Tuesday, 14 June 2022

Неделя на всички светии

Първа неделя след Петдесетница –

 на всички светии


Вечерна

(съчетава се с възкресната служба на 8 глас от Октоиха)


Господи, воззвах (Пс. 140:1-2), стихири на 10, глас 8:

Господи, извиках към Тебе, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, извиках към Тебе, побързай към мене; чуй моя глас, когато Те призовавам, чуй ме, Господи! 

Да се възнесе молитвата ми пред Тебе като тамян, издигането на ръцете ми да бъде като вечерна жертва, чуй ме Господи!


Възкресни стихири, глас 8.

Стих: Изведи от тъмница душата ми, за да славя Твоето име! (Пс. 141:7А)

На Тебе, Христе, принасяме вечерна песен и словесна служба, защото си благоволил да ни помилваш чрез възкресението. 


Стих: Около мене ще се съберат праведните, кога ми сториш благодеяние. (Пс. 141:7Б)

Господи, Господи, не ни отхвърляй от лицето Си, но благоволи да бъдем помилвани чрез възкресението.


Стих: От дън душа викам към Тебе, Господи. Господи, чуй гласа ми. (Пс. 129:1-2А)

Радвай се, свети Сионе, майко на църквата и Божие жилище, защото ти първи прие прощение на греховете чрез възкресението. 

От св. патр. Анатолий, същия глас

Стих: Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми. (Пс. 129:2Б)

Словото, родено от Бог Отец преди времето и въплътило се в последните времена от непозналата брак (Дева), доброволно претърпя кръстна смърт и чрез Своето възкресение спаси умъртвения в древност човек.


Стих: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс. 129:3-4А)

Славим Твоето възкресение от мъртвите, Христе, чрез което си освободил Адамовия род от мъченията на ада и като Бог дари на света вечен живот и велика милост.


Стих: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. (Пс. 129:5)

Слава на Тебе, Христе Спасителю, Единороден Син Божи, Който беше прикован на кръста и на третия ден възкръсна от гроба!

Стихири на светците, глас 6:

Стих: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс.129:6)

Духовните проповедници, учениците на Спасителя, чрез вярата станаха инструменти на Светия Дух и се разпръснаха по краищата на земята, сеейки православно свещената проповед; чрез божественото земеделие и благодат от нея процъфтяха войнствата на мъчениците, изобразяващи честните Христови страдания чрез многообразни рани от изтезания и огън; те с дръзновение се молят за нашите души.

Стих: Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс:129:7-8)

Разпалвани от огъня на любовта Господня, свещените мъченици презряха огъня и възпламенявайки се като божествени въглени в Христа, изгориха като бурен надменната лъжа; те затвориха устите на зверовете чрез свещени призовавания; прекланяйки глави под меча, посякоха цялото вражеско опълчение и търпеливо проливайки потоци своя кръв, напоиха Църквата, просвещавана от вярата.

Стих: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс.116:1)

Сражаващи се със зверове, удряни с меч, разкъсвани от шипове, с отсечени ръце и изтезавани, безпощадно изгаряни от веществен огън, пробождани, насичани на части, непреклонните мъченици всичко претърпяха с най-голяма твърдост, предвиждайки бъдещия покой, нетленните венци и славата на Христа, Комуто с дръзновение се молят за нашите души.

Стих: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня пребъдва вечно. (Пс.116:2)

Пострадалите с вяра по всички краища – апостоли, мъченици, богомъдри свещеници, свети жени, свещено събрание, нека да възхвалим както подобава със свещени песни, защото те – земните се съединиха с небесните и чрез страданията по благодатта Христова получиха безстрастие; и сега ни озаряват като най-светли звезди, молейки се с дръзновение за нашите души.

Слава, на светците, глас 6: Божествен събор на мъчениците, основание на Църквата, изпълнение на благовестието, вие на дело изпълнихте словата на Спасителя, защото чрез вас отворените против Църквата врати на ада се затвориха, проливането на кръвта ви изсуши идолските жертви и заколението ви породи църковната пълнота; вие удивихте безплътните ангели и предстоите като венценосци пред Бога; молете Го непрестанно за нашите души.

И сега, първи Богоpодичен (догматик): Небесният Цар поради човеколюбие се яви на земята и живя кред хората, а освен че прие плът от чистата Дева и се роди от нея, заедно с това е единствен Син, двоен по природа, но не по личност, затова наистина Го признаваме за съвършен Бог и съвършен Човек и изповядваме Христос, нашия Бог; Него моли, безмъжна майко, да помилва нашите души!


Вход с кадилница.

Дяконът: Премъдрост. Да застанем прави!

Свете тихий - от Св. Софроний, патр. Йерусалимски

Хор: Тиха светлина от светата слава на Безсмъртния, Светия и Блажения Небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Отца, Сина и Светия Дух – Бога. Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове. Затова и светът Те слави.


Прокимен, Пс. 92

Дяконът: В премъдростта да внимаваме. Вечерен прокимен на гл. 6.

Господ царува; облечен е с величие. 

Стих: Облечен е Господ с могъщество и препасан.

Стих: Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати. 

Стих: Твоят престол е утвърден открай време. Ти си вечен. (стихове 1-2)


Четения

Пророчества на Исаия чтение. (43:9-14)

Така казва Господ: нека всички народи се съберат наедно, и се съединят племената. Кой измежду тях е предсказал това? Нека обадят, какво е било отначало; нека представят свидетели от себе си и да се оправдаят, за да може да се чуе и каже: наистина! А Мои свидетели, казва Господ, сте вие и Моят раб, когото избрах, за да знаете и да Ми вярвате, и да разберете, че това съм Аз: преди Мене нямаше бог, и подир Мене не ще има. Аз, Аз съм Господ, и няма спасител освен Мене. Аз предрекох и спасих, и възвестих; а другиго нямате, и вие сте Мои свидетели, че Аз съм Бог, казва Господ; от начало на дните Аз съм същият, и никой не ще избави от ръката Ми; Аз ще направя, и кой ще отмени това? Тъй казва Господ, вашият Изкупител, Светият Израилев: за вас проводих у Вавилон и съкруших всички заворки и халдейци, които се славеха с кораби.


Премъдрост Соломонова чтение. (3:1-9)

Душите на праведните са в Божия ръка, и мъка няма да ги докосне. В очите на неразумните те минаваха за умрели, и краят им се считаше за погибел, и заминаването им от нас – унищожение; но те си пребъдват в мир. Защото, макар в очите на хората и да се наказват, тяхната надежда е пълна с безсмъртие. И бидейки малко наказани, те ще бъдат много облагодетелствувани, защото Господ ги е изпитал и ги е намерил достойни за Него. Той ги е изпитал като злато в горнило и ги е приел като най-съвършена жертва. Когато им се въздава, те ще блеснат като искри, които лазят по стърнище. Ще съдят племена и ще владеят над народи, а над тях ще царува Господ вовеки. Които се Нему надяват, ще познаят истината, и верните в любовта ще пребъдат у Него; защото благодат и милост има за светиите Му и промисъл за избраниците Му.


Премъдрост Соломонова чтение. (5:15-6:3)

Праведниците живеят довека; наградата им е у Господа и грижата за тях у Вишния. Затова те ще получат царство на славата и венец на красотата от ръката на Господа, защото Той ще ги закрили с десницата и ще ги защити с мишцата. Той ще вземе за всеоръжие – Своята ревност, и ще въоръжи тварите за отмъщение на враговете; ще облече за броня правдата, и ще Си наложи за шлем – нелицеприятния съд; ще вземе за непобедим щит – светостта; строгия Си гняв ще изостри като меч, и светът ще се опълчи с Него против безумците. Ще захвъркат праволучни светкавични стрели, и от облаците, като от силно опнат лък, ще полетят в лучата, и като от каменометно оръдие с ярост ще се изсипе град; ще възнегодува против тях морската вода, и реките свирепо ще ги издавят; ще въстане против тях духът на силата и ще ги разнесе като вихър. Тъй беззаконието ще опустоши цялата земя, и злодеянието ще катурне престолите на силните. Затова, слушайте, царе, и разберете, научете се, съдии от земните краища! Внимавайте, вие, които владеете множествата и които се гордеете пред народите! От Господа ви е дадена властта, и силата – от Вишния, Който изследва делата ви и изпитва намеренията.


Сугуба ектения


Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца, и Сина, и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!


Литийни стихири, глас 1:

В единството на вярата, нека почетем всемирното тържество на тия, които от века благоугодиха Богу: свещения сонм на патриарсите и пророците, украшението на апостолите, събранието на мъчениците, похвалата на постниците; паметта на всички светии нека духовно да празнуваме, защото те се молят непрестанно да се дари мир на света и велика милост за душите ни.

Елате, всички верни, всеславната памет на всички светии в псалми и химни и песни духовни да възхвалим; Кръстителя на нашия Спасител, апостолите, пророците и мъчениците, йерарсите, учителите и преподобните, подвижниците и праведните, и боголюбивото събрание на светите жени, облажавайки достойно, нека единодушно да речем: „Преблаги Христе Боже наш, по техните молитви дай мир на Твоите църкви, на благочестивите царе – победи над враговете и на нашите души – велика милост!“

Елате всички духовно да се възвеселим в деня, когато спомняме светците, защото ето той настъпи, принасяйки ни обилно умножаващи се духовни дарове. Затова с радостен глас и чиста съвест да възкликнем, казвайки: „Радвайте се, събрания на пророците, възвестили на света пришествието Христово и предвидели далечното като близко! Радвайте се, апостолски ликове, които уловихте народите в мрежи и станахте ловци на човеци! Радвай се, събор на мъчениците, събран от краищата на земята в едната вяра, за която претърпя страдания и мъки и прие венец съвършен! Радвайте се, множества на отците, които с пост изнурихте телата си и умъртвихте плътските страсти! Окриляйки ума си с божествена любов, вие се въздигнахте на небесата и радвайки се с ангелите, възприехте вечните блага. Но о, пророци, апостоли и мъченици с постниците! Усърдно молете увенчалия ви Бог да се избавим от невидимите и видимите врагове ние, които с вяра и любов винаги почитаме вашата честна памет!“

Слава, глас 5: Нека се сберем на сегашното тържество, верни, защото и нам се предлага духовната трапеза и тайнствената чаша, изпълнена със сладки ястия – радостта от добродетелите на мъчениците. Защото те, търпеливи по душа, събрани от краищата на земята от всяка възраст, бяха мъчени с различни телесни страдания и принесоха на Бога духовна жертва; едни – с посечени глави, други – раздирани по гърбовете, а трети – с отсечени ръце и всички телесни членове; така всички светии заедно станаха съобщници на Христовите страдания. Но, Господи, Който в награда за мъченията ги дари с венци, сподоби ни да следваме в живота си по техните стъпки, като Човеколюбец!

И сега, Богородичен, глас 5: Дево, почитана от всички, ти си храм и врата на палата и престола на Царя, през която моя Избавител, Господ Христос, се яви на спящите в тъмнина (мъртвите), бидейки Слънце на правдата, искаше да просвети създадените по Свой образ със Своя ръка. И така Всевъзпявана, като имаш майчино дръзновение към Него, непрестанно се моли да се спасят нашите души.

Сугуба ектения (ако има благославяне на хлябове)

Богородице Дево, радуйся

Благославяне на хлябовете


Просителна ектения


На стиховните стихири, възкресни, гл. 8:

На кръста се издигна Ти, Иисусе, Който слезе от небето, и отиде на смърт Ти, безсмъртният Живот, Който си истинска Светлина за тези в тъмнината, и възкресение, и просвещение за всички паднали, и наш Спасител, слава на Тебе!


Стих: Господ царува; Той е облечен с величие. (Пс. 92:1A)

Да възхвалим Христос, Който възкръсна от мъртвите, защото прие душа и тяло, но със страданието Си ги отдели едно от друго: с пречистата Си душа слезе в ада, който и плени, но святото тяло на Изкупителя на нашите души не изпита тление в гроба.


Стих: Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати. (Пс. 92:1Б) 

С псалми и песни прославяме Твоето възкресение от мъртвите, Христе, чрез което Ти ни освободи от мъченията на ада и като Бог ни дари вечен живот и голяма милост.


Стих: На Твоя дом, Господи, подобава светост през дълги дни. (Пс.92:5) 

Владико на всичко, непостижими Творче на небето и земята, като пострада на кръста, Ти ми даде безстрастие, а като прие погребение и възкръсна в слава, с всесилната Си ръка възкреси със Себе Си Адам; слава на Твоето възкресение на третия ден, с което ни дари вечен живот и прошка на греховете, защото само Ти си добросърдечен.


Слава, на светците, глас 6: Елате, верни, днес да се съберем и благоговейно да възтържествуваме, почитайки преславната и свещена памет на всички светии с думите: „Радвайте се, славни апостоли, пророци, мъченици и йерарси! Радвайте се, събори на преподобните и праведниците! Радвайте се, ликове на светите жени, и молете Христа за света, да ни дари победи над враговете и на душите ни велика милост!“

И сега, Богородичен: Творецът и мой Избавител, Христос Господ, Всечиста, се роди от твоята утроба, облечен в плът като мене; Той освободи Адам от проклятието, затова, най-чиста Дево, като Божия майка и наистина Девица ние непрестанно те възхваляваме с поздрава на ангела: радвай се, Владичице, застъпница, защитница и спасение на нашите души!


Песен на Симеон Богоприемец:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, – светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израиля. (Лука 2:30-32)


Трисвятое

 

Възкресен тропар, гл. 8: 

От висините слезе, Добросърдечни, прие тридневно погребение, за да ни освободиш от страдания. Живот и възкресение наше, Господи, слава на Тебе!

Слава на светците, глас 4:

Твоята Църква като с багреница и висон се украси с кръвта на Твоите мъченици по целия свят. Чрез тях тя Ти вика: „Христе Боже, изпрати на Твоите люде щедростите Си, дай мир на Твоя народ и на душите ни велика милост.“ 

И сега, Богородичен: Еже от века утаеное 

От вечност скритата, непозната и на ангелите тайна чрез тебе, Богоро­дице, се откри на живеещите на земята: Бог се въплъти в неслитно единство и заради нас доброволно прие кръст, чрез който възкреси първосъздадения и спаси от смърт душите ни.


———————————————-


УТРИННА СЛУЖБА

 

Бог Господ, гл. 8

Пс. 117

  Стих 1. Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е Идещият в името Господне.

  Стих 2. Oбсадиха ме, обиколиха ме, но с името Господне аз ги повалих.

  Стих 3. Няма да умра, но ще живея и ще разгласям делата Господни.

  Стих 4. Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла: това е от Господа, и е дивно в очите ни.


Възкресен тропар, гл. 8: 

От висините слезе, Добросърдечни, прие тридневно погребение, за да ни освободиш от страдания. Живот и възкресение наше, Господи, слава на Тебе!

Слава на светците, глас 4:

Твоята Църква като с багреница и висон се украси с кръвта на Твоите мъченици по целия свят. Чрез тях тя Ти вика: Христе Боже, изпрати на Твоите люде щедростите Си, дай мир на Твоя народ и на душите ни велика милост.

И сега, Богородичен: Еже от века утаеное 

От вечност скритата, непозната и на ангелите тайна чрез тебе, Богоро­дице, се откри на живеещите на земята: Бог се въплъти в неслитно единство и заради нас доброволно прие кръст, чрез който възкреси първосъздадения и спаси от смърт душите ни.


Малка ектения: Възглас: Защото Твоя е властта и Твое е царството…


Първи седален, гл. 8:

Ти си възкръснал от мъртвите, Животе на всички, и светъл ангел на жените заяви: „Спрете да плачете, а благовестете на апостолите! Възкликнете с песни, защото Господ възкреси Христос, който благосклонно като Бог спаси  човешкия род.“

Стих: Стани, Господи Боже мой, дигни ръката Си, не забравяй Твоите до край потиснати. (Пс 9:33)

Хората запечатаха гроба Ти, Спасителю, но ангелът отвали камъка от входа му, жените видяха Възкръсналия от мъртвите и те благовестиха на учениците Ти в Сион, че си възкръснал, Животе на всички, и оковите на смъртта бяха разбити; Господи, слава на Тебе!

Слава, и сега: Богородичен: гл. 8: Иже нас ради

Роден от Дева, Благий, и претърпял разпятие заради нас, Ти ограби смъртта със Своята смърт, и показа възкресението, като Бог, не презирай онези, които Си създал със собствената Си ръка. Прояви Твоето човеколюбие, Милостиви. Приеми родилата Те Богородица, която се моли за нас, и ни спаси, Спасителю, нас отчаяните.Малка ектения: Защото си благ и човеколюбив Бог и на Тебе възнасяме слава…


Втори седален, гл. 8

Облечен в бяло, Гавраил се появи светъл като светкавица на Христовия гроб и отвали камъка от входа. Голям страх обхвана Твоите стражи и изведнъж станаха като мъртви. Вие, беззаконни пазачи на гроба и печат на камъка, засрамете се, приемете, че Христос възкръсна.

Стих: Ще (Те) славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса! (Пс. 9:2)

След като наистина възкръсна от гроба, Ти заповяда на благочестивите жени да кажат на апостолите за възкресението, както е писано, а Петър се затича и дойде при гроба, видя светлината в гроба и се удиви, а като съзря само повивките да лежат без божественото Тяло в тях, повярва и възкликна: слава на Тебе, Христе Боже, Който спасяваш всички, Спасителю наш; защото си сияние на Отец!

Слава, и сега, Богородичен (О Тебе радуется): Радва се за Тебе, Благодатна, цялото творение: съборът на ангелите и човешкия род. Ти си осветен храм и словесен рай похвала на девствеността, от която Бог се въплъти и стана Младенец въпреки, че нашият Бог съществуваше преди всички векове. Защото Той сътвори от вътрешността ти престол и направи утробата ти по-обширна от небето. За теб се радва, Благодатна, цялото творение слава на тебе!


„Благословен си, Господи“, Глас 5

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби! Пс.118:12

Съборът на ангелите се удиви, като Те видя между мъртвите, а като разруши силата на смъртта, Спасителю, със Себе Си възкреси Адам и освободи всички от ада.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Блестящият в гроба ангел благовестеше на мироносиците: защо разтваряте мирото с милостиви сълзи, ученички? Вижте гробницата и разберете, че Спасителят възкръсна от гроба.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Много рано мироносиците изтичаха при Твоя гроб ридаейки, но застана пред тях ангелът и рече: „Свърши времето за ридания, не плачете, а кажете на апостолите за възкресението.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Жените мироносици ридаеха, когато дойдоха при Твоя гроб с миро, Спасителю, а ангелът ясно им заяви: защо смятате Живия за мъртъв? Той като Бог възкръсна от гроба.

Слава

Покланяме се на Отец и Неговия Син, и на Светия Дух, Свята Троица в едно същество, и със серафимите казваме: свят, свят, свят си, Господи!

И сега

Като роди Животодателя, Дево, ти избави Адам от греха, а на Ева даде радост вместо скръб, въплътилият от тебе Бог и Човек доведе към живот отпадналите от живота. 

Алилуйя, алилуйя, алилуйя, слава на Тебе, Боже! (3 пъти)


Малка ектения

Свещеникът: Защото е благословено Твоето име и е величествено царството Ти…


Ипакои, глас 8:

Жените мироносици, застанали при гроба на Животодателя, търсеха сред мъртвите безсмъртния Господ, а като получиха радостната вест от ангела, обявиха на апостолите, че е възкръснал Христос Бог, Който дава на света голяма милост.


Стъпални, глас 8: Повтаряме стиховете

Антифон 1:

От младостта ми врагът ме изкушава, възбужда ме с удоволствия; но като се уповавам на Тебе, Господи, аз го побеждавам.

Които мразят Сион, да станат като трева преди изкореняване, защото Христос ще отсече вратовете с болезнен удар.

Слава, И сега: От Светия Дух живее всичко, Той е Светлина от Светлината и велик Бог; възпяваме Го заедно с Отец и Слово.


Антифон 2:

Сърцето ми смирено да се покрие със страх от Тебе, за да не би, като се превъзнася, да отпадне от Тебе, Всемилостивия.

Който има надежда в Господ, няма да се изплаши тогава, когато Той всичко ще съди с огън и мъка.

Слава, И сега: Чрез Светия Дух всеки, който се е богоуподобил, съзерцава и предрича, върши най-големи чудеса и пее на единия Бог в Троица: Божеството има единна власт, макар и да свети с тройна светлина.


Антифон 3:

Призовах Те, Господи, чуй ме, приклони ухото Си към мене, който Ти викам, и ме очистѝ преди да ме вземеш оттук.

Всеки, който заминава при майка си – земята, ще се върне отново, за да получи мъки или почести според живота си.

Слава, И сега: Чрез Светият Дух се изразява богословието на Трисветата Единица: защото Отец е безначален, от Него преди (да съществува) времето се роди Синът и от Отец просия съпрестолният и съо̀бразен Дух.


Антифон 4:

Колко хубаво и колко приятно е братя да живеят наедно! (Пс. 132:1) За това Господ е обещал вечен живот.

Този, Който украсява полските лилии, ни заповядва да не се грижим за облеклото си.

Слава, И сега: Чрез Светия Дух, единствената причина, всичко се държи в мир, защото Той е Бог, действително Единосъщен с Отец и Син.


Прокимен, глас 8: (Пс. 145:10, 1-2)

Господ ще царува вечно; твоят Бог, Сионе, е в род и род. Стих: Хвалѝ, душо моя Господа, ще възхвалям Господ, дорде съм жив.


Два канона. Възкресен и на светците.

Канон възкресен. Глас 8:

Песен 1

Ирмос: Ти удави колесниците на фараона, когато в древността си направил чудотворен жезъла на Мойсей, и с кръстния знак си разделил морето и си спасил пешеходеца и беглец Израил, възпяващ песен на Бога.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Как може всички да не се удивим от всесилната божественост на Христос? От страстите (на Спасителя) се излива безстрастие и нетление към всички вярващи, от Неговите свети ребра винаги тече безсмъртен извор и от празния Му гроб – вечен живот.

Ангелът се яви на жените днес като славен, носещ светлите образи на присъщата невеществена чистота, в тъмнината възвестяващ светлината на възкресението, викащ: Господ възкръсна!

Богородичен: Всички поколения провъзгласяват славни неща за тебе, която вмести Бог Слово в утробата си, оставайки вечно чиста, Богородице Марийо. Затова всички те почитаме като наша най-силна след Бога застъпница.


Канон на всички светии. Глас 8.
Чието краестрочие:
Възпявам всички многоименити чинове на светците.

Припев: Всички светци, молете Бога за нас!

Като възпявам Твоите чинове на светци, моля се по техните молитви да озариш с Твоята светлина моята душа, защото Ти, Слове Божи, си непристъпната Светлина, която прогонва мрака на невежеството с Твоя блясък, светлоподателю Христе.

Когато беше издигнат на дървото, Владико, Ти привлече всички народи към познанието за Тебе и ги просвети със светлината на Светата Троица чрез светите Си апостоли, чрез които унищожи заблудата.

Твоите апостоли, Христе, се подчиниха благочестиво на законите, които Ти постави, като оставиха всичко земно, и осветиха със светлината на (Твоята) благодат цялата вселена, като евангелски Те проповядваха.


Слава: Мъчениците радостно взеха Твоя кръст и неуклонно подражаваха на светите Ти страдания, като не се изплашиха тези храбреци от заплахите на мъчителите, нито от огъня, нито от меча, нито от раните, нито пък от глада или смъртта.

И сега, Богородичен: Девите приеха мъжка храброст, Всечиста, защото неуклонно подражаваха на страданията на мъчениците и, според думите на псалома, следвайки тебе, бяха приведени към твоя Син – Царят на всичко, Дево, радвайки се в Бога.


Песен 3

Ирмос: Христе, Който премъдро утвърди в начало небесата и основа земята върху водите, утвърди и мене върху камъка на Твоите заповеди, защото никой не е свят освен Тебе, единствен Човеколюбче.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Осъден беше Адам, когато вкуси греха, но Твоето спасително страдание по плът го оправда, Христе, защото Ти не беше длъжен да претърпиш смърт, Безгрешни.

Светлина на възкресението изгря за седящите в тъмнината и сянката на смъртта, но моят Бог Иисус, чрез Своята собствена божественост, върза силния (дявола), ограби покъщината му.

Богородичен: Ти превъзхождаш всички херувими и серафими, Богородице, защото единствено ти си приела в утробата си Невместимия (в нищо) Бог, Нескверна. И затова всички вярващи винаги те възхваляваме с песни, Чиста.


На светците

Припев: Всички светии, молете Бога за нас!

Свещениците и пастирите облечени в свято свещенство, мъдро направляваха Христовата църква, и обогатени с истината свише, достойно я украсиха с поучителни слова.

Украсени с добродетелите на първия Добротворец, станахте като неизмамни звезди вие, светци, и като направихте небесна Христовата църква, я украсихте всеки по свой начин.

Слава: Подчинявайки се на Твоя закон, съборите на светците, озарени с различни добродетели, радостно наследиха небесните обители, Владико, по един или друг начин, всички те достойно изпълниха.

И сега, Богородичен: От девствена утроба си ни родила, Богомайко, Бог Слово, Който е от Бога, Когото чистите девици подобаващо на Бог възлюбиха, и подражавайки на тебе, всички открито Го последваха.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си наш Бог и на Тебе слава въздаваме…


Кондак, глас 8. Подобен: Яко начатки:

Като възкръсна от гроба, Ти възкреси умрелите и съвъзкреси Адам; Ева ликува за Твоето възкресение и до край света празнуват Твоето възкресение от мъртвите, Многомилостиви.

Икос: Като плени царството на ада и възкреси мъртвите, Дълготърпеливи, Ти срещна жените-мироносици и им донесе радост, вместо скръбта, а на Твоите апостоли възвести за знаменията на победата, мой животворящи Спасителю, и просвети творението, Човеколюбче; затова светът също се радва на Твоето възкресение от мъртвите, Многомилостиви.


Седален, глас 8.
Подобен: Премудрости Слова:

Христе Боже, ние празнуваме светата памет на праотците, отците, патриарсите, апостолите, мъчениците, пророците, светителите и Твоите преподобни, както и постниците и праведниците, и всяко име записано в книгата на живота, и ги подбуждаме към молитва, като се молим: дай мир на Твоя свят чрез тях като човеколюбив, та всички да ти пеем: Боже, Който си многопрославян в техните събрания, Ти наистина си Този, Който достойно прослави тяхната памет. 

Слава, И сега: Богородичен:

Да възпеем небесната врата, пресветата планина, светлия облак, неизгарящата къпина, словесния рай, призоваването на Ева, голямото съкровище на цялата вселена, защото в ней се извърши спасението и прощение на древните грехове, затова ѝ пеем: моли се на твоя Син, да дарува прошка на греховете на тези, които благочестиво се покланят на твоята пресвята Рожба.


Песен 4

Ирмос: Ти си моята крепост, Господи, Ти си моята сила, Ти си моята радост, Ти си моя Бог, Който не остави лоното на Отца, а посети нашата нищета, затова Ти викам заедно с пророк Авакум: слава на Твоята сила, Човеколюбче.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Ти ме възлюби много, дори когато бях враг. Със странно изливане, милостиви Спасителю, слезе на земята, като не се срамуваше от дълбочината на падението ми, и оставайки във висините на Твоята пречиста слава, Ти прослави мен, който някога бях унижен.

Кой сега не се диви, Владико, като гледа чудното дело на божествената Ти власт, Човеколюбче, Който беше разпънат на кръста – как чрез страданието смъртта беше поразена, чрез кръста се премахна тлението и чрез смъртта адът се лиши от притежанието си.

Богородичен: Ти си похвалата на всички вярващи, Безмъжна, защитаваш християните и ги приютяваш, защото си пристанище и стена. Всенепорочна, ти принасяш молби пред своя Син и спасяваш от беди тези, които с  вяра и любов те познаваме като чистата Богородица.


На светците

Твоите светии са свързани с Тебе чрез любов, и се наслаждават чисто и искрено в Тебе, като заедно с непобедимия лик на ангелите се радват в Тебе, Всевиждащия Бог и Господ на всичко.

Славни свещеномъченици, вие бяхте увенчани и с мъченическите венци като юношите (във Вавилон), и с богодейственото помазание, с което бяха украсени първите свещеници. Затова като приехте двойни венци, с Христос се вечно радвате.

Вие, богоносни, наистина чрез пост подчинихте на духа цялото плътско мъдруване, чиито неудържими стремежи с пост обезсилихте, а сега просветени със светлината на безстрастието, приехте отплата за трудовете си.

Слава: Големи мъки претърпяхте, славни мъченици, също като Христос – Първомъченика, търпеливо и достойно, сякаш в чужди тела страдахте, а сега сте наследници на Царството небесно, като изливате изцерения за верните.

И сега, Богородичен: Невесто Божия, истинска богородителко, която ни роди в тяло предвечното Слово, в Когото жените свято живяха и чрез тебе с различни страдания се украсиха, и така издигнаха падението на прамайката (Ева). 


Песен 5

Ирмос: Защо си ме отхвърлил от Твоето лице, незалязваща Светлина, и тази чужда тъмнина покри мене, окаяния? Но върни ме, и към светлината на Твоите заповеди направлявай моите пътища, моля Те.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Ти претърпя поруганията когато беше облечен в багреница преди страданията Ти, Спасителю, покривайки безславната голота на първосъздадения (Адам), и гол беше прикован на кръста по плът, Христе, като съблече дрехата на смъртта.

От праха на смъртта, Ти обнови отново моето паднало естество когато възкръсна, Христе, и го направи безсмъртно и възстанови в него твоя царски образ, блестящ в нетленен живот.

Богородичен: Като имаш майчино дръзновение към твоя Син, Всечиста, молим те да не ни презираш, а да имаш родна загриженост за нас, защото ние, християните, те имаме като единствено пред Владиката милостиво очистване.


На светите

Богоносци, като на пророци ви бе дадено да предвидите това, което искате да се удостоите, и пожелавайки с душевно благородство чист живот се очистихте, озарени от силата на Духа.

Ликът на светиите сега се прославя с Божествени дарове: всички патриарси преди Закона, пророците, апостолите, съборите на мъчениците и постниците, учителите, праведниците и свещеномъчениците.

Слава: Гледайки днес събранието на Твоите светии, Спасителю, да сияе с Твоята светлина като неугасващи светилници на благодатта, ние непрестанно възпяваме Твоето Божествено богатство и изобилие на добрините, Човеколюбче.

И сега, Богородичен: Почтените жени възлюбиха твоята предивна Рожба, хубавия живот счетоха за нищо, Всечиста, единствено Неговата светлина и божествено озарение силно пожелаха.


Песен 6

Ирмос: Очисти ме, Спасителю, защото много са моите беззакония; и ме издигни от дълбините на злините, моля. Защото извиках към Тебе, Боже на спасението ми, и ме чуй.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Чрез дървото мощно ме повали първопричинителят на злото, а Ти, Христе, като се качи на кръста, по-мощно го порази и посрами, и възкреси падналия.

Ти се смили над Сион, когато възкръсна от гроба, правейки го нов вместо стар с Твоята божествена кръв, като най-състрадателен; и сега царуваш в него во веки, Христе.

Богородичен: Да се избавим от тежки грехове чрез твоите молитви, Чиста Богородителко, и да постигнем, Пречиста, божественото просветление на неизразимо въплътения от тебе Божи Син.


На светите

Светиите Те намериха, Владико, като почитан, избран, положен крайъгълен камък в Сион, непоколебимата основа, върху която сами себе си изградиха.

С пронизването на Твоето ребро, прокапаха капки кръв, които заедно с водата обновиха света боготворно и призоваха божествения събор на всички светии, Благодетелю.

Слава: Тържествено възпяваме облака от мъченици, просветени от божествената благодат, и светещи по-ярко с багреницата на кръвта си и пурпурната краска на тяхното твърдо страдание. 

И сега, Богородичен: Всички те познаваме като истинска Божия майка, Всенепорочна, чрез която се спасява женското естество, което предварително пострада за Христос, затова беше благочестиво изпълнено с всякакви добродетели.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си Царя на мира и Спасителя на нашите души, и на Тебе слава въздаваме…


Кондак, глас 8:

На Тебе, Господи, Създателя на творението, вселената принася богоносните мъченици като първи плодове от човешката природа; по техните молитви чрез Богородица запази в траен мир Църквата Си, Многомилостиви!

Икос:

Тези, които бяха измъчвани по цялата земя и се преселиха на небесата, подражателите на Христовите страдания и вземащите нашите страдания, днес тук се събират показани като първите плодове на Църквата, но съдържащи горния образ, и пеят на Христос: Ти си моя Бог; чрез Богородица ме запази, Многомилостиви.

Синаксар: В този месец, в … ден празнуваме паметта на (виж календарчето). По техните молитви, Христе Боже наш, помилвай и ни спаси. Амин.

От Пентикостаря

(Текста от „Синаксарника“ съм сложил след Литургията)

На този ден, в неделята след Петдесетница, отбелязваме празника на всички светци навсякъде по света, в Азия, Африка, Европа и Америка, на север и юг, запад и изток.

Стихове

Възпявам всички приятели на моя Господ,

А който пожелае, нека отиде при всички тях.


Нашите свети отци постановиха да честваме настоящия празник след слизането на Всесветия Дух, като по този начин показваме, че с идването Си Всесветият Дух е действал чрез апостолите така: Той осветил и умъдрил човешките същества, които са били като нас, за да се замести отпадналият ангелски чин. Въздигнал ги и чрез Христос ги привел към Бога. Едни са постигнали това чрез свидетелство с мъчения и проливане на кръвта си, други чрез своето добродетелно житие и начин на живот, като вършат неща отвъд природата си. Защото Духът слиза под формата на огън, чието естество е насочено нагоре; докато пръстта, чието естество е насочено надолу, се издигна нагоре, тази пръст, която образува нашето естество – плътта, добавена към и направена божествена от Бог Слово, Който малко преди това беше възнесен и седна отдясно на славата на Отца. Но сега Духът също така привлича всички, които желаят, според обещанието, точно както Бог Слово беше показал делата на помирението и какъв беше краят, най-подходящ за целта Му, на Неговото идване при нас по плът и домостроителство, а именно, че Той привежда онези, които преди са били отхвърлени, към единение и приятелство с Бога – човешката природа предлага на Бога неблагодарните хора от народите като първи плодове онези, които са му били изключително угодни. Това е една от причините да празнуваме празника на Всички светии.

Втората причина е, че въпреки, че много хора са били угодни на Бога, те са били заради изключителните си добродетели, непознати на човечеството по име, или поради някаква човешка небрежност не са били записани, но въпреки това имат голяма слава в Божиите очи. Или защото мнозина са живяли след Христа в Индия, Египет, Арабия, Месопотамия и Фригия, и отвъд Черно море, дори до самите Британски острови; накратко, както на изток, така и на запад. Но не беше лесно да ги почетем подобаващо, какъвто е приетия църковен обичай, поради огромния им брой. И затова, за да привлечем помощта на всички тях, където и на земята да са били угодни на Бога, и изобщо за онези, които по-късно ще станат светци, най-благочестивите отци постановиха да празнуваме празника на Всички светии, почитайки по-ранните и по-късните, непознатите и познатите – всички, в които Светият Дух е обитавал, които е осветил.

Трета причина е тази. Трябваше светците, които се празнуват поотделно ден след ден, да бъдат събрани заедно в един ден, за да покажат, че както се подвизаваха за единия Христос и всички се подвизаваха в добродетелта, така всички те бяха подобаващо увенчани като служители на единия Бог и съставляваха Църквата, като изпълниха горния свят, като също така ни поощряват да извършим същия подвиг в неговите различни и многовидни форми, който каквато сила има с цялото си усърдие.

За всички тези светци от всяка епоха почитаният и мъдър император Лъв VI (886-912) издигна огромен и много красив храм в 896 г. Това е съвсем близо до църквата на светите апостоли, в рамките на града на Константин. Говори се, че той го построил първоначално за първата си съпруга Теофана*, която била изключително угодна на Бога, което наистина било чудо в разгара на смут в царството. (Първоначално църквата е известна като „Св. Теофана“). Когато  императорът съобщава на Църквата за намеренията си, той не успява да я накара да се съгласи с неговите желания. Тогава мъдрият император, с одобрението на цялата Църква, посвети храма, който съгради, на всички светци навсякъде по света, като отбеляза, че „Ако Теофана е светица, нека бъде причислена към всички останали светци, и заради това смятам от сега да започне да се чества този празник“.

* имп. Теофана през XIV в. се причислява към светците-покровители на българската столица и се превръща в патрон на управляващата в Търново царска фамилия. Има предположения, че ра̀ката ѝ с мощи е била в Търново.


Така беше определено този празник да се слави след всички годишни празници и той да бъде заключителния, като тяхна рамка. Устройството на Църквата и благочинието отдавна са започнали и лека полека достигнаха до добър ред, както подобава. Затова в дните на този цар (Лъв), празникът се утвърди и изобрази в чин, какъвто е до днес.

Триодът, накратко казано, съдържа в себе си с голяма прилежност, с мъдри думи това, което Бог направи за нас. Падането на дявола от небето, Адамовото престъпление и изгнание (от рая), цялото за нас домостроителство на спасението на Бог Слово, и как чрез Светия Дух отново се издигнахме на небето и така попълнихме отпадналия (демонски) чин, и чрез Когото (Дух) всички светии се познават.

Трябва да се знае, че днес празнуваме всички, които Светият Дух щедро е осветил: тоест най-висшите и освещаващи умове, а именно деветте чина: (1) предците и (2) патриарсите, (3) пророците и (4) светите апостоли; (5) мъчениците и (6) архиереите; (7) свещеномъчениците и (8) преподобномъчениците, (9) преподобните и праведниците; и всички хорове на светите жени и всички други безименни светии, включително и бъдещите. Преди всичко и във всички и с всички празнуваме най-святата от всички светии, Пресветата и несравнимо превъзхождащата ангелските чинове, нашата владичица Богородица, приснодевата Мария.

По молитвите на Твоята пречиста Майка, Христе Боже, и на всички Твои светии от всеки век, смили се и ни спаси, защото Ти единствен си благ и човеколюбив. Амин.


Песен 7

Ирмос: Някога във Вавилон огънят отстъпи в страх пред Божието снизхождане, затова отроците в пещта с радостни стъпки ликуваха сякаш на поляна, пееха: благословен си, Боже на нашите отци!

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Славното низхождение, божественото богатство на Твоята бедност, Христе, удиви ангелите, когато гледаха как Те приковават на кръста за спасението на тези, които с вяра пеят: благословен си, Боже на нашите отци!

С Твоето божествено слизане в преизподнята, изпълни я със светлина, а тъмнината, която преди ни преследваше беше прогонена, и плениците от всички времена бяха възкресени като пееха: благословен си, Боже на нашите отци!

Света Троице, Боже наш, помилвай и ни спаси!

Троичен: Проповядваме Те като Господ на всичко, когато изповядваме православното богословие; и те наричаме Отец на Единия и единствен Единороден Син; и познаваме съестествения, съвечен, единствения и Правия Дух, изхождащ от Тебе.


На светците

Святых чинове, во святых почивающаго немолчно поюще, сладости божественныя ныне наслаждаются, и радующеся ликуют поюще: благословен Бог отец наших.

Божественными сияньми трисолнечнаго светопролития, честне святых собори осиявшеся, Единицу тричисленную богословят, Отца безначальна, и Сына благочестно, и Духа Святаго.

Неизреченною славою Твоею, егда явишися Боже посреде богов, достойная подая, и дары раздая, и венцы дая, тогда Спасе сподоби пети Тебе: благословен Бог отец наших.

Слава: Радующеся поим святых всех собор, отвсюду собравшихся, и роды вкупе и достоинства, и жительства и с ними поем: благословен Бог отец наших.

И ныне: Богородичен: Марию Пречистую, и Пресвятую Богородительницу, отроковицы вся, лик божественный купно составивше, велегласно радующеся возопийте: радуйся, радости источник нам источающая.


Песен 8

Ирмос: Халдейският мъчител седемкратно неистово разпалваше пещта за богопочитателите, но виждайки ги спасени от висшата Сила, той викаше към Твореца и Избавителя: Отроци, благославяйте, свещеници възпявайте, хора, превъзнасяйте Го във всички векове!

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Свръхбожествената сила на Иисусовото божество по подобаващ за Бога начин просия сред нас, защото Той, като прие по плът кръстна смърт за всички, порази силата на ада; Него неспирно благославяйте, младежи, възпявайте Го, свещеници, превъзнасейте Го, хора, във вечни векове.

Този, който беше разпнат, стана; този, който се хвалеше, падна; падналият и съкрушеният се изправи. Тлението е отхвърлено и нетлението разцъфтя; нетрайното е погълнато от живота. Деца, благославяйте Го, свещеници, възпявайте, хора, превъзнасяйте Го във всички векове.

Света Троице, Боже наш, помилвай и ни спаси!

Троичен: Трисияйното Божество, Което излъчва единна светлина от едната Си триипостасна природа – безначалния Родител, съестественото Слово на Отец и съцарстващия единосъщен Дух благославяйте, младежи, възпявайте Го, свещеници, превъзнасейте Го, хора, във вечни векове.


На светците

Радуйтеся мученицы, пророцы, апостоли, священномученик честный соборе: праведных, преподобных же и учителей божественный личе, с мироносицами женами сладкопоюще: отроцы благословите, священницы воспойте, людие превозносите во вся веки.

Яже паче ума светлостию, насыщаеми святии божественнаго веселия, и радости исполняеми, бози бываете, к Богу приближением, богодетельным светлостем общающеся, и славы неизреченныя просветившеся лучами, Христа превозносите во вся веки.

Благославяме Господа: Отца и Сина, и Светия Дух.

Явившеся святии яко звезды многосветлыя, церковное небо уясняете различными дарованьми и различными добротами, в правде, целомудрии, мужестве, разуме: Владыку священницы воспойте, людие превозносите во вся веки.

И ныне: С веселием вся жены богомудрыя, скончавшияся, поют Духом Деву Пречистую, истинную Матерь Божию, от клятвы праматере Евы нас избавившую, благоговейно предстояще, Тоя воспойте Плод во веки.


Песен 9

Ирмос: Изуми се небето и ужасиха се краищата на земята от това, че Бог Се яви в плът на човеците и Твоята утроба стана по-широка от небесата; затова, Богородице, ангелските войнства и човешките множества те величаят.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Ти, Слово Божие, си прост в божествената и безначална природа, а сега съставен в плът, която си приел и си направил Своя, и въпреки че пострада като човек, остана без страдания като Бог. Затова ние Те величаем в две естества, без да ги разделяме или смесваме.

Всевишни, когато стана човек по природа, Ти според божествената Си същност нарече Бога Отец, а когато възкръснал от гроба слезе при рабите Си, по благодат постави за Отец на човеците Този, Който по природа е Бог и Владика; заедно с Него всички Те величаем.

Богородичен: Дево, ти стана Божия майка, като свръхестествено роди по плът благото Слово, Което Отец като благ изведе от сърцето Си преди всички векове; макар и облечено в тяло, ние сега Го осъзнаваме и отвъд всички тела.


На светците

Надеждею и любовию вооруженно, и верно огражденно счинение избранных, вся мучителей прещения, муки, и раны радующеся претерпеша, благославно от Христа обогатившеся, победотворящаго в страданиих истины первомученики.

Пристанище спасения, Крестителя, апостолы, пророки и мученики с постники, божественныя учители и священники, патриархов же собрание, и священномученики благославныя, жены боголюбивыя, преподобныя и праведныя ныне достойно восхвалим.

Слава: Огнем искусившеся искушений, и сластьми не прельстившеся радуетеся чисте, престолу Владычню световидному предстояще, славнии собори святых на небесех, разрешившимся зерцалом, сени же мимошедшей истинными явленьми.

И ныне: Богородичен: Явилася еси разстоящимся совокупительная: Тобою бо ангелом единосельницы на небесех человецы быша воистинну, и свидетельствуют чинове всех святых, ныне с ними поюще Твое Рождество Дево Богородице, в вечных песнех.


Катавасии, гл. 4 (до 8-ма песен) Отвèрзу устà моя.

Песен 1

Ще отворя устата си, и ще се изпълнят с Дух Свети, и ще произнеса дума за Царицата Майка, и ще се явя светло тържествуващ, и радвайки се, ще възпея нейните чудеса.

Песен 3

Богородице, жив и изобилен изворе, духовно укрепи в твоята божествена слава събралите се в хор твои певци и ги удостой с венци на славата.

Песен 4

Пребожественият Иисус, Който стои в славата на божествения престол, дойде на лек облак чрез нетленната длан – Божията майка, и спаси тия, които викат: слава, Христе, на Твоята сила.

Песен 5

Всичко дойде в удивление от твоята божествена слава, защото ти, Дево, която не си изпитала брак, си носила в утробата си Бога, Превъзнесения над всичко, и си родила Безначалния Син, като даваш мир на всички, които те възпяват.

Песен 6

Богомъдри, като чествуваме тоя божествен всепочитан празник на Божията майка, елате да пляскаме с ръце и славим Бога, Който се роди от нея.

Песен 7

Богомъдрите отроци не почетоха тварта наместо Твореца, но като потъпкаха мъжествено огнената заплаха, радваха се и пееха: „Благословен си Ти, Препрославени Господи и Боже на нашите отци!

Песен 8

Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Благочестивите отроци бяха запазени в пещта от Богородичното раждане, което тогава беше предобразувано, а сега е действително. То подбужда цялата вселена да ти пее: Всички твари, възпявайте Господа и Го превъзнасяйте във всички векове.


Евангелски чин

Дяконът: На Господ да се помолим!

Народът: Господи, помилуй.

Свещеникът: Защото си свят, Боже наш, и сред светии пребъдваш, и на Тебе Отец и Син, и Свети Дух подобава всяка слава, чест и поклонение, сега и винаги, и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание, всякое Господа.

Дяконът: И за да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господ Бог да помолим!

Народът: Господи, помилуй (3).

Дяконът: Премъдрост. Да застанем прави, за да изслушаме светото Евангелие.

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеникът: Ще се чете из светото Евангелие според Матея.

Дяконът: Да внимаваме.

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


Първо Възкресно Утренно Евангелие

от Матея [28, 16 – 20]

В това време единайсетте ученици отидоха в Галилея, на планината, дето им бе заповядал Иисус; и като Го видяха, поклониха Му се; а някои се усъмниха. И като се приближи Иисус, заговори и им рече: даде Ми се всяка власт на небето и на земята. И тъй, идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светаго Духа, и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал, и ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Амин.


Възкресна песен

Четец: Като видяхме Христовото Възкресение, нека се поклоним на светия Господ Иисус, Който едничък е безгрешен. На Твоя Кръст се покланяме, Христе, и Твоето Свято Възкресение възпяваме и славим – Ти си нашият Бог, освен Тебе другиго не знаем и с Твоето име се именуваме. Дойдете, всички верни, да се поклоним на святото Христово Възкресение, защото, ето – чрез Кръста дойде радост за целия свят. Всякога благославяйки Господа, нека възпяваме Неговото Възкресение, защото Той, като претърпя разпятие, със смърт смъртта разруши.


50 Псалом (пее се)


Слава: По молитвите на апостолите, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

И сега: По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

Стих: Помилуй ме, Боже, по великата Си милост и по множеството Си щедрости, очисти беззаконието ми.

Стихира, глас 6:

Възкръсна Иисус от гроба както предрече, даде ни живот вечен и велика милост.


Литийна молитва (дяконът)

Свещеникът: По милостта и щедростите на Единородния Твой Син, с Когото Си благословен, заедно с Пресветия, Благия и Животворящия Твой Дух сега и винаги и во веки веков.


Дяконът: Богородицата и майка на Светлината, с песни да възвеличим!

Честнейшую 

Народът: (речитатив) Душата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека. 

9-та песен от катавасиите 

Нека се радва всеки земнороден, просвещаван духовно, а естеството на безплътните умове, което почита свещеното тържество на Божията майка, нека тържествува и вика: радвай се, всеблажена Богородице, чиста Приснодево.


Малка ектения 

С: Защото Те хвалят всички небесни сили, и на Тебе въздаваме слава, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков.


Свят е Господ, нашия Бог. (2)

Превъзнасяйте Господа, Бога нашего, и се покланяйте на подножието Му: защото то е свято! (Пс. 98:5)

Ексапостиларий възкресен

На Галилейската планина да се качим с учениците, така че чрез вяра да виждаме и чуваме Христос да казва, че Той е получил власт както на небето, така и на земята, и да научим как да кръщаваме всички народи, в името на Отца и Сина и Светия Дух, и как Той винаги е със Своите таинници, до края на времето, както обеща.

Слава, светилен на всички светии

Кръстителят и Предтечата, апостолите и пророците, мъчениците и светите архиереи, постниците и преподобните, свещеномъчениците, заедно с боголюбивите жени и всички праведни, както и ангелските чинове да възхваляваме с песни по дълг, като се молим на нашия Спасител Христос да постигнем тяхната слава.

И сега, Богородичен:

Онзи, Който е прославян божествено горе от ангелите, необяснимо живя сред онези на земята долу, без да се отделя от лоното на Отца. Пречиста, ти стана ходатайка на спасението от Него; от твоята чиста кръв, ти Му даде плът свръхразумно, Чиста. Моли Го да даде прошка на греховете на твоите раби.


Хвалитни стихири, възкресни, глас 8:

Всякое дихание (Пс. 150)

Всичко, що диша, да хвали Господ. Хвалете Господ от небесата; Хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.

Стих 8: Ще извърши над тях писания съд, тази чест е за всичките му светии. (Пс. 149:9)

Господи, макар че Ти се яви в съда да бъдеш съден от Пилат, не напусна престола, където седиш с Отец, а като възкръсна от мъртвите, освободи света от робството на врага, защото си щедър и човеколюбив.

Стих 7: Хвалете Бога в Неговата светиня, хвалете Го в крепостта на силата Му. (Пс. 150:1) 

Господи, въпреки че като мъртъв Те положиха юдеите, но като спящ Цар войниците Те пазеха и като съкровище на живота те запечатваха с печат, но Ти възкръсна и дари безсмъртие на нашите души.

Стих 6: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс. 150:2)

Господи, Ти ни даде своя Кръст като оръжие против дявола, защото той се страхува и трепери, като не смее да гледа силата му; защото той възкресява мъртвите и унищожава смъртта; затова почитаме Твоето погребение и възкресение.

Стих 5: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс. 150:3)

Твоят ангел, Господи, като обяви възкресението, изпла̀ши пазачите и възкликна към жените с думите: защо търсите Живия сред мъртвите? Той възкръсна, защото е Бог, и дари живот на вселената.


Други стихири на всички светии, глас 4. Подобен: Яко добля:

Стих 4: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс.150:4)

Светият Господ е направил чудни всичките Си светци, които са били на земята, тъй като те са носили Неговите рани и страдания в плътта си, като са се украсявали с тях и са се отличавали с божествена красота. Затова нека ги възпеем като неувяхващи цветя, като безпогрешни звезди на Църквата и като доброволни жертви.


Стих: Викат праведниците, и Господ слуша. (Пс 33:18А)

С пророците, апостолите, преподобните учители, свещеномъчениците и всички праведни мъже и жени, които пострадаха, както и цялото множество светци, които постеха с любов и редиците на праведниците, да бъдат възхвалявани със свещени химни, защото те са наследниците на небесното царство и жители на рая.


Стих: Страшен си Ти, Боже, в Твоето светилище, Бог Израилев. (Пс 67:36)

Нека възхвалим мъчениците, които чрез сиянието на добродетелите направиха земята подобна на небето и подражаваха на смъртта на Христос, като извървяха пътя, който води до безсмъртие, чрез действието на благодатта се очистиха от човешките страсти, по целия свят се подвизаваха храбро и пострадаха единомислено.


Слава, Утринна евангелска стихира, глас 1

Учениците бързаха към планината за възнесението на Господа от земята. Там Господ им се яви, а Те Му се поклониха. И Му бе дадена властта над вселената, а те бяха изпратени по целия свят да проповядват възкресението от мъртвите и възхождането на небесата. Този, Който никога не лъже, обеща да бъде с тях во веки, Христос, нашия Бог, и Спасителя на нашите души.


И сега, глас 2: Преблагословена си, Богородице Дево, защото чрез Въплътения от тебе адът беше пленен, Адам беше извикан отново, клетвата – премахната, Ева – освободена, смъртта – умъртвена, а ние оживяхме; затова възкликваме и пеем: благословен си Христе, Боже наш, Който така си благоволил, слава на Тебе!


Велико славословие.


Възкресен тропар

Днес стана спасението на света – нека възпеем Възкръсналия от гроба и Началника на нашия живот, защото Той, като унищожи смъртта чрез смъртта Си, даде ни победа и велика милост.


———————————————————


На Литургията


Блаженни възкресни, на 4. Глас 8:

  Помяни нас, Христе Спасе мира, якоже разбойника помянул еси на древе:  и сподоби всех, Едине Щедре, Небесному Царствию Твоему.

На древе пригвожден быв, Спасе наш, волею, яже от древа клятвы Адама избавил еси, воздая, яко Щедр, еже по образу, и райское селение.

Слыши, Адаме, и радуйся со Евою: яко обнаживый прежде обоя, и прелестию взем вас пленники, Крестом Христовым упразднися.

Днесь Христос воскрес от гроба, всем верным подая нетление, и радость обновляет мvроносицам по страсти и Воскресении.

На светците

Като непоклатима основа и драгоценен краеъгълен камък, избран и положен на Сион Те намериха, Владико, Твоите светци и както избрани камъни сами върху Тебе се съградиха.

От Твоите прободени ребра се изляха капки кръв с боготворяща вода, които обновиха света и призоваха към Тебе божествения събор на всички светии, Благодетелю.


Възкресен тропар, гл. 8: 

От висините слезе, Добросърдечни, прие тридневно погребение, за да ни освободиш от страдания. Живот и възкресение наше, Господи, слава на Тебе!

На светците, глас 4:

Твоята Църква като с багреница и висон се украси с кръвта на Твоите мъченици по целия свят. Чрез тях тя Ти вика: „Христе Боже, изпрати на Твоите люде щедростите Си, дай мир на Твоя народ и на душите ни велика милост.” 

Кондак на светците, глас 8: Яко начатки естества 

На Тебе, Господи, Създателя на творението, вселената принася богоносните мъченици като първи плодове от човешката природа; по техните молитви чрез Богородица запази в траен мир Църквата Си, Многомилостиви!


Прокимен, глас 8: Въздавайте оброци на Господа, вашия Бог, и ги изпълнявайте. Стих: Знаен е в Иудея Бог; велико е Неговото име у Израиля. (Пс 75:2)

И на светците, глас 4: Дивен е Бог сред Своите светии; Бог Израилев.   (Пс 67:36)

Апостол към Евреите [Евр. 11, 33 – 12, 2]:

Братя, всички светии чрез вяра победиха царства, вършиха правда, получиха обещания, затулиха уста на лъвове, угасиха огнена сила, избягнаха острието на меча, от немощни станаха крепки, бидоха силни на война, обърнаха на бяг чужди пълчища, жени приеха умрелите си възкръснали; други пък бяха измъчени, като не приеха да бъдат освободени, за да получат по-добро възкресение; други пък изпитаха подигравки и бичове, а също окови и затвор, с камъни бидоха избити, с трион рязани, на мъки подлагани; умряха с меч убити, скитаха се в овчи и кози кожи, лишавани, оскърбявани и измъчвани (тия, за които светът не беше достоен), скитаха се по пустини и планини, по пещери и земни пропасти.

И всички тия, макар и да бяха засвидетелствувани чрез вярата, не получиха обещаното, защото Бог предвиди за нас нещо по-добро, та без нас да не постигнат съвършенство. Затова и ние, заобиколени от такъв голям облак свидетели, нека свалим от себе си всякакво бреме и греха, който ни лесно омотава, и нека с търпение изминем предстоящото нам поприще, имайки пред очи началника и завършителя на вярата –  Иисуса, Който, заради предстоящата Нему радост, претърпя кръст, като презря срама, и седна отдясно на престола Божий.

Аллилуиа, глас 4: Викат праведниците, и Господ слуша. (Пс.33:18) Стих: Много са скърбите на праведника, но от всички тях Господ ще го избави. (Пс. 33:20)


Евангелие от Матея [10, 32 – 33, 37 – 38; 19, 27 – 30]:

Каза Господ на своите ученици, всеки, който Мене признае пред човеците, ще призная и Аз Него пред Моя Отец Небесен; а който се отрече от Мене пред човеците, и Аз ще се отрека от него пред Моя Отец Небесен.

Който обича баща или майка повече от Мене, не е достоен за Мене; и който обича син или дъщеря повече от Мене, не е достоен за Мене; и който не взима кръста си, а следва подире Ми, не е достоен за Мене.

Тогава Петър отговори и Му рече: ето, ние оставихме всичко и Те последвахме; какво, прочее, ще стане с нас? А Иисус им рече: истина ви казвам, че вие, които Ме последвахте, при пакибитието, кога Син Човеческий седне на престола на славата Си, ще седнете и вие на дванайсет престола, като съдите дванайсетте Израилеви колена; и всеки, който остави къща, или братя, или сестри, или баща, или майка, или жена, или деца, или нивя, заради Моето име, ще получи стократно и ще наследи живот вечен. А мнозина първи ще бъдат последни, и последни – първи.


Причастен:

Хвалете Господа от небесата, хвалете Го във висините. (Пс.148:1) Друг: Радвайте се, праведници, в Господа: на праведници прилича да славословят. Аллилуиа, три пъти. (Пс. 32:1)


———————————————————

Синаксар от книжката „Синаксарник“


В този ден светата Църква чества Всички светии, т. е. – всички християни от всички краища на света, от всички народности, от всички времена – мъже и жени от всички възрасти и положения, които са обичали Бога с всичкото си сърце, старали са се да изпълняват Неговата света воля, горели са с огъня на вярата и със своя добродетелен живот са Му угодили, прославили са името Му и Той ги прославил. По този начин те в една и друга степен са успели да достигнат святост, или с други думи – в една или друга степен са могли да осъществят християнския идеал за нравствено съвършенство (Мат. 5:48). Техните имена са записани в книгата на живота (Откр. 13:8; Ис. 30:8; Лука. 10:20) и красят църковния календар. Църквата Христова заслужено ги почита и празнува тяхната светла памет, посочва ги за пример на подражание и измолва тяхното молитвено за нас пред Бога ходатайство и небесна помощ.

Но понеже има мнозина, които са постигнали святост, а имената им са останали неизвестни за света, то за да не останат непочетени, св. Църква е наредила веднъж в годината, а именно на днешния ден, да се празнува общо тяхната памет. Начало на празнуването на Всички светии се поставя в Цариград от византийския император Лъв Мъдри, който им построил голям и великолепен храм.

Празникът на Всички светии ни дава днес повод да говорим за светостта, за светците и за дължимата към тях почит.

Има различни степени и категории на святост. Степента на светостта зависи от степента на усърдието и усилието в стремежа към постигане на светостта, както и в зависимост от степента на Божията благодат, която ни се дава. Категориите пък зависят от начина и пътя на постигане на духовно съвършенство, както и от личните качества и склонности на ревнителите към богоугоден живот. Имаме следните по-важни категории светци: праотци, сиреч старозаветните праотци и патриарси – Адам, Ной, Авраам, Исаак, Яков и др., които са угодили Богу със своята вяра и упование в изпълнение на Божиите обещания; праведници – ония, които са водили праведен и благочестив живот; пророци – избрани мъже, които с божествено озарение са предсказвали бъдещи събития и са разкривали Божията воля; апостоли – учениците и пратениците на Господ Иисус, които са проповядвали Неговото учение; равноапостолни – които подобно на апостолите са просветявали със светлината на Евангелието отделни страни и народи; мъченици – които са загинали мъченически за Христа и с кръвта си са засвидетелствали и запечатали вярата си в Него; изповедници – които смело и безстрашно са изповядвали вярата си и са понесли за нея най-различни телесни и душевни мъчения; светители – архиереи, които са били духовни светила на вяра и добродетелност, разкривали са божествените истини и учението на св. Църква; преподобни (мъже и жени) – които чрез постнически и молитвени подвизи, чрез непрестанна борба срещу изкушенията са се показали победители в невидимата духовна бран и са станали като ангели в плът; безсребреници – богонадарени лекари, които в име Божие са лекували човешките болести безплатно, съгласно повелята на Господ Иисус: „Даром получихте, даром идвайте“ (Мат. 10:8); юродиви Христа ради – люде, които драговолно са поемали странния наглед подвиг да бъдат като безумни заради Христа и като такива – незаслужено хулени и безчестени, гонени и бити, и др.

Нашата почит към светците главно се изразява в благоговейна почит към тях заради добродетелния им и свят живот, в молитвено призоваване на тяхната небесна закрила, в почитане на техните изображения, посвещаване на храмове в тяхна чест и в подражание на техния пример. Почитта към светците намира оправдание в словото Божие. Ако ние почитаме Бога, естествено е да почитаме и ония, които са били „приятели“ Божии (Изх. 33:11; Пс. 138:17). Към това ни поучава и св. ап. Павел – да имаме почит и грижа към светците (1 Кор. 16:18; 1 Сол. 5:12-13; 1 Тим. 5:16; Фил. 1:5; Евр. 6:10; 1 Кор. 16:15; Ефес. 61:18; Рим. 12:13).

Молитвеното призоваване на светците също има основание. Още през време на земния си живот те са били наши молитвени ходатаи и Бог е чувал техните молитви, давал им е сила да вършат и чудеса – да възкресяват мъртви и изцеряват болни. Св. ап. Яков ни уверява, че голяма сила има усърдната молитва на праведника (5:16), а Псалмопевеца казва, че ушите на Господ са обърнати към молитвите на праведниците (Пс. 33:16). И ако светците са били молитвени ходатаи, когато са били още живи, то колко повече те ходатайстват за нас след смъртта си, когато са вече по-близко до Бога – пред небесния Му престол (Откр. 5:8; 8:3-4; 6:9-10)

Нашата почит към светците изразяваме и чрез почитане на техните св. образи (икони) и реликви (св. мощи). Това почитание не е идолопоклонство, както някои погрешно мислят. То е естествена проява на почит към образа на ония, които са просияли в святост. То е почитане не на веществото, от което или върху което са направени образите, а почит, която от видимия образ преминава към невидимия техен първообраз, към самите тях. Мощите на светците могат да бъдат извор на изцерения и дори възкресения на мъртви. Това показва и случаят с възкресението на оня мъртвец, който бил хвърлен в гробницата, където са били мощите на свети пророк Елисей (4 Цар. 13:2). Оттук естествено произтича и почитта към тях. Чрез мощите на светците Бог и днес проявява Своята сила. Свидетелство за това са многобройните чудеса, които продължават да стават чрез св. мощи на нашия роден светец преп. Йоан Рилски.

Почитта си към светците, както вече се спомена, ние изразяваме най-сетне и чрез подражание на техния свят и добродетелен живот.

Но оправдана ли е една култова почит към човеци, когато е казано, че само на Бога трябва да се кланяме и Него единствено трябва да прославяме? (вж. Втор. 6:13; Мат. 4:10; Пс. 113:9; Ис. 42:8). Почитането на светците не изключва почитта към Бога. То не е обожествяване, т. е. отдаване божеска почит на човеци. То е почит по заслуга и достойнство. Почитането на светците всъщност е косвено прославяне на Бога. Защото, почитайки Божиите угодници, ние прославяме Бога, Който е прославил тия, които Него са прославили. Чуден и прославян е Бог в Своите светци (Пс. 67:36 – по 70-те; 2 Сол. 1:10). Когато човеци са отдавали на Божии човеци божеска почит, те решително са я отклонявали, но когато чрез тях е трябвало да бъде прославен Бог, те са я приемали (Деян. 10:25; 14:14; Откр. 22:8-9).

Светостта обаче не е достояние и призвание само на избрани люде. Към нея трябва да се стремят всички човеци (1 Сол. 4:7; Евр. 12:14). Бъдете свети, казва Бог, защото и Аз съм свет! (Лев. 11:45; 1 Петр. 1:16).

Светостта се постига с големи усилия в борбата срещу нашите греховни наклонности, в изпълнение на светата Божия воля, и се придобива под действието на Божията освещаваща благодат. Тая благодат ние получаваме във и чрез светите тайнства, особено чрез тайнството св. Евхаристия. Както бяло платно колкото повече се изплаква с чиста вода и по-дълго време се оставя под действието на слънчевите лъчи, толкова по-бяло става, така и Божията благодат – колкото повече прониква в човека, толкова човек повече се освещава от нея.

В лицето на светците имаме прекрасни примери на подражание. Пътят към светостта е отъпкан от хиляди и хиляди, които са минали по него. Днес св. Църква ни представя величествената галерия на старозаветни и новозаветни праведници – „облак свидетели“ (Евр. 12:1), на който, като гледаме, получаваме сили да се борим срещу „греха, който ни лесно омотава“ (Евр. 12:1). Този „облак“ ни осенява благодатно и създава атмосфера за усилен духовен живот. Погледнете тия свещени образи, които украсяват тоя величествен храм, как кротко ни гледат, каква благодат и неземна красота, какво пленяващо духовно обаяние се излъчва от тях! Това не са образи на някакви измислени лица, а образи на действителни исторически човеци, родени като нас и били подобострастни нам, но осветили се чрез подвига на вярата, любовта и добродетелния живот.

Православната църква е Църква на светци. Такава е тя не защото е съставена изключително от светци, но защото в нея са просияли толкова много светци. А просияване в святост, както вече се каза, е невъзможно без освещаващата Божия благодат. Това ще рече, че Божията благодат действа в Православната църква, което е свидетелство, че тя е Божия църква.

Светците са като облаците – те носят и пращат на жадната земя благодатен напоителен и оросителен дъжд. Светците са украшението на Христовата църква. Те са нашите небесни ходатаи пред Бога за честит живот в мир и всяко доволство. Тая мисъл е ясно изразена в днешния празничен тропар, с който и ще завършим днешното си слово:

„Христе Боже, Твоята Църква като с багреница и висон се украси чрез кръвта на мъчениците от цял свят и чрез тях Ти вика: изпрати щедростите Си над Твоите люде, дай мир на Твоето общество и на нашите души – велика милост!“ Амин!

No comments:

Post a Comment