Saturday, 16 January 2021

Преподобни Ромил Бдински (16 януари)

16 януари

Преподобни Ромил Бдински

(Раванички)


Вечерна служба


Блажен мужъ, 1 антифон


Господи, воззвах (Пс. 140), на 6, глас 1:

Господи, извиках към Тебе, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, извиках към Тебе; побързай към мене; чуй моя глас, когато Те призовавам, чуй ме Господи! 

Да се възнесе молитвата ми пред Тебе като тамян; издигането на ръцете ми да бъде като вечерна жертва, чуй ме Господи.

Стих 6: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс.129:3)

Когато още от младостта ти си се отдал на Господа както Самуил, премъдри, тогава си процъвтял като палма и си се умножил като кедър ливански, изпълнил си се със знамения и си просиял с чудеса и сили, които като вечен, богат извор се изливат от твоята рака, Ромиле, към тези, които с вяра прибягват при тебе.


Стих 5: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. Пс.129:4

Същия.


Стих 4: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа. (Пс.129:6-7А)

Когато наистина не от плътски желания, нито от мъжки желания, а по причастие си станал син на Бога, тогава ти се даде божествения дар да спасяваш душите на тези, които са в грехове. Затова те молим, тъй като имаш голямо дързновение пред Христос, Когото си възлюбил, да избавяш от всякакви злини извършващите твоята свята памет.


Стих 3: Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс.129:7Б-8)

Същия.


Стих 2: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс.116:1)

Когато си ходил по стъпките на твоя Господ и ревностно си търсил Неговия закон, тогава си се очистил от всякакви земни пристрастия и си станал като безтелесен, Ромиле богомъдри. Влязъл си в сянката на непристъпната Светлина и си се научил на божествените тайни, и като причастник на Светлината, целия си станал светлина, богоречиви.


Стих 1: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня пребъдва вечно. (Пс.116:2)

Същия.


Слава, глас 8.

Много монаси те почитат като свой наставник, отче наш Ромиле, защото ние наистина се научихме да следваме твоите прави стъпки. Благословен си, защото си служил на Христос и си изобличил демоничната сила, събеседниче на ангелите и съобщник на почтените и праведните, затова се помоли заедно с тях на Господ да бъдат помилвани нашите души.

И сега, Богородичен: Царят небесен, поради човеколюбие се яви на земята и живя между човеците, прие плът от Чистата Дева и премина през нея с цел. Той е единствен Син, двоен по природа, но не по ипостас. Затова изповядваме Христа Бога наш, наистина проповядвайки, че Той е един и същ, съвършен Бог и съвършен Човек. Моли Го, Майко безмъжна, да помилва нашите души!


Вход. Прокимен на деня. 


Четения


Премъдрост Соломонова (5:15-6:3)

Праведниците живеят довека; наградата им е у Господа и грижата за тях у Вишния. Затова те ще получат царство на славата и венец на красотата от ръката на Господа, защото Той ще ги закрили с десницата и ще ги защити с мишцата. Той ще вземе за всеоръжие – Своята ревност, и ще въоръжи тварите за отмъщение на враговете; ще облече за броня правдата, и ще Си наложи за шлем – нелицеприятния съд; ще вземе за непобедим щит – светостта; строгия Си гняв ще изостри като меч, и светът ще се опълчи с Него против безумците. Ще захвъркат правоцелещи светкавични стрели, и от облаците, като от силно опнат лък, ще полетят в целта, и като от каменометно оръдие с ярост ще се изсипе град; ще възнегодува против тях морската вода, и реките свирепо ще ги издавят; ще въстане против тях духът на силата и ще ги разнесе като вихър. Тъй беззаконието ще опустоши цялата земя, и злодеянието ще катурне престолите на силните. Затова, слушайте, царе, и разберете, научете се, съдии от земните краища! Внимавайте, вие, които владеете множествата и които се гордеете пред народите! От Господа ви е дадена властта, и силата – от Вишния, Който изследва делата ви и изпитва намеренията.


Премъдрост Соломонова (3:1-9)

Душите на праведните са в Божия ръка, и мъка няма да ги докосне. В очите на неразумните те минаваха за умрели, и краят им се считаше за погибел, и заминаването им от нас – унищожение; но те си пребъдват в мир. Защото, макар в очите на хората и да се наказват, тяхната надежда е пълна с безсмъртие. И бидейки малко наказани, те ще бъдат много облагодетелствувани, защото Господ ги е изпитал и ги е намерил достойни за Него. Той ги е изпитал като злато в горнило и ги е приел като най-съвършена жертва. Когато им се въздава, те ще блеснат като искри, които лазят по стърнище. Ще съдят племена и ще владеят над народи, а над тях ще царува Господ вовеки. Които се Нему надяват, ще познаят истината, и верните в любовта ще пребъдат у Него; защото благодат и милост има за светиите Му и промисъл за избраниците Му.


Премъдрост Соломонова (4:7-15)

Праведникът и да умре рано, ще бъде в покой, защото не в дълговечността е честната старост, и не с броя на годините тя се измерва. Мъдростта е седина за людете, и безпорочният живот – възраст на старостта. Като благоугодил Богу, праведникът е обикнат и, като живял посред грешници, е прибран; грабнат е, да не би злоба да измени разума му, или коварство да прелъсти душата му. Защото упражнението в нечестие помрачава доброто, и вълнението на страстта развратява незлобивия ум. Достигнал съвършенство в кратко време, той е навършил дълги години; защото душата му е била угодна Господу, затова и побързал да излезе изсред нечестието. А хората видяха това, и не разбраха, дори и не помислиха, че благодат и милост има за светиите Му и промисъл – за избраниците Му.


Сугуба ектения


Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца, Сина и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!


Просителна ектения


Стихири на литията, глас 2:

Събрал си дрехите на постника на земята, преподобни Ромиле, нападенията на страстта си удавил с потоците от сълзите си. С благочестивия си живот си станал лествица (стълба) на божественото и святото, която издига на небето. Всички научиха за твоя живот, приятен на Бога, по плодовете на благочестието, което си показал в него; като лекуваш с тях недъзите и страстите на всички, които ти викат с вяра: Радвай се, позлатена звезда на православието, светилниче и пастирю на монасите. Радвай се, незабравим и добър възпитател на пустинята и непоклатима крепост на църквата. Радвай се, на заблудените велик наставниче. Радвай се, наша похвало, и на всички православни светла радост.

Чрез познанието на Бога укрепи ума си, отче Ромиле, и си оставил всичко мимолетно, не се зарадва на нищо земно и чрез скърбите си станал прекалено мъдър и доблестен, в постенето си бил добродушен, смирен и кротък, и така премина това нестабилно море на този живот и достигна доброто пристанище. Затова моли Христос да помилва нашите души.

Отче Ромиле, ти отхвърли всичко преходно, защото искаше възвишен живот, презираше богатството, обличаше се в смирение, от храната се отвращаваше и обичаше въздържанието, презираше неправдата и обичаше правдата, иноците засели в пустинята и направи от тях градове, където претърпя много изкушения, посрами демонските полкове. Затова, преподобни, споменавай ни в молитвите си към Господа.

Слава, глас 4.

Твоят живот просия както слънцето на земята, така и на небето, Христов угодниче, блаженни Ромиле, ти проповядваше православната истина и непорочната Христова вяра. Така че моли се, преподобни, да се дарува голяма милост на всички, които празнуват твоя празник.

И сега, Богородичен: Погледни на молбите на Твоите слуги, Всенепорочна, прекратявайки неприятностите, които се надигат срещу нас, избавяйки ни от всяка скръб. Тебе единствена имаме като твърда и надеждна опора, и намерихте защита в Тебе. Дано да не се срамуваме, Владичице, които ти се молим! Побързай да изпълниш молитва с вяра към Тебе на онези, които призовават: „Радвай се, Владичице, помощница на всички, радост и защита, и спасение на душите ни!“


На стиховните стихири, глас 5

Подобен: Радуйся постнических:

Радвай се, преподобни Ромиле, ярко украшение на монашеството, добро правило на разсъжденията, образец на смирението, крепост на църквата, помощниче на православните, ти си живял живота си на земята истински благочестиво, докато си преминал сред ликовете на ангелите; с тях се моли на Христос, да дарува на душите ни мир и голяма милост.


Стих: Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите светии. (Пс.115:6)

Радвай се, Ромиле преподобни, учителю на въздържанието, похвало на постниците, на Божиите заповеди извършителю, благочестива светлина, която влиза в мрака на неверието на човешките сърца, и с богоговорещи учения ги просветляваш и ги наставляваш към разбиране на истината за Христос, нашия Бог. Него моли да дари на душите ни мир и голяма милост.


Стих: Блажен всеки, който се бои от Господа, който ходи по Неговите пътища! (Пс.127:1)

Радвай се, преподобни Ромиле, чисто жилище на Светия Дух, пълно с божествени дарове, защото животът ти е равен на ангелите и ти се превърна в правило на добродетелта, и образец, познат на всички, които искат да служат на Господа; твоето богомъдро слово от корен изтръгва всяка измама и събужда мързеливите души за възхвала на Христос, нашия Бог, Когото моли да дарува на душите ни мир и голяма милост.


Слава, глас 6.

От младини животът ти блестеше с лъчите на добродетелите, преподобни отче Ромиле, защото си взел Христовия кръст на рамо и без да поглеждаш назад, си Го последвал, опитайки се да подчиниш лошото на доброто, а плътта да служи на духа, и размисъла за Владиката да царува над страстите. Подготвил си се за дом на Светата Троица, пред Която стоиш смело, затова се моли за всички, които с вяра отслужват светата ти памет.


И ныне, Богородичен: Творецът и моят Избавител – Христос Господ, през твоята утроба премина, и като се облече в мене, ме освободи от проклятието на Адам. Затова, най-чиста Дево, ние те възхваляваме непрестанно като Божия майка и Девица с ангелския поздрав: „Радвай се, Владичице, Застъпнице, Защитнице и Спасение на нашите души!“


Песен на Симеон Богоприемец

 „Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, – светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израиля.


Трисвятое


Тропар (общ за преподобен), глас 8:

С проливане на твоите сълзи безплодната пустиня си разработил, а с въздишките из глъбини делата си стократно уплодоносил. И, стана светилник на вселената, сияейки с чудеса Ромиле, отче наш, моли Христа Бога да се спасят нашите души. (2)

Слава... и нине..., Иже нас ради

Роден от Дева, Благий, и претърпял разпятие заради нас, Ти ограби смъртта със Своята смърт, и показа възкресението, като Бог, не презирай онези, които Си създал със собствената Си ръка. Прояви Твоето човеколюбие, Милостиви. Приеми родилата Те Богородица, която се моли за нас, и ни спаси, Спасителю, нас отчаяните.


Отпуст


——————————


Утринна служба


На Бог Господ, тропар, гл. 8, два пъти:

С проливане на твоите сълзи безплодната пустиня си разработил, а с въздишките из глъбини делата си стократно уплодоносил. И, стана светилник на вселената, сияейки с чудеса Ромиле, отче наш, моли Христа Бога да се спасят нашите души. (2)

Слава... и нине..., Иже нас ради

Роден от Дева, Благий, и претърпял разпятие заради нас, Ти ограби смъртта със Своята смърт, и показа възкресението, като Бог, не презирай онези, които Си създал със собствената Си ръка. Прояви Твоето човеколюбие, Милостиви. Приеми родилата Те Богородица, която се моли за нас, и ни спаси, Спасителю, нас отчаяните.


Малка ектения: Защото Твоя е властта, и Твое е царството…


Първи седален, гл. 1:

Нека похвалим с песни почитания Ромил, който победи всички сили на демоните чрез подвига на поста, и премина към Божия мир, така че сега живее с ангелите и се моли за нас на Господа, за да получим и ние милост.

Слава, и нине, богородичен:

Ние, които с любов прибягваме към твоята доброта, знаеме, че си Майка Божия и наистина Дева си останала след раждането. Ние, грешните, те имаме за единствена защита, чрез тебе придобихме спасение при изкушенията, единствена Непорочна.


Малка ектения: Защото си благ и човеколюбив Бог и на Тебе възнасяме слава…


Втори седален, гл. 4:

С лъчите на Духа ти си просветлил сърцето си и си просвещавал душите на всички, които идват при тебе с вяра. И сега стоиш с ангелите пред Божия престол и гледаш това, което си желал да видиш; за чадата ти изпроси прошка на греховете, за да можем винаги да те почитаме, многооблажавани Ромиле, похвала на преподобните и роднина на ангелите.

Слава, и нине, Богородичен:

Удиви се Йосиф, виждайки Твоето свръхестествено и надвишаващо ума безсеменно зачатие, Богородице, и размисляйки за росата върху руното, за неизгарящата в огъня къпина и за разцъфналия Ааронов жезъл, Твоят обручник и пазител свидетелстваше пред свещениците с думите: „Девата ражда и след раждането пак Дева остава!“

Полиелей: Хвалите имя Господне: Величания припев:

Ублажаваме те, преподобни отче Ромиле, и почитаме светата твоя памет, защото ти се молиш за нас на Христа, нашия Бог.


Седален след полиелея, гл. 8, по Премудрость и Слово:

Възприемайки пастирска способност, разумно си пасал твоето стадо, преподобни, защото от цялата си душа си пожелал Христовото учение, в което си се просветил, и си въздвигнал всички към ревност за ангелски живот, та единомъдрено да прославят Господа. Богоносни Ромиле, моли Христа Бога да ни дарува прощение на греховете, почитащите с любов твоята светà памет!

Слава, и нине, богородичен:

Да възпеем като небесна врата и кивот, най-светата планина, светлия облак, небесната стълба, словесния рай, избавлението на Ева, великото съкровище на цялата вселена, защото в нея се извърши спасението на света и опрощаването на старите грехове, затова така ти пеем: моли се на твоя Син и Бог да дари прошка на греховете на всички, които благочестиво се покланят на твоето пресвето рождество.


Степенни (стъпални), глас 4.

Антифон 1-ви, повтаряме стиховете:

От моите младини много страсти ме нападат; но Сам Ти ме защити и спаси, Спасителю мой.

Ненавиждащите Сион, засрамете се от Господ, защото ще бъдете изсушени като трева от огън.

Слава: Чрез Светия Дух се оживява всяка душа и чрез очистване се извисява, свещенотайнствено засиява пред троичната Единица. 

И ныне: От Светия Дух текат благодатните струи, които напояват за плодоносене цялото творение.


Прокимен, гл. 4: Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите светии (Пс.115:6). Стих: Какво ще въздам на Господа за всичките Му благодеяния към мене? (Пс.115:3) 

Евангелски чин.

От Матея, зачало 8


Чете се 50 псалом. 

Славагл. 6: По молитвите на преподобния, Милостиви, очисти множеството наши прегрешения.

И ныне: По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти множеството наши прегрешения.

Стих: Помилвай ме, Боже, по голямата Си милост и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми.

Стихира, гл.6:

Преподобни отче Ромиле, твоето учение за изправлението се е разпространило по цялата земя, затова си получил награда на небето за твоите трудове, унищожил си полковете на демоните и си достигнал до редиците на ангелите, чийто безупречен живот си поревнувал. Като имаш дръзновение пред Христос Бога, изпроси мир за нашите души.


Дяконът: Литийна молитва.


Канон на преподобния, гл.8,

с акростих „Божественнаго пою Ромила любовию (С любов пея за свети Ромил). Актостихът на първите богородични е “Йоасаф”. При превода акростиха не може да бъде спазен.


Песен 1

Ирмос: Ти удави колесниците на фараона, когато в древност Си направил чудодейния жезъл на Моисей, с кръстния знак Си разделил морето и Си спасил пешеходеца и беглец Израил, така че той изпя песен на Бога.

Припев пред всеки тропар: Преподобни отче Ромиле, моли Бога за нас.

Слове Божие, дарувай ми благодатта на всемогъщия и светъл Дух, за да мога да отворя устата си и да възпея подвига на твоя угодник и болезнените страданията, с които той Те прослави на земята.

Блажени отче, ти взе Христовия кръст на рамото си и се отдалечи от всяка страст на земята; ти последва Христос и извика: в уханието на мира Те последвах, Владико.

Сега особено се наслаждаваш на това, което си искал да получиш, и поради това си се подвизавал повече от всички хора в този живот, така че моли се на Христос и ние да го получим, защото празнуваме твоята свята памет, достоен за удивление отче.

Богородичен: Божието Слово, предсказаният Иисус, слезе от небето, за да ни избави от горчивото мъчение, и се облече в плът от пречистата Дева, която след раждането Си запази нетленна и непорочна.


Песен 3

Ирмос: В началото Ти с разум установи небесата, и Си основал земята на водите; на камъка на Твоите заповеди, Христе, установи и мен, защото няма по-свят от Тебе, единственият Човеколюбец.

Докато беше на земята, отче, ти прослави Бога, с всякакви чудеса и различни сили, а сега Той те възвеличи със светлина на небесата.

Бог, Който освети Самуил още преди раждането му, и тебе, преподобни Ромиле, те освети и те направи йерей като Мойсей и Аарон, за да призоваваш Неговото божествено име.

Когато придоби божествения и многоценен бисер на Христос, опълчил си се срещу водачите и властите на поднебесните духове на злобата.

Богородичен: О, кой от всички на земята може да обясни тайната, която е върху тебе, Богородице Марийо, или какъв език може да ти послужи? Наистина е прекрасно, всевъзпявана Дево, че си родила Този, Който е преди всички векове, във времето.


Седален, гл. 8:

Като си изучил Закона Господен, ти си процъфтял като палма, преподобни отче, изпълнил си душите на верните с неизказана радост, и си просветлил лицата им. Затова събрани днес те възпяваме и с вяра те молим, богоносни Ромиле, моли Христа Бога да дарува прощение на греховете на тези, които с любов почитат твоята свята памет.

Слава, И сега, Богородичен: Изпаднах в много изкушения, заплетени от видими и невидими врагове, и буря от безбройните ми грехове ме сполетя, но към тебе, като мое топло застъпничество, и подслон, и пристанище на твоята доброта се притичвам Пречиста. Затова усърдно се моли на безсеменно Въплътения от тебе за всички твои раби, които непрестанно ти се молят, Пречиста Богородице, и винаги Го моли да дава прошка на греховете на всички, които достойно с вяра пеят за твоята слава.


Песен 4

Ирмос: Ти си моята помощ Господи, Ти си моята сила, Ти си моят Бог, Ти си моята радост; Ти не си оставил недрата на Отца и си посетил нас бедните, затова викам с пророк Авакум: слава на силата Ти, Човеколюбче.

Веднъж вселукавия сатана се похвали, че ще унищожи цялото море, но той е смазан от краката ти и ето, че падна! Защото ти си се утвърдил върху Христос като твърд камък, богоречиви отче, и си съкрушил идолите на Вавилон.

Ти се отдаде искрено на Едното Същество, свръхестествено и трисветло, и се прилепи към Него на земята с божествено желание и стана втора светлина, защото си живял отвъд природните закони, и такъв си се разкрил на всички по света.

Сега наистина не в гадания, но ясно, лице в лице, ти гледаш божествената светлина и славата на трислънчевия Бог, Когото умилостиви към нас в Съдния ден, макар че сме живели небрежно.

Богородичен: Моят Създател слезе от небето на земята и прие тялото ми, освен греха, и заради мене претърпя всеки срам, и накрая смърт, затова, Владичице, Го направи благосклонен към мене.


Песен 5

Ирмос: Защо ме отхвърли от лицето Си, незалязваща Светлина, и ме покри чуждата тъмнина мене, окаяния? Но ме обърни и насочи пътищата ми към светлината на Твоите заповеди, се моля.

Показал си се, славни отче, като нов Мойсей, който порази египтяните и раздели морето на страшния земен метеж, и изтръгна хората от калта, от която правеха тухли, като ги издигна към божествено веселие.

Причислен си към дванадесетте апостоли, благословен от Бога отче, защото дълги години си бил изключителен в живота и познанието на Бога, и ревността за вярата.

Твоят гроб, премъдри, е като извор, който не пресъхва, а излива изцеления и освобождава от всякакви болести тези, които пеят с радост на Господ, Който те прослави.

Богородичен: Имаме те, Най-чиста, за спасение, защитница и тихо пристанище, и призоваваме твоето бързо застъпничество. Затова дойди при мен по време на упокоението ми и ме избави от лукавите поднебесни духове.


Песен 6

Ирмос: Очисти ме, Спасителю, от многото ми беззакония и ме избави от дълбините на злото, моля те, защото ти викам: чуй ме, Боже на спасението ми.

Острота на помислите и смелост на ума си приел от Бога в съответствие с името ти, преподобни отче, за да се бориш срещу най-злите бесове и до край да ги побеждаваш.

С вдигнати ръце ти победи невидимите врагове докрай, както Моисей Амалик, и като Исус Навин ти доведе хората до небесното наследство, премъдри.

Богомъдри отче Ромиле, ти наистина си станал блажен, защото не си тръгнал по пътя на грешниците, но си се поучавал ден и нощ в закона на твоя Господ.

Богородичен: Агнице пречиста, никой не е виждал безсеменно раждане от началото на света, никой не е чувал за девица да кърми, в тебе и двете се видяха. О, странно чудо!

Кондакът, икосът и синаксарът са след Канона.


Песен 7

Ирмос: Някога във Вавилон огънят бе посрамен от Божието слизане, затова младенците играеха весело в пещта и като в градина весело пееха: Благословен си, Боже на нашите отци.

Oще млад, издигна ума и мислите си към божественото, и винаги си бил далеч от всяко земно желание викайки към своя Създател: Благословен си, Боже на нашите отци.

От младостта си си имал обичай да ловиш риба на голямата река и си хранил болните с риба с голямо смирение, уподобил си се на апостолите и с тях си викал: Благословен си, Боже на нашите отци.

С твоите отечески богоугодни молитви, блажени, бързо обърни към нас трудните управители, за да уважим твоите борби и смело да извикаме: Благословен си, Боже на нашите отци.

Твоето мъдро слово е подправено със солта на живота и е подсладило вярващите, а животът ти е изключителен дори отвъд природата. Това беше чудо за всички на земята, така че те викат: Благословен си, Боже на нашите отци.

Богородичен: Избави ме от фосфорния пламък и осъждането, защото много съгреших, Владичице благословена, пречиста и богозарадвана.


Песен 8

Ирмос: Седем пъти халдейският мъчител неистово разгоря пещта срещу благочестивите младежи и те, виждайки, че са спасени от по-силна Сила, пеят на Твореца и Избавителя: Благославяйте деца, свещеници възпявайте, хора превъзнасяйте Го през всички векове.

Станал си най-чист храм на Бога, от телесните си бил най-издигнат и си получил сиянието на Божествения Дух, а сега с армията на ангелите и събора на пророците се радваш светло пред Божия престол.

Лаят, плашенето, мечтанията и заплахите на невидими врагове, искаха да те изплашат и да разклатят твърдостта на твоята душа, а ти ги превърна в детски стрели. На планината на възвишения живот се изкачи и оттам получи писаните от Бог скрижали (плочки).

Въпреки, че бесовете те изкушаваха, ти с дълготраен пост и молитви изгори телесна си страст и прибягна до познанието на Бога. Сега, когато премина към Христос, Когото си възлюбил, постоянно се молиш за всички, които празнуват твоята свята памет.

Твоите поучения са искрени и медоточиви, защото сякаш Христос говори от устата ти и като магнит привличаш всичко към себе си като желязо, защото си изоставил светските пристрастия и заради тебе мнозина следват Христос и се спасяват от измамата.

Богородичен: Тази, която Бог избра за своя невеста, стана носителка на незалязващото Слънце; Той приведе съставните части на света от несъществуване в съществуване. Него моли, Пречиста, за нас, които паднахме в срамни дела и скверни помисли.


Песен 9

Ирмос: Небето бe изумено и всички краища на земята се удивиха, когато Бог се яви на хората в плът и утробата ти стана по-широка от небесата; затова армиите на ангелите и хората те величаят като Богородица.

Невъзможно е да се преброят безбройните капки дъжд и морския пясък, нито човешкият ум може да произнесе твоите учения, отче, които си оставил, докато си живял на земята, затова приеми тази песен, която ти принасяме с любов.

Богомъдри отче, избави ни от всички изкушения и скърби нас, които празнуваме паметта ти с радост, и ни сподоби с блаженството, на което самия постоянно се радваш, въпреки че е велико това, което искаме.

Многочудни отче, много е слаба силата на душата ми да ти принеса достойна песен, но ти ми дай благодат за добро, затова измоли за мен от Христос да се освободя от греха, защото Той те възвеличи на земята.

Троичен: Изповядвам Божествената истина в три Лица: Отец и Син и Свети Дух, Троицата всемогъща, сътворила всичко и недостъпна. Нейната милост да получа в деня на съда, преподобни Ромиле, по твоите молитви.

Богородичен: Света Девойко, голяма и чудна тайна ти се случи, защото си приела Бог в утробата си и Си го родила, а след раждането пак си останала девица.


Кондак, гл.3, по Дева днесь:

Приел сила от небето, богоносни отче, ти посрами демоничните армии, получи от Бога благодатта да вършиш чудеса, давайки я изобилно на онези, които притичат към тебе с вяра. Затова празнуваме, блажени Ромиле, твоята свята памет.

Икос: Отвори устата ми, трикратно блажени отче, за да мога чрез твоите богоприятни молитви към Бога да възпявам твоя свят живот и достойно да разказвам за твоите добродетели, които си извършил заради Христос на земята. Показал си се като стълб и светло управление на монасите, придобил си равноангелски живот, и си се заселил в недостъпното. Затова празнуваме, Ромиле блажени, светата ти памет.

Синаксар: В шестнадесетия ден на месец януари празнуваме паметта на свети Ромил Бдински. По неговите молитви, Христе Боже наш, помилвай и ни спаси. Амин.


Катавасии на Сретение Господне, глас 3

Превод: проф. Иван Желев Димитров

1. Слънцето някога огря (букв. заора из) сушата, която поддържа бездната, защото водата като стена застина от двете страни, докато хората вървяха пеша и богоугодно пееха: Да възпеем Господа, защото Той славно се прослави!


3. Утвърди, Господи, твърдинята на онези, които на Тебе се покоряват – Църквата, която Ти си придоби с Твоята честна кръв.


4. Твоята добродетел, Христе, надвиши небесата, защото, произлязъл от ковчега на Твоята светиня, Ти си бил видян като младенец в храма на славата Си, носен в обятията на Твоята нетленна майка, и всичко се изпълни с възхвала към Тебе.


5. Когато Исаия видя предобразно Бога, извисен на престола и тържествено носен от ангели на славата, извика: о, аз, окаяният, видях пророчески Бога, приел тяло, да господства над незалязващата светлина и мира!


6. Старецът, като видя с очите си спасението, дошло от Бога за хората, извика към Тебе: Христе, Ти си мой Бог!


7. Тебе, Бога-Слово, Който сред огъня освежи момците, изповядващи Бога, и се засели в нетленната Дева, ние възхваляваме и благочестиво пеем: благословен е Бог на нашите отци.


Възхваляваме, благославяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

8. Момците, защитници на вярата в Бога, обгърнати от неудържимия огън, но незасегнати от пламъците, пееха божествена възхвала: благославяйте Господа, всички Негови дела, и Го превъзнасяйте във всички векове.

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!

Народът: (речитативДушата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека.


Песен 9

Нека, вярващи, да прозрем предобраз в закона, сянката и писанието: всяко мъжко, което разтваря утроба, е посветено на Бога; и затова да величаем първородното Слово, Сина на безначалния Отец, родено като първо дете от майка без мъж!


Малка ектения

С: Защото Тебе хвалят всички небесни сили и на Тебе въздаваме слава…


Светилен

Подобно на слънцето, което озарява вселената с лъчите на чудесата се показа, преподобни отче Ромиле. Затова просветли зениците на душата ми, моля те.

Слава, и сега, богородичен:

Дево, ти си по-възвишена от херувимите и по-славна от серафимите, защото си родила Бога. Затова викам към тебе: помилуй душата ми, Пречиста.


Хвалитни стихири (Пс.150), на 4, гл. 4, 

Всичко, що диша, да хвали Господ. Хвалете Господ от небесата; Хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.

 по Яко добля:

Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс. 150:2)

Да възхвалим всички Ромил, защото той е в общение с ангелите и е сродник с преподобните, той блестеше в скитовете и просветляваше всичко с лъчите на Духа и с реките на чудесата е унищожил врага докрай и с помощта от небето победи силата му.


Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс. 150:3)

Да възхвалим всички Ромил, защото той е в общение с ангелите и е сродник с преподобните, той блестеше в скитовете и просветляваше всичко с лъчите на Духа и с реките на чудесата е унищожил врага докрай и с помощта от небето победи силата му.

Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс. 150:4)

Като най-светла звезда засия, преподобни, и със светлината ѝ просветли всички краища на света, изгони тъмнината на невежеството с чудеса, и доведе всички до познанието истината (за Бога). Затова се моли на Господ за всички, които прославят твоята свята памет.


Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс. 150:5-6)

Имал си любовта към Бога на Авраам, благочестието на Йосиф, смирението на Яков и кротостта на Давид, и така стана чисто местообитание и придоби даровете на Духа. И така днес се събираме за да отпразнуваме твоя велик празник и да почерпим здраве за душите ни.


Слава, гл. 6:

Преподобни отче Ромиле, твоето учение за изправлението се е разпространило по цялата земя, затова си получил награда на небето за твоите трудове, унищожил си полковете на демоните и си достигнал до редиците на ангелите, чийто безупречен живот си поревнувал. Като имаш дръзновение пред Христос Бога, изпроси мир за нашите души.

И сега: 

Богородице, ти си истинската Лоза, от която израсна за нас Плодът на живота; умоляваме те да се застъпиш за нас, Владичице, заедно с апостолите и всички светии, за да бъдат помилвани душите ни.


Велико славословие


Тропар на преподобния, гл. 8  – веднъж.

С проливане на твоите сълзи безплодната пустиня си разработил, а с въздишките из глъбини делата си стократно уплодоносил. И, стана светилник на вселената, сияейки с чудеса Ромиле, отче наш, моли Христа Бога да се спасят нашите души.


На Св. Литургия


Прокимен, гл. 7, Пс.115

Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите светии (Пс.115:6). Стих: Какво ще въздам на Господа за всичките Му благодеяния към мене? (Пс.115:3) 


Апостол

Галатяни 5:22-6:2

Братя, плодът на духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание. Против такива няма закон. Ония пък, които са Христови, разпнали са плътта си със страстите и похотите. Ако живеем духом, по дух сме длъжни и да постъпваме. Да не бъдем пустославни, един други да се не дразним, един другиму да си не завиждаме. Братя, и да падне човек в някое прегрешение, вие духовните поправяйте такъв с дух на кротост, като се пазите да не би и вие да бъдете изкушени. Понасяйте един другиму теготите, и така изпълнете закона Христов.


Алилуия, гл. 6, Пс.111

Стих 1: Блажен е оня човек, който се бои от Господа и който крепко обича Неговите заповеди.

Стих 2: Неговото семе ще бъде силно на земята; родът на праведните ще бъде благословен.


Евангелие

От Лука, зачало 24


Причастен (Пс.111)

Във вечна памет ще остане праведникът. От лоша мълва няма да се уплаши; сърцето му е твърдо, уповавайки се на Господа.

No comments:

Post a comment