Wednesday, 25 May 2022

Св Георги Софийски най-нови (ц.с.)

Св. мчк Георги Софийски, Най-нови


НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ


Блаже́н муж:1-й антифо́н. 


На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 6, глас 5.

Подо́бен: Ра́дуйся:


Ра́дуйся, страстоте́рпче Христо́в Гео́ргие, добро́то ю́ностная души́ же и телесе́, сто́лпе ве́ры правосла́вныя, свире́пством мучи́теля непозы́бленный, сосу́де му́дрости боже́ственныя, ласка́нием врага́ несокруше́нный, до́блесте му́жественная, преще́нием мук неустраши́мая, терпе́ние кре́пкое, бие́нием неодоле́нное, ни в темни́цу затворе́нием, ни огня́ опале́нием, ни на дре́ве пове́шением. Христа́ Бо́га на́шего моли́ дарова́ти душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.

Ра́дуйся, страстоте́рпче Христо́в Гео́ргие, и́же му́дростию Ду́ха нече́стие посрами́вый, и ага́ряном безбо́жным уста́ затвори́вый, и Христа́ Бо́га всем пропове́давый, и от ве́ры правосла́вныя не отступи́вый; те́мже и мук нестерпи́мых искуше́нию подве́рженный, но благода́тию укрепля́емь побе́дне вся претерпе́вый и на дре́ве пове́шен, я́коже ле́ствицею, выспрь в Не́бо возлете́вый. Христа́ Бо́га на́шего моли́ дарова́ти душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.

Ра́дуйся, страстоте́рпче Христо́в Гео́ргие, и́же на дре́ве пове́шенный за пове́шеннаго на Кресте́ и воскре́сшаго Христа́, и росы́ небе́сныя наслади́выйся и ту́ка ми́лости Боже́ственныя вкуси́вый, и благоуха́ния рая́ пролия́вый вме́сто смра́да нетле́ния и воскресе́ния о́браз всем показа́вый; тем ны́не причаща́яся блаже́нства Ца́рства Небе́снаго и лицезре́ния боже́ственныя добро́ты, Христа́ Бо́га на́шего моли́ дарова́ти душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.

Други стихири, глас 2.

Подобен: Егда́ от Дре́ва:

Егда́ тя ро́ждшим Бог дарова́, плод моли́твы их и благоволе́ния Своего́, му́чениче Гео́ргие сла́вне, тогда́ тя печа́тию любве́ Своея́ зна́мена, я́ко да во́зрастом преспева́я себе́ в ве́ре Христо́вей кре́пце утвержда́еши, те́мже дерзну́вше нечести́вии от Ка́мене краеуго́льнаго тя отто́ргнути, му́ченика сла́вна тя соде́лаша.

Егда́ тя ага́ряне осуди́ша на смерть и на дре́ве пове́сиша нечести́вии, му́чениче Гео́ргие сла́вне, тогда́ посрами́ти истле́нием ве́ру воскресе́ния хотя́ще, тридне́вно непогребе́нна тя оста́виша, оба́че тридне́вно Погребе́нный и из ме́ртвых Воскресы́й, росо́ю прохлажда́ше вар и благоуха́нием те́ла твоего́ зло́бу их обличи́.

Егда́ тя ро́ждшая пове́шена зря́ше и с тобо́ю непогребе́нным тридне́вствоваше, му́чениче Гео́ргие сла́вне, тогда́ Магдали́не уподо́бльшися, благода́рственными слеза́ми облива́шеся, оба́че пребоже́ственней Мари́и подража́ющи, ору́жие про́йде святу́ю ду́шу ея́, те́мже вско́ре ти после́дова, и спогребе́ся тебе́ и в Ца́рствие совсели́ся.

Сла́ва, глас 6. Самогла́сен:

Прииди́те, мучениколю́бцы, венцы́ похвалними честну́ю главу́ увенчаим му́ченика Христо́ва Гео́ргия, в Средце́ гра́де муче́ния путь до́бре проше́дшаго: сей бо Христо́вою вооружи́вся ве́рою, в по́двиг вни́де му́жественне и Христа́ испове́дав Сы́на Бо́жия, и агарянския преда́ния до конца́ низложи́в, му́чеником бысть о́браз и прописа́ние. Темже ны́не на небесе́х водворяяся, с мученическими ли́ки, Спа́су всех мо̀лится умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́шя.

И ны́не, на празника или Богоро́дичен: (догматик) на 6 глас: Кто Тебе не ублажи́т

Кой няма да те облажи, Пресвета Дево? Кой няма да възпее пречистото раждане? Защото Самият единороден Син, просиял от Отец извън времето, се роди от тебе, Чиста, необяснимо въплътен, бидейки Бог по природа и заради нас по природа стана човек, не се раздели на две личности, но беше познат в две неслитни естества. Него моли, почитана Всеблажена, да бъдат помилвани душите ни.


Вход с кадилница. Свете тихий

Творение на Св. Софроний, патр. Йерусалимски

Тиха светлина от светата слава на Безсмъртния, Светия и Блажения Небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Отца, Сина и Светия Дух – Бога. Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове. Затова и светът Те слави.


Проки́мен дне. 


Паримии за мъченик.

Из пророчеството на Исаия (43:9-14) – чтение.

Така казва Господ: нека всички народи се съберат наедно, и се съединят племената. Кой измежду тях е предсказал това? Нека обадят, какво е било отначало; нека представят свидетели от себе си и да се оправдаят, за да може да се чуе и каже: наистина! А Мои свидетели, казва Господ, сте вие и Моят раб, когото избрах, за да знаете и да Ми вярвате, и да разберете, че това съм Аз: преди Мене нямаше бог, и подир Мене не ще има. Аз, Аз съм Господ, и няма спасител освен Мене. Аз предрекох и спасих, и възвестих; а другиго нямате, и вие сте Мои свидетели, че Аз съм Бог, казва Господ; от начало на дните Аз съм същият, и никой не ще избави от ръката Ми; Аз ще направя, и кой ще отмени това? Тъй казва Господ, вашият Изкупител. Светият Израилев.


Из Притчи Соломонови (3:1-9) – чтение.

Душите на праведните са в Божия ръка, и мъка няма да ги докосне. В очите на неразумните те минаваха за умрели, и краят им се считаше за погибел, и заминаването им от нас – унищожение; но те си пребъдват в мир. Защото, макар в очите на хората и да се наказват, тяхната надежда е пълна с безсмъртие. И бидейки малко наказани, те ще бъдат много облагодетелствани, защото Господ ги е изпитал и ги е намерил достойни за Него. Той ги е изпитал като злато в горнило и ги е приел като най-съвършена жертва. Когато им се въздава, те ще блеснат като искри, които лазят по стърнище. Ще съдят племена и ще владеят над народи, а над тях ще царува Господ вовеки. Които се Нему надяват, ще познаят истината, и верните в любовта ще пребъдат у Него; защото благодат и милост има за светиите Му и промисъл за избраниците Му.


Из Притчи Соломонови (4:7-15) – чтение.

Праведникът и да умре рано, ще бъде в покой, защото не в дълговечността е честната старост, и не с броя на годините тя се измерва. Мъдростта е седина за людете, и безпорочният живот – възраст на старостта. Като благоугодил Богу, праведникът е обикнат и, като живял посред грешници, е прибран; грабнат е, да не би злоба да измени разума му, или коварство да прелъсти душата му. Защото упражнението в нечестие помрачава доброто, и вълнението на страстта развратява незлобивия ум. Достигнал съвършенство в кратко време, той е навършил дълги години; защото душата му е била угодна Господу, затова и побързал да излезе изсред нечестието. А хората видяха това, и не разбраха, дори и не помислиха, че благодат и милост има за светиите Му и промисъл за избраниците Му.


Сугуба ектения.


Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца и Сина, и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!


Аще изволит предстоятел: На лити́и стихи́ры самогла́сны, глас 1:

Све́тлый му́ченик сла́вным страда́нием свои́м го́рния си́лы возвесели́, нам же на земли́ пра́здник воздви́же добропобе́днаго своего́ преставле́ния, в не́мже по́двиги его́ прославля́юще, я́же за Христа́ да́же до сме́рти претерпе́, си́це к нему́ возопии́м: моли́ о нас, свя́те Гео́ргие, получи́ти нам ра́йское вселе́ние и ве́лию ми́лость.

Глас 2: Весели́ся о Го́споде, гра́де Софи́е! Ра́дуйтеся, о́крестная вся, и похвала́ми воспо́йте но́ваго страстоте́рпца Гео́ргия, в после́дния дни пострада́вшаго и ра́вное терпе́ние дре́вним показа́вшаго. Просла́вим у́бо Христа́, того́ укре́пльшаго, и побе́ду на сопроти́вныя дарова́вшаго, и венце́м све́тлым венча́вшаго, нам же того́ моли́твами подаю́щаго ве́лию и бога́тую ми́лость.

Сла́ва, глас 5:

Стеце́мся любо́вию, бра́тие, к настоя́щему торжеству́ сла́внаго му́ченика Гео́ргия. Во́инства небе́сная да веселя́тся, земля́ же да удиви́тся све́тлаго ю́ноши пресла́вному терпе́нию жезло́м бие́ния, и огне́м опале́ния, и на дре́ве пове́шения. Кто не удиви́тся, кто не просла́вит и хвале́ния пе́сней не воспое́т ему́, глаго́ля: му́чениче Гео́ргие, моли́ Бо́га о нас почита́ющих па́мять твою́, изба́витися нам вся́каго прило́га сопроти́внаго и спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, пра́здника или Богоро́дичен:

Дево, почитана от всички, ти си храм и врата на палата и престола на Царя, през която моя Избавител, Господ Христос, се яви на спящите в тъмнина (мъртвите), бидейки Слънце на правдата, искаше да просвети създадените по Свой образ със Своя ръка. И така Всевъзпявана, като имаш майчино дръзновение към Него, непрестанно се моли да се спасят нашите души.


На стихо́вне стихи́ры, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Страда́лец до́блый показался еси, страстотерпче Георгие, и во́ин  Христов непобеди́мь, низложи́в супоста́та исконнаго делом терпения твоего и му́дростию слове́с твои́х посрамив нечестивих агарян./ Те́мже приим вене́ц нетле́нный от руки́ Госпо́дни, и вишним лико̀м совселився, моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Стих: Пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т, я́ко кедр, и́же в Лива́не, умно́жится.

Ку́ю ти досто́йную похвалу́ принесе́м, страстоте́рпче Гео́ргие, и ку́ю песнь воспое́м? Земну́ю бо сла́ву, я́ко уме́ты, презре́в и ласка́нием врага́ неодоле́нный пребы́в, ро́ждшия тя наказа́ние восприя́л еси́ не боя́тися сме́рти за Христа́, Спа́са на́шего. Те́мже повеше́нию осужде́н и ду́шу твою́ Го́сподеви преда́в, моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Стих: Насажде́ни в дому́ Госпо́дни во дво́рех Бо́га на́шего процвету́т.

Христу́ Бо́гу ны́не дерзнове́нно предстоя́, страстоте́рпче Гео́ргие, и наслажда́яся я́сно красоты́ Его́ нетле́нныя, не забу́ди сро́днаго промышле́ния о гра́де твое́м и лю́дех твои́х, но моли́ сохрани́тся им от вся́каго обстоя́ния вра́жия и кре́пце утверди́тися в правосла́вием благоче́стии и спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, глас 8. Самогла́сен:

Страстотерпче Христо́в Гео́ргие, наветом нечести́вых мучи́телю предста́л еси́ и ласка́нием его увеща́ем благочестия отрещися, я́сно Христа́ Бога все́м пропове́дал еси и агарянскую ве́ру до конца́ низложи́л еси́ си́лою Духа Божия. Темже по мно́гих му́ках повешенней плоти твоей, возсед своею кровию якоже на колесницу огненную востекл еси к Тро́ице Богу нашему, блаже́нне, и небе́сным счисли́вся лико̀м, молиши спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, пра́здника.


Песен на Симеон Богоприемец:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи – светлина за просвета на езичниците и слава на Твоя народ Израиля“. (Лука 2:29-32)


Трисвятое

Тропа́рь свята́го, глас 4:

Боже́ственною уя́звлен любо́вию, прему́дре Гео́ргие сла́вне, Христа́ Бо́га нечести́вым пропове́дал еси́ и злоче́стие ту́рское нога́ми попра́л еси́, муче́ния же венце́м украси́вся, к небе́сным восте́кл еси́ ликостоя́нием. Моли́ Христа́ Бо́га сохрани́ти оте́чество твое́, град и лю́ди, по́двиги твоя́ присно почита́ющия.

Слава, и сега, на празника или Богородичния Еже от века утаенное

От вечност скритата, непозната и на ангелите тайна чрез тебе, Богоро­дице, се откри на живеещите на земята: Бог се въплъти в неслитно единство и заради нас доброволно прие кръст, чрез който възкреси първосъздадения и спаси от смърт душите ни.


———————————————————-


НА У́ТРЕНИ


На Бог Госпо́дь: тропа́рь свята́го два́жды.


Първи седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Ка́мени запеча́тану:

Софи́йская ма́ти, Софи́и подража́ющи му́ченице, плод утро́бы своея́ поощря́ше сме́рти за Христа́ не боя́тися. Те́мже ве́ры не отрече́ся до́брое порожде́ние и, муки претерпе́в му́жественне, ду́шу свою́ Го́сподеви вручи́ и, на дре́ве нетле́нно пове́шен, воскресе́ния о́браз бысть. Сла́ва Да́вшему им кре́пость, сла́ва Прия́вшему я, сла́ва Назда́вшему нас честны́м страда́нием их.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен: Гаврии́лу веща́вшу

Когато Гавриил ти каза „Радвай се!“, Дево, тогава едновременно с думите му в тебе, светия Кивот, се въплъти Владиката на всичко, както предсказа праведният Давид – ти се оказа по-просторна от небесата, носейки своя Творец. Слава на Вселилия се в тебе; слава на Произлезлия от тебе; слава на Освободилия ни чрез твоето раждане.


Втори седа́лен, глас 3.

Подо́бен: Красоте́ де́вства Твоего́:

Красоту́ лица́ даде́ тебе́ Бог и добро́тою души́ тя укра́си, ты же тала́нт преумно́жив, ни́ву удобри́л еси́ сдробле́нною пло́тию и кро́вию се́мя ца́рствия напои́в, терпе́нием же се́ющего препоя́сався, в ру́це Го́сподеви всего́ себе́ пре́дал еси́. Сего́ ра́ди угобзи́ся плод, и пожа́л еси́ муче́ния венцы́.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен: Красоте́ де́вства

Поразен от красотата на твоето девство и от пресветлата ти чистота, Гавриил ти извика, Богородице: каква достойна похвала да ти принеса и как да те нарека? Недоумявам и се стъписвам. И затова, както ми е наредено, казвам ти: Радвай се, Благодатна!


Седа́лен след полиелея, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрость и Сло́во:

Прему́дрости Бо́жия Сло́ва прича́стник быв пребога́тно, ага́рянских учи́телей посрами́л еси́, Христа́ же посо́бника приобре́т, ужа́сныя му́ки претерпе́л еси́ и, да́же до сме́рти благоче́стия не отпа́д на дре́ве пове́шен тридне́вствовал еси́ и нетле́нием те́ла благочести́вых обвесели́л еси́. Те́мже, днесь свято́е твое́ преставле́ние пра́зднующе и Го́сподеви хвалу́ принося́ще, треблаже́нне Гео́ргие, моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти чту́щим любо́вию честну́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:

Прему́дрость и Сло́во во чре́ве Твое́м заче́нши неопа́льно, Ма́ти Бо́жия, ми́ру родила́ еси́ мир содержа́щаго и в объя́тиях име́ла еси́ вся содержа́щаго, Пищеда́теля всех и Творца́ тва́ри. Те́мже молю́ Тя, Всесвята́я Де́во, и ве́рою сла́влю тя, изба́вится мне прегреше́ний и в день суда́, егда́ предста́ти и́мам пред лице́м Созда́теля моего́, Влады́чице Де́во чи́стая, твою́ по́мощь тогда́ пода́ждь ми, вся бо мо́жеши, ели́ка хо́щеши, Всепе́тая.


Степенни (стъпални), глас 4.

Антифон 1-ви, повтаряме стиховете:

От моите младини много страсти ме нападат; но Сам Ти ме защити и спаси, Спасителю мой.

Ненавиждащите Сион, засрамете се от Господ, защото ще бъдете изсушени като трева от огън.

Слава: Чрез Светия Дух се оживява всяка душа и чрез очистване се извисява, свещенотайнствено засиява пред троичната Единица. 

И сега: От Светия Дух текат благодатните струи, които напояват за плодоносене цялото творение.


Прокимен, глас 4: Праведният цъфти като палма, издига се като кедър ливански. (Пс. 91:13) Стих: Насадени в дома Господен, те цъфтят в дворите на Бога нашего. (Пс. 91:14)


Евангелски чин

Дяконът: На Господ да се помолим!

Народът: Господи, помилуй.

Свещеникът: Защото си свят Боже наш и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отца, и Сина, и Светия Дух подобава всяка слава, чест и поклонение, сега и винаги и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание, всякое Господа.

Дяконът: И да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господ Бог да помолим!

Народа: Господи, помилуй (3).

Дяконът: Премъдрост. Да застанем прави за да изслушаме светото Евангелие.

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеника: Ще се чете из светото Евангелие според Матей.

Дяконът: Да внимаваме.

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


Утринно евангелие от Мате́я, зача́ло 63.


(Следващата Възкресна песен се чете до отдание на Пасха)

Четец: Като видяхме Христовото Възкресение, нека се поклоним на светия Господ Иисус, Който едничък е безгрешен. На Твоя Кръст се покланяме, Христе, и Твоето Свято Възкресение възпяваме и славим – Ти си нашият Бог, освен Тебе другиго не знаем и с Твоето име се именуваме. Дойдете, всички верни, да се поклоним на святото Христово Възкресение, защото, ето – чрез Кръста дойде радост за целия свят. Всякога благославяйки Господа, нека възпяваме Неговото Възкресение, защото Той, като претърпя разпятие, със смърт смъртта разруши.


Псалом 50:


Слава: По молитвите на мъченика, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

И сега: По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

Стих: Помилуй ме, Боже, по великата Си милост и по множеството Си щедрости, очисти беззаконието ми.

Стихира след 50 псалом, глас 2:

В по́двизе муче́ния себе́ до́бре утверди́в и словесы́ боже́ственными укрепи́в, бесо́вскую си́лу разори́л еси́, ага́рянския учи́тели посрами́л еси́, сердики́йския лю́ди удиви́л еси́, а́нгельския си́лы ужаси́л еси́ и му́ченический лик просла́вил еси́. Ны́не же десни́цею Христа́ венча́емь, моли́ о нас, страстоте́рпче Гео́ргие.


Литийна молитва (дяконът)

Свещеникът: По милостта и щедростите на Единородния Твой Син, с Когото Си благословен, заедно с Пресветия, Благия и Животворящия Твой Дух сега и винаги и во веки веков.


Кано́н свята́го му́ченика, глас 4, его́же краегране́сие: Но́вому му́ченику но́вую плету́ похвалу́.

Песен 1

Ирмос: По дъното на Червено море в древност премина със сухи стъпала Израил и чрез кръстообразно извисените ръце на Мойсей победи в пустинята войнството на Амалик.


Припев: Свети мъчениче Георгие, моли Бога за нас!

Новоявле́н му́ченик, блаже́нне Гео́ргие, вселе́нней напосле́док яви́лся еси́,/ те́мже пода́ждь ми сло́во твое́ю благода́тию, твоя́ по́двиги воспева́ти по достоя́нию.

Очи́ма мы́сленныма, предстоя́ на суди́щи, му́чеников зрел еси́ честно́е сосло́вие,/ тебе́ призыва́ющих ра́достно, Гео́ргие,/ и подо́бными венцы́ украша́ющих.

Во́инством досточу́дным твоего́ сопротивле́ния погаси́в Моаме́фова преда́ния и зако́ны,/ ве́ру их срацы́нскую попра́л еси́, досточу́дне Гео́ргие, о Христе́ укрепля́яся,/ и злочести́ваго мучи́теля соверше́нне посрами́л еси́, сла́вне.

Оде́явся в броня́ испове́дания ве́ры и шлем возложи́в благода́ти,/ светле́йший язы́ком, Гео́ргие, боговеща́нным и честны́м,/ я́коже мече́м, ссекл еси́ безу́мнаго мучи́теля.

Богоро́дичен: Без се́мене О́тчею во́лею от Боже́ственнаго Ду́ха/ Бо́жия зачала́ еси́ Сы́на и пло́тию породила́ еси́,/ И́же от Отца́ без ма́тере и нас ра́ди из Тебе́ без отца́.

Песен 3

Ирмос: Твоята Църква се весели за Тебе, Христе, като казва: Ти си моята сила, Господи, прибежище и опора.

Ополче́ние злочести́вое, я́ко воево́да си́лен, победи́л еси́/ и стропти́ваго зми́я вся хи́трости попра́л еси́, му́чениче Гео́ргие.

О Влады́це пе́рвее и Го́споде не насы́тишася иуде́и законопресту́пнии и пророкоуби́йственнии,/ но и Того́ му́ченика разреза́ему те́лу, и огне́м опаля́ему неми́лостивно,/ и води́му по гра́ду от слуг нече́стия.

Епа́рх се́ти простира́ше словесы́ ласка́тельными к ловле́нию страда́льца прему́драго./ Но он вопия́ к нему́:/ преста́ни на мно́зе буесло́вия, аз бо бесо́м не поклоню́ся,/ ни пожру́, па́че Творца́, нас созда́вшаго.

Му́дренно после́довал еси́ Влады́це твоему́,/ от иуде́й пророко-уби́йственных на Дре́ве пове́шенному,/ и во пло́ти твое́й испо́лнил еси́ лише́ние скорбе́й Христо́вых за Це́рковь.

Богородичен: Ты еди́на су́щим на земли́/ па́че естества́, благи́х Хода́таица, Ма́ти Бо́жия яви́лася еси́,/ те́мже, ра́дуйся, вопие́м Ти,/ я́ко Го́спода ро́ждшей, спасе́ние душа́м на́шим.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си наш Бог и на Тебе слава въздаваме…


Седален, глас 4.

Песен 4

Ирмос: Виждайки Те издигнат на Кръста, Слънце на правдата, Църквата застана в благолепие и подобаващо запя: слава на Твоята сила, Господи!

Что ми мно́гая словеса́ и обеща́емая тле́емая, я́же безу́мие предлага́еши? –/ Гео́ргие глаго́лал еси́ к мучи́телю, –/ сия́ вся мне же́лчи горча́йши./ Но твори́, е́же хо́щеши, о злому́дренне, аз бо вопию́:/ сла́ва си́ле Твоей, Го́споди.

Изнури́ плоть твою́ мно́гими ра́нами злому́дренный мучи́тель,/ ты же, треблаже́нне, по́мысл непрекло́нен спасл еси́,/ поя́ усе́рдно тя Укре́пльшему:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Ника́коже тебе́ послу́шаю, к па́губе привлача́юща,/ е́же служи́ти нечи́стым бесо́м,/ я́коже вы, нечести́вии, слу́жите помраче́нной пре́лести, –/ Гео́ргий к мучи́телю веща́ше. –/ Умру́ же па́че усе́рдно за Уме́ршаго мене́ ра́ди и с му́ченики вопию́:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Богоро́дичен: Неискусобра́чно родила́ еси́, о Де́во,/ и по рождестве́ яви́лася еси́, де́вствующи па́ки./ Те́мже немо́лчными гла́сы, ра́дуйся, Влады́чице,/ ве́рою несумне́нною взыва́ем.

Песен 5

Ирмос: Ти, Господи, моя Светлина, дойде в света, о свята Светлина, извеждайки от тъмнината на незнанието тия, които с вяра Те възпяват.

Изнемого́ша бию́щии, страстоте́рпчестей пло́ти утве́рждшися,/ и мучи́тель, томле́ния изыску́я:/ ты же до́блественне терпе́л еси́, красу́яся ра́нами,/ я́же за любо́вь подъя́л еси́ Го́спода твоего́.

Коль стра́шно же и пресла́вно за Христа́ сопротивле́ние твое́,/ ему́же у́бо почуди́шася племена́, обре́тшаяся на по́двизе, и похвали́ша терпе́ния,/ ту́рцы же и срацы́ни студо́м облеко́шася.

О, нра́ва благочести́ва!/ О, до́блественна ра́зума!/ О, ве́ры тепле́йшия честна́го страстоте́рпца Гео́ргия!/ Ея́же ра́ди Бо́га получи́.

Богоро́дичен: Тя ору́жие непобеди́мо на враги́ предлага́ем,/ Тя держа́ву и наде́жду на́шего спасе́ния, Богоневе́стная, и́мамы.

Песен 6

Ирмос: „Ще Ти принеса жертва с хвалебен глас“ – Църквата вика към Тебе, Господи, очистена от бесовската нечистота чрез кръвта, която милостиво изтече от Твоите ребра.

Ника́коже поколеба́ша столпа́ благоче́стия свире́пство повелева́ющаго безбо́жнаго мучи́теля,/ ни жезлы́ бие́ния, ни го́рькая темни́ца, ни ра́ны,/ ниже́ смерть ну́жднейшая.

О́ку Херуви́мскому ума́ твоего́ чистота́ уподо́бися:/ до́ле бо му́жески терпе́л еси́ муче́ния,/ горе́ же предстоя́л еси́ Влады́це, посла́вшему тебе́ вене́ц побе́дный.

Взыгра́шася све́тло му́ченичестии тогда́ ли́цы, ви́девше твое́ дерзнове́ние,/ и, прини́кше ку́пно со А́нгелы,/ неви́димо укрепля́ху тя в по́двизе.

Богоро́дичен: О чу́до, всех чуде́с нове́йшее!/ Я́ко Де́ва, во утро́бе вся Содержа́щаго неискусому́жно прие́мши, не стужи́ Си.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си Царя на мира и Спасителя на нашите души и на Тебе слава въздаваме…


Конда́к, глас 8: Подобен: Взбранной воеводе:

Я́ко звезда́ многосве́тлая яви́лся еси́ непреле́стная ми́рови, страстотерпче, пра́веднаго со́лнца Христа́ возвеща́ющая, и пре́лесть Мохамедову под нога́ма попра́л еси́, и беззако́ннаго царя́ и мучи́телей ужаси́л еси́ кре́пким твои́м терпе́нием и беззаконних мучителей ужасил еси, и ве́рным подае́ши свет, моля́ся к Бо́гу непреста́нно о всех нас.

И́кос:

Прему́дрый Зижди́тель виногра́да мы́сленнаго пресвяты́ми усты́ в при́тче глаго́лет, я́ко во единонадеся́тый час в де́лание вшедшим подо́бную дает це́ну яковую же и от пе́рваго часа́ де́лавшим. И ны́не сокровенное в при́тче дели извести, Гео́ргия показа́в но́ва му́ченика, предания Мохамедова под нога́ма попра́вшаго и беззако́нних мучи́телей кре́пким терпе́нием ужаси́вшаго, и после́док ле́тных ты́сящ пе́рвым страда́льцем подо́бен бы́вшаго. Темже и ве́рным подае́т свет, моля́ся к Бо́гу непреста́нно о всех нас.


Песен 7

Ирмос: В персийската пещ Авраамовите отроци, разпалвани повече от любовта към благочестието, отколкото обгаряни от пламъка, викаха: благословен си в храма на Твоята слава, Господи!

Наноси́мая ти страда́ния, Гео́ргие досточу́дне, ели́ко пе́стрый он и кова́рный мучи́тель наноша́ше,/ ты же, страда́льче, му́жественне терпе́л еси́ за любо́вь Христа́ твоего́, ра́достно поя́:/ препе́тый оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси.

И́стинен аз му́ченик и́стиннаго Христа́, Бо́га на́шего, –/ страда́лец взыва́ше к беззако́нным, –/ бие́ния же́зленная, и огнь,/ и ины́я му́ки гото́в еемь сла́дце подъя́ти за любо́вь Христа́ моего́, ра́достно поя́:/ препе́тый оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Зубы́ скре́гчуще уби́йственне, беззако́ннии ту́рцы,/ я́ко зве́рие, восхи́тиша Богоявле́нника и огню́ предава́ху,/ му́ченик же ра́достно поя́ше:/ препе́тый оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: Вы́шняго освяще́нное Боже́ственное селе́ние, ра́дуйся,/ Тобо́ю бо даде́ся ра́дость, Богоро́дице, вопию́щим Ти:/ благослове́нна Ты в жена́х, Всенепоро́чная Влады́чице.

Песен 8

Ирмос: Простирайки ръце, Даниил затвори челюстите на лъвовете в рова, а препасани с добродетели отроците, подвижниците на благочестието, угасиха огнената сила и викаха: всички творения Господни, благославяйте Господ.

Ублажи́ша тя лю́ди, благослови́ша святи́телие,/ слы́шаще твое́ му́жественное терпе́ние и ко Христу́ хода́тая стяжа́вше тя./ И ны́не приходя́ще, честны́м твои́м моще́м покланя́ются, взыва́юще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Хваля́ся я́звами Христо́выми, к ве́чным восте́кл еси́ оби́телем,/ в багряни́цу оде́ян, му́чениче Гео́ргие, от крове́й твои́х обагре́ную,/ и све́тло Царю́ сил предстои́ши, с му́ченики лику́я, пое́ши:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Игра́ет вели́кий град Среде́ц, и вси окре́стнии гра́ди, и ве́си, тебе́ воспита́вшии,/ и крася́тся па́мятию твое́ю честно́ю, страстоте́рпче Гео́ргие./ Муче́ние бо сконча́в, венца́ побе́ды сподо́бился еси́ и пое́ши:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́дичен: Ты еди́на во всех роде́х, Де́во Пречи́стая,/ Ма́ти яви́лася еси́ Бо́га,/ Ты Божеству́ была́ еси́ пребыва́лище, Всенепоро́чная,/ не опа́льшися огне́м непристу́пнаго Све́та./ Те́мже вси Тя благослови́м, Мари́е Богоневе́стная.

Песен 9

Ирмос: Крайъгълен камък се отсече от тебе – девствената планина, не с човешка ръка, Дево; Той бе Христос, Който събра разделените естества; затова с радост, Богородице, те величаем.

Во́ин и́стинный Христо́ва препове́дания яви́лся еси́, Гео́ргие,/ и безбо́жия ле́сти срацы́нския потреби́тель был еси́./ Те́мже ны́не моли́твами твои́ми потреби́ ва́рварское воста́ние,/ во́инству на́шему под но́ги сих, сла́вне, низлага́я.

А́ще и разсе́яны бы́ша свяще́нныя, му́дре, пло́ти твоя́,/ и а́ще кро́ви излия́шася, но победи́тельная от Тебѐ произыдо́ша./ Те́мже на нас востаю́щих си́лою твое́ю посрами́,/ и во́инство на́ше победи́теля яви́, любо́вию тебе́ сла́вящее.

Ея́же жела́хом, па́мять светоза́рную твою́ и честну́ю прии́мше, почита́ем,/ ра́дующеся же ду́хом и игра́юще, мо́лимся, блаже́нне Гео́ргие:/ ме́сто сие́, святи́тели и лю́ди,/ иде́же изво́ли сла́витися и́мя твое́, сохраня́й невре́дно,/ оте́чество и во́и утверди́.

Богоро́дичен: Благослове́нную Мари́ю, и Бо́жию Ма́терь, и Де́ву,/ прииди́те вси, ве́рою и любо́вию непреста́нно восхва́лим:/ Ея́же ра́ди обрето́хом ве́чное ра́дование.


Честнейшую


Малка ектения

Свещеникът: Защото Те хвалят всички небесни сили и на Тебе въздаваме слава, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков.


Светилен, гл. 3. Подо́бен: Свете неизменний:

Све́ту невече́рнему предстоя́ с му́ченическими ли́ки, страстотерпче Георгие блаженне, воспева́ющих тя в па́мяти твое́й спаса́й моли́твами твои́ми от искуше́ний и бед всяческих.

Слава и сега, на празника или Богоро́дичен:

На тя по Бо́зе упова́хом, пречи́стая мати Дево, из тебе́ Рожденному сраспина́емых твои́ми к Нему́ молитвами невредими нас до конца́ сохрани́, яко да славим тя, надежду душ наших


На хвали́тех стихи́ры, глас 8.

Подо́бен: Что вы нарече́м:

Что тя нарече́м, Гео́ргие? Зерца́ло а́нгельския добро́ты, е́же зари́ Ду́ха Боже́ственнаго на тебе́ сия́ти показа́. Те́мже вина́ быв по́двига твоего́, с ра́достию возше́л еси́ в добро́тная жили́ща рая́ небе́снаго. Моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Что тя нарече́м, Гео́ргие? Исто́чник све́тлый прему́дрости сло́ва Бо́жия, источа́яй глаго́лы благоче́стия в потопле́ние нечести́вых, обличи́л бо еси́ судию́ и заткну́л еси́ уста́ учи́телей ага́рянских си́лою Ду́ха Боже́ственнаго. Моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Что тя нарече́м, Гео́ргие? Терпе́ния кре́пость неруши́мую, на ню́же ве́три возве́яша слове́сных искуше́ний/ и во́ды напро́ша жесто́ких мук – жезли́ бие́ния и свещи́ опале́ния, но, осно́вана на ка́мени ве́ры, не позы́блеся. Моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Что тя нарече́м, Гео́ргие? Крин благоуха́нный, и́же на со́лнце цветя́й и благово́ния исполня́яй окре́стная вся. Пове́шен бо на дре́ве, тридне́вствовал еси́ и, тле́ния злосмра́днаго не показа́в, воскресе́ния ве́ру утверди́л еси́. Моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, глас 6:

Ра́дуйся, бо́лгарский гра́де Среде́цкий, я́ко в тебе́ плод красний прозябе́, добропобе́дный му́ченик Гео́ргий, иже все кова́рство мучи́теля му́жески попра́ и вене́ц побе́ды досто́йно прия́т, пропове́дав лю́дем че́стне покланя́тися в Тро́ице еди́ному Бо́гу и на древе повешен, душу свою за Христа своего положив. Те́мже со дерзнове́нием и мы возопиим того́ просла́вльшему Христу́ Бо́гу на́шему умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша.

И ны́не, пра́здника или Богоро́дичен:

Богородице, Ти си истинската Лоза, от която израсна за нас Плодът на живота; умоляваме Те да се застъпиш за нас, Владичице, заедно с апостолите и всички светии, за да бъдат помилвани душите ни.

Крестобогоро́дичен:

Се у́бо ви́дех копие́, пробо́дшее се́рдце, Мое́ Ча́до,/ я́коже прореко́ша Ми дре́вле,/ егда́ Тя узре́х, всех сыно́в земны́х красне́йша:/ на Кресте́ бо во́лею с разбо́йники,/ я́ко злоде́й, пове́шен был еси́, Христе́.


Тропа́рь свята́го, глас 4:

Боже́ственною уя́звлен любо́вию, прему́дре Гео́ргие сла́вне, Христа́ Бо́га нечести́вым пропове́дал еси́ и злоче́стие ту́рское нога́ми попра́л еси́, муче́ния же венце́м украси́вся, к небе́сным восте́кл еси́ ликостоя́нием. Моли́ Христа́ Бо́га сохрани́ти оте́чество твое́, град и лю́ди, по́двиги твоя́ присно почита́ющия.


———————————————-


НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны от кано́на, пе́сни 3-я и 6-я и про́чая вся слу́жба му́ченическая. Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:

No comments:

Post a Comment