Wednesday, 20 July 2022

Св. вмчца Христина

Св. вмчца Христина


ГЛАС 5


В СЪБОТА НА ВЕЧЕРНАТА СЛУЖБА

 

Господи, воззвах (Пс. 140:1-2), на 10, глас 5:

Господи, към Тебе викам, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, към Тебе викам: побързай към мене, чуй гласа на молбата ми, когато викам към Тебе, чуй ме Господи! 

Да възлезе молитвата ми като тамян пред Твоето лице, въздигането на ръцете ми – като вечерна жертва, чуй ме Господи.

 

Стих: Изведи от тъмница душата ми, за да славя Твоето име! (Пс. 141:7А)

Чрез Tвоя почитан кръст, Христе, Ти посрами дявола и с възкресението Си притъпи жилото на греха и ни спаси от вратите на смъртта, Единородни Сине, прославяме Те.


Стих: Около мене ще се съберат праведните, кога ми сториш благодеяние. (Пс. 141:7Б)

Далият възкресението на човешкия род беше заведен като овца на клане, князете на ада трепереха пред Него и портите на плача се отвориха, защото влезе Христос, Царят на славата, и каза на окованите: излезте! И на онези в тъмнината: покажете се!


Стих: От дън душа викам към Тебе, Господи. Господи, чуй гласа ми. (Пс. 129:1-2А)

Велико чудо! Създателят на невидимите сили от човеколюбие пострада по плът, Безсмъртният възкръсна. Елате всички народи да Му се поклоним, защото чрез Неговото добросърдечие се избавихме от заблудата, научихме се да възхваляваме единия Бог в три лица.


Други стихири от св. патр. Анатолий, същия глас:

Стих: Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми. (Пс. 129:2Б)

Вечерно поклонение принасяме на Тебе, незалязващата Светлина, Който в края на времето по плът просия за света като в огледало, дори в ада слезе да разпръснеш и там тъмнината и показа на народите светлината на възкресението. Господи, Който даваш светлина, слава на Тебе!


Стих: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс. 129:3-4А)

Нека славословим Христос, началото на нашето спасение, защото Той възкръсна от мъртвите, светът се спаси от заблудата, радва се хорът на ангелите; бяга бесовската заблуда, падналият Адам възкръсва и дяволът е унищожен.

 

Стих: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. (Пс. 129:5)

Пазачите бяха научени от беззакониците: запазете в тайна възкресението на Христос, вземете парите и кажете: докато спяхме, мъртвецът беше откраднат от гробницата. Но кой някога е виждал или чувал да се краде мъртвец, при това помазан и гол, а погребалните повивки да са оставени в гроба? Не се лъжете, юдеи, научете пророческите думи и разберете, че Той наистина е Изкупителят на света и е Всесилен.

На мъченицата, гл. 4; Подо́бен: Я́ко до́бля: (гръцки стихири)

Стих: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс. 129:6)

Когато Господ те просвети и изпълни разума ти с божествено разбиране, Той те избави от невежеството и дълбоката тъмнина, Христино, защото Той наистина е Спасител и Слънце на правдата, свети мъченичке, блажена от Бога. Ти разби с ръце езическите идоли, като ги изхвърли, и с голяма твърдост наподоби страданията на нашия Христос.

Стих: Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс.129:7Б-8)

Същата стихира.


Стих: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс. 116:1)

Когато си изтърпяла с твърдост физическата болка, света, с голяма радост беше отведена до безболезнената наслада, Христино. Сега, когато си там и си украсена като забележителна невяста на Христос Царя, всехвална мъченице, помоли Го за нас, които вярно пазим паметта ти, за да бъде милостив и да ни спаси от всякви беди.

Стих: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня (пребъдва) вечно. (Пс. 116:2)

Благословена, ти носи парчетата от плътта си, които са били откъснати, както булката носи своите бижута, сватбената ти рокля е ярко обагрена в лилаво от собствената ти кръв, и си украсена в божествен блясък сега, като стоиш пред Младоженеца Христос, Христино, и радостно се наслаждаваш на благословиите на обожението, сега и винаги, заедно със светите девици и светци мъченички.

Слава, гл. 2: (слав.+гр.)

Мъченице Христина, ти принесе кръвта си като безценно миро на твоя Жених Христос; дивна непобедима страдалке, ти получи от Него наградата на нетленния венец; а като призова Пресветия Дух, със словото си възкреси от мъртвите ухапания от отровна змия! Затова Иисус, Човеколюбецът и Спасителят на нашите души, те удостои в небесните обители!

И сега, първи Богородичен на гласа: В Червено море някога се представи образ на Невестата, непознала брак: защото там Моисей раздели водата, а тук Гавриил е служител на чудото; тогава Израил премина дълбокото без да се намокри, а сега Богородица роди Христос безсеменно; след преминаването на Израил морето остана непроходимо, а Непорочната след раждането на Емануил остана нетленна. Боже, Който съществуваш и преди съществуваше, и се яви като човек, помилвай ни.


Вход с кадилница. Свете тихий

Творение на Св. Софроний, патр. Йерусалимски

Тиха светлина от светата слава на безсмъртния, светия и блажения небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Бога – Отец, Син и Свети Дух; Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове, затова и светът Те слави.


Прокимен, Пс. 92

Дяконът: В премъдростта да внимаваме. Вечерен прокимен на гл. 6.

Господ царува; облечен е с величие. 

Стих: Облечен е Господ с могъщество и препасан.

Стих: Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати. 

Стих: Твоят престол е утвърден открай време. Ти си вечен. (стихове 1-2)


Сугуба ектения.


Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца и Сина, и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!


Просителна ектения 


Стиховни стихири

глас 5

Издигаме гласове в песен да възвеличим Тебе, Спасителя Христос, Който се въплъти и не се отдели от небесата, защото като човеколюбив Господ прие кръст и смърт заради нашия род, разруши вратите на ада, възкръсна на третия ден и спаси душите ни.


Стих: Господ царува; Той е облечен с величие. (Пс.92:1А)

Когато бяха прободени Твоите ребра, Животодателю, Ти изля потоци на опрощение, живот и спасение върху всички нас, а като прие смърт по плът, дарува ни безсмъртие, и като се всели в гроба, Ти ни освободи, като Бог ни възкреси със Себе Си в слава и затова викаме: човеколюбиви Господи, слава на Тебе.


Стих: Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати. (Пс.92:1В) 

Твоето разпятие и слизане в ада са странни, Човеколюбче, защото Ти го плени и като Бог възкреси със Себе Си в слава онези, които бяха затворени от древност, отвори рая и ги удостои да му се насладят; затова дарувай и на нас, които славим Твоето възкресение на третия ден, очистване на греховете, удостой ни да живеем в рая, защото само Ти си милостив.


Стих: На Твоя дом, Господи, подобава светост през дълги дни. (Пс.92:5Б) 

Ти, Който заради нас прие страдание по плът и възкръсна от мъртвите на третия ден, изцели страстите на нашата плът и ни вдигни от нашите люти грехове, Човеколюбче, и ни спаси.


Слава, на мъченицата, гл 2, от св. патр. Анатоли:

Ти наистина показа двойното могъщество на твоето християнско име: ти се сгоди за Христос в чистотата на своето девство, по благоволението на Отца и действието на Духа, и ти блестеше по-ярко от слънчевите лъчи в твоето твърдо издържане на мъченията! Затова ти принесе себе си като чиста и неопетнена жертва на олтара на небето, като вечно се радваш с хоровете на девиците и мъчениците. Заедно с тях Христино, именничка Христова, моли се да се даде мир и голяма милост на тези, които те почитат!

И сега, Богородичен от октоиха, гл. 2: О чудесе новаго 

О, ново чудо, по-голямо от всички древни чудеса! Защото кой някога е видял майка да роди без мъж и да носи на ръце Този, Който държи цялото творение? Воля Божия беше да се роди Този, Пречиста, Когото ти носи като бебе на ръце, и като имаш майчино дръзновение пред Него, не преставай да Го молиш за нас, които те почитаме, да се смили и да спаси душите ни.Песен на Симеон Богоприемец:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи – светлина за просвета на езичниците и слава на Твоя народ Израиля“. (Лука 2:29-32)


Трисвятое


Тропар, глас 5.

Нека възпеем, верни, Словото, събезначално на Отец и Дух Свети, Което се роди от Дева за нашето спасение, и да Му се поклоним, защото благоволи да претърпи смърт, и да възкреси умрелите със Своето славно въкресение.

Слава, на мъченицата, славянски, няма го на гръцки, гл. 4:

Зва́нием ева́нгельски Христу́ уневе́стившися, Христи́но сла́вная, сла́ву ми́ра сего́ и по́хоть бре́нную вмени́ла еси́ ни во что же, о само́м телеси́ небрегу́щи, му́ки претерпе́ла еси́ до́блественно, тем твое́ страда́ние хвала́ми почита́ем, му́ченице, Христу́ тезоимени́тая.

И сега, Богородичен: Еже от века утаеное 

От вечност скритата, непозната и на ангелите тайна чрез тебе, Богоро­дице, се откри на живеещите на земята: Бог се въплъти в неслитно единство и заради нас доброволно прие кръст, чрез който възкреси първосъздадения и спаси от смърт душите ни.


——————————————————-


ГЛАС 5. Св. вмчца Христина


В НЕДЕЛЯ НА УТРИННАТА СЛУЖБА

 

Бог Господь, гл. 5

Пс. 117

  Стих 1. Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е Идещият в името Господне.

  Стих 2. Oбсадиха ме, обиколиха ме, но с името Господне аз ги повалих.

  Стих 3. Няма да умра, но ще живея и ще разгласям делата Господни.

  Стих 4. Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла: това е от Господа, и е дивно в очите ни.


Тропар, глас 5.

Нека възпеем, верни, Словото, събезначално на Отец и Дух Свети, Което се роди от Дева за нашето спасение, и да Му се поклоним, защото благоволи да претърпи смърт, и да възкреси умрелите със Своето славно въкресение.

Слава, на мъченицата, славянски, няма го на гръцки, гл. 4:

Зва́нием ева́нгельски Христу́ уневе́стившися, Христи́но сла́вная, сла́ву ми́ра сего́ и по́хоть бре́нную вмени́ла еси́ ни во что же, о само́м телеси́ небрегу́щи, му́ки претерпе́ла еси́ до́блественно, тем твое́ страда́ние хвала́ми почита́ем, му́ченице, Христу́ тезоимени́тая.

И сега, Богородичен: Еже от века утаеное 

От вечност скритата, непозната и на ангелите тайна чрез тебе, Богоро­дице, се откри на живеещите на земята: Бог се въплъти в неслитно единство и заради нас доброволно прие кръст, чрез който възкреси първосъздадения и спаси от смърт душите ни.


Малка ектения: Защото Твоя е властта, и Твое е царството…


Първи възкресни седални, глас 5

Кръста Господен да похвалим, светото погребение с песни да почетем, и Неговото Възкресение силно възхвалим; защото Той като Бог съвъзкреси мъртвите от гробовете, плени царството на смъртта и дяволската сила, и направи  да изгрее светлина за онези в ада.


Стих: Стани, Господи Боже мой, дигни ръката Си, не забравяй Твоите до край потиснати. (Пс.9:33)

Господи, беше наречен мъртъв, но всъщност Си умъртвили смъртта, като беше положен в гроб, за да опустошиш гробовете. Войници отгоре охраняваха гроба, докато Ти долу възкреси мъртвите от всички епохи. Всесилни и неразбираем Господи, слава на Тебе.


Слава, и сега, Богородичен: Радвай се, Света планина, върху която самият Бог е стъпвал. Радвай се, Жив храст, който горя, но не изгоря. Радвай се, единственият мост, който свързва света с Бога и води смъртния човешки род към вечния живот. Радвай се, непорочна Девице, която без да познава мъж роди Спасението на нашите души.


Малка ектения: Защото си благ и човеколюбив Бог и на Тебе възнасяме слава…


Втори възкресни седални, глас 5:

Господи, като възкръсна на третия ден, и след като Апостолите Ти се поклониха, Петър викана към Тебе: „Жените приеха дръзновение, а аз се страхувах. Разбойникът заяви Твоята божественост, а аз се отрекох. Ще ме призовеш ли вече за свой ученик или пак ще ме назначиш като рибар в дълбините? Приеми ме, Боже, разкаяния и ме спаси“.


Стих: Ще Те славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса. (Пс.9:1)

Господи милостиви, беззакониците Те приковаха сред осъдените и Ти прободоха с копие реброто. Прие погребение, разруши портите адови и на третия ден възкръсна. Жените тичаха да Те видят и обявиха възкресението на апостолите. Многовъзнасян Спасителю, когото Ангелите възхваляват,  благословен Господи, слава на Тебе.


Слава, и сега: Богородичен: Безмъжна Невесто, която въпреки това си родила Бога, променяйки болката и скръбта на Ева в превъзходна радост, ние, верните, сега те възхваляваме и покланяме; защото си ни издигнала от древната клетва. И сега се молѝ непрестанно, Всевъзпявана и Пресвята, да бъдем спасени.


„Благословен си, Господи“, Глас 5

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби! Пс.118:12

Съборът на ангелите се удиви, като Те видя между мъртвите, а като разруши силата на смъртта, Спасителю, със Себе Си възкреси Адам и освободи всички от ада.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Блестящият в гроба ангел благовестеше на мироносиците: защо разтваряте мирото с милостиви сълзи, ученички? Вижте гробницата и разберете, че Спасителят възкръсна от гроба.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Много рано мироносиците изтичаха при Твоя гроб ридаейки, но застана пред тях ангелът и рече: „Свърши времето за ридания, не плачете, а кажете на апостолите за възкресението.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Жените мироносици ридаеха, когато дойдоха при Твоя гроб с миро, Спасителю, а ангелът ясно им заяви: защо смятате Живия за мъртъв? Той като Бог възкръсна от гроба.

Слава

Покланяме се на Отец и Неговия Син, и на Светия Дух, Свята Троица в едно същество, и със серафимите казваме: свят, свят, свят си, Господи!

И сега

Като роди Животодателя, Дево, ти избави Адам от греха, а на Ева даде радост вместо скръб, въплътилият от тебе Бог и Човек доведе към живот отпадналите от живота. 

Алилуйя, алилуйя, алилуйя, слава на Тебе, Боже! (3 пъти)


Малка ектения

Свещеникът: Защото е благословено Твоето име и е величествено царството Ти…


Ипакои глас 5

Смутени от видението на ангела, и озарени в душите си от божественото възкресение, мироносиците донесоха добри вести на апостолите. „Обявявайте възкресението Господне сред езичниците, защото Той чрез вас прави чудеса, като ни дава велика милост.“


Степенни (*Стъпални), глас 5 

Антифон 1:

Когато съм огорчен, пея на Тебе, като Давид, Спасителю мой. Избави душата ми от хитър език.

Благословен е животът на онези, които живеят в пустинята, от божествена любов окрилени.

Слава: Чрез Светия Дух се поддържат всички неща, видими и невидими; защото Той наистина е самовластен, и е един от Троицата.

И сега, същия.

Антифон 2:

Душо моя, нека се издигнем в планините; да отидем там, откъдето идва помощта.

Нека Твоята докосваща ме десница, Христе, от всякакво коварство да ме съхрани.

Слава: На Светия Дух богословски да кажем: „Ти си Бог, живот, любов, светлина, ум; Ти си доброта; Ти царуваш вечно“.

И сега, същия.

Антифон 3:

Понеже ми казаха: „Да влезем в дворите на дома Господен“ (Пс.115), изпълних се с голяма радост и изпращам молитвите си.

В дома на Давид се извършват страховити неща; затова в него ще бъде огън, изгарящ всяка срамна мисъл.

Слава: В Светия Дух, както в Отца и Словото, е основата на живота; от Него всяко същество се оживотворява.

И сега, същия.

Прокимен Пс.9

Глас 5: Стани, Господи Боже (мой), дигни ръката Си, не забравяй (Твоите до край) потиснати. (Ст.33) Стих: Ще Те славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса. (Ст. 2)


Канон възкресен, глас 5:

Песен 1

Ирмос: Христос, победителят в битките, с мощна ръка хвърли в Червено море конете и конниците, а спаси Израил, който Му пее победната песен.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Събранието на еврейските водачи, което раждаше само тръни, не показа към Тебе, Благодетелю Христе, нежна майчина любов, а увенча с трънен венец Този, Който освободи праотеца (Адам) от проклятието на тръните (Бит. 3:18).

Животодавецо безгрешен, Ти се наведе в рова и възкреси мен, който паднах; и изтърпя гнилостното ми тление без да те докосва, Христе; и ме облагоуха с мирото на Твоята божествена същност.

Богородичен: Клетвата е развързана, скръбта при раждане е спряна; защото благословената и благодатна (Мария), озари верните с радост, разцъфна благословение за целия свят когато роди Христос.


Кано́н святы́я, его́же краегране́сие: Христо́ву тя пою́ тезоиме́нную отрокови́цу. Творе́ние Ио́сифово, глас 8. Непреведен.

Песeн 1

Ирмос: Като мина през морето като по суша и избягна египетското зло, израилтянинът викаше: да възпеем нашия Избавител и Бог.

Припев: Света великомъченице Христино, моли Бога за нас!

Благи́ми наде́ждами утверди́вся, ум твой, Христи́но, впери́ся и к Бо́гу, му́ченице, вознесе́ся от теку́щих, измени́вся во оби́тели пребыва́ющия.

Разсе́дшася и лежа́ща пред нога́ми отрокови́цы страстоно́сицы зря́ще злочести́ваго, хвалу́ Спаси́телю дади́м вси, победоно́сицу сию́ показа́вшему.

Ви́дети Жениха́ Царя́ добро́ту кра́сную вожделе́ла еси́ чи́сто, те́мже Боже́ственными, страстоте́рпице, страда́ньми све́тло себе́ украси́ла еси́.

Богоро́дичен: Зачала́ еси́ Сло́во О́тчее, пло́ти соедини́вшееся по ипоста́си из Тебе́, па́че сло́ва, Ма́ти Чи́стая, Его́же возжела́вши, Христи́на муче́ния сла́ву стяжа́ла есть.


Песен 3

Ирмос: Христе, Който със Своята заповед постави земята върху нищото и я окачи да тегне неудържимо, утвърди Църквата Си върху непоклатимия камък на Твоите заповеди, единствен благ и човеколюбец!

Принесоха Ти жлъчка в замяна на меда, който сукаха от скалата в пустинята по чуден начин, Христе; а за благодарност Ти дадоха оцет за маната, неблагодарните израилеви синове.

Тези, които някога бяха покрити от светозарния облак, положиха в гроба Христос самият Живот, но със собствена сила Той възкръсна, от висините изпрати озарението на Духа, което тайно осенява всички верни.

Богородичен: Ти, Майко Божия, девствено и без майчини болки роди Този, Който засия от нетленния Отец. Затова ние православно проповядваме, че си Богородица, защото роди въплътеното Слово.


Песeн 3

Ирмос: Ти си утвърждение за прибягващите към Тебе, Господи, Ти си светлина за помрачените и Тебе възпява моят дух.

Славна, ти чрез творенията опозна Създателя, докато гледаше небесата с очите и ума си.

Почитана, ти си оставила идолската нищета, понеже си имала вярата в Бога като неотнемано богатство.

Слава: Ти пееше благодарствена песен към Христос Твореца, мъченице, докато беше болезнено привързана към дървото и търпеше стъргане.

И сега: Богородичен: Спри смущението на моите помисли, Чиста, която роди Христос, и умири всяка печал на душата ми.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си нашият Бог и на Тебе слава въздаваме…


Седален на мъченицата, глас 1.

Подобен: Гроб Твой:

Ти принесе почитаната си кръв като съд с миро на Христос, твоя Жених, и в замяна с любов получи от Него божествен и неувяхващ венец, достойна мъченице. Затова си приела благодатта на изцерението чрез силата на Духа.

Слава, и сега, Богородичен (различен от гръцкия):

Безмъжна, чиста, Богородице Дево, единствена застъпница и покров на верните, от беди, скърби и люти нападения избави всички, които се уповават на тебе, Отроковице, и спаси нашите души с твоите свети молитви.


Песен 4

Ирмос: Като проумя прозорливо Твоето божествено снизхождане, Христе, Авакум с трепет извика към Тебе: Ти дойде за спасение на Твоя народ, за да спасиш Твоите помазани. (Ав.3:13).

Провидя се образ на Твоя пречист кръст, когато в пустинята Мойсей направи сладки горчивите води на Мера* с помощта на дървото (Из.15:25), Добри: дървото е Твоят кръст, който убива вкуса на смъртта.

* (Из.15:23)

Ти прие кръст заради дървото на познанието, жлъчка заради сладкия забранен плод, Спасителю мой, а заради тлението на смъртта, проля Божествената Си кръв.

Богородичен: Без съчетаване си заченала целомъдрено в утробата си и без болки си родила, а след раждането по плът на Бога, си останала девица.


Песeн 4

Ирмос: Чух, Господи, тайната на Твоя промисъл, проумях делата Ти и прославих Твоето Божество.

Ти се наслаждаваше на бичуванията, мъченице съименна на Христос, защото си била подхранена с божествените видения на твоя Жених и си гледала Неговата красота.

„Величая Те, Господи“ – ти извика, мъченице, привързана към колелото (на мъченията) – „и славя Твоето име, което укрепва тези, които Те любят“.

Слава: „Наранена от копнеж по Твоята любов, аз се привързах към Тебе, покажи ме победителка в страданията“ – викаше мъченицата.

И сега: Богородичен: Богородице вечно девствена Майко, Исайя, славен между пророците, в древността те нарече жезъл (Ис.11:1), който роди Господа като цвете.


Песен 5

Ирмос:  Рано бързам към Тебе, Който се обличаш със светлина като с дреха (Пс.103:2), и Ти казвам: просвети помрачената ми душа, Христе, защото единствен си добросърдечен.

Господ на славата, който прие безславна форма, доброволно, без чест виси на дървото, като промисля неизказано за мене божествена слава.

Ти ме преоблече в нетление, Христе, нетленно вкусвайки в плът тлението на смъртта, и възкръсвайки на третия ден от гроба.

Богородичен: Ти роди безсеменно Христос, Който е нашата правда и изкупление, Богородице, като освободи от клетвата природата на нашия праотец (Адам).


Песeн 5

Ирмос: Бодърствайки от зори, викаме към Тебе, Господи: спаси ни, защото Ти си наш Бог, освен Тебе другиго не знаем!

Понеже стана като ангел по плът, мъченице, небесните ангели те хранеха с храната на ангелите.

Понеже не се отрече от Камъка на живота, Христино, затова враговете ти те вързаха за камък и те хвърлиха във водата.

Слава: Ти дойде да си починеш при Твореца, след като си бил грабната във висините, летейки като гълъб върху крилата на Божествения Дух.

И сега: Богородичен: Оживи мен, мъртвия от греха, защото си родила безсмъртния Живот, Дево майко.

Песен 6

Ирмос: Владико Христе, укроти бушуващото от душегубни вълни море на страстите и като милосърден вдигни ме от тлението.

Подхлъзна се в тление нашият праотец, Владико Христе, като яде забранен плод, а сега отново е изведен към живот чрез Твоите страдания.

Ти, Владико Христе, Който си животът, слезе в ада и унищожи този, който ни погубва, като чрез тлението (Си) ни дари възкресението.

Богородичен: Девата роди и след раждането остана чиста; като наистина девствена Майка, понесе Онзи, Който държи в ръцете Си всичко.


Песeн 6

Ирмос: Молитвата си ще излея пред Господа и Нему ще разкажа мъката си, защото душата ми се изпълни с нещастия и животът ми се до ада приближи, затова се моля като Иона: от тлението ме, Боже, изведи!

Сърцето ти бе очаровано от красотата на твоя най-сладък Любим, мъченице, и тичайки след благоуханието на Неговите страдания, извика: Женише мой, заради Твоята любов сега ме заколват.

Мъченице, когато твоя родител видя, че наистина обичаш Небесния Отец, показа варварския си нрав и те подложи на многобройни мъчения, защото нечестивият не знаеше границите на своята природа.

Слава: Ти изпускаш цвят като лилия в мъченическите долини, като благоуханна роза си разцъфтяла благодатта на мира, и си помаза сърцата на верните, почитана мъченице, едноименна на Христос, съучастнице на светите ангели.

И сега: Богородичен: Богогласните пророци прозряха дълбочината на твоето тайнство, Дево, и просветени отдалеч с Божествения Дух пророчески предизвестиха, че ще станеш самата майка на Владиката на всичко.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си Цар на мира и Спасител на нашите души, и на Тебе слава възнасяме…


Кондак, глас 5.

Подобен: Собезначальное Слово:

Слезе до ада, Спасителю мой, и разби портите му, като всемогъщ. Като Творец възкреси мъртвите със Себе си, и строши жилото на смъртта, освободи Адам от проклятието, Човеколюбче. Затова всички викаме към Тебе, спаси ни, Господи.


Икос: Жените чуха думите на Ангела и отложиха плача си, зарадваха се и се разтрепериха като видяха Възкресението. И ето, Христос дойде при тях, казвайки: „Радвайте се; дерзайте, Аз победих света и освободих затворниците. Отидете бързо при учениците и ги уведомете, че отивам преди вас да проповядвам в града Галилейски.“ Затова всички викаме към Тебе, спаси ни, Господи.

Синаксар: Света великомъченица Христина претърпяла мъчения от трима управители около 295 г. в град Тир, централна Италия, потопен след това в езерото Болсена. По нейните молитви, Христе Боже, помилвай и ни спаси. Амин!

Песен 7

Ирмос: Превъзнесеният Господ на нашите отци угаси пламъка, ороси момците, които Му пееха в един глас: Боже, благословен си!

Покрил си се с плът като стръв, с Твоята Божествена сила си извлякъл змията, като издигаш тези, които ти пеят: Боже, благословен си.

Невместимият, Който даде на огромната земя да съществува, лежи по плът в гроба; на Него всички пеем: Боже, благословен си.

Богородичен: Едно по ипостас, но в две естества си родила въплътения Бог, Всенепорочна, Комуто всички възпяваме: Боже, благословен си.


Песeн 7

Ирмос: Еврейските отроци в пещта с дръзновение победиха пламъка и превърнаха огъня в роса, викайки: благословен си, Господи Боже, во веки!

Като се приближи до клокочещия огън, ти извика химн на Благодетеля, Който ороси твоето сърце: благословен си, Господи Боже, во веки!

Понеже копнееше да получиш само Бога, не се погрижи за горените ти членове, не се отрече от Христос докато пееше: благословен си, Господи Боже, во веки!

Слава: Ти пресуши потоците на идолската лудост с росата на твоята кръв, мъченице дево, а сега поливаш море от изцерения, слагаш край на пламъка на страданията.

И сега: Богородичен: Като се издигна над естествените закони с твоето Божествено зачатие, Дево, ти роди Бога отвъд естеството, казвайки: благословен си, Господи Боже, во веки!


Песен 8

Ирмос: Момците в пещта съставиха всемирен хор и пееха на Тебе, Твореца на всичко: всички дела възпявайте Господ и Го превъзнасяйте вовеки.

Ти се помоли за чашата на доброволните спасителните страдания сякаш не са доброволни: две воли на двете същности, които носиш във вековете, Христе.

С Твоето слизане в ада, Христе, той избълва всички, които бяха мъртви поради древната измама, и който Те превъзнасят през всички векове.

Богородичен: Тебе, която неизказано и в девство роди богочовешки Господ (само) чрез дума, ние, всичките Му дела, Дево, те благославяме и превъзнасяме през всички векове.


Песeн 8

Ирмос: Халдейският мъчител седемкратно неистово разпалваше пещта за богопочитателите, но виждайки ги спасени от висшата сила, той викаше към Твореца и Избавителя: отроци, благославяйте, свещеници възпявайте, люде, превъзнасяйте Го във всички векове!

Волну́ющееся мо́ре напа́стей мук Боже́ственным окормле́нием невре́дно преплыла́ еси́, зми́я погрузи́вши твои́х по́двиг, му́ченице, глубино́ю. Те́мже ра́йская небу́рно приста́нища дости́гла еси́, вопию́щи: свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Зми́я лю́таго умертви́ла еси́ животво́рными по́двиги, и моли́тв твои́х стоя́нии неукроти́мыя зве́ри успи́ла еси́, и от сих вре́да кроме́ пребы́ла еси́, Зижди́телю пою́щи, Христи́но: отроци, благославяйте, свещеници възпявайте, люде, превъзнасяйте Го във всички векове!

Глаго́лом живы́м воздви́гла еси́ уме́ршаго угрызе́нием, му́ченице страстоно́сице, я́да змии́на: Бог бо, смерть попра́вый Боже́ственным погребе́нием, твои́х моли́тв послу́ша, Христи́но. К Нему́же вопие́ши непреста́нно: отроци, благославяйте, свещеници възпявайте, люде, превъзнасяйте Го във всички векове!

Богоро́дичен: Тве́рдая помо́щнице ве́рным, Присноде́во, изба́ви мя ле́сти лука́ваго зми́я, лю́те борю́щаго и смири́ти тща́щагося. Ты бо неле́стна на Тя наде́ющимся еси́ наста́вница, вопию́щим непреста́нно: отроци, благославяйте, свещеници възпявайте, люде, превъзнасяйте Го във всички векове!

Песен 9

Ирмос: Исаие, ликувай, Девицата зачена в утробата и роди Син Емануил (Ис.7:14), Който е Бог и човек. Изток е името Му. Него величаем, а Девицата ублажаваме.

Ти, Владико Христе, прие от утробата на Девата в себе си природата на падналия човек, напълно се присъедини към нея, но изобщо не си участвал в греха: Ти освободи всички от тлението чрез пречистите Твои страдания.

Откакто Твоята божествена кръв се изля за нас от Твоите пречисти и животворящи ребра, Владико Христе, тогава идолската жертва престана, а цялата земя Ти принася хвалебна жертва.

Богородичен: Не безплътен Бог, нито отново просто смъртен човек роди чистата и нескверна Девица, а съвършен човек и в действителност съвършен Бог. Него величаем  с Отца и Светия Дух.


Песeн 9

Ирмос: Ние, спасените чрез тебе, Дево чиста, признаваме те наистина за Богородица, като те величаем с безплътните ликове.

Ви́дети сподо́билася еси́, укра́шена и муче́ния оде́ждами блиста́ющи, твоего́ Жениха́, Христи́но, му́ченице многострада́льная.

Кра́сная твоя́ добро́та, я́коже возлюби́ла еси́, И́же па́че всех добро́т красне́йши Христо́с, Небе́сных черто́гов тя сподо́би.

Совокупи́лася еси́ со Безпло́тными, сла́вная, ли́ки и со страда́льческими собо́ры причла́ся еси́, о нас моля́щи Всеще́драго.

Со́лнца светле́йши яви́ся твоя́ па́мять, блиста́нии благода́тными Ду́ха тя чту́щия, Христи́но, просвеща́ющи.

Богоро́дичен: Благолюби́вая Де́во, озло́бленную грехми́ ду́шу мою́ ублажи́ и ве́чнаго пла́мене мя изба́ви моли́твами Твои́ми.


Катавасии: Отвèрзу устà моя.

Песен 1

Ще отворя устата си и ще се изпълнят с Дух (Свети), и ще произнеса дума за царицата майка, ще се явя светло тържествуващ и с радост ще възпея нейните чудеса.

Песен 3

Богородице, жив и изобилен изворе, духовно укрепи в твоята божествена слава събралите се в хор твои певци и ги удостой с венци на славата.

Песен 4

Пребожественият Иисус, Който стои в славата на божествения престол, дойде на лек облак чрез нетленната длан – Божията майка и спаси тия, които казват: Христе, слава на Твоята сила.

Песен 5

Всички се удивиха на твоята божествена слава, защото ти, Дево, която не си изпитала брак, зачена в утробата си Бога на всичко и роди Безначалния Син, като даваш мир на всички, които те възпяват.

Песен 6

Богомъдри, като честваме тоя божествен всепочитан празник на Божията майка, елате да приветстваме и славим Бог, Който се роди от нея.

Песен 7

Богомъдрите отроци не почетоха творението вместо Твореца, но мъжествено пренебрегнаха огнената заплаха и с радост пееха: благословен си, препрославени Господи и Боже на нашите отци!

Песен 8

Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Благочестивите отроци бяха спасени в пещта от Богородичната рожба, което тогава беше предобразувана, а сега е действителна; тя подбужда цялата вселена да ти пее: всички твари, възпявайте Господ и Го превъзнасяйте през всички векове. 


Евангелски чин

Дяконът: На Господ да се помолим. 

Народът: Господи, помилуй!

Свещеникът: Защото си свят, Боже наш, и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отец и Син, и Свети Дух, подобава всяка слава, чест и поклонение сега и винаги, и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание всякое Господа.

Дяконът: За да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господ Бог да помолим!

Народът: Господи, помилуй! (3)

Дяконът: Премъдрост! Да застанем прави, за да изслушаме светото Евангелие!

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеникът: Ще се чете из светото евангелие според евангелист (името).

Дяконът: Да внимаваме.

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


Възкресно Евангелие.


Възкресна песен

Четец: Като видяхме Христовото Възкресение, нека се поклоним на светия Господ Иисус, Който едничък е безгрешен. На Твоя Кръст се покланяме, Христе, и Твоето Свято Възкресение възпяваме и славим – Ти си нашият Бог, освен Тебе другиго не знаем и с Твоето име се именуваме. Дойдете, всички верни, да се поклоним на святото Христово Възкресение, защото, ето – чрез Кръста дойде радост за целия свят. Всякога благославяйки Господа, нека възпяваме Неговото Възкресение, защото Той, като претърпя разпятие, със смърт смъртта разруши.


50 Псалом (пее се)


Слава: По молитвите на апостолите, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

И сега: По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

Стих: Помилуй ме, Боже, по великата Си милост и по множеството Си щедрости, очисти беззаконието ми.

Стихира, глас 6:

Възкръсна Иисус от гроба както предрече, даде ни живот вечен и велика милост.


Литийна молитва (дяконът)

Свещеникът: По милостта и щедростите на Единородния Твой Син, с Когото Си благословен, заедно с Пресветия, Благия и Животворящия Твой Дух сега и винаги и во веки веков.


Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!

Честнейшую 

Народът: (речитатив) Душата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека. 

9-та песен от катавасиите 

Нека всеки човек се зарадва, просвещаван от Духа, а безплътните по естество духовни същества да тържествуват, като почитат свещения празник на Божията майка и казват: радвай се, всеблажена Богородице, чиста Вечнодево!


Малка ектения

Свещеникът: Защото Тебе хвалят всички небесни сили и на Тебе въздаваме слава, на Отец и Син, и Свети Дух сега и винаги, и во веки веков.


Свят е Господ, нашия Бог. (2)

Превъзнасяйте Господа, Бога нашего, и се покланяйте на подножието Му: защото то е свято! (Пс. 98:5)

Ексапостиларий 6:

Гл. 2. Показвайки, че Си човек по същество, Спасителю, след като възкръсна от гроба, Ти дойде, застана сред учениците, и яде от храната, научи ги за покайното кръщение, а като се възнесе веднага при небесния Отец, обеща им да изпратиш Утешителя, надбожествени Богочовеко, слава на Твоето възкресение.


Светилен на мъченицата (различен е от гръцкия), гл. 3:

Подобен: Жены́, услы́шате:

Като най-красива роза от трънен корен си пораснала, девойко Христино, обагрена с цвета на кръвта от свещеното страдание, мъченице, се обагри, а сега спасявай от беди тези, които извършват с любов твоята свята памет.

Богородичен: Застанали около тебе, Богомайко Марийо, девиците, умъдрени от Бога, като от царски род бяха доведени, както подобава на невести, при твоя Син, Който е Цар на всичко; Него моли за нас, пречиста майко, млада дево.


Хвалитни стихири

Глас 5 Всякое дихание

Всичко, що диша, да хвали Господ. Хвалете Господ от небесата; Хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.


Стих: Да извършат над тях писания съд, тая чест е за всички Негови светии. (Пс.149:9)

Господи, въпреки че гробницата е била запечатана от беззаконници, Ти излезе от гроба, точно както Си роден от Богородица. Твоите безплътни ангели не знаеха как се въплъти; нито войниците, които Те пазеха, не усетиха, когато възкръсна. Защото и двете тайнства бяха запечатани за тези, които изпитват, но чудесата са разкрити на тези, които вярно почитат тайнството, което възхваляваме; въздай ни радост и голяма милост.


Стих: Хвалете Бога в Неговата светиня, хвалете Го в крепостта на силата Му. (Пс.150:1)

Господи, след като си разбил вечните решетки и скъсал връзките, възкръснал Си от гробницата и остави погребалните дрехи зад Себе Си като истинно свидетелство, че наистина Си бил погребан три дни, и избърза към Галилея, пазеният в пещерата. Велика е Твоята милост, неразбираеми Спасителю, помилуй и спаси нас.


Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс.150:2)

Господи, жените хукнаха към гроба, за да видят Тебе, Христос, Който пострада заради нас. Когато дойдоха, намериха ангел, седнал на камъка, който се отмести от страх, и той им извика, казвайки: „Господ възкръсна. Кажете на учениците, че възкръсна от мъртвите, Този, Който спасява душите ни“.


Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс.150:3)

Господи, както излезе от запечатания гроб, така влезе през заключените двери при Твоите ученици. Ти им показа нараняванията, понесени от Твоето тяло, които с много страдания прие, Спасителю. Въпреки, че от потомството на Давид, Ти претърпя рани, но като Син Божи, Ти освободи света. Велика е твоята милост, неразбираеми Спасителю, помилуй и спаси нас.


Стихири на мъченицата (различни са от гръцките), глас 4:

Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс.150:4)

Държайки в ръце кръстта като силно оръжие, мъченице Христино, а вярата като щит, надеждата като броня, любовта пък като лък, мъжествено си победила изтезанията на мъчителите и коварството на бесовете си направила безполезно, света. Въпреки че беше обезглавена, ликуваш с Христос, Когото непрестанно молиш за нашите души.


Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс.150:5-6)

Като остави бащино богатство, пожела истински Христос, придоби слава на мъченица и небесно богатство, и винаги оградена с благодатната молитва, с оръжието на кръста потъпка мъчителя. Затова ангелите, чудейки се на подвига ти, казваха: падна врагът победен от жена – мъченицата стана венценосна. А Христос вовеки царува като Бог, Който дарява на света велика милост.


Стих: Стани, Господи Боже мой, дигни ръката Си, не забравяй Твоите до край потиснати. (Пс.9:33)

Славим, Христе, Твоето голямо милосърдие и благост, проявена към нас, тъй като и жените със силата на Твоя кръст надвиха заблудата на идолослужението, Човеколюбче; не се уплашиха от мъчителя, поразиха прелъстителя, успяха да вървят след Тебе, като следваха благоуханието на Твоето миро и се молят за нашите души.


Стих: Ще Те славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса. (Пс.9:1)

Силата на Твоя кръст, Христе, извърши чудо, защото и мъченица Христина се подвизаше в страдалческия подвиг, преодоля немощното си естество и доблестно се съпротивляваше на мъчителите, затова получи венеца на победата и се моли за нашите души.


Слава, Утринна стихира, глас 6.

Ти си истинският мир, Христе, на Бога към човеците, когато даде Твоя мир на учениците Си след възкресението, Ти ги изплаши, като помислиха, че са видели дух. Но Ти си утешил метежа на душите им, като им показа ръцете и нозете Си. Обаче не повярвали и в това, Ти взе от храната и им припомни учението, и така отвори умовете им да разберат Писанията. След това, когато Ти им потвърди обещанието на Отца, благослови ги и замина на небето. Затова ние с тях Ти се покланяме, Господи, слава на Тебе!


И сега, по гласа на Славата: Преблагословена си, Богородице Дево, защото чрез Въплътения от тебе адът беше пленен, Адам беше извикан отново, клетвата – премахната, Ева – освободена, смъртта – умъртвена, а ние оживяхме; затова възкликваме и пеем: благословен си Христе, Боже наш, Който така си благоволил, слава на Тебе!


Велико славословие


Възкресен тропар

Днес стана спасението на света, нека възпеем Възкръсналия от мъртвите, Твореца на нашия живот: защото, като унищожи смъртта чрез смърт, даде ни победа и голяма милост.

No comments:

Post a Comment