Monday, 14 November 2022

Свети апостол и евангелист Матей

Свети апостол и евангелист Матей


Вечерна

Блаже́н муж: 1 антифон.


Господи, воззвах (Пс. 140), глас 4, на 6:

Господи, извиках към Тебе, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, извиках към Тебе, побързай към мене; чуй моя глас, когато Те призовавам, чуй ме, Господи! 

Да се възнесе молитвата ми пред Тебе като тамян, издигането на ръцете ми да бъде като вечерна жертва, чуй ме Господи!

Подобен: Зва́нный свы́ше:

Стих: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс.129:3-4А)

Този, Който изпитва сърцата на хората, когато твоят божествен ум видя чрез божествено предузнание, апостоле, избави те от неправдата и от света; тогава те направи светлина за света, като ти заповяда да просветиш и осветиш всички краищата на света; ти се удостои да напишеш ясно и Неговото свето Евангелие; моли Го да спаси и просвети душите ни.


Стих: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. (Пс.129:5)

Същата стихира.

Стих: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс.129:6-7А)

И́же от мыта́рства при́зван на учени́чество,/ егда́ тя Безнача́льное Сло́во возгласи́,/ после́довати повеле́в и обще́ние Ца́рствия обеща́в,/ тогда́, всеблаже́нне, вся оста́вив/ и смуще́ния мяте́жнаго отше́д,/ Тому́ кре́пко после́довал еси́/ и ны́не, Богови́дче, насыща́емь,/ неизрече́ннаго Его́ виде́ния я́сно./ Его́же моли́ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Стих: Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс.129:7Б-8)

Проро́ческое не́кое я́ве острозре́ние/ дре́вле тя, свята́го ка́меня, узре́,/ на земли́ валя́ющася/ и преле́стная сокруша́юща ухищре́ния./ Сло́во же, всему́дре, Ипоста́сное,/ свет тя ми́ра и пропове́дника пра́вды и и́стины соверши́,/ уясне́на луча́ми Трисо́лнечнаго Све́та, всече́стне,/ Его́же моли́ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Стих: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс. 116:1)

Пребоже́ственныя му́дрости слуго́,/ егда́ непристу́пный Свет прии́де пло́тию,/ я́коже изво́ли,/ неве́дения разоря́я омраче́ния,/ тогда́, призыва́емь, после́довал еси́ жизноно́сным повеле́нием/ и храни́тель Боже́ственный быв па́че смы́сла,/ церко́вный быв свети́льник,/ Матее, Христо́во оби́телище./ Его́же моли́ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Стих: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня (пребъдва) вечно. (Пс. 116:2)

Язы́ком о́гненным пре́лесть попаля́я,/ яви́лся еси́, всехва́льне, Матее прему́дре,/ Уте́шителево прие́мь прише́ствие,/ существо́м тебе́ освеща́юща,/ отсю́ду удиви́л еси́ вся́ко помышле́ние слы́шащих слове́с твои́х,/ к лю́дем глаго́лав вели́чествия Вседержи́теля,/ и ны́не во всю зе́млю изы́де твое́ веща́ние, Богодохнове́нне./ Его́же моли́ вся уще́дрити пою́щия тя.

Слава, глас 4. Самогласен:

По призива на Христос да бъдеш небесен ученик, ти ревностно Го последва и веднага отхвърли всякакъв земен труд и грижи, прие вярата на горното Царство с достойнство и послушание, и отстъпи от дъното на земен ревностен живот и празна слава, от митар* стана благовестник, и си бил светлина за живеещите в тъмнината и пътеводител на заблудените към спасение; а сега си ревностен ходатай за целия свят, Матее, и на всички, които те прославят, ти си пазител на спасението.

* бирник

И сега, Богородичен: И́же Тебе́ ра́ди:

Пророк Давид, който чрез тебе стана Божи праотец, в песен извика за тебе към Онзи, Който ти стори велико нещо (Лука 1:49): „Застана царицата от дясната Ти страна“ (Пс. 44:10), защото те направи майка и причинителка на живота Бог, Който благоволи чрез тебе да стане човек без баща, за да възстанови Своя образ, покварен у нас от страстите, и като намери заблудената в планините овца, взе я на раменете Си, донесе я при Отец, по Своята воля я постави сред небесните сили, Богородице, и спаси света Христос, Който има голяма и изобилна милост.

* Ако вечерната е в петък, пее се първия Богородичен (догматик) на владеещия глас.


Вход с кадилница. Свете тихий

Творение на Св. Софроний, патр. Йерусалимски

Тиха светлина от светата слава на Безсмъртния, Светия и Блажения Небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Отца, Сина и Светия Дух – Бога. Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове. Затова и светът Те слави.


Прокимен, за деня


Паримии: стр. 73-77

* По гръцки миней няма вход и паримии

Сугуба ектения.


Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца, и Сина, и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!


Просителна ектения 


Стиховни стихири, глас 4.

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

Слове́с твои́х трубо́ю челове́ки собра́л еси́/ в Бо́жие позна́ние, приснопева́еме,/ и преле́стная собра́ния от земли́ отгна́в,/ во еди́но ве́рныя единомы́слие упра́вил еси́/ и мо́лишися ны́не от тли и бед изба́витися/ ве́рою соверша́ющим при́сно честну́ю па́мять твою́.

Стих: Техният звук се носи по цяла земя, и техните думи до краищата на вселената. (Пс. 18:5)

И́же язы́ком тя вооружи́в о́гненным Ду́ха Свята́го,/ кре́пка показа́ тя борца́ на пре́лесть, апо́столе,/ Христо́с Бог наш,/ И́мже прия́л еси́ све́тлыя по́чести благода́ти./ Его́же моли́ от тли и бед изба́витися/ ве́рою соверша́ющим при́сно честну́ю па́мять твою́.

Стих: Небесата проповядват славата на Бога, и за делата на ръцете Му възвестява твърдта. (Пс. 18:2)

Во глубины́ Ду́ха прини́к, апо́столе,/ неистощи́мое бога́тство поразуме́л еси́/ и, из Него́ поче́рп благода́ть оби́льную,/ нам Ева́нгельски всем сию́ разда́л еси́,/ и мо́лишися ны́не от тли и бед изба́витися/ ве́рою соверша́ющим при́сно честну́ю па́мять твою́.

Слава, глас 6:

Като високо лятящ орел ти дивно се извиси от дълбините на злото към пълната висота на добродетелите, всеславни Матее, защото вървеше по стъпките на Христос, Който покри небето с добродетел и изпълни цялата земя с мъдростта Си, и стана Негов пламенен последовател, като благовести мир, живот и спасение на благочестиво изпълняващите божествените заповеди; в тях наставлявай и нас, които благоугаждаме на Твореца и прославяме тебе.


И сега, Богородичен: Творе́ц и Изба́витель мой:

Творецът и мой Избавител, Христос Господ, Всечиста, се роди от твоята утроба, облечен в плът като мене; Той освободи Адам от проклятието, затова, най-чиста Дево, като Божия майка и наистина Девица ние непрестанно те възхваляваме с поздрава на ангела: радвай се, Владичице, застъпница, защитница и спасение на нашите души!


Песен на Симеон Богоприемец:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, – светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израиля. (Лука 2:29-32)


Трисвятое


Тропар на евангелиста, глас 3:

Усърдно от митницата при призоваващия Владика Христос, Който се яви на земята за добро на човеците, като си Го последвал, ти стана избран апостол и високогласен благовестник на Евангелието за света: затова почитаме твоята скъпа памет, Матее богоречиви. Моли милостивия Бог да даде опрощение на греховете на нашите души.

* Тропарът е славянски. На гръцки е общия за евангелист.

Слава, и сега, Богородичен: Тя, ходатайствовавшую

Ние те възхваляваме за посредничеството за спасение на нашия род, Богородице Дево. Защото твоят Син и наш Бог прие страдание на кръста с плътта, която той взе от теб. Той ни избави от тлението, защото е Човеколюбец.


——————————————————-


Утринна


След Шестопсалмието, Велика ектения

Бог Господь: на глас 3.

Пс. 117

Стих 1: Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е Идещият в името Господне!

Стих 2: Всички народи ме бяха окръжили, но с името Господне аз ги повалих.

Стих 3: Няма да умра, а ще живея, за да разказвам за делата Господни.

Стих 4: Камъкът, Който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла, това стана от Господа и е дивно в очите ни.


Тропар, глас 3:

Усърдно от митницата при призоваващия Владика Христос, Който се яви на земята за добро на човеците, като си Го последвал, ти стана избран апостол и високогласен благовестник на Евангелието за света: затова почитаме твоята скъпа памет, Матее богоречиви. Моли милостивия Бог да даде опрощение на греховете на нашите души. (2 пъти)

Слава, и сега, Богородичен: Тя, ходатайствовавшую

Ние те възхваляваме за посредничеството за спасение на нашия род, Богородице Дево. Защото твоят Син и наш Бог прие страдание на кръста с плътта, която той взе от теб. Той ни избави от тлението, защото е Човеколюбец.


Малка ектения: Защото Твоя е властта, и Твое е царството…

* Седалните на славянски са различни от гръцките.

Първи седален, глас 1.

Подобен: Гроб Твой, Спа́се:

Пръв написа Христовото Евангелие и освети цялото творение под слънцето, многомъдърият Матей и пазител на Христовите тайни, затова сега нека го почетем със свети песни, защото той се моли за опрощение на греховете на всички, които го славят с любов.

Слава, и сега, Богородичен:

Всички, който идваме с любов към твоята доброта, те познаваме като истинска Божия Майка, която остана девица и след раждането; тебе имаме ние, грешените, за застъпница, тебе получихме при изкушения за спасение, единствена Пренепорочна.


Малка ектения: Защото си благ и човеколюбив Бог и на Тебе възнасяме слава…


Втори седален, глас 3.

Подобен: Боже́ственныя ве́ры:

С делата на истинската вяра си просиял, угасил си цялото кривоверие, бил си непобедим победител, на всички си проповядвал Евангелието, богато си украсил Църквата, апостоле Матее, моли се на Христа Бога, да ни дари голяма милост.

Слава, и сега, Богородичен:

Единственият Господ не се отдели от божествената природа, когато се въплъти в утробата ти: Бог стана човек, но остана същият. Той дори след раждането ти, Майко Деко, те запази непорочна, каквато си беше; Него моли усърдно да ни дари голяма милост.


Полиелеи и величание (Катавасийник, стр. 83)


Малка ектения


Седален* след полиелея, глас 8.

Подобен: Прему́дрости и Сло́ва:

Твоите мъдри думи се чуха по цяла земя, всехвални Господен апостоле, като истинска проповед, проповядвал ясно на всички богопознанието, и си привел неразумните народи към разума; затова, като прогони идолския мрак, изгря светлината на разума на седящите в мрака, всехвални Матее. Моли Христос Бога да дари опрощение на греховете на всички, които славят с любов твоята свята памет.

* Същият седален е след трета песен на канона.

Слава, и сега, Богородичен:

Всички поколения хора те облажаваме като девица и единствена сред жените, която си родила Бог по плът, защото огънят на Божеството се всели в тебе и си кърмила като детенце с млеко Създателя и Господа. Ето защо ангелският и човешки род достойно славим твоята Рожба, и заедно ти викаме: моли се на Бога Христос да дари прошка да греховете на всички, които се покланяме с вяра на твоята пресвята Рожба.


Степенни (стъпални), глас 4.

Антифон 1-ви, повтаряме стиховете:

От моите младини много страсти ме нападат; но Сам Ти ме защити и спаси, Спасителю мой.

Ненавиждащите Сион, засрамете се от Господ, защото ще бъдете изсушени като трева от огън.

Слава: Чрез Светия Дух се оживява всяка душа и чрез очистване се извисява, свещенотайнствено засиява пред троичната Единица. 

И сега: От Светия Дух текат благодатните струи, които напояват за плодоносене цялото творение.


Прокимен, глас 4: Техният звук се носи по цяла земя, и техните думи до краищата на вселената. (Пс. 18:5) Стих: Небесата проповядват славата на Бога, и за делата на ръцете Му възвестява твърдта. (Пс. 18:2) 


Евангелски чин

Дяконът: На Господ да се помолим!

Народът: Господи, помилуй.

Свещеникът: Защото си свят, Боже наш, и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отец и Син и Свети Дух подобава всяка слава, чест и поклонение сега и винаги, и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание, всякое Господа.

Дяконът: И за да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господ Бог да помолим!

Народът: Господи, помилуй (3).

Дяконът: Премъдрост. Да застанем прави, за да изслушаме светото Евангелие.

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеникът: Ще се чете из светото Евангелие според Йоан.

Дяконът: Да внимаваме.

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!


Утринно евангелие – Йоан: зачало 67.


50-ти псалом: (чете се)


Слава: По молитвите на апостола, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

И сега: По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

Стих: Помилуй ме, Боже, по великата Си милост и по множеството Си щедрости, очисти беззаконието ми.

Самогласна стихира, глас 6:

Да запляскаме с песни днес верните, в памет на почитания апостол и евангелист Матей, защото той отхвърли игото и златото на митарството, последва Христос и стана проповедник на светото Евангелие; Неговата проповед се разпространи по вселената и той се моли за спасението на нашите души.


Литийна молитва (дяконът)

Свещеникът: По милостта и щедростите на Единородния Твой Син, с Когото Си благословен, заедно с Пресветия, Благия и Животворящия Твой Дух сега и винаги и во веки веков.


Канони

Първият е на Пресвета Богородица (гледай в молитвеника)


Канон на апостола на 8. Теофа́ново. Глас 4.

Песен 1

Ирмос: Ще отворя устата си, и ще се изпълнят с Духа Светаго, и ще произнеса дума за Царицата Майка, и ще се явя светло тържествуващ, и радвайки се, ще възпея нейните чудеса.

Бога́тно пода́ждь ми все́льшуюся в тя благода́ть, Матее всесла́вне и слуго́ Христо́в,/ да вопию́, све́тло пропове́дая,/ и воспою́, ра́дуяся, твоя́ чудеса́.

Весьма́ оста́вил еси́ земны́х смуще́ние,/ Сло́ва бо я́ко услы́шав вопло́щшагося глас,/ и благода́ти яви́лся еси́ строи́тель/ и пропове́датель Богоприя́тен, Богоблаже́нне.

Самови́дец быв и слуга́ возсия́вшаго Сло́ва, апо́столе, Преве́чнаго Отца́,/ и проте́кл еси́, Того́ прише́ствие благовеству́я всем язы́ком.

Богоро́дичен: Сме́рти потребле́ние и тли разруше́ние,/ Жи́зни же явле́ние благовести́л еси́, му́дре,/ Де́ва бо во утро́бе заче́нши Непости́жнаго и мир обнови́.

Песен 3

Ирмос: Богородице, живи и изобилни изворе, духовно укрепи в твоята божествена слава събралите се в хор твои певци и ги удостой с венци на славата.

Твои́ апо́столы, Сло́ве Бо́жий, свети́льники показа́л еси́ жи́зни,/ мрак отгоня́ющия безбо́жия, Влады́ко,/ и Боже́ственною Твое́ю сла́вою мир весь просвеща́ющия.

Твои́м вооружи́в всеору́жием Матея храбре́йшаго, Спа́се,/ мучи́телей крепча́йша сего́ соде́ял еси́, Влады́ко,/ и потреби́теля показа́л еси́ и́дольския ле́сти, Человеколю́бче.

Язы́ка твоего́ о́гненнаго веща́ние/ де́монская пожже́ ка́пища, Матее Богодохнове́нне, Паракли́тов орга́не,/ чрез Его́же Христо́с пропове́дается, всех Жизнь Ипоста́сная.

Богоро́дичен: Труба́ Богосло́вная, веща́ющая кре́пко,/ просвети́ лю́ди, Матея Богому́драго,/ Тро́ицы сия́ние, па́че ума́ же воплоще́ние Сло́ва из Тебе́, Пречи́стая.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си наш Бог и на Тебе слава въздаваме…


Седален, глас 8.

Подобен: Прему́дрости:

Твоите мъдри думи се чуха по цяла земя, всехвални Господен апостоле, като истинска проповед, проповядвал ясно на всички богопознанието, и си привел неразумните народи към разума; затова, като прогони идолския мрак, изгря светлината на разума на седящите в мрака, всехвални Матее. Моли Христос Бога да дари опрощение на греховете на всички, които славят с любов твоята свята памет.

Слава, подо́бен то́йже:

Всички те възхваляваме, Господни апостоле, като ярък светилник на Светлината и ученик, като очевидец на Божието Слово, защото си прострял твоите мрежи на благодатта за да уловиш разумните риби с твоето учение, така си уловил народите със силата на Духа като си ги поучил във вярата, всехвални пазителю на небесните тайни. Моли Христос Бога да дарува опрощение на греховете на празнуващите с любов твоя свята памет.

И сега, Богородичен:

Като пренепорочна невеста на Твореца, като безмъжна Майка на Избавителя, като истинско жилище на Утешителя, Всевъзпявана, аз, който съм истинско обиталище на сквернотата и ума ми е игрище на бесовете, побързай да ме избавиш от техните злодейства и да ме направиш светло жилище на добродетелите, Светоносна и Непорочна, с твоите молитви прогони облака на страстите и ме удостой с небесната общност, и непомрачимата светлина.


Песен 4

Ирмос: Пророк Авакум предсказал необяснимото Божие намерение въплъщението от  Дева на Тебе, Всевишния, като казваше: слава на Твоята сила, Господи.

Ипоста́сному Твоему́ Сло́ву, Бо́же, науче́н,/ мирску́ю му́дрость разруши́ Богови́дец учени́к, велегла́сно зовя́ Тебе́:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Ублаже́ному от Христа́,/ ко́е благохвале́ние принесе́м тебе́, Богоглаго́ливе?/ не мо́жет бо челове́к цветя́щия на тебе́ благода́ти сло́вом изрещи́, досточу́дне.

Нескве́рный твой и чи́стый ум ви́дев Высоча́йший,/ я́коже свещу́ на све́щник высо́кий,/ су́щим во тьме светя́щую, всем, Богоявле́нне, предложи́.

Богоро́дичен: Умерщвле́ное естество́ челове́ческое, Благослове́нная, возвы́сила еси́,/ я́ко Высоча́йшаго ро́ждшая кре́пость па́че естества́, всепе́тая Отрокови́це,/ я́коже Матей научи́.

Песен 5

Ирмос: Всичко дойде в ужас от твоята божествена слава, защото ти, Дево, която не си изпитала брак, носила си в твоята утроба Бога, Превъзнесения над всичко и си родила Безначалния Син, като даваш мир на всички, които те възпяват.

Благода́ть прие́м Всесвята́го Ду́ха,/ Боже́ственное оби́телище показа́лся еси́;/ Боже́ственно научи́в Богозна́ния све́ту,/ вве́рен был догма́ты Христо́вы пи́смены изложи́ти,/ я́ко самови́дец Богоизбра́нный.

Язы́к твой трость Паракли́та бысть,/ ско́рое избавле́ние даю́щаго позна́вшим влады́чество Его́/ и му́дрых вды́шущаго душа́м ра́зум Небе́сный,/ о Матее всече́стне.

Сия́юща чудесы́ и исцеле́ний благода́тьми,/ тя Христо́с посла́ ми́ру, де́монскую попира́юща кре́пость/ и ду́ши просвеща́юща ве́рных, всех пою́щих тя, ми́ра пропове́дника.

Богоро́дичен: Де́ва родила́ еси́ Сы́на Прене́чнаго,/ в естество́ обле́кшася челове́ческое,/ я́коже науча́я, Богоглаго́ливый рече́,/ и спа́сшаго сие́ от тли коне́чною благосты́нею,/ и Де́ва пребыла́ еси́.

Песен 6

Ирмос: Стигнах до дълбините на морето и бях удавен от бурята на много грехове, но Ти, като Бог, избави живота ми от бездната, Многомилостиви.

Евангели́ст от мыта́рства я́ко после́дова Тебе́,/ претвори́ся Богоглаго́ливый всеси́льною Твое́ю, Вседе́телю, кре́постию,/ Матей всеизря́днейший.

Управля́ется твоего́ благове́стия душепита́тельными словесы́ язы́ков мно́жество,/ возвыша́емо к доброде́телей высо́кому верху́,/ о Матее всеблаже́нне.

Матея уловля́ются Богоплете́нными ученика́ мре́жами/ собо́ры ве́рующих всегда́,/ к Твоему́ позна́нию, Благоде́телю, наставля́еми.

Богоро́дичен: Де́ву ро́ждшую воспису́я,/ благовеству́ет Тя, вся́ческая Сотво́ршаго,/ без се́мене и тли, Всенепоро́чная, Матей всеизя́щнейший.


Малка ектения: Възглас: Защото Ти си Царя на мира и Спасителя на нашите души и на Тебе слава въздаваме…


Кондак, глас 4.

Подобен: Вознесы́йся:

Отхвърлил игото на митарството, в игото на правдата си се впрегнал и стана всеизряден търговец, като принесе богатство, което е премъдростта на висините. От тогава си проповядвал словото на истината и си вдигнал унилите души, като си описал съдния час.

Икос: Мъченията на враговете ме нападат ненаситно и отнемат всички семена на душата ми, Матее, приятелю Христов, но засади в мен семето на твоите молитви, за да ти принеса плод за служение на тебе, и ме направи най-малкия твой песнопеец и разказвач на твоите много и велики поучения, и за любовта ти към Христос, заради която веднага остави всичко и пламенно последва Този, Който те призова, като стана първият благовестник в света, който описа часа на Страшния съд.

Синаксар: В шеснадесетия ден на месец ноември празнуваме паметта на светия апостол и евангелист Матей. По неговите молитви, Христе Боже, помилвай и ни спаси. Амин. 


Песен 7

Ирмос: Богомъдрите отроци не почетоха тварта наместо Твореца, но мъжествено като потъпкаха заплашването с огън, радваха се и пееха: „Благословен си Ти, Препрославлени Господи и Боже на нашите отци!

Был еси́ пе́рваго осия́ния Боже́ственное изображе́ние,/ я́ко учени́к Того́ светлостьми́ распаля́емь,/ Ему́же, поя́, глаго́лал еси́:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Я́ко слуга́ Сло́ва, всеблаже́нне,/ в Боже́ственныя оби́тели, иде́же Христо́с обита́ет, ты всели́лся еси́,/ я́коже тебе́ обеща́ Пребоже́ственный отце́в Госпо́дь и Бог еди́н всех.

Неду́зи, Матее, отго́нятся,/ и отбегае́т мно́жество де́монов/ су́щими в тебе́ дарова́ньми Боже́ственнаго Ду́ха,/ в ни́хже пел еси́:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: Всепе́тую Де́ву написа́л еси́ Боже́ственными твои́ми словесы́,/ Творца́ всех ро́ждшую, апо́столе,/ Ему́же вси пое́м:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Песен 8

Ирмос: Благочестивите отроци бяха запазени в пещта от Богородичното раждане, което тогава беше предобразувано, а сега е действително. То подбужда цялата вселена да Ти пее: „Всички твари, възпявайте Господа и Го превъзнасяйте във всички векове“.

Манове́ньми, я́же в Тебе́ неосла́бными, Матей свяще́ннейший обожа́емь,/ положе́нием же быв, естество́м е́же был еси́,/ вселе́нную, Влады́ко, привлече́ пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте дела́ и превозноси́те во вся ве́ки.

Я́коже мо́лнию вселе́нней, Сло́во Богосло́ва посла́,/ мрак у́бо отгоня́юща, язы́ки же просвеща́юща Богосло́вия догма́ты./ Те́мже и поя́ше:/ Го́спода по́йте дела́ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Сло́вом чи́стым и умо́м Бог с тобою́ бесе́довал есть,/ ти́ну бо я́ко изсе́кл еси́, Тому́ прибли́жился еси́/ и примеси́лся еси́, сла́вне./ Те́мже и пое́ши:/ Го́спода по́йте дела́ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Богоро́дичен: На благодея́ние челове́ков Сло́во воплоти́тися изво́ли:/ дверь бо де́вства про́йде Госпо́дь и Богоро́дицу показа́./ Те́мже зове́м:/ Го́спода по́йте дела́ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Песен 9

Ирмос: Нека се радва всеки земнороден, просвещаван духовно, а естеството на безплътните умове, което почита свещеното тържество на Божията майка, нека тържествува и вика: радвай се, всеблажена Богородице, чиста Приснодево.

Добро́ты у́мныя прия́л еси́ диади́му Боже́ственную, апо́столе,/ и Ца́рствия же благоле́пнейшим венце́м украси́лся еси́ десни́цею Вседержи́телевою,/ и све́тишися, му́дре, со Ангелы Престо́лу предстоя́ Влады́ки Христа́, всеблаже́нне.

Дре́ва жи́зни досто́йно получи́л еси́, пропове́дник Жива́го Бо́га,/ благовествова́в жизнь ми́ру Боже́ственное посеще́ние:/ са́дом бо зна́ния не растли́л еси́ ум,/ пребы́в незы́блен и неколе́блен Це́ркве степе́нь, всеблаже́нне.

Неве́сту Христо́ву Боже́ственно украси́л еси́ Ева́нгелием твои́м,/ яко диади́мою, Це́рковь, Богоблаже́нне,/ и ны́не Боже́ственную твою́ па́мять торжеству́ет све́тло,/ ю́же изба́вити вся́каго обстоя́ния и бед лю́тых моли́, Матее апо́столе.

Богоро́дичен: Недр не отступи́в Безнача́льнаго Роди́теля, Сло́во Безнача́льное,/ я́коже благовеству́ет Матей, пиша́,/ Бог воплоти́ся из Тебе́, Чи́стая, Всепе́тая,/ в челове́чь о́браз всеобра́зно весь оде́явся/ и того́ прие́м сво́йства.


Катавасии: от канона на Въведение, Катавасийник, стр. 11, гл. 4

Песен 1

Ще отворя устата си, и ще се изпълнят с Духа Светаго, и ще произнеса дума за Царицата Майка, и ще се явя светло тържествуващ, и радвайки се, ще възпея нейния вход (в храма).


Песен 3

Богородице, живи и изобилни изворе, духовно укрепи в твоята божествена слава събралите се в хор твои певци на твоя величествен вход, и ги удостой с венци на славата.


Песен 4

Когато пророк Авакум видя божият непостижим съвет на Твоето въплъщение от Дева, Всевишни, извика с висок глас: слава на Твоята сила, Господи.


Песен 5

Всичко дойде в ужас от твоето величествено влизане, защото ти, Дево, която не си изпитала брак, сама си се явила като най-чист храм, влезе в Божия храм, като даваш мир на всички, които те възпяват.


Песен 6

Богомъдри, като честваме тоя божествен всепочитан празник на Божията Майка, елате да пляскаме с ръце и славим Бога, Който се роди от нея.


Песен 7

Богомъдрите отроци не почетоха тварта наместо Твореца, но мъжествено като потъпкаха заплашването с огън, радваха се и пееха: благословен си Ти, Препрославлени Господи и Боже на нашите отци!


Песен 8

Възхваляваме, благославяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Чуй, девойко, чиста Дево, нека каже Гавриил истината за древния съвет на Всевишния и бъди готова да приемеш Бога, защото чрез тебе, Невместимият живя сред хората. Затова радвайки се и възпявам: всички дела Господни, благословете Господа!


Честнейшую.

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!


Народът: (речитативДушата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека.

9-та песен от катавасиите 

Никак да не докосва ръката на нечестивите Богородица, тъй като е одушевен Божи кивот, а устните на верните с радост да пеят непрестанно с ангелския глас, защото наистина ти си по-високо от всички, чиста Дево!


Малка ектения

Свещеникът: Защото Те хвалят всички небесни сили, и на Тебе въздаваме слава, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков.


Светилен

Подобен: Посети́л ны есть:

* Този светилен го няма в гръцкия миней

Разказа ни за чудните Божии деяния славният писател на Христовото евангелие, богоприятният Матей, когото почитайки с обич, добре събрани да възпеем.

Слава, гръцкия светилен:

Ти разумно отхвърли игото на митар и последва Христос, богомъдри Матее. И като Го последва по чуден начин, ти стана причастник и съучастник в славата в Неговото Царство, и таинник на неизказаните тайни.

И сега, Богородичен:

Вдигни пресветите си ръце, Богородице Дево, с които си носила Твореца, за да Му се помолиш за нас, да се избавим от всички дяволски изкушения и да се удостоим да получим бъдещите блага, Всевъзпявана майко.


Хвалитни стихири

Глас 4, Всякое дихание

Всичко, що диша, да хвали Господ. Хвалете Господ от небесата; Хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.

Подобен: Дал еси́ зна́мение:

4. Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс. 150:2)

С лъчите на Духа, блажени апостоле, ти просия светъл като слънце и с богопознанието озари целия свят, и прогони мъглата на многобожието, премъдри Матее, затова днес честваме пресветлия и достоен за удивление твой празник като източник на освещение.

3. Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс.150:3)

Седнал си на висотата на богопознанието, апостоле, приел си светлината на Духа, Който ти се яви във вид на огнени езици, изгорил си всичката нечистота на многобожието. Затова като празнуваме днес твоето свято тържество, те почитаме като апостол и разказвач за Бога.

2. Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс. 150:4)

Прогърмя по света с твоите свети и спасителни учения и очисти цялото творение от безумството на идолослужението, премъдри Матее, и просвети народите със светлината на Евангелието, а чрез благодатта разруши идолските капища и изгради Църквата за слава Божия.

Глас 8:

1. Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс. 150:5-6)

Това е славата в гръцкия миней.

Нека вярващите да запляскаме с песни днес в памет на свети апостол и евангелист Матей. Той отхвърли игото и златото от събирането на данъци и последва Христос, и стана благочестив проповедник на Евангелието, затова пророчески излезнаха неговите думи по цяла вселена*, и се моли за спасението на нашите души.

* По Пс. 18:5

Слава, глас 2. Византиево:

Ти остави игото на неправдата, отхвърли златото и лихвите, получи игото на правдата, и заграби неизчерпаемото богатство, като умен търговец временното смени с вечното и загиващото с живеещото (нетленното), и като придоби богосияен и скъпоценен бисер, ти отдаде кесаревото кесарю (Мат.22:21), а това, което те влечеше надолу, разумно си оставил, и кротко последва Христос Царят на всичко, като обогати цялото творение с учението на Евангелието, мъдри. Така че сега, изрядни Матее, изпроси за почитащите те спасение и голяма милост.


И сега, Богородичен: Спаси от беди твоите раби, Богородице, защото всички, подир Бога, към тебе прибягваме, като към неразрушима стена и застъпница.


Велико славословие


Тропар на на евангелиста, глас 3:

Усърдно от митницата при призоваващия Владика Христос, Който се яви на земята за добро на човеците, като си Го последвал, ти стана избран апостол и високогласен благовестник на Евангелието за света: затова почитаме твоя скъпа памет, Матее богоречиви. Моли милостивия Бог да даде опрощение на греховете на нашите души.


—————————————————


На Литургията


Блаже́нны апо́стола от кано́на, пе́сни 3-я и 6-я. 


Кондак на Въведение, гл. 4:

Подобен: Вознесийся

Пречистият храм на Спасителя, скъпоценният чертог и Дева, свещеното съкровище на Божията слава днес се въвежда в дома Господен, въвеждайки със себе си и благодатта от божествения Дух; нея Божиите ангели възпяват: тя е небесната скиния!


Прокимен, глас 4: Техният звук се носи по цяла земя, и техните думи до краищата на вселената. (Пс. 18:5) Стих: Небесата проповядват славата на Бога, и за делата на ръцете Му възвестява твърдта. (Пс. 18:2) 


Апостол към Коринтяните, зача́ло 131. Стр. 413

Аллилуия, глас 1: Небесата ще прославят, Господи, Твоите чудни дела и Твоята истина в събранията на светиите. (Пс. 88:6) Стих: Страшен е Бог във великия събор на светиите. (Пс. 88:8)


Евангелие от Матея, зача́ло 30. 


Причастен: Техният звук се носи по цяла земя, и техните думи до краищата на вселената. (Пс. 18:5)

No comments:

Post a Comment