последваш Христос, и посочен и вдъхновен от Светия Дух си бил изпратен от Него при погиващите народи, за да обръщаш хората към светлината на богопознанието, апостоле Тома, и си завършил своя подвиг за Бога със страдания и различни мъки, така си предал душата си на Христа, Когото моли, блажени, да ни дарува голяма милост.

И сега, Богородичен:

Всичкото си упование възлагам на тебе, Майко Божия, запази ме под твоя покров.


Просителна ектения


Стиховни стихири, глас 4.

Подобен: Дал еси зна́мение:

Христос Човеколюбецът те извади като бисер от морето на световния смут, и с тебе обогати обеднялите и измъчвани от големи нещастия, апостоле Тома. Затова те ублажаваме и славим твоята всеобща памет с хваления, като благочестиво те почитаме.

Стих: Техният звук се носи по цяла земя, и техните думи до краищата на вселената. (Пс.18:5)

Просвети цялата Индийска земя, най-святи апостоле и боговидецо, и като просвети всички, направи ги синове и дъщери на светлината и деня, със силата на духа си, мъдри. Събори идолските храмове и с Божията благодат си издигнал църкви за слава и хвала на Бога, блажени молитвениче за нашите души.

Стих: Небесата проповядват славата на Бога, и за делата на ръцете Му възвестява твърдта. Пс.18:1

С твоята любопитна ръка си проверил божествените ребра и раните от гвоздеите, които Безсмъртният понесе заради нас, и радостно промени неверието си в добра вяра, тогава, Тома, ти възкликна: Ти си Бог и Господ, и Тебе славя, Човеколюбче, защото чрез страданията Си си излял нетление на верните.

Слава, глас 6. От св. патр. Анатолий:

Когато видя божествеността на Христовата мъдрост, ти стана като духовен кратер на Неговата тайна, апостоле Тома, в който се радват душите на верните. С мрежата на Божествения Дух ти измъкна народите от дълбините на отчаянието, затова като благодатна река извираш от Сион и изливаш божествените си догми на всяко творение. И за да се уподобиш на страданията Христови, беше прободен в ребрата за да влезеш в света на безсмъртието; затова Го моли да спаси душите ни.

И сега, Богородичен: Богородице, ти си истинската лоза, от която израсна за нас Плодът на живота; умоляваме те да се застъпиш за нас, Владичице, заедно с апостолите и всички светии, за да бъдат помилвани душите ни.


Песен на Симеон Богоприемец:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи – светлина за просвета на езичниците и слава на Твоя народ Израиля“. (Лука 2:29-32)


Трисвятое


Тропар, глас 2:

Бил си ученик на Христос, съучастник на светия апостолски събор, защото като изказа неверие в Христовото възкресение, ти се увери с докосване до пречистата Му рана, всехвални Тома, и сега изпроси за нас мир и велика милост.

Слава, и сега, Богородичен: Вся паче смысла

Твоите тайнства, Богородице, превъзхождат всяка мисъл и всичко славно. Защото запечана в чистота и пазена в девство, те познаваме като нелъжлива Майка, родила истинския Бог. Него моли да спаси нашите души!


——————————————————


На утринната


Бог Господь: на глас 2.

Пс. 117

  Стих 1. Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е Идещият в името Господне.

  Стих 2. Oбсадиха ме, обиколиха ме, но с името Господне аз ги повалих.

  Стих 3. Няма да умра, но ще живея и ще разгласям делата Господни.

  Стих 4. Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла: това е от Господа, и е дивно в очите ни.


Тропар, глас 2:

Бил си ученик на Христос, съучастник на светия апостолски събор, защото като изказа неверие в Христовото възкресение, ти се увери с докосване до пречистата Му рана, всехвални Тома, и сега изпроси за нас мир и велика милост. (2 пъти)

Слава, и сега, Богородичен: Вся паче смысла

Твоите тайнства, Богородице, превъзхождат всяка мисъл и всичко славно. Защото запечана в чистота и пазена в девство, те познаваме като нелъжлива Майка, родила истинския Бог. Него моли да спаси нашите души!


Малка ектения: Възглас: Защото Твоя е властта и Твое е царството…


Първи седален, глас 5

Подобен: Собезначальное Слово

Нека всички с песни възхвалим паметта на Христовия ученик и апостол, благочестиво да украсим мислите си, защото той, докосвайки раните от гвоздеите, предизвика почтена вяра, утвърди я в света и моли Спасителя да помилва нашите души.

Слава, и сега, Богородичен:

Винаги се моли на Бога и на въплътилия се от тебе Господ за нас, погиналите от греха, да се смили над нас и да отвърне яростта и гнева Си, Чиста, от всички, които с вяра непрестанно пеят за твоите величия.


Малка ектения: Защото си благ и човеколюбив Бог, и на Тебе възнасяме слава…


Втори седален, глас 4

Подобен: Вознесыйся

Като се докосна до ребрата на Спасителя и почерпи от тях Божествения разум, славни апостоле, с твоето неверие привлече към вярата всички верни на земята, а пък прободен с копия по цялото тяло, просвещаваш душите на всички, които празнуват твоето свето успение.

Слава, и сега, Богородичен:

Непосрамваща надежда на всички, които се надяват на тебе, единствената, която свръх природата роди в тяло Христос, нашия Бог, моли Го със светите апостоли да даде на целия свят очистване от греховете и на всички ни покаяние преди края на живота.


Полиелей


Малка ектения

Възглас: Защото се благослови Твоето име и е прославено Твоето царство…


Седален след полиелея, глас 3

Подобен: Божией вере

С блясъка на Божия Дух си разрушил тъмнината на многобожието и си просветил сърцата на верните, възпявайки спасителното учение, мъдри апостоле Тома, измоли Христос Бог да ни дарува голяма милост.

Слава, и сега, Богородичен

Който където се спасява, там и справедливо прибягва; и има ли друго такова убежище като тебе, Богородице, която закриляш душите ни?


Степенни (стъпални), глас 4.

Антифон 1-ви, повтаряме стиховете:

От моите младини много страсти ме нападат; но Сам Ти ме защити и спаси, Спасителю мой.

Ненавиждащите Сион, засрамете се от Господ, защото ще бъдете изсушени като трева от огън.

Слава: Чрез Светия Дух се оживява всяка душа и чрез очистване се извисява, свещенотайнствено засиява пред троичната Единица. 

И сега: От Светия Дух текат благодатните струи, които напояват за плодоносене цялото творение.


Прокимен, глас 4: Техният звук се носи по цяла земя, и техните думи до краищата на вселената. (Пс.18:5) Стих: Небесата проповядват славата на Бога, и за делата на ръцете Му възвестява твърдта. Пс.18:1 


Евангелски чин

Дяконът: На Господ да се помолим!

Народът: Господи, помилуй.

Свещеникът: Защото си свят, Боже наш, и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отец и Син и Свети Дух подобава всяка слава, чест и поклонение сега и винаги, и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание, всякое Господа.

Дяконът: И за да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господ Бог да помолим!

Народът: Господи, помилуй (3).

Дяконът: Премъдрост. Да застанем прави, за да изслушаме светото Евангелие.

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеникът: Ще се чете из светото Евангелие според Йоан.

Дяконът: Да внимаваме.

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


Евангелие: Йоан, зачало 67.


50 Псалом (чете се)


Слава: По молитвите на апостола, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

И сега: По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

Стих: Помилуй ме, Боже, по великата Си милост и по множеството Си щедрости, очисти беззаконието ми.

Стихира, глас 4:

Христос, великото слънце, те изпрати като пресветъл лъч в Индия, за да разпръснеш, таинниче, бързо тъмната лъжа, премъдри апостоле Тома, и да просветиш народите да прославят Божествената Троица, Която всички ни закриля.


Литийна молитва (дяконът)

Свещеникът: По милостта и щедростите на Единородния Твой Син, с Когото Си благословен, заедно с Пресветия, Благия и Животворящия Твой Дух сега и винаги и во веки веков.


Канон на Богородица, Часослов стр. 266, и на апостола, чието краегранесие е: Чудес полному Томе дивлюся (Възхищавам се на Тома, пълен с чудеса). Теофаново. Глас 4

Песен 1

Ирмос: Господи, роден от Дева, моля се, удави могъщият тиранин на моята душа в дълбините на свободата от страстите, за да Ти пея, като на темпан, победна песен за умъртвяването на плътта.

Припев: Апостоле Тома, моли Бога за нас.

Ти видя славата на безначалния Божи Син, Бог Слово, Който се яви на земята в същия образ като нас, Когото ти видя, славни, и докосна дланите и реброто Му с ръцете си; Него моли да спаси стадото ти.

Познаващият тайните и Който изследва душата и изпитва сърцата, моят Бог Иисус, те прие, Тома всеблажени, като служител на Своето богоявление, свидетел и свети апостол.

Ти, Тома, се показа като река от тайнствена вода, която напоява лицето на земята и изпълнението на църквата с потоците на богопознанието, а с гласа на Духа си прогонил многобожната измама.

Богородичен: Ти, всевъзпявана Богородице, си унищожителка на смъртта и тлението, защото си родила нетленния извор – Христос, Който украси човешкото естество с благодатта на безсмъртието, Пречиста.

Катавасия: Отверзу уста моя:


Песен 3

Ирмос: Не с мъдрост, сила и богатство се хвалим, но с Тебе, Христе, ипостасната Мъдрост на Отца, защото никой не е свят освен Тебе, Човеколюбче!

Припев: Апостоле Тома, моли Бога за нас.

Отличил се с красотата на добродетелта и с чудеса, боговидче, ти с божествената светлина озари безобразния живот на индийците и с вяра просвети тяхното помрачение.

Възпламенен от лъчите на творческия Дух, като светла стрела, богоприятни Тома, си изпратен от Бога и с чудеса просвети света.

Тайно научен на догматите на божествената мъдрост, ти, апостоле Тома, като светкавица навсякъде обиколи и със светлина си просветил краищата на света.

Богородичен: Неизкусобрачна, която роди Бога по плът, укрепи ме, защото примките на страстите ме разколебават, а нямам друга помощница освен тебе, Пречиста.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си наш Бог и на Тебе слава въздаваме…


Седален, глас 8.

Подобен: Премудрости

С мрежата на божествените думи ти улови словесните риби, като ги принесе на нашия Бог като първи плодове; и като пожела да се облечеш в раните Христови, последва Неговите страдания; затова като се събрахме, празнуваме както подобава общата ти памет, славни апостоле, и единодушно ти викаме: моли Христос Бога да дарува прошка на греховете на всички, които празнуват с любов твоята свята памет.

Слава, и сега, Богородичен:

Всички поколения хора те възхваляваме като Дева и единствената между жените, която безсеменно е родила по плът Бога, защото огънят на Божеството се всели в тебе и ти откърми като дете Твореца и Господ; затова ангелският и човешкият род достойно славим твоята пресвятя Рожба и единодушно ти викаме: моли Христос Бог да дарува прошка на греховете на всички, които с вяра се покланят на твоята пресвята Рожба.


Песен 4

Ирмос: Пребожественият Иисус, Който стои в славата на божествения престол, дойде на лек облак чрез нетленната длан – Божията майка, и спаси тия, които викат: слава, Христе, на Твоята сила. 

Започна с извършването на велики чудеса, ясно изложи славата на божествените догмати и обхвана света с проповед, която вика: слава, Христе, на Твоята сила.

Възхваляваме те, блажени, всеславни Тома, като очевидец на Бог Слово и пламенен служител, свидетел на Неговата слава и величие, и като верен строител и апостол.

Якоже неве́стный чертог и скинию Небесную,/ основание на Ка́мени краеуго́льнем утвердив,/ назда́л еси, блаже́нне всеприснопа́мятне, зовущим:/ слава, Христе, силе Твоей.

Богородичен: Ние наричаме всесвятата Дева неразорана земя, която роди класа на живота, и лек облак, който излива Животвореца като дъжд, като казваме: слава, Христе, на твоята сила.


Песен 5

Ирмос: Нечестивите няма да видят Твоята слава, Христе, но ние, Единородни, Който си сияние на славата на Божеството на Отца, Те възпяваме от ранна утрин, Човеколюбче.

Озарен от славата Христова, апостоле, ти се докосна до животворното ребро, почерпи от необятното море на богословието, и обогати света.

Тома не повярва на учениците за Твоето първо идване, Многомилостиви, но после повярва и радостно извика, като Те проповядваше като Бог и Господ.

Тома изповяда с духовен гръм Твоята слава, Христе, като духовно небе, и като извика, Те благовести като Бог и Господ на верните.

Богородичен: Направи ума ми победител над страстите, Пренепорочна, и покори на него мислите ми, Богоневесто, която роди Бога – Спасителят на нашите души.


Песен 6

Ирмос: „Ще Ти принеса жертва с хвалебен глас“ – Църквата вика към Тебе, Господи, очистена от бесовската нечистота чрез кръвта, която милостиво изтече от Твоите ребра.

Твоето неверие, блажени Тома, излекува пагубното за душата неверие на всички, защото без съмнение си изследвал (пипнал) раните от гвоздеите и копието.

Ти пусна като остра стрела, Христе, твоят апостол, който беше силен, в сърцето на Твоите врагове, Животодателю, и той ги доведе в ръцете Ти.

Ти разруши идолските жертви, Милосърдни, когато беше принесен в жертва на дървото (на кръста) и със светите жертви на богоречивите апостоли, които подражаваха на Твоите страдания.

Богородичен: О, най-ново чудо от всички чудеса! Как Девата безмъжно зачена в утробата си Държащия всичко без да се измъчи?


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си Царя на мира и Спасителя на нашите души и на Тебе слава въздаваме…


Кондак, глас 4

Подобен: Явился еси днесь

Изпълнен с благодатта на премъдростта, Христовият апостол и служител на истината, в покаяние викаше към Тебе: Ти си мой Бог и Господ. (Йоан 20:28)

Икос: Към Тома, красноречивият ученик на Господа и великият проповедник на тайната, Петър възкликна: видяхме Господа! А близнакът извика и му рече: ако не видя раните на ръцете му, няма да повярвам. (Йоан 20:25) Тогава Владиката на всички дойде като раб, искайки да спаси всички, и каза на Тома: докосни ръцете и ребрата ми и не бъди неверен, защото Аз наистина съм твой Господ и Бог. А Тома с покаяние възкликна: Ти си мой Бог и Господ. (Йоан 20:27-28)

Синаксар: Св. апостол Тома, един от Дванадесетте апостоли, родом от Галатия, не бил с другите апостоли, когато възкръсналият Господ се явил. Поискал и той да се увери лично във възкресението и това станало на осмия ден (Иоан. 20:27-28).

Той проповядвал в Партия (област в сегашен Иран до Туркменистан), Мидия (сега в северозападен Иран) и Индия. В един град обърнал във вярата царица Мигдония и сестра ѝ Терциада.

В Майлапур, Индия, бил хвърлен в тъмница, в огнена пещ, на нажежена желязна скара и останал невредим. Поведен да бъде умъртвен вън от града, след него следвали новоповярвалите Азан и Сафот, висши сановници. Апостолът ги благословил: Сафот поставил за свещеник, Азан за дякон.

Проболи го с копие и починал. В 232 г мощите му били пренесени в Едеса, Месопотамия, като на гроба му ставали чудеса.

По молитвите на великия Твой апостол Тома, Господи, Боже наш, помилвай и ни спаси. Амин!


Песен 7

Ирмос: В персийската пещ Авраамовите отроци, разпалвани повече от любовта към благочестието, отколкото обгаряни от пламъка, викаха: благословен си в храма на Твоята слава, Господи!

С горните небесни хорове се радваш, блажени, като апостол, и ликуваш на небесата и пееш весело: благословен си в храма на Твоята слава, Господи.

От единия до другия край на света твоята блага вест премина и с думите на Твоята божествена наука научи всички, които викат: благословен си в храма на Твоята слава, Господи.

Ти, всехвални апостоле, стана храм на Троицата, защото разруши идолските капища и кумири, и издигна храмове за слава и хвала на Христа Бога.

Богородичен: Чрез твоята Рожба се избавихме от робството на закона, защото ти, Богородице, безмъжно роди нашия Избавител; благословена си между жените, всенепорочна Владичице.


Песен 8

Ирмос: Благочестивите отроци бяха запазени в пещта от Богородичното раждане, което тогава беше предобразувано, а сега е действително. То подбужда цялата вселена да ти пее: всички твари, възпявайте Господа и Го превъзнасяйте във всички векове. 

Като разговаряше с въплътения Бог, ти показа, че забравяш за плътта си, блажени, защото се обогати с небесно обожествяване, като чрез близостта си до Бога ти се обожестви и извика: възпявайте Господ и Го превъзнасяйте във всички векове.

Ти се съедини с Христа чрез любов и искаше да умреш* с Него, блажени; затова нека и ние да отидем с Твоя апостол, да проповядваме и да приемем смъртта с него, като викаме: възпявайте Господа и Го превъзнасяйте във всички векове. 

* Йоан 11:16

Христос ви показа, премъдри апостоли, като облаци на желания дъжд, които обилно наводняват Църквата с богопознанието и напояват всички, които пеят: възпявайте Господа, твари, и Го превъзнасяйте във всички векове. 

Богородичен: Ти си чиста от пороците и сквернотата, и си храм на всяка святост, защото си родила Всесвятото Слово, Който освещава всичко и Който е събезначален с Отца, затова те възпяваме, Дево, и превъзнасяме през всички векове.


Песен 9

Ирмос: Крайъгълен камък се отсече от тебе – девствената планина, не с човешка ръка, Дево; Той бе Христос, Който събра разделените естества; затова с радост, Богородице, те величаем.

Ти си станал като светоносна колесница на Словото, Който се носи от твоята украсена и богоносна душа, и направляваш, славни, към спасение всички, които те възпяват.

Като празнуваме светата ти памет, се молим, чрез твоето смело ходатайство, което имаш като Христов апостол, всепочитани боговидче, да се спасим от всяка житейска буря.

Днес празнуваме твоята памет, апостоле Тома, с твоите молитви ни освети и ни просвети с вяра, и ни избави от изкушенията и бедите, и всяка страст.

Богородичен: От девствена земя е поникнал чуден клас – Божието Слово, с което ние вярно се храним и живеем, и пребъдваме, затова тебе, Родителко, като Богородица величаем.


Катавасии, гл. 4, Отвèрзу устà моя.

Песен 1

Ще отворя устата си и ще се изпълнят с Дух (Свети), и ще произнеса дума за царицата майка, ще се явя светло тържествуващ и с радост ще възпея нейните чудеса.

Песен 3

Богородице, жив и изобилен изворе, духовно укрепи в твоята божествена слава събралите се в хор твои певци и ги удостой с венци на славата.

Песен 4

Пребожественият Иисус, Който стои в славата на божествения престол, дойде на лек облак чрез нетленната длан – Божията майка и спаси тия, които казват: Христе, слава на Твоята сила.

Песен 5

Всички се удивиха на твоята божествена слава, защото ти, Дево, която не си изпитала брак, зачена в утробата си Бога на всичко и роди Безначалния Син, като даваш мир на всички, които те възпяват.

Песен 6

Богомъдри, като честваме тоя божествен всепочитан празник на Божията майка, елате да приветстваме и славим Бог, Който се роди от нея.

Песен 7

Богомъдрите отроци не почетоха творението вместо Твореца, но мъжествено пренебрегнаха огнената заплаха и с радост пееха: благословен си, препрославени Господи и Боже на нашите отци!

Песен 8

Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Благочестивите отроци бяха спасени в пещта от Богородичната рожба, което тогава беше предобразувана, а сега е действителна; тя подбужда цялата вселена да ти пее: всички твари, възпявайте Господ и Го превъзнасяйте през всички векове. 

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!

Честнейшую херувим 

Народът: (речитативДушата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека. 

9-та песен от катавасиите 

Нека всеки човек се зарадва, просвещаван от Духа, а безплътните по естество духовни същества да тържествуват, като почитат свещения празник на Божията майка и казват: радвай се, всеблажена Богородице, чиста Вечнодево!


Малка ектения

Свещеникът: Защото Тебе хвалят всички небесни сили и на Тебе въздаваме слава, на Отец и Син, и Свети Дух сега и винаги, и во веки веков.


Светилен

Подобен: Жены услы́шите

Провидче и апостоле на всемилостивия Христос, моли Го да даде мир на целия свят и победа на нашия христолюбив народ, прошка на греховете и спасение на всички, които те възхваляват, Тома, като красноречив Негов ученик.

Слава, втори светилен. Подобен: Духом

Като светло слънце на изтока си изпратен при индусите, апостоле Тома, слава на апостолите, и си ги просветил със светлината на твоето слово и троичната вяра, затова празнуваме твоята свята и божествена памет.

И сега, Богородичен:

Привеждаме Ти, както подобава, Твоята пречиста Майка, като молитвеница и гореща застъпница, а Ти удостой рабите си с дял в славата Ти, Христе, и наследството на праведните и небесна храна, и дай ни Царството небесно.


Хвалитни стихири на 4, самогласни, глас 1. Анатолиево:

Всякое дихание

Всичко що диша да хвали Господа. Хвалете Господа от небесата; Хвалете го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.


4. Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс. 150:2)

3. Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс.150:3)

Ти последва Христа, апостоле Тома, пренебрегна светските неща и скри Неговото учение в съкровищницата на сърцето си, и се изяви като апостол; затова си бил сред езичниците, като просвети техните помрачени от лъжи и страсти души със заповедите на Спасителя, така че те да повярват в Единосъщната Троица.

Глас 4:

2. Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс. 150:4)

С огъня на Божествения разум си просветил душата и като законен ученик, апостоле Тома, във всичко се уподоби на Владиката; Ти измъкна индусите с помрачена съвест от дълбините на невежеството с кръст като тръстика и ги хвана с въдицата на Божествения Дух; затова винаги се моли на Христа Бога, да се избавим от тъмните бесове и да се спасят душите ни.

1. Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс. 150:5-6)

Ти остави риболова в дълбокото, и с вяра прибягна до кръста като въдица и така, апостоле Тома, улови всички; затова и докосна пречистите ребра на Словото с ръка и се удостои да усетиш с пръстите си раните прободени с гвоздеи. Винаги усърдно моли Христос Бога да спаси душите ни.

Слава, глас 6:

Ти се вози на колесницата на добродетелите, както колесничника Илия, и показа, че си запален от огъня на Божествения Дух, апостоле Тома. Ти претърси дълбочините на духовното море, улови душите като риби и ги преведе от смърт към живот, и така просвети душите на верните, като с кръста като с въдица (от тръстика) ги издигна от смъртоносна измама към живота, а като стоиш с безплътните пред Христос, моли Го усърдно за спасението на нашите души.

И сега, Богородичен: Богородице, ти си истинската лоза, от която израсна за нас Плодът на живота; умоляваме те да се застъпиш за нас, Владичице, заедно с апостолите и всички светии, за да бъдат помилвани душите ни.


Велико славословие


Тропар, глас 2:

Бил си ученик на Христос, съучастник на светия апостолски събор, защото като изказа неверие в Христовото възкресение, ти се увери с докосване до пречистата Му рана, всехвални Тома, и сега изпроси за нас мир и велика милост.


———————————————На Литургията


Прокимен, глас 8: Техният звук се носи по цяла земя, и техните думи до краищата на вселената. (Пс.18:5) Стих: Небесата проповядват славата на Бога, и за делата на ръцете Му възвестява твърдта. Пс.18:1 


Апостол към Коринтяни. зачало 131

Аллилуия, глас I: Небесата проповядват славата на Бога, и за делата на ръцете Му възвестява твърдта. Пс.18:1

Евангелие от Иоан, зачало 65. 

Причастен: Техният звук се носи по цяла земя, и техните думи до краищата на вселената. (Пс.18:5)


No comments:

Post a Comment