Thursday, 12 May 2022

Неделя на парализирания

Неделя на Разслабения (парализирания)

4-та Неделя след Пасха –

 Глас 3, Утренно Евангелие 5ВЕЧЕРНА СЛУЖБА


Свещеникът: Благословен е нашият Бог, всякога, сега и винаги…

Той пее веднъж Христос воскресе, и два пъти певците, и веднага Псалом 103 и Велика ектения.


Господи, воззвах (Пс. 140), глас 3:

Господи, извиках към Тебе, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, извиках към Тебе, побързай към мене; чуй моя глас, когато Те призовавам, чуй ме, Господи! 

Да се възнесе молитвата ми пред Тебе като тамян, издигането на ръцете ми да бъде като вечерна жертва, чуй ме Господи!

 

Стих 1: Изведи от тъмница душата ми, за да славя Твоето име! (Пс.141:7А)

Чрез Твоя кръст, Христе Спасителю, се унищожи властта на смъртта и се премахна измамата на дявола, а човешкият род, спасен чрез вярата, всекидневно Ти поднася песен.


Стих 2: Около мене ще се съберат праведните, кога ми сториш благодеяние. (Пс.141:7Б)

Господи, чрез Твоето възкресение всичко се просвети и раят отново е отворен, а цялото творение Те възхвалява и всекидневно Ти поднася песен.


Стих 3: От дън душа викам към Тебе, Господи. Господи, чуй гласа ми. (Пс.129:1-2А)

Славя силата на Отца и на Сина и възпявам властта на Святия Дух – неразделно, нетварно Божество, единосъщна Троица, Която царува во веки веков.


Други стихири, от св. патр. Анатолий:

Стих 4: Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми. (Пс.129:2Б)

Покланяме се, Христе, на Твоя почитан кръст и възпяваме и славим Твоето възкресение, защото с Твоите рани всички се изцелихме.


Стих 5: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс.129:3-4Б)

Възхваляваме Спасителя, въплътил се от Дева, защото Той заради нас се разпна и на третия ден възкръсна, като ни дари голяма милост.


Стих 6: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. (Пс.129:5)

Христос слезе в ада и благовести, като каза: дерзайте сега, Аз победих! Аз съм възкресението и ще ви изведа, защото разбих портите на смъртта.


Стих 7: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс.129:6-7А)

Застанали недостойно в пречистия Ти храм, ние пеем вечерна песен и от дълбочината на сърцето казваме: Христе Боже, Ти просвети света чрез възкресението Си на третия ден. Човеколюбче, избави хората Си от ръката на враговете Ти.


На разслабения, гл. 1

Стих 8: Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс.129:7Б-8)

Създал човека с пречистата Си ръка, Ти дойде, добросърдечни Христе, болните да изцелиш; със слово Ти въздигна разслабения в къпалнята при Овчи порти, изцели кръвоточивата, помилва страдащата дъщеря на хананейката и прошенията на стотника не пренебрегна. Затова зовем: „Всесилни Господи, слава Тебе!“


Стих 9: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена! (Пс. 116:1)

Създал човека с пречистата Си ръка, Ти дойде, добросърдечни Христе, болните да изцелиш; със слово Ти въздигна разслабения в къпалнята при Овчи порти, изцели кръвоточивата, помилва страдащата дъщеря на хананейката и прошенията на стотника не пренебрегна. Затова зовем: „Всесилни Господи, слава Тебе!”


Стих 10: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня (пребъдва) вечно. (Пс. 116:2)

Непогребаният мъртвец – разслабеният Те видя и викна: „Помилуй ме, Господи, защото одърът ми стана гробза мен. За какво са ми житейските блага? Ненужна ми е и овчата къпалня, защото никого си нямам да ме спусне след раздвижването на водите. Но при Тебе, Извора на изцеленията, идвам, та да мога с всички да зова: „Всесилни Господи, слава на Тебе!““


Глас 5: Слава на Отца и Сина и Светият Дух.

Отиде Иисус в Йерусалим, при Овчи порти на къпалнята, по еврейски наричана Витезда, която има пет притвора; в тях лежеше голямо множество болни; ангел Божи от време на време слизаше и раздвижваше водата и даваше здраве на пристъпващите с вяра. Видя Господ един, който боледуваше от дълго време и му каза: „Искаш ли да оздравееш?“ Болният му отговори: „Господи, нямам човек, който да ме спусне в къпалнята, кога се раздвижи водата; раздадох имота си по лекари, но не се сподобих да получа милост.“ Но Лекарят на душите и телата му рече: „Вземи одъра си и ходѝ, проповядвай Моята сила и велика милост до краищата на земята.“


  И сега, първи Богородичен (догматик) на гласа, гл. 3

Как да не се дивим на твоята богочовешка Рожба, Всепочитана? Защото без да си имала мъж, Всенепорочна, ти роди в плът без баща Син, Който преди времето е роден от Отец без майка, и не претърпя никакво изменение, смесване или разделение, а запази белезите на всяка природа. Ето защо, майко-Дево Владичице, моли Го да се спасят душите на православно изповядващите те като Богородица.


Дяконът: Премъдрост. Да застанем прави! 

Вход с кадилница. Свете тихий:

Творение на Св. Софроний, патр. Йерусалимски

Тиха светлина от светата слава на Безсмъртния, Светия и Блажения Небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Отца, Сина и Светия Дух – Бога. Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове. Затова и светът Те слави.


Прокимен, гл. 6

Господ царува; Той е облечен с величие. Пс.92:1

Стих: Облечен е Господ с могъщество (и) препасан.

Господ царува; Той е облечен с величие.

Стих: Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати.

Господ царува; Той е облечен с величие.


Сугуба ектения.


Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца, и Сина, и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!


Просителна ектения 


На стиховните стихири, възкресни, глас 3:

Твоите страдания, Христе, помрачиха слънцето, а светлината на Твоето възкресение просвети всичко живо. Приеми нашата вечерна песен, Човеколюбче!

Стихири на Пасха, гл. 5

Стих: Да възкръсне Бог и да се разпръснат враговете Му, и да бягат от лицето Му, които Го ненавиждат.

Пасха свещена днес ни се яви: Пасха нова, свята, Пасха тайнствена, Пасха всечестна, Пасха Христос Избавител, Пасха непорочна, Пасха велика, Пасха на верните, Пасха, отваряща ни райските врати, Пасха, освещаваща всички верни.

Стих: Както изчезва дим, да изчезнат, както се топи восък от огън.

Дойдете от видението, жени-благовестници, и кажете на Сион: приеми от нас благата вест за Христовото възкресение; тържествувай, ликувай и се радвай, Иерусалиме, видял Царя Христа излизащ като Жених от гроба.

Стих: Тъй да погинат грешниците от Божието лице, а праведниците да се развеселят.

Жените-мироносици, в ранно утро застанали пред гроба на Жизнодавеца, видяха Ангел, седящ на камък, и той им заговори и казваше: защо търсите Живия между мъртвите? Защо оплаквате Нетленния в тлението? Идете, проповядвайте на учениците Му.

Стих: Тоя ден е Господ сътворил, да се възрадваме и да се развеселим в него.

Пасха прекрасна, Пасха, Господня Пасха! Пасха всечестна просия за нас! Пасха! С радост да се прегърнем едни други! О, Пасха! Избавление от скърби, защото днес от гроба, като от чертог, възсия Христос, жените изпълни с радост, като каза: проповядвайте на апостолите.


Слава, глас 8: В Соломоновия притвор лежаха множество немощни и на преполовението на празника Христос намери лежащия от трийсет и осем години разслабен и с властен глас му рече: „Искаш ли да оздравееш?“. Болният отвърна: „Господи, човек си нямам, та кога се раздвижи водата, да ме пусне в нея.“ Той пък му каза: „Вземи одъра си и ходи! Ето, ти оздравя, недей греши вече!“ По молитвите на Богородица, дарувай ни велика милост!

И сега: Воскресения день, гл. 5:

Ден на възкресение е, да се просветим с тържество, и едни други да се прегърнем, да речем: братя! и на ненавиждащите ни да простим всичко с Възкресението, и така да зовем: Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тия, които са в гробовете, живот дарува.


Песен на Симеон Богоприемец:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи – светлина за просвета на езичниците и слава на Твоя народ Израиля“. (Лука 2:29-32)


Трисвятое


Възкресен тропар, глас 3:

Да се веселят небесните, да се радват земните, защото с мишцата Си Господ одържа победа: със смъртта Си стъпка смъртта, стана първороден от мъртвите, избави ни от утробата на ада и даде на света велика милост.


Слава, и сега, Богородичен: Тя ходатайствовавшую

Ние те възхваляваме за посредничеството за спасение на нашия род, Богородице Дево. Защото твоят Син и наш Бог прие страдание на кръста с плътта, която той взе от теб. Той ни избави от тлението, защото е Човеколюбец.


Отпуст


——————————————————————


УТРИННА СЛУЖБА


Бог Господ, гл. 3

Пс. 117

  Стих 1. Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е Идещият в името Господне.

  Стих 2. Oбсадиха ме, обиколиха ме, но с името Господне аз ги повалих.

  Стих 3. Няма да умра, но ще живея и ще разгласям делата Господни.

  Стих 4. Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла: това е от Господа, и е дивно в очите ни.


Възкресен тропар, глас 3:

Да се веселят небесните, да се радват земните, защото с мишцата Си Господ одържа победа: със смъртта Си стъпка смъртта, стана първороден от мъртвите, избави ни от утробата на ада и даде на света велика милост. (2)


Слава, и сега, Богородичен: Тя ходатайствовавшую

Ние те възхваляваме за посредничеството за спасение на нашия род, Богородице Дево. Защото твоят Син и наш Бог прие страдание на кръста с плътта, която той взе от теб. Той ни избави от тлението, защото е Човеколюбец.


Малка ектения: Възглас: Защото Твоя е властта, и Твое е Царството, силата и славата на Отца и Сина и Светият Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин.


Първи седални, възкресни, глас 3:

Христос възкръсна от мъртвите, първи сред починалите, първороден от цялото творение и Творец на всичко създадено; в Себе Си Той възстанови покварената природа на нашия род. Повече няма да царуваш, смърте, защото Владиката на всичко унищожи твоята сила.


Стих: Стани, Господи Боже мой, дигни ръката Си, не забравяй Твоите до край потиснати. (Пс.9:33)

Господи, след като с плътта Си изпита смъртта, чрез Твоето възкресение Ти премахна жилото на смъртта и укрепи човека срещу нея, като обяви премахването на древното проклятие. Господи, Защитниче на живота ни, слава на Тебе!


Слава, и сега, Богородичен: Красоте девства

Поразен от красотата на твоето девство и от пресветлата ти чистота, Гавриил ти извика, Богородице: каква достойна похвала да ти принеса и как да те нарека? Недоумявам и се стъписвам. И затова, както ми е наредено, казвам ти: Радвай се, Благодатна!


Втори седален от Пентикостара, глас 3
Подобен: Красоте девства:

Като възприе всичко човешко, присвои всичко наше, благоволил си да бъдеш прикован на кръст, Творче мой, прие да претърпиш смърт като човек, за да избавиш човешкото естество от смъртта като Бог. Затова Те възпяваме като Животодател: слава, Христе, на Твоето добросърдечие!


Стих: Ще Те славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса. (Пс.9:1)

Ние, вярващите, богословстваме за неизразимата, неразбираема и необяснима тайна на разпятието и възкресението, защото днес смъртта и адът са пленени, а човешкият род се облече в нетление; затова с благодарност ти викаме: слава на Твоето възкресение, Христе.

Слава, и сега: Богородичен:

Небесните (ангели) с любов се веселяха, а земните (хора) трепереха от ужас, когато пречистият глас те застигна, Богородице, защото общо тържество всички огря, когато Първосъздаденият бе избавен от смъртта. Затова с ангелите ти пеем: радвай се, Чиста Дево Майко!


„Благословен си, Господи“, гл. 5

Благословен си Ти, Господи, научи ме на Твоите наредби! (Пс.118:12)

Съборът на ангелите се удиви, като Те видя сред мъртвите, Спасителю, разрушил силата на смъртта и възкресил със Себе Си Адам, и освободил всички от ада.

Благословен си Ти, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Защо от съчувствие смесвате мирото със сълзи, ученички?“, заговори на мироносиците блестящият в гроба ангел: „Вижте гроба и разберете, че Спасителят възкръсна от гроба“.

Благословен си Ти, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Много рано мироносиците изтичаха при Твоя гроб, ридаейки, но ангелът застана пред тях и рече: „Свърши времето за ридания, не плачете, а кажете на апостолите за възкресението“.

Благословен си Ти, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Жените мироносици, дошли с миро при Твоя гроб, Спасителю ридаеха, когато ангелът ясно се обърна към тях с думите: „Защо смятате Живия за мъртъв? Защото Той като Бог възкръсна от гроба“.

Слава

Да се поклоним на Отца и на Неговия Син, и на Светия Дух – Светата Троица в едно същество, и със серафимите да кажем: свят, свят, свят си, Господи!

И сега

Ти избави Адам от греха и на Ева дари радост вместо печал, Дево, когато роди Животодателя; въплътеният от тебе Бог и Човек отведе към живота отпадналите от него. 

Алилуйя, алилуйя, алилуйя, слава Тебе Боже! (3 пъти)


Малка ектения

Свещеникът: Защото е благословено Твоето име и е величествено царството Ти…


Ипакои, глас 3:

Сияещият ангел удиви с вида си и утеши с думите си мироносиците, като им каза: защо търсите Живия в гроба? Той възкръсна и изпразни гробовете. Знайте, че е неизменен Този, Който промени тлението. Кажете на Бога: Колко са страшни Твоите дела, защото си спасил човешкия род!


 Стъпални, глас 3

Антифон 1:

Слове, Ти освободи от плен Сион от Вавилон, затова ме привлечѝ от страстите ми към живота. Пс 125

Които със сълзи по Бога сеят на юг, с радост ще жънат класове на вечен живот.

Слава: И сега:

Всеки добър дар идва от Святия Дух, Той сияе заедно с Отец и Син, всичко чрез Него живее и се движи.


Антифон 2:

Ако Господ не съзида дом на добродетелите, ние напразно ще се трудим; щом Той закриля душата, никой не ще превземе града ни. Пс 126

Светиите винаги са като плод на утробата за Тебе, Христе, те са осиновени за Отец чрез Светия Дух.

Слава: И сега:

Всяка святост и мъдрост са от Светия Дух, защото Той е същността на цялото творение; нека Му се покланяме както на Отец и Словото, защото Той е Бог.


Антифон 3:

Блажени са, които се боят от Господ и ходят по пътеките Му, защото ядат живителните плодове на Неговите заповеди. Пс 127

Пастиреначалниче, радвай се, като виждаш около трапезата Си Твоите чеда да носят клонки от добри дела.

Слава: И сега:

От Светия Дух е всяко богатство на славата, от Него идва благодат и живот за цялото творение, защото Той е възпяван заедно с Отец и Словото.


Прокимен, гл. 3. Пс 95

Кажете на народите: Господ царува! затова е твърда вселената, няма да се поклати. (Ст. 10)

Стих: Възпейте Господу песен нова, възпейте Господу, цяла земьо. (Ст. 1)

Кажете на народите: Господ царува! затова е твърда вселената, няма да се поклати.

Пасхален канон от св. Йоан Дамаскин, VIII в

Песен 1, гл. 1

Воскресения день просветимся людие

В деня на Възкресението да се просветим, о люде! Пасха, Господня Пасха! От смъртта към живота и от земята към небето Христос, нашият Бог, преведе нас, които пеем победната песен.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Да очистим чувствата си, и ще видим непристъпната светлина на Христовото възкресение и ясно ще чуем: радвайте се! – ние, които пеем победна песен.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Небесата достойно да се веселят, земята да се радва, да празнува целият свят, видимият и невидимият: Христос възкръсна, веселие вечно.

Богородични:

Слава: Разрушила си предела на умъртвяването, като си родила вечния живот, Христа, възсиял днес от гроба, Дево всенепорочна, и просветил света.

И сега: Видяла Твоя Син и Бог възкръснал, радвай се с апостолите, Богоблагодатна, Чиста, и първа си чула: радвай се, като причина за всяка радост, Богомайко всенепорочна.


Песен 3

Елате да отпием от новото питие, не вода, извираща чудесно от безплоден камък, а вино от източника на нетлението, извиращ от Христовия гроб, в който се утвърждаваме.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Днес всичко се изпълни със светлина, небето и земята, и преизподнята: всяка твар да празнува Христовото възкресение, в Когото се утвърждава.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Вчера се съпогребах с Тебе, Христе, днес възкръсвам с Тебе, възкръсналия, съразпъвах се с Тебе вчера; Сам ме прослави с Тебе, Спасителю, в Твоето Царство.

Слава: За нетленен живот идвам днес, по благодатта на Родилия се от Тебе, Чиста, и озарил със светлина всички краища.

И сега: Бога, Когото си родила по плът, си видяла възкръснал, както каза, Чиста, ликувай, и като Бог, Пречиста, Го величай.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си наш Бог и на Тебе слава въздаваме…


Седален, глас 3: Една дума стегна крайниците на разслабения, когато прозвуча всемирното слово на Този, Който заради нас се яви на земята по добросърдечието Си. И тъй болният тръгна, носейки одъра си, макар книжниците да не можеха да понесат гледката на станалото, изпълнени със завист, сковаваща душите им.

Слава, и сега, Богородичен: Красоте девства

Поразен от красотата на твоето девство и от пресветлата ти чистота, Гавриил ти извика, Богородице: каква достойна похвала да ти принеса и как да те нарека? Недоумявам и се стъписвам. И затова, както ми е наредено, казвам ти: Радвай се, Благодатна!


Песен 4

На божествена стража да застане заедно с нас боговдъхновения пророк Авакум и да се покаже като светоносен ангел, който вика с ясен глас: днес дойде спасението на света, понеже Христос възкръсна като всесилен!

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Мъжки пол, разтворил девствената утроба, се яви Христос; като човек бе наречен непорочен Агнец, като непричастен на сквернота, нашата Пасха; и като Бог истинен се нарече съвършен.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Като едногодишен агнец, благословеният наш венец Христос, волно бе заклан за всички, очистителна Пасха, и пак изгря за нас от гроба прекрасното Слънце на правдата.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Богоотецът Давид скачаше и играеше пред ковчега Господен, а Божиите свети хора, като виждаме сбъдването на образите, божествено да се веселим, защото възкръсна Христос, като всесилен.

Слава: Създалият Адам, Твоя праотец, Чиста, се създаде от Тебе, и днес със Своята смърт разруши смъртното жилище и озари всичко с божествените лъчи на възкресението.

И сега: Христа, Когото си родила, Чиста, като виждаш днес прекрасно възсиял от мъртвите за спасение на всички, добра и непорочна, и прекрасна между жените, радвайки се апостолите, прославяй.


Песен 5

Нека станем рано с изгрева и да принесем на Владиката вместо миро – песен и ще видим Христа – Слънцето на правдата, Което възсиява, дарявайки живот на всички!

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Окованите в адовите вериги, видели Твоето безмерно милосърдие, вървяха към светлината, Христе, с весели нозе, хвалейки вечната Пасха.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Да пристъпим, свещеносци, към Христа, излизащ от гроба като Жених, и да празнуваме с небесните чинове спасителната Божия Пасха.

Слава: Просвещава се с божествените и живоносни лъчи на възкресението на Твоя Син, Пречиста Богомайко, събранието на благочестивите, и се изпълва с радост.

И сега: Не си нарушил вратата на девството при въплъщението, не си разрушил печатите на гроба, Царю на творението, откъдето, като Те видя възкръснал, Твоята Майка се радваше.


Песен 6

Ти слезе в земната преизподня, о Христе, и съкруши вековните прегради, които държаха пленниците на смъртта и както Йона от кита, Ти тридневен възкръсна от гроба!

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Съхранил цели печатите, Христе, си възкръснал от гроба, както не си повредил утробата на Девата при Твоето раждане, и си отворил за нас вратите на рая.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Спасителю мой, живо и нежертвено заколение, като Бог, Сам доброволно Си се принесъл на Отца, и си възкресил праотеца Адам, като си възкръснал от гроба.

Слава: Към нетленен и вечен живот бе възведено окованото от смъртта и тлението естество от Въплътилия Се от Твоята пречиста утроба, Богородице Дево.

И сега: Слезе в земната преизподня Слезлият в Твоята утроба, Чиста, и вселил се и въплътил се свръхестествено, и издигна със Себе Си Адам, като възкръсна от гроба.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си Царя на мира и Спасителя на нашите души и на Тебе слава въздаваме, …


Кондак, глас 3

Душата ми, Господи, разслабена тежко от всякакви грехове и противоестествени дела, въздигни чрез Твоята божествена грижа, както някога въздигна разслабения, та спасяван да Ти викам: слава, милостиви Христе, на Твоята сила!

Икос: Иисусе Боже, Който с ръцете Си обгръщаш краищата на земята и си събезначален на Отца и с Духа Свети владичестваш над всичко, Ти се яви в плът, за да изцериш недъзите и да прогониш страстите. Ти просвети слепците и чрез божественото Си слово вдигна разслабения, повелявайки му изведнъж да ходи и да вдигне на рамо одъра, на който дотогава лежеше. Затова всички ние заедно с него възпяваме и зовем: слава, милостиви Христе, на Твоята сила!

 Синаксар

На този ден празнуваме паметта на (виж календарчето). По техните молитви, Христе Боже, помилуй и спаси нас! Амин.

В този ден Неделя четвърта след Пасха спомняме чудото с разслабления (парализирания), изцерен от Господ Иисус в Йерусалимската къпалня „Витезда“. Отредено е сега да правим този спомен, понеже чудото е станало по това време наскоро след юдейския празник Пасха, в годината преди Христовите страдания.

По това именно време Иисус възлязъл в Йерусалим и дошъл в къпалнята, наречена по еврейски Витезда, което ще рече „Дом на милосърдието“. Според разказа на св. евангелист Йоан тук имало пет притвора, препълнени с болни от най-различни болести: слепи, хроми, изсъхнали. Всички те чакали да се раздвижи водата. Защото ангел Господен периодично слизал в къпалнята и раздвижвал водата. И по свидетелството на евангелиста, който от болните пръв успявал да влезе в къпалнята след раздвижването на водата, оздравявал от каквато и болест да бил налегнат.

Между многото болни тук имало и един човек, който бил парализиран от 38 години. Той чакал да се раздвижи водата, да влезе в нея и да получи изцеление, но при всеки случай, когато се раздвижвала водата, друг, по-подвижен от него, се хвърлял в къпалнята и се изцелявал. Минавайки прочее през тоя дом на човешкото страдание, но същевременно и дом на милосърдието, изпълненият с божествено състрадание Христос се спрял пред разслабения и го запитал дали иска да оздравее. Парализираният потвърдил желанието си да оздравее, но се натъжил, че си няма човек, който да го хвърли в къпалнята, когато водата бъде раздвижена. Тогава Христос му казал да вземе одъра си и да ходи. Разслабеният веднага се почувствал здрав, станал, взел си одъра и се отправил за дома си. 

Този ден обаче било събота. А според закона на Мойсей в събота не бивало да се върши никаква работа. Като видели изцерения да носи в съботен ден одъра си, юдеите го упрекнали, че нарушава закона, но оздравелият отговорил: „Който ме издери, Той ми рече: вземи одъра си и ходи“. Попитали го: „Кой е тоя човек“? Изцереният обаче не можал да им каже Кой го е излекувал, понеже не Го познавал, а Иисус вече се бил оттеглил. След това обаче Христос го срещнал в храма и му казал: „Ето, ти оздравя. Недей греши вече, за да не те сполети нещо по-лошо!“ Някои смятат, че този човек е същият оня, който ударил плесница на Христос, когато бил изправен на съд пред Каиафа. Предупреждението на Господ Иисус към изцерения да не греши вече, за да не му се случи нещо по-лошо иде да подскаже, че причините на болестите не са само външни, физически, но и духовни, породени от някой грях.

Когато юдеите узнали, че Христос е излекувал болния и му казал да вземе одъра си и да ходи, се изпълнили с ненавист към Господа и търсели случай да Го убият, задето нарушавал съботната почивка. И при други случаи, когато Христос бил обвиняван в нарушение на закона относно съботата, Той изтъквал истинския смисъл на закона, а именно, че съботата е за човека, а не човек за съботата, че в събота е позволено да се прави добро и че Син Човечески е Господар на съботата.

От историческата някогашна къпалня „Витезда“ при Овчи порти в Йерусалим днес са останали само развалини. Днес вече не слиза тук ангел Господен, за да раздвижи водата. Няма тук и чакащи болни. Това обаче не ще рече, че днес изобщо няма болни или че няма и Витезда. И болни има, и Витезда има. Новата Витезда е светата Църква Христова с нейните благодатни свети тайнства, и по-особено тайнството Покаяние.

Спомняйки си днес евангелското събитие, станало някога при Витезда в Йерусалим, нека помним и предупредителните думи на Господ Иисус, отправени към излекувания разслабен: „Ето, ти оздравя. Гледай да не грешиш вече, за да не те сполети нещо по-лошо!“ Ако ли обаче сгрешим, нека не се отчайваме, а да се хвърлим в благодатните изцелителни води на духовната Витезда тайнството Покаяние, за да получим изцеление. Божественият Лекар милосърдният Господ Иисус и нам ще помогне, както някога помогна и на разслабления ще ни изцери от нашите телесни и душевни недъзи и ще ни спаси. Нему слава вовеки. Амин!


Песен 7

  Оня, Който избави тримата отроци в пещта Се въплъти и страда като смъртен човек и чрез страданията, смъртното облече в дрехата на безсмъртието; Той единствен е благословен и преславен Бог на нашите отци.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Богомъдрите жени с миро тичаха след Тебе, Когото търсеха със сълзи като мъртъв, и радвайки се, се поклониха на живия Бог, и тайнствената Пасха, Христе, на Твоите ученици благовестиха.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Да празнуваме умъртвяването на смъртта, разрушаването на ада, началото на друг, вечен живот, и играейки да възпяваме Виновния, един Бог, благословен и препрославен.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Наистина, свещена и всепразнична е тази спасителна, светозарна нощ, предвестница на светоносния ден на възкресението, в която вечната Светлина изгря от гроба за всички.

Слава: Умъртвил смъртта, Твоят Син, Всенепорочна, днес дари нетленен живот на всички смъртни вовеки, един Бог на отците, благословен и препрославен.

И сега: Царстващият над всяко създание, бидейки човек, като се всели в Твоята утроба, Богоблагодатна, и претърпя разпятие и смърт, възкръсна боголепно, и въздигна и нас, като всесилен.


Песен 8

Това е определеният и Свят ден, първата Събота, цар и господар на дните, празник на празниците и тържество на тържествата, в него благославяме Христа во веки.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Дойдете, чеда на новото лозе и божественото веселие, в избрания ден на възкресението да се приобщим с Христовото Царство, възпявайки Го като Бог вовеки.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.

Подигни очи наоколо, Сионе, и виж: ето, дойдоха при тебе, като богосветли светила, от запад, от север, от морето и от изток твоите чеда, благославящи в тебе Христа вовеки.

Пресвета Троице, Боже наш, слава на Тебе!

Отче Вседържителю, и Слове, и Душе, съединено в три ипостаси Естество, свръхестествено и пребожествено, в Тебе се кръстихме и Тебе благославяме вовеки.

Слава: Чрез Тебе дойде в света Господ, Богородице Дево, и, разкъсал утробата на ада, дари възкресение на нас, смъртните, затова Го благославяме вовеки.

И сега: Цялата сила на смъртта победи Твоят Син, Дево, със Своето възкресение и, като крепък Бог, и нас въздигна и обожи, затова Го благославяме вовеки.


Катавасии на Пасха, гл. 1

Песен 1

В деня на Възкресението да се просветим, о люде! Пасха, Господня Пасха! От смъртта към живота и от земята към небето Христос, нашият Бог, преведе нас, които пеем победната песен.

Песен 3

Елате да отпием от новото питие, не вода, извираща чудесно от безплоден камък, а вино от източника на нетлението, извиращ от Христовия гроб, в който се утвърждаваме.

Песен 4

На божествена стража да застане заедно с нас боговдъхновения пророк Авакум и да се покаже като светоносен ангел, който вика с ясен глас: „Днес дойде спасението на света, понеже Христос възкръсна като всесилен!“

Песен 5

Нека станем рано с изгрева и да принесем на Владиката вместо миро – песен и ще видим Христа – Слънцето на правдата, Което възсиява, дарявайки живот на всички!

Песен 6

Ти слезе в земната преизподня, о Христе, и съкруши вековните прегради, които държаха пленниците на смъртта и както Йона от кита, Ти тридневен възкръсна от гроба!

Песен 7

Оня, Който избави тримата отроци в пещта Се въплъти и страда като смъртен човек и чрез страданията, смъртното облече в дрехата на безсмъртието; Той единствен е благословен и преславен Бог на нашите отци.

Песен 8

Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Това е определеният и Свят ден, първата Събота, цар и господар на дните, празник на празниците и тържество на тържествата, в него благославяме Христа во веки.


Евангелски чин

Дяконът: На Господ да се помолим!

Народът: Господи, помилуй.

Свещеникът: Защото си свят Боже наш и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отца и Сина, и Светия Дух, подобава всяка слава, чест и поклонение, сега и винаги, и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание, всякое Господа.

Дяконът: И да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господ Бог да помолим!

Народът: Господи, помилуй (3).

Дяконът: Премъдрост. Да застанем прави за да изслушаме светото Евангелие.

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеникът: Ще се чете из светото Евангелие според името.

Дяконът: Да внимаваме.

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


Възкресно евангелие (5)


Възкресна песен

Четец: Като видяхме Христовото Възкресение, нека се поклоним на светия Господ Иисус, Който едничък е безгрешен. На Твоя Кръст се покланяме, Христе, и Твоето Свято Възкресение възпяваме и славим – Ти си нашият Бог, освен Тебе другиго не знаем и с Твоето име се именуваме. Дойдете, всички верни, да се поклоним на святото Христово Възкресение, защото, ето – чрез Кръста дойде радост за целия свят. Всякога благославяйки Господа, нека възпяваме Неговото Възкресение, защото Той, като претърпя разпятие, със смърт смъртта разруши.


50 Псалом (пее се)


Слава: По молитвите на апостолите, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

И сега: По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

Стих: Помилуй ме, Боже, по великата Си милост и по множеството Си щедрости, очисти беззаконието ми.

Стихира, глас 6:

Възкръсна Иисус от гроба както предрече, даде ни живот вечен и велика милост.


Литийна молитва (дяконът)

Свещеникът: По милостта и щедростите на Единородния Твой Син, с Когото Си благословен, заедно с Пресветия, Благия и Животворящия Твой Дух сега и винаги и во веки веков.


Вместо Честнейшую, 9 песен

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!

 9 Песен

Припев: Величай, душо моя, доброволно пострадалия, погребания и възкръсналия от гроба на третия ден.

Светлей, светлей, нови Йерусалиме, защото славата Господня над тебе възсия! Ликувай сега и се весели, Сионе! А ти, чиста Богородице, радвай се за възкресението на Родения от тебе!

Припев: Душата ми величае възкръсналия тридневно от гроба, Христа Животодателя.

Светлей, светлей, нови Йерусалиме, защото славата Господня над тебе възсия! Ликувай сега и се весели, Сионе! А ти, чиста Богородице, радвай се за възкресението на Родения от тебе!

Припев: Христос е новата Пасха, живата Жертва, Агнецът Божий, вземащ греховете на света.

О, Божествен, о, любезен, о пресладък Твой глас! Истинно си обещал да бъдеш с нас до края на века, Христе; в Него, верни, имайки твърда надежда, да се радваме.

Припев: Днес творението ликува и се радва, защото Христос възкръсна и ада беше ограбен.

О, Пасха, велика и свещена, Христе! О, Мъдрост, и Слово Божие, и Сила! Дай ни истинно да се причастяваме с Тебе в незалязващия ден на Твоето Царство.

На Богородица

Припев: Слава на Отца и Сина, и Светия Дух.

Ние верните в един глас Те прославяме, о Дево: „Радвай се, Двер Господня; радвай се, духовен Граде; радвай се, защото благодарение на Тебе за нас днес възсия светлината на възкресението от мъртвите на Родилия Се от Тебе!“

Припев: Сега и винаги и во веки веков. Амин.

Весели се и се радвай, свята божествена Врата! Защото Иисус влезе в гроба и излезе, просиявайки по-светло от слънце и озари всички верни, възрадвана от Бога Владичице!

Задо­стой­ник

Ангелът викаше на Благодатната: „Чиста Дево, радвай се! И пак ще кажа: Радвай се! Твоят Син възкръсна тридневен от гроба и мъртвите възкреси.“ Хора, веселете се.

Светлей, светлей, нови Йерусалиме, защото славата Господня над тебе възсия! Ликувай сега и се весели, Сионе! А ти, чиста Богородице, радвай се за възкресението на Родения от тебе!


Малка ектения, Възглас: Защото Те хвалят всички небесни сили…


Свят е Господ, нашия Бог. (2)

Превъзнасяйте Господа, Бога нашего, и се покланяйте на подножието Му: защото то е свято! (Пс. 98:5)

Ексапостиларий на Пасха

Пло́тию усну̀в 

Заспал по плът като смъртен, Царю и Господи, възкръснал тридневен, въздигайки Адама със Себе Си и обезсилвайки смъртта, Пасха на безсмъртието, спасение на света. (Превод и изпълнение: Калин Кирилов)

Слава, И сега, светилен на празника: Човеколюбецът и всещедър Господ се яви при Овчата къпалня да изцели болните. Намери човек лежащ от години, и му рече: стани, вземи си одъра и ходи в правия път!


Всякое дихание, (Пс. 150), гл. 3

Всичко що диша да хвали Господа. Хвалете Господа от небесата; Хвалете го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.


Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс.150:2)

Дойдете всички народи, проумейте силата на страшната тайна, защото Христос, нашият Спасител, който е Словото от начало, беше разпнат заради нас и доброволно прие погребение, и възкръсна от мъртвите за да спаси всичко. Нека да Му се поклоним!


Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс.150:3)

Господи, Твоите стражи разказаха всички чудеса, но суетният синедрион напълни ръцете им с пари, като мислеха, че ще скрият възкресението Ти, което светът прославя. Помилвай ни! 


Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс.150:4)

Всички се изпълниха с радост, щом получиха доказателство за възкресението, защото Мария Магдалина дойде при гроба, намери ангел да седи на камъка в бляскави дрехи, а той рече: защо търсите Живия между мъртвите? Няма Го тук, но възкръсна, както предрече; изпреварва ви в Галилея.


Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс.150:5-6)

В Твоята светлина, човеколюбиви Владико, ще видим светлина, защото Ти възкръсна от мъртвите, като дари спасение на човешкия род, та цялото творение да славослови Тебе, единствения безгрешен. Помилвай ни!

Стихири на Пасха, гл. 5

Стих: Да възкръсне Бог и да се разпръснат враговете Му, и да бягат от лицето Му, които Го ненавиждат.

Пасха свещена днес ни се яви: Пасха нова, свята, Пасха тайнствена, Пасха всечестна, Пасха Христос Избавител, Пасха непорочна, Пасха велика, Пасха на верните, Пасха, отваряща ни райските врати, Пасха, освещаваща всички верни.

Стих: Както изчезва дим, да изчезнат, както се топи восък от огън.

Дойдете от видението, жени-благовестници, и кажете на Сион: приеми от нас благата вест за Христовото възкресение; тържествувай, ликувай и се радвай, Иерусалиме, видял Царя Христа излизащ като Жених от гроба.

Стих: Тъй да погинат грешниците от Божието лице, а праведниците да се развеселят.

Жените-мироносици, в ранно утро застанали пред гроба на Жизнодавеца, видяха Ангел, седящ на камък, и той им заговори и казваше: защо търсите Живия между мъртвите? Защо оплаквате Нетленния в тлението? Идете, проповядвайте на учениците Му.

Стих: Тоя ден е Господ сътворил, да се възрадваме и да се развеселим в него.

Пасха прекрасна, Пасха, Господня Пасха! Пасха всечестна просия за нас! Пасха! С радост да се прегърнем едни други! О, Пасха! Избавление от скърби, защото днес от гроба, като от чертог, възсия Христос, жените изпълни с радост, като каза: проповядвайте на апостолите.

Слава, глас 8:

Господи, купелът не изцели разслабеният, а той бе обновен от Твоето слово, с което забрани на многогодишният му недъг. Защото Твоят глас се показа най-бързото действие и развърза непоносимата му болест, та той понесе бремето на одъра като свидетелство за многото Ти щедрости. Слава на Тебе!

И сега, глас 5: Ден на възкресение е, да се просветим с тържество, и едни други да се прегърнем, да речем: братя! и на ненавиждащите ни да простим всичко с Възкресението, и така да зовем: Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тия, които са в гробовете, живот дарува.


Велико славословие

Слава на Тебе, Който ни показа светлината! Слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците добра воля! Хвалим Те, благославяме Те, покланяме Ти се, славословим Те, благодарим Ти заради великата Твоя слава. Господи Царю небесни, Боже Отче Вседържителю, Господи Сине единородни Иисусе Христе, и Светий Душе! Господи Боже, Агнец Божий, Сине на Отца, Който вземаш върху Си греха на света, помилуй нас – Ти, Който вземаш върху Си греховете на света! Приеми нашата молитва, Ти, Който седиш отдясно на Отца, и помилуй нас! Защото само Ти си свят, само Ти си Господ, Иисус Христос, за слава на Бога Отца! Амин!

Всеки ден ще Те благославям и ще прославям Твоето име во веки и във вечни векове! Удостой ни, Господи, през тоя ден да се запазим от грях! Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името ти во веки! Амин!

Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме! Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби (3 пъти)! Господи, прибежище бил си нам от род във род. Аз рекох: „Господи, помилуй ме и изцери душата ми, защото съгреших пред Тебе“. Господи, към тебе прибягнах, научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог. Защото у Тебе е изворът на живота; в Твоята светлина ще видим светлина. Продължи Твоята милост към тия, които Те познават.

   

  Светий Боже, Светий Крепки, Светий Безсмъртни, помилуй нас! (3 пъти)

  Слава на Отца и Сина и на Светия Дух, и сега и винаги и во веки веков. Амин.

  Светий Безсмъртни, помилуй нас!

  Светий Боже, Светий Крепки, Светий Безсмъртни, помилуй нас!

Възкресна песен

Днес стана спасението на света. Нека възпеем Възкръсналият от мъртвите, Авторът на нашия живот: защото като унищожи смъртта чрез смърт, даде ни победа и голяма милост.


——————————————


ЛИТУРГИЯ 


Свещеникът: Благословено е Царството и изпява веднъж Христос воскресе, а хорът два пъти. Следва Велика ектения.


Антифон 1, псалом 65, гл. 2:

Стих 1: Възкликни към Бога, цяла земьо! (Пс. 65:1) Припев: Молитвами Богородицы, Спасе спаси нас.

Вторият хор: Възпейте славата на името Му, въздайте Му слава и хвала. Припев: Молитвами Богородицы, Спасе спаси нас.

Стих 2: Кажете Богу: колко си страшен в делата Си! Поради големината на Твоята сила, ще Ти се покорят Твоите врагове (Пс. 65:3). Припев: Молитвами Богородицы, Спасе спаси нас.

Стих 3: Цяла земя да Ти се поклони и да Ти пее, да пее на Твоето име, Вишни! Припев: Молитвами Богородицы, Спасе спаси нас.

Слава, и сега: двата хора силно: Молитвами Богородицы, Спасе спаси нас.


Антифон 2, псалом 66, глас същия.

Стих 1: Боже, бъди милостив към нас и ни благослови. (Ст. 1) Припев: Спаси ны Сыне Божий, воскресый из мертвых, поющия Ти: Аллилуиа. Веднъж.

Другата страна: Боже, осветли ни с лицето Си, и ни помилвай. Припев: Спаси ны Сыне Божий:

Стих 2: Да познаем на земята Твоя път, у всички народи Твоето спасение.  (Ст.3) Спаси ны Сыне Божий:

Стих 3: Да Те възхвалят народите, Боже; да Те възхвалят всички народи.  (Ст. 4) Спаси ны Сыне Божий:

Слава, и ныне: двата хора:

Единородный Сыне, и Слове Божий, безсмертен Сый, и изволивый спасения нашего ради воплотитися от святыя Богородицы, и Приснодевы Марии, непреложно вочеловечивыйся; распныйся же Христе Боже, смертию смерть поправый, Един сый Святыя Троицы, спрославляемый Отцу и Святому Духу, спаси нас.


 Антифон 3, псалом 67, глас 5.

Стих 1: Да възкръсне Бог и да се разпръснат враговете му. Тропар: Христос воскресе из мертвых:

Другата страна: Да бягат от лицето Му, онези които Го мразят. Христос воскресе:

Стих 2: Както изчезва дима, да изчезнат враговете Божии, както се топи восък от огъня. Христос воскресе:

Стих 3:  Тъй грешниците да загинат от лицето Божие, а праведниците да се развеселят. Христос воскресе:


Входно:

В събранията благославяйте Бога Господа, вие, които сте от Израилево семе! (Пс. 67:27)

(Това входно се пее до Отдание на Пасха)


След входа:

 Възкресен тропар, глас 3: Да веселятся небесная

Да се веселят небесните, да се радват земните, защото с мишцата Си Господ одържа победа: със смъртта Си стъпка смъртта, стана първороден от мъртвите, избави ни от утробата на ада и даде на света велика милост.

На храмовия светия

Кондак, глас 8: Аще и во гроб

Макар и в гроб да си слязъл, Безсмъртни, но си разрушил силата на ада, и си възкръснал, като Победител, Христе Боже, и на жените мироносици си казал: радвайте се! и на Твоите апостоли си дарил мир и на падналите възкресение.


Трисветое


Прокимен, гл. 3, Пс. 46

Пейте на нашия Бог, пейте; пейте на нашия Цар, пейте. (Ст. 7) 

Стих: Запляскайте с ръце, всички народи, възкликнете към Бога с радостен глас! (Ст. 2)

Апостол

от Деяния на св. Апостоли (9:32-42)

Случи се, че Петър, обхождайки всички, слезе и при светиите, които живееха в Лида. Там намери един човек, на име Еней, който от осем години лежеше на постелка разслабен. И Петър му каза: Енее, Иисус Христос те изцерява; стани и си сбери постелката. И той веднага стана. И всички, които живееха в Лида и в Сарона, видяха го, и се обърнаха към Господа.

В Иопия имаше една ученица, на име Тавита, което значи: Сърна; тя беше изпълнена с добри дела и милостини, които правеше. Случи се в ония дни, че тя заболя и умря. Окъпаха я и туриха в една горница. А понеже Лида беше близо до Иопия, учениците, като чуха, че Петър е там, проводиха при него двама души да го молят, да дойде незабавно при тях. Петър стана и отиде с тях; и когато стигна, възведоха го в горницата, и всички вдовици дойдоха при него, плачейки и показвайки ризи и дрехи, що ги бе правила Сърна, докато живеела с тях. Петър отпрати всички вън и, като коленичи, помоли се, па се обърна към тялото и рече: Тавито, стани! И тя отвори очите си и, като видя Петра, седна. Той й подаде ръка, дигна я и, като повика светиите и вдовиците, представи я жива.

Това стана известно по цяла Иопия, и мнозина повярваха в Господа.


Аллилуйя, гл. 3, Пс. 30

Стих: На Тебе, Господи, се уповавам, да се не посрамя навеки. (Ст. 2)

Стих: Бъди ми каменна твърдиня, дом за прибежище, за да ме спасиш. (Ст. 3Б)


Евангелие

от Йоана свето евангелие (5:1-15)

В това време възлезе Иисус в Иерусалим. А в Иерусалим, при Овчи порти, се намира къпалня, по еврейски наричана Витезда, която има пет притвора; в тях лежеше голямо множество болни, слепи, хроми, изсъхнали, които очакваха да се раздвижи водата, защото Ангел Господен от време на време слизаше в къпалнята и раздвижваше водата, и който пръв влизаше след раздвижване на водата, оздравяваше, от каквато болест и да бе налегнат.

Там имаше един човек, болен от трийсет и осем години. Иисус, като го видя да лежи и като узна, че боледува от дълго време, казва му: искаш ли да оздравееш? Болният му отговори: да, господине; но си нямам човек, който да ме спусне в къпалнята, кога се раздвижи водата; когато пък аз дойда, друг слиза преди мене. Иисус му казва: стани, вземи одъра си и ходи. И той веднага оздравя, взе си одъра и ходеше. 

А тоя ден беше събота. Поради това иудеите думаха на изцерения: събота е; не бива да си дигаш одъра. Той им отговори: Който ме изцери, Той ми рече: вземи одъра си и ходи. Попитаха го: кой е Човекът, Който ти рече: вземи одъра си и ходи? Но изцереният не знаеше, кой е, защото Иисус се бе отдръпнал поради тълпата, що беше на онова място.

След това Иисус го срещна в храма и му рече: ето, ти оздравя; недей греши вече, за да те не сполети нещо по-лошо.

Човекът отиде, та обади на иудеите, че Иисус е, Който го изцери.


Задо­стой­ник

Ангелът викаше на Благодатната: „Чиста Дево, радвай се! И пак ще кажа: Радвай се! Твоят Син възкръсна тридневен от гроба и мъртвите възкреси.“ Хора, веселете се.

Светлей, светлей, нови Йерусалиме, защото славата Господня над тебе възсия! Ликувай сега и се весели, Сионе! А ти, чиста Богородице, радвай се за възкресението на Родения от тебе!


Причастен:

Хвалете Господа от небесата, хвалете Го във висините. (Пс. 148:1)

No comments:

Post a Comment