Sunday, 17 July 2022

Св. пророк Илия

Св. прор. Илия Тесвиец

(Проверена от проф. И.Ж. Димитров)


ВЕЧЕРНА


Господи, воззвах (Пс.140,129), глас 1:

Господи, към Тебе викам, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, към Тебе викам: побързай към мене, чуй гласа на молбата ми, когато викам към Тебе, чуй ме Господи! 

Да възлезе молитвата ми като тамян пред Твоето лице, въздигането на ръцете ми – като вечерна жертва, чуй ме Господи.

 

Стих: От дън душа викам към Тебе, Господи. Господи, чуй гласа ми. (Пс.129:1-2А)

Подобен: Небе́сных чино́в:

Милостиви Слове, Който взе Тесвиеца Илия от земята на огнена колесница, чрез неговите молитви спаси нас, които с вяра Те прославяме и с радост празнуваме неговата божествена и почитана памет.


Стих: Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми. (Пс.129:2Б)

Илия богоблажени, не в земетръс, а в нежен полъх ти видя в древност Божието присъствие, което те просвети; качен на четириконна колесница, ти дивно се понесе по небето и ти се възхищаваха, боговдъхновени.


Стих: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс. 129:3-4А)

Разпален от божествена ревност, мъдри Илия, ти с меч закла свещениците на позора, с думата си удържа небето да не вали, а като даде на Елисей кожуха си, го изпълни с двойна божествена благодат.

Други стихири, глас 2, самогласни.

От архиепископ Йоан:

Стих: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. (Пс. 129:5)

Две светлини грееха по целия свят: най-светлите Илия и Елисей; първият затвори небето за дъжд с божествено слово, изобличи царя и се възнесе на небето на огнена колесница; а вторият изцери безплодната вода*, получи двойна благодат и раздели река Йордан; сега те се радват с ангелите и се молят за нас, да се спасят нашите души.

* 4 Цар.2:19


Стих: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс.129:6)

Бог, който те вдигна при земетресение, на огнена колесница във въздуха, даде ти благодатта на чудесата, о Илия Тесвиецо, и те направи нетлен, така че да не видиш смърт, докато не проповядаш на всички за края. Затова ела и ни дарувай твоите спасителни поуки.


Стих: Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс.129:7Б-8)

Разпален от божествена ревност, пророче Илия, ти се превърна в незалязваща светлина на Църквата, затвори небето без капка дъжд и враните те хранеха*, изобличи царя, а лъжливите свещеници умори; доведе огън от небето и уби петдесет и двама, нахрани вдовицата с масло и шепа брашно, а нейния син с молитва възкреси, запали водата с огън и прекоси водите на Йордан пеша,  възнесе на небето с огнена колесница и даде двойна благодат на Елисей; моли се непрестанно на Бог да спаси душите ни.

* 3 Цар. 17:6


Слава, глас 6. Византиево:

Дойдете, събор на православните, съберете се днес във всечестния храм на богоречивите пророци да изпеем песни в съзвучни мелодии на прославилия ги Христос, нашия Бог, и с радост и ликуване да извикаме: радвай се, земни ангеле и небесни човече, великоименити Илия; радвай се, всепочитани Елисее, който получи двойна благодат от Бога; радвайте се, горещи застъпници и закрилници, и лечители на душите и телата на христолюбивия народ, като избавяте от всяко нападение на врага, от несгоди и от всякакви опасности ония, които вярно честват вашата всепразнична памет.

И сега, Богородичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:

Кой няма да те облажи, Пресвета Дево? Кой няма да възпее пречистото раждане? Защото Самият единороден Син, просиял от Отец извън времето, се роди от тебе, Чиста, необяснимо въплътен, бидейки Бог по природа и заради нас по природа стана човек, не се раздели на две личности, но беше познат в две неслитни естества; Него моли, почитана Всеблажена, да бъдат помилвани душите ни.


Вход с кадилница. Свете тихий

Творение на Св. Софроний, патр. Йерусалимски

Тиха светлина от светата слава на безсмъртния, светия и блажения небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Бога – Отец, Син и Свети Дух; Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове, затова и светът Те слави.


Прокимен, Пс. 133

Дяконът: В премъдростта да внимаваме. Вечерен прокимен на гл. 8.

Благословете сега Господа, всички раби Господни. (2)

Стих: Вие, които стоите в дома Господен, в дворите на дома на нашия Бог.


Паримии (Четения)


Четец: Ще се чете от Трета книга Царства (3 Цар. 17:1-24):

Пророк Илия Тесвиец, от галаадските жители, каза на Ахава: жив Господ, Бог Израилев, пред Когото стоя! През тия години няма да има нито роса, нито дъжд, освен по моя дума. И биде слово Господне към него: тръгни оттук, обърни се към изток и се скрий при поток Хорат, който е срещу Йордан; от тоя поток ще пиеш, а на враните съм заповядал да те хранят там. И той отиде и стори според словото Господне; отиде и остана при поток Хорат, който е срещу Йордан. И враните му донасяха хляб и месо сутрин, хляб и месо вечер; а пиеше от потока. 

След няколко време потокът пресъхна, понеже нямаше дъжд за земята. И биде слово Господне към него: стани, иди в Сарепта Сидонска и остани там; Аз заповядах там на една вдовица жена да те храни. И стана той, та отиде в Сарепта. Когато дойде при градските порти, ето, там една вдовица жена събира дърва. Той я повика и каза: дай ми малко вода в съд да пия. Тя отиде, за да вземе, а той завика след нея и каза: донеси ми в ръце и къс хляб. Тя отговори: жив ми Господ, Бог твой, нямам нищо печено, а имам само шепа брашно в делвата и малко дървено масло в гърнето; и ето, аз ще събера две-три дръвца, ще отида и ще приготвя това за себе си и за сина си; ще изядем това и ще умрем. А Илия ѝ рече: не бой се; върви и направи, което каза; но по-напред направи от това малка прясна пита за мене и ми донеси; а за себе си и сина си ще направиш после; защото, тъй говори Господ, Бог Израилев: брашното в делвата няма да се свърши, и дървеното масло в гърнето няма да намалее до оня ден, в който Господ ще даде дъжд на земята. 

Тя отиде и направи тъй, както ѝ каза Илия; и храни се тя и той, и домът ѝ няколко време. Брашното в делвата се не свършваше, и дървеното масло в гърнето не намаляваше, по словото на Господа, което Той изрече чрез Илия. 

След това разболя се синът на тая жена, домакинята, и болестта му беше тъй силна, че у него не остана дишане. Тогава тя рече на Илия: какво имаш ти с мене, човече Божий? Дошъл си да ми напомниш моите грехове и да умориш сина ми. А той ѝ отговори: дай ми сина си. И го взе от ръцете ѝ, отнесе го в горницата, дето живееше, и го сложи на леглото си; и викна към Господа и каза: Господи, Боже мой! нима Ти и на вдовицата, у която живея, ще направиш зло, като погубиш сина ѝ? И като се простря три пъти над момчето, извика към Господа и каза: Господи, Боже мой! да се върне душата на това момче в него! 

И Господ чу гласа на Илия, върна душата на момчето в него, и то оживя. Илия взе момчето, сне го от горницата в дома, даде го на майка му и каза: гледай, син ти е жив. Тогава жената рече на Илия: сега тъкмо узнах, че ти си човек Божий, и че словото Господне в твоите уста е истинско.


Четец: Ще се чете от Трета книга Царства (3 Цар 18:1, 17-27, 29b-41a, 41c, 44b, 42b, 45; 19:1a, 2-4a, 5-10, 15a, 16b)

След като се изминаха много дни, биде слово Господне към Илия в третата година: иди и се яви на Ахава, и Аз ще дам дъжд на земята. Щом Ахав видя Илия, рече му: ти ли си, който смущаваш Израиля? Илия му отговори: не аз смущавам Израиля, а ти и бащиният ти дом, понеже презряхте Господните заповеди и вървите по Вааловци; сега прати и събери при мене цял Израил на планина Кармил и четиристотин и петдесетте Ваалови пророци, и четиристотинте дъбравни пророци, които се хранят от трапезата на Йезавел. И Ахав прати до всички Израилеви синове и събра всички пророци на планина Кармил. Тогава Илия пристъпи към целия народ и каза: още ли ще куцате на две колена? Ако Господ е Бог, вървете след Него; ако ли Ваал – вървете след него. А народът му не отговори ни дума. И рече Илия на народа: само аз останах пророк Господен, а Ваалови пророци има четиристотин и петдесет души (и четиристотин дъбравни пророци); нека ни дадат две телета и нека си изберат едно теле, и да го разсекат и положат върху дърва, но огън да не подклаждат; аз пък ще приготвя другото теле и ще го положа върху дърва, и огън няма да подклаждам; тогава призовете вие името на вашия бог, аз пък ще призова името на Господа, моя Бог. Оня Бог, Който отговори чрез огън, Той е Бог. И целият народ отговори и каза: добре! (нека бъде тъй.) И рече Илия на Вааловите пророци: изберете си едно теле и го пригответе вие по-напред, понеже сте много; и призовете името на вашия бог, но огън не подклаждайте. И те взеха телето, което им бе дадено, приготвиха го и призоваваха името на Ваала от утринта до пладне, думайки: Ваале, чуй ни! Ала нямаше ни глас, ни отговор. И те скачаха пред жертвеника, който бяха направили. По пладне Илия начена да им се присмива и казваше: викайте по-високо, защото той е бог; може би се е замислил или е зает с нещо, или е на път, а може би и спи, – тъй ще се събуди!

И те почнаха да викат високо и по обичая си да се бодат с ножове и копия, тъй че кръв течеше по тях. Пладне мина, а те все още вилнееха тъкмо до вечерното жертвоприношение; ала не се чу ни глас, ни отговор, нито слух. (Тогава Илия Тесвиец рече на Вааловите пророци: сега се дръпнете вие, та и аз да извърша своето жертвоприношение. Те се дръпнаха и замълчаха.) Тогава Илия рече на целия народ: приближете се до мене. И всичкият народ се приближи до него. Той въздигна пак срутения жертвеник Господен. И взе Илия дванайсет камъка, тъкмо колкото са колената на синовете на Иакова, комуто Господ бе казал тъй: Израил ще бъде твоето име. И съгради от тия камъни жертвеник в името на Господа, и около жертвеника направи окоп, който побираше две сати зърна, и тури дърва (върху жертвеника), разсече телето, положи го върху дървата и каза: напълнете четири ведра вода и изливайте върху всеизгаряната жертва и дървата. (И направиха тъй.) После каза: повторете. И те повториха. И рече: направете същото трети път. И те потретиха. И водата се разля около жертвеника, а окопът се напълни с вода. Когато принасяха вечерната жертва, пророк Илия се приближи (извика към небето) и каза: Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев! (Чуй ме, Господи, чуй ме днес в огъня!) Нека познаят днес (тия човеци), че Ти един си Бог у Израиля и че аз съм Твой раб и извърших всичко по Твое слово. Чуй ме, Господи, чуй ме! Нека познае тоя народ, че Ти, Господи, си Бог и Ти ще обърнеш сърцето им (към Себе Си). И огън Господен падна и пояде всесъжение, дърва, камъни и пръст, и погълна водата, която беше в окопа. Като видя това, всичкият народ падна ничком и каза: Господ е Бог, Господ е Бог! Тогава Илия им рече: хванете Вааловите пророци, та ни един от тях да се не скрие. Хванаха ги, а Илия ги отведе при потока Кисон и там ги изкла. Илия рече на Ахава: иди, яж и пий, защото се чува шум от дъжд, (и след малко) впрегни (колесницата си) и тръгвай, да те не свари дъждът.

В това време небето потъмня от облаци и вятър, и заваля силен дъжд; Ахав пък седна в колесницата, (заплака) и тръгна за Изреел.

Ахав разказа на Йезавел всичко, що стори Илия, и как той уби с меч всички пророци. А Йезавел проводи пратеник при Илия да каже: (ако ти си Илия, пък аз Йезавел,) нека боговете ми сторят това и това и нещо повече да сторят, ако утре по това време не направя с твоята душа, каквото бе сторено с душата на всекиго от тях. Като видя това, Илия стана и замина, за да спаси живота си, и дойде във Вирсавия, която е в Юдея, и там остави слугата си; а сам отиде в пустинята на един ден път и, като дойде, седна под една хвойна и искаше да умре, думайки: стига вече, Господи, прибери душата ми, понеже аз не съм по-добър от отците си. И легна, та заспа под хвойната. И ето, Ангел се докосна до него и му каза: стани, яж (и пий). Илия погледна, и ето до възглавето му печена питка и стомна вода. Той хапна, пийна и пак заспа. Ангел Господен се върна повторно, докосна се до него и каза: стани, яж (и пий), понеже те чака дълъг път. Той стана, хапна и пийна и, като се подкрепи с тая храна, вървя четирийсет дни и четирийсет нощи до Божията планина Хорив. И влезе там в пещерата и пренощува в нея. И ето биде към него слово Господне, и Господ му каза: защо си тук, Илия? Той отговори: пламнах от ревност за Господа, Бога Саваота, защото Израилевите синове оставиха Твоя завет, разрушиха Твоите жертвеници и с меч убиха Твоите пророци; само аз останах, но и моята душа търсят да вземат.

И Господ му рече: върни се по пътя си през пустинята в Дамаск и, кога пристигнеш, помажи Азаила за цар на Сирия, а Ииуя, Намесиевия син, помажи за цар над Израиля; Елисея пък, Сафатовия син, от Авел-Мелоха, помажи за пророк вместо себе си.


Четец: Ще се чете от Трета и Четвърта книга Царства (3 Цар.19:19a, 19c, 20a, 21b; 4Цар. 2:1, 6-14)

Илия тръгна оттам и намери Сафатовия син Елисея, когато ореше. Минавайки край него, Илия хвърли кожуха си върху му. И (Елисей) остави воловете си и се затече след Илия и почна да му служи. 

В онова време, когато Господ щеше да възнесе Илия на небето във вихрушка, Илия с Елисей идеше от Галгал. И каза му Илия: „остани тука, защото Господ ме праща на Йордан.“ И Елисей каза: „жив Господ и жива ти душа! Няма да те оставя.

И тръгнаха двамата. Петдесет души от синовете пророчески тръгнаха и се спряха надалеч срещу тях, а те двамата стояха при Йордан. И взе Илия кожуха си, сви го и удари с него по водата, и тя се раздели на тъй и на тъй, и преминаха двамата по сухо. Когато преминаха, Илия каза на Елисея: „искай, каквото желаеш да ти направя, преди да бъда взет от тебе.“ Елисей отговори: „духът, който е в тебе, да бъде двойно върху мене.“ А той каза: „мъчно нещо искаш; ако видиш, как ще бъда взет от тебе, тъй ще ти бъде; ако ли не видиш, няма да бъде.

Както вървяха и се разговаряха по пътя, изведнъж се яви огнена колесница и огнени коне, и ги раздвоиха един от други, и Илия се понесе във вихрушка към небето. А Елисей гледаше и извика: „отче мой, отче мой, колесница на Израиля и негова конница!“ И вече го не видя. И хвана дрехите си, та ги раздра на две. И вдигна той на Илия кожуха, който бе паднал от него, па се върна и се спря край брега на Йордан; взе на Илия кожуха, който бе паднал от него, удари с него по водата, и каза: „де е Господ, Бог Илиев – Самият Той?“ И удари по водата, и тя се раздели на тъй и на тъй, и Елисей премина.


Сугуба ектения.


Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца, Сина и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!


Просителна ектения 


Литийни стихири, самогласни, глас 4:

Станал причастник на нетленното съединение, блажени пророче, в името на Бога, моя Спасител, с молитва раздели Йордан и премина по сухо; а когато си взет на небето в огнена колесница, ти остави двойна благодат на Елисей; затова те молим, макар и взет по тяло, не се отделяй от нас по дух и винаги се моли на Христос да се спасят душите ни.


Станал си като светозарен облак, божествени пророче, който излива дъжда на богопознанието над всички верни и изобилно напоява с виното на радостта всички, които с вяра бързат към светия ти храм; затова те молим, божествени пророче и боговидец Илия, дарувай ни победи над враговете и на душите ни голяма милост.


Подчинил тялото си на душата като на владетел, божествени пророче Илия, ти усърдно постави в сърцето си духовното извисяване като по стъпала, затова изобличи неправедния цар, като му пророкува Божия гняв, и безсрамните неправедни свещеници погуби с нож, и научи всички да пеят ясно: наистина единствен е Бог, Когото Илия проповядва.

Слава, глас 6:

О, нечестиви царски заповеди! О, пост, пълен с кръв и беззаконие! Царят заповяда пост, за да извърши убийство, и веднага уби израилтянина Навутей. А ти пророче, какво му рече? Така казва Господ: понеже неправедно уби мъж израилтянин, така и кръвта ти ще се пролее, и блудници ще се измият в кръвта ти. А ти, Христе, чрез молитвите на твоя пророк и проповедник избави душите ни от такава нечовечност, защото си Човеколюбец.


И сега: Богоро́дице, Ты еси́ лоза́:

Богородице, ти си истинската лоза, от която израсна за нас Плодът на живота; умоляваме те да се застъпиш за нас, Владичице, заедно с апостолите и всички светии, за да бъдат помилвани душите ни.


На стиховните стихири, гл. 8:

Подобен: О, пресла́внаго чудесе́:

Пречудният пророк Илия просвети душата със светлина и целият стана обожествен, а виждайки несправедливия съд на нечестивия цар, той възнегодува и изпрати Божия съд върху него като възмездие; също предаде на Божия съд безмилостната и златолюбива царица, а Ти, Христе, чрез молитвите на Твоя пророк Илия, спаси всички нас, защото си милостив.


Стих: Моисей и Аарон между свещениците и Самуил между ония, които призовават името Му, викаха към Господа, и Той ги слушаше. (Пс. 98:6)

Ти каза, пророче: докога, Господи, неправедните ще напредват по пътя си? Ти си насадил, Ти и изкорени, защото е дало плодове на беззаконие. Всъщност те самите зле ще погинат поради своето нечестие, а когато Те викат, няма да ги чуеш. Защо ми показа нечестието на законопрестъпните съдии?


Стих: Ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков. (Пс. 109:4Б)

Велики Илия, почитан сред пророците, с твоите молитви избавяй от беди и скърби, и люти нападения всички, които празнуват твоето славно взимане на небето, за да можем винаги християните да те почитаме и прославяме, преславни пророче.


Слава, глас 6: Пророче и проповедниче Христов, ти никога не си отстъпил от трона на величието и винаги стоиш до всеки болен, като служиш във висините, благославяш вселената и навсякъде си прославян; изпроси очищение за нашите души.

И сега, Богородичен: Творецът и моят Избавител, Христос Господ, като се роди от твоята утроба и облече в моята плът, освободи ме от проклятието на Адам, затова, най-чиста Дево, ние те възхваляваме непрестанно като Божия майка и Девица с ангелския поздрав: радвай се, Владичице, застъпнице, защитнице и спасение на нашите души!


Песен на Симеон Богоприемец:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, – светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израиля. (Лука 2:29-32)


Трисвятое


Тропар, глас 4:

Ангел в плът, основа на пророците, втори предтеча на Христовото пришествие, славният Илия, от небето изпрати благодат на Елисей да прогонва недъзи и да очиства прокажените, затова дава изцерение на тия, които го почитат.

Слава... и сега..., (Еже от века утаенное...)

От вечност скритата, непозната и на ангелите тайна чрез тебе, Богородице, се откри на живеещите на земята: Бог, въплътен в несливано съединение и заради нас доброволно приел кръст, чрез него възкреси първосъздадения и спаси от смърт душите ни!


Отпуст


———————————————————————-


Утринна


Бог Господь, гл. 4

Стих 1: Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е Идещият в името Господне!

Стих 2: Всички народи ме бяха окръжили, но с името Господне аз ги повалих.

Стих 3: Няма да умра, а ще живея, за да разказвам за делата Господни.

Стих 4: Камакът, Който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла, това стана от Господа и е дивно в нашите очи.

Тропар, гл. 4

Ангелът в плът, основата на пророците, вторият предтеча на Христовото пришествие, славният Илия, от небето изпрати на Елисей благодат, болести да прогонва и прокажени да очиства. Затова на тези, които го почитат, дава изцерение.

Слава... и сега..., (Еже от века утаенное...)

От вечност скритата, непозната и на ангелите тайна чрез тебе, Богородице, се откри на живеещите на земята: Бог, въплътен в несливано съединение и заради нас доброволно приел кръст, чрез него възкреси първосъздадения и спаси от смърт душите ни!


Малка ектения: Защото Твоя е властта, и Твое е царството…


Първи седален, гл. 1:

Издигнал се на огнена колесница като на ветренни криле, божествени пророче, към небето славно пътешествие днес правиш, като оставяш на Елисей двойна благодат и милост.

Слава, и сега, Богородичен:

Всички с любов прибягваме към твоята благост и те молим, Божия майко, която и след раждането се оказа наистина Дева, единствена всенепорочна, защото ние, грешните, тебе имаме за застъпница и тебе придобихме като спасение в напастите.


Малка ектения: Защото си благ и човеколюбив Бог и на Тебе възнасяме слава…


Втори седален, гл. 3:

Твоят божествен храм на всички дава неизчерпаеми изцеления, пречудни пророче, който заедно с предивния Елисей се молите на Христос да изпрати на света мир и голяма милост на хората, които ви почитат.

Слава, и сега, Богородичен:

Всеки където се спасява, натам се и насочва; и кое друго прибежище е като тебе, Богородице, закрилница на нашите души!


Полиелей и величания 

Величание:

Величаем те, свети славни Божи пророче Илия, и почитаме преславното твое издигане с огнената колесница на небесата.

Друго величание:

Величаем те, славни пророче Илия, и почитаме твоето огнено издигане по плът на небесата.

Друго величание:

Величаем те, пророче и предтечо на пришествието Господне, Илия славни, и почитаме твоето огнено издигане по плът на небесата.


Малка ектения

Свещеникът: Защото е благословено Твоето име, и величествено е Царството Ти, на Отца и Сина, и Светият Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин.


Седален след полиелея, гл. 8:

Като любител на премъдростта, всечестни пророче, ти пред всички изобличи несправедливостта на неправедния цар и го убеди да извика: наистина Бог е Един – проповядваният от Илия; така и Йезавел изобличи в кражба и златолюбие, пророче и предтечо на Христовото пришествие, великоименити Илия; моли Христос Бог да дарува прошка на греховете на нас, които славим твоето издигане на небето.

Слава, и сега, Богородичен:

Целият човешки род те ублажава като Дева и единствена между жените, която безсеменно роди Бога по плът, защото Божеството като огън се всели в тебе и като младенец кърмиш Създателя Господ, затова ангелският и човешкият род достойно славим твоето пресвято раждане и заедно ти казваме: моли Христос Бог да дарува прошка на греховете на нас, които с вяра се покланяме на твоето пресвято раждане!


Степенни (стъпални), глас 4.

Антифон 1-ви, повтаряме стиховете:

От моите младини много страсти ме нападат; но Сам Ти ме защити и спаси, Спасителю мой.

Ненавиждащите Сион, засрамете се от Господ, защото ще бъдете изсушени като трева от огън.

Слава: Чрез Светия Дух се оживява всяка душа и с чистотата свещенотайнствено се възвисява пред троичната Единица. 

И сега: От Светия Дух текат благодатните струи, които напояват за плодоносене цялото творение.


Прокимен, гл. 4, Пс.109 и 104: Ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков.

Стих: Рече Господ на моя Господ: седни от дясната Ми страна, докле туря Твоите врагове подножие на нозете Ти.


Евангелски чин. 

Дяконът: На Господ да се помолим. 

Народът: Господи, помилуй!

Свещеникът: Защото си свят, Боже наш, и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отец и Син, и Свети Дух, подобава всяка слава, чест и поклонение сега и винаги, и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание всякое Господа.

Дяконът: За да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господ Бог да помолим!

Народът: Господи, помилуй! (3)

Дяконът: Премъдрост! Да застанем прави, за да изслушаме светото Евангелие!

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеникът: Ще се чете из светото Евангелие според евангелист Марк.

Дяконът: Да внимаваме!

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


Марк 6:1-15

Иисус дойде в отечеството Си, а учениците Му Го следваха. Като настана събота, Той захвана да поучава в синагогата; и мнозина, които слушаха, с учудване говореха: откъде у Него това? Каква е тая мъдрост, която Му е дадена, че се вършат такива чудеса чрез ръцете Му? Не е ли Той дърводелецът, Марииният син, брат на Иакова, Иосия, Иуда и Симона? И не са ли тук между нас сестрите Му? И падаха в съблазън поради Него. А Иисус им казваше: пророк не бива без почит, освен в отечеството си, между сродници и у дома си. И не можеше да извърши там никакво чудо; само малцина болни изцери, като възложи ръце върху им. И се чудеше на неверието им. И ходеше по околните села и поучаваше. Като повика дванайсетте, начена да ги разпраща по двама, и им даде власт над нечистите духове. И им заповяда, нищо да не взимат за по път, освен една тояга: ни торба, ни хляб, ни пари в пояса, но да се обуват в прости обуща и да не обличат две дрехи. И рече им: ако някъде влезете в къща, оставайте в нея, докато си отидете оттам. И ако някои не ви приемат, нито ви послушат, като излизате оттам, отърсете праха от нозете си, за свидетелство срещу тях. Истина ви казвам: по-леко ще бъде на Содом и Гомора в съдния ден, отколкото на оня град. Те тръгнаха и проповядваха покаяние; изгонваха много бесове, и мнозина болни помазваха с елей, и ги изцеряваха. Цар Ирод чу за Иисуса (понеже името Му стана известно) и казваше: Иоан Кръстител е възкръснал от мъртвите, та затова стават чудеса чрез него. Други казваха: това е Илия; а други: пророк е, или като един от пророците.


50 Псалом


Слава, гл. 4: По молитвите на пророка, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

И сега: По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

Стих: Помилвай ме, Боже, по голямата Си милост и по множеството Си щедрости очисти беззаконието ми.

Стихира след 50 псалом, гл 4:

На огнена колесница върху облак си взет и в сияйна страна си преместен, Тесвиецо Илия, като засрами позорните пророци; както тях свърза с дума, така с твоите молитви развържи нашите грехове към Господ и спаси душите ни!


Литийна молитва


Канон на св. Богородица (от молитвеника) и първия канон на пророка

Гл. 2. Песен 1

Ирмос: Победна песен да запеем на Господ, защото се прослави: Той в древност чрез морето поучи народа и в него потопи фараона с цялото му войнство.

Припев: Пророче Божи, моли Бога за нас.

По достойнство се събрахме желаещите да видим огнедишащата сила на чудесата на Илия, , силата на духа на огневидния и свещен език.

Чрез действащия в тебе Дух, богоносни, отворѝ устните и усили слабия глас на недоумяващия език и ни укрепи да възпеем твоите чудеса.

Слово Божие, Ти даваш повече от естественото на тези, които се покоряват на Твоите свети заповеди, и с Духа подчиняваш дверите на дъжда, като правиш словото действащо.

Богородичен: Да възпеем с победна песен Господ, роден от Дева и обновил света, чрез нея дарувал ни божествен живот, защото се прослави.

Песен 3. 

Ирмос: Като ме утвърди на камъка на вярата, отвори устата ми против враговете ми, развесели се духът ми, когато пее: няма по-свят от нашия Бог и няма по-праведен от Тебе, Господи!

Припев: Пророче Божи, моли се за нас.

Изрядният Угостител, Който накара враните да те гощават, пророче, е единственият, Който насища всяко живо същество, към което благоволи, затова всички Му казваме: Ти си нашият Бог и няма друг по-свят от Тебе, Господи!

Благодатта на Благодетеля и Наставника чрез неизказания Му промисъл нахрани вдовицата и пророка; на Него всички казваме: Ти си нашия Бог и и няма друг по-свят от Тебе, Господи!

Затворил дъждовните облаци да не валят, ти направи да не свършва остатъкът от храната на Сарептянката и се молеше: няма друг по-свят от Тебе, Господи!

Богородичен: От века единствена повече от всички човеци си се сподобила с велики неща, дори свръх естеството, защото прие в утробата си Бог, Когото цялото творение не може да вмести, и Му даде плът; затова с вяра те почитаме като Богородица.

Малка ектения

Свещеникът: Защото Ти си нашият Бог и на Тебе слава възнасяме…


Седален, гл. 8, по Премудрости:

Да възхвалим с песни, всички верни, извора на чудеса, украшението на апостолите, Илия Тесвиеца, който с плътта си, макар и неумрял, като мъртъв ни уверява във възкресението на мъртвите; затова, като има дръзновение към Бога, дава изцерения на просещите с вяра и усърдно се моли на Христос да дари прошка на греховете на тези, които с любов празнуват неговата свята памет.

Слава, и сега, Богородичен:

Пострадах от различни нападения на видими и невидими врагове, обхванат съм от бурята на безчислените ми съгрешения и като към топла защита и мой покров, чиста, прибягвам към пристанището на твоята благост; затова, пречиста, моли се усърдно на безсеменно Въплътилия се от тебе за всички твои раби, които непрестанно ти се молят, Богородице пречиста, като винаги Го молиш да дарува прошка на греховете на заслужено възпяващите твоята слава.

Песен 4

Ирмос: Чух, Господи, вестта за Твоя промисъл и Те прославих, единствен Човеколюбче.

Припев: Пророче Божи, моли Бога за нас.

Ти, мъдри пророче, отсече плевелите на злото и посади добродетелите, затова те прославяме.

Вдовицата, която те хранеше, те упрекна за смъртта на детето си, пророче, и те подтикна да го възкресиш.

Ти даде детето на майка му живо, след като му вдъхна три пъти, ясно показвайки славата на Троицата.

Колко много си се разпалил, пророче, изгарящ с Божествен огън и ревност, като изобличи царя, който извърши беззаконие.

Богородичен: Молим тебе, Чистата, която безсеменно зачена Бога, винаги да се молиш за своите раби.

Песен 5

Ирмос: Подателю на светлината и Творецо на вековете, настави ни в светлината на Твоите заповеди, защото освен Тебе друг бог не знаем.

Припев: Пророче Божи, моли Бога за нас.

Отеческият закон те показа като най-истински ходатай, чудотворец, който променя природата на стихиите, Илия, и сред водата изгори свещената жертва.

Преподобни, като служител на истината ти силно посрами скверните пророци (на Ваал), всеблажени Илия, и ясно показа силата на Троицата.

Ти служеше като свещеник с благодатни думи, Илия, разпалван от ревност като с огън, и с твоите невинни ръце пожертва нечестивите свещеници.

Богородичен: На тебе, родилата Христос, Създателя на всичко, пеем: радвай се, Чиста; радвай се, родила за нас Светлината; радвай се, защото ти вмести невместимия Бог.

Песен 6

Ирмос: Погълна ме бездната на съгрешенията, но като пророк Йона, Господи, Господи, изведи от тлението моя живот.

Припев: Пророче Божи, моли Бога за нас.

Стълб на благочестието и чист по живот си бил, чудни и богоносни Илия, учителю на чистотата и подражателю на ангелите.

Ти се изплаши от гнева на жената, която уби пророците (Йезавел), и избяга, та се скри, чудни Илия, който можеш да спреш и да пуснеш дъжда.

Като преклони колена, издигна възвишеното окото на ума, с молитвата си направи изключително чудо и напои земните бразди с порой.

Богородичен: Къпината на Синай те предсказа, когато попадна в огъня и не изгоря, Майко винаги-Дево, всевъзпявана Богородице Марийо.


Малка ектения

Свещеникът: Защото Ти си Цар на мира и Спасител на нашите души, и на Тебе слава възнасяме…


Кондак: Пророче и провидче на великите Божии дела, Илия великоименити, който с думата си спря дъждовните облаци, моли за нас единствения Човеколюбец.

Икос: Възмути се и се разгневи пророк Илия, като видя голямото беззаконие на хората и безмерното човеколюбие на Бога. и изрече сурови думи към Милостивия, като извика: разгневи се,  най-праведни Съдия, срещу отметналите се от Тебе; но сърцето на Благия (Бог) никак не пожела да накаже тези, които се отмятат от Него, защото единственият Човеколюбец винаги очаква тяхното покаяние.

В двадесетия ден на този месец празнуваме огненото издигане на небесата на св. пророк Илия Тесвиец. По неговите молитви, Христе Боже наш, помилвай ни и ни спаси! Амин.

Песен 7

Ирмос: Неопалимата къпина на планината и покритата с роса халдейска пещ ясно те предизобразиха, Богоневесто, защото божествения невеществен Огън ти неопалимо прие във веществената си утроба, затова ние пеем на Родения от тебе: благословен си, Боже на нашите отци!

Ти странно се облече в сила от Бога и беше хранен четиридесет дни, дивни Илия, и премина дългия път, затова в (планината) Хорив ти игра и пя: благословен си, Боже на нашите отци!

Заради ревността ти за Вседържителя Бог, Илия, Господ ти се яви като лека и приятна хладнина, а не в бурен вятър, нито в земетръс, ни в страшен огън, затова пеем на кроткия Иисус: благословен си, Боже на нашите отци!

Като великия Мойсей ти се удостои с богоявления и пророчества, чрез Духа помазваше пророци и царе, дивни Илия, и като видя Христовата слава на Тавор, запя: благословен си, Боже на нашите отци!

Богородичен: За обнова на човеците, Пречиста, ти свръхестествено безсеменно роди по плът във времето безначалния и предвечен Господ, Сина на Отец, Който е мъдрост и сила, затова казваме на Родения от тебе: благословен си, Боже на нашите отци!

Песен 8

Ирмос: Неуморимият огън, поглъщащ безброй неща, се изплаши от непорочните като душите им тела на благочестивите юноши и отстъпи, безспирният пламък утихна и се извиси венчият химн: всички дела, възпявайте Господ и Го превъзнасяйте през всички векове.

След изобличението от пророка (цар) Ахав заслужено си навлече подобаващо погубване на рода като възмездие за скверната убийствена омраза, а тесвѝтецът от своето огнедишащо сърце изпя на Жизнодавеца тази песен: всички дела, възпявайте Господ и Го превъзнасяйте през всички векове.

Огън заваля от небето, Илия, и погълна два пъти по петдесет войници, изпратени срещу тебе, изрядния Божи служител, защото на Този, Който притежава вечно живия живот, ти пееше песента: всички дела, възпявайте Господ и Го превъзнасяйте през през всички векове.

Христос, свръхестествената рожба на Девата, на Тавор в Своята плът яви на тебе, израсналия в чистота, непостижимата светлина на Божеството и те показа посветен в божественото Си въплъщение, затова казваш: всички дела, възпявайте Господ и Го превъзнасяйте през всички векове.

Богородичен (различен от гръцкия): Утробата на Божията майка се оказа пребогата, тъй като прие в пълнотата на плътта Словото, Което, съединено с нея, прие човешки лик, а тя стана град на Божията ипостас, в който благоволи да живее Вишният, Комуто пеем: всички дела, възпявайте Господ и Го превъзнасяйте през всички векове.

Песен 9

Ирмос: Преди да изгрее слънцето, при нас дойде в плът Бог, като се въплъти неизказано от девическата утроба, затова величаем като Богородица тебе, благословената и всечистата.

Тесвитецът водеше необичаен за хората живот на земята, с кожуха си пресече Йорданските води, като въздушен колесничар пое пътя към небето, странно издигнат от Духа.

Запален от ревност за благочестието, тесвиецът беше взет на огнена колесница, а кожухът му падна и Елисей, като го облече, не остана скрит, но прие Божията благодат.

Боговидецът тесвиец заедно с Мойсей видя на Тавор откровението на въплътения Господ, Вседържителя, каквото око не е виждало, ухо не е чувало и на сърцето на земни човеци не е идвало (1 Кор.2:9).

Богородичен: Величаем те, Богородице, която отмени суровата древна отсъда и възстанови прамайката (Ева), която си мост към Създателя и причина да се помири човешкият род с Бога.


Катавасии, гл. 4: Отвèрзу устà моя.

Песен 1

Ще отворя устата си и ще се изпълнят с Дух (Свети), и ще произнеса дума за царицата майка, ще се явя светло тържествуващ и с радост ще възпея нейните чудеса.

Песен 3

Богородице, жив и изобилен изворе, духовно укрепи в твоята божествена слава събралите се в хор твои певци и ги удостой с венци на славата.

Песен 4

Пребожественият Иисус, Който стои в славата на божествения престол, дойде на лек облак чрез нетленната длан – Божията майка и спаси тия, които казват: Христе, слава на Твоята сила.

Песен 5

Всички се удивиха на твоята божествена слава, защото ти, Дево, която не си изпитала брак, зачена в утробата си Бога на всичко и роди Безначалния Син, като даваш мир на всички, които те възпяват.

Песен 6

Богомъдри, като честваме тоя божествен всепочитан празник на Божията майка, елате да приветстваме и славим Бог, Който се роди от нея.

Песен 7

Богомъдрите отроци не почетоха творението вместо Твореца, но мъжествено пренебрегнаха огнената заплаха и с радост пееха: благословен си, препрославени Господи и Боже на нашите отци!

Песен 8

Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Благочестивите отроци бяха спасени в пещта от Богородичната рожба, което тогава беше предобразувана, а сега е действителна; тя подбужда цялата вселена да ти пее: всички твари, възпявайте Господ и Го превъзнасяйте през всички векове. 


Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!

Честнейшую херувим 

Народът: (речитативДушата ми величае Господ и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека. 

9-та песен от катавасиите 

Нека всеки човек се зарадва, просвещаван от Духа, а безплътните по естество духовни същества да тържествуват, като почитат свещения празник на Божията майка и казват: радвай се, всеблажена Богородице, чиста Вечнодево!


Малка ектения

Свещеникът: Защото Тебе хвалят всички небесни сили и на Тебе въздаваме слава, на Отец и Син, и Свети Дух сега и винаги, и во веки веков.


Светилен: 

Илия, светлината те показа колесничар на огнена четириконна колесница и небошественик, като въобще не те изгори, защото ти със земния си език привлече огън свише и пресуши дъжда.

Слава: Възнесе се в небесните селения на огнена колесница и сега, когато си близо до Светлината, дай свръхестествена светлина на нас, които виждаш, че с вяра почитаме твоята памет.

И сега: Ти си била причината Бог да даде благà на света, Богородице, но и сега моли добросърдечния Бог за общото спасение.


Хвалитни стихири на 6, гл. 8:

Всякое дихание

Всичко, що диша, да хвали Господ. Хвалете Господ от небесата. Хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.


Стих: Да извършат над тях писания съд, тая чест е за всички Негови светии. (Пс. 149:9) 


Когато ти, дивни пророче, чрез добродетели и чист живот се отдаде на Бога, получи власт и преценяваше създанията, по твоя воля затваряше дъждовните облаци, спускаше огън от небето и погубваше нечестивците; моли да се спасят душите ни!

Стих: Хвалете Бога в Неговата светиня, хвалете Го в крепостта на силата Му. Пс.150:1

Разпален от ревност по Господ, ти сурово изобличи беззаконните царе, жестоко изби скверните свещеници, странно запали огън сред водата, необичайна храна дари и с кожуха си пресече водите на Йордан; моли да се спасят душите ни!

Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. Пс.150:2

Когато ти, пророче, показа, че наистина на земята може да има небесен живот, ти обогати своя живот, с твоето вдъхване възкреси мъртвото момче, извън смъртта живееш в по-хубав живот, седнал на огнена колесница и вдигнат във висините; моли да се спасят душите ни!


Други стихири. Гл. 1, самогласни.

Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. Пс.150:3

Ревностният Илия и победителят над страстите днес е носен във въздуха, първи посветен във всемирното спасение; с каква дивна слава се сподоби отиващият на небето пророк, който е изрядно украшение за пророците! С добри дела той се показа ангел в плът и безплътен човек. Нека го похвалим и кажем: застъпи се за нас, мъдри, в съдния ден!

Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс. 150:4)

С духовни песни всички да възхвалим Христовите пророци: Илия Тесвиеца, небошественика, и Елисей, който чрез кожуха получи от Бога двойна благодат; те се показаха най-светли светилници на вселената и се молят непрестанно за нашите души.

Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс. 150:5-6)

С песни на Давид да почетем, верни, Господния пророк Илия Тесвиеца, пресветъл ревнител, който с думата си затвори небето, сякаш е кожа, и плодородната земя направи неплодна. О, преславно чудо! Земен човек не даде на небето да вали. О, чудо! Тленен човек се облече в нетление и се понесе в небето на огнена колесница, с кожуха си дари на Елисей двойна благодат, царя изобличи, и непокорните хора с глад разори, всички скверни свещеници посрами и с дума възкреси сина на вдовицата; по неговите молитви, Христе Боже наш, запази в мир православния наш народ и му дай победи над враговете.

Слава, гл. 8:

Вярващи, нека с песни почетем върховните пророци и всесветли светилници на вселената, Илия и Елисей, и радостно да извикаме към Христос: добросърдечни Господи, по молитвите на Твоите пророци, подай на Твоя народ прошка на греховете и много милости.

И сега: Владичице, приеми молитвите на твоите раби и ни избави от всяка нужда и печал.


Велико славословие


Тропар, гл. 4

Ангелът в плът, основата на пророците, вторият предтеча на Христовото пришествие, славният Илия, от небето изпрати на Елисей благодат, болести да прогонва и прокажени да очиства. Затова на тези, които го почитат, дава изцерение.


На Литургията

Евангелие Лука 4:22-30

По това време всички Му засвидетелствуваха, и се чудеха на благодатните Му думи, които излизаха от устата Му, и казваха: не е ли този Иосифовият син? Той им рече: навярно ще Ми кажете поговорката: лекарю, изцери се сам; направи и тук, в твоето отечество, онова, което чухме, че е станало в Капернаум. И рече: истина ви казвам: никой пророк не е приет в отечеството си. Наистина ви казвам: много вдовици имаше в Израиля в дните на Илия, когато беше затворено небето три години и шест месеца, тъй че настана голям глад по цяла земя; и нито при една от тях не бе пратен Илия, а само при вдовицата в Сидонска Сарепта; тъй също много прокажени имаше в Израиля при пророк Елисея, и нито един от тях не се очисти, освен сириецът Нееман. Като чуха това, всички в синагогата се изпълниха с ярост; и станаха, та Го изкараха вън от града и заведоха навръх рътлината, на която бе построен градът им, за да го блъснат надолу. Но Той премина посред тях и си отиде.


Причастен: Въ память вечную будетъ праведникъ.


МОЛИТВА към СВЕТИ ПРОРОК ИЛИЯ

Пред иконата на пророка: 

  О, прехвални и пречудни Божи пророче Илия, просиял на земята с равноангелско житие, пламенна ревност по Вседържителя Господ Бог и преславни знамения и чудеса и поради голямото Божие благоволение към тебе свръхестествено взет в плът на огнена колесница на небето, ти се сподоби да беседваш с преобразилия се на Тавор Спасител на света и непрестанно пребъдваш в райските селения и стоиш пред престола на небесния Цар! Чуй нас, грешните и непотребни, които в този час стоим пред твоята света икона и усърдно прибягваме към твоето застъпничество. Моли за нас Човеколюбивия Бог да ни даде дух на покаяние и съкрушение за нашите грехове и със Своята всесилна благодат да ни помогне да оставим пътя на нечестието и да преуспяваме във всяко добро дело; да ни укрепи в борбата с нашите страсти и похоти; да насади в сърцата ни дух на смирение и кротост, дух на братолюбие и незлобие, дух на търпение и целомъдрие, дух на ревност за славата Божия и за спасението на ближните. Изкорени с твоите молитви, пророче, злите обичаи на света и най-вече гибелния и разложителен дух на този век, който заразява християните с неуважение към божествената православна вяра, към правилата на светата Църква и към Господните заповеди, с непочитание към родителите и властите, и тласка хората в бездната на нечестието, разврата и погибелта. С твоето ходатайство отвърни от нас, пречудни пророче, праведния Божи гняв и избави всички градове и села в нашето Отечество от бездъждие и глад, от страшни бури и земетресения, от смъртоносни епидемии и болести, от нашествия на врагове и междуособни войни. Укрепи с твоите молитви нашите власти в големия и многотруден подвиг на управлението на народа, помагай им във всички добри дела и начинания за въдворяване на мир и правда в нашата страна. Подкрепяй христолюбивото войнство в борбата с нашите врагове.

Изпроси, пророче Божий, свята ревност по Бога на нашите пастири, сърдечна грижа за спасението на пасомите, мъдрост в учението и управлението, благочестие и твърдост в изкушенията, измоли безпристрастност и безкористност на съдиите, правота и състрадание към обидените, на всички началстващи – грижа за подчинените, покорство и послушание към властите и усърдно изпълнение на своите задължения, та като поживеем така в мир и благочестие в този век, да се удостоим да станем участници във вечните блага в царството на нашия Господ и Спасител Иисус Христос, на Когото подобава чест и поклонение с безначалния Негов Отец и с Пресветия Дух във вечни векове. Амин.

No comments:

Post a Comment